هتل باباطاهر تهران

تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به چهارراه سمیه، پلاک 49
3.4
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی هتل باباطاهر تهران

هتل ۳ ستاره باباطاهر تهران در خیابان سپهبد قرنی نرسیده به چهارراه سمیه واقع شده است و با کادر مجرب و امکانات رفاهی آماده پذیرایی از شما مهمانان عزیز می‌باشد. این هتل دارای اینترنت وایرلس رایگان در تمامی قسمت‌های هتل می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل باباطاهر تهران
باباطاهر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
414,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
414,000
تومان
4 بهمن
جمعه
414,000
تومان
5 بهمن
شنبه
414,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
414,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
414,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
414,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
414,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
414,000
تومان
11 بهمن
جمعه
414,000
تومان
12 بهمن
شنبه
414,000
تومان
ایران مارکوپولو
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
415,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
415,000
تومان
4 بهمن
جمعه
415,000
تومان
5 بهمن
شنبه
415,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
415,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
415,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
415,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
415,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
415,000
تومان
11 بهمن
جمعه
415,000
تومان
12 بهمن
شنبه
415,000
تومان
علاءالدین
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
4 بهمن
جمعه
420,000
تومان
5 بهمن
شنبه
420,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
11 بهمن
جمعه
420,000
تومان
12 بهمن
شنبه
420,000
تومان
اسنپ تریپ
516,700 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
516,700
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
516,700
تومان
4 بهمن
جمعه
516,700
تومان
5 بهمن
شنبه
516,700
تومان
6 بهمن
یکشنبه
516,700
تومان
7 بهمن
دوشنبه
516,700
تومان
8 بهمن
سه شنبه
516,700
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
516,700
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
516,700
تومان
11 بهمن
جمعه
516,700
تومان
12 بهمن
شنبه
516,700
تومان
باباطاهر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
532,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
532,000
تومان
4 بهمن
جمعه
532,000
تومان
5 بهمن
شنبه
532,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
532,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
532,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
532,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
532,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
532,000
تومان
11 بهمن
جمعه
532,000
تومان
12 بهمن
شنبه
532,000
تومان
ایران مارکوپولو
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
535,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
535,000
تومان
4 بهمن
جمعه
535,000
تومان
5 بهمن
شنبه
535,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
535,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
535,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
535,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
535,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
535,000
تومان
11 بهمن
جمعه
535,000
تومان
12 بهمن
شنبه
535,000
تومان
علاءالدین
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
4 بهمن
جمعه
540,000
تومان
5 بهمن
شنبه
540,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
540,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
540,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
540,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
540,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
540,000
تومان
11 بهمن
جمعه
540,000
تومان
12 بهمن
شنبه
540,000
تومان
اسنپ تریپ
663,800 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
663,800
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
663,800
تومان
4 بهمن
جمعه
663,800
تومان
5 بهمن
شنبه
663,800
تومان
6 بهمن
یکشنبه
663,800
تومان
7 بهمن
دوشنبه
663,800
تومان
8 بهمن
سه شنبه
663,800
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
663,800
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
663,800
تومان
11 بهمن
جمعه
663,800
تومان
12 بهمن
شنبه
663,800
تومان
باباطاهر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
663,800 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
663,800
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
663,800
تومان
4 بهمن
جمعه
663,800
تومان
5 بهمن
شنبه
663,800
تومان
6 بهمن
یکشنبه
663,800
تومان
7 بهمن
دوشنبه
663,800
تومان
8 بهمن
سه شنبه
663,800
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
663,800
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
663,800
تومان
11 بهمن
جمعه
663,800
تومان
12 بهمن
شنبه
663,800
تومان
باباطاهر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
4 بهمن
جمعه
650,000
تومان
5 بهمن
شنبه
650,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
650,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
جمعه
650,000
تومان
12 بهمن
شنبه
650,000
تومان
ایران مارکوپولو
655,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
655,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
655,000
تومان
4 بهمن
جمعه
655,000
تومان
5 بهمن
شنبه
655,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
655,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
655,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
655,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
655,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
655,000
تومان
11 بهمن
جمعه
655,000
تومان
12 بهمن
شنبه
655,000
تومان
علاءالدین
659,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
659,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
659,000
تومان
4 بهمن
جمعه
659,000
تومان
5 بهمن
شنبه
659,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
659,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
659,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
659,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
659,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
659,000
تومان
11 بهمن
جمعه
659,000
تومان
12 بهمن
شنبه
659,000
تومان
اسنپ تریپ
812,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
812,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
812,000
تومان
4 بهمن
جمعه
812,000
تومان
5 بهمن
شنبه
812,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
812,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
812,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
812,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
812,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
812,000
تومان
11 بهمن
جمعه
812,000
تومان
12 بهمن
شنبه
812,000
تومان
باباطاهر-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
768,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
768,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
768,000
تومان
4 بهمن
جمعه
768,000
تومان
5 بهمن
شنبه
768,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
768,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
768,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
768,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
768,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
768,000
تومان
11 بهمن
جمعه
768,000
تومان
12 بهمن
شنبه
768,000
تومان
ایران مارکوپولو
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
770,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
4 بهمن
جمعه
770,000
تومان
5 بهمن
شنبه
770,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
770,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
770,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
770,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
770,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
770,000
تومان
11 بهمن
جمعه
770,000
تومان
12 بهمن
شنبه
770,000
تومان
اسنپ تریپ
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
960,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
960,000
تومان
4 بهمن
جمعه
960,000
تومان
5 بهمن
شنبه
960,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
960,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
960,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
960,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
960,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
960,000
تومان
11 بهمن
جمعه
960,000
تومان
12 بهمن
شنبه
960,000
تومان
باباطاهر-سوئیت چهارنفره جونیور
سوئیت چهارنفره جونیور
علاءالدین
779,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
779,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
779,000
تومان
4 بهمن
جمعه
779,000
تومان
5 بهمن
شنبه
779,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
779,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
779,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
779,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
779,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
779,000
تومان
11 بهمن
جمعه
779,000
تومان
12 بهمن
شنبه
779,000
تومان

امکانات اتاق های هتل باباطاهر تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
روم سرویس 24 ساعته
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
تلویزیون LED در لابی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
کافی شاپ
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
میزکار
رخت آویز

آدرس هتل باباطاهر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل باباطاهر تهران

(8 نظر)
من برای ملاقات کاری به این هتل رفته بودم که متاسفانه دربان هتل اخلاق تند و بدی داشت.و هر سوالی هم که از پذیرشگر هتل میکردیم میگفت نمیدانم!!!!
عملکرد پرسنل خوب نبود ،دسترسی به مرکز شهر خوب بود.
موقعیت خوب، امکانات و خدمات ضعیف
عملکردپرسنل و خدمات ضعیف،موقعیت مکانی خوبی دارد.
راستش این هتل بیشتر از انتظارات من از یک هتل 3 ستاره بود...اطاق ،ملحفه و کمدها و ... شیک و تمیز ،حمام و سرویس بهداشتی شیک و تمیز ، رستوران و غذای خوب و کارکنان هم بسیار خوش رفتار و دوستانه..... محل هتل بسیار خوب...تقریبا مرکز شهر و به ایستگاه مترو نزدیک ..به رستورانهای خوب و آثار تاریخی نزدیک. فقط یک ایراد داشت و این بود که در مشخصات هتل در سایت ، سرویس اطاق دارای چایساز و تی بگ ذکر شده ولی بنده برای آن پول پرداخت کردم و بطور رایگان در اطاق وجود نداشت.
پرسنل هیچ آموزشی ندیدن، فقط به درد سفر کاری میخوره امکانات معمولی
عملکرد کارکنان ضعیف بود صبحانه بسیار ضعیف و ابتدایی بود این هتل فقط به لحاظ موقعیتی مکانی که دارد خوب است و گرنه کلا ضعیف است.
کارمندی نداشت لباس فرمی درست وحسابی نداشت جلوی درب کسی نبودشب تاصبح عملیات ساختمانی داشتند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل باباطاهر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باباطاهر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باباطاهر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باباطاهر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باباطاهر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.