هتل پاریز تهران

تهران، جردن، بین میرداماد و ظفر، بلوار مینا
3.3
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

معرفی هتل پاریز تهران

هتل سه ستاره پاریز تهران در سال ۱۳۸۵ افتتاح گردیده که در شمال تهران واقع شده است و با چشم انداز زیبای رشته کوه البرز قابل مشاهده است. همچنین هتل با بهترین مراکز خرید تهران، فاصله کمی دارد و بسیار نزدیک به تمام سفارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پاریز تهران

پاریز-سوئیت یک نفره تیپ C
سوئیت یک نفره تیپ C
اقامت 24
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
271,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
271,000
تومان
16 خرداد
جمعه
271,000
تومان
17 خرداد
شنبه
271,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
271,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
271,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
271,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
271,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
271,000
تومان
23 خرداد
جمعه
271,000
تومان
24 خرداد
شنبه
271,000
تومان
جاباما
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
271,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
271,000
تومان
16 خرداد
جمعه
271,000
تومان
17 خرداد
شنبه
271,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
271,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
271,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
271,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
271,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
271,000
تومان
23 خرداد
جمعه
271,000
تومان
24 خرداد
شنبه
271,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
16 خرداد
جمعه
280,000
تومان
17 خرداد
شنبه
280,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
23 خرداد
جمعه
280,000
تومان
24 خرداد
شنبه
280,000
تومان
ای‌گردش
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
16 خرداد
جمعه
300,000
تومان
17 خرداد
شنبه
300,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
23 خرداد
جمعه
300,000
تومان
24 خرداد
شنبه
300,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت یک نفره تیپ B
سوئیت یک نفره تیپ B
اقامت 24
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
16 خرداد
جمعه
295,000
تومان
17 خرداد
شنبه
295,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
295,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
295,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
23 خرداد
جمعه
295,000
تومان
24 خرداد
شنبه
295,000
تومان
جاباما
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
16 خرداد
جمعه
295,000
تومان
17 خرداد
شنبه
295,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
295,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
295,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
23 خرداد
جمعه
295,000
تومان
24 خرداد
شنبه
295,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
16 خرداد
جمعه
300,000
تومان
17 خرداد
شنبه
300,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
23 خرداد
جمعه
300,000
تومان
24 خرداد
شنبه
300,000
تومان
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
16 خرداد
جمعه
350,000
تومان
17 خرداد
شنبه
350,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
23 خرداد
جمعه
350,000
تومان
24 خرداد
شنبه
350,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت یک نفره تیپ A
سوئیت یک نفره تیپ A
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
16 خرداد
جمعه
320,000
تومان
17 خرداد
شنبه
320,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
23 خرداد
جمعه
320,000
تومان
24 خرداد
شنبه
320,000
تومان
اقامت 24
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
321,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
321,000
تومان
16 خرداد
جمعه
321,000
تومان
17 خرداد
شنبه
321,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
321,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
321,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
321,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
321,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
321,000
تومان
23 خرداد
جمعه
321,000
تومان
24 خرداد
شنبه
321,000
تومان
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
16 خرداد
جمعه
325,000
تومان
17 خرداد
شنبه
325,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
23 خرداد
جمعه
325,000
تومان
24 خرداد
شنبه
325,000
تومان
ای‌گردش
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
361,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
361,000
تومان
16 خرداد
جمعه
361,000
تومان
17 خرداد
شنبه
361,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
361,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
361,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
361,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
361,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
361,000
تومان
23 خرداد
جمعه
361,000
تومان
24 خرداد
شنبه
361,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت یک نفره رویال
سوئیت یک نفره رویال
اقامت 24
338,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
16 خرداد
جمعه
338,000
تومان
17 خرداد
شنبه
338,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
23 خرداد
جمعه
338,000
تومان
24 خرداد
شنبه
338,000
تومان
جاباما
338,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
16 خرداد
جمعه
338,000
تومان
17 خرداد
شنبه
338,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
23 خرداد
جمعه
338,000
تومان
24 خرداد
شنبه
338,000
تومان
ایران مارکوپولو
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
16 خرداد
جمعه
345,000
تومان
17 خرداد
شنبه
345,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
23 خرداد
جمعه
345,000
تومان
24 خرداد
شنبه
345,000
تومان
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
16 خرداد
جمعه
345,000
تومان
17 خرداد
شنبه
345,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
23 خرداد
جمعه
345,000
تومان
24 خرداد
شنبه
345,000
تومان
ای‌گردش
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
16 خرداد
جمعه
400,000
تومان
17 خرداد
شنبه
400,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
23 خرداد
جمعه
400,000
تومان
24 خرداد
شنبه
400,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت دو نفره تیپ C
سوئیت دو نفره تیپ C
اقامت 24
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
16 خرداد
جمعه
371,000
تومان
17 خرداد
شنبه
371,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
371,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
371,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
371,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
23 خرداد
جمعه
371,000
تومان
24 خرداد
شنبه
371,000
تومان
جاباما
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
16 خرداد
جمعه
371,000
تومان
17 خرداد
شنبه
371,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
371,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
371,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
371,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
23 خرداد
جمعه
371,000
تومان
24 خرداد
شنبه
371,000
تومان
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
16 خرداد
جمعه
380,000
تومان
17 خرداد
شنبه
380,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
380,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
380,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
380,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
23 خرداد
جمعه
380,000
تومان
24 خرداد
شنبه
380,000
تومان
ای‌گردش
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
16 خرداد
جمعه
400,000
تومان
17 خرداد
شنبه
400,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
23 خرداد
جمعه
400,000
تومان
24 خرداد
شنبه
400,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت دو نفره تیپ B
سوئیت دو نفره تیپ B
اقامت 24
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
16 خرداد
جمعه
392,000
تومان
17 خرداد
شنبه
392,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
392,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
392,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
392,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
23 خرداد
جمعه
392,000
تومان
24 خرداد
شنبه
392,000
تومان
جاباما
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
16 خرداد
جمعه
392,000
تومان
17 خرداد
شنبه
392,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
392,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
392,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
392,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
23 خرداد
جمعه
392,000
تومان
24 خرداد
شنبه
392,000
تومان
ایران مارکوپولو
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
16 خرداد
جمعه
400,000
تومان
17 خرداد
شنبه
400,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
23 خرداد
جمعه
400,000
تومان
24 خرداد
شنبه
400,000
تومان
هتل یار
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
16 خرداد
جمعه
400,000
تومان
17 خرداد
شنبه
400,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
23 خرداد
جمعه
400,000
تومان
24 خرداد
شنبه
400,000
تومان
ای‌گردش
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
16 خرداد
جمعه
440,000
تومان
17 خرداد
شنبه
440,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
23 خرداد
جمعه
440,000
تومان
24 خرداد
شنبه
440,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پاریز-سوئیت دو نفره تیپ A
سوئیت دو نفره تیپ A
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
16 خرداد
جمعه
420,000
تومان
17 خرداد
شنبه
420,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
420,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
420,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
420,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
23 خرداد
جمعه
420,000
تومان
24 خرداد
شنبه
420,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
16 خرداد
جمعه
420,000
تومان
17 خرداد
شنبه
420,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
420,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
420,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
420,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
23 خرداد
جمعه
420,000
تومان
24 خرداد
شنبه
420,000
تومان
هتل یار
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
16 خرداد
جمعه
425,000
تومان
17 خرداد
شنبه
425,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
23 خرداد
جمعه
425,000
تومان
24 خرداد
شنبه
425,000
تومان
ایران مارکوپولو
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
16 خرداد
جمعه
425,000
تومان
17 خرداد
شنبه
425,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
23 خرداد
جمعه
425,000
تومان
24 خرداد
شنبه
425,000
تومان
ای‌گردش
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
16 خرداد
جمعه
460,000
تومان
17 خرداد
شنبه
460,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
460,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
460,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
460,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
23 خرداد
جمعه
460,000
تومان
24 خرداد
شنبه
460,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل