هتل ماه کیمیا ارومیه

ارومیه، ابتدای خیابان طالقانی
3.1
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
معرفی هتل ماه کیمیا ارومیه
هتل یک ستاره کیمیا حدود سال ۱۳۵۰ در ابتدای خیابان طالقانی شهر ارومیه ساخته شده است. این هتل با دارا بودن رستوران و ۲۰ باب اتاق آماده پذیرایی از مهمانان محترم می باشد. آخرین بازسازی صورت گرفته بر روی بخش های مختلف هتل کیمیا، در سال ۱۳۹۵ انجام شده است. هتل کیمیا شامل یک طبقه و فاقد آسانسور می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ماه کیمیا
ماه کیمیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
118,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
118,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
118,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
118,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
118,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
118,000
تومان
3 خرداد
جمعه
118,000
تومان
4 خرداد
شنبه
118,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
118,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
118,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
118,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
118,000
تومان
اقامت 24
118,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
118,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
118,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
118,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
118,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
118,000
تومان
3 خرداد
جمعه
118,000
تومان
4 خرداد
شنبه
118,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
118,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
118,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
118,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
118,000
تومان
ایران هتل آنلاین
118,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
118,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
118,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
118,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
118,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
118,000
تومان
3 خرداد
جمعه
118,000
تومان
4 خرداد
شنبه
118,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
118,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
118,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
118,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
118,000
تومان
جاباما
137,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
137,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
137,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
137,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
137,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
137,000
تومان
3 خرداد
جمعه
137,000
تومان
4 خرداد
شنبه
137,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
137,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
137,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
137,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
137,000
تومان
ماه کیمیا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اسنپ تریپ
160,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
160,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
160,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
160,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
3 خرداد
جمعه
160,000
تومان
4 خرداد
شنبه
160,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
160,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
160,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
160,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
160,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
160,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
160,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
3 خرداد
جمعه
160,000
تومان
4 خرداد
شنبه
160,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
160,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
160,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
160,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
ایران هتل آنلاین
162,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
162,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
162,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
162,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
162,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
162,000
تومان
3 خرداد
جمعه
162,000
تومان
4 خرداد
شنبه
162,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
162,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
162,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
162,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
162,000
تومان
جاباما
182,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
182,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
182,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
182,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
182,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
182,000
تومان
3 خرداد
جمعه
182,000
تومان
4 خرداد
شنبه
182,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
182,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
182,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
182,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
182,000
تومان
ماه کیمیا-دو تخته دبل
دو تخته دبل
اسنپ تریپ
160,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
160,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
160,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
160,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
3 خرداد
جمعه
160,000
تومان
4 خرداد
شنبه
160,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
160,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
160,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
160,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
ماه کیمیا-اتاق دو تخته توئین ویژه معلولین
اتاق دو تخته توئین ویژه معلولین
ایران هتل آنلاین
162,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
162,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
162,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
162,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
162,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
162,000
تومان
3 خرداد
جمعه
162,000
تومان
4 خرداد
شنبه
162,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
162,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
162,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
162,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
162,000
تومان
ماه کیمیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
222,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
222,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
222,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
222,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
3 خرداد
جمعه
222,000
تومان
4 خرداد
شنبه
222,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
ماه کیمیا-اتاق سه تخته - دو تخته به همراه سرویس اضافه
اتاق سه تخته - دو تخته به همراه سرویس اضافه
جاباما
237,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
237,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
237,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
237,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
3 خرداد
جمعه
237,000
تومان
4 خرداد
شنبه
237,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
237,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
237,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
237,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
237,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ماه کیمیا ارومیه

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
پارکینگ
رستوران
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل آنا ارومیه
4.2
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
اقامت 24
از 636,000 تومان
اسنپ تریپ
از 636,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 636,500 تومان
هتل یار
از 636,500 تومان
علاءالدین
از 655,000 تومان
جاباما
از 656,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 715,000 تومان
property-card-image
هتل آریا ارومیه
3.1
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
علاءالدین
از 190,000 تومان
هتل یار
از 305,000 تومان
جاباما
از 361,000 تومان
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
اقامت 24
از 370,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 370,000 تومان
property-card-image
هتل ساحل ارومیه
2.9
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
علاءالدین
از 209,000 تومان
اسنپ تریپ
از 210,000 تومان
اقامت 24
از 210,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 210,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 210,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پارک ارومیه
3.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
اقامت 24
از 310,000 تومان
هتل یار
از 310,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 318,000 تومان
علاءالدین
از 325,000 تومان
جاباما
از 327,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 327,000 تومان
property-card-image
هتل مروارید ارومیه
2.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 196,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 196,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان بهار ارومیه
3.7
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اقامت 24
از 222,000 تومان
اسنپ تریپ
از 222,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 316,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ایران پارک ارومیه
2.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 83,000 تومان
جاباما
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل ماه کیمیا ارومیه

(20 نظر)
خوب بود...
تمیزی اتاق و رفتار پرسنل خیلی خوب بود و به نظرم این هتل یکی از هتل های خوب در شهر ارومیه است...
نسبت به ستاره هتل میشه گفت هتل خوبی بود. از اقامتم راضی بودم...
هتل بسیار تمیز بود، و موقعیت مکانی آن بسیار نزدیک به بازار و مسجد جامع بود. بعضی از کارکنان بسیار مودب بودند
برای سفر تجاری به این هتل رفتم و هتل خیلی خوبی بود و خیلی رضایت داشتم ...
برخورد کارکنان خیلی خوب بود/اتاق ها تمیز بود/ سرویس فرنگی فقط موجوده در اتاق/حمام و سرویس فرنگی مشترکه ولی کاملا قابل قبول و خوبه/زیباسازی اتاق و نوردهی خیلی خوبه/کمد و چوب لباس و غیره داره/صبحانه ی به نسبت متفاوتی با سایر هتل ها داشت مثل عدسی، و شربت بادرنجبویه/نزدیک بازار بود
هتل خوبیه تازه بازسازی شده برخورد کارکنان خوب بود اتاقها تمیز و مرتبه نسبت به قیمتش خوبه فقط اتاقاش کوچیکه همه چی خوب بود تشکر
بنظرم خیلی دوستانه بود. از خوشالم که انتخابش کردم
هتل بازسازی شده ودر سطح یک هتل دوستاره تمیزی خوب وشیک و با امکانات هست
با عرض سلام با توجه به قیمت هتل بسیار مناسب وخوب بود برخورد بسیار خوب ومحیط تمیز من که خیلی راضی بودم مخصوصا از رسپشن هتل بشه دوباره میرم
سلام هتل در میدان ولایت ارومیه قرار دارد که از نظر بافت اجتماعی جای مناسبی نیست. برخورد کارکنان هتل فوق العاده خوب میباشد؛صمیمیت و مهربانی و انجام سریع کارها با خوشروئی تمام. اتاق ها تمیز است ولی سیستم سرمایش در روزهای گرم(ما 15 مردادماه آنجا بودیم) اصلا مناسب نیست. پارکینگ گنجایش بیشتر از ۱۰ اتومبیل را ندارد ولی به علت اینکه اکثر مسافران از اطراف هستند و بدون ماشین به هتل می آیند میشود از پارکینگ استفاده کرد.
سلام به نسبت قیمت خوب بود. محیط مناسب و تمیزی داشت. رفتن به اونجا رو توصیه میکنم .من بیشتر از اسنپ تشکر میکنم که به جای اینکه کل شهرو زیر پا بزارم به راحتی هتل مناسبم رو پیدا کردم.دمتون گرم.
كاركنان بسيار خوش اخلاقي داشت ومن لذت بردم.فقط صداي مسافرها زياد بود و وارد اتاق ميشد
اتاق مون کوچک بود و اگه قرار بود 3 تا تخت بزارن داخل اتاق دیگه جایی برای نشستن نمیموند. داخل اتاق سروصدای هتل میومد که کمی اذیت کننده بود. در کل هتل بدی نبود...
نقاط قوت:
تمیزی موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
انتقال صدا بین اتاق های مجاور
هتل تمیز و شیک با امکانات خوب و دسترسی کامل به نقاط مختلف شهر همراه با کارکنان خوشرو و مهربان
تمیز، صبحانه خوب و از همه مهمتر یک مدیر هتل باحال به نام منوچهر بهره چی
بنده طی مسافرتی ده روزه از انزلی تا سنندج رفتم ، تمامی شهرها هم هتل ۳ ستاره انتخاب کرده بودم ، این هتل با ۲ ستاره بودن از همه بهتر بود( ۲۸ مرداد ۹۷)
به نسبت دو ستاره بودن خوب است ....
اتاق کوچک و نقلی ولی بسیار تمیز بود....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.