هتل آپارتمان صدرا تنکابن

تنکابن، کریم آباد، ابتدای جاده ی رامسر، سمت دریا، کوچه گلناز
3.5
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان صدرا تنکابن
هتل و هتل آپارتمان صدرا در شهرستان باصفا و زیبای تنکابن مازندران و همسایگی رامسر با امکان دسترسی سهل و آسان به تله‌کابین‌های رامسر و نمک آب رود، در کنار سواحل نیلگون دریای خزر، با جنگل‌های معروف دوهزار و سه هزار و ده‌ها اثر طبیعی از جمله رودخانه‌ها، آبشارها، چشمه‌ها، دهکده‌های زیبای توریستی و همچنین پارک‌های محلی واقع شده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان صدرا
صدرا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
147,800 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
147,800
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
147,800
تومان
31 خرداد
جمعه
147,800
تومان
1 تیر
شنبه
147,800
تومان
2 تیر
یکشنبه
147,800
تومان
3 تیر
دوشنبه
147,800
تومان
4 تیر
سه شنبه
147,800
تومان
5 تیر
چهارشنبه
147,800
تومان
6 تیر
پنجشنبه
147,800
تومان
7 تیر
جمعه
147,800
تومان
8 تیر
شنبه
147,800
تومان
اقامت 24
150,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
31 خرداد
جمعه
150,000
تومان
1 تیر
شنبه
150,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
150,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
150,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
150,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
150,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
150,000
تومان
7 تیر
جمعه
150,000
تومان
8 تیر
شنبه
150,000
تومان
صدرا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
198,400 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
198,400
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
198,400
تومان
31 خرداد
جمعه
198,400
تومان
1 تیر
شنبه
198,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
198,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
198,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
198,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
198,400
تومان
6 تیر
پنجشنبه
198,400
تومان
7 تیر
جمعه
198,400
تومان
8 تیر
شنبه
198,400
تومان
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
31 خرداد
جمعه
200,000
تومان
1 تیر
شنبه
200,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
7 تیر
جمعه
200,000
تومان
8 تیر
شنبه
200,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
31 خرداد
جمعه
200,000
تومان
1 تیر
شنبه
200,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
7 تیر
جمعه
200,000
تومان
8 تیر
شنبه
200,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
صدرا-سوییت دو نفره
سوییت دو نفره
ایران هتل آنلاین
221,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
221,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
221,000
تومان
31 خرداد
جمعه
221,000
تومان
1 تیر
شنبه
221,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
221,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
221,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
221,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
221,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
221,000
تومان
7 تیر
جمعه
221,000
تومان
8 تیر
شنبه
221,000
تومان
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
31 خرداد
جمعه
230,000
تومان
1 تیر
شنبه
230,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
230,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
230,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
230,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
230,000
تومان
7 تیر
جمعه
230,000
تومان
8 تیر
شنبه
230,000
تومان
تورگردان
232,800 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
232,800
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
232,800
تومان
31 خرداد
جمعه
232,800
تومان
1 تیر
شنبه
232,800
تومان
2 تیر
یکشنبه
232,800
تومان
3 تیر
دوشنبه
232,800
تومان
4 تیر
سه شنبه
232,800
تومان
5 تیر
چهارشنبه
232,800
تومان
6 تیر
پنجشنبه
232,800
تومان
7 تیر
جمعه
232,800
تومان
8 تیر
شنبه
232,800
تومان
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
31 خرداد
جمعه
235,000
تومان
1 تیر
شنبه
235,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
235,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
235,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
235,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
235,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
235,000
تومان
7 تیر
جمعه
235,000
تومان
8 تیر
شنبه
235,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
صدرا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
239,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
239,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
239,000
تومان
31 خرداد
جمعه
239,000
تومان
1 تیر
شنبه
239,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
239,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
239,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
239,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
239,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
239,000
تومان
7 تیر
جمعه
239,000
تومان
8 تیر
شنبه
239,000
تومان
تورگردان
248,300 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
248,300
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
248,300
تومان
31 خرداد
جمعه
248,300
تومان
1 تیر
شنبه
248,300
تومان
2 تیر
یکشنبه
248,300
تومان
3 تیر
دوشنبه
248,300
تومان
4 تیر
سه شنبه
248,300
تومان
5 تیر
چهارشنبه
248,300
تومان
6 تیر
پنجشنبه
248,300
تومان
7 تیر
جمعه
248,300
تومان
8 تیر
شنبه
248,300
تومان
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
31 خرداد
جمعه
250,000
تومان
1 تیر
شنبه
250,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
250,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
250,000
تومان
7 تیر
جمعه
250,000
تومان
8 تیر
شنبه
250,000
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
31 خرداد
جمعه
250,000
تومان
1 تیر
شنبه
250,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
250,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
250,000
تومان
7 تیر
جمعه
250,000
تومان
8 تیر
شنبه
250,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
صدرا-سوییت سه نفره
سوییت سه نفره
ایران هتل آنلاین
263,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
263,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
263,000
تومان
31 خرداد
جمعه
263,000
تومان
1 تیر
شنبه
263,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
263,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
263,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
263,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
263,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
263,000
تومان
7 تیر
جمعه
263,000
تومان
8 تیر
شنبه
263,000
تومان
تورگردان
270,700 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
270,700
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
270,700
تومان
31 خرداد
جمعه
270,700
تومان
1 تیر
شنبه
270,700
تومان
2 تیر
یکشنبه
270,700
تومان
3 تیر
دوشنبه
270,700
تومان
4 تیر
سه شنبه
270,700
تومان
5 تیر
چهارشنبه
270,700
تومان
6 تیر
پنجشنبه
270,700
تومان
7 تیر
جمعه
270,700
تومان
8 تیر
شنبه
270,700
تومان
اقامت 24
272,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
31 خرداد
جمعه
272,000
تومان
1 تیر
شنبه
272,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
272,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
272,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
272,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
272,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
272,000
تومان
7 تیر
جمعه
272,000
تومان
8 تیر
شنبه
272,000
تومان
جاباما
278,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
278,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
278,000
تومان
31 خرداد
جمعه
278,000
تومان
1 تیر
شنبه
278,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
278,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
278,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
278,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
278,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
278,000
تومان
7 تیر
جمعه
278,000
تومان
8 تیر
شنبه
278,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
صدرا-سوییت یکخوابه چهارنفره
سوییت یکخوابه چهارنفره
تورگردان
332,500 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
332,500
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
332,500
تومان
31 خرداد
جمعه
332,500
تومان
1 تیر
شنبه
332,500
تومان
2 تیر
یکشنبه
332,500
تومان
3 تیر
دوشنبه
332,500
تومان
4 تیر
سه شنبه
332,500
تومان
5 تیر
چهارشنبه
332,500
تومان
6 تیر
پنجشنبه
332,500
تومان
7 تیر
جمعه
332,500
تومان
8 تیر
شنبه
332,500
تومان
اقامت 24
334,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
31 خرداد
جمعه
334,000
تومان
1 تیر
شنبه
334,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
334,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
334,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
334,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
334,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
334,000
تومان
7 تیر
جمعه
334,000
تومان
8 تیر
شنبه
334,000
تومان
صدرا-آپارتمان یک خوابه چهارنفره
آپارتمان یک خوابه چهارنفره
تورگردان
333,400 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
333,400
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
333,400
تومان
31 خرداد
جمعه
333,400
تومان
1 تیر
شنبه
333,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
333,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
333,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
333,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
333,400
تومان
6 تیر
پنجشنبه
333,400
تومان
7 تیر
جمعه
333,400
تومان
8 تیر
شنبه
333,400
تومان
اقامت 24
335,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
31 خرداد
جمعه
335,000
تومان
1 تیر
شنبه
335,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
335,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
335,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
335,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
335,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
335,000
تومان
7 تیر
جمعه
335,000
تومان
8 تیر
شنبه
335,000
تومان
صدرا-سوییت دو خوابه شش نفره
سوییت دو خوابه شش نفره
تورگردان
413,500 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
413,500
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
413,500
تومان
31 خرداد
جمعه
413,500
تومان
1 تیر
شنبه
413,500
تومان
2 تیر
یکشنبه
413,500
تومان
3 تیر
دوشنبه
413,500
تومان
4 تیر
سه شنبه
413,500
تومان
5 تیر
چهارشنبه
413,500
تومان
6 تیر
پنجشنبه
413,500
تومان
7 تیر
جمعه
413,500
تومان
8 تیر
شنبه
413,500
تومان
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
31 خرداد
جمعه
415,000
تومان
1 تیر
شنبه
415,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
7 تیر
جمعه
415,000
تومان
8 تیر
شنبه
415,000
تومان
صدرا-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
ایران هتل آنلاین
675,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
675,000
تومان
31 خرداد
جمعه
675,000
تومان
1 تیر
شنبه
675,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
675,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
675,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
675,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
675,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
675,000
تومان
7 تیر
جمعه
675,000
تومان
8 تیر
شنبه
675,000
تومان
تورگردان
683,500 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
683,500
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
683,500
تومان
31 خرداد
جمعه
683,500
تومان
1 تیر
شنبه
683,500
تومان
2 تیر
یکشنبه
683,500
تومان
3 تیر
دوشنبه
683,500
تومان
4 تیر
سه شنبه
683,500
تومان
5 تیر
چهارشنبه
683,500
تومان
6 تیر
پنجشنبه
683,500
تومان
7 تیر
جمعه
683,500
تومان
8 تیر
شنبه
683,500
تومان
اقامت 24
685,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
685,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
685,000
تومان
31 خرداد
جمعه
685,000
تومان
1 تیر
شنبه
685,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
685,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
685,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
685,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
685,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
685,000
تومان
7 تیر
جمعه
685,000
تومان
8 تیر
شنبه
685,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صدرا تنکابن

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان صدرا تنکابن

(7 نظر)
هتل خوبی بود در منطقه ای خوب. خوش آب و هوا و طبیعتی سبز و زیبا. هتل صدرا را به اصرار دوستم گرفتم حالا میبینم راست میگفته و هتل خیلی خوبیه
هتل ساکت و آروم در منطقه ای خوب، فاصله بسیار کم با دریا، اطراف هتل پر از کافه و رستوران های خوب.
اتاقهای تمیز و فضای آرومی داره. نزدیک به ساحله. مسئول هتل فردی بسیار متشخص و با احترامی هست همچنین خدمه و کارکنان خوبی داره.
نظری ندارم...
خوب بود...
در حد هتل سه ستاره قابل قبول است....
اقامت اینجانب صرفا یک شب بود اما سرویس بهداشتی و حمام کثیف بود همچنین روشویی و سایر اقلام شکسته و بسیار قدیمی بودند. حتی رول دستمال در سرویس بهداشتی تمام شده بود. استفاده اینجانب از هتل صرفاً در حد شب را ماندن و صبح روز بعد هتل را ترک کردن بود. ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.