هتل الیان تهران

تهران، میدان امام خمینی، پایین تر از خیابان امیرکبیر، خیابان سعدی جنوبی، بلوک 9
2.6
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل الیان تهران

هتل دوستاره الیان تهران با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی مجرب و آموزش دیده، با افتخار آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الیان تهران

الیان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
238,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
238,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
238,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
238,000
تومان
27 تیر
جمعه
238,000
تومان
28 تیر
شنبه
238,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
238,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
238,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
238,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
ایران مارکوپولو
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
242,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
242,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
242,000
تومان
27 تیر
جمعه
242,000
تومان
28 تیر
شنبه
242,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
242,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
242,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
جاباما
247,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
247,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
247,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
247,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
247,000
تومان
27 تیر
جمعه
247,000
تومان
28 تیر
شنبه
247,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
247,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
247,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
247,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
262,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
262,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
262,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
262,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
262,000
تومان
27 تیر
جمعه
262,000
تومان
28 تیر
شنبه
262,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
262,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
262,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
262,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الیان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
326,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
326,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
326,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
326,000
تومان
27 تیر
جمعه
326,000
تومان
28 تیر
شنبه
326,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
326,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
326,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
326,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
326,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
326,000
تومان
ای‌گردش
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
326,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
326,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
326,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
326,000
تومان
27 تیر
جمعه
326,000
تومان
28 تیر
شنبه
326,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
326,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
326,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
326,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
326,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
326,000
تومان
ایران مارکوپولو
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
326,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
326,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
326,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
326,000
تومان
27 تیر
جمعه
326,000
تومان
28 تیر
شنبه
326,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
326,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
326,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
329,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
هتل یار
327,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
327,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
327,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
327,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
327,000
تومان
27 تیر
جمعه
327,000
تومان
28 تیر
شنبه
327,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
327,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
327,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
327,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
327,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
327,000
تومان
جاباما
333,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
333,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
333,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
333,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
333,000
تومان
27 تیر
جمعه
333,000
تومان
28 تیر
شنبه
333,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
333,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
333,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
333,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
347,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
347,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
347,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
347,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
347,000
تومان
27 تیر
جمعه
347,000
تومان
28 تیر
شنبه
347,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
347,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
347,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
347,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الیان-دو تخته تویین
دو تخته تویین
هتل یار
327,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
327,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
327,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
327,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
327,000
تومان
27 تیر
جمعه
327,000
تومان
28 تیر
شنبه
327,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
327,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
327,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
327,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
327,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
327,000
تومان
الیان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
412,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
412,000
تومان
27 تیر
جمعه
412,000
تومان
28 تیر
شنبه
412,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
412,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
ای‌گردش
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
412,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
412,000
تومان
27 تیر
جمعه
412,000
تومان
28 تیر
شنبه
412,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
412,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
ایران مارکوپولو
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
27 تیر
جمعه
415,000
تومان
28 تیر
شنبه
415,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
جاباما
422,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
422,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
422,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
422,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
422,000
تومان
27 تیر
جمعه
422,000
تومان
28 تیر
شنبه
422,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
422,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
422,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
422,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
431,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
431,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
431,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
27 تیر
جمعه
431,000
تومان
28 تیر
شنبه
431,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
431,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
431,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الیان-چهار نفره
چهار نفره
ایران مارکوپولو
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
495,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
495,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
495,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
495,000
تومان
27 تیر
جمعه
495,000
تومان
28 تیر
شنبه
495,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
495,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
495,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
495,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
495,000
تومان

امکانات اتاق های هتل الیان تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روم سرویس
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
مسلط به زبان عربی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل الیان تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الیان تهران

(12 نظر)
نقاط قوت:
بسیار راضی کننده بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی بود
نقاط قوت:
معمولی بود راضی بودم
نقاط ضعف:
اتاق کوچک بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
بنظر قیمت کمی از هتل های های هم رده خودش بالاتر بود
اصلا هتل خوبی نبود منطقه ای که ساغت 9 شب معتادا دم هتل میریختن و امنیت نداشت ما بلافاصله هتلو عوض کردیم
تنها مشكل اين هتل بوي سيگاري ست كه از اتاقهاي مجاور از طريق سرويس به داخل ميايدو گرنه همه چيزش عاليست
اتاق کوچک بود اما با توجه به اینکه این هتل دوستارس انتظار بیشتری نمی توان داشت.
تنها ضعف این هتل نداشتن منوی غذایی کامل و عدم وجود وای فای و نداشتن قوری برقی برای داشتن آب جوش، چون هتل تا ۱۰:۳۰ شب آب جوش میتونست بده
تمیزی و پاکیزگی هتل خوب بود موقعیت هتل خوب بود رفتار پرسنل و کارمنداش خوب بود کیفیت غذای رستوران پایین بود اگه توی اتاق ها کتری برقی بذارن خیلی خوب میشه تو اتاق اینترنت نداشت
اتاق بسیار کوچک و نامناسب بودصابون هم حتی اگه درخواست کنی سر حمام نمیذارن
سلام. اول از همه خوبي هاشو بگم: ١- ابعاد اتاقش بد نبود ٢- دسترسي به بازار اصلي تهران ٣- سيستم گرمايشش متناسب اتاق بود و اما معايبش كه ماشالا هزار ماشالا كم نيست: ١- اول از اينكه سرويس بهداشتيش به تمام معنا نبوده( دستمال توالت نداشت- خمير دندون و مسواك نداشت- روشناييش خراب بود با آنكه اتاقو يه بار برامون عوض كردن ولي بازم روشناييش مشكل داشت- سرويس بهداشتيش آب سرد نداشت كه واقعا يه معضل اساسي بود، بهشونم گفتيم ولي جواب خيلي مسخره اي دادن كه روم نميشه اينجا بگمش به حدي مزخرف بود) ٢- آسانسور نداشت و تعداد پله هاش خيلي زياد بود ٣- واسه هر چيز ابتدايي كه بايد تو اتاق ميبود بايستي به پذيرش زنگ ميزديم ٤- پوست پسته هايي كه قبلا تناول شده بود داخل اتاق پيدا ميشد. ٥- پاركينگ ماشين نداشت در كل هتل رو اعصابي بود، من كه بهتون پيشنهاد نميكنم همچين هتلي بريد چون با اي قيمت هتلهاي بهتري پيدا ميشن
با توجه به قیمت آن ارزش نداره . اتاق بسیار تنگ است مانند تصویر نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل الیان تهران

مهمانان هتل الیان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل الیان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل الیان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل الیان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل الیان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.