هتل اورین تهران

تهران، خیابان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، کوچه مجد
3.2
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
معرفی هتل اورین تهران
هتل اورین تهران واقع در خیابان انقلاب در سال ۱۳۷۶ افتتاح و جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان این هتل دو ستاره در ۶ طبقه بنا و دارای ۵۹ باب اتاق با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل اورین با کادر مجرب پذیرای شما میهمانان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اورین
اورین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
214,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
214,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
214,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
214,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
10 خرداد
جمعه
214,000
تومان
11 خرداد
شنبه
214,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
214,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
214,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
214,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
اسنپ تریپ
214,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
214,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
214,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
214,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
10 خرداد
جمعه
214,000
تومان
11 خرداد
شنبه
214,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
214,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
214,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
214,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
ایران هتل آنلاین
214,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
214,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
214,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
214,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
10 خرداد
جمعه
214,000
تومان
11 خرداد
شنبه
214,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
214,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
214,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
214,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
اقامت 24
214,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
214,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
214,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
214,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
10 خرداد
جمعه
214,000
تومان
11 خرداد
شنبه
214,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
214,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
214,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
214,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
هتل یار
233,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
233,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
233,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
233,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
233,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
233,000
تومان
10 خرداد
جمعه
233,000
تومان
11 خرداد
شنبه
233,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
233,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
233,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
233,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
233,000
تومان
علاءالدین
233,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
233,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
233,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
233,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
233,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
233,000
تومان
10 خرداد
جمعه
233,000
تومان
11 خرداد
شنبه
233,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
233,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
233,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
233,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
233,000
تومان
اورین-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
جاباما
338,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
10 خرداد
جمعه
338,000
تومان
11 خرداد
شنبه
338,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
اسنپ تریپ
338,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
10 خرداد
جمعه
338,000
تومان
11 خرداد
شنبه
338,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
اقامت 24
338,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
10 خرداد
جمعه
338,000
تومان
11 خرداد
شنبه
338,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
هتل یار
357,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
357,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
357,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
357,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
10 خرداد
جمعه
357,000
تومان
11 خرداد
شنبه
357,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
357,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
357,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
357,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
علاءالدین
357,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
357,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
357,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
357,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
10 خرداد
جمعه
357,000
تومان
11 خرداد
شنبه
357,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
357,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
357,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
357,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
اورین-دو تخته دابل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
338,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
10 خرداد
جمعه
338,000
تومان
11 خرداد
شنبه
338,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
اورین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
429,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
429,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
429,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
429,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
429,000
تومان
10 خرداد
جمعه
429,000
تومان
11 خرداد
شنبه
429,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
429,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
429,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
429,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
اسنپ تریپ
429,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
429,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
429,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
429,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
429,000
تومان
10 خرداد
جمعه
429,000
تومان
11 خرداد
شنبه
429,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
429,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
429,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
429,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
هتل یار
448,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
448,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
448,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
448,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
448,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
448,000
تومان
10 خرداد
جمعه
448,000
تومان
11 خرداد
شنبه
448,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
448,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
448,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
448,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
448,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اورین تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
تلفن
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
اینترنت در قسمت لابی
حمام
تلویزیون در LED در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل استقلال تهران
3.1
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران
جاباما
از 310,400 تومان
هتل یار
از 353,000 تومان
اقامت 24
از 353,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 353,000 تومان
اسنپ تریپ
از 353,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 353,000 تومان
علاءالدین
از 353,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان آزادی تهران
-
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 550,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 550,000 تومان
اقامت 24
از 550,000 تومان
هتل یار
از 550,000 تومان
جاباما
از 550,000 تومان
اسنپ تریپ
از 550,000 تومان
علاءالدین
از 550,000 تومان
property-card-image
هتل اسپیناس پالاس تهران
3.8
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
جاباما
از 689,670 تومان
ایران هتل آنلاین
از 711,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 711,000 تومان
هتل یار
از 711,000 تومان
اسنپ تریپ
از 711,000 تومان
اقامت 24
از 711,000 تومان
علاءالدین
از 711,000 تومان
property-card-image
هتل هما تهران
3.2
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 240,000 تومان
جاباما
از 250,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اسنپ تریپ
از 450,000 تومان
علاءالدین
از 450,000 تومان
اقامت 24
از 450,000 تومان
هتل یار
از 450,000 تومان
property-card-image
هتل اسپیناس تهران
4
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
هتل یار
از 608,000 تومان
اسنپ تریپ
از 608,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 608,000 تومان
علاءالدین
از 608,000 تومان
اقامت 24
از 608,000 تومان
جاباما
از 608,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 638,000 تومان
property-card-image
هتل لاله تهران
2.7
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 460,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 460,000 تومان
جاباما
از 460,000 تومان
هتل یار
از 460,000 تومان
اقامت 24
از 460,000 تومان
علاءالدین
از 460,000 تومان
اسنپ تریپ
از 460,000 تومان
property-card-image
هتل نووتل تهران
4.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
جاباما
از 208,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 209,000 تومان
اسنپ تریپ
از 420,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
علاءالدین
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
هتل یار
از 420,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ فردوسی تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 366,000 تومان
هتل یار
از 366,000 تومان
علاءالدین
از 370,000 تومان
اقامت 24
از 371,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 371,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 376,000 تومان
جاباما
از 396,000 تومان
property-card-image
هتل اوین تهران
3.8
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
اقامت 24
از 405,000 تومان
علاءالدین
از 405,000 تومان
اسنپ تریپ
از 405,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 405,000 تومان
جاباما
از 426,800 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رامتين تهران
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
علاءالدین
از 529,000 تومان
اسنپ تریپ
از 664,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 664,000 تومان
هتل یار
از 675,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 685,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سیمرغ تهران
2.2
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
علاءالدین
از 400,000 تومان
اسنپ تریپ
از 400,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 400,000 تومان
اقامت 24
از 400,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل برج سفید تهران
2.9
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 955,000 تومان
علاءالدین
از 970,000 تومان
اقامت 24
از 985,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 985,000 تومان
هتل یار
از 985,000 تومان
اسنپ تریپ
از 1,117,000 تومان
جاباما
از 1,140,000 تومان
property-card-image
هتل هویزه تهران
3.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 405,000 تومان
علاءالدین
از 405,000 تومان
اقامت 24
از 449,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 449,000 تومان
هتل یار
از 449,000 تومان
اسنپ تریپ
از 449,000 تومان
جاباما
از 449,000 تومان
property-card-image
هتل ایبیس  (اکسیس) تهران
3.5
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
جاباما
از 138,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
از 392,000 تومان
علاءالدین
از 392,000 تومان
هتل یار
از 392,000 تومان
اقامت 24
از 392,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کوثر تهران
3.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
علاءالدین
از 280,000 تومان
اقامت 24
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 290,000 تومان
اسنپ تریپ
از 290,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 290,000 تومان
جاباما
از 290,000 تومان
هتل یار
از 290,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ 2 تهران
3.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 362,000 تومان
اقامت 24
از 362,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 366,000 تومان
جاباما
از 367,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 369,000 تومان
هتل یار
از 369,000 تومان
علاءالدین
از 369,000 تومان
property-card-image
هتل انقلاب تهران
3.6
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
علاءالدین
از 365,000 تومان
جاباما
از 395,000 تومان
هتل یار
از 395,000 تومان
اقامت 24
از 395,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 395,000 تومان
اسنپ تریپ
از 395,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اسكان الوند تهران
4.6
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
اقامت 24
از 509,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 509,000 تومان
اسنپ تریپ
از 509,000 تومان
هتل یار
از 509,000 تومان
جاباما
از 509,000 تومان
علاءالدین
از 520,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 659,000 تومان
property-card-image
هتل آکادمی تهران
3.7
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 308,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 309,000 تومان
اقامت 24
از 309,000 تومان
هتل یار
از 320,000 تومان
علاءالدین
از 325,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرامیس تهران
2.9
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 493,000 تومان
علاءالدین
از 493,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 510,000 تومان
اقامت 24
از 510,000 تومان
جاباما
از 510,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 515,000 تومان
هتل یار
از 515,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ تهران
3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 334,000 تومان
اقامت 24
از 334,000 تومان
هتل یار
از 334,000 تومان
علاءالدین
از 354,000 تومان
جاباما
از 359,000 تومان
اسنپ تریپ
از 359,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 469,000 تومان
property-card-image
هتل آساره تهران
3.6
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
اقامت 24
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 310,000 تومان
جاباما
از 313,000 تومان
هتل یار
از 318,000 تومان
علاءالدین
از 385,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 464,000 تومان
property-card-image
هتل المپیک تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 410,000 تومان
هتل یار
از 410,000 تومان
اقامت 24
از 410,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 410,000 تومان
جاباما
از 414,000 تومان
علاءالدین
از 425,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 435,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل اورین تهران

(28 نظر)
نقاط قوت:
پذیرش و رستوران و صبحانه در حد عالی بود
نقاط ضعف:
شیرآلات سرویس بهداشتی مطلوب نبود
نقاط قوت:
پذیرش و رستوران و صبحانه در حد عالی بود
نقاط ضعف:
شیرآلات سرویس بهداشتی مطلوب نبود
نقاط قوت:
شرایط کلی ایده آل و خوب
نقاط ضعف:
دعوای شدید و بکار بردن الفاظ رکیک مدیر هتل با خدمتکار در ساعت صرف صبحانه که باعث بهم خوردن آرامش حاضرین شد
نقاط قوت:
شرایط کلی ایده آل و خوب
نقاط ضعف:
دعوای شدید و بکار بردن الفاظ رکیک مدیر هتل با خدمتکار در ساعت صرف صبحانه که باعث بهم خوردن آرامش حاضرین شد
نقاط قوت:
سرویس وغذای خوب
نقاط ضعف:
گرمایش نداشت
نقاط قوت:
برخوردبسیارمناسب وبانزاکت پرسنل پذیرایی خوب صبحانه شایان تقدیراست باتجدیداحترام ارادتمندزرینه پور
نقاط ضعف:
تقریبانیست .چون هیچ چیز مطلق نیست
نقاط قوت:
رفتارمحترمانه کلیه پرسنل.امیدوارم خدا توفیق وخیرشان بدهد
نقاط ضعف:
دراین خصوص نکته قابل ذکری وجودندارد
این هتل دسترسی خیلی خوبی به میدون انقلاب ، مترو و ایستگاه اتوبوس داره. در مجموع نظافت و برخورد کارکنان خوب بود. ضمنا صبحانه ی خوبی هم خوردیم.
خوب است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل ورفتار بسیار مودبانه پرسنل
نقاط ضعف:
بعضی از اتاقها نیاز به بازسازی دارند
کارکنان خوب و خوش برخورد...
از نظر ارزش نسبت به قیمت خوب است و دسترسی به نقاط نیز عالی اس هم نزدیک به مترو انقلاب و هم محل اجتماع تاکسی روبروی کوچه مجد
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
-
برخورد مناسب کارمندان
راضی بودم...
خوب بود...
به عنوان هتل دو ستاره خوب بود. اتاق و سرویس بهداشتی تمیز، رفتار پرسنل خیلی خوب، موقعیت هتل خیلی خوب.
باسلام کارکنان هتل اصلا حرفه ای نیستن مخصوصا که در رستوران بطور خیلی بلند باهم صحبت وشوخی می کنند که اصلا در شان یک هتل نیست و رفتارشون هم با میهمانان هتل رضایت بخش نیست.در ضمن قیمت هتل کمی نسبت به کیفیتش بالاست.
امکانات / پاکیزگی /دسترسی هتل بسیار خوب می باشد ....
رفتار كارمندان معمولي بود. اتاقش كوچك بود. اما ظاهرا تميز بود. ...
من مدتهاست توي اين هتل رفت آمد دارم. بارها اونجا رفتم. بعضي از اتاقهاش خوب نيستن اما بعضيهاشم عالين. يعني دوسوي كاملا متفاوت كيفيت هستن. آخرين باري كه رفتم اتاقش خيلي عالي بود. امكانات كاملي هم داشت. ولي اگر اتاق قديمي باز سازي نشده گيرتون بياد ضمانتي نيست براي راضي بودنتون....
متوسط...
هتل خوب و راحت...
پرسنل با ادب و سرویس خوب...
خانم مسئول پذیرش بسیار برخورد بدی داشت ...
قیمت خوب، اتاق تمیز، موقعیت هتل عالی. نزدیک به مرکز شهر، مترو و بی آر تی. صبحانه متوسط بود. آسانسور کوچک و قدیمی. اتاق ها تمیز بودند که به نظر میرسید بتازگی تهمیر شدن. مدت اقامت من سه شب بود
نسبت به قیمت خوب بود. اتاقها تمیز بودند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.