هتل آپارتمان صدرا تنکابن

تنکابن، کریم آباد، ابتدای جاده ی رامسر، سمت دریا، کوچه گلناز
3.5
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان صدرا تنکابن
هتل و هتل آپارتمان صدرا در شهرستان باصفا و زیبای تنکابن مازندران و همسایگی رامسر با امکان دسترسی سهل و آسان به تله‌کابین‌های رامسر و نمک آب رود، در کنار سواحل نیلگون دریای خزر، با جنگل‌های معروف دوهزار و سه هزار و ده‌ها اثر طبیعی از جمله رودخانه‌ها، آبشارها، چشمه‌ها، دهکده‌های زیبای توریستی و همچنین پارک‌های محلی واقع شده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان صدرا
صدرا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
146,600 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
146,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
146,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
146,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
146,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
146,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
146,600
تومان
8 شهریور
جمعه
146,600
تومان
9 شهریور
شنبه
146,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
146,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
146,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
146,600
تومان
اقامت 24
150,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
150,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
150,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
150,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
150,000
تومان
8 شهریور
جمعه
150,000
تومان
9 شهریور
شنبه
150,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
150,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
جا اینجاس
150,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
150,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
150,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
150,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
150,000
تومان
8 شهریور
جمعه
150,000
تومان
9 شهریور
شنبه
150,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
150,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
صدرا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
189,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
189,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
189,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
189,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
189,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
189,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
189,000
تومان
8 شهریور
جمعه
189,000
تومان
9 شهریور
شنبه
189,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
189,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
189,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
189,000
تومان
جا اینجاس
200,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
200,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
8 شهریور
جمعه
200,000
تومان
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
ایران مارکوپولو
201,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
201,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
201,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
201,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
201,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
201,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
201,000
تومان
8 شهریور
جمعه
201,000
تومان
9 شهریور
شنبه
201,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
201,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
201,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
201,000
تومان
تورگردان
202,300 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
202,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
202,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
202,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
202,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
202,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
202,300
تومان
8 شهریور
جمعه
202,300
تومان
9 شهریور
شنبه
202,300
تومان
10 شهریور
یکشنبه
202,300
تومان
11 شهریور
دوشنبه
202,300
تومان
12 شهریور
سه شنبه
202,300
تومان
جاباما
206,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
206,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
206,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
206,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
206,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
206,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
206,000
تومان
8 شهریور
جمعه
206,000
تومان
9 شهریور
شنبه
206,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
206,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
206,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
206,000
تومان
صدرا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اسنپ تریپ
189,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
189,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
189,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
189,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
189,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
189,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
189,000
تومان
8 شهریور
جمعه
189,000
تومان
9 شهریور
شنبه
189,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
189,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
189,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
189,000
تومان
صدرا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
189,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
189,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
189,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
189,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
189,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
189,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
189,000
تومان
8 شهریور
جمعه
189,000
تومان
9 شهریور
شنبه
189,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
189,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
189,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
189,000
تومان
صدرا-سوییت دو نفره
سوییت دو نفره
جا اینجاس
221,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
221,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
221,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
221,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
221,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
221,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
221,000
تومان
8 شهریور
جمعه
221,000
تومان
9 شهریور
شنبه
221,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
221,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
221,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
221,000
تومان
اسنپ تریپ
221,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
221,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
221,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
221,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
221,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
221,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
221,000
تومان
8 شهریور
جمعه
221,000
تومان
9 شهریور
شنبه
221,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
221,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
221,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
221,000
تومان
اقامت 24
221,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
221,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
221,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
221,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
221,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
221,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
221,000
تومان
8 شهریور
جمعه
221,000
تومان
9 شهریور
شنبه
221,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
221,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
221,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
221,000
تومان
ایران مارکوپولو
233,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
233,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
233,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
233,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
233,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
233,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
233,000
تومان
8 شهریور
جمعه
233,000
تومان
9 شهریور
شنبه
233,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
233,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
233,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
233,000
تومان
تورگردان
236,400 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
236,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
236,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
236,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
236,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
236,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
236,400
تومان
8 شهریور
جمعه
236,400
تومان
9 شهریور
شنبه
236,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
236,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
236,400
تومان
12 شهریور
سه شنبه
236,400
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
240,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
240,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
240,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
240,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
240,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
240,000
تومان
8 شهریور
جمعه
240,000
تومان
9 شهریور
شنبه
240,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
240,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
240,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
240,000
تومان
صدرا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
239,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
239,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
239,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
239,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
239,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
239,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
239,000
تومان
8 شهریور
جمعه
239,000
تومان
9 شهریور
شنبه
239,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
239,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
239,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
239,000
تومان
اقامت 24
239,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
239,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
239,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
239,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
239,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
239,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
239,000
تومان
8 شهریور
جمعه
239,000
تومان
9 شهریور
شنبه
239,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
239,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
239,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
239,000
تومان
ایران مارکوپولو
251,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
251,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
251,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
251,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
251,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
251,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
251,000
تومان
8 شهریور
جمعه
251,000
تومان
9 شهریور
شنبه
251,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
251,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
251,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
251,000
تومان
تورگردان
255,800 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
255,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
255,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
255,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
255,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
255,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
255,800
تومان
8 شهریور
جمعه
255,800
تومان
9 شهریور
شنبه
255,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
255,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
255,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
255,800
تومان
جاباما
258,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
258,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
258,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
258,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
258,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
258,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
258,000
تومان
8 شهریور
جمعه
258,000
تومان
9 شهریور
شنبه
258,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
258,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
258,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
258,000
تومان
جا اینجاس
263,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
263,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
263,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
263,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
263,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
263,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
263,000
تومان
8 شهریور
جمعه
263,000
تومان
9 شهریور
شنبه
263,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
263,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
263,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
263,000
تومان
صدرا-سوییت سه نفره
سوییت سه نفره
اسنپ تریپ
262,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
262,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
262,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
262,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
262,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
262,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
262,000
تومان
8 شهریور
جمعه
262,000
تومان
9 شهریور
شنبه
262,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
262,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
262,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
262,000
تومان
اقامت 24
262,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
262,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
262,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
262,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
262,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
262,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
262,000
تومان
8 شهریور
جمعه
262,000
تومان
9 شهریور
شنبه
262,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
262,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
262,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
262,000
تومان
جا اینجاس
263,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
263,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
263,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
263,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
263,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
263,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
263,000
تومان
8 شهریور
جمعه
263,000
تومان
9 شهریور
شنبه
263,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
263,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
263,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
263,000
تومان
ایران مارکوپولو
275,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
275,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
275,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
275,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
275,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
275,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
275,000
تومان
8 شهریور
جمعه
275,000
تومان
9 شهریور
شنبه
275,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
275,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
275,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
275,000
تومان
تورگردان
281,600 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
281,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
281,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
281,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
281,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
281,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
281,600
تومان
8 شهریور
جمعه
281,600
تومان
9 شهریور
شنبه
281,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
281,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
281,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
281,600
تومان
جاباما
282,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
282,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
282,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
282,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
282,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
282,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
282,000
تومان
8 شهریور
جمعه
282,000
تومان
9 شهریور
شنبه
282,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
282,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
282,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
282,000
تومان
صدرا-سوییت یکخوابه چهارنفره
سوییت یکخوابه چهارنفره
اسنپ تریپ
333,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
333,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
333,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
333,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
333,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
333,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
333,000
تومان
8 شهریور
جمعه
333,000
تومان
9 شهریور
شنبه
333,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
333,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
333,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
333,000
تومان
اقامت 24
334,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
334,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
334,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
334,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
334,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
334,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
334,000
تومان
8 شهریور
جمعه
334,000
تومان
9 شهریور
شنبه
334,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
334,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
334,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
334,000
تومان
جا اینجاس
334,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
334,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
334,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
334,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
334,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
334,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
334,000
تومان
8 شهریور
جمعه
334,000
تومان
9 شهریور
شنبه
334,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
334,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
334,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
334,000
تومان
ایران مارکوپولو
336,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
336,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
336,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
336,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
336,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
336,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
336,000
تومان
8 شهریور
جمعه
336,000
تومان
9 شهریور
شنبه
336,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
336,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
336,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
336,000
تومان
جاباما
344,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
344,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
344,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
344,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
344,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
344,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
344,000
تومان
8 شهریور
جمعه
344,000
تومان
9 شهریور
شنبه
344,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
344,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
344,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
344,000
تومان
تورگردان
350,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
350,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
350,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
350,000
تومان
8 شهریور
جمعه
350,000
تومان
9 شهریور
شنبه
350,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
صدرا-آپارتمان یک خوابه چهارنفره
آپارتمان یک خوابه چهارنفره
جا اینجاس
335,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
335,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
335,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
335,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
335,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
335,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
335,000
تومان
8 شهریور
جمعه
335,000
تومان
9 شهریور
شنبه
335,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
335,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
335,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
335,000
تومان
اقامت 24
335,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
335,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
335,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
335,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
335,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
335,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
335,000
تومان
8 شهریور
جمعه
335,000
تومان
9 شهریور
شنبه
335,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
335,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
335,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
335,000
تومان
تورگردان
350,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
350,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
350,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
350,000
تومان
8 شهریور
جمعه
350,000
تومان
9 شهریور
شنبه
350,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
اسنپ تریپ
460,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
460,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
460,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
460,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
460,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
460,000
تومان
8 شهریور
جمعه
460,000
تومان
9 شهریور
شنبه
460,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
460,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
460,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
جاباما
470,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
470,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
470,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
470,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
470,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
470,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
470,000
تومان
8 شهریور
جمعه
470,000
تومان
9 شهریور
شنبه
470,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
470,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
470,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
470,000
تومان
صدرا-سوییت دو خوابه شش نفره
سوییت دو خوابه شش نفره
اسنپ تریپ
410,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
410,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
410,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
410,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
410,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
410,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
410,000
تومان
8 شهریور
جمعه
410,000
تومان
9 شهریور
شنبه
410,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
410,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
410,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
410,000
تومان
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
415,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
415,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
415,000
تومان
8 شهریور
جمعه
415,000
تومان
9 شهریور
شنبه
415,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان