هتل آساره تهران

تهران، خیابان آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی، انتهای خیابان زارع
3.6
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
معرفی هتل آساره تهران
هتل سه ستاره آساره یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین هتل‌های شهر تهران با فضایی آرام و دلپذیر در مجموعه‌ای متشکل از واحدهای متنوع اقامتی، مجموعه ورزشی، سالن‌های چند منظوره، رستوران، کافی‌شاپ، با دسترسی سریع و آسان به فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد همچنین مراکز تجاری و اداری شهر، پذیرای شمامهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آساره تهران
آساره-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
374,000
تومان
2 آذر
شنبه
374,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
374,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
374,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
374,000
تومان
8 آذر
جمعه
374,000
تومان
9 آذر
شنبه
374,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
ای‌گردش
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
374,000
تومان
2 آذر
شنبه
374,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
374,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
374,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
374,000
تومان
8 آذر
جمعه
374,000
تومان
9 آذر
شنبه
374,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
اقامت 24
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
374,000
تومان
2 آذر
شنبه
374,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
374,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
374,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
374,000
تومان
8 آذر
جمعه
374,000
تومان
9 آذر
شنبه
374,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
جاباما
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
374,000
تومان
2 آذر
شنبه
374,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
374,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
374,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
374,000
تومان
8 آذر
جمعه
374,000
تومان
9 آذر
شنبه
374,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
هتل یار
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
374,000
تومان
2 آذر
شنبه
374,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
374,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
374,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
374,000
تومان
8 آذر
جمعه
374,000
تومان
9 آذر
شنبه
374,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
ایران هتل آنلاین
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
374,000
تومان
2 آذر
شنبه
374,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
374,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
374,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
374,000
تومان
8 آذر
جمعه
374,000
تومان
9 آذر
شنبه
374,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
آساره-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
495,000
تومان
2 آذر
شنبه
495,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
495,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
495,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
495,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
495,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
495,000
تومان
8 آذر
جمعه
495,000
تومان
9 آذر
شنبه
495,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
495,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
495,000
تومان
اقامت 24
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
496,000
تومان
2 آذر
شنبه
496,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
496,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
496,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
496,000
تومان
8 آذر
جمعه
496,000
تومان
9 آذر
شنبه
496,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
ایران مارکوپولو
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
496,000
تومان
2 آذر
شنبه
496,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
496,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
496,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
496,000
تومان
8 آذر
جمعه
496,000
تومان
9 آذر
شنبه
496,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
ایران هتل آنلاین
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
496,000
تومان
2 آذر
شنبه
496,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
496,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
496,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
496,000
تومان
8 آذر
جمعه
496,000
تومان
9 آذر
شنبه
496,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
اسنپ تریپ
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
496,000
تومان
2 آذر
شنبه
496,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
496,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
496,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
496,000
تومان
8 آذر
جمعه
496,000
تومان
9 آذر
شنبه
496,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
هتل یار
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
496,000
تومان
2 آذر
شنبه
496,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
496,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
496,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
496,000
تومان
8 آذر
جمعه
496,000
تومان
9 آذر
شنبه
496,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
آساره-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
ای‌گردش
598,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
598,000
تومان
2 آذر
شنبه
598,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
598,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
598,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
598,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
598,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
598,000
تومان
8 آذر
جمعه
598,000
تومان
9 آذر
شنبه
598,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
598,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
598,000
تومان
اقامت 24
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
599,000
تومان
2 آذر
شنبه
599,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
599,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
599,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
599,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
599,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
599,000
تومان
8 آذر
جمعه
599,000
تومان
9 آذر
شنبه
599,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
599,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
599,000
تومان
هتل یار
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
599,000
تومان
2 آذر
شنبه
599,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
599,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
599,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
599,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
599,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
599,000
تومان
8 آذر
جمعه
599,000
تومان
9 آذر
شنبه
599,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
599,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
599,000
تومان
اسنپ تریپ
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
599,000
تومان
2 آذر
شنبه
599,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
599,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
599,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
599,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
599,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
599,000
تومان
8 آذر
جمعه
599,000
تومان
9 آذر
شنبه
599,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
599,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
599,000
تومان
جاباما
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
599,000
تومان
2 آذر
شنبه
599,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
599,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
599,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
599,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
599,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
599,000
تومان
8 آذر
جمعه
599,000
تومان
9 آذر
شنبه
599,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
599,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
599,000
تومان
ایران هتل آنلاین
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
599,000
تومان
2 آذر
شنبه
599,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
599,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
599,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
599,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
599,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
599,000
تومان
8 آذر
جمعه
599,000
تومان
9 آذر
شنبه
599,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
599,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
599,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آساره-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
495,000
تومان
2 آذر
شنبه
495,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
495,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
495,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
495,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
495,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
495,000
تومان
8 آذر
جمعه
495,000
تومان
9 آذر
شنبه
495,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
495,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
495,000
تومان
ایران هتل آنلاین
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
496,000
تومان
2 آذر
شنبه
496,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
496,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
496,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
496,000
تومان
8 آذر
جمعه
496,000
تومان
9 آذر
شنبه
496,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
اسنپ تریپ
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
496,000
تومان
2 آذر
شنبه
496,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
496,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
496,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
496,000
تومان
8 آذر
جمعه
496,000
تومان
9 آذر
شنبه
496,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
هتل یار
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
496,000
تومان
2 آذر
شنبه
496,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
496,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
496,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
496,000
تومان
8 آذر
جمعه
496,000
تومان
9 آذر
شنبه
496,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
جاباما
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
496,000
تومان
2 آذر
شنبه
496,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
496,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
496,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
496,000
تومان
8 آذر
جمعه
496,000
تومان
9 آذر
شنبه
496,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
496,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
496,000
تومان
آساره-سوییت بزرگ دوخوابه دونفره
سوییت بزرگ دوخوابه دونفره
ای‌گردش
769,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
769,000
تومان
2 آذر
شنبه
769,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
769,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
769,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
769,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
769,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
769,000
تومان
8 آذر
جمعه
769,000
تومان
9 آذر
شنبه
769,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
769,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
769,000
تومان
اقامت 24
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
770,000
تومان
2 آذر
شنبه
770,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
770,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
770,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
770,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
770,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
770,000
تومان
8 آذر
جمعه
770,000
تومان
9 آذر
شنبه
770,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
770,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
770,000
تومان
هتل یار
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
770,000
تومان
2 آذر
شنبه
770,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
770,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
770,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
770,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
770,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
770,000
تومان
8 آذر
جمعه
770,000
تومان
9 آذر
شنبه
770,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
770,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
770,000
تومان
اسنپ تریپ
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
770,000
تومان
2 آذر
شنبه
770,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
770,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
770,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
770,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
770,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
770,000
تومان
8 آذر
جمعه
770,000
تومان
9 آذر
شنبه
770,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
770,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
770,000
تومان
ایران هتل آنلاین
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
770,000
تومان
2 آذر
شنبه
770,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
770,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
770,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
770,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
770,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
770,000
تومان
8 آذر
جمعه
770,000
تومان
9 آذر
شنبه
770,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
770,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
770,000
تومان
جاباما
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
770,000
تومان
2 آذر
شنبه
770,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
770,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
770,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
770,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
770,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
770,000
تومان
8 آذر
جمعه
770,000
تومان
9 آذر
شنبه
770,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
770,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
770,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آساره تهران

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
رستوران بین المللی
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
اسپا
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
رستوران فضای باز
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
سونا بخار
کتابفروشی
غذای دریایی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
حمام سنتی
اتاق بازی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
آب
زمین بازی
فوتبال دستی
مینی بار
سونا خشک
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای کوچه
آرايشگاه مردانه
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
حوضچه آب سرد
خدمات CIP(تشريفات ويژه)
پينگ پنگ
محلی برای سيگاری ها
مسلط به زبان ترکی استانبولی
رستوران سنتی
حمام سنتی ایرانی
تلویزیون lcd
پنجره

آدرس هتل آساره تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آساره تهران

(42 نظر)
فوق العاده عالی هتلی به این خوبی در تهران تا حالا ندیدم، کارکنان عالی بخصوص
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
برخورد پرسنل حرفه ای و دوستانه بود،تمیزی و بهداشت خیلی خوب
عالی بود
در کل خوب بود... کمی اتاق گرم بود
در کل کلیه بخشهای هتل عالی بود و کارکنانش برخورد صمیمی و گرمی دارند
همه چی عالی بود
هتل چای ساز ندارد
همکاری خوب و اقامتی مناسب
طراحی اطاق و کیفیت صبحانه خیلی عالی است، کارکنان هم بسیار خوب هستند، ولی متاسفانه انتظار ما را از نظر تمیزی برآورده ننمود، همچنین ساعات استفاده از استخر خیلی محدود بود و من نتوانستم استفاده کنم .
نقاط قوت:
امکانات مناسب اتاق های تمیز برخورد خوب کارکنان صبحانه متوسط
نقاط ضعف:
سر و صدای زیاد در اتاق
عالی
همه چی خوب بود فقط بهتر می بود اگر در اتاقها چای ساز بود.
با توجه به ۴ ستاره بودن هتل، نبود چای ساز در اتاق، نبود تنوع نان و یا حتی یک نوع کیک در منو صبحانه، قدری عجیب‌ بود. همچنین فعال نبودن دستگاه پوز در مراجعات مکرر. اما آرامش و راحتی، رفتار مناسب پرسنل و تمیزی قابل قبول از نکات مثبت است.
برخورد مودب و خوب
همکاری عالی و ثبت خاطره خوش از اقامت
خوب
هتل خیلی شیک و عالی تازه با اسنپ ارزون تر حساب شد که واقعا از برو بچه های اسنپ صمیمانه تشکر می کنم
راضی بودم از انتخابم.
تمیزی اتاق نکته منفی ندیدم . فقط حمام قدری برای من که هیکل بزرگی دارم کوچک بود که البته مشکل بزرگی نیست
سلام. هتل بسیار خوب و راضی کننده است. رفتار مدیریت و کارکنان هتل ، با کمال ادب و احترام است. نزدیکی هتل به فرودگاه و راه آهن و میدان انقلاب که کمتر کسی است ، آنجا کار نداشته باشد ، بسیار مهم است. هر نقصی در اتاق وجود داشت ، پس از اطلاع ، برطرف می شد. من خودم این هتل را به همه پیشنهاد می کنم.
چای ساز نداشت ، سرویس بهداشتی خیلی کوچیکه
اول كه وارد اتاق شديم كولر، اونم تو تابستون خراب بود. بعد يك ساعت درست شد ولي از نحوه برخورد كاركنان خوشم نيومد. غذاي رستوران هم خوب نبود.
در چند ساعت اقامت من در این هتل (ساعت ۵صبح تا ۱۲ظهر) بوی سیگار در اتاق و طبقه سوم آزار دهنده بود اما صدای اتاق کناری بگوش نمیرسید. درصورتیکه در اقامت قبلی من صدا اتاق کناری کمی آزاردهنده بود در زمان استراحت
هتل خوب و تمیزی بود و مورد آزاردهنده ای نداشت. البته برخورد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود و خیلی هوای مهموناشون رو داشتن، امیدوارم همیشه موفق باشن
هتل خوب و تمیزی بود و مورد آزاردهنده ای نداشت. البته برخورد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود و خیلی هوای مهموناشون رو داشتن، امیدوارم همیشه موفق باشنمورد منفی ندیدم
هتل خوب و تمیزی بود و مورد آزاردهنده ای نداشت. البته برخورد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود و خیلی هوای مهموناشون رو داشتن، امیدوارم همیشه موفق باشنمورد منفی ندیدم
هتل خوب و تمیزی بود و مورد آزاردهنده ای نداشت. البته برخورد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود و خیلی هوای مهموناشون رو داشتن، امیدوارم همیشه موفق باشن
هتل خوب بود و تقریبا راضی بودم . من شب اول در این هتل اقامت داشتم ولی چون نسبت به جایی که ما کار داشتیم دور بود و اتاق هاهم خیلی خوب نبود ،در روز بعدی هتل عوض کردم و به هتلی رفتم که به محلی که کار داشتم ،نزدیکتر بود .
نقاط قوت:
اخلاق ویژه کارمندان هتل واقعا برخورد عالی داشتن.
نقاط ضعف:
برای رفع خستگی مسافر حداقل برای یک وعده چای رایگان در اتاق قرار می گرفت عالی میشد.
كتري برقي نداشت
همه چیز عالی بود، ولی از اتاقهای دیگر صداها کاملا می آمد. دمپایی داخل اتاق هم نبود.تنها مشکل این هتل همین است.
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
همه چیز عالی و خوب بود به خصوص برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
نکات منفی نمیشه گفت ولی دوتا موضوع که به نظر مهم هستن یکی اینکه اگه واحد آرایشی و بهداشتی وجود داشته باشه عالی میشه دوم اینکه کافی شاپ مقداری کیفیت قهوه هارو بالاتر ببره
همه چیز خوب بود در حد خودش خیلی مناسب بود رضایت بخش بود در کل
داداشم رفت اونجا که از همه چیز راضی بود میگفت خوب بوده وقتی ازش پرسیدم
سر و صدای کانال های کولر اذیت میکرد. غذا هم خیلی قیمت بالایی داشت و کیفیتش هم خوب نبود
عالی بود فقط دوره و بد مسیر نسبت به اماکن وگرنه بقیه ی چیز ها خوب بود اوکی بود واقعا
خدارو شکر همه چیز خوب بود راضی بودیم ممنون از پیگیری اما بهتر بود که زودتر از اینها پیگیر این قضیه میشدین
همه چی واقعا عالی بود هیچ مشکل یا موردی حس نکردم که اذیت کنه خدایی ایول دارید
نقاط قوت:
تميز بودن
نقاط ضعف:
قيمت بالاتر از توان كارمند
نقاط قوت:
تميز بودن
نقاط ضعف:
قيمّت بالاتر از توان كارمند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.