هتل هما تهران

تهران، میدان ونک، خیابان ولی عصر، خیابان شهید خدامی، شماره 51
3.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل هما تهران
گروه هتل‌های هما وابسته به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران‌، درسال ۱۳۵۱ تأسیس شد و هم اکنون دارای پنج هتل پنج ستاره در شهرهای تهران‌، شیراز، بندرعباس و مشهد می باشد. آغاز این حرکت درسال۱۳۵۱ بود و گروه هتل‌های هما به تدریج با توسعه حوزه عملیاتی‌، امروزه یکی از مهم‌ترین و معتبرترین هتل‌های کشور است که توانسته، طی ۳۰ سال گذشته‌، خدمات مناسبی ارائه کند. هتل همای تهران‌، واقع در میدان ونک‌، با فاصله کوتاهی از شاه راه‌ها دسترسی به مراکز فرهنگی‌، سیاسی و اقتصادی تهران را در کم‌ترین زمان ممکن میسر ساخته است‌. شما مي توانيد پياده تا مراكز خريد ونك قدم زده و به آساني به وليعصر، تاريخي ترين و زيباترين خيابان شهر كه شمال وجنوب شهر را به يكديگر متصل مي كند، دسترسي پيدا كنيد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل هما
هما-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
666,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
666,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
400,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
400,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
ایران هتل آنلاین
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
555,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
399,001
تومان
رزرواسیون مهر
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
943,940
تومان
2 مهر
سه شنبه
943,940
تومان
3 مهر
چهارشنبه
943,940
تومان
4 مهر
پنجشنبه
943,940
تومان
اقامت 24
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
555,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
جا اینجاس
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
علاءالدین
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
555,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
اسنپ تریپ
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
555,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
جاباما
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
555,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
555,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
هما-سوئیت دو نفره رویال
سوئیت دو نفره رویال
جا اینجاس
888,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
888,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
888,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
888,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
888,000
تومان
29 شهریور
جمعه
888,000
تومان
30 شهریور
شنبه
888,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
888,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
888,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
888,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
888,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
888,000
تومان
ایران هتل آنلاین
888,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
888,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
888,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
888,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
888,000
تومان
29 شهریور
جمعه
888,000
تومان
30 شهریور
شنبه
888,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
888,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
888,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
888,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
888,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
888,000
تومان
علاءالدین
888,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
888,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
888,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
888,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
888,000
تومان
29 شهریور
جمعه
888,000
تومان
30 شهریور
شنبه
888,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
888,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
888,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
888,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
888,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
888,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
888,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
888,000
تومان
29 شهریور
جمعه
888,000
تومان
30 شهریور
شنبه
888,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
888,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
888,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
888,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
888,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
888,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هما-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
هتل یار
777,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
777,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
777,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
500,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
500,000
تومان
29 شهریور
جمعه
777,000
تومان
30 شهریور
شنبه
777,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
777,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
777,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
علاءالدین
828,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
828,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
828,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
828,000
تومان
29 شهریور
جمعه
777,000
تومان
30 شهریور
شنبه
777,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
777,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
777,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
485,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
485,000
تومان
جا اینجاس
828,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
828,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
828,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
828,000
تومان
29 شهریور
جمعه
777,000
تومان
30 شهریور
شنبه
777,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
777,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
777,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
جاباما
828,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
828,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
828,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
828,000
تومان
29 شهریور
جمعه
777,000
تومان
30 شهریور
شنبه
777,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
777,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
777,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
اقامت 24
828,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
828,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
828,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
828,000
تومان
29 شهریور
جمعه
777,000
تومان
30 شهریور
شنبه
777,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
777,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
777,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
828,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
828,000
تومان
29 شهریور
جمعه
777,000
تومان
30 شهریور
شنبه
777,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
777,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
777,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
هما-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
666,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
666,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
400,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
400,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
555,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
رهی نو
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
555,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
555,000
تومان
علاءالدین
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
ایران هتل آنلاین
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
555,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
399,602
تومان
اسنپ تریپ
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
اقامت 24
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
جاباما
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
ایران مارکوپولو
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
رزرواسیون مهر
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
943,940
تومان
2 مهر
سه شنبه
943,940
تومان
3 مهر
چهارشنبه
943,940
تومان
4 مهر
پنجشنبه
943,940
تومان
هما-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
666,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
666,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
400,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
400,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
555,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
اسنپ تریپ
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
رزرواسیون مهر
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
943,940
تومان
2 مهر
سه شنبه
943,940
تومان
3 مهر
چهارشنبه
943,940
تومان
4 مهر
پنجشنبه
943,940
تومان
جاباما
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
اقامت 24
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
رهی نو
818,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
818,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
818,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
818,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
818,000
تومان
29 شهریور
جمعه
555,000
تومان
30 شهریور
شنبه
555,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
555,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
555,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
555,000
تومان
هما-سوئیت یک خوابه دو تخته جونیور
سوئیت یک خوابه دو تخته جونیور
اسنپ تریپ
828,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
828,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
828,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
828,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
828,000
تومان
29 شهریور
جمعه
777,000
تومان
30 شهریور
شنبه
777,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
777,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
777,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
هما-دو تخته دابل هما کلاس
دو تخته دابل هما کلاس
هتل یار
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
666,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
666,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
666,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
666,000
تومان
29 شهریور
جمعه
666,000
تومان
30 شهریور
شنبه
666,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
666,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
666,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
666,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
666,000
تومان
رهی نو
918,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
918,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
918,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
918,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
918,000
تومان
29 شهریور
جمعه
666,000
تومان
30 شهریور
شنبه
666,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
666,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
666,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
666,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
666,000
تومان
علاءالدین
918,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
918,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
918,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
918,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
918,000
تومان
29 شهریور
جمعه
666,000
تومان
30 شهریور
شنبه
666,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
666,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
666,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
666,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
666,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
666,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
918,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
918,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
918,000
تومان
29 شهریور
جمعه
666,000
تومان
30 شهریور