هتل آپارتمان صدرا تنکابن

تنکابن، کریم آباد، ابتدای جاده ی رامسر، سمت دریا، کوچه گلناز
3.5
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان صدرا تنکابن
هتل و هتل آپارتمان صدرا در شهرستان باصفا و زیبای تنکابن مازندران و همسایگی رامسر با امکان دسترسی سهل و آسان به تله‌کابین‌های رامسر و نمک آب رود، در کنار سواحل نیلگون دریای خزر، با جنگل‌های معروف دوهزار و سه هزار و ده‌ها اثر طبیعی از جمله رودخانه‌ها، آبشارها، چشمه‌ها، دهکده‌های زیبای توریستی و همچنین پارک‌های محلی واقع شده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان صدرا تنکابن
صدرا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
150,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
150,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
150,000
تومان
22 آذر
جمعه
150,000
تومان
23 آذر
شنبه
150,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
150,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
150,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
150,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
150,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
150,000
تومان
29 آذر
جمعه
150,000
تومان
اسنپ تریپ
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
150,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
150,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
150,000
تومان
22 آذر
جمعه
150,000
تومان
23 آذر
شنبه
150,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
150,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
150,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
150,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
150,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
150,000
تومان
29 آذر
جمعه
150,000
تومان
صدرا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
22 آذر
جمعه
189,000
تومان
23 آذر
شنبه
189,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
189,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
189,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
29 آذر
جمعه
189,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
200,000
تومان
22 آذر
جمعه
200,000
تومان
23 آذر
شنبه
200,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
200,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
200,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
200,000
تومان
29 آذر
جمعه
200,000
تومان
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
200,000
تومان
22 آذر
جمعه
200,000
تومان
23 آذر
شنبه
200,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
200,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
200,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
200,000
تومان
29 آذر
جمعه
200,000
تومان
ایران مارکوپولو
201,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
201,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
201,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
201,000
تومان
22 آذر
جمعه
201,000
تومان
23 آذر
شنبه
201,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
201,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
201,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
201,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
201,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
201,000
تومان
29 آذر
جمعه
201,000
تومان
صدرا-سوییت دو نفره
سوییت دو نفره
اسنپ تریپ
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
22 آذر
جمعه
220,000
تومان
23 آذر
شنبه
220,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
29 آذر
جمعه
220,000
تومان
اقامت 24
221,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
221,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
221,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
221,000
تومان
22 آذر
جمعه
221,000
تومان
23 آذر
شنبه
221,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
221,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
221,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
221,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
221,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
221,000
تومان
29 آذر
جمعه
221,000
تومان
ایران مارکوپولو
233,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
233,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
233,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
233,000
تومان
22 آذر
جمعه
233,000
تومان
23 آذر
شنبه
233,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
233,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
233,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
233,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
233,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
233,000
تومان
29 آذر
جمعه
233,000
تومان
جاباما
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
22 آذر
جمعه
235,000
تومان
23 آذر
شنبه
235,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
29 آذر
جمعه
235,000
تومان
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
22 آذر
جمعه
235,000
تومان
23 آذر
شنبه
235,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
29 آذر
جمعه
235,000
تومان
صدرا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اسنپ تریپ
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
22 آذر
جمعه
189,000
تومان
23 آذر
شنبه
189,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
189,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
189,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
29 آذر
جمعه
189,000
تومان
صدرا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
22 آذر
جمعه
189,000
تومان
23 آذر
شنبه
189,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
189,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
189,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
29 آذر
جمعه
189,000
تومان
صدرا-سوییت سه نفره
سوییت سه نفره
اسنپ تریپ
262,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
262,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
262,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
262,000
تومان
22 آذر
جمعه
262,000
تومان
23 آذر
شنبه
262,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
262,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
262,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
262,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
262,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
262,000
تومان
29 آذر
جمعه
262,000
تومان
اقامت 24
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
263,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
263,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
263,000
تومان
22 آذر
جمعه
263,000
تومان
23 آذر
شنبه
263,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
263,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
263,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
263,000
تومان
29 آذر
جمعه
263,000
تومان
ایران مارکوپولو
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
22 آذر
جمعه
275,000
تومان
23 آذر
شنبه
275,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
29 آذر
جمعه
275,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
280,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
280,000
تومان
22 آذر
جمعه
280,000
تومان
23 آذر
شنبه
280,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
280,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
280,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
280,000
تومان
29 آذر
جمعه
280,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
280,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
280,000
تومان
22 آذر
جمعه
280,000
تومان
23 آذر
شنبه
280,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
280,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
280,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
280,000
تومان
29 آذر
جمعه
280,000
تومان
صدرا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
22 آذر
جمعه
238,000
تومان
23 آذر
شنبه
238,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
238,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
238,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
29 آذر
جمعه
238,000
تومان
اقامت 24
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
22 آذر
جمعه
239,000
تومان
23 آذر
شنبه
239,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
239,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
239,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
29 آذر
جمعه
239,000
تومان
ایران مارکوپولو
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
251,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
251,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
251,000
تومان
22 آذر
جمعه
251,000
تومان
23 آذر
شنبه
251,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
251,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
251,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
251,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
251,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
251,000
تومان
29 آذر
جمعه
251,000
تومان
جاباما
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
255,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
255,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
255,000
تومان
22 آذر
جمعه
255,000
تومان
23 آذر
شنبه
255,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
255,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
255,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
255,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
255,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
255,000
تومان
29 آذر
جمعه
255,000
تومان
هتل یار
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
255,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
255,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
255,000
تومان
22 آذر
جمعه
255,000
تومان
23 آذر
شنبه
255,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
255,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
255,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
255,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
255,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
255,000
تومان
29 آذر
جمعه
255,000
تومان
صدرا-سوییت یکخوابه چهارنفره
سوییت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
324,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
324,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
324,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
324,000
تومان
22 آذر
جمعه
324,000
تومان
23 آذر
شنبه
324,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
324,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
324,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
324,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
324,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
324,000
تومان
29 آذر
جمعه
324,000
تومان
اسنپ تریپ
324,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
324,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
324,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
324,000
تومان
22 آذر
جمعه
324,000
تومان
23 آذر
شنبه
324,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
324,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
324,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
324,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
324,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
324,000
تومان
29 آذر
جمعه
324,000
تومان
ایران مارکوپولو
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
336,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
336,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
336,000
تومان
22 آذر
جمعه
336,000
تومان
23 آذر
شنبه
336,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
336,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
336,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
336,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
336,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
336,000
تومان
29 آذر
جمعه
336,000
تومان
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
340,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
340,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
340,000
تومان
22 آذر
جمعه
340,000
تومان
23 آذر
شنبه
340,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
340,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
340,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
340,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
340,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
340,000
تومان
29 آذر
جمعه
340,000
تومان
هتل یار
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
340,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
340,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
340,000
تومان
22 آذر
جمعه
340,000
تومان
23 آذر
شنبه
340,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
340,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
340,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
340,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
340,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
340,000
تومان
29 آذر
جمعه
340,000
تومان
صدرا-آپارتمان یک خوابه چهارنفره
آپارتمان یک خوابه چهارنفره
اقامت 24
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
446,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
446,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
446,000
تومان
22 آذر
جمعه
446,000
تومان
23 آذر
شنبه
446,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
446,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
446,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
446,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
446,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
446,000
تومان
29 آذر
جمعه
446,000
تومان
جاباما
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
465,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
465,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
465,000
تومان
22 آذر
جمعه
465,000
تومان
23 آذر
شنبه
465,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
465,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
465,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
465,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
465,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
465,000
تومان
29 آذر
جمعه
465,000
تومان
هتل یار
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
465,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
465,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
465,000
تومان
22 آذر
جمعه
465,000
تومان
23 آذر
شنبه
465,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
465,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
465,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
465,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
465,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
465,000
تومان
29 آذر
جمعه
465,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
صدرا-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
اقامت 24
675,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
675,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
675,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
675,000
تومان
22 آذر
جمعه
675,000
تومان
23 آذر
شنبه
675,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
675,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
675,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
675,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
675,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
675,000
تومان
29 آذر
جمعه
675,000
تومان
اسنپ تریپ
675,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
675,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
675,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
675,000
تومان
22 آذر
جمعه
675,000
تومان
23 آذر
شنبه
675,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
675,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
675,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
675,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
675,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
675,000
تومان
29 آذر
جمعه
675,000
تومان
هتل یار
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
695,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
695,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
695,000
تومان
22 آذر
جمعه
695,000
تومان
23 آذر
شنبه
695,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
695,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
695,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
695,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
695,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
695,000
تومان
29 آذر
جمعه
695,000
تومان
جاباما
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
695,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
695,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
695,000
تومان
22 آذر
جمعه
695,000
تومان
23 آذر
شنبه
695,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
695,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
695,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
695,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
695,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
695,000
تومان
29 آذر
جمعه
695,000
تومان
صدرا-سوییت دو خوابه شش نفره
سوییت دو خوابه شش نفره
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
405,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
22 آذر
جمعه
405,000
تومان
23 آذر
شنبه
405,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
405,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
405,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
405,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
29 آذر
جمعه
405,000
تومان
ایران مارکوپولو
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
418,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
418,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
418,000
تومان
22 آذر
جمعه
418,000
تومان
23 آذر
شنبه
418,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
418,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
418,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
418,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
418,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
418,000
تومان
29 آذر
جمعه
418,000
تومان
جاباما
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
22 آذر
جمعه
425,000
تومان
23 آذر
شنبه
425,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
425,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
29 آذر
جمعه
425,000
تومان
هتل یار
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
22 آذر
جمعه
425,000
تومان
23 آذر
شنبه
425,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
425,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
29 آذر
جمعه
425,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صدرا تنکابن

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی