هتل شهریار تهران

تهران، میدان امام خمینی، خیابان سعدی جدید، بلوک8 غربی، پلاک 24
3
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

معرفی هتل شهریار تهران

هتل دو ستاره شهریار در مرکز فرهنگی - تجاری تهران، در نزدیکی بازار بزرگ تهران و مجاورت موزه‌های ایران باستان، آبگینه، سکه و جواهرات، کاخ گلستان، دروازه ی تهران ( سر در باغ ملی ) و ایستگاه مرکزی مترو قرار دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شهریار تهران

شهریار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
170,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
170,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
170,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
170,000
تومان
27 تیر
جمعه
170,000
تومان
28 تیر
شنبه
170,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
170,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
170,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
170,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
172,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
172,000
تومان
جاباما
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
170,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
170,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
170,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
170,000
تومان
27 تیر
جمعه
170,000
تومان
28 تیر
شنبه
170,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
170,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
170,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
170,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
170,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
170,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
170,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
170,000
تومان
27 تیر
جمعه
170,000
تومان
28 تیر
شنبه
170,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
170,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
170,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
170,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
ای‌گردش
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
177,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
177,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
177,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
177,000
تومان
27 تیر
جمعه
177,000
تومان
28 تیر
شنبه
177,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
177,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
177,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
177,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شهریار-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
268,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
268,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
268,000
تومان
27 تیر
جمعه
268,000
تومان
28 تیر
شنبه
268,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
268,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
268,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
268,000
تومان
هتل یار
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
268,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
268,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
268,000
تومان
27 تیر
جمعه
268,000
تومان
28 تیر
شنبه
268,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
268,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
268,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
268,000
تومان
جاباما
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
269,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
269,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
269,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
269,000
تومان
27 تیر
جمعه
269,000
تومان
28 تیر
شنبه
269,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
269,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
269,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
269,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
274,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
274,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
274,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
274,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
274,000
تومان
27 تیر
جمعه
274,000
تومان
28 تیر
شنبه
274,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
274,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
274,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
274,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
علاءالدین
277,380 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
277,380
تومان
24 تیر
سه شنبه
277,380
تومان
25 تیر
چهارشنبه
277,380
تومان
26 تیر
پنجشنبه
277,380
تومان
27 تیر
جمعه
277,380
تومان
28 تیر
شنبه
277,380
تومان
29 تیر
یکشنبه
277,380
تومان
30 تیر
دوشنبه
277,380
تومان
31 تیر
سه شنبه
277,380
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
285,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
285,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
285,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
285,000
تومان
27 تیر
جمعه
285,000
تومان
28 تیر
شنبه
285,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
285,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
285,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
285,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شهریار-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
268,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
268,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
268,000
تومان
27 تیر
جمعه
268,000
تومان
28 تیر
شنبه
268,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
268,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
268,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
268,000
تومان
شهریار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
395,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
395,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
395,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
395,000
تومان
27 تیر
جمعه
395,000
تومان
28 تیر
شنبه
395,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
395,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
395,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
395,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
هتل یار
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
395,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
395,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
395,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
395,000
تومان
27 تیر
جمعه
395,000
تومان
28 تیر
شنبه
395,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
395,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
395,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
395,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
جاباما
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
395,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
395,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
395,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
395,000
تومان
27 تیر
جمعه
395,000
تومان
28 تیر
شنبه
395,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
395,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
395,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
395,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
401,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
401,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
401,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
401,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
401,000
تومان
27 تیر
جمعه
401,000
تومان
28 تیر
شنبه
401,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
401,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
401,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
401,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
401,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
401,000
تومان
علاءالدین
401,310 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
401,310
تومان
24 تیر
سه شنبه
401,310
تومان
25 تیر
چهارشنبه
401,310
تومان
26 تیر
پنجشنبه
401,310
تومان
27 تیر
جمعه
401,310
تومان
28 تیر
شنبه
401,310
تومان
29 تیر
یکشنبه
401,310
تومان
30 تیر
دوشنبه
401,310
تومان
31 تیر
سه شنبه
401,310
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
405,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
405,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
405,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
405,000
تومان
27 تیر
جمعه
405,000
تومان
28 تیر
شنبه
405,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
405,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
405,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
405,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شهریار-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
469,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
469,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
469,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
469,000
تومان
27 تیر
جمعه
469,000
تومان
28 تیر
شنبه
469,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
469,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
469,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
469,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
469,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
469,000
تومان
هتل یار
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
469,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
469,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
469,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
469,000
تومان
27 تیر
جمعه
469,000
تومان
28 تیر
شنبه
469,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
469,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
469,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
469,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
469,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
469,000
تومان
ای‌گردش
473,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
473,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
473,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
473,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
473,000
تومان
27 تیر
جمعه
473,000
تومان
28 تیر
شنبه
473,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
473,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
473,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
473,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
473,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
473,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شهریار-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
545,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
545,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
545,000
تومان
27 تیر
جمعه
545,000
تومان
28 تیر
شنبه
545,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
545,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
545,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
545,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
545,000
تومان
27 تیر
جمعه
545,000
تومان
28 تیر
شنبه
545,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
545,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
هتل یار
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
545,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
545,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
545,000
تومان
27 تیر
جمعه
545,000
تومان
28 تیر
شنبه
545,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
545,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شهریار تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل شهریار تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شهریار تهران

(24 نظر)
خیلی خوب بود..تمیز ، منظم با برخورد عالی
هتل خوبی بود راضی بودم
نقاط قوت:
اصلا نداشت
نقاط ضعف:
از هیچ نظری رضایت نداشتیم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار افتضاح بود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
باید رسیدگی بشه به هتل
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
درمجموع متوسط
محیط خوبی بودندارم
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
برخورد پرسنل اصلا خوب نبود،، فقط با مهمانان خارجی برخورد خوبی دارن،جواب سلام آدمو به زور میدن
تمیزی هتل، موقعیت خوب هتل در دسترسی به مراکز خرید مترو و بازار، اینترنت و خدمات خوبرفتار سرد و غیرحرفه‌ای کارکنان، قیمت بالا، تنوع کم صبحانه
پذیرش در حد متوسط. بهداشت متوسط. امکانات متوسط. صبحانه متوسط. و متاسفانه نسبت به قبل داره ضعیف میشه مدیریت
نباید توقع آنچنانی داشت اما بخاطر هزینه ی نسبتا بالا برا اتاق یک تخته باید خیلی چیزا رعایت بشه. نمونه ش برخورد پذیرش. صبحانه در حد متوسط. اتاق بسیار کوچک. تهویه ی هوای نامناسب. فقط برا جای خواب خوبه.
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
موقعیت مکانی خوب البته در محدوده شلوغ و پر ترافیک...آرامش داخل هتل خوب بود.‌اینترنت رایگان..کف اتاق موکت تمیز بود.ملافه ها و تخت تمیز بود..صبحانه نسبت به ۲ستاره بودن هتل قابل قبول بود..برخورد کمی سرد پرسنل پذیرش به چشم میخوره.اتاق ۲نفره واقعا کوچیک بود..شیر آلات زنگ زده و نامناسب..
در این هتل یک شب اقامت داشتم و از تمیزی اتاق و امکانات راضی نبودم.
هتل و اتاقهای ان بوی سیگار میدهد و از سقف دستشویی ان اب چکه میکند و ... و صبحانه خوب نبود
نظر خاصی ندارم
خدمات مسواك و خميردندان نداشت.شامپو مناسب نبود.
وضعیت نامناسب اتاق مانند عدم قفل شدن درب! و موقعیت نامناسب هتل که در محله ی نه چندان خوبی قرار گرفته است.
نقاط قوت:
پذیرایی و برخورد مناسب سرویس دهی مناسب
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد و برای سفرهایی مکرر همیشه انتخاب خوبی خواهد بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شهریار تهران

مهمانان هتل شهریار تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شهریار تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شهریار تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شهریار تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شهریار تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.