هتل ساسان تهران

تهران، شریعتی، پایین تر از سینما ایران، کوچه نیرو
2.7
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
معرفی هتل ساسان تهران
هتل دو ستاره ساسان در شهر تهران واقع شده است. . لازم به ذکر است نرخ‌های اعلام شده مخصوص مهمان ایرانی و نرخ مهمان خارجی متفاوت می‌باشد و در صورت درخواست لطفا با پشتیبان مرکز تماس حاصل فرمایید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ساسان تهران
ساسان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
167,000
تومان
2 آذر
شنبه
167,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
167,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
167,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
167,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
167,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
167,000
تومان
8 آذر
جمعه
167,000
تومان
9 آذر
شنبه
167,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
167,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
167,000
تومان
ایران هتل آنلاین
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
167,000
تومان
2 آذر
شنبه
167,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
167,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
167,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
167,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
167,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
167,000
تومان
8 آذر
جمعه
167,000
تومان
9 آذر
شنبه
167,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
167,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
167,000
تومان
هتل یار
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
167,000
تومان
2 آذر
شنبه
167,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
167,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
167,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
167,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
167,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
167,000
تومان
8 آذر
جمعه
167,000
تومان
9 آذر
شنبه
167,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
167,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
167,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساسان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
246,000
تومان
2 آذر
شنبه
246,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
246,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
246,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
246,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
246,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
246,000
تومان
8 آذر
جمعه
246,000
تومان
9 آذر
شنبه
246,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
246,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
246,000
تومان
هتل یار
246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
246,000
تومان
2 آذر
شنبه
246,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
246,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
246,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
246,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
246,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
246,000
تومان
8 آذر
جمعه
246,000
تومان
9 آذر
شنبه
246,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
246,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
246,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساسان-دو تخته تویین
دو تخته تویین
ایران هتل آنلاین
246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
246,000
تومان
2 آذر
شنبه
246,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
246,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
246,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
246,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
246,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
246,000
تومان
8 آذر
جمعه
246,000
تومان
9 آذر
شنبه
246,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
246,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
246,000
تومان
هتل یار
246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
246,000
تومان
2 آذر
شنبه
246,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
246,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
246,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
246,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
246,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
246,000
تومان
8 آذر
جمعه
246,000
تومان
9 آذر
شنبه
246,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
246,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
246,000
تومان
ساسان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
305,000
تومان
2 آذر
شنبه
305,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
305,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
305,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
305,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
305,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
305,000
تومان
8 آذر
جمعه
305,000
تومان
9 آذر
شنبه
305,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
305,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
305,000
تومان
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
305,000
تومان
2 آذر
شنبه
305,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
305,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
305,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
305,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
305,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
305,000
تومان
8 آذر
جمعه
305,000
تومان
9 آذر
شنبه
305,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
305,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
305,000
تومان
ایران هتل آنلاین
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
305,000
تومان
2 آذر
شنبه
305,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
305,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
305,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
305,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
305,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
305,000
تومان
8 آذر
جمعه
305,000
تومان
9 آذر
شنبه
305,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
305,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
305,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ساسان تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
اینترنت در لابی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
تلفن
رستوران ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
مبل
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو

آدرس هتل ساسان تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساسان تهران

(39 نظر)
هتلی اقتصادی و مناسب
خوب بود
در کل با توجه به هزینه پرداختی قابل قبول بود و برای سفرهای بعدی هم انتخاب اولم خواهد بود .
نقاط قوت:
قیمت مناسب آن فاصله نه زیاد و نه کم به برج میلاد رفتار خیلی خوب کارکنان
نقاط ضعف:
شام نسبتا ضعیف
خوب بود
برخورد کارکنان خوب بود ولی در لابی بوی سیگار میداد
هتل خوبی بود رفتار کارکنان عالی بود تنها مشکلی که وجود داشت یخچال اتاقم بود که صدای زیادی میداد.
نقاط قوت:
هتل خوب بود
نقاط ضعف:
اتاقو یک ساعت دیر تحویل دادن اماده نکرده بودن
پذیرش: مودب و خوش برخورد تهویه سرویس بهداشتی و سیستم سرمایش اتاق: ضعیف نظافت اتاق: خوب کیفیت اتاق و اسباب داخل آن: متوسط صبحانه: متوسط
نقاط قوت:
در کل هتل خیلی خوبی بود و مطمعنا برای سفرهای بعدی هم انتخابش میکنم
نقاط ضعف:
نبودن کولر اختصاصی در اتاق تک نفره مدام من باید زنگ میزدم پذیرش که چرا کولر خاموشه و سرو نشدن شام فقط همین
هتلی معمولی و نیاز به تعمیر و اصلاح در اتاق ها
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی هست از نظر برخورد و موقعیت عالی
نقاط ضعف:
نظافت و صبحانه بسیار افتضاح تلویزیون اتاق خراب بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی و رسیدگیشون
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
در مجموع هتل خوبی بود برخورد پرسنل خوب و مودب بودن
نقاط ضعف:
اتاق خیلی گرم بود و خیلی کولرو روشن خاموش میکردن صبحانه خیلی معمولی و ساده بود
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوبه نظافت رو بدون درخواست هم انجام میدن نزدیک به میدون هفت تیر
نقاط ضعف:
کاش پنجره هاش دوجداره باشه صدای بیرون کمتر بیاد
نقاط قوت:
عالی خیلی راضی بود
نقاط ضعف:
اصلا هیچی نبود
روی هم رفته خوب
برخورد پرسنل هتل واقعا ضعیف بود دریغ از یک سلام و خوش آمد گویی ، عدم وجود آب در یخچال، عدم استفاده از کولر گازی علی رغم موجود بودن، سرویس بهداشتی و حمام خیلی جالب نبود ، تنها مزیت هتل شاید موقعیت مکانی آن باشد پارکینگ وجود ندارد و هیچ همکاری از طرف هتل انجام نمی شود
سیستم تهویه مطبوع نظافت و آکوستیک اتاق خوب نبود
خوب است، باید بهتر و بیشتر حرفه ای بشه ، هتل خوب است در رابطه با قیمت و درجه هتل ولی صبحانه ساده بود .
رفتار کارکنان عالی،با توجه به قیمت خوب بود.
رفتار مسئولانه
برخورد خوب و مسئولانه
مناسب بود
آراسته و صادق
باز هم بسیار
قیمت مناسب
صبحانه سلف نبود سر و صدا زیاد بود
در حد متوسط بود ولي سرويس دهي خوب نبود.
سلامالبته من یک شب بیشتر نبودم منتهی کارکنانش برخورد خوبی داشتن و در مجموع خیلی خوب بود
نقاط قوت:
برخورد مثبت کارکنان
نقاط ضعف:
کنترل کولر در اتاق وجود نداشت و توسط پذیرش کنترل میشد
مثبت ترین نکته ش که خیلی به چشمم اومد اینه که هر روز بدون اینکه بخوام اتاقمو تمیز می کردند، چیزی که تو هتل های مشابه و حتی گرون تر (مینا، آپادانا و آراد) ندیدم. رفتار پرسنل خیلی خوب و محترمانه بود و اتاق هم با توجه به یک تخته بودن از یک تخته ی هتل های دیگه بزرگتر بود. اگه کف اتاق که موکتش یه مقدار خراب بود یه فرش یا قالیچه پهن می کردن خیلی بهتر می شد. از لحاظ صبحانه و رستوران نهایتا در حد یک ستاره ست. در کل با این قیمت قابل قبول بود.
نقاط قوت:
اصلا خوب نبود
نقاط ضعف:
تیز نبود . وسایل بسیار کهنه
به نظرمن نسبت به خیلی از هتل های هم قیمتش خوب بود تمیز و سرویس دهیش عالی بود در ضمن مدیریت عالی و رزروشنش هم عالی بودبه نظرم اگه تنوع صبحانه و رستورانیش را بیشتر کنند بهتر است
نقاط قوت:
هزينه پايين برخورد مناسب
نقاط ضعف:
نبود بعضي امكانات كه در اقامت ٢٤ نوشته بود: مثل وجود چاي ساز
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن امکاناتی نظیر کتری برقی، سشوار بوی نامطبوع دستشویی ها وجود سوسک در اتاق
نقاط قوت:
امکاانات بیشتر از هتل دو ستاره دارد فقط اگر جهت هراتاق کولر اسپلیت گذاشته شود عالی میشود
نقاط ضعف:
کوچک بود اسانسور
نقاط قوت:
در حاشیه بودن از طرح ترافیک
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ، منو صبحانه ساده در حد رفع تکلیف از هتلی که هم نام خودم بود واقعا انتظار بیشتری داشتم
نقاط قوت:
در حاشیه بودن از طرح ترافیک
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ، منو صبحانه ساده در حد رفع تکلیف از هتلی که هم نام خودم بود واقعا انتظار بیشتری داشتم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.