هتل ایبیس  (اکسیس) تهران

تهران، کیلومتر 30 اتوبان خلیج فارس(تهران-قم)، ضلع جنوبی فرودگاه امام
3.5
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
معرفی هتل ایبیس  (اکسیس) تهران
هتل ایبیس تهران یکی از نخستین هتل‌های فرودگاهی کشور و زیر مجموعه هتل های بین المللی اکور فرانسه می‎باشد که در سال ۱۳۹۳ در ضلع جنوبی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) فعالیت خود را آغاز نمود. این هتل چهار ستاره مطابق با استانداردهای جهانی در ۱۱ طبقه بنا و دارای ۱۹۶ باب اتاق لوکس با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل ایبیس با پرسنلی مجرب با افتخار و با شعار "این جا را مثل خانه خود بدانید" آماده پذیرایی و خدمت رسانی به میهمانان داخلی و خارجی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ایبیس  (اکسیس)
ایبیس  (اکسیس)-اتاق دوتخته اقامت کوتاه مدت (3ساعت)
اتاق دوتخته اقامت کوتاه مدت (3ساعت)
جاباما
136,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
136,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
136,000
تومان
31 خرداد
جمعه
136,000
تومان
1 تیر
شنبه
136,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
136,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
136,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
136,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
136,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
136,000
تومان
7 تیر
جمعه
136,000
تومان
8 تیر
شنبه
136,000
تومان
ایبیس  (اکسیس)-اتاق یک تخته اقامت کوتاه مدت (3ساعت)
اتاق یک تخته اقامت کوتاه مدت (3ساعت)
جاباما
145,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
145,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
145,000
تومان
31 خرداد
جمعه
145,000
تومان
1 تیر
شنبه
145,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
145,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
145,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
145,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
145,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
145,000
تومان
7 تیر
جمعه
145,000
تومان
8 تیر
شنبه
145,000
تومان
ایبیس  (اکسیس)-اتاق یک تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت)
اتاق یک تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت)
جاباما
190,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
31 خرداد
جمعه
190,000
تومان
1 تیر
شنبه
190,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
190,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
190,000
تومان
7 تیر
جمعه
190,000
تومان
8 تیر
شنبه
190,000
تومان
ایران هتل آنلاین
270,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
31 خرداد
جمعه
270,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایبیس  (اکسیس)-اتاق دوتخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت)
اتاق دوتخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت)
جاباما
195,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
31 خرداد
جمعه
195,000
تومان
1 تیر
شنبه
195,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
195,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
195,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
195,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
195,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
195,000
تومان
7 تیر
جمعه
195,000
تومان
8 تیر
شنبه
195,000
تومان
ایران هتل آنلاین
270,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
31 خرداد
جمعه
270,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایبیس  (اکسیس)-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
392,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
31 خرداد
جمعه
392,000
تومان
1 تیر
شنبه
415,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
7 تیر
جمعه
415,000
تومان
8 تیر
شنبه
415,000
تومان
اقامت 24
392,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
31 خرداد
جمعه
392,000
تومان
1 تیر
شنبه
415,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
7 تیر
جمعه
415,000
تومان
8 تیر
شنبه
415,000
تومان
جاباما
392,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
31 خرداد
جمعه
392,000
تومان
1 تیر
شنبه
415,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
7 تیر
جمعه
415,000
تومان
8 تیر
شنبه
415,000
تومان
ایران هتل آنلاین
392,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
31 خرداد
جمعه
392,000
تومان
1 تیر
شنبه
443,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
443,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
443,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
443,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
443,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
443,000
تومان
7 تیر
جمعه
443,000
تومان
8 تیر
شنبه
443,000
تومان
علاءالدین
392,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
31 خرداد
جمعه
392,000
تومان
1 تیر
شنبه
415,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
7 تیر
جمعه
415,000
تومان
8 تیر
شنبه
415,000
تومان
تورگردان
396,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
31 خرداد
جمعه
396,000
تومان
1 تیر
شنبه
412,500
تومان
2 تیر
یکشنبه
412,500
تومان
3 تیر
دوشنبه
412,500
تومان
4 تیر
سه شنبه
412,500
تومان
5 تیر
چهارشنبه
412,500
تومان
6 تیر
پنجشنبه
412,500
تومان
7 تیر
جمعه
412,500
تومان
8 تیر
شنبه
412,500
تومان
اسنپ تریپ
399,840 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
399,840
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
399,840
تومان
31 خرداد
جمعه
399,840
تومان
1 تیر
شنبه
423,300
تومان
2 تیر
یکشنبه
423,300
تومان
3 تیر
دوشنبه
423,300
تومان
4 تیر
سه شنبه
423,300
تومان
5 تیر
چهارشنبه
423,300
تومان
6 تیر
پنجشنبه
423,300
تومان
7 تیر
جمعه
423,300
تومان
8 تیر
شنبه
423,300
تومان
ایبیس  (اکسیس)-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
440,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 خرداد
جمعه
440,000
تومان
1 تیر
شنبه
460,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
7 تیر
جمعه
460,000
تومان
8 تیر
شنبه
460,000
تومان
ایران هتل آنلاین
440,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 خرداد
جمعه
440,000
تومان
1 تیر
شنبه
493,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
493,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
493,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
493,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
493,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
493,000
تومان
7 تیر
جمعه
493,000
تومان
8 تیر
شنبه
493,000
تومان
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 خرداد
جمعه
440,000
تومان
1 تیر
شنبه
460,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
7 تیر
جمعه
460,000
تومان
8 تیر
شنبه
460,000
تومان
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 خرداد
جمعه
440,000
تومان
1 تیر
شنبه
460,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
7 تیر
جمعه
460,000
تومان
8 تیر
شنبه
460,000
تومان
تورگردان
445,200 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
445,200
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
445,200
تومان
31 خرداد
جمعه
445,200
تومان
1 تیر
شنبه
458,300
تومان
2 تیر
یکشنبه
458,300
تومان
3 تیر
دوشنبه
458,300
تومان
4 تیر
سه شنبه
458,300
تومان
5 تیر
چهارشنبه
458,300
تومان
6 تیر
پنجشنبه
458,300
تومان
7 تیر
جمعه
458,300
تومان
8 تیر
شنبه
458,300
تومان
اسنپ تریپ
448,800 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
448,800
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
448,800
تومان
31 خرداد
جمعه
448,800
تومان
1 تیر
شنبه
469,200
تومان
2 تیر
یکشنبه
469,200
تومان
3 تیر
دوشنبه
469,200
تومان
4 تیر
سه شنبه
469,200
تومان
5 تیر
چهارشنبه
469,200
تومان
6 تیر
پنجشنبه
469,200
تومان
7 تیر
جمعه
469,200
تومان
8 تیر
شنبه
469,200
تومان
ایبیس  (اکسیس)-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
440,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 خرداد
جمعه
440,000
تومان
1 تیر
شنبه
460,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
7 تیر
جمعه
460,000
تومان
8 تیر
شنبه
460,000
تومان
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 خرداد
جمعه
440,000
تومان
1 تیر
شنبه
460,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
7 تیر
جمعه
460,000
تومان
8 تیر
شنبه
460,000
تومان
هتل یار
440,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 خرداد
جمعه
440,000
تومان
1 تیر
شنبه
460,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
7 تیر
جمعه
460,000
تومان
8 تیر
شنبه
460,000
تومان
تورگردان
445,200 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
445,200
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
445,200
تومان
31 خرداد
جمعه
445,200
تومان
1 تیر
شنبه
458,300
تومان
2 تیر
یکشنبه
458,300
تومان
3 تیر
دوشنبه
458,300
تومان
4 تیر
سه شنبه
458,300
تومان
5 تیر
چهارشنبه
458,300
تومان
6 تیر
پنجشنبه
458,300
تومان
7 تیر
جمعه
458,300
تومان
8 تیر
شنبه
458,300
تومان
اسنپ تریپ
448,800 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
448,800
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
448,800
تومان
31 خرداد
جمعه
448,800
تومان
1 تیر
شنبه
469,200
تومان
2 تیر
یکشنبه
469,200
تومان
3 تیر
دوشنبه
469,200
تومان
4 تیر
سه شنبه
469,200
تومان
5 تیر
چهارشنبه
469,200
تومان
6 تیر
پنجشنبه
469,200
تومان
7 تیر
جمعه
469,200
تومان
8 تیر
شنبه
469,200
تومان

امکانات اتاق های هتل ایبیس  (اکسیس) تهران

صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
IPTV
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
اسپا
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
اتاق ویژه معلولان
سرویس بهداشتی معلولان

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل استقلال تهران
3.1
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 477,000 تومان
اقامت 24
از 477,000 تومان
اسنپ تریپ
از 481,770 تومان
هتل یار
از 597,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 597,000 تومان
جاباما
از 597,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپیناس پالاس تهران
3.8
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
علاءالدین
از 749,000 تومان
هتل یار
از 780,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 780,000 تومان
اقامت 24
از 780,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 780,000 تومان
اسنپ تریپ
از 787,800 تومان
جاباما
از 2,270,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان آزادی تهران
-
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
علاءالدین
از 740,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 754,000 تومان
جاباما
از 754,000 تومان
هتل یار
از 754,000 تومان
اقامت 24
از 754,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 754,000 تومان
اسنپ تریپ
از 769,080 تومان
property-card-image
هتل هما تهران
3.2
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 240,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 371,853 تومان
اقامت 24
از 400,000 تومان
جاباما
از 400,000 تومان
هتل یار
از 400,000 تومان
اسنپ تریپ
از 404,000 تومان
علاءالدین
از 555,000 تومان
property-card-image
هتل اسپیناس تهران
4
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 539,000 تومان
اقامت 24
از 556,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 556,000 تومان
هتل یار
از 556,000 تومان
اسنپ تریپ
از 556,000 تومان
علاءالدین
از 565,000 تومان
جاباما
از 627,000 تومان
property-card-image
هتل نووتل تهران
4.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 209,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
علاءالدین
از 420,000 تومان
هتل یار
از 420,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 428,000 تومان
اسنپ تریپ
از 428,400 تومان
property-card-image
هتل لاله تهران
2.7
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
علاءالدین
از 460,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 460,000 تومان
اقامت 24
از 464,000 تومان
جاباما
از 464,000 تومان
اسنپ تریپ
از 464,600 تومان
هتل یار
از 700,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ فردوسی تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 412,000 تومان
اسنپ تریپ
از 461,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ 2 تهران
3.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 477,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 477,000 تومان
علاءالدین
از 480,000 تومان
جاباما
از 485,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 499,000 تومان
اسنپ تریپ
از 500,850 تومان
هتل یار
از 514,000 تومان
property-card-image
هتل رامتین تهران
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 663,000 تومان
اسنپ تریپ
از 663,000 تومان
هتل یار
از 675,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 685,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل هویزه تهران
3.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
علاءالدین
از 459,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 539,000 تومان
اقامت 24
از 540,000 تومان
جاباما
از 540,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 540,000 تومان
هتل یار
از 540,000 تومان
اسنپ تریپ
از 545,400 تومان
property-card-image
هتل سیمرغ تهران
2.2
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
جاباما
از 505,000 تومان
هتل یار
از 505,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 505,000 تومان
اقامت 24
از 505,000 تومان
اسنپ تریپ
از 530,250 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل برج سفید تهران
2.9
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
اقامت 24
از 1,090,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,090,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,099,000 تومان
اسنپ تریپ
از 1,117,000 تومان
جاباما
از 1,140,000 تومان
هتل یار
از 1,170,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل کوثر تهران
3.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 417,000 تومان
اقامت 24
از 417,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 417,000 تومان
جاباما
از 417,000 تومان
هتل یار
از 417,000 تومان
اسنپ تریپ
از 417,180 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل اوین تهران
3.8
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
اقامت 24
از 546,000 تومان
اسنپ تریپ
از 551,460 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل انقلاب تهران
3.6
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
هتل یار
از 492,000 تومان
اقامت 24
از 496,000 تومان
علاءالدین
از 531,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 531,000 تومان
اسنپ تریپ
از 536,310 تومان
جاباما
از 620,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اسکان الوند تهران
4.6
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
هتل یار
از 594,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 594,000 تومان
جاباما
از 596,000 تومان
اقامت 24
از 748,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 769,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آکادمی تهران
3.7
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
هتل یار
از 450,000 تومان
اقامت 24
از 450,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 450,000 تومان
اسنپ تریپ
از 472,500 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرامیس تهران
2.9
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 467,000 تومان
اقامت 24
از 478,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 482,000 تومان
اسنپ تریپ
از 482,780 تومان
جاباما
از 483,000 تومان
علاءالدین
از 493,000 تومان
هتل یار
از 636,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ تهران
3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
هتل یار
از 456,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 456,000 تومان
اقامت 24
از 456,000 تومان
علاءالدین
از 476,000 تومان
جاباما
از 490,000 تومان
اسنپ تریپ
از 514,500 تومان
ایران مارکوپولو
از 646,000 تومان
property-card-image
هتل آساره تهران
3.6
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 374,000 تومان
هتل یار
از 374,000 تومان
اقامت 24
از 374,000 تومان
جاباما
از 375,000 تومان
علاءالدین
از 379,000 تومان
اسنپ تریپ
از 381,480 تومان
ایران مارکوپولو
از 509,000 تومان
property-card-image
هتل المپیک تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اقامت 24
از 470,000 تومان
هتل یار
از 470,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 470,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 482,000 تومان
اسنپ تریپ
از 492,450 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ساینا تهران
3.8
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اقامت 24
از 495,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 495,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 509,000 تومان
اسنپ تریپ
از 519,750 تومان
جاباما
از 535,000 تومان
هتل یار
از 550,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل ایبیس  (اکسیس) تهران

(23 نظر)
نقاط قوت:
با سلام و خسته نباشید و تشکر از درخواست نظر سنجی کارکنان هتل همگی مودب و خوش برخورد شاید بعضا کم تجربه که این به مرور مسلما حل خواهد شد ، نو ساز بودن هتل باعث حس تمیزی و مدرن رو به مهمان القا میکرد ، مکان نزدیک به هتل مثل یک چاقوی دو لبه است از یک طرف حسن محسوب میشه برای دسترسی نزدیک و سریع برای پروازهای صبح زود
نقاط ضعف:
بنده به شخصه با وجود نکات مثبت فراوان دو نکته منفی باعث شد از بودن در این هتل صرفنظر کنم بزرگترین عامل منفی سر و صدای هواپیماست کسی که به هتل به قصد خواب میاد مطلقا موفق به خواب نخواهد شد و این تجربه رو برای بار دومحاضر به تکرار نیست ، دوم مبلغ هتل که با اینکه ۴ ستاره است ، هزینه ۵ ستاره رو میگیره ، اینجا ایران است و مسافر تو کشور غریب نیست که مجبور به پرداخت باشد همین مبلغ رو برای هما میده یه خواب راحت ۱ ساعت زودتر بیدار شدن بهتر از اصلا نخوابیدن است ، به نظرم مدیریت مالی اگه دو نرخه میکرد برای مسافران خارجی همین مبلغ و برای داخلی نرخ ۴ ستاره ، تازه بازم ملت ایران باید براشون یک پینت مثبتی وجود داشته باشه که قید خواب رو بزنند و چون هتل مفهوم اصلیش یعنی خواب !!! این پیشنهاد صرفا راه کاری بود که اگه من مدیر هتل بودم حتما انجام میدادم از تخفیفات یا عوامل ترغیبی استفاده میکردم در هر صورت تشکر از نظر سنجیتون
مکانش عالیه برای مسافران. راحترین راه برای رسیدن به موقع به پروازهای خارجی قیمت هم فرقی با 4 ستاره های تهران نداره بلکه ارزان تر هم هست فقط تک نفره اش گرانه یک مقدار
کافی شاپ و رستوران فقط تا 10:30 شب بازه و به داخل اتاق سرویس نمیدن. قیمت کافی شاپ برای ایرانیا گرونه. وقتی ما رسیدیم هتل و وارد اتاق شدیم، توی یخچال دوتا آب معدنی نصفه بودن. توی اتاق لیوان نبود. ملحفه ها کهنه بودن و نازک، جری که لکه ای که روی تشک بود دیده می شد! :\ در کل فقط برای وقتی که مجبوری و وقت پروازت جوریه که نمیتونی بری شهر، خوبه.
سلام. سیستم تهویه عالی دارد. طراحی و امکانات هتل خوب است. کیفیت صبحانه و کلا رستورانها خوب است. شاتل مرتب بین هتل و گیت فرودگاه دایر است. برای استراحت بین پروازی بسیار دنج و مناسب است. با این اوضاع مسافری دایر نگهداشتن چنین امکاناتی آنهم در آن محدوده دست مریزاد دارد. اسنپ تریپ هم یک امکان بی نظیر شده... خدا قوت
نقاط قوت:
نزديك بودن به فرودگاه امام
نقاط ضعف:
نداشت
هتل جمع و جور ولي بسيار تميز بود. صبحونه بوفه هم كامل بود و عالي و مناسب هر سليقه. فقط در ابتداي رزرواسيون يه خورده مشكل داشتم كه اونم حل شد و سريع اتاق رو گرفتم. در كل راضي بودم از همه چيز. البته واسه كسي كه داخل تهران كار داشته باشه دور هست.
واقعا یک هتل منظم و شیک هست و از همه مهمتر نحوه برخورد کارکنان هتل که عالی بود،این هتل خوب با چاشنی پیشنهاد جاباما با این تخفیف خوب و برخورد مناسب کارکنان جاباما خیلی دلپذیرتر شد. ضمنانا رستوران خیلی خوبی داشت و قیمت غذاها هم مناسب بود
باسلام بنده یک روز اقامت داشتم و نکاتی ک عرض میکنم خیلی مشهود هست ۱- عدم سرویس دهی ۲- خود هتل رستوران نداره و باید برید هتل بقلی ۳- بوفه خیلی گرون (اصلا خرید نکنید) ۴- سیستم تهویه خوبی داره در کل برای اقامت چند ساعت کفایت میکنه .که وقتی برای رفت و امد شهری نباشه
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود برخورد کارکنان فوق العاده خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق خیلی کوچک بود بالش و پتو داخل اتاق کم بود
بنده یک شب در این هتل اقامت داشتم و به دلیل اینکه نزدیک فرودگاه امام هستش بهترین گزینه برای اقامت قبل و بعد از سفرِ،دارای محیطی ارام و مرتب
هتل خوبیه صبحانش خیلی عالیه ک در نوتل سرو میشه فقط یکم امکاناتش کمه مثلا دمپایی توی اتاق نبود و وقتی دمپایی خواستم گفتم دو تا میخوام گفتن فقط یکی میشه بیارم و راه آب حموم هم تمیز نشده بود من با ۵۰درصد تخفیف گرفتم ک خیلی راضی بودم
صبحانه عالی بود
خوب بود...
هتل خوبی است و مخصوصا نزدیکی به فرودگاه امام بزرگترین حسن ان است...
هتل خوب و تمیز و عالی هست کارکنان خیلی مودب و خوش برخوردی دارد....
عالی...
هتل بسار عالز بود از همه نظر
برخورد بسیار خوب و محترمانه و بخشهای هتل مرتب و منظم...
هتل خیلی خوب بی سرو صدا و واقعا راحت برای استراحت قبل و بعد از سفر،تنها مورد این بود که ما سعی کردیم پیاده از فردوگاه به هتل بیام چون تابلوی راهنمایی نبود کلی راه رفتیم و سر از پشت هتل در آوردیم ....
هتل خوب...
هتلی خوب و محیطی آرام و بسیار نزدیک به فرودگاه امام...
همه چیز خوب فقط روتختی راعوض نکرده بودند....
همه پرسنل عالی ولی چون فقط یک شب اونم خیلی دیر وقت رسیدیم هتل و فردا صبح زود هم از هتل خارج شدیم فرصت زیادی نداشتیم ولی خیلی دوست داشتم بیشتر اونجا بمونم و اینکه کمتر هتلی هست که این حس ارامش رو به مسافر بده ، با تشکر از مدیریت و کلیه پرسنل ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.