هتل بهار تهران

تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان بهار جنوبی، پلاک 5
3.7
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
معرفی هتل بهار تهران
هتل بهار تهران در زمستان ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. این هتل دارای دو طبقه و ۴۰ باب اتاق می باشد. قرار گیری هتل سه ستاره بهار تهران در خیابان انقلاب، موجب دسترسی آسان مهمانان به مرکز شهر و ایستگاه مترو می شود. قابل توجه مهمانان محترم، هتل بهار فاقد آسانسور می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بهار
بهار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
255,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
4 مرداد
جمعه
255,000
تومان
5 مرداد
شنبه
255,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
255,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
255,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
11 مرداد
جمعه
255,000
تومان
12 مرداد
شنبه
255,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
252,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
252,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
252,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
252,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
11 مرداد
جمعه
252,000
تومان
12 مرداد
شنبه
252,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
4 مرداد
جمعه
299,000
تومان
5 مرداد
شنبه
299,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
299,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
299,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
299,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
11 مرداد
جمعه
299,000
تومان
12 مرداد
شنبه
299,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
249,000
تومان
4 مرداد
جمعه
249,000
تومان
5 مرداد
شنبه
249,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
249,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
249,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
249,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
249,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
249,000
تومان
11 مرداد
جمعه
249,000
تومان
12 مرداد
شنبه
249,000
تومان
بهار-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
348,000 تومان
تقویم اتاق
9 مرداد
چهارشنبه
348,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
348,000
تومان
11 مرداد
جمعه
348,000
تومان
12 مرداد
شنبه
348,000
تومان
بهار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
443,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
443,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
443,000
تومان
4 مرداد
جمعه
443,000
تومان
5 مرداد
شنبه
443,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
443,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
443,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
443,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
443,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
443,000
تومان
11 مرداد
جمعه
443,000
تومان
12 مرداد
شنبه
443,000
تومان
هتل یار
445,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
4 مرداد
جمعه
445,000
تومان
5 مرداد
شنبه
445,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
445,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
445,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
445,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
11 مرداد
جمعه
445,000
تومان
12 مرداد
شنبه
445,000
تومان
تورگردان
493,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
493,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
493,000
تومان
4 مرداد
جمعه
493,000
تومان
5 مرداد
شنبه
493,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
493,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
493,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
493,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
493,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
493,000
تومان
11 مرداد
جمعه
493,000
تومان
12 مرداد
شنبه
493,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
443,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
443,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
443,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
443,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
443,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
443,000
تومان
11 مرداد
جمعه
443,000
تومان
12 مرداد
شنبه
443,000
تومان
بهار-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
466,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
466,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
466,000
تومان
4 مرداد
جمعه
466,000
تومان
5 مرداد
شنبه
466,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
466,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
466,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
466,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
466,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
466,000
تومان
11 مرداد
جمعه
466,000
تومان
12 مرداد
شنبه
466,000
تومان
هتل یار
470,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
4 مرداد
جمعه
470,000
تومان
5 مرداد
شنبه
470,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
11 مرداد
جمعه
470,000
تومان
12 مرداد
شنبه
470,000
تومان
تورگردان
516,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
516,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
516,000
تومان
4 مرداد
جمعه
516,000
تومان
5 مرداد
شنبه
516,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
516,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
516,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
516,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
516,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
516,000
تومان
11 مرداد
جمعه
516,000
تومان
12 مرداد
شنبه
516,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
470,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
11 مرداد
جمعه
470,000
تومان
12 مرداد
شنبه
470,000
تومان
بهار-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
اقامت 24
528,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
528,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
528,000
تومان
4 مرداد
جمعه
528,000
تومان
5 مرداد
شنبه
528,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
528,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
528,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
528,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
528,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
528,000
تومان
11 مرداد
جمعه
528,000
تومان
12 مرداد
شنبه
528,000
تومان
تورگردان
578,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
578,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
578,000
تومان
4 مرداد
جمعه
578,000
تومان
5 مرداد
شنبه
578,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
578,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
578,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
578,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
578,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
578,000
تومان
11 مرداد
جمعه
578,000
تومان
12 مرداد
شنبه
578,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
528,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
528,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
528,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
528,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
528,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
528,000
تومان
11 مرداد
جمعه
528,000
تومان
12 مرداد
شنبه
528,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بهار تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
اژانس مسافرتی
صرافی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اينترنت (Wifi)

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل استقلال تهران
3.1
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 477,000 تومان
اقامت 24
از 477,000 تومان
هتل یار
از 477,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 477,000 تومان
جاباما
از 477,000 تومان
علاءالدین
از 477,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 477,000 تومان
property-card-image
هتل اسپیناس پالاس تهران
3.8
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 780,000 تومان
اقامت 24
از 780,000 تومان
هتل یار
از 780,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 780,000 تومان
علاءالدین
از 780,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 780,000 تومان
جاباما
از 1,320,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان آزادی تهران
-
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 754,000 تومان
اقامت 24
از 754,000 تومان
هتل یار
از 754,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 754,000 تومان
جاباما
از 754,000 تومان
علاءالدین
از 754,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 754,000 تومان
property-card-image
هتل هما تهران
3.2
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
هتل یار
از 500,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 500,000 تومان
اسنپ تریپ
از 666,000 تومان
جاباما
از 666,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپیناس تهران
4
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 642,000 تومان
اقامت 24
از 642,000 تومان
هتل یار
از 642,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 642,000 تومان
جاباما
از 642,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 642,000 تومان
علاءالدین
از 732,000 تومان
property-card-image
هتل لاله تهران
2.7
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 440,000 تومان
اقامت 24
از 440,000 تومان
هتل یار
از 440,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 440,000 تومان
جاباما
از 440,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 440,000 تومان
علاءالدین
از 480,000 تومان
property-card-image
هتل نووتل تهران
4.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
جاباما
از 199,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 220,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
علاءالدین
از 420,000 تومان
اسنپ تریپ
از 440,000 تومان
اقامت 24
از 440,000 تومان
هتل یار
از 440,000 تومان
property-card-image
هتل آساره تهران
3.6
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 374,000 تومان
اقامت 24
از 374,000 تومان
هتل یار
از 374,000 تومان
علاءالدین
از 374,000 تومان
جاباما
از 375,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 496,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل اسکان الوند تهران
4.6
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 594,000 تومان
علاءالدین
از 594,000 تومان
جاباما
از 596,000 تومان
اقامت 24
از 748,000 تومان
هتل یار
از 748,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 785,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل رامتین تهران
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 636,480 تومان
ایران هتل آنلاین
از 664,000 تومان
جاباما
از 665,000 تومان
علاءالدین
از 665,000 تومان
هتل یار
از 675,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 675,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ فردوسی تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 399,640 تومان
اقامت 24
از 412,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 412,000 تومان
جاباما
از 412,000 تومان
علاءالدین
از 412,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 412,000 تومان
هتل یار
از 432,000 تومان
property-card-image
هتل هویزه تهران
3.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
علاءالدین
از 459,000 تومان
اسنپ تریپ
از 483,000 تومان
اقامت 24
از 483,000 تومان
هتل یار
از 483,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 483,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 483,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سیمرغ تهران
2.2
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 480,000 تومان
اقامت 24
از 480,000 تومان
هتل یار
از 480,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 480,000 تومان
جاباما
از 480,000 تومان
علاءالدین
از 480,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 530,000 تومان
property-card-image
هتل برج سفید تهران
2.9
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 1,160,000 تومان
اقامت 24
از 1,160,000 تومان
هتل یار
از 1,160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,169,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,515,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ایبیس  (اکسیس) تهران
3.5
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
جاباما
از 130,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اقامت 24
از 392,000 تومان
علاءالدین
از 392,000 تومان
هتل یار
از 414,000 تومان
اسنپ تریپ
از 422,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل انقلاب تهران
3.6
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 492,000 تومان
جاباما
از 492,000 تومان
علاءالدین
از 520,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 597,000 تومان
اسنپ تریپ
از 608,000 تومان
اقامت 24
از 608,000 تومان
هتل یار
از 608,000 تومان
property-card-image
هتل اوین تهران
3.8
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 546,000 تومان
اقامت 24
از 546,000 تومان
هتل یار
از 546,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 546,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 546,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل کوثر تهران
3.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 356,000 تومان
اقامت 24
از 356,000 تومان
هتل یار
از 356,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 356,000 تومان
جاباما
از 356,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 356,000 تومان
علاءالدین
از 409,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ 2 تهران
3.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 476,000 تومان
اقامت 24
از 476,000 تومان
هتل یار
از 476,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 476,000 تومان
جاباما
از 476,000 تومان
علاءالدین
از 485,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 640,000 تومان
property-card-image
هتل آکادمی تهران
3.7
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 450,000 تومان
اقامت 24
از 450,000 تومان
هتل یار
از 450,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 450,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 459,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آرامیس تهران
2.9
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 509,000 تومان
جاباما
از 509,000 تومان
علاءالدین
از 509,000 تومان
اقامت 24
از 510,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 510,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 510,000 تومان
هتل یار
از 790,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ تهران
3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 445,000 تومان
اسنپ تریپ
از 456,000 تومان
هتل یار
از 456,000 تومان
جاباما
از 456,000 تومان
علاءالدین
از 456,165 تومان
ایران هتل آنلاین
از 490,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 639,000 تومان
property-card-image
هتل المپیک تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 410,000 تومان
هتل یار
از 410,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 410,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 460,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل بهار تهران

(45 نظر)
نقاط قوت:
از نظر تمیزی و بهداشت عالی بود (سرویسهای بهداشتی ، ملحفه ها ، اتاق) خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت غذاش زیاد جالب نبود بعضی از رفتار پرسنل هم خشک بود
نقاط قوت:
در مرکز شهر بودن هتل. رفتار خوب پرسنل. تمیز بودن هتل. راهنمایی و پاسخگویی بموقع و کامل . صبحانه کامل. محیطی دنج و ارام
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
برخورد کارکنان مناسب بود، هتل قابل قبول با فضایی آرام و دسترسی عالی...
همانند دفعه قبل همه چیز مطلوب بود و مورد خاصی مشاهده نگردید ، ممنون از پرسنل هتل بهار و ایران هتل آنلاین ....
در مجموع هتل خوبی هست، اکثرا برای اقامت این هتل را انتخاب میکنم، تنها انتقادم به مهماندار های جدیدشون هست که مثل قبلاً نیستن، انگار بی تفاوت و سردن،اما نرخ هتل، دسترسی، آرامش و نظافتش نسبت به نرخ هتل واقعا خوبه ...
خوب بود...
من دهمین هتلی بود که در این ماه تو شهر های مختلف رفتم. نسبت به هزینه و موقعیت فوق العادست.تمیز..آرام..خوش مسیر. اتاق یه تخته خیلی کوچیک بود و دنج که البته من دوست داشتم.شب راحتی داشتم برای استراحت....
نقاط قوت:
دسترسی به مترو-بهداشت خوب و نظافت-
نقاط ضعف:
نبود اسانسور-برخورد خشک پرسنل-
عالی و بدون نقص با مهربانی تمام فقط یک ایراد دارد آنهم نداشتن آسانسور هست من هیچ مشکلی در این هتل نداشتم خصوصا زمانی که نیمه شب به دندان درد افتادم حمایت کارکنان برایم بینظیر بود...
با سلام، من به اتفاق همسرم یک شب در این هتل اقامت داشتیم، اصلا راضی نبودیم به دلایلی که عرض میکنم. اولا با توجه به موقعیت مکانی و طرح زوج و فرد دسترسی به هتل با ماشین شخصی مشکل بود، برخورد کارکنان بخش پذیرش اصلا خوب نبود انگار داشتن مجانی اتاق میدادن ، اتاق کوچک و کثیف بود، ملافه ها کهنه بود و ما مجبور شدیم ملافه ی خودمونو بندازیم رو تخت، غذای رستوران متوسط به پایین بود و قیمتش هم زیاد بود، گرمایش اتاق ضعیف بود. وسایل شخصی خدمه تو اتاق بود و برای بردنشون بدون اجازه وارد اتاق شد در حالیکه ما تو اتاق بودیم. ...
همه چی خوب بود...
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
وای فای خیلی ضعیف بود
کارکنان بسیار مودب .دقیق و محترمی داشت.دسترسی به مراکز شهر عالی بود .کارکنان خدمه بسیار مودب وتمیز بودند .سیستم سرمایشی خوبی داشت .صبحانه اش متنوع بود اما با توجه به اینکه من چند روز پیاپی در هتل اقامت داشت منو ی صبحانه تغییری نکرد از رستوران هتل هم استفاده کردم کارکنان خوبی داشتن کیفیت غذا هم با توجه به مبلغ خوب بود و در نهایت توصیه میکنم به همه مسافران عزیز که از هتل استفاده کنن فقط یک نکته هتل اسانسور ندارد در صورتیکه سالمند دارید حتما این قضیه رو مد نظر داشته باشید ...
تمیز، اقتصادی، دسترسی عالی، فقط صبحانه نسبت به ستاره هتل ساده و مختصر بود، رفتار رسپشن میتونست بهتر‌ باشه، و ایراد اساسی فضای کم اتاق بود. اتاق خیلی کوچک بود، به حدی که برای رفتن به جلو پنجره راهی وجود نداشت مگر اینکه از روی تخت رد بشی! البته من اتاق ۱ تخته رزرو کرده بودم و از سایر اتاق ها اطلاعی ندارم....
به ما خیلی خوش گذشت،مطمینا اگه بازم خواستیم بریم تهران باز همین هتل و انتخاب میکنیم.از هر نظر عالیهسرویس دهی روزانه اتاق ها میبایست با سرعت و دقت بیشتری انجام بشه
از همه نظر هتل خوبی بود برخورد کارکنان عالی مکانش عالی و نزدیک مترو بود نسبت به قیمتش هتل شیک و تمیزی بود سرویس دهیشون عالی
عالییکی از کارکنان رفتار جالبی نداشت
دسترسی بی نظیر به مترو - حدود فاصله 100 متر به ایستگاه مترو که دو خط مترو و در تقاطع قرار دارد
از همه نظر خوب بود
نقاط قوت:
نوساز بود و برخورد پرسنل عالي
نقاط ضعف:
ورودي قشنگي نداشت
نقاط قوت:
دسترسی سریع به تمام سطح شهر کادر پرسنل وظیفه شناس و خوش برخورد
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
پرسنل بسیار عالی و خوش برخورد و اتاق ها بسیار تمیز نکته ی منفی ای ندیدم
من یه شب در تاریخ 23 تیر به همراه خانواده اقامت داشتم هتل بسیار تمیز ی بود برخورد مدیریت وکارکنان خوب صبحانه در حد متوسط به بالا ونهار بسیار خوبی داشت مکانیت هتل خیلی خوب هست یه مقدار اطراف هتل شلوغ بود ولی به دلیل داشتن پارکینگ ماشین مشکلی نبود وجود مهمان خارجی در هتل قابل توجه بود از نظر نظافت عالی بود به نسبت قیمت با هتل های 4 ویا 5 ستاره تهران برابری میکنه اگر منوی صبحانه رو متنوع تر کنن عالی میشه ولی لابی در ورودی هتل نداشت ودر طبقات بود
یکی از بهترین هتلهای سه ستاره تهران، که اکتراً در این هتل اقامت می کنم
اتاق‌های جمع و جور و کوچکی دارد و بسیار تمیز می‌باشد. نزدیکی به مرکز شهر و داشتن پارکینگ هم از دیگر ویژگی‌های آن است. انتخاب خوبی است.
به نسبت قیمت و سه ستاره بودنش میتونه بهترین انتخاب باشه، هتل فوقولاده تمیز و شیک برخورد کارکنان عالی رسیدگی ب اتاق و امکانات عالی دسترسی خیلی خوب هتل ساکت و آرام . بنظرم در کل تو هتل های اون اطراف بهترینه و از بقیه ی سرو گردن بالاتره در کل راضی میشید از انتخابش
من يك شب در تاريخ ١٠ تير در اين هتل اقامت داشتم دسترسي عالي به نقاط اصلي شهر و برخورد خدمه از نكات مثبتش بود... اتاقم هم عالي و تميزو و مرتب بود
من از نظر موقعیت و امکانات هتل راضی بودم ولی از لحاظ برخورد پرسنل اصلا البته رفتار پرسنل رستوران عالی بود ولی بقیه پرسنل خدماتی و رسپشنها باید یه دوره توجیهی رفتار با مشتری بگزرونن یا رفتار پرسنل هتلهای درجه ۱ رو ببینن تا جایگاه واقعیشونو یاد بگیرن
در کل هتل بدی نبود. کمی کوچک هستش محیطش اما واسه یک شب اقامت خوبه.
بسیار هتل تمیز و خوبی بود . برخورد کارکنان خوب و سرویس دهی مناسی فقط نبود آسانسور برای علی رغم طبقات کم هتل برای افراد مسن کمی مشکل است که امیدوارم مدیریت خوب هتل آن را هم برطرف نماید .
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان تمیز بودن اطاقها
نقاط ضعف:
منوی ضعیف صبحانه
خوب بود همه چیز در حد خود هتل عالی بود و متناسب با قیمت پرداخت شده واقعا هم عالی و خوب و خفن بود هتل
نقاط قوت:
موقعیت هتل مرکز شهر
نقاط ضعف:
شاید ملحفه ها عوض نشده بود!
هتل بسیار مناسبی بود . امکانات و تجهیزات اتاق عالی بود اما لابی اصلا مناسب نبود .ولی خب در کل خیلی عالی بود و من همیشه از خدماتتون استفاده میکنم دمتون گرم
اوکی بود فقط یه مشکل کوچیکی بود اون هم این بود که قرار بود اتاقو 2 تحویل بدن ولی خب گفتن انگار من اشتباه متوجه شدم. وگرنه بقیه ی چیز ها خیلی خوب بود
نه من خیلی راضی بودم همه چیز 20 بود و عالی هم کارکنان هم خدمات هتل از لحاط غذا و تمیزی اتاق ها و ...
خوب بود در کل من برای کسی گرفته بودم که ایشون هم راضی بودن از هتل و مورد خاصی از نظرشون ایراد نداشته
خوب بود . هم کارکنانش مودب و اراسته و حاضر به خدمت بودن. هم غذاشون بد نبود . هم به هر حال ایرادی نداشت نسبت به قیمت پرداختی مون
نقاط قوت:
تمیز بودن و به روز بودن هتل, پارکینگ هتل, پرسنل بسیار مودب و رستوران تمیز.
نقاط ضعف:
برای شب اول اقامت, اتاق ما خیلی کوچک بود که البته با همکاری پرسنل, برای دو شب بعد اتاق بزرگتری به ما دادند.
جای خوبی بود دستتون درد نکنه خیلی راضی بودیم . هتلای تهران گرون هست اما خب به جاش خوبه دیگه چاره چیه
نقاط قوت:
امکانات بسیار خوب صبحانه کامل تهویه ونظافت خوب پارکینگ اختصاصی
نقاط ضعف:
بالا بودن قیمت در محدوده طرح ترافیک
خیلی ممنون همه چیز خوب بود راضی بودیم دستتون درد نکنه
نقاط قوت:
نزدیکی به ایستگاه مترو نزدیک ۱۰۰ متر نزدیکی به ایستگاه brt وجود فروشگاههای مختلف در نزدیکی هتل سکوت مناسب در شب ها با وجود. مجاورت هتل با خیابان رفتار مناسب کلیه کارمندان هتل
نقاط ضعف:
وجود نور یکدست زرد در اتاق که خستگی چشم را باعث میشود.ترکیب نور سفید و زرد بهتر است با وجود تمیزی اتاق شبها نیش حشرات مشکل زا بود
همه چیز عالی بود.ممنون ازتون واقعا لذت بخش و تحسین برانگیز بود.هم خدمه عالی بودن. هم غذا خیلی خوب بود. همه اتاق ها بزرگ و خوب بود
در کل خوب بود خیلی راضی بودیم فقط یه مشکل پیش اومد اونم این که مارو از میز بلند کردن به بهانه ی اینکه تعدادمون کمه و باید رو میز های کوچکتر بنشینیم در صورتی که هتل خالی بود و خیلی خلوت بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.