هتل هالی تهران

تهران، خیابان استاد نجات الهی، بین سمیه و طالقانی کوچه بیمه
3.1
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران
معرفی هتل هالی تهران
هتل هالی تهران درسال ۱۳۳۰ تاسیس شده است. این هتل با دارا بودن موقعیت جغرافیایی مناسب، دسترسی سریع به خیابان‌های اصلی، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، بیمارستان، پارک‌ها، سینما، تالارها و بناهای تاریخی (موزه) را میسر ساخته است. هتل هالی با امکاناتی نظیر صرافی و خدمات گردشگری، آماده پذیرایی از مهمانان و سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات، ادارات، تورها و آژانس‌های مسافرتی می‌باشد.. لازم به ذکر است اتاق‌های سینگل(یک تخته) دارای حمام و سرویس بهداشتی بیرون از اتاق می‌باشند.(مختص هر واحد به صورت مجزا)

مقایسه و رزرو اتاق

هتل هالی تهران
هالی-اتاق یک تخته ( فاقد سرویس )
اتاق یک تخته ( فاقد سرویس )
اقامت 24
311,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
311,000
تومان
2 آذر
شنبه
311,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
311,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
311,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
311,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
311,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
311,000
تومان
8 آذر
جمعه
311,000
تومان
9 آذر
شنبه
311,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
311,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
311,000
تومان
هتل یار
311,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
311,000
تومان
2 آذر
شنبه
311,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
311,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
311,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
311,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
311,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
311,000
تومان
8 آذر
جمعه
311,000
تومان
9 آذر
شنبه
311,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
311,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
311,000
تومان
جاباما
311,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
311,000
تومان
2 آذر
شنبه
311,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
311,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
311,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
311,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
311,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
311,000
تومان
8 آذر
جمعه
311,000
تومان
9 آذر
شنبه
311,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
311,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
311,000
تومان
ایران هتل آنلاین
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
330,000
تومان
2 آذر
شنبه
330,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
8 آذر
جمعه
330,000
تومان
9 آذر
شنبه
330,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
هالی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
339,000
تومان
2 آذر
شنبه
339,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
339,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
339,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
339,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
339,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
339,000
تومان
8 آذر
جمعه
339,000
تومان
9 آذر
شنبه
339,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
339,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
339,000
تومان
ایران هتل آنلاین
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
339,000
تومان
2 آذر
شنبه
339,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
339,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
339,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
339,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
339,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
339,000
تومان
8 آذر
جمعه
339,000
تومان
9 آذر
شنبه
339,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
339,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
339,000
تومان
هتل یار
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
339,000
تومان
2 آذر
شنبه
339,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
339,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
339,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
339,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
339,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
339,000
تومان
8 آذر
جمعه
339,000
تومان
9 آذر
شنبه
339,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
339,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
339,000
تومان
جاباما
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
339,000
تومان
2 آذر
شنبه
339,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
339,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
339,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
339,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
339,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
339,000
تومان
8 آذر
جمعه
339,000
تومان
9 آذر
شنبه
339,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
339,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
339,000
تومان
هالی-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
ایران هتل آنلاین
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
339,000
تومان
2 آذر
شنبه
339,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
339,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
339,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
339,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
339,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
339,000
تومان
8 آذر
جمعه
339,000
تومان
9 آذر
شنبه
339,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
339,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
339,000
تومان
هتل یار
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
339,000
تومان
2 آذر
شنبه
339,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
339,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
339,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
339,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
339,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
339,000
تومان
8 آذر
جمعه
339,000
تومان
9 آذر
شنبه
339,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
339,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
339,000
تومان
هالی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
436,000
تومان
2 آذر
شنبه
436,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
436,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
436,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
436,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
436,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
436,000
تومان
8 آذر
جمعه
436,000
تومان
9 آذر
شنبه
436,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
436,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
436,000
تومان
هتل یار
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
436,000
تومان
2 آذر
شنبه
436,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
436,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
436,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
436,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
436,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
436,000
تومان
8 آذر
جمعه
436,000
تومان
9 آذر
شنبه
436,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
436,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
436,000
تومان
ایران هتل آنلاین
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
436,000
تومان
2 آذر
شنبه
436,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
436,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
436,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
436,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
436,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
436,000
تومان
8 آذر
جمعه
436,000
تومان
9 آذر
شنبه
436,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
436,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
436,000
تومان
اقامت 24
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
437,000
تومان
2 آذر
شنبه
437,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
437,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
437,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
437,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
437,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
437,000
تومان
8 آذر
جمعه
437,000
تومان
9 آذر
شنبه
437,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
437,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
437,000
تومان

امکانات اتاق های هتل هالی تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
روزنامه
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کافی شاپ 24 ساعته
مینی بار
آب نما
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
نهار در اتاق
فكس
اينترنت در اتاق
لاندري
فتوكپي
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
صبحانه در اتاق
جكوزی
امكانات برای معلولين
شبكه پخش فيلم داخلی
تلویزیون lcd
پنجره

آدرس هتل هالی تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هالی تهران

(59 نظر)
نقاط قوت:
بسیار عالی برخوردشون نظافت همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
بسيار عالي بود
نقاط قوت:
رفتار میهماندارن عالی بود ، فضای اتاق تمیز و مرتب بود ، صبحانه قابل قبول بود
نقاط ضعف:
مایع دستشویی وجود نداشت
نقاط قوت:
قابل رضایت بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
در حد خوب
نقاط قوت:
معمولی رو به پایین
نقاط ضعف:
هیچ امکاناتی نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
خيلي به فكر رفاه مهمان ها بودن و همه جوره مثبت بود از نظر من خيلي خوشحالم كه اين هتل رو براي موندن انتخاب كردم
نقاط ضعف:
نداشتت
من به مدت یک شب با خانواده در این هتل اقامت داشتم. همه چیز خوب بود
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب بود. برخورد پرسنل بسیار عالی و موقر بود. متناسب با قیمت امکانات عالی بود. قطعا در سفر بعدی این هتل را مجدد انتخاب خواهیم کرد. صبحانه تقریبا کامل و مناسب بود. امکانات داخل اتاق مناسب بود. یخچال با نوشیدنی های مختلف و تنقلات مناسب شارژ بود. البته رایگان نیست ولی در دسترس بودن نوشیدنی ها و تنقلات بدون درخواست راحتی مسافر را فراهم میکند.
نقاط ضعف:
نکته منفی ای وجود نداشت.
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل ۵ طبقه و نسبتا خلوت پذیرش سریع و راحت برخورد حرفه ای و بی نظیر پرسنل هتل امکانات اتاق خوب و راضی کننده سرویس بهداشتی تمیز و مرتب با وسایل مورد نیاز عملکرد آسانسور خوب و سریع بود و خلوت پارکینگ با ظرفیت ۷ خودرو و ما هر وقت از شبانه روز به هتل برگشتیم جا برای پارک بود هتل دارای اتاق با توالت فرنگی و ایرانی هست صبحانه هتل محدود ولی راضی کننده بود و نیم رو به درخواست مهمان ارائه میشد لابی کوچک ولی دوست داشتنی و خلوت بود تحویل اتاق توسط پرسنل هتل انجام شد که مهم است سیستم تهویه اتاق(در تابستان) کولر دوتیکه بود که عملکرد مطلوبی داشت کافی شاپ ۲۴ ساعته/ ما چای دو نفره سفارش دادیم که با قوری؛ چوب دارچین؛ گل و بیسکویت ارائه شد که جالب بود در کل به نسبت قیمت مناسب حتما هتل رو پیشنهاد میدم
نقاط ضعف:
عدم تفکیک توالت از حمام
اتاق کوچک و جمع و جور بود ولی نظافت خوبی داشت. من ساعت 12 اتاق رو تحویل دادم ولی چون کار اداری داشتم نمیتونستم ماشین رو از پارکینگ هتل خارج کنم. هتل با اینکه پارکینگش ظرفیت کمی داشت ولی قبول کردند ماشین رو تا ساعت 5 اونجا نگه دارند.
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
نداشت اصلا
نقاط ضعف:
افتضاح بود از همه نظر برخورد پرسنل اتاق سیستم سرمایشی و ...
با سلام و خسته نباشید. سرویس بهداشتی بدی داشت. مکان کولر جای مناسبی نداشت. تلویزیون کوچک بود. سر و صدای ورزشی از بیرون مثل بازی کردن فوتبال مابقی خوب بود
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل بزرگ هتلها اینه که تمام خدمه یا پرسنل با کفشی که پاشون وارد اتاق میشن و این خیلی خیلی بده
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
میتونست بهتر باشه در حد ۲ستاره بود
نقاط قوت:
بد نبود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
برخورد محترمانه نظافت و رعایت بهداشت محیطی ارام دسترسی ۲۴ ساعته به کافی شاپ مینی بار مرتب و با تاریخ انقضای مشخص صبحانه درحدمطلوب و متنوع
نقاط ضعف:
نداشتن فضای سبز نداشتن فضای ورزشی و استخر چشم انداز نامناسب
نقاط قوت:
خدمه خوب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
اتاق گرم بود حمام هم هیچگونه جالباسی نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
بد نبود
نقاط قوت:
خوب و عالی راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
ندیدم
بهمن ٩٧ و عيد ٩٨ در اين هتل اقامت داشتيم. اتاقها نسبتا كوچكند و با اينكه بازسازي شده اند مشخص است كه هتل نسبتا قديمي است. برخورد پرسنل هتل واقعا عالي است و بسيار خوش برخورد هستند مخصوصا پرسنل پذيرش. صبحانه متوسطي دارد و در كل نسبت به قيمتي كه پرداخت مي كنيد امكانات خوبي دارد.
بسیار عالی
هتل نسبت به قیمت از کیفیت بالاتری برخورداره
هتل خوب بود قابل قبولم بود نسبت به قیمت بیشتر ارزش داشت
هتل خوبی بود از همه نظر .
هتل خوبی بود و رضایت کامل داشتیم
برخورد و سرویس دهی کارکنان خوب
بسیار خوب
همه چیز خوب بود ...فقط غذا بد بود ...اصلا در حد بقیه چیزای هتل نبود
اگه روی صبحانه حساب نکنی هتل تمیز و خوبیه
هتل متوسط قابل قبول
اطاقها بسيار تميز و مرتب بود، كارمندان هتل هم مودب ،در مجموع راضي بودم.
من با دوستم به مدت دوشب برای سفر کاری در این هتل اقامت داشتیم ، با اینکه ما صبح زود رسیدیم و تحویل اتاق ظهر بود اما اتاق رو به ما تحویل دادن. ازنظر امنیت برای دوتا دختر مجزد و تنها کاملا عالی و قابل قبول بود و برخورد کارکنان عالیه ، بسیار مهربون و دلسوز ، از خدمات خشکشویی هم استفاده کردم عالی بود و حتی زودتر از موعد تحویل داده شد ، نظافت عالی بود ، چون من خودم خیلی سر تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی وسواس دارم اما کاملا خوب بود ،فضای گرم و کوچیک و صمیمانه ای داره ، دسترسی به مترو و مرکز خرید راحته ، مکان هتل خوبه ، ما از رستوران استفاده نداشتیم اما صبحانه خوب بود ، تنها نکته منفی اینه که سرویس چایی داخل اتاق نداشتند . در کل هتلیه که توصیه میکنم
قابل قبول بود
هتل بسیار شیک و فضای دوستانه ای داشت همه چیز ارام و بدور از سر و صدای ازار دهنده. کیفیت صبحانه و غذا عالی بود. پرسنل مهربان و محترم بودند. سرعت اینترنت هم مناسب و بدون قطعی بود
ممنونم از اسنپ تریپ همه چیز خوب بود. امکانات هتل میتونست بیشتر باشه و غذای بهتری داشته باشه اما پرسنل خوب بود.
نسبتا خوب اما بخش رزرو خوب نبود
It was a decent Hotel for a short stay.
موتور یخچال خیلی صدا میکرد و مانع اسایش بود. دوش حمام خراب بود
در بخش صبحانه تنوع غذايي خيلي كم بود. و غذاي گرم سرو نميشد.
افزایش کیفیت صبحانه- اضافه نمودن شیر گرم
از هر نظر حساب کنی هتل متوسطیه. نه جا داره بگی بده نه جا داره بگی خوبه.
خوبه اما غذاش اصلا خوب نیست و کیفیت پایینی داره. همین ارزش هتل رو نسبت به قیمتش میاره پایین.
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان تمیزی هتل
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل کوچک بود ولی کفاف مسافران رو میداد یکم اتاق ما کوچک بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب
نقاط ضعف:
چای ساز نداشت
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل ، بخصوص پرسنل رستوران
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی دچار مشکلاتی بود ، مثلا آب دوش دائما سرد و گرم میشد ،و سشوار هم خراب بود .
هتل رو ازسایت گرفتم و یکی از مشتری های ثابت اسنپ تریپ شدم. اگر که افرها و تبلیغاتش رو بیشتر ایمیل کنین بهتر میشه. خسته نباشید. عالی هستید.
در حد یک هتل متوسط میشد گفت خوبه. چیزای زیادی نداشت خدمات و وسایل خاصی نداشتن. غذاشون هم همینطور.
سری اول راهمون ندادن گفتند عقدنامتون معتبر نیست در حالی که رسمی بود. سری بعدیش رفتیم خوبم بود مشکلی نداشت.
هتل خیلی با کیفیتیه. پرسنل خوبی داره و اما نسبت به قیمتش میتونه بهتر باشه.
package khoobi boood. az peygirihaye pintapin ham mamnoonam.
با سلام اتاق ها خیلی تمیز و مرتب بود.رفتار پرسنل خیلی خوب بود. فقط اتاق ما دستشویی فرنگی نداشت. اگر منوی رستوران را بیشتر شود بهتر است. ممنون
بسیار خوب
اتاق های هتل بسیار تمیز و مرتب بود و سرویس دهی به سرعت و منظم انجام میشد. فضای هتل خیلی صمیمی و مدرن بود. صبحانه هم متنوع و خوشمزه بود که البته در ایام شلوغی سرویس دهی کمی از کیفیتش کاسته میشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.