هتل سیمرغ تهران

تهران ،خیابان ولی عصر ،پایین تر از پارک ساعی
2.2
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
معرفی هتل سیمرغ تهران
هتل چهار ستاره سیمرغ یا میامی سابق واقع در زیباترین و طولانی ترین خیابان تهران، خیابان ولیعصر در سال ۱۳۷۹ در زمینی به مساحت حدودا ۴۸۰۰ مترمربع افتتاح گردیده است‌. سبک معماری ساختمان مدرن بوده و دارای ۹۹ باب واحد اقامتی لوکس با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل در خیابان ولیعصر و در مجاورت پارک ساعی واقع شده که علاوه بر مطلوب و خوش آب و هوا بودن منطقه، دسترسی مناسبی هم به تمامی نقاط شهر دارد. پرسنل مجرب و آموزش دیده هتل سیمرغ در تلاش‌اند تا میهمان نوازی ایرانی را در محیطی دلپذیر و به یادماندنی ارائه نموده و اقامتی خوش را برای میهمانان گرامی فراهم نمایند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سیمرغ
سیمرغ-یک تخته
یک تخته
تورگردان
502,600 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
502,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
502,600
تومان
31 خرداد
جمعه
502,600
تومان
1 تیر
شنبه
502,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
502,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
502,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
502,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
502,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
502,600
تومان
7 تیر
جمعه
502,600
تومان
8 تیر
شنبه
502,600
تومان
هتل یار
505,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
31 خرداد
جمعه
505,000
تومان
1 تیر
شنبه
505,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
505,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
505,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
505,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
505,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
505,000
تومان
7 تیر
جمعه
505,000
تومان
8 تیر
شنبه
505,000
تومان
ایران هتل آنلاین
505,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
31 خرداد
جمعه
505,000
تومان
1 تیر
شنبه
505,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
505,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
505,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
505,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
505,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
505,000
تومان
7 تیر
جمعه
505,000
تومان
8 تیر
شنبه
505,000
تومان
جاباما
505,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
31 خرداد
جمعه
505,000
تومان
1 تیر
شنبه
505,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
505,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
505,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
505,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
505,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
505,000
تومان
7 تیر
جمعه
505,000
تومان
8 تیر
شنبه
505,000
تومان
اقامت 24
505,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
31 خرداد
جمعه
505,000
تومان
1 تیر
شنبه
505,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
505,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
505,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
505,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
505,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
505,000
تومان
7 تیر
جمعه
505,000
تومان
8 تیر
شنبه
505,000
تومان
اسنپ تریپ
530,250 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
530,250
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
530,250
تومان
31 خرداد
جمعه
530,250
تومان
1 تیر
شنبه
530,250
تومان
2 تیر
یکشنبه
530,250
تومان
3 تیر
دوشنبه
530,250
تومان
4 تیر
سه شنبه
530,250
تومان
5 تیر
چهارشنبه
530,250
تومان
6 تیر
پنجشنبه
530,250
تومان
7 تیر
جمعه
530,250
تومان
8 تیر
شنبه
530,250
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
31 خرداد
جمعه
505,000
تومان
1 تیر
شنبه
505,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
505,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
505,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
505,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
505,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
505,000
تومان
7 تیر
جمعه
505,000
تومان
8 تیر
شنبه
505,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
31 خرداد
جمعه
505,000
تومان
1 تیر
شنبه
505,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
505,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
505,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
505,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
505,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
505,000
تومان
7 تیر
جمعه
505,000
تومان
8 تیر
شنبه
505,000
تومان
سیمرغ-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
602,600 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
602,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
602,600
تومان
31 خرداد
جمعه
602,600
تومان
1 تیر
شنبه
602,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
602,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
602,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
602,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
602,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
602,600
تومان
7 تیر
جمعه
602,600
تومان
8 تیر
شنبه
602,600
تومان
اقامت 24
605,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
605,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
605,000
تومان
31 خرداد
جمعه
605,000
تومان
1 تیر
شنبه
605,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
605,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
605,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
605,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
605,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
605,000
تومان
7 تیر
جمعه
605,000
تومان
8 تیر
شنبه
605,000
تومان
هتل یار
605,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
605,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
605,000
تومان
31 خرداد
جمعه
605,000
تومان
1 تیر
شنبه
605,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
605,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
605,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
605,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
605,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
605,000
تومان
7 تیر
جمعه
605,000
تومان
8 تیر
شنبه
605,000
تومان
جاباما
605,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
605,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
605,000
تومان
31 خرداد
جمعه
605,000
تومان
1 تیر
شنبه
605,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
605,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
605,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
605,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
605,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
605,000
تومان
7 تیر
جمعه
605,000
تومان
8 تیر
شنبه
605,000
تومان
اسنپ تریپ
635,250 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
635,250
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
635,250
تومان
31 خرداد
جمعه
635,250
تومان
1 تیر
شنبه
635,250
تومان
2 تیر
یکشنبه
635,250
تومان
3 تیر
دوشنبه
635,250
تومان
4 تیر
سه شنبه
635,250
تومان
5 تیر
چهارشنبه
635,250
تومان
6 تیر
پنجشنبه
635,250
تومان
7 تیر
جمعه
635,250
تومان
8 تیر
شنبه
635,250
تومان
سیمرغ-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
602,600 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
602,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
602,600
تومان
31 خرداد
جمعه
602,600
تومان
1 تیر
شنبه
602,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
602,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
602,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
602,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
602,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
602,600
تومان
7 تیر
جمعه
602,600
تومان
8 تیر
شنبه
602,600
تومان
هتل یار
605,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
605,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
605,000
تومان
31 خرداد
جمعه
605,000
تومان
1 تیر
شنبه
605,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
605,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
605,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
605,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
605,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
605,000
تومان
7 تیر
جمعه
605,000
تومان
8 تیر
شنبه
605,000
تومان
جاباما
605,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
605,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
605,000
تومان
31 خرداد
جمعه
605,000
تومان
1 تیر
شنبه
605,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
605,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
605,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
605,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
605,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
605,000
تومان
7 تیر
جمعه
605,000
تومان
8 تیر
شنبه
605,000
تومان
اقامت 24
605,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
605,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
605,000
تومان
31 خرداد
جمعه
605,000
تومان
1 تیر
شنبه
605,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
605,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
605,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
605,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
605,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
605,000
تومان
7 تیر
جمعه
605,000
تومان
8 تیر
شنبه
605,000
تومان
اسنپ تریپ
635,250 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
635,250
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
635,250
تومان
31 خرداد
جمعه
635,250
تومان
1 تیر
شنبه
635,250
تومان
2 تیر
یکشنبه
635,250
تومان
3 تیر
دوشنبه
635,250
تومان
4 تیر
سه شنبه
635,250
تومان
5 تیر
چهارشنبه
635,250
تومان
6 تیر
پنجشنبه
635,250
تومان
7 تیر
جمعه
635,250
تومان
8 تیر
شنبه
635,250
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
605,000
تومان
31 خرداد
جمعه
605,000
تومان
1 تیر
شنبه
605,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
605,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
605,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
605,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
605,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
605,000
تومان
7 تیر
جمعه
605,000
تومان
8 تیر
شنبه
605,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
605,000
تومان
31 خرداد
جمعه
605,000
تومان
1 تیر
شنبه
605,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
605,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
605,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
605,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
605,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
605,000
تومان
7 تیر
جمعه
605,000
تومان
8 تیر
شنبه
605,000
تومان
سیمرغ-سوئیت دو نفره معمولی
سوئیت دو نفره معمولی
تورگردان
656,600 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
656,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
656,600
تومان
31 خرداد
جمعه
656,600
تومان
1 تیر
شنبه
656,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
656,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
656,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
656,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
656,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
656,600
تومان
7 تیر
جمعه
656,600
تومان
8 تیر
شنبه
656,600
تومان
هتل یار
660,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
31 خرداد
جمعه
660,000
تومان
1 تیر
شنبه
660,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
660,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
660,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
660,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
7 تیر
جمعه
660,000
تومان
8 تیر
شنبه
660,000
تومان
جاباما
660,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
31 خرداد
جمعه
660,000
تومان
1 تیر
شنبه
660,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
660,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
660,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
660,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
7 تیر
جمعه
660,000
تومان
8 تیر
شنبه
660,000
تومان
اقامت 24
660,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
31 خرداد
جمعه
660,000
تومان
1 تیر
شنبه
660,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
660,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
660,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
660,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
7 تیر
جمعه
660,000
تومان
8 تیر
شنبه
660,000
تومان
ایران هتل آنلاین
660,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
31 خرداد
جمعه
660,000
تومان
1 تیر
شنبه
660,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
660,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
660,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
660,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
7 تیر
جمعه
660,000
تومان
8 تیر
شنبه
660,000
تومان
اسنپ تریپ
693,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
693,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
693,000
تومان
31 خرداد
جمعه
693,000
تومان
1 تیر
شنبه
693,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
693,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
693,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
693,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
693,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
693,000
تومان
7 تیر
جمعه
693,000
تومان
8 تیر
شنبه
693,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
31 خرداد
جمعه
660,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
سیمرغ-دوتخته + سرويس اضافه
دوتخته + سرويس اضافه
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
765,000
تومان
31 خرداد
جمعه
765,000
تومان
1 تیر
شنبه
765,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
765,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
765,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
765,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
765,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
765,000
تومان
7 تیر
جمعه
765,000
تومان
8 تیر
شنبه
765,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
764,000
تومان
31 خرداد
جمعه
764,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
سیمرغ-سوئیت دو نفره رویال
سوئیت دو نفره رویال
تورگردان
842,400 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
842,400
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
842,400
تومان
31 خرداد
جمعه
842,400
تومان
1 تیر
شنبه
842,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
842,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
842,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
842,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
842,400
تومان
6 تیر
پنجشنبه
842,400
تومان
7 تیر
جمعه
842,400
تومان
8 تیر
شنبه
842,400
تومان
ایران هتل آنلاین
850,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
31 خرداد
جمعه
850,000
تومان
1 تیر
شنبه
850,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
850,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
850,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
850,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
850,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
850,000
تومان
7 تیر
جمعه
850,000
تومان
8 تیر
شنبه
850,000
تومان
هتل یار
850,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
31 خرداد
جمعه
850,000
تومان
1 تیر
شنبه
850,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
850,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
850,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
850,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
850,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
850,000
تومان
7 تیر
جمعه
850,000
تومان
8 تیر
شنبه
850,000
تومان
اقامت 24
850,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
31 خرداد
جمعه
850,000
تومان
1 تیر
شنبه
850,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
850,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
850,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
850,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
850,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
850,000
تومان
7 تیر
جمعه
850,000
تومان
8 تیر
شنبه
850,000
تومان
جاباما
850,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
31 خرداد
جمعه
850,000
تومان
1 تیر
شنبه
850,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
850,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
850,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
850,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
850,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
850,000
تومان
7 تیر
جمعه
850,000
تومان
8 تیر
شنبه
850,000
تومان
اسنپ تریپ
892,500 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
892,500
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
892,500
تومان
31 خرداد
جمعه
892,500
تومان
1 تیر
شنبه
892,500
تومان
2 تیر
یکشنبه
892,500
تومان
3 تیر
دوشنبه
892,500
تومان
4 تیر
سه شنبه
892,500
تومان
5 تیر
چهارشنبه
892,500
تومان
6 تیر
پنجشنبه
892,500
تومان
7 تیر
جمعه
892,500
تومان
8 تیر
شنبه
892,500
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سیمرغ تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
IPTV
پارکینگ
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
کافی‌شاپ 24 ساعته
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
سالن بدنسازی
امکانات ورزشی ابی
سونا بخار
کتابفروشی
غذای دریایی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
رستوران فرانسوی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل استقلال تهران
3.1
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران
اقامت 24
از 477,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 477,000 تومان
اسنپ تریپ
از 481,770 تومان
هتل یار
از 597,000 تومان
جاباما
از 597,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 597,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپیناس پالاس تهران
3.8
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
علاءالدین
از 749,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 780,000 تومان
اقامت 24
از 780,000 تومان
هتل یار
از 780,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 780,000 تومان
اسنپ تریپ
از 787,800 تومان
جاباما
از 2,270,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان آزادی تهران
-
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
علاءالدین
از 740,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 754,000 تومان
جاباما
از 754,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 754,000 تومان
اقامت 24
از 754,000 تومان
هتل یار
از 754,000 تومان
اسنپ تریپ
از 769,080 تومان
property-card-image
هتل هما تهران
3.2
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 240,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 371,853 تومان
اقامت 24
از 400,000 تومان
هتل یار
از 400,000 تومان
جاباما
از 400,000 تومان
اسنپ تریپ
از 404,000 تومان
علاءالدین
از 555,000 تومان
property-card-image
هتل اسپیناس تهران
4
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 539,000 تومان
هتل یار
از 556,000 تومان
اسنپ تریپ
از 556,000 تومان
اقامت 24
از 556,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 556,000 تومان
علاءالدین
از 565,000 تومان
جاباما
از 627,000 تومان
property-card-image
هتل نووتل تهران
4.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 209,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
هتل یار
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
علاءالدین
از 420,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 428,000 تومان
اسنپ تریپ
از 428,400 تومان
property-card-image
هتل لاله تهران
2.7
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 460,000 تومان
علاءالدین
از 460,000 تومان
اقامت 24
از 464,000 تومان
جاباما
از 464,000 تومان
اسنپ تریپ
از 464,600 تومان
هتل یار
از 700,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ فردوسی تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 412,000 تومان
اسنپ تریپ
از 461,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین