هتل جهان تهران

خیابان ولی عصر، نبش طالقانی، کوچه رحیم زاده
3.1
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران
معرفی هتل جهان تهران
هتل سه ستاره جهان در مرکز پایتخت و در خیابان ولیعصر واقع شده است. دسترسی سریع و آسان به مراکز خرید، ادارات دولتی و دانشگاه‌های مرکز شهر از جمله دانشگاه تهران، امیر کبیر و دانشگاه هنر را برای مهمانان فراهم کرده است و در فاصله ۱۵ دقیقه‌ای با مترو ولیعصر تهران قرار دارد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهان تهران
جهان-اتاق يک تخته
اتاق يک تخته
ایران هتل آنلاین
289,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
289,000
تومان
2 آذر
شنبه
289,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
289,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
289,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
289,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
289,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
289,000
تومان
8 آذر
جمعه
289,000
تومان
9 آذر
شنبه
289,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
289,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
289,000
تومان
ای‌گردش
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
299,000
تومان
2 آذر
شنبه
299,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
299,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
299,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
299,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
299,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
299,000
تومان
8 آذر
جمعه
299,000
تومان
9 آذر
شنبه
299,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
299,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
299,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
300,000
تومان
2 آذر
شنبه
300,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
8 آذر
جمعه
300,000
تومان
9 آذر
شنبه
300,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جهان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ایران هتل آنلاین
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
392,000
تومان
2 آذر
شنبه
392,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
392,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
392,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
392,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
392,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
392,000
تومان
8 آذر
جمعه
392,000
تومان
9 آذر
شنبه
392,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
392,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
392,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
400,000
تومان
2 آذر
شنبه
400,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
8 آذر
جمعه
400,000
تومان
9 آذر
شنبه
400,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جهان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران هتل آنلاین
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
392,000
تومان
2 آذر
شنبه
392,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
392,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
392,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
392,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
392,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
392,000
تومان
8 آذر
جمعه
392,000
تومان
9 آذر
شنبه
392,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
392,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
392,000
تومان
ای‌گردش
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
399,000
تومان
2 آذر
شنبه
399,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
399,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
399,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
399,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
399,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
399,000
تومان
8 آذر
جمعه
399,000
تومان
9 آذر
شنبه
399,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
399,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
399,000
تومان
ایران مارکوپولو
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
400,000
تومان
2 آذر
شنبه
400,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
8 آذر
جمعه
400,000
تومان
9 آذر
شنبه
400,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
400,000
تومان
2 آذر
شنبه
400,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
8 آذر
جمعه
400,000
تومان
9 آذر
شنبه
400,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
هتل یار
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
400,000
تومان
2 آذر
شنبه
400,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
8 آذر
جمعه
400,000
تومان
9 آذر
شنبه
400,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جهان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
517,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
517,000
تومان
2 آذر
شنبه
517,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
517,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
517,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
517,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
517,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
517,000
تومان
8 آذر
جمعه
517,000
تومان
9 آذر
شنبه
517,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
517,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
517,000
تومان
ای‌گردش
524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
524,000
تومان
2 آذر
شنبه
524,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
524,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
524,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
524,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
524,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
524,000
تومان
8 آذر
جمعه
524,000
تومان
9 آذر
شنبه
524,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
524,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
524,000
تومان
ایران مارکوپولو
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
525,000
تومان
2 آذر
شنبه
525,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
525,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
525,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
525,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
525,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
525,000
تومان
8 آذر
جمعه
525,000
تومان
9 آذر
شنبه
525,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
525,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
525,000
تومان
هتل یار
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
525,000
تومان
2 آذر
شنبه
525,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
525,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
525,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
525,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
525,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
525,000
تومان
8 آذر
جمعه
525,000
تومان
9 آذر
شنبه
525,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
525,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
525,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
525,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
525,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
525,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهان تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
فست‌فود
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
خدمات تور
روم سرویس
روزنامه
تلفن
رستوران ایرانی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
رستوران هندی
مینی بار
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
خدمات راهنمای تور
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات بیدار باش
آژانس مسافرتي
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای کوچه
تلویزیون lcd
پنجره

آدرس هتل جهان تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهان تهران

(48 نظر)
برخورد کارکنان عالی.... فضای هتل و دسترسی آسان به امکانات قابل توجه بود.
به نظر من حیف این هتل با اون لابی زیباش وبرخوردپرسنلش که بهش سه ستاره دادند به نظر من خیلی بهتراز بعضی از هتلهای پنج ستاره بود
برخورد کارکنان عالی فضای هتل عالی رسیدگی عالی بود . صبحانه هتل هم بسیار خوب بود . و علیرغم پایان ساعت مقرر تا زمانیکه مهمانان به رستوران می آمدند کلیه مواد غذایی شارژ میشد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
تغییر قیمت منو غذای هتل در یکماه گذَشته
نقاط قوت:
به نسبت خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
کنارکنان مرتب و مؤدب
برخورد خانم های پذیرش و کافی شاپ زیاد خوب نبود
نقاط قوت:
هتل خوبی بود خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
غذا خوری کوچک. اتاقهای کوچک.
جای این هتل خیلی خوبه و باعث میشه که روی معایب ان چشم پوشی کنی
من اين هتل رو چند روز گرفتم اصلا خوب نيست، صداي ماشين و بوق و سرو صداي بيرون تو اتاق اصلا نميشه خوابيد يا استراحت كرد، افتضااااح از اين بابت، اين آلودگي صوتي ها باعث شده تميزيه اتاق به چشم نياد اصلا :/
بهترین حسن انتخاب این هتل موقعیت مکانیش هست و بقیه موارد در حد متوسط هستند.
ما واقعا راضی بودیم از شرایط هتل و برخورد کارکنان
به استثنای صدای یخچال و فن سرویس بهداشتی و خرابی تلفن داخلی بقیه امکانات عالی بود.
قیمت مناسب و مقرون به صرفه و مکانی تمیز
در کل خوب بود و مشکل خاصی نداشتم
عالی
هتل بسیار خوب و مرتب.دسترسی راحت به نقاط مهم تهران .در برابر پولی که پرداخت میکنید کیفیت مناسبی به شما ارائه میشود.
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
کیفیت غذای رستوران ایرانی پایین- صبحانه خوب- تلویزیون خراب بود- چادر نماز تو اتاق نبود- پرسنل برخوردشون خوب
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب بود نسبت به هزینه ای که پرداخت کردم
نقاط ضعف:
نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
من 10 ساله که این هتل رو برای اقامت در تهران انتخاب می کنم . نسبت به موقعیت مکانی، هتل خوب و مناسبی هست.
همه چیز خیلی خوب بود و راضی هستم.
هتل خوبی بود
نقاط قوت:
کارکنان محترم و محیط خیلی خوبی که لذت بخش بود. به نظرم هتل با ارزشی بود. من یکشب تو این هتل در اردیبهشت ۹۷ اقامت داشتم. ناهار برای مشتریان هتل در ماه رمضان ارائه می شد که کیفیت و قیمت مناسبی هم داشت.
نقاط ضعف:
فقط توالت فرنگی می تونست کیفیتش بهتر باشه، کمی قدیمی بود.
کثیف و خیلی سر و صدا زیاد بود یکی از خدمه ها ما رو تا فرودگاه برد و هزینه ای 2 برابر دریافت کرد.
اقامت خوبی بود.
متاسفانه کارکنان این هتل برخورد بد و بی ادبانه دارند و برای مهمان هیچ ارزشی قائل نیستند. به "هیچ وجه" این هتل رو به کسی پیشنهاد نمیکنم.
خوب بود
هتل خوب و آرومی بود. ولی صبحانه متنوع نبود.
پرسنل نگهبان ورودی بسیار حرف میزد و نیز در زمان پذیرایی در لابی و صرف صبحانه حتی سلام نکردن و بسیار متکبر بودن و صدای موتور خانه بسیار داخل اتاق به گوش میرسید که باعث آزار بود
در حد یه هتل ۳ ستاره خوب بود. فقط نت وصل نمیشد و در اتاقمون خراب بود و با هل دادن باز میشد/
رفتار کارکنانش توهین آمیز بود. شرایط خوبی نداشت. پارکینگ نداشت. از سایت حذفش کنین.
هتل بسیار خوب و مرتب.دسترسی راحت به نقاط مهم تهران .در برابر پولی که پرداخت میکنید کیفیت مناسبی به شما ارائه میشود.
هتل معقولی بود که ما رو راضی نگه داشت. ممنونم از اسنپ تریپ.
قبلا رفته بودم الان که بازسازی شده خوب تر شده. همیشه میرم همینجا با اسنپ تریپ هم میرم.
نسبت به رنج قیمت صبحانه اش میتونست بهتر باشه. تشک هاش هم ضعیف بود و باید راحتتر میبود.
خیلی کم کاری میکردن ولی چون وسط شهر بود، خوب بود. صبحانه خیلی معمولی بود و برای توریست ها مناسب نبود. امکاناتش هم خوب نبود مثلا اتو نداشت و تخت هاش ناجور بودن و جابجا میشدن.
خوب بود هتلمون و باعث شد سفر بیاد موندنی بشه. کاش غذا و پذیراییش هم بهتر بود.
متناسب با قیمتش بود. اما امکانات و سرویس دهیشون ضعیف بود، مثلن اتاقهاشون حتا کتری برای ابجوش نداشت.
همه چیز عالی بود و راضی بودیم. برخورد کارکنان دوستانه بود و هتل بسیار تمیز بود
نقاط قوت:
مکان مناسب برخورد کارمندان
نقاط ضعف:
جدا نبودن حمام از سرویس بهداشتی
همه چیز عالی بود فقط اتاقا کوچیک بود که اونم الان نمیشه کاریش کرد. بازم میرم همین هتل.
هتل اوکی ای بود. خوشحال ام که اسنپ تریپ رو برای همکاری انتخاب کردم.
نقاط قوت:
نظم _تمیزی_یخچال مرتب
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.