هتل اسکان الوند تهران

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه اسفراین، نبش اهورا مزدا
4.6
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
معرفی هتل اسکان الوند تهران
هتل چهار ستاره اسکان الوند در دل پایتخت و منطقه دنج الوند واقع شده و نزدیک به برج میلاد می‌باشد. با توجه به قرار گیری هتل در منطقه‌ی مرتفع، از آب و هوای خوبی برخوردار می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اسكان الوند
اسكان الوند-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
594,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
594,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
594,000
تومان
31 خرداد
جمعه
594,000
تومان
1 تیر
شنبه
594,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
594,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
594,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
594,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
594,000
تومان
7 تیر
جمعه
594,000
تومان
8 تیر
شنبه
594,000
تومان
ایران هتل آنلاین
594,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
594,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
594,000
تومان
31 خرداد
جمعه
594,000
تومان
1 تیر
شنبه
594,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
594,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
594,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
594,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
594,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
594,000
تومان
7 تیر
جمعه
594,000
تومان
8 تیر
شنبه
594,000
تومان
جاباما
596,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
596,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
596,000
تومان
31 خرداد
جمعه
596,000
تومان
1 تیر
شنبه
596,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
596,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
596,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
596,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
596,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
596,000
تومان
7 تیر
جمعه
596,000
تومان
8 تیر
شنبه
596,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
31 خرداد
جمعه
599,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
594,000
تومان
31 خرداد
جمعه
594,000
تومان
1 تیر
شنبه
594,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
594,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
594,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
594,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
594,000
تومان
7 تیر
جمعه
594,000
تومان
8 تیر
شنبه
594,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
593,100
تومان
31 خرداد
جمعه
593,100
تومان
1 تیر
شنبه
593,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
593,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
593,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
593,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
593,100
تومان
7 تیر
جمعه
593,100
تومان
8 تیر
شنبه
593,100
تومان
اسكان الوند-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
747,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
747,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
747,100
تومان
31 خرداد
جمعه
747,100
تومان
1 تیر
شنبه
747,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
747,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
747,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
747,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
747,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
747,100
تومان
7 تیر
جمعه
747,100
تومان
8 تیر
شنبه
747,100
تومان
ایران هتل آنلاین
748,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
748,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
748,000
تومان
31 خرداد
جمعه
748,000
تومان
1 تیر
شنبه
748,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
748,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
748,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
748,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
748,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
748,000
تومان
7 تیر
جمعه
748,000
تومان
8 تیر
شنبه
748,000
تومان
اقامت 24
748,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
748,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
748,000
تومان
31 خرداد
جمعه
748,000
تومان
1 تیر
شنبه
748,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
748,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
748,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
748,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
748,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
748,000
تومان
7 تیر
جمعه
748,000
تومان
8 تیر
شنبه
748,000
تومان
جاباما
753,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
753,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
753,000
تومان
31 خرداد
جمعه
753,000
تومان
1 تیر
شنبه
753,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
753,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
753,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
753,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
753,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
753,000
تومان
7 تیر
جمعه
753,000
تومان
8 تیر
شنبه
753,000
تومان
هتل یار
754,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
754,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
754,000
تومان
31 خرداد
جمعه
754,000
تومان
1 تیر
شنبه
754,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
754,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
754,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
754,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
754,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
754,000
تومان
7 تیر
جمعه
754,000
تومان
8 تیر
شنبه
754,000
تومان
ایران مارکوپولو
769,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
769,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
769,000
تومان
31 خرداد
جمعه
769,000
تومان
1 تیر
شنبه
769,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
769,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
769,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
769,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
769,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
769,000
تومان
7 تیر
جمعه
769,000
تومان
8 تیر
شنبه
769,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
755,000
تومان
31 خرداد
جمعه
755,000
تومان
1 تیر
شنبه
755,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
755,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
755,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
755,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
755,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
755,000
تومان
7 تیر
جمعه
755,000
تومان
8 تیر
شنبه
755,000
تومان
اسكان الوند-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
747,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
747,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
747,100
تومان
31 خرداد
جمعه
747,100
تومان
1 تیر
شنبه
747,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
747,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
747,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
747,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
747,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
747,100
تومان
7 تیر
جمعه
747,100
تومان
8 تیر
شنبه
747,100
تومان
اقامت 24
748,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
748,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
748,000
تومان
31 خرداد
جمعه
748,000
تومان
1 تیر
شنبه
748,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
748,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
748,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
748,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
748,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
748,000
تومان
7 تیر
جمعه
748,000
تومان
8 تیر
شنبه
748,000
تومان
ایران هتل آنلاین
748,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
748,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
748,000
تومان
31 خرداد
جمعه
748,000
تومان
1 تیر
شنبه
748,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
748,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
748,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
748,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
748,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
748,000
تومان
7 تیر
جمعه
748,000
تومان
8 تیر
شنبه
748,000
تومان
هتل یار
754,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
754,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
754,000
تومان
31 خرداد
جمعه
754,000
تومان
1 تیر
شنبه
754,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
754,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
754,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
754,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
754,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
754,000
تومان
7 تیر
جمعه
754,000
تومان
8 تیر
شنبه
754,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
755,000
تومان
31 خرداد
جمعه
755,000
تومان
1 تیر
شنبه
755,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
755,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
755,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
755,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
755,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
755,000
تومان
7 تیر
جمعه
755,000
تومان
8 تیر
شنبه
755,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
785,400
تومان
31 خرداد
جمعه
785,400
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اسكان الوند-اتاق دو تخته کینگ
اتاق دو تخته کینگ
تورگردان
806,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
806,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
806,100
تومان
31 خرداد
جمعه
806,100
تومان
1 تیر
شنبه
806,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
806,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
806,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
806,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
806,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
806,100
تومان
7 تیر
جمعه
806,100
تومان
8 تیر
شنبه
806,100
تومان
هتل یار
807,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
807,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
807,000
تومان
31 خرداد
جمعه
807,000
تومان
1 تیر
شنبه
807,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
807,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
807,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
807,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
807,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
807,000
تومان
7 تیر
جمعه
807,000
تومان
8 تیر
شنبه
807,000
تومان
اقامت 24
807,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
807,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
807,000
تومان
31 خرداد
جمعه
807,000
تومان
1 تیر
شنبه
807,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
807,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
807,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
807,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
807,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
807,000
تومان
7 تیر
جمعه
807,000
تومان
8 تیر
شنبه
807,000
تومان
ایران هتل آنلاین
807,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
807,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
807,000
تومان
31 خرداد
جمعه
807,000
تومان
1 تیر
شنبه
807,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
807,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
807,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
807,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
807,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
807,000
تومان
7 تیر
جمعه
807,000
تومان
8 تیر
شنبه
807,000
تومان
جاباما
812,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
812,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
812,000
تومان
31 خرداد
جمعه
812,000
تومان
1 تیر
شنبه
812,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
812,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
812,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
812,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
812,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
812,000
تومان
7 تیر
جمعه
812,000
تومان
8 تیر
شنبه
812,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
810,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
810,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اسكان الوند-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
تورگردان
908,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
908,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
908,100
تومان
31 خرداد
جمعه
908,100
تومان
1 تیر
شنبه
908,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
908,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
908,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
908,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
908,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
908,100
تومان
7 تیر
جمعه
908,100
تومان
8 تیر
شنبه
908,100
تومان
ایران هتل آنلاین
909,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
909,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
909,000
تومان
31 خرداد
جمعه
909,000
تومان
1 تیر
شنبه
909,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
909,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
909,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
909,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
909,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
909,000
تومان
7 تیر
جمعه
909,000
تومان
8 تیر
شنبه
909,000
تومان
اقامت 24
909,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
909,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
909,000
تومان
31 خرداد
جمعه
909,000
تومان
1 تیر
شنبه
909,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
909,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
909,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
909,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
909,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
909,000
تومان
7 تیر
جمعه
909,000
تومان
8 تیر
شنبه
909,000
تومان
هتل یار
909,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
909,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
909,000
تومان
31 خرداد
جمعه
909,000
تومان
1 تیر
شنبه
909,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
909,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
909,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
909,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
909,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
909,000
تومان
7 تیر
جمعه
909,000
تومان
8 تیر
شنبه
909,000
تومان
جاباما
915,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
915,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
915,000
تومان
31 خرداد
جمعه
915,000
تومان
1 تیر
شنبه
915,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
915,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
915,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
915,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
915,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
915,000
تومان
7 تیر
جمعه
915,000
تومان
8 تیر
شنبه
915,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
910,000
تومان
31 خرداد
جمعه
910,000
تومان
1 تیر
شنبه
910,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
910,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
910,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
910,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
910,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
910,000
تومان
7 تیر
جمعه
910,000
تومان
8 تیر
شنبه
910,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اسكان الوند-دوتخته + سرويس اضافه
دوتخته + سرويس اضافه
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
975,000
تومان
31 خرداد
جمعه
975,000
تومان
1 تیر
شنبه
975,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
975,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اسکان الوند تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
رستوران بین المللی
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
اسپا
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
روم سرویس
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
سالن بیلیارد
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
بیلیارد
رستوران فرانسوی