هتل اسکان تهران

تهران، خیابان انقلاب، خیابان موسوی، پلاک 29
3
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی هتل اسکان تهران

هتل سه ستاره اسکان در خیابان انقلاب شهر تهران واقع شده است. این هتل با امکانات رفاهی و تجهیزات مدرن پذیرای شما مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اسکان تهران

اسکان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
16 خرداد
جمعه
285,000
تومان
17 خرداد
شنبه
285,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
285,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
285,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
285,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
23 خرداد
جمعه
285,000
تومان
24 خرداد
شنبه
285,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
16 خرداد
جمعه
300,000
تومان
17 خرداد
شنبه
300,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
23 خرداد
جمعه
300,000
تومان
24 خرداد
شنبه
300,000
تومان
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
16 خرداد
جمعه
300,000
تومان
17 خرداد
شنبه
300,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
23 خرداد
جمعه
300,000
تومان
24 خرداد
شنبه
300,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
16 خرداد
جمعه
300,000
تومان
17 خرداد
شنبه
300,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
23 خرداد
جمعه
300,000
تومان
24 خرداد
شنبه
300,000
تومان
اسکان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
16 خرداد
جمعه
355,000
تومان
17 خرداد
شنبه
355,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
23 خرداد
جمعه
355,000
تومان
24 خرداد
شنبه
355,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
16 خرداد
جمعه
370,000
تومان
17 خرداد
شنبه
370,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
23 خرداد
جمعه
370,000
تومان
24 خرداد
شنبه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
16 خرداد
جمعه
370,000
تومان
17 خرداد
شنبه
370,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
23 خرداد
جمعه
370,000
تومان
24 خرداد
شنبه
370,000
تومان
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
16 خرداد
جمعه
370,000
تومان
17 خرداد
شنبه
370,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
23 خرداد
جمعه
370,000
تومان
24 خرداد
شنبه
370,000
تومان
اسکان-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
علاءالدین
457,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
457,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
457,000
تومان
16 خرداد
جمعه
457,000
تومان
17 خرداد
شنبه
457,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
457,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
457,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
457,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
457,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
457,000
تومان
23 خرداد
جمعه
457,000
تومان
24 خرداد
شنبه
457,000
تومان
اقامت 24
472,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
472,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
472,000
تومان
16 خرداد
جمعه
472,000
تومان
17 خرداد
شنبه
472,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
472,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
472,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
472,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
472,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
472,000
تومان
23 خرداد
جمعه
472,000
تومان
24 خرداد
شنبه
472,000
تومان
هتل یار
472,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
472,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
472,000
تومان
16 خرداد
جمعه
472,000
تومان
17 خرداد
شنبه
472,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
472,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
472,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
472,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
472,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
472,000
تومان
23 خرداد
جمعه
472,000
تومان
24 خرداد
شنبه
472,000
تومان
جاباما
472,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
472,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
472,000
تومان
16 خرداد
جمعه
472,000
تومان
17 خرداد
شنبه
472,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
472,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
472,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
472,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
472,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
472,000
تومان
23 خرداد
جمعه
472,000
تومان
24 خرداد
شنبه
472,000
تومان
اسکان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
16 خرداد
جمعه
370,000
تومان
17 خرداد
شنبه
370,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
23 خرداد
جمعه
370,000
تومان
24 خرداد
شنبه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
16 خرداد
جمعه
370,000
تومان
17 خرداد
شنبه
370,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
23 خرداد
جمعه
370,000
تومان
24 خرداد
شنبه
370,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اسکان تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
رستوران بین المللی
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
غذای دریایی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
کافی‌نت
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل اسکان تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسکان تهران

(11 نظر)
نقاط قوت:
راضی بودم نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
من چندین بار این هتل رو رزرو کردم اما این بار کیفیت سابق رو نداشت و تمیزی اتاق چنگی به دل نمی زد. اما نسبت به سه ستاره بودن هتل، تو تهران انتخاب مناسبی هست
برخورد مناسب کارکنان تمیزی هتل و اتاق ها و تنوع صبحانه و نوع پذیرایی قابل قبول و تقدیر است ،با توجه به رتبه هتل و امکانات آن به نظر میرسد که می تواند رتبه بالاتری نیز داشته باشد.
عالی
از نظر محل بدجا و در محدوده طرح ترافيك است از نظر امكانات بسيار افتضاح بود . سيستم گرمايشي كار نميكرد و پتوي اضافه هم در اتاق نبود. صبحانه هم اينقدر مختصر بود كه فكر ميكردم لابد با خودمان بايد صبحانه مي اورديم در كل بنظرم اگر دوستان در هتل اسكان ، سري هم به هتلهاي خوب بزنند كمي در مورد هتل داري آموزش خواهند ديد
اتاق...رستوران....پذیرش...رفتار پرسنل بسیار عالی
بسیارررررر تمیز. برخورد کارکنان عالیییی. صبحانه بسیار عالییییی. تخت بسیار راحت. پارکینگ نسبتا خوب. موقعیت مکانی خیلی خوب. غذا و سرویس دهی رستوران و کافی شاپ فراتر از انتظار. از نظر سرویس دهی بسیار بالاتر از استاندار هتل های ایرانی هست.کارکنان بسیار مودب و حرفه ایتنها نکته منفی این هتل قیمت بسیار بالای اون هست. البته شاید هم بیارزه. به همین خاطر هست که کلا 70 درصد مسافران هتل خارجی هستند یا مهمانان ویژه. من ده ها باردر این هتل اقامت داشتم و کوچک ترین نارضایتی ندارم.
با اینکه هتل ۳ ستاره است اما در حد هتل ۴ ستاره سرویس می دهد. مخصوصا از نظر غذای رستوران کیفیت واقعا خوب بود
بسیار هتل تمیزی است و امکانات و کیفیت خیلی خوبی دارد. موقعیتش هم مناسبه. پرسنل خیلی مؤدب و منظمی هم داره. روی هم رفته هتل بسیار خوبی هست. توصیه میکنم
در حد ستارش خوبه. استخر وباشگاهش خیلی مشتی بود حال کردیم.
من بارها به این هتل آمده ام ، توقع شما را از یک هتل سه ستاره برآورده می کند . البته به دلیل کیفیت خوب هتل قیمت در قیاس با هتل های هم ستاره اش کمی بالاست که به نظرم ارزش دارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اسکان تهران

مهمانان هتل اسکان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اسکان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اسکان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اسکان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اسکان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.