هتل باباطاهر تهران

تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به چهارراه سمیه، پلاک 49
3.4
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
معرفی هتل باباطاهر تهران
هتل ۳ ستاره باباطاهر تهران در خیابان سپهبد قرنی نرسیده به چهارراه سمیه واقع شده است و با کادر مجرب و امکانات رفاهی آماده پذیرایی از شما مهمانان عزیز می‌باشد. این هتل دارای اینترنت وایرلس رایگان در تمامی قسمت‌های هتل می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل باباطاهر
باباطاهر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
414,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
414,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
414,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
414,000
تومان
29 شهریور
جمعه
414,000
تومان
30 شهریور
شنبه
414,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
414,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
414,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
414,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
414,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
414,000
تومان
ایران هتل آنلاین
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
414,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
414,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
414,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
414,000
تومان
29 شهریور
جمعه
414,000
تومان
30 شهریور
شنبه
414,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
414,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
414,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
414,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
414,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
414,000
تومان
جا اینجاس
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
414,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
414,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
414,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
414,000
تومان
29 شهریور
جمعه
414,000
تومان
30 شهریور
شنبه
414,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
414,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
29 شهریور
جمعه
420,000
تومان
30 شهریور
شنبه
420,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
420,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
420,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
420,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
باباطاهر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
532,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
532,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
532,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
532,000
تومان
29 شهریور
جمعه
532,000
تومان
30 شهریور
شنبه
532,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
532,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
ایران هتل آنلاین
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
532,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
532,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
532,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
532,000
تومان
29 شهریور
جمعه
532,000
تومان
30 شهریور
شنبه
532,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
532,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
اقامت 24
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
532,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
532,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
532,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
532,000
تومان
29 شهریور
جمعه
532,000
تومان
30 شهریور
شنبه
532,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
532,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
علاءالدین
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
540,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
540,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
540,000
تومان
29 شهریور
جمعه
540,000
تومان
30 شهریور
شنبه
540,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
540,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
باباطاهر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ایران هتل آنلاین
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
532,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
532,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
532,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
532,000
تومان
29 شهریور
جمعه
532,000
تومان
30 شهریور
شنبه
532,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
532,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
باباطاهر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جا اینجاس
642,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
642,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
642,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
642,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
642,000
تومان
29 شهریور
جمعه
642,000
تومان
30 شهریور
شنبه
642,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
642,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
650,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
650,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
650,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
650,000
تومان
29 شهریور
جمعه
650,000
تومان
30 شهریور
شنبه
650,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
650,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
650,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
650,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
650,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
650,000
تومان
29 شهریور
جمعه
650,000
تومان
30 شهریور
شنبه
650,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
650,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
650,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
650,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
650,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
650,000
تومان
علاءالدین
659,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
659,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
659,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
659,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
659,000
تومان
29 شهریور
جمعه
659,000
تومان
30 شهریور
شنبه
659,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
659,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
659,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
659,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
659,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
659,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
باباطاهر-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
جا اینجاس
768,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
768,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
768,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
768,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
768,000
تومان
29 شهریور
جمعه
768,000
تومان
30 شهریور
شنبه
768,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
768,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
768,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
768,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
768,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
768,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
768,000
تومان
29 شهریور
جمعه
768,000
تومان
30 شهریور
شنبه
768,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
768,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
768,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
768,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
768,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
768,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
باباطاهر-سوئیت چهارنفره جونیور
سوئیت چهارنفره جونیور
علاءالدین
779,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 شهریور
دوشنبه
779,000
تومان
26 شهریور
سه شنبه
779,000
تومان
27 شهریور
چهارشنبه
779,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
779,000
تومان
29 شهریور
جمعه
779,000
تومان
30 شهریور
شنبه
779,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
779,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
779,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
779,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
779,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
779,000
تومان

امکانات اتاق های هتل باباطاهر تهران

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
روم سرویس 24 ساعته
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
روزنامه
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
مبل
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات بیدار باش
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
اینترنت در اتاق
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
میزکار

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل استقلال تهران
3.1
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
علاءالدین
از 470,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپیناس پالاس تهران
3.8
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
علاءالدین
از 769,000 تومان
اسنپ تریپ
از 773,000 تومان
اقامت 24
از 780,000 تومان
هتل یار
از 780,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 780,000 تومان
جاباما
از 780,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 780,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان آزادی تهران
-
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
علاءالدین
از 750,000 تومان
اسنپ تریپ
از 754,000 تومان
هتل یار
از 754,000 تومان
اقامت 24
از 1,540,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,540,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل هما تهران
3.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
علاءالدین
از 250,000 تومان
هتل یار
از 666,000 تومان
اسنپ تریپ
از 818,000 تومان
اقامت 24
از 818,000 تومان
جاباما
از 818,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 818,000 تومان
property-card-image
هتل اسپیناس تهران
4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 770,000 تومان
اقامت 24
از 770,000 تومان
هتل یار
از 770,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 770,000 تومان
جاباما
از 770,000 تومان
علاءالدین
از 770,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل لاله تهران
2.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 487,000 تومان
هتل یار
از 487,500 تومان
جاباما
از 487,500 تومان
ایران مارکوپولو
از 487,500 تومان
ایران هتل آنلاین
از 682,500 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل نووتل تهران
4.2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 209,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 300,000 تومان
اسنپ تریپ
از 534,000 تومان
اقامت 24
از 534,000 تومان
هتل یار
از 534,000 تومان
علاءالدین
از 534,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 534,000 تومان
property-card-image
هتل آساره تهران
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 374,000 تومان
اقامت 24
از 374,000 تومان
هتل یار
از 374,000 تومان
جاباما
از 374,000 تومان
علاءالدین
از 374,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 509,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ 2 تهران
3.9
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 476,000 تومان
هتل یار
از 476,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 476,000 تومان
علاءالدین
از 476,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 510,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل کوثر تهران
3.6
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 400,000 تومان
اسنپ تریپ
از 409,000 تومان
اقامت 24
از 409,000 تومان
هتل یار
از 409,000 تومان
جاباما
از 409,000 تومان
علاءالدین
از 409,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 409,640 تومان
property-card-image
هتل پارسیان انقلاب تهران
3.6
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 480,000 تومان
اسنپ تریپ
از 492,000 تومان
اقامت 24
از 492,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 492,000 تومان
جاباما
از 492,000 تومان
علاءالدین
از 492,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل ایبیس  (اکسیس) تهران
3.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
جاباما
از 140,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
از 470,000 تومان
اقامت 24
از 470,000 تومان
هتل یار
از 470,000 تومان
علاءالدین
از 470,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل برج سفید تهران
2.9
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
علاءالدین
از 885,000 تومان
اسنپ تریپ
از 1,160,000 تومان
اقامت 24
از 1,160,000 تومان
هتل یار
از 1,160,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,160,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سیمرغ تهران
2.2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 530,000 تومان
اقامت 24
از 530,000 تومان
هتل یار
از 530,000 تومان
جاباما
از 530,000 تومان
علاءالدین
از 530,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 530,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل رامتین تهران
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 535,000 تومان
جاباما
از 535,000 تومان
علاءالدین
از 549,000 تومان
هتل یار
از 664,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 664,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 664,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل اسکان الوند تهران
4.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
هتل یار
از 594,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 594,000 تومان
علاءالدین
از 594,000 تومان
اسنپ تریپ
از 748,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 769,000 تومان
جاباما
از 907,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ فردوسی تهران
3.5
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 438,000 تومان
هتل یار
از 438,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 438,000 تومان
جاباما
از 438,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 438,000 تومان
علاءالدین
از 440,000 تومان
اقامت 24
از 480,000 تومان
property-card-image
هتل هویزه تهران
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 459,000 تومان
اسنپ تریپ
از 538,000 تومان
اقامت 24
از 538,000 تومان
هتل یار
از 538,000 تومان
جاباما
از 538,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 540,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 545,000 تومان
property-card-image
هتل المپیک تهران
3.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 401,000 تومان
اسنپ تریپ
از 405,000 تومان
اقامت 24
از 405,000 تومان
هتل یار
از 405,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 405,000 تومان
جاباما
از 405,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 430,000 تومان
property-card-image
هتل آکادمی تهران
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 445,000 تومان
اقامت 24
از 445,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 445,000 تومان
علاءالدین
از 445,000 تومان
هتل یار
از 450,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 459,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل ارم تهران
4.5
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 471,000 تومان
اقامت 24
از 471,000 تومان
هتل یار
از 471,000 تومان
جاباما
از 471,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 506,000 تومان
علاءالدین
از 541,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 550,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ تهران
3
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 456,000 تومان
اقامت 24
از 456,000 تومان
هتل یار
از 456,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 456,000 تومان
جاباما
از 456,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 456,000 تومان
علاءالدین
از 476,000 تومان
property-card-image
هتل ایرانگردی جهانگردی میگون تهران
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 440,000 تومان
هتل یار
از 455,000 تومان
علاءالدین
از 550,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل باباطاهر تهران

(8 نظر)
من برای ملاقات کاری به این هتل رفته بودم که متاسفانه دربان هتل اخلاق تند و بدی داشت.و هر سوالی هم که از پذیرشگر هتل میکردیم میگفت نمیدانم!!!!
عملکرد پرسنل خوب نبود ،دسترسی به مرکز شهر خوب بود....
موقعیت خوب، امکانات و خدمات ضعیف...
عملکردپرسنل و خدمات ضعیف،موقعیت مکانی خوبی دارد....
راستش این هتل بیشتر از انتظارات من از یک هتل 3 ستاره بود...اطاق ،ملحفه و کمدها و ... شیک و تمیز ،حمام و سرویس بهداشتی شیک و تمیز ، رستوران و غذای خوب و کارکنان هم بسیار خوش رفتار و دوستانه..... محل هتل بسیار خوب...تقریبا مرکز شهر و به ایستگاه مترو نزدیک ..به رستورانهای خوب و آثار تاریخی نزدیک. فقط یک ایراد داشت و این بود که در مشخصات هتل در سایت ، سرویس اطاق دارای چایساز و تی بگ ذکر شده ولی بنده برای آن پول پرداخت کردم و بطور رایگان در اطاق وجود نداشت....
پرسنل هیچ آموزشی ندیدن، فقط به درد سفر کاری میخوره امکانات معمولی...
عملکرد کارکنان ضعیف بود صبحانه بسیار ضعیف و ابتدایی بود این هتل فقط به لحاظ موقعیتی مکانی که دارد خوب است و گرنه کلا ضعیف است....
کارمندی نداشت لباس فرمی درست وحسابی نداشت جلوی درب کسی نبودشب تاصبح عملیات ساختمانی داشتند ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.