هتل نیلو تهران

تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان ونک، کوچه هفتم، کوچه نیلوی شمالی، پلاك سه
4.5
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
معرفی هتل نیلو تهران
یکی از هتل های تاپ تهران که با واقع شدن در خیابان ولیعصر و نزدیکی به میدان ونک در یکی از بهترین موقعیت های شهر قرار گرفته است هتل نیلو تهران می باشد. این هتل بسیار شیک و لوکس بوده و خدمات کاملی درحد هتل های ۵ ستاره تهران ارائه می کند و البته قیمت اتاقها هم گویای این ماجراست .... البته هتل درحال توسعه و بازسازی بوده و قرار است در آینده نزدیک بعنوان یک هتل ۵ ستاره در خدمت میهمانان باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل نیلو
نیلو-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
599,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
599,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
599,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
599,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
10 خرداد
جمعه
599,000
تومان
11 خرداد
شنبه
599,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
599,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
599,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
599,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
ایران هتل آنلاین
610,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
10 خرداد
جمعه
610,000
تومان
11 خرداد
شنبه
610,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
515,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
اقامت 24
610,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
10 خرداد
جمعه
610,000
تومان
11 خرداد
شنبه
610,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
اسنپ تریپ
610,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
10 خرداد
جمعه
610,000
تومان
11 خرداد
شنبه
610,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
645,000
تومان
جاباما
670,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
670,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
670,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
670,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
10 خرداد
جمعه
670,000
تومان
11 خرداد
شنبه
670,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
670,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
670,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
670,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
نیلو-اتاق دو تخته - توئین
اتاق دو تخته - توئین
اسنپ تریپ
630,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
630,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
630,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
630,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
10 خرداد
جمعه
630,000
تومان
11 خرداد
شنبه
630,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
630,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
630,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
630,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
717,000
تومان
ایران هتل آنلاین
657,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
657,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
657,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
657,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
657,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
657,000
تومان
10 خرداد
جمعه
657,000
تومان
11 خرداد
شنبه
657,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
657,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
657,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
557,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
557,000
تومان
جاباما
725,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
725,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
725,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
725,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
10 خرداد
جمعه
725,000
تومان
11 خرداد
شنبه
725,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
725,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
725,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
725,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
نیلو-اتاق دو تخته - دبل
اتاق دو تخته - دبل
اسنپ تریپ
630,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
630,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
630,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
630,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
10 خرداد
جمعه
630,000
تومان
11 خرداد
شنبه
630,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
630,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
630,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
630,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
717,000
تومان
ایران هتل آنلاین
657,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
657,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
657,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
657,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
657,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
657,000
تومان
10 خرداد
جمعه
657,000
تومان
11 خرداد
شنبه
657,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
657,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
657,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
557,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
557,000
تومان
جاباما
725,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
725,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
725,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
725,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
10 خرداد
جمعه
725,000
تومان
11 خرداد
شنبه
725,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
725,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
725,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
725,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
نیلو-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
699,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
699,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
699,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
699,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
699,000
تومان
10 خرداد
جمعه
699,000
تومان
11 خرداد
شنبه
699,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
699,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
699,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
699,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
ایران هتل آنلاین
705,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
705,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
705,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
705,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
705,000
تومان
10 خرداد
جمعه
705,000
تومان
11 خرداد
شنبه
705,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
705,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
705,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
600,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
اسنپ تریپ
705,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
705,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
705,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
705,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
705,000
تومان
10 خرداد
جمعه
705,000
تومان
11 خرداد
شنبه
705,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
705,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
705,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
705,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
اقامت 24
705,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
705,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
705,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
705,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
705,000
تومان
10 خرداد
جمعه
705,000
تومان
11 خرداد
شنبه
705,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
705,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
705,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
705,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
جاباما
780,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
780,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
780,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
780,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
780,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
780,000
تومان
10 خرداد
جمعه
780,000
تومان
11 خرداد
شنبه
780,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
780,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
780,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
780,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
780,000
تومان
نیلو-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
637,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
637,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
637,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
637,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
637,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
637,000
تومان
10 خرداد
جمعه
637,000
تومان
11 خرداد
شنبه
637,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
637,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
637,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
637,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
637,000
تومان
علاءالدین
649,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
649,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
649,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
649,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
649,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
649,000
تومان
10 خرداد
جمعه
649,000
تومان
11 خرداد
شنبه
649,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
649,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
649,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
649,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
649,000
تومان
نیلو-اتاق دو تخته VIP
اتاق دو تخته VIP
اقامت 24
705,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
705,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
705,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
705,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
705,000
تومان
10 خرداد
جمعه
705,000
تومان
11 خرداد
شنبه
705,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
705,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
705,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
705,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
اسنپ تریپ
705,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
705,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
705,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
705,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
705,000
تومان
10 خرداد
جمعه
705,000
تومان
11 خرداد
شنبه
705,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
705,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
705,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
705,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
755,000
تومان
جاباما
780,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
780,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
780,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
780,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
780,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
780,000
تومان
10 خرداد
جمعه
780,000
تومان
11 خرداد
شنبه
780,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
780,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
780,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
780,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
780,000
تومان
نیلو-سوئیت خانواده
سوئیت خانواده
علاءالدین
749,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
749,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
749,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
749,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
749,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
749,000
تومان
10 خرداد
جمعه
749,000
تومان
11 خرداد
شنبه
749,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
749,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
749,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
749,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
749,000
تومان
نیلو-آپارتمان یک خوابه
آپارتمان یک خوابه
علاءالدین
749,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
749,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
749,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
749,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
749,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
749,000
تومان
10 خرداد
جمعه
749,000
تومان
11 خرداد
شنبه
749,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
749,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
749,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
749,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
749,000
تومان
جاباما
840,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
840,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
840,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
840,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
10 خرداد
جمعه
840,000
تومان
11 خرداد
شنبه
840,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
840,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
840,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
840,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
نیلو-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
760,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
760,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
760,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
760,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
760,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
760,000
تومان
10 خرداد
جمعه
760,000
تومان
11 خرداد
شنبه
760,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
760,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
760,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
760,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
760,000
تومان
جاباما
835,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
835,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
835,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
835,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
10 خرداد
جمعه
835,000
تومان
11 خرداد
شنبه
835,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
835,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
835,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
835,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
نیلو-آپارتمان دو خوابه
آپارتمان دو خوابه
علاءالدین
959,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
959,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
959,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
959,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
959,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
959,000
تومان
10 خرداد
جمعه
959,000
تومان
11 خرداد
شنبه
959,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
959,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
959,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
959,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
959,000
تومان
جاباما
1,070,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,070,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,070,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,070,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,070,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,070,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,070,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,070,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,070,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,070,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,070,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,070,000
تومان
نیلو-سوئیت دو نفره رویال
سوئیت دو نفره رویال
اقامت 24
1,185,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,185,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,185,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,185,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,185,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,185,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,185,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,185,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,185,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,185,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,185,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,185,000
تومان
ایران هتل آنلاین
1,185,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,185,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,185,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,185,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,185,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,185,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,185,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,185,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,185,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,185,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,010,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,010,000
تومان
علاءالدین
1,185,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,185,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,185,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,185,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,185,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,185,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,185,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,185,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,185,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,185,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,185,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,185,000
تومان
اسنپ تریپ
1,185,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,185,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,185,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,185,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,185,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,185,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,185,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,185,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,185,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,185,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,185,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,285,000
تومان
جاباما
1,330,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,330,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,330,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,330,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,330,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,330,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,330,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,330,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,330,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نیلو تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
اسپا
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
روم سرویس
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
کتابفروشی
غذای دریایی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل استقلال تهران
3.1
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران
جاباما
از 310,400 تومان
ایران هتل آنلاین
از 353,000 تومان
علاءالدین
از 353,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 353,000 تومان
اسنپ تریپ
از 353,000 تومان
هتل یار
از 353,000 تومان
اقامت 24
از 353,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان آزادی تهران
-
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
هتل یار
از 550,000 تومان
جاباما
از 550,000 تومان
اقامت 24
از 550,000 تومان
اسنپ تریپ
از 550,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 550,000 تومان
علاءالدین
از 550,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 550,000 تومان
property-card-image
هتل اسپیناس پالاس تهران
3.8
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
جاباما
از 689,670 تومان
هتل یار
از 711,000 تومان
اسنپ تریپ
از 711,000 تومان
علاءالدین
از 711,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 711,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 711,000 تومان
اقامت 24
از 711,000 تومان
property-card-image
هتل هما تهران
3.2
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 240,000 تومان
جاباما
از 250,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اسنپ تریپ
از 450,000 تومان
اقامت 24
از 450,000 تومان
هتل یار
از 450,000 تومان
علاءالدین
از 450,000 تومان
property-card-image
هتل اسپیناس تهران
4
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 608,000 تومان
اقامت 24
از 608,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 608,000 تومان
جاباما
از 608,000 تومان
هتل یار
از 608,000 تومان
علاءالدین
از 608,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 638,000 تومان
property-card-image
هتل لاله تهران
2.7
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 460,000 تومان
اقامت 24
از 460,000 تومان
هتل یار
از 460,000 تومان
جاباما
از 460,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 460,000 تومان
علاءالدین
از 460,000 تومان
اسنپ تریپ
از 460,000 تومان
property-card-image
هتل نووتل تهران
4.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
جاباما
از 208,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 209,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
هتل یار
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
علاءالدین
از 420,000 تومان
اسنپ تریپ
از 420,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ فردوسی تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
هتل یار
از 366,000 تومان
اسنپ تریپ
از 366,000 تومان
علاءالدین
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 371,000 تومان
اقامت 24
از 371,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 376,000 تومان
جاباما
از 396,000 تومان
property-card-image
هتل اوین تهران
3.8
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 405,000 تومان
اقامت 24
از 405,000 تومان
اسنپ تریپ
از 405,000 تومان
علاءالدین
از 405,000 تومان
جاباما
از 426,800 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رامتين تهران
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
علاءالدین
از 529,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 664,000 تومان
اسنپ تریپ
از 664,000 تومان
هتل یار
از 675,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 685,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سیمرغ تهران
2.2
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
جاباما
از 388,000 تومان
علاءالدین
از 400,000 تومان
اقامت 24
از 400,000 تومان
اسنپ تریپ
از 400,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 400,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل برج سفید تهران
2.9
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 955,000 تومان
علاءالدین
از 970,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 985,000 تومان
هتل یار
از 985,000 تومان
اقامت 24
از 985,000 تومان
اسنپ تریپ
از 1,117,000 تومان
جاباما
از 1,140,000 تومان
property-card-image
هتل هویزه تهران
3.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
علاءالدین
از 405,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 405,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 449,000 تومان
هتل یار
از 449,000 تومان
اسنپ تریپ
از 449,000 تومان
اقامت 24
از 449,000 تومان
جاباما
از 449,000 تومان
property-card-image
هتل ایبیس  (اکسیس) تهران
3.5
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
جاباما
از 138,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
از 392,000 تومان
هتل یار
از 392,000 تومان
علاءالدین
از 392,000 تومان
اقامت 24
از 392,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کوثر تهران
3.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
علاءالدین
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 290,000 تومان
اسنپ تریپ
از 290,000 تومان
هتل یار
از 290,000 تومان
اقامت 24
از 290,000 تومان
جاباما
از 290,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ 2 تهران
3.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 362,000 تومان
اقامت 24
از 362,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 366,000 تومان
جاباما
از 367,000 تومان
هتل یار
از 369,000 تومان
علاءالدین
از 369,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 369,000 تومان
property-card-image
هتل انقلاب تهران
3.6
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
علاءالدین
از 365,000 تومان
جاباما
از 395,000 تومان
اقامت 24
از 395,000 تومان
هتل یار
از 395,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 395,000 تومان
اسنپ تریپ
از 395,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اسكان الوند تهران
4.6
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
هتل یار
از 509,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 509,000 تومان
اقامت 24
از 509,000 تومان
جاباما
از 509,000 تومان
اسنپ تریپ
از 509,000 تومان
علاءالدین
از 520,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 659,000 تومان
property-card-image
هتل آکادمی تهران
3.7
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 308,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 309,000 تومان
اقامت 24
از 309,000 تومان
هتل یار
از 320,000 تومان
علاءالدین
از 325,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرامیس تهران
2.9
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 493,000 تومان
علاءالدین
از 493,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 510,000 تومان
اقامت 24
از 510,000 تومان
جاباما
از 510,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 515,000 تومان
هتل یار
از 515,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ تهران
3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 334,000 تومان
هتل یار
از 334,000 تومان
اقامت 24
از 334,000 تومان
علاءالدین
از 354,000 تومان
اسنپ تریپ
از 359,000 تومان
جاباما
از 359,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 469,000 تومان
property-card-image
هتل آساره تهران
3.6
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
اقامت 24
از 310,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
جاباما
از 313,000 تومان
هتل یار
از 318,000 تومان
علاءالدین
از 385,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 464,000 تومان
property-card-image
هتل المپیک تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اقامت 24
از 410,000 تومان
هتل یار
از 410,000 تومان
اسنپ تریپ
از 410,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 410,000 تومان
جاباما
از 414,000 تومان
علاءالدین
از 425,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 435,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل نیلو تهران

(8 نظر)
هتل تمیز وشیک ومرتب بودوسایل اتاق ها جدید وتمیز بود صبحانه بسیار با کیفیت بود برخورد پرسنل خوب بود...
هتل پاکیزه و تمیزی بود. برخورد کارکنان زیاد جالب نبود محیط هم کمی دلگیر بود. فقط برخود صاحب هتل رضایت بخش بود. به امید ارائه خدمات بهتر و خوشرویی بیشتر کارکنان موفق باشید....
آدرس هتل به سختی پیدا شد اما خود هتل خوب و تمیز و مرتب بود...
هتل خوبی بود مخصوصا از نظر موقعیت مکانی...
این هتل از نظر وضعیت نظافت-برخورد پرسنل - صبحانه-امکانات درون سوویت با توجه به قیمت آن بسیار مناسب هست و این هتل در نقطه ی مهم شهر و در جایی نسبتا آرام و خوب است.
هتل تمیز ونوسازی بود ولی چیدمان هتل دردکورها و تابلوها بسیارشلوغ بود و حس آرامش نمی داد حتی روی میزغذا خوری...
نقاط قوت:
مکان دنج و بدور از سر و صدای خیابانها. صمیمیت مهمانداران. محیط جذاب داخلی هتل نزدیک بودن به نقاط تفریحی
نقاط ضعف:
کوچکی فضای داخلی حمام
سلام، من برای یک شب در این هتل اقامت داشتم. هتل طراحی داخلی خوبی داره و من هم به خاطر طراحی داخلیش از روی تصاویر انتخاب کردم ولی متاسفانه اصلا به مبلغی که بابت این هتل پرداخت کردم نمی ارزید.... بزرگترین ضعف هتل هم این بود که صبحانه سلف سرویس نبود و باید سفارش میدادید (بدون وجود منو) که چی دوست دارید براتون بیارن که محدود به تخم مرغ ، املت و کره و پنیر کوچک سفری و تنها نان بربری میشد (به هیچ عنوان صبحانه خوبی نبود و رستوارن های توی جاده بیرون شهری صبحانه بهتری دارن) نظر اصلی: از انتخابم اصلا راضی نبودم با توجه به هزینه ای که پرداخت کردم خیلی انتخاب های بیشتری داشتم. ارزش هتل نسبت به هزینه پرداختی حداکثر نصف این مبلغ هست. ( من مبلغ 640 هزار تومان بابت یک شب پرداخت کردم) حداکثر این هتل 300 هزار تومان (شاید) ارزش داشته باشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.