هتل ایرانشهر تهران

تهران، خیابان ایرانشهر، حدفاصل سمیه و انقلاب شماره 81
3.8
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی هتل ایرانشهر تهران

هتل ایرانشهر یکی از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین هتل‌های ایران به شمار می‌آید که در سال ۱۳۳۲ با نام هتل لوزان توسط مرحوم حسینعلی البرز، موسس بنیاد فرهنگی البرز افتتاح شد. در سال ۱۳۶۰ با مدیریت جدید بازسازی گردید و با نام هتل ایرانشهر شروع به کار نمود. این هتل در بخش مرکزی تهران واقع گردیده و امکان دسترسی به کلیه مکان‌های مهم تهران از جمله بازار، فرودگاه، ترمینال‌های مسافربری، راه آهن، مکان‌های دیدنی و موزه‌ها، اکثر وزارتخانه‌ها و اداره‌های مرکزی فراهم است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ایرانشهر تهران
ایرانشهر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
332,000
تومان
10 اسفند
شنبه
353,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
353,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
353,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
353,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
353,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
332,000
تومان
16 اسفند
جمعه
332,000
تومان
17 اسفند
شنبه
353,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
353,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
353,000
تومان
هتل یار
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
332,000
تومان
10 اسفند
شنبه
353,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
353,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
353,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
353,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
353,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
332,000
تومان
16 اسفند
جمعه
332,000
تومان
17 اسفند
شنبه
353,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
353,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
353,000
تومان
اسنپ تریپ
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
332,000
تومان
10 اسفند
شنبه
353,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
353,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
353,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
353,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
353,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
332,000
تومان
16 اسفند
جمعه
332,000
تومان
17 اسفند
شنبه
353,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
353,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
353,000
تومان
جاباما
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
332,000
تومان
10 اسفند
شنبه
355,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
355,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
355,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
355,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
355,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
332,000
تومان
16 اسفند
جمعه
332,000
تومان
17 اسفند
شنبه
355,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
355,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
355,000
تومان
علاءالدین
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
370,000
تومان
10 اسفند
شنبه
370,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
16 اسفند
جمعه
370,000
تومان
17 اسفند
شنبه
370,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانشهر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
548,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
548,000
تومان
10 اسفند
شنبه
583,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
583,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
583,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
583,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
583,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
548,000
تومان
16 اسفند
جمعه
548,000
تومان
17 اسفند
شنبه
583,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
583,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
583,000
تومان
جاباما
548,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
548,000
تومان
10 اسفند
شنبه
582,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
582,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
582,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
582,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
582,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
548,000
تومان
16 اسفند
جمعه
548,000
تومان
17 اسفند
شنبه
582,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
582,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
582,000
تومان
اسنپ تریپ
548,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
548,000
تومان
10 اسفند
شنبه
582,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
582,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
582,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
582,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
582,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
548,000
تومان
16 اسفند
جمعه
548,000
تومان
17 اسفند
شنبه
582,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
582,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
582,000
تومان
ایران مارکوپولو
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
589,000
تومان
10 اسفند
شنبه
589,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
589,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
589,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
589,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
589,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
589,000
تومان
16 اسفند
جمعه
589,000
تومان
17 اسفند
شنبه
589,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
589,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
589,000
تومان
علاءالدین
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
600,000
تومان
10 اسفند
شنبه
600,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
600,000
تومان
16 اسفند
جمعه
600,000
تومان
17 اسفند
شنبه
600,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
ایرانشهر-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
اقامت 24
632,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
632,000
تومان
10 اسفند
شنبه
672,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
672,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
672,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
672,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
672,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
632,000
تومان
16 اسفند
جمعه
632,000
تومان
17 اسفند
شنبه
672,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
672,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
672,000
تومان
جاباما
632,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
632,000
تومان
10 اسفند
شنبه
671,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
671,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
671,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
671,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
671,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
632,000
تومان
16 اسفند
جمعه
632,000
تومان
17 اسفند
شنبه
671,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
671,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
671,000
تومان
اسنپ تریپ
632,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
632,000
تومان
10 اسفند
شنبه
671,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
671,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
671,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
671,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
671,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
632,000
تومان
16 اسفند
جمعه
632,000
تومان
17 اسفند
شنبه
671,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
671,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
671,000
تومان
هتل یار
632,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
632,000
تومان
10 اسفند
شنبه
672,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
672,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
672,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
672,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
672,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
632,000
تومان
16 اسفند
جمعه
632,000
تومان
17 اسفند
شنبه
672,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
672,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
672,000
تومان
علاءالدین
689,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
689,000
تومان
10 اسفند
شنبه
689,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
689,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
689,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
689,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
689,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
689,000
تومان
16 اسفند
جمعه
689,000
تومان
17 اسفند
شنبه
689,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
689,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
689,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانشهر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
464,000
تومان
10 اسفند
شنبه
493,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
493,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
493,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
464,000
تومان
16 اسفند
جمعه
464,000
تومان
17 اسفند
شنبه
493,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
جاباما
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
464,000
تومان
10 اسفند
شنبه
493,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
493,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
493,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
464,000
تومان
16 اسفند
جمعه
464,000
تومان
17 اسفند
شنبه
493,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
هتل یار
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
464,000
تومان
10 اسفند
شنبه
493,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
493,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
493,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
464,000
تومان
16 اسفند
جمعه
464,000
تومان
17 اسفند
شنبه
493,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
اسنپ تریپ
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
464,000
تومان
10 اسفند
شنبه
493,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
493,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
493,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
464,000
تومان
16 اسفند
جمعه
464,000
تومان
17 اسفند
شنبه
493,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
ایران مارکوپولو
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
505,000
تومان
10 اسفند
شنبه
505,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
505,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
505,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
505,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
505,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
505,000
تومان
16 اسفند
جمعه
505,000
تومان
17 اسفند
شنبه
505,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
505,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
505,000
تومان
علاءالدین
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
510,000
تومان
10 اسفند
شنبه
510,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
510,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
510,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
510,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
510,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
510,000
تومان
16 اسفند
جمعه
510,000
تومان
17 اسفند
شنبه
510,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
510,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
510,000
تومان
ایرانشهر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
464,000
تومان
10 اسفند
شنبه
493,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
493,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
493,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
464,000
تومان
16 اسفند
جمعه
464,000
تومان
17 اسفند
شنبه
493,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
هتل یار
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
464,000
تومان
10 اسفند
شنبه
493,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
493,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
493,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
464,000
تومان
16 اسفند
جمعه
464,000
تومان
17 اسفند
شنبه
493,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
اسنپ تریپ
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
464,000
تومان
10 اسفند
شنبه
493,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
493,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
493,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
464,000
تومان
16 اسفند
جمعه
464,000
تومان
17 اسفند
شنبه
493,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
493,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
493,000
تومان
ایرانشهر-دوتخته+سرويس اضافه
دوتخته+سرويس اضافه
علاءالدین
679,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
679,000
تومان
10 اسفند
شنبه
679,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
679,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
679,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
679,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
679,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
679,000
تومان
16 اسفند
جمعه
679,000
تومان
17 اسفند
شنبه
679,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
679,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
679,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ایرانشهر تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
کافی‌نت
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
اينترنت در اتاق
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل ایرانشهر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ایرانشهر تهران

(8 نظر)
هتل آرامی هست بشرط آنکه طبقه دو یا سه باشید.صبحانه عالی ومرتب.کافی شاپ عالی.سالاد با سس مخصوصش هنگام صرف نهار یا شام بی نظیرپارکینگ محدود
خیلی خوب است
بنده بسيار از عملكرد ايران هتل راضي هستم زيرا با سرعت بسيار بالا و پيگيري هاي به موقع رزرو را انجام داده و در ارائه اسنادي مانند فاكتور راحت و سريع ميتوان عمل كرد
در کل هتل خوبی بود و از اقامت در این هتل راضی بودم
خوب
اتاق ها موکت شده اند که موکت معمولا به مرور زمان کثیف میشوند.اگر مدیریت هتل کفها رو پارکت کنند بدون دمپایی هم حس خوبی دارید. لوله کشی شوفاژها رو کار اجرا شده که منظره خوبی ندارد.ولیکن از بعضی از هتلهای دیگر تهران که نمیدانم چطور ستاره گرفته اند بهتره. مسول رزرواسیون بسیار خوشرو وخوش برخوردبودند.
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب و خوش برخورد هستند.و امکانات مناسب .و تمیز .
نقاط ضعف:
نبود آسانسور . وسایل چای . مانند کتری برقی. و میز اتو . واتو .
هتلی با دسترسی بسیار عالی .مناسب برای اقامت افرادی که برای کار به این شهر سفر میکنند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل ایرانشهر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ایرانشهر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ایرانشهر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ایرانشهر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ایرانشهر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.