هتل نیلو تهران

تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان ونک، کوچه هفتم، کوچه نیلوی شمالی، پلاك سه
4.5
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
معرفی هتل نیلو تهران
یکی از هتل های تاپ تهران که با واقع شدن در خیابان ولیعصر و نزدیکی به میدان ونک در یکی از بهترین موقعیت های شهر قرار گرفته است هتل نیلو تهران می باشد. این هتل بسیار شیک و لوکس بوده و خدمات کاملی درحد هتل های ۵ ستاره تهران ارائه می کند و البته قیمت اتاقها هم گویای این ماجراست .... البته هتل درحال توسعه و بازسازی بوده و قرار است در آینده نزدیک بعنوان یک هتل ۵ ستاره در خدمت میهمانان باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل نیلو
نیلو-اتاق دو تخته - دبل
اتاق دو تخته - دبل
اسنپ تریپ
737,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
737,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
737,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
737,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
737,000
تومان
29 شهریور
جمعه
737,000
تومان
30 شهریور
شنبه
737,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
737,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
737,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
737,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
737,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
737,000
تومان
نیلو-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
682,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
682,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
682,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
682,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
682,000
تومان
29 شهریور
جمعه
682,000
تومان
30 شهریور
شنبه
682,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
682,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
682,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
682,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
682,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
682,000
تومان
جا اینجاس
682,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
682,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
682,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
682,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
682,000
تومان
29 شهریور
جمعه
682,000
تومان
30 شهریور
شنبه
682,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
682,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
682,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
682,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
682,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
682,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
682,000
تومان
29 شهریور
جمعه
682,000
تومان
30 شهریور
شنبه
682,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
682,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
682,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
682,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
682,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
682,000
تومان
نیلو-اتاق دو تخته - توئین
اتاق دو تخته - توئین
اسنپ تریپ
737,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
737,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
737,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
737,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
737,000
تومان
29 شهریور
جمعه
737,000
تومان
30 شهریور
شنبه
737,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
737,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
737,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
737,000
تومان
نیلو-آپارتمان یک خوابه
آپارتمان یک خوابه
جا اینجاس
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
848,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
848,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
848,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
848,000
تومان
29 شهریور
جمعه
848,000
تومان
30 شهریور
شنبه
848,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
848,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
848,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
848,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
848,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
848,000
تومان
29 شهریور
جمعه
848,000
تومان
30 شهریور
شنبه
848,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
848,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-آپارتمان دو خوابه
آپارتمان دو خوابه
جاباما
1,095,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,095,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,095,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,095,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,095,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,095,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,095,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,095,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
737,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
737,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
737,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
737,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
737,000
تومان
29 شهریور
جمعه
737,000
تومان
30 شهریور
شنبه
737,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
737,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
737,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
737,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
737,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
737,000
تومان
جا اینجاس
737,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
737,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
737,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
737,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
737,000
تومان
29 شهریور
جمعه
737,000
تومان
30 شهریور
شنبه
737,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
737,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-اتاق دو تخته VIP
اتاق دو تخته VIP
اقامت 24
792,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
792,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
792,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
792,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
792,000
تومان
29 شهریور
جمعه
792,000
تومان
30 شهریور
شنبه
792,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
792,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
792,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
792,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
792,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
792,000
تومان
اسنپ تریپ
792,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
792,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
792,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
792,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
792,000
تومان
29 شهریور
جمعه
792,000
تومان
30 شهریور
شنبه
792,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
792,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
792,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
792,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
792,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
792,000
تومان
جاباما
792,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
792,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
792,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
792,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
792,000
تومان
29 شهریور
جمعه
792,000
تومان
30 شهریور
شنبه
792,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
792,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جا اینجاس
792,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
792,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
792,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
792,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
792,000
تومان
29 شهریور
جمعه
792,000
تومان
30 شهریور
شنبه
792,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
792,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
نیلو-سوئیت دو نفره رویال
سوئیت دو نفره رویال
اقامت 24
1,350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,350,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,350,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,350,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,350,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,350,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,350,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,350,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,350,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,350,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,350,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,350,000
تومان
اسنپ تریپ
1,350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
1,350,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
1,350,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
1,350,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
1,350,000
تومان
29 شهریور
جمعه
1,350,000
تومان
30 شهریور
شنبه
1,350,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
1,350,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
1,350,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
1,350,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
1,350,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
1,350,000
تومان
نیلو-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جا اینجاس
792,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
792,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
792,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
792,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
792,000
تومان
29 شهریور
جمعه
792,000
تومان
30 شهریور
شنبه
792,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
792,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
792,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
792,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
792,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
792,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
792,000
تومان
29 شهریور
جمعه
792,000
تومان
30 شهریور
شنبه
792,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
792,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
792,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
792,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
792,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
792,000
تومان
جاباما
792,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
792,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
792,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
792,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
792,000
تومان
29 شهریور
جمعه
792,000
تومان
30 شهریور
شنبه
792,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
792,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
792,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
792,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
792,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
792,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
792,000
تومان
29 شهریور
جمعه
792,000
تومان
30 شهریور
شنبه
792,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
792,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
792,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
792,000
تومان
نیلو-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
848,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
848,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
848,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
848,000
تومان
29 شهریور
جمعه
848,000
تومان
30 شهریور
شنبه
848,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
848,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
848,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
848,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
848,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
848,000
تومان
جاباما
848,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
848,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
848,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
848,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
848,000
تومان
29 شهریور
جمعه
848,000
تومان
30 شهریور
شنبه
848,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
848,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نیلو تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
اسپا
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
سالن آمفی تئاتر
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
روم سرویس
روزنامه
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
کتابفروشی
غذای دریایی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رستوران ایتالیایی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
سالن كنفرانس
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای کوچه
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل استقلال تهران
3.1
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
علاءالدین
از 470,000 تومان
اقامت 24
از 477,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپیناس پالاس تهران
3.8
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
جاباما
از 748,800 تومان
علاءالدین
از 769,000 تومان
اقامت 24
از 780,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 780,000 تومان
اسنپ تریپ
از 859,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان آزادی تهران
-
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
علاءالدین
از 750,000 تومان
اسنپ تریپ
از 754,000 تومان
اقامت 24
از 754,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل هما تهران
3.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
جاباما
از 250,000 تومان
علاءالدین
از 250,000 تومان
اسنپ تریپ
از 666,000 تومان
اقامت 24
از 666,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 666,000 تومان
property-card-image
هتل اسپیناس تهران
4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
جاباما
از 739,200 تومان
اسنپ تریپ
از 770,000 تومان
اقامت 24
از 770,000 تومان
علاءالدین
از 770,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل لاله تهران
2.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 487,000 تومان
جاباما
از 487,500 تومان
ایران مارکوپولو
از 487,500 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل نووتل تهران
4.2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 209,000 تومان
اسنپ تریپ
از 534,000 تومان
اقامت 24
از 534,000 تومان
علاءالدین
از 534,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 534,000 تومان
property-card-image
هتل آساره تهران
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 374,000 تومان
اقامت 24
از 374,000 تومان
جاباما
از 374,000 تومان
علاءالدین
از 374,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 509,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ 2 تهران
3.9
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 476,000 تومان
اقامت 24
از 476,000 تومان
علاءالدین
از 476,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 510,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل کوثر تهران
3.6
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
جاباما
از 392,640 تومان
ایران مارکوپولو
از 400,000 تومان
اسنپ تریپ
از 409,000 تومان
اقامت 24
از 409,000 تومان
علاءالدین
از 409,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان انقلاب تهران
3.6
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 480,000 تومان
اسنپ تریپ
از 492,000 تومان
اقامت 24
از 492,000 تومان
جاباما
از 492,000 تومان
علاءالدین
از 492,000 تومان
property-card-image
هتل ایبیس  (اکسیس) تهران
3.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
جاباما
از 140,000 تومان
اسنپ تریپ
از 470,000 تومان
اقامت 24
از 470,000 تومان
علاءالدین
از 470,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل برج سفید تهران
2.9
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
علاءالدین
از 885,000 تومان
اسنپ تریپ
از 1,160,000 تومان
اقامت 24
از 1,160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,160,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سیمرغ تهران
2.2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 530,000 تومان
اقامت 24
از 530,000 تومان
جاباما
از 530,000 تومان
علاءالدین
از 530,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 530,000 تومان
property-card-image
هتل رامتین تهران
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
جاباما
از 535,000 تومان
علاءالدین
از 549,000 تومان
اسنپ تریپ
از 664,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 664,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل اسکان الوند تهران
4.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 594,000 تومان
علاءالدین
از 594,000 تومان
اسنپ تریپ
از 748,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 769,000 تومان
جاباما
از 806,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ فردوسی تهران
3.5
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 438,000 تومان
اقامت 24
از 438,000 تومان
جاباما
از 438,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 438,000 تومان
علاءالدین
از 440,000 تومان
property-card-image
هتل هویزه تهران
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 459,000 تومان
اسنپ تریپ
از 538,000 تومان
اقامت 24
از 538,000 تومان
جاباما
از 538,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 545,000 تومان
property-card-image
هتل المپیک تهران
3.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 401,000 تومان
اسنپ تریپ
از 405,000 تومان
اقامت 24
از 405,000 تومان
جاباما
از 405,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 430,000 تومان
property-card-image
هتل آکادمی تهران
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 445,000 تومان
اقامت 24
از 445,000 تومان
علاءالدین
از 445,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 459,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل ارم تهران
4.5
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 471,000 تومان
اقامت 24
از 471,000 تومان
جاباما
از 471,000 تومان
علاءالدین
از 541,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 550,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ تهران
3
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 456,000 تومان
اقامت 24
از 456,000 تومان
جاباما
از 456,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 456,000 تومان
علاءالدین
از 476,000 تومان
property-card-image
هتل ایرانگردی جهانگردی میگون تهران
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 550,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل نیلو تهران

(9 نظر)
محیط هتل بسیار دلنشین وآرامش بخش باامکانات وصبحانه خوب بنده این هتل رو به برخی هتلهای 5ستاره تهران ترجیح میدهم ....
سلام، من برای یک شب در این هتل اقامت داشتم. هتل طراحی داخلی خوبی داره و من هم به خاطر طراحی داخلیش از روی تصاویر انتخاب کردم ولی متاسفانه اصلا به مبلغی که بابت این هتل پرداخت کردم نمی ارزید.... بزرگترین ضعف هتل هم این بود که صبحانه سلف سرویس نبود و باید سفارش میدادید (بدون وجود منو) که چی دوست دارید براتون بیارن که محدود به تخم مرغ ، املت و کره و پنیر کوچک سفری و تنها نان بربری میشد (به هیچ عنوان صبحانه خوبی نبود و رستوارن های توی جاده بیرون شهری صبحانه بهتری دارن) نظر اصلی: از انتخابم اصلا راضی نبودم با توجه به هزینه ای که پرداخت کردم خیلی انتخاب های بیشتری داشتم. ارزش هتل نسبت به هزینه پرداختی حداکثر نصف این مبلغ هست. ( من مبلغ 640 هزار تومان بابت یک شب پرداخت کردم) حداکثر این هتل 300 هزار تومان (شاید) ارزش داشته باشد.
نقاط قوت:
مکان دنج و بدور از سر و صدای خیابانها. صمیمیت مهمانداران. محیط جذاب داخلی هتل نزدیک بودن به نقاط تفریحی
نقاط ضعف:
کوچکی فضای داخلی حمام
هتل تمیز ونوسازی بود ولی چیدمان هتل دردکورها و تابلوها بسیارشلوغ بود و حس آرامش نمی داد حتی روی میزغذا خوری...
این هتل از نظر وضعیت نظافت-برخورد پرسنل - صبحانه-امکانات درون سوویت با توجه به قیمت آن بسیار مناسب هست و این هتل در نقطه ی مهم شهر و در جایی نسبتا آرام و خوب است.
هتل خوبی بود مخصوصا از نظر موقعیت مکانی...
آدرس هتل به سختی پیدا شد اما خود هتل خوب و تمیز و مرتب بود...
هتل پاکیزه و تمیزی بود. برخورد کارکنان زیاد جالب نبود محیط هم کمی دلگیر بود. فقط برخود صاحب هتل رضایت بخش بود. به امید ارائه خدمات بهتر و خوشرویی بیشتر کارکنان موفق باشید....
هتل تمیز وشیک ومرتب بودوسایل اتاق ها جدید وتمیز بود صبحانه بسیار با کیفیت بود برخورد پرسنل خوب بود...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.