اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

شمشك، جاده فشم، رودبار قصران
3.6
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

هتل جهانگردی شمشک درمیان‌ کوه‌های سر به‌ فلک کشیده البرز مرکزی در شمیرانات واقع گردیده و با توجه به موقعیتی که این هتل دارد درفصل تابستان نیز احتیاجی به استفاده از سیستم خنک کننده ندارد. در محوطه هتل شمشک، تله کابین و تله اسکی تحت نظارت بخش خصوصی به فعالیت مشغول است. در نزدیکی این هتل مجموعه تفریحی و پیست دربندسر و تله کابین دیزین قرار دارد. هتل شمشک‌ با تعداد ۱۱ اتاق ۲ تخته و سه سوئیت های ۴ تخته و یک سوئیت ویژه ۴ تخته پذیرای گردشگران و ورزشکاران داخلی و بین المللی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

جهانگردی شمشک-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
20 تیر
جمعه
260,000
تومان
21 تیر
شنبه
260,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
260,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
260,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
260,000
تومان
27 تیر
جمعه
260,000
تومان
28 تیر
شنبه
260,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
اقامت 24
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
20 تیر
جمعه
261,000
تومان
21 تیر
شنبه
261,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
261,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
261,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
261,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
261,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
261,000
تومان
27 تیر
جمعه
261,000
تومان
28 تیر
شنبه
261,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
261,000
تومان
علاءالدین
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
272,000
تومان
20 تیر
جمعه
315,000
تومان
21 تیر
شنبه
315,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
315,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
315,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
272,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
272,000
تومان
27 تیر
جمعه
315,000
تومان
28 تیر
شنبه
315,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
ای‌گردش
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
273,000
تومان
20 تیر
جمعه
273,000
تومان
21 تیر
شنبه
273,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
273,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
273,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
273,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
273,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
273,000
تومان
27 تیر
جمعه
273,000
تومان
28 تیر
شنبه
273,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
273,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی شمشک-اتاق دوتخته دبل استاندارد
اتاق دوتخته دبل استاندارد
اقامت 24
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
359,000
تومان
20 تیر
جمعه
359,000
تومان
21 تیر
شنبه
359,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
359,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
359,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
359,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
359,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
359,000
تومان
27 تیر
جمعه
359,000
تومان
28 تیر
شنبه
359,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
359,000
تومان
هتل یار
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
359,000
تومان
20 تیر
جمعه
359,000
تومان
21 تیر
شنبه
359,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
359,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
359,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
359,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
359,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
359,000
تومان
27 تیر
جمعه
359,000
تومان
28 تیر
شنبه
359,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
359,000
تومان
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
20 تیر
جمعه
370,000
تومان
21 تیر
شنبه
370,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
27 تیر
جمعه
370,000
تومان
28 تیر
شنبه
370,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
20 تیر
جمعه
370,000
تومان
21 تیر
شنبه
370,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
27 تیر
جمعه
370,000
تومان
28 تیر
شنبه
370,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
ایران مارکوپولو
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
378,000
تومان
20 تیر
جمعه
378,000
تومان
21 تیر
شنبه
378,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
378,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
378,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
378,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
378,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
378,000
تومان
27 تیر
جمعه
378,000
تومان
28 تیر
شنبه
378,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
378,000
تومان
علاءالدین
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
385,000
تومان
20 تیر
جمعه
435,000
تومان
21 تیر
شنبه
435,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
435,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
435,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
435,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
385,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
385,000
تومان
27 تیر
جمعه
435,000
تومان
28 تیر
شنبه
435,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
435,000
تومان
جهانگردی شمشک-سوئيت چهارنفره
سوئيت چهارنفره
اقامت 24
526,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
526,000
تومان
20 تیر
جمعه
526,000
تومان
21 تیر
شنبه
526,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
526,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
526,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
526,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
526,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
526,000
تومان
27 تیر
جمعه
526,000
تومان
28 تیر
شنبه
526,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
526,000
تومان
هتل یار
526,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
526,000
تومان
20 تیر
جمعه
526,000
تومان
21 تیر
شنبه
526,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
526,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
526,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
526,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
526,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
526,000
تومان
27 تیر
جمعه
526,000
تومان
28 تیر
شنبه
526,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
526,000
تومان
ای‌گردش
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
536,000
تومان
20 تیر
جمعه
536,000
تومان
21 تیر
شنبه
536,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
536,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
536,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
536,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
536,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
536,000
تومان
27 تیر
جمعه
536,000
تومان
28 تیر
شنبه
536,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
536,000
تومان
جاباما
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
536,000
تومان
20 تیر
جمعه
536,000
تومان
21 تیر
شنبه
536,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
536,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
536,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
536,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
536,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
536,000
تومان
27 تیر
جمعه
536,000
تومان
28 تیر
شنبه
536,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
536,000
تومان
علاءالدین
568,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
568,000
تومان
20 تیر
جمعه
635,000
تومان
21 تیر
شنبه
635,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
635,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
635,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
635,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
568,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
568,000
تومان
27 تیر
جمعه
635,000
تومان
28 تیر
شنبه
635,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
635,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی شمشک-سوئیت چهارنفره ویژه
سوئیت چهارنفره ویژه
اقامت 24
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,020,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,020,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,020,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,020,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,020,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,020,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,020,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,020,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,020,000
تومان
هتل یار
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,020,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,020,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,020,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,020,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,020,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,020,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,020,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,020,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,020,000
تومان
ای‌گردش
1,039,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
1,039,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,039,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,039,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,039,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,039,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,039,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,039,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,039,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,039,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,039,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,039,000
تومان
علاءالدین
1,062,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
1,062,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,200,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,200,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,200,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,200,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,200,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,062,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,062,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,200,000
تومان
28 تیر
شنبه
1,200,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
1,200,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
تلویزیون LCD در لابی
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
روم سرویس
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
سالن بیلیارد
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
بیلیارد
ترانسفر فرودگاه
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
میز بیلیارد
اينترنت (Wifi)
برق
کمد/دراور
شوفاژ
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
تراس
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
تلويزيون معمولی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
تلویزیون lcd
پنجره
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

(37 نظر)
ویژگی بارز هتل مکان قرارگیری و امکان خوب
خوب بود
بسیار خوب بود فضا واقعا دوست داشتنی و اتاقها تمیز بود اما صبحانه خیلی خیلی مختصر بود در ضمن حدود ۲۰۰-۳۰۰تا پله هم باید از پارکینگ تا ورودی میرفتیم اما در کل راضی هستیم و خاطره خوبی شد
کارکنان بسیار محترم و‌ با خوش رو فقط هتل اگر موکت میشد که صدای افرادی که داخل راهرو تردد میکنند به داخل اطاقها وارد میشد بهتر بود وقتی بچه ها داخل راهرو مشغول بازی میشن دیگه اسایشی براتون نمی مونه
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
بسیار راضی کننده
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
برخورد پرسنل خوب بود، موقعیت مکانی و آرامش محیط خوب بود. سطح بهداشت پایین بود(در حدی که حوله ها ملحفه ها لک داشت!!!) کیفیت صبحانه و غذای رستوران متوسط رو به پایین.
سلام. منظره سمت شهر بسیار زیبا بود، هوا فوق العاده، داخل اتاق کمی بازسازی شده و آرامش خوبی داشت، تنها ایراد تمیز نبودن سرویس خواب بود.
رفتار پرسنل واقعا عالی موقعیت جغرافیایی عالی اگر با صدای همسایه ها که از دیوارها رد میشه مشکلی نداشته باشیم هتل خیلی خوبیه فقط صبحانه به نسبت هتل ۳ ستاره ضعیف بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میشد بهتر هم باشه
دارای میزبیلیارد سالن غذا خوری و ..... ولی متاسفانه کیفیت غذا جالب نیست
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
فقط برخوردشون خوب بود
نقاط ضعف:
راضی نبودیم بسیار بد
نقاط قوت:
قابل رضایت بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت در حد معمولی رو به بالا
کارکنان هتل بسیار خوش برخورد هستند، اتاقها بسیار تمیز هستند و اتمسفر هتل بسیار آرامش بخش و دوست داشتنی است. صبحانه عالی است. این هتل مناسب برای آوردن فرزندان نیست و سایر مهمانها بسیار اذیت میشوند. برای ریلکس کردن آخر هفته بسیار مناسب است.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد منفی ندیدم
نقاط قوت:
همه چی عالی راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچی
مهربان بودند
تعداد کارکنان هتل خیلی کم بود ولی بسیار مهربان و خوشرو بودند .رستوران تنوع غذایی کم داشت
راضی هستم.
کارکنان بسیار مودب و مهمان نواز
مكان و جاده بسيار ديدني اين هتل مرا بشدت مجذوب كرد. چون فقط صبحانه انجا بودم از كيفيت غذا خبر ندارم ولي رفتن به اين محل را توصيه ميكنم ..چون ميتوانيد راحت نفس بكشيد
بهترين آشيانه برای ريلكسيشن
اقا عبدالله شمشكى خوشرو و مهمان نواز
هتل خوبی بود ولی اگه رسیدگی بیشتر بشه جذابیت بیشتری خواهد داشت
رضایت بخش بود.
موقعیت مکانی هتل عالی(کاملا مهندسی ساز و کلاسیک مربوط به دوران تاریخی پهلوی) و امکانات آن در قیاس با هتل های سه ستاره دیگر مطلوب و قابل قبول است. کیفیت صبحانه متوسط و قابل قبول در حد 3ستاره.قیمت منوی مینی بار از تمامی هتل های دیگر مناسب تر و تقریبا همانند فروشگاه... تنها نقاط ضعف نبود کتری آب جوش داخل اتاق ها و عدم استفاده از پنجره های دوجداره با توجه به اینکه سال 1396 مورد بازسازی قرار گرفته و موقعیت مکانی هتل و سرمای زمستانی استفاده از این نوع امکانات را ایجاب میکند. برخورد پرسنل هتل فوق عالی و فراموش نکنید در صورت وجود برف زیاد میبایست خودرو شخصیتون رو کنار جاده پارک و از پلکان برای دسترسی استفاده کنید و برای جابجایی بار و وسایل اضافی از بالابر...
با سلام موقعیت مکانی هتل درست در پیست اسکی واقع شده است . -نظافت اتاق به خصوص ملحفه و روتختی خوب نبود و روی رو بالشی ها مو پیدا می شد. -صبحانه بسیار مختصر بود -رفتار کارکنان هتل خیلی جالب نبود -بدلیل انجام کار ساختمانی در محوطه هتل امکان آوردن خودرو تا جلوی در هتل .وجود نداشت و ما مجبور شدیم با کلی ساک از کلی پله بالا برویم
سلام.همه چی عالی بود. خوش بگذره بهتون.
برخورد بسیار خوب !! واقعا ادم احساس می کرد تو هتل ۵ ستاره است 😍 همه چی عالی
هتل خیلی خوبی بود عالی بود خیلی راضی بودم .
رفتاری مودبانه و مناسب داشتند.
علی رغم اینکه هتل قدیمی ست اتاق ها بازسازی شده و کاملا تمیز میباشند کارکنان برخورد بسیار خوبی دارند و صمیمی و مودب هستند.
هتلى دنج و ارام
عالی
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

مهمانان اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.