هتل نیلو تهران

تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان ونک، کوچه هفتم، کوچه نیلوی شمالی، پلاك سه
4.5
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
معرفی هتل نیلو تهران
یکی از هتل های تاپ تهران که با واقع شدن در خیابان ولیعصر و نزدیکی به میدان ونک در یکی از بهترین موقعیت های شهر قرار گرفته است هتل نیلو تهران می باشد. این هتل بسیار شیک و لوکس بوده و خدمات کاملی درحد هتل های ۵ ستاره تهران ارائه می کند و البته قیمت اتاقها هم گویای این ماجراست .... البته هتل درحال توسعه و بازسازی بوده و قرار است در آینده نزدیک بعنوان یک هتل ۵ ستاره در خدمت میهمانان باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل نیلو
نیلو-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
662,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
662,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
662,000
تومان
4 مرداد
جمعه
662,000
تومان
5 مرداد
شنبه
662,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
662,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
662,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
662,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
662,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
662,000
تومان
11 مرداد
جمعه
662,000
تومان
12 مرداد
شنبه
662,000
تومان
علاءالدین
662,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
662,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
662,000
تومان
4 مرداد
جمعه
662,000
تومان
5 مرداد
شنبه
662,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
662,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
662,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
662,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
662,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
662,000
تومان
11 مرداد
جمعه
662,000
تومان
12 مرداد
شنبه
662,000
تومان
ایران هتل آنلاین
662,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
662,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
662,000
تومان
4 مرداد
جمعه
662,000
تومان
5 مرداد
شنبه
662,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
662,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
662,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
662,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
662,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
662,000
تومان
11 مرداد
جمعه
662,000
تومان
12 مرداد
شنبه
662,000
تومان
اسنپ تریپ
688,480 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
688,480
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
662,000
تومان
4 مرداد
جمعه
662,000
تومان
5 مرداد
شنبه
662,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
662,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
662,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
662,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
662,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
662,000
تومان
11 مرداد
جمعه
662,000
تومان
12 مرداد
شنبه
662,000
تومان
تورگردان
712,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
712,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
712,000
تومان
4 مرداد
جمعه
712,000
تومان
5 مرداد
شنبه
712,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
712,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
712,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
712,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
712,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
712,000
تومان
11 مرداد
جمعه
712,000
تومان
12 مرداد
شنبه
712,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-اتاق دو تخته - دبل
اتاق دو تخته - دبل
ایران هتل آنلاین
725,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
4 مرداد
جمعه
725,000
تومان
5 مرداد
شنبه
725,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
725,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
725,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
725,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
11 مرداد
جمعه
725,000
تومان
12 مرداد
شنبه
725,000
تومان
اسنپ تریپ
754,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
754,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
4 مرداد
جمعه
725,000
تومان
5 مرداد
شنبه
725,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
725,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
725,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
725,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
11 مرداد
جمعه
725,000
تومان
12 مرداد
شنبه
725,000
تومان
نیلو-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
علاءالدین
725,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
4 مرداد
جمعه
725,000
تومان
5 مرداد
شنبه
725,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
725,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
725,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
725,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
11 مرداد
جمعه
725,000
تومان
12 مرداد
شنبه
725,000
تومان
اقامت 24
725,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
4 مرداد
جمعه
725,000
تومان
5 مرداد
شنبه
725,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
725,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
725,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
725,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
11 مرداد
جمعه
725,000
تومان
12 مرداد
شنبه
725,000
تومان
تورگردان
775,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
4 مرداد
جمعه
775,000
تومان
5 مرداد
شنبه
775,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
775,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
775,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
775,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
11 مرداد
جمعه
775,000
تومان
12 مرداد
شنبه
775,000
تومان
نیلو-اتاق دو تخته - توئین
اتاق دو تخته - توئین
ایران هتل آنلاین
725,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
4 مرداد
جمعه
725,000
تومان
5 مرداد
شنبه
725,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
725,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
725,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
725,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
11 مرداد
جمعه
725,000
تومان
12 مرداد
شنبه
725,000
تومان
اسنپ تریپ
754,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
754,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
4 مرداد
جمعه
725,000
تومان
5 مرداد
شنبه
725,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
725,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
725,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
725,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
11 مرداد
جمعه
725,000
تومان
12 مرداد
شنبه
725,000
تومان
نیلو-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
772,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
4 مرداد
جمعه
772,000
تومان
5 مرداد
شنبه
772,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
772,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
772,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
772,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
11 مرداد
جمعه
772,000
تومان
12 مرداد
شنبه
772,000
تومان
ایران هتل آنلاین
772,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
4 مرداد
جمعه
772,000
تومان
5 مرداد
شنبه
772,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
772,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
772,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
772,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
11 مرداد
جمعه
772,000
تومان
12 مرداد
شنبه
772,000
تومان
علاءالدین
773,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
773,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
773,000
تومان
4 مرداد
جمعه
773,000
تومان
5 مرداد
شنبه
773,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
773,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
773,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
773,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
773,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
773,000
تومان
11 مرداد
جمعه
773,000
تومان
12 مرداد
شنبه
773,000
تومان
جاباما
780,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
780,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
780,000
تومان
4 مرداد
جمعه
780,000
تومان
5 مرداد
شنبه
780,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
780,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
780,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
780,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
780,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
780,000
تومان
11 مرداد
جمعه
780,000
تومان
12 مرداد
شنبه
780,000
تومان
اسنپ تریپ
802,880 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
802,880
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
4 مرداد
جمعه
772,000
تومان
5 مرداد
شنبه
772,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
772,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
772,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
772,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
11 مرداد
جمعه
772,000
تومان
12 مرداد
شنبه
772,000
تومان
تورگردان
822,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
822,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
822,000
تومان
4 مرداد
جمعه
822,000
تومان
5 مرداد
شنبه
822,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
822,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
822,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
822,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
822,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
822,000
تومان
11 مرداد
جمعه
822,000
تومان
12 مرداد
شنبه
822,000
تومان
نیلو-اتاق دو تخته VIP
اتاق دو تخته VIP
اقامت 24
775,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
4 مرداد
جمعه
775,000
تومان
5 مرداد
شنبه
775,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
775,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
775,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
775,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
11 مرداد
جمعه
775,000
تومان
12 مرداد
شنبه
775,000
تومان
اسنپ تریپ
806,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
806,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
4 مرداد
جمعه
775,000
تومان
5 مرداد
شنبه
775,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
775,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
775,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
775,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
11 مرداد
جمعه
775,000
تومان
12 مرداد
شنبه
775,000
تومان
تورگردان
825,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
825,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
825,000
تومان
4 مرداد
جمعه
825,000
تومان
5 مرداد
شنبه
825,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
825,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
825,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
825,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
825,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
825,000
تومان
11 مرداد
جمعه
825,000
تومان
12 مرداد
شنبه
825,000
تومان
نیلو-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
جاباما
835,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
4 مرداد
جمعه
835,000
تومان
5 مرداد
شنبه
835,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
835,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
835,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
835,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
11 مرداد
جمعه
835,000
تومان
12 مرداد
شنبه
835,000
تومان
اقامت 24
835,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
4 مرداد
جمعه
835,000
تومان
5 مرداد
شنبه
835,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
835,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
835,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
835,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
11 مرداد
جمعه
835,000
تومان
12 مرداد
شنبه
835,000
تومان
تورگردان
885,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
885,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
885,000
تومان
4 مرداد
جمعه
885,000
تومان
5 مرداد
شنبه
885,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
885,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
885,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
885,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
885,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
885,000
تومان
11 مرداد
جمعه
885,000
تومان
12 مرداد
شنبه
885,000
تومان
نیلو-آپارتمان یک خوابه
آپارتمان یک خوابه
جاباما
840,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
4 مرداد
جمعه
840,000
تومان
5 مرداد
شنبه
840,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
840,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
11 مرداد
جمعه
840,000
تومان
12 مرداد
شنبه
840,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-آپارتمان دو خوابه
آپارتمان دو خوابه
جاباما
1,070,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,070,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,070,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,070,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,070,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,070,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,070,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,070,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,070,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,070,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,070,000
تومان
12 مرداد
شنبه
1,070,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-سوئیت دو نفره رویال
سوئیت دو نفره رویال
اقامت 24
1,320,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,320,000
تومان
12 مرداد
شنبه
1,320,000
تومان
تورگردان
1,370,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,370,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,370,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,370,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
12 مرداد
شنبه
1,370,000
تومان
اسنپ تریپ
1,372,800 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
1,372,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,320,000
تومان
12 مرداد
شنبه
1,320,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-سوئیت خانواده
سوئیت خانواده
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نیلو تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
اسپا
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
روم سرویس
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
کتابفروشی
غذای دریایی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل استقلال تهران
3.1
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 477,000 تومان
اقامت 24
از 477,000 تومان
هتل یار
از 477,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 477,000 تومان
جاباما
از 477,000 تومان
علاءالدین
از 477,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 477,000 تومان
property-card-image
هتل اسپیناس پالاس تهران
3.8
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 780,000 تومان
اقامت 24
از 780,000 تومان
هتل یار
از 780,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 780,000 تومان
علاءالدین
از 780,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 780,000 تومان
جاباما
از 1,320,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان آزادی تهران
-
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 754,000 تومان
اقامت 24
از 754,000 تومان
هتل یار
از 754,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 754,000 تومان
جاباما
از 754,000 تومان
علاءالدین
از 754,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 754,000 تومان
property-card-image
هتل هما تهران
3.2
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
هتل یار
از 500,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 500,000 تومان
اسنپ تریپ
از 666,000 تومان
جاباما
از 666,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپیناس تهران
4
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 642,000 تومان
اقامت 24
از 642,000 تومان
هتل یار
از 642,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 642,000 تومان
جاباما
از 642,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 642,000 تومان
علاءالدین
از 732,000 تومان
property-card-image
هتل لاله تهران
2.7
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 440,000 تومان
اقامت 24
از 440,000 تومان
هتل یار
از 440,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 440,000 تومان
جاباما
از 440,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 440,000 تومان
علاءالدین
از 480,000 تومان
property-card-image
هتل نووتل تهران
4.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
جاباما
از 199,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 220,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
علاءالدین
از 420,000 تومان
اسنپ تریپ
از 440,000 تومان
اقامت 24
از 440,000 تومان
هتل یار
از 440,000 تومان
property-card-image
هتل آساره تهران
3.6
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 374,000 تومان
اقامت 24
از 374,000 تومان
هتل یار
از 374,000 تومان
علاءالدین
از 374,000 تومان
جاباما
از 375,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 496,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل اسکان الوند تهران
4.6
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 594,000 تومان
علاءالدین
از 594,000 تومان
جاباما
از 596,000 تومان
اقامت 24
از 748,000 تومان
هتل یار
از 748,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 785,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل رامتین تهران
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 636,480 تومان
ایران هتل آنلاین
از 664,000 تومان
جاباما
از 665,000 تومان
علاءالدین
از 665,000 تومان
هتل یار
از 675,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 675,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ فردوسی تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 399,640 تومان
اقامت 24
از 412,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 412,000 تومان
جاباما
از 412,000 تومان
علاءالدین
از 412,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 412,000 تومان
هتل یار
از 432,000 تومان
property-card-image
هتل هویزه تهران
3.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
علاءالدین
از 459,000 تومان
اسنپ تریپ
از 483,000 تومان
اقامت 24
از 483,000 تومان
هتل یار
از 483,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 483,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 483,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سیمرغ تهران
2.2
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 480,000 تومان
اقامت 24
از 480,000 تومان
هتل یار
از 480,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 480,000 تومان
جاباما
از 480,000 تومان
علاءالدین
از 480,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 530,000 تومان
property-card-image
هتل برج سفید تهران
2.9
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 1,160,000 تومان
اقامت 24
از 1,160,000 تومان
هتل یار
از 1,160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,169,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,515,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ایبیس  (اکسیس) تهران
3.5
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
جاباما
از 130,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اقامت 24
از 392,000 تومان
علاءالدین
از 392,000 تومان
هتل یار
از 414,000 تومان
اسنپ تریپ
از 422,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل انقلاب تهران
3.6
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 492,000 تومان
جاباما
از 492,000 تومان
علاءالدین
از 520,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 597,000 تومان
اسنپ تریپ
از 608,000 تومان
اقامت 24
از 608,000 تومان
هتل یار
از 608,000 تومان
property-card-image
هتل اوین تهران
3.8
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 546,000 تومان
اقامت 24
از 546,000 تومان
هتل یار
از 546,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 546,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 546,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل کوثر تهران
3.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 356,000 تومان
اقامت 24
از 356,000 تومان
هتل یار
از 356,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 356,000 تومان
جاباما
از 356,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 356,000 تومان
علاءالدین
از 409,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ 2 تهران
3.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 476,000 تومان
اقامت 24
از 476,000 تومان
هتل یار
از 476,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 476,000 تومان
جاباما
از 476,000 تومان
علاءالدین
از 485,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 640,000 تومان
property-card-image
هتل آکادمی تهران
3.7
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 450,000 تومان
اقامت 24
از 450,000 تومان
هتل یار
از 450,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 450,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 459,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آرامیس تهران
2.9
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 509,000 تومان
جاباما
از 509,000 تومان
علاءالدین
از 509,000 تومان
اقامت 24
از 510,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 510,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 510,000 تومان
هتل یار
از 790,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ تهران
3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 445,000 تومان
اسنپ تریپ
از 456,000 تومان
هتل یار
از 456,000 تومان
جاباما
از 456,000 تومان
علاءالدین
از 456,165 تومان
ایران هتل آنلاین
از 490,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 639,000 تومان
property-card-image
هتل المپیک تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 410,000 تومان
هتل یار
از 410,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 410,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 460,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل نیلو تهران

(10 نظر)
محیط هتل بسیار دلنشین وآرامش بخش باامکانات وصبحانه خوب بنده این هتل رو به برخی هتلهای 5ستاره تهران ترجیح میدهم ....
سلام، من برای یک شب در این هتل اقامت داشتم. هتل طراحی داخلی خوبی داره و من هم به خاطر طراحی داخلیش از روی تصاویر انتخاب کردم ولی متاسفانه اصلا به مبلغی که بابت این هتل پرداخت کردم نمی ارزید.... بزرگترین ضعف هتل هم این بود که صبحانه سلف سرویس نبود و باید سفارش میدادید (بدون وجود منو) که چی دوست دارید براتون بیارن که محدود به تخم مرغ ، املت و کره و پنیر کوچک سفری و تنها نان بربری میشد (به هیچ عنوان صبحانه خوبی نبود و رستوارن های توی جاده بیرون شهری صبحانه بهتری دارن) نظر اصلی: از انتخابم اصلا راضی نبودم با توجه به هزینه ای که پرداخت کردم خیلی انتخاب های بیشتری داشتم. ارزش هتل نسبت به هزینه پرداختی حداکثر نصف این مبلغ هست. ( من مبلغ 640 هزار تومان بابت یک شب پرداخت کردم) حداکثر این هتل 300 هزار تومان (شاید) ارزش داشته باشد.
نقاط قوت:
مکان دنج و بدور از سر و صدای خیابانها. صمیمیت مهمانداران. محیط جذاب داخلی هتل نزدیک بودن به نقاط تفریحی
نقاط ضعف:
کوچکی فضای داخلی حمام
هتل تمیز ونوسازی بود ولی چیدمان هتل دردکورها و تابلوها بسیارشلوغ بود و حس آرامش نمی داد حتی روی میزغذا خوری...
این هتل از نظر وضعیت نظافت-برخورد پرسنل - صبحانه-امکانات درون سوویت با توجه به قیمت آن بسیار مناسب هست و این هتل در نقطه ی مهم شهر و در جایی نسبتا آرام و خوب است.
هتل خوبی بود مخصوصا از نظر موقعیت مکانی...
آدرس هتل به سختی پیدا شد اما خود هتل خوب و تمیز و مرتب بود...
هتل پاکیزه و تمیزی بود. برخورد کارکنان زیاد جالب نبود محیط هم کمی دلگیر بود. فقط برخود صاحب هتل رضایت بخش بود. به امید ارائه خدمات بهتر و خوشرویی بیشتر کارکنان موفق باشید....
هتل تمیز وشیک ومرتب بودوسایل اتاق ها جدید وتمیز بود صبحانه بسیار با کیفیت بود برخورد پرسنل خوب بود...
بسیار عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.