هتل مرکزی ایران تهران

تهران، منطقه12، لاله زار نو، نرسیده به منوچهری ، پایین تر از سینما کریستال
3
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران

معرفی هتل مرکزی ایران تهران

هتل مرکزی ایران با قدمت چندین ساله در بنای سنتی هتل سانترال در شهر تهران واقع شده است که در سال ۱۳۸۶ توسط مهندسین ایرانی بازسازی شد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرکزی ایران تهران

مرکزی ایران-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
175,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
175,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
175,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
175,000
تومان
27 تیر
جمعه
175,000
تومان
28 تیر
شنبه
175,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
175,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
175,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
175,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
اقامت 24
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
227,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
227,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
227,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
169,000
تومان
27 تیر
جمعه
169,000
تومان
28 تیر
شنبه
227,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
227,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
227,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
227,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
ایران مارکوپولو
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
227,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
227,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
227,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
175,000
تومان
27 تیر
جمعه
175,000
تومان
28 تیر
شنبه
227,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
227,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
227,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
227,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
هتل یار
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
227,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
227,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
227,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
177,000
تومان
27 تیر
جمعه
177,000
تومان
28 تیر
شنبه
227,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
227,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
227,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
227,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
مرکزی ایران-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
245,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
245,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
245,000
تومان
27 تیر
جمعه
245,000
تومان
28 تیر
شنبه
245,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
245,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
264,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
264,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
264,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
264,000
تومان
27 تیر
جمعه
264,000
تومان
28 تیر
شنبه
264,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
264,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
264,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
264,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
264,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
264,000
تومان
ایران مارکوپولو
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
349,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
349,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
349,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
275,000
تومان
27 تیر
جمعه
275,000
تومان
28 تیر
شنبه
349,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
349,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
349,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
349,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
350,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
273,000
تومان
27 تیر
جمعه
273,000
تومان
28 تیر
شنبه
350,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
هتل یار
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
352,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
352,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
352,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
273,000
تومان
27 تیر
جمعه
273,000
تومان
28 تیر
شنبه
352,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
352,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
352,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
352,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
352,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
مرکزی ایران-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
264,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
264,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
264,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
264,000
تومان
27 تیر
جمعه
264,000
تومان
28 تیر
شنبه
264,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
264,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
264,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
264,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
264,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
264,000
تومان
مرکزی ایران-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
330,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
330,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
330,000
تومان
27 تیر
جمعه
330,000
تومان
28 تیر
شنبه
330,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
330,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
330,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
اقامت 24
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
439,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
439,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
439,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
330,000
تومان
27 تیر
جمعه
330,000
تومان
28 تیر
شنبه
439,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
439,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
439,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
439,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
439,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
هتل یار
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
439,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
439,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
439,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
340,000
تومان
27 تیر
جمعه
340,000
تومان
28 تیر
شنبه
439,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
439,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
439,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
439,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
439,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
ایران مارکوپولو
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
439,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
439,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
439,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
335,000
تومان
27 تیر
جمعه
335,000
تومان
28 تیر
شنبه
439,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
439,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
439,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
439,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
439,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل مرکزی ایران تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
تلویزیون در LED در لابی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم

آدرس هتل مرکزی ایران تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرکزی ایران تهران

(30 نظر)
گرد و خاک هزینه پارکینگ رو هم گرفتن ، فوق العاده کثیف ، صبحانه هم ندادن ، وقتی درخواست فاکتور میکنید رنگشون عوض میشه
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد اصلا
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
راضی نبودم
ریسپشن هتل وقتی کسی از اسنپ تریپ رزرو میکنه خیلی بد رفتاری میکنند و ۲ ساعت توضیح میدن که اتاق های اسنپ فرق داره با ما و ما خدمات نمیدیم مالک هتل ۲ تا هست و... واقعا متاسفم از برخوردشون و آدم حس میکنه که جرم کرده اینترنتی رزرو کرده.
نقاط قوت:
راضی بودم نظافت و برخوردشون خوب بود
نقاط ضعف:
نکته ای نداشت
هتلي پر سرو صدا با اتاقهاي فوق العاده كوچك اين هتل اصلاً عايق صدا نداشت و صداي صحبت در اتاق هاي اطراف رو كاملاً ميشنويد،بر خورد بعضي از پرسنل بد بود، از روز دوم تلفن اتاقمان قطع شد و تا آخر تعمير نشد و براي كوچكترين كاري مجبور بوديم به رسپشن مراجعه كنيم.متأسفانه به هيچ كدام از اعتراضات ما از سمت هتل پاسخگويي نشد.
بد نبود
آنچه که بقیه عزیزان در توصیف مزایای این هتل نوشته بودند را من به هیچ عنوان در طی اقامت در این هتل ندیدم در گرمای سوزان تابستان کولر اتاق به هیچ عنوان نقشی در خنک کردن اتاق نداشته و به جرات میشه گفت خیابان از داخل اتاق خنک تر بود! نظافت اتاقها اصلا خوب نبود اتاق یکنفره خیلی کوچک بود اعتراض مسافرین به گرمای اتاقها نیز هیچ واکنشی از جانب مالک هتل در پی نداشت در کل بدترین اقمات ممکن را در این هتل تجربه کردم به نحوی که مجبور شدم رزرو شب دوم را کنسل کرده و به هتل دیگری بروم
من این هتل رو توصیه میکنم به خاطر نظافت خوب -پذیرش و برخورد خوب -لوکیشن خوب به سبب دسترسی به مترو و مرکزیت شهری و قیمت مناسب.
با سلام واحد رزرو یکی از خانمها برخورد خوبی نداشت خانه داری خوب نظافت اتاق خوب بود اینترنت رایگان داشت با سرعت متوسط صبحانه ضعیف بود
من حدود یک سال پیش رفتم صبحانه خوب بود و رسیدگی به نظافت اتاق عالی دسترسی به مترو سریع و نزدیک و قیمت از طریق جا با ما مناسب بوداینترنت بسیار ضعیفی داشت قابل استفاده نبود وقیمت جدید اتاق دو تخته بنظرم بالاست
اتاق های هتل بسیار تمیز هتل در منطقه مرکز شهر واقع شده به نسبت قیمت هتل واقعا به صرفه ای است. اگر دوباره به تهران برم حتما این هتل رو انتخاب میکنم.
هتل بسیار خوبی با پرسنل بسیار حرفه ای و با ادب مخصوصا در بخش رسپشن اتاق ها بسیار تمیز و ساکت بودن صبحانه خوب و مفصلی داره 2 شب اقامت داشتم و خاطره خوبی از این هتل دارم
اتاقی در اختیار بنده قرار گرفت که کلا 2 متر بود . کلا هتل را توصیه نمیکنم.
هتل آرام و تمیز و منظمی بود. برای اقامت توصیه میکنم
من و دوستم مرداد نود و هفت یک شب تو این هتل اقامت داشتیم. هر کدوم یک اتاق جدا گرفتیم، اتاق من کولر اسپیلت داشت و خنک بود ولی اتاق دوستم که کولر آبی داشت خیلی گرم بود و به پذیرش گفتیم ولی گفتن همینه و کاریش نمیشه کرد و دوستم مجبور شد تحمل کنه. اتاقها کوچک ولی تمیز بود. کلا هتل تمیز و صمیمی بود، برخورد خدمه عالی بود. بهترین قسمت ش صبحانه بود، فکر کنم ده نوع صبحانه بود. خانم مهربانی که مسئول پذیرای بودن مادام چک میکردن. کسی چیزی کم نداشته باشه و هر چی تمام میشد رو خیلی زود جایگزین میکردن. من سفارت آلمان کار داشتم و از این نظر نزدیک بود به مورد کار من.
همه چیز عالی بود و از هتل راضی هستم.
هتل خیلی خوبی بود تمیز و آرام نسبت به قیمتش خیلی خوب بود و در مقایسه با هتل کوثر خیلی عالیه همه جا تمیز بود با اینکه هتل نقلی و مرکز شهر است انتظار نداشتم راضی باشم از انتخابم ولی راضی هستم و باز هم همین هتل را برای سفرهای بعدی انتخاب خواهم کرد!
در مجموع هتل خوبي است براي اقامتي كوتاه و دسترسي به سفارت
با سلام. من در اسفند ماه در این هتل اقامت داشتم شب شوفاژها را خاموش بود و عنوان کردند چون هتل خالی است نمی توانیم شوفاژ را روشن کنیم و متاسفانه هیچ کمکی در این زمینه نکردند. بنده هم فردا صبح هتل را ترک کردم . این نشان از مشتری مداری ضعیف این هتل است
اتاق هاي كوچك،تميز نبود،داخل اتاق صدا مي آمد و ويو بد بود، صبحانه خوب نبود، پله هاي تندي داشت و سخت بود
فقط موقعیت دسترسی به سفارت قابل تعریف بود
همه چیز هتل خوب بود و به نظر من نقصی نبود فقط در روزی که من بودم رستورانش فعال نبود
وای فای در حد صفر
هتل مرکزی در مرکزیت تجاری تهران قرار گرفته و به وسایل نقلیه عمومی و مترو خیلی نزدیک بود. من برای سفر کاری به تهران سفر کردم که به نظرم این هتل برای سفرهای کاری بسیار خوب و مناسب است. بر خلاف چیزی که فکر میکردم در هتل توریست خارجی خیلی زیاد دیده میشد.فضای اتاق کمی کوچک بود ولی در کل اقامت خوبی بود
نقاط قوت:
تميزي لابي و اتاق ها
نقاط ضعف:
قسمت سرويس بهداشتي و حمام
نقاط قوت:
Wifi رایگان رستوران
نقاط ضعف:
امکانات بهداشتی فردی کم
هتل باسازی شده بود اما متاسفانه اتاق ها باسازی نشده بود . اتاق ها خیلی کوچک بودند . عایق صوتی در اتاق ها خیلی ضعیف بود در نتیجه ارامش و راحتی نداشتم . صبحانه در هتل محدود بود .اما این هتل از پرسنل خوبی برخوردار بود ...
پرسنل هتل واقعا فوق العاده بودند.موقعیت هتل هم بسیار مناسب بود مخصوصا چون نزدیک مترو بود ,اما سر وصدا کمی من رو اذیت میکرد .به نظرم این هتل برای سفر کار خیلی مناسب است . فقط اتاق های هتل کمی کوچک است
نبود رستوران فعال در هتل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرکزی ایران تهران

مهمانان هتل مرکزی ایران تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرکزی ایران تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرکزی ایران تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرکزی ایران تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرکزی ایران تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.