هتل پارسیان آزادی تهران

تهران، تقاطع بزرگراه چمران و یادگار امام
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
معرفی هتل پارسیان آزادی تهران
هتل پنج ستاره پارسیان آزادی (هایت سابق)، از مدرن‌ترین و مجلل‌ترین هتل‌های کشور می‌باشد که پس از بازسازی و تغییر دکوراسیون کامل توسط کارشناسان مطرح سوئیسی، ایتالیائی و چینی با سرمایه گذاری بالغ بر 1000 میلیارد ریال، بازگشائی گردید و با فراهم نمودن کلیه تجهیزات ویژه، پذیرش و لابی اختصاصی و خدمات ویژه(Top Vip)، فضایی دنج و آرام را برای میهمانان گرامی پدید آورده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارسیان آزادی
پارسیان آزادی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
جاباما
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
اقامت 24
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
اسنپ تریپ
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
هتل یار
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
تورگردان
865,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
865,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
865,000
تومان
1 شهریور
جمعه
867,300
تومان
2 شهریور
شنبه
867,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
867,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
867,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
867,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
867,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
867,300
تومان
8 شهریور
جمعه
867,300
تومان
9 شهریور
شنبه
867,300
تومان
پارسیان آزادی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
هتل یار
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
ایران مارکوپولو
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
جا اینجاس
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
754,000
تومان
2 شهریور
شنبه
754,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
754,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
754,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
754,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
754,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
754,000
تومان
8 شهریور
جمعه
754,000
تومان
9 شهریور
شنبه
754,000
تومان
اقامت 24
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
اسنپ تریپ
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
جاباما
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
ایران هتل آنلاین
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
تورگردان
865,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
865,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
865,000
تومان
1 شهریور
جمعه
867,300
تومان
2 شهریور
شنبه
867,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
867,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
867,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
867,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
867,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
867,300
تومان
8 شهریور
جمعه
867,300
تومان
9 شهریور
شنبه
867,300
تومان
پارسیان آزادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
اسنپ تریپ
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
اقامت 24
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
جاباما
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
تورگردان
865,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
865,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
865,000
تومان
1 شهریور
جمعه
867,300
تومان
2 شهریور
شنبه
867,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
867,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
867,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
867,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
867,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
867,300
تومان
8 شهریور
جمعه
867,300
تومان
9 شهریور
شنبه
867,300
تومان
پارسیان آزادی-یک نفر در دوتخته
یک نفر در دوتخته
ایران مارکوپولو
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
ایران هتل آنلاین
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
هتل یار
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
686,000
تومان
2 شهریور
شنبه
686,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
686,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
686,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
686,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
686,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
686,000
تومان
8 شهریور
جمعه
686,000
تومان
9 شهریور
شنبه
686,000
تومان
جا اینجاس
686,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
1 شهریور
جمعه
754,000
تومان
2 شهریور
شنبه
754,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
754,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
754,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
754,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
754,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
754,000
تومان
8 شهریور
جمعه
754,000
تومان
9 شهریور
شنبه
754,000
تومان
پارسیان آزادی-دوتخته+سرويس اضافه
دوتخته+سرويس اضافه
علاءالدین
865,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
865,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
865,000
تومان
1 شهریور
جمعه
869,000
تومان
2 شهریور
شنبه
869,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
869,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
869,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
869,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
869,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
869,000
تومان
8 شهریور
جمعه
869,000
تومان
9 شهریور
شنبه
869,000
تومان
ایران مارکوپولو
936,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
936,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
936,000
تومان
1 شهریور
جمعه
936,000
تومان
2 شهریور
شنبه
936,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
936,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
936,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
936,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
936,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
936,000
تومان
8 شهریور
جمعه
936,000
تومان
9 شهریور
شنبه
936,000
تومان
پارسیان آزادی-سوئیت جونيور 1 نفره
سوئیت جونيور 1 نفره
جا اینجاس
1,050,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,155,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,155,000
تومان
هتل یار
1,050,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,050,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
جاباما
1,050,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیان آزادی-سوئیت دو نفره جونیور
سوئیت دو نفره جونیور
علاءالدین
1,050,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,050,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
جاباما
1,050,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,050,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
ایران هتل آنلاین
1,050,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,050,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
اقامت 24
1,050,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,050,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
ایران مارکوپولو
1,050,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,050,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
اسنپ تریپ
1,050,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
جا اینجاس
1,050,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,155,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,155,000
تومان
هتل یار
1,050,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,050,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه