هتل آپارتمان رازی تهران

تهران، خیابان انقلاب، ضلع شرقی پارک دانشجو، نبش خیابان رازی، پلاک 91
2.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان رازی تهران
هتل آپارتمان رازی تهران از پذیرش بانوان تنها معذور می باشد.هتل آپارتمان رازی تهران در مرکز شهر و نزدیک به مراکز خرید و تفریحی واقع است. این هتل آپارتمان دوستاره دارای اتاق‌ها و سوییت‌ها با ظرفیت‌های دو تا پنج نفره است. از مزایای آن به سرویس دهی 24ساعته و پذیرایی با انواع غذاهای ایرانی، عربی و اروپایی می‌توان اشاره کرد. با حضور در این مکان، اقامتی آرام با امکانات خوب خواهید داشت.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان رازی
رازی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
1 شهریور
جمعه
200,000
تومان
2 شهریور
شنبه
200,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
8 شهریور
جمعه
200,000
تومان
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
اسنپ تریپ
200,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
1 شهریور
جمعه
200,000
تومان
2 شهریور
شنبه
200,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
8 شهریور
جمعه
200,000
تومان
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
ایران مارکوپولو
305,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
رازی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
318,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
318,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
318,000
تومان
1 شهریور
جمعه
318,000
تومان
2 شهریور
شنبه
318,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
318,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
318,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
318,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
318,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
318,000
تومان
8 شهریور
جمعه
318,000
تومان
9 شهریور
شنبه
318,000
تومان
اسنپ تریپ
318,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
318,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
318,000
تومان
1 شهریور
جمعه
318,000
تومان
2 شهریور
شنبه
318,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
318,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
318,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
318,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
318,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
318,000
تومان
8 شهریور
جمعه
318,000
تومان
9 شهریور
شنبه
318,000
تومان
جاباما
328,500 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
328,500
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
328,500
تومان
1 شهریور
جمعه
328,500
تومان
2 شهریور
شنبه
328,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
328,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
328,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
328,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
328,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
328,500
تومان
8 شهریور
جمعه
328,500
تومان
9 شهریور
شنبه
328,500
تومان
ایران مارکوپولو
329,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
1 شهریور
جمعه
329,000
تومان
2 شهریور
شنبه
329,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
329,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
329,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
329,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
329,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
329,000
تومان
8 شهریور
جمعه
329,000
تومان
9 شهریور
شنبه
329,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
316,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
316,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
316,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
316,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
316,600
تومان
8 شهریور
جمعه
316,600
تومان
9 شهریور
شنبه
316,600
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
318,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
318,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
318,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
318,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
318,000
تومان
8 شهریور
جمعه
318,000
تومان
9 شهریور
شنبه
318,000
تومان
رازی-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
اسنپ تریپ
346,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
346,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
346,000
تومان
1 شهریور
جمعه
346,000
تومان
2 شهریور
شنبه
346,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
346,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
346,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
346,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
346,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
346,000
تومان
8 شهریور
جمعه
346,000
تومان
9 شهریور
شنبه
346,000
تومان
اقامت 24
346,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
346,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
346,000
تومان
1 شهریور
جمعه
346,000
تومان
2 شهریور
شنبه
346,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
346,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
346,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
346,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
346,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
346,000
تومان
8 شهریور
جمعه
346,000
تومان
9 شهریور
شنبه
346,000
تومان
تورگردان
351,200 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
351,200
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
351,200
تومان
1 شهریور
جمعه
351,200
تومان
2 شهریور
شنبه
351,200
تومان
3 شهریور
یکشنبه
351,200
تومان
4 شهریور
دوشنبه
351,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
351,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
351,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
351,200
تومان
8 شهریور
جمعه
351,200
تومان
9 شهریور
شنبه
351,200
تومان
رازی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
394,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
1 شهریور
جمعه
394,000
تومان
2 شهریور
شنبه
394,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
394,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
394,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
394,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
394,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
394,000
تومان
8 شهریور
جمعه
394,000
تومان
9 شهریور
شنبه
394,000
تومان
ایران هتل آنلاین
394,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
1 شهریور
جمعه
394,000
تومان
2 شهریور
شنبه
394,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
394,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
394,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
394,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
394,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
394,000
تومان
8 شهریور
جمعه
394,000
تومان
9 شهریور
شنبه
394,000
تومان
اقامت 24
394,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
1 شهریور
جمعه
394,000
تومان
2 شهریور
شنبه
394,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
394,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
394,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
394,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
394,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
394,000
تومان
8 شهریور
جمعه
394,000
تومان
9 شهریور
شنبه
394,000
تومان
تورگردان
399,300 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
399,300
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
399,300
تومان
1 شهریور
جمعه
399,300
تومان
2 شهریور
شنبه
399,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
399,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
399,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
399,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
399,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
399,300
تومان
8 شهریور
جمعه
399,300
تومان
9 شهریور
شنبه
399,300
تومان
جاباما
415,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
1 شهریور
جمعه
415,000
تومان
2 شهریور
شنبه
415,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
415,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
415,000
تومان
8 شهریور
جمعه
415,000
تومان
9 شهریور
شنبه
415,000
تومان
ایران مارکوپولو
415,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
1 شهریور
جمعه
415,000
تومان
2 شهریور
شنبه
415,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
415,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
415,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
415,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
415,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
415,000
تومان
8 شهریور
جمعه
415,000
تومان
9 شهریور
شنبه
415,000
تومان
رازی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
394,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
1 شهریور
جمعه
394,000
تومان
2 شهریور
شنبه
394,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
394,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
394,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
394,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
394,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
394,000
تومان
8 شهریور
جمعه
394,000
تومان
9 شهریور
شنبه
394,000
تومان
اسنپ تریپ
394,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
1 شهریور
جمعه
394,000
تومان
2 شهریور
شنبه
394,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
394,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
394,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
394,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
394,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
394,000
تومان
8 شهریور
جمعه
394,000
تومان
9 شهریور
شنبه
394,000
تومان
تورگردان
399,300 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
399,300
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
399,300
تومان
1 شهریور
جمعه
399,300
تومان
2 شهریور
شنبه
399,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
399,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
399,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
399,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
399,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
399,300
تومان
8 شهریور
جمعه
399,300
تومان
9 شهریور
شنبه
399,300
تومان
رازی-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
445,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
1 شهریور
جمعه
445,000
تومان
2 شهریور
شنبه
445,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
445,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
445,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
445,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
445,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
445,000
تومان
8 شهریور
جمعه
445,000
تومان
9 شهریور
شنبه
445,000
تومان
اقامت 24
445,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
1 شهریور
جمعه
445,000
تومان
2 شهریور
شنبه
445,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
445,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
445,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
445,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
445,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
445,000
تومان
8 شهریور
جمعه
445,000
تومان
9 شهریور
شنبه
445,000
تومان
اسنپ تریپ
445,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
1 شهریور
جمعه
445,000
تومان
2 شهریور
شنبه
445,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
445,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
445,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
445,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
445,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
445,000
تومان
8 شهریور
جمعه
445,000
تومان
9 شهریور
شنبه
445,000
تومان
تورگردان
483,400 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
483,400
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
483,400
تومان
1 شهریور
جمعه
483,400
تومان
2 شهریور
شنبه
483,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
483,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
483,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
483,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
483,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
483,400
تومان
8 شهریور
جمعه
483,400
تومان
9 شهریور
شنبه
483,400
تومان
جاباما
505,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
1 شهریور
جمعه
505,000
تومان
2 شهریور
شنبه
505,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
505,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
505,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
505,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
505,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
505,000
تومان
8 شهریور
جمعه
505,000
تومان
9 شهریور
شنبه
505,000
تومان
ایران مارکوپولو
505,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
رازی-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
اسنپ تریپ
479,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
1 شهریور
جمعه
479,000
تومان
2 شهریور
شنبه
479,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
479,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
479,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
479,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
479,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
479,000
تومان
8 شهریور
جمعه
479,000
تومان
9 شهریور
شنبه
479,000
تومان
اقامت 24
479,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
1 شهریور
جمعه
479,000
تومان
2 شهریور
شنبه
479,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
479,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
479,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
479,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
479,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
479,000
تومان
8 شهریور
جمعه
479,000
تومان
9 شهریور
شنبه
479,000
تومان
تورگردان
485,900 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
485,900
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
485,900
تومان
1 شهریور
جمعه
485,900
تومان
2 شهریور
شنبه
485,900
تومان
3 شهریور
یکشنبه
485,900
تومان
4 شهریور
دوشنبه
485,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
485,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
485,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
485,900
تومان
8 شهریور
جمعه
485,900
تومان
9 شهریور
شنبه
485,900
تومان
رازی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اسنپ تریپ
550,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
1 شهریور
جمعه
550,000
تومان
2 شهریور
شنبه
550,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
8 شهریور
جمعه
550,000
تومان
9 شهریور
شنبه
550,000
تومان
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
1 شهریور
جمعه
550,000
تومان
2 شهریور
شنبه
550,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
8 شهریور
جمعه
550,000
تومان
9 شهریور
شنبه
550,000
تومان
تورگردان
565,200 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
565,200
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
565,200
تومان
1 شهریور
جمعه
565,200
تومان
2 شهریور
شنبه
565,200
تومان
3 شهریور
یکشنبه
565,200
تومان
4 شهریور
دوشنبه
565,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
565,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
565,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
565,200
تومان
8 شهریور
جمعه
565,200
تومان
9 شهریور
شنبه
565,200
تومان
ایران مارکوپولو
588,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
588,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
588,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
588,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
588,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
588,000
تومان
1 شهریور
جمعه
588,000
تومان
2 شهریور
شنبه
588,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
588,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
588,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
588,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
588,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
588,000
تومان
8 شهریور
جمعه
588,000
تومان
9 شهریور
شنبه
588,000
تومان
رازی-آپارتمان دو خوابه 5 نفره
آپارتمان دو خوابه 5 نفره
اسنپ تریپ
550,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
1 شهریور
جمعه
550,000
تومان
2 شهریور
شنبه
550,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
8 شهریور
جمعه
550,000
تومان
9 شهریور
شنبه
550,000
تومان
ایران هتل آنلاین
550,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
1 شهریور
جمعه
550,000
تومان
2 شهریور
شنبه
550,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
8 شهریور
جمعه
550,000
تومان
9 شهریور
شنبه
550,000
تومان
ایران مارکوپولو
589,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
589,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
589,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
رازی-آپارتمان دو خوابه 6 نفره
آپارتمان دو خوابه 6 نفره
ایران هتل آنلاین
595,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
1 شهریور
جمعه
595,000
تومان
2 شهریور
شنبه
595,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
595,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
595,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
595,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
595,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
595,000
تومان
8 شهریور
جمعه
595,000
تومان
9 شهریور
شنبه
595,000
تومان
اسنپ تریپ
612,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
612,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
612,000
تومان
1 شهریور
جمعه
612,000
تومان
2 شهریور
شنبه
612,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
612,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
612,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
612,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
612,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
612,000
تومان
8 شهریور
جمعه
612,000
تومان
9 شهریور
شنبه
612,000
تومان