هتل بزرگ تهران

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای مطهری، شماره 391
3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
معرفی هتل بزرگ تهران
هتل لوکس چهار ستاره بزرگ در قلب شهر تهران واقع گردیده و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۹۴ انجام گرفته است. ساختمان هتل در ۱۰ طبقه بنا و دارای ۲۸۸ باب واحد اقامتی مدرن با امکانات و تجهیزات رفاهی مناسب می‌باشد. موقعیت مکانی مناسب هتل در خیابان ولیعصر موجب دسترسی آسان آن به مراکز اداری، تجاری و اماکن دیدنی پایتخت گردیده است. اگر برای امور تجاری و کاری به پایتخت سفر می‌کنید این هتل را در لیست گزینه های اقامتی خود قرار دهید. هتل بزرگ تهران با ارائه خدماتی بی‌نظیر خاطره‌ اقامتی دلنشین را در ذهن شما باقی خواهد گذاشت.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بزرگ
بزرگ-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
334,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
334,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
334,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
334,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
10 خرداد
جمعه
334,000
تومان
11 خرداد
شنبه
334,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
334,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
334,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
334,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
اقامت 24
334,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
334,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
334,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
334,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
10 خرداد
جمعه
334,000
تومان
11 خرداد
شنبه
334,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
334,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
334,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
334,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
هتل یار
334,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
334,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
334,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
334,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
10 خرداد
جمعه
334,000
تومان
11 خرداد
شنبه
334,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
334,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
334,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
334,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
علاءالدین
354,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
354,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
354,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
354,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
354,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
354,000
تومان
10 خرداد
جمعه
354,000
تومان
11 خرداد
شنبه
354,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
354,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
354,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
354,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
354,000
تومان
بزرگ-اتاق کوئین برای یک نفر
اتاق کوئین برای یک نفر
هتل یار
359,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
359,000
تومان
10 خرداد
جمعه
359,000
تومان
11 خرداد
شنبه
359,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
اسنپ تریپ
359,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
359,000
تومان
10 خرداد
جمعه
359,000
تومان
11 خرداد
شنبه
359,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
ایران هتل آنلاین
359,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
359,000
تومان
10 خرداد
جمعه
359,000
تومان
11 خرداد
شنبه
359,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
جاباما
359,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
359,000
تومان
10 خرداد
جمعه
359,000
تومان
11 خرداد
شنبه
359,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
علاءالدین
377,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
377,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
377,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
377,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
377,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
377,000
تومان
10 خرداد
جمعه
377,000
تومان
11 خرداد
شنبه
377,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
377,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
377,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
377,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
377,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
بزرگ-اتاق یک تخته کینگ
اتاق یک تخته کینگ
هتل یار
377,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
377,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
377,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
377,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
377,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
377,000
تومان
10 خرداد
جمعه
377,000
تومان
11 خرداد
شنبه
377,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
377,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
377,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
377,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
377,000
تومان
اقامت 24
377,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
377,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
377,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
377,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
377,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
377,000
تومان
10 خرداد
جمعه
377,000
تومان
11 خرداد
شنبه
377,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
377,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
377,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
377,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
377,000
تومان
ایران هتل آنلاین
377,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
377,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
377,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
377,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
377,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
377,000
تومان
10 خرداد
جمعه
377,000
تومان
11 خرداد
شنبه
377,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
377,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
377,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
377,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
377,000
تومان
علاءالدین
394,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
394,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
394,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
394,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
10 خرداد
جمعه
394,000
تومان
11 خرداد
شنبه
394,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
394,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
394,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
394,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
بزرگ-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
429,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
429,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
429,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
429,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
429,000
تومان
10 خرداد
جمعه
429,000
تومان
11 خرداد
شنبه
429,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
429,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
429,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
429,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
اسنپ تریپ
429,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
429,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
429,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
429,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
429,000
تومان
10 خرداد
جمعه
429,000
تومان
11 خرداد
شنبه
429,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
429,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
429,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
429,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
هتل یار
468,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
10 خرداد
جمعه
468,000
تومان
11 خرداد
شنبه
468,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
ایران هتل آنلاین
468,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
10 خرداد
جمعه
468,000
تومان
11 خرداد
شنبه
468,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
علاءالدین
476,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
476,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
476,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
476,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
476,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
476,000
تومان
10 خرداد
جمعه
476,000
تومان
11 خرداد
شنبه
476,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
476,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
476,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
476,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
476,000
تومان
بزرگ-اتاق دو تخته کینگ
اتاق دو تخته کینگ
اقامت 24
468,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
10 خرداد
جمعه
468,000
تومان
11 خرداد
شنبه
468,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
ایران هتل آنلاین
468,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
10 خرداد
جمعه
468,000
تومان
11 خرداد
شنبه
468,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
جاباما
468,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
10 خرداد
جمعه
468,000
تومان
11 خرداد
شنبه
468,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
هتل یار
468,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
10 خرداد
جمعه
468,000
تومان
11 خرداد
شنبه
468,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
اسنپ تریپ
468,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
10 خرداد
جمعه
468,000
تومان
11 خرداد
شنبه
468,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
بزرگ-اتاق دو تخته کوئین
اتاق دو تخته کوئین
هتل یار
468,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
10 خرداد
جمعه
468,000
تومان
11 خرداد
شنبه
468,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
اسنپ تریپ
468,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
10 خرداد
جمعه
468,000
تومان
11 خرداد
شنبه
468,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
اقامت 24
468,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
10 خرداد
جمعه
468,000
تومان
11 خرداد
شنبه
468,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
جاباما
468,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
10 خرداد
جمعه
468,000
تومان
11 خرداد
شنبه
468,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
ایران هتل آنلاین
468,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
10 خرداد
جمعه
468,000
تومان
11 خرداد
شنبه
468,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
بزرگ-دوتخته لوکس
دوتخته لوکس
جاباما
468,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
10 خرداد
جمعه
468,000
تومان
11 خرداد
شنبه
468,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
468,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
468,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
468,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
ایران مارکوپولو
469,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
469,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
469,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
469,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
469,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
469,000
تومان
10 خرداد
جمعه
469,000
تومان
11 خرداد
شنبه
469,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
469,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
469,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
469,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
469,000
تومان
علاءالدین
639,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
639,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
639,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
639,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
639,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
639,000
تومان
10 خرداد
جمعه
639,000
تومان
11 خرداد
شنبه
639,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
639,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
639,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
639,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
639,000
تومان
بزرگ-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
اقامت 24
719,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
719,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
719,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
719,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
719,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
719,000
تومان
10 خرداد
جمعه
719,000
تومان
11 خرداد
شنبه
719,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
719,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
719,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
719,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
719,000
تومان
ایران هتل آنلاین
719,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
719,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
719,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
719,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
719,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
719,000
تومان
10 خرداد
جمعه
719,000
تومان
11 خرداد
شنبه
719,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
719,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
719,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
719,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
719,000
تومان
هتل یار
719,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
719,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
719,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
719,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
719,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
719,000
تومان
10 خرداد
جمعه
719,000
تومان
11 خرداد
شنبه
719,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
719,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
719,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
719,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
719,000
تومان
جاباما
719,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
719,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
719,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
719,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
719,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
719,000
تومان
10 خرداد
جمعه
719,000
تومان
11 خرداد
شنبه
719,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
719,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
719,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
719,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
719,000
تومان
علاءالدین
721,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
721,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
721,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
721,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
721,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
721,000
تومان
10 خرداد
جمعه
721,000
تومان
11 خرداد
شنبه
721,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
721,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
721,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
721,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
721,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بزرگ تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام