هتل پردیسان تربت جام

تربت جام، بلوار امام خمینی، نبش امام خمینی 34
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل پردیسان تربت جام

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پردیسان
پردیسان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
142,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
142,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
142,000
تومان
1 شهریور
جمعه
142,000
تومان
2 شهریور
شنبه
142,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
142,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
142,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
142,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
142,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
142,000
تومان
8 شهریور
جمعه
142,000
تومان
9 شهریور
شنبه
142,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
پردیسان-اتاق دو تخته دبل VIP
اتاق دو تخته دبل VIP
ایران هتل آنلاین
167,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
1 شهریور
جمعه
167,000
تومان
2 شهریور
شنبه
167,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
167,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
167,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
167,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
167,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
167,000
تومان
8 شهریور
جمعه
167,000
تومان
9 شهریور
شنبه
167,000
تومان
پردیسان-اتاق دو تخته توئین VIP
اتاق دو تخته توئین VIP
ایران هتل آنلاین
167,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
1 شهریور
جمعه
167,000
تومان
2 شهریور
شنبه
167,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
167,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
167,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
167,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
167,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
167,000
تومان
8 شهریور
جمعه
167,000
تومان
9 شهریور
شنبه
167,000
تومان
پردیسان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
185,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
1 شهریور
جمعه
185,000
تومان
2 شهریور
شنبه
185,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
185,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
185,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
185,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
185,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
185,000
تومان
8 شهریور
جمعه
185,000
تومان
9 شهریور
شنبه
185,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
پردیسان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل

نظرات کاربران برای هتل پردیسان تربت جام

(5 نظر)
در واقع میشه گفت هتل خوبیه و من زمان رزرو فکر نمیکردم به این تمیزی باشه و فراتر از انتظارم بود ...
توقع هتلی به این خوبی را برای یک شهر کوچیک نداشتم ....
اتاقها تهویه نداشت و بوی نا میداد ولی کارکنان بسیار مودب و همراهی میکردند...
حقيقتش انتظار همچين هتلي برا شهر كوچيكي مثه تربت جام رو نداشتم. اتاقا و سرويسا فوق العاده تميز. برخورد كاركنان هم عالي. ولي لابي در حد اتاقا نبود. خيلي معمولي بود...
خوب بود...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.