هتل آساره تهران

تهران، خیابان آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی، انتهای خیابان زارع
3.6
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
معرفی هتل آساره تهران
هتل سه ستاره آساره یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین هتل‌های شهر تهران با فضایی آرام و دلپذیر در مجموعه‌ای متشکل از واحدهای متنوع اقامتی، مجموعه ورزشی، سالن‌های چند منظوره، رستوران، کافی‌شاپ، با دسترسی سریع و آسان به فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد همچنین مراکز تجاری و اداری شهر، پذیرای شمامهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آساره
آساره-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
374,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
4 مرداد
جمعه
374,000
تومان
5 مرداد
شنبه
374,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
374,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
374,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
374,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
11 مرداد
جمعه
374,000
تومان
12 مرداد
شنبه
374,000
تومان
اسنپ تریپ
374,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
4 مرداد
جمعه
374,000
تومان
5 مرداد
شنبه
374,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
374,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
374,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
374,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
11 مرداد
جمعه
374,000
تومان
12 مرداد
شنبه
374,000
تومان
اقامت 24
374,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
4 مرداد
جمعه
374,000
تومان
5 مرداد
شنبه
374,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
374,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
374,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
374,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
11 مرداد
جمعه
374,000
تومان
12 مرداد
شنبه
374,000
تومان
علاءالدین
374,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
4 مرداد
جمعه
374,000
تومان
5 مرداد
شنبه
374,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
374,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
374,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
374,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
11 مرداد
جمعه
374,000
تومان
12 مرداد
شنبه
374,000
تومان
جاباما
375,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
4 مرداد
جمعه
375,000
تومان
5 مرداد
شنبه
375,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
375,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
375,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
375,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
11 مرداد
جمعه
375,000
تومان
12 مرداد
شنبه
375,000
تومان
تورگردان
424,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
4 مرداد
جمعه
424,000
تومان
5 مرداد
شنبه
424,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
424,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
424,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
424,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
11 مرداد
جمعه
424,000
تومان
12 مرداد
شنبه
424,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
آساره-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اسنپ تریپ
496,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
4 مرداد
جمعه
496,000
تومان
5 مرداد
شنبه
496,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
496,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
496,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
496,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
11 مرداد
جمعه
496,000
تومان
12 مرداد
شنبه
496,000
تومان
اقامت 24
496,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
4 مرداد
جمعه
496,000
تومان
5 مرداد
شنبه
496,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
496,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
496,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
496,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
11 مرداد
جمعه
496,000
تومان
12 مرداد
شنبه
496,000
تومان
ایران مارکوپولو
496,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
4 مرداد
جمعه
496,000
تومان
5 مرداد
شنبه
496,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
496,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
496,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
496,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
11 مرداد
جمعه
496,000
تومان
12 مرداد
شنبه
496,000
تومان
هتل یار
496,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
4 مرداد
جمعه
496,000
تومان
5 مرداد
شنبه
496,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
496,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
496,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
496,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
11 مرداد
جمعه
496,000
تومان
12 مرداد
شنبه
496,000
تومان
علاءالدین
496,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
4 مرداد
جمعه
496,000
تومان
5 مرداد
شنبه
496,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
496,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
496,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
496,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
11 مرداد
جمعه
496,000
تومان
12 مرداد
شنبه
496,000
تومان
تورگردان
546,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
546,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
546,000
تومان
4 مرداد
جمعه
546,000
تومان
5 مرداد
شنبه
546,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
546,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
546,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
546,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
546,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
546,000
تومان
11 مرداد
جمعه
546,000
تومان
12 مرداد
شنبه
546,000
تومان
آساره-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
جاباما
496,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
4 مرداد
جمعه
496,000
تومان
5 مرداد
شنبه
496,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
496,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
496,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
496,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
11 مرداد
جمعه
496,000
تومان
12 مرداد
شنبه
496,000
تومان
اسنپ تریپ
496,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
4 مرداد
جمعه
496,000
تومان
5 مرداد
شنبه
496,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
496,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
496,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
496,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
11 مرداد
جمعه
496,000
تومان
12 مرداد
شنبه
496,000
تومان
هتل یار
496,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
4 مرداد
جمعه
496,000
تومان
5 مرداد
شنبه
496,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
496,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
496,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
496,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
11 مرداد
جمعه
496,000
تومان
12 مرداد
شنبه
496,000
تومان
آساره-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
اقامت 24
599,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
4 مرداد
جمعه
599,000
تومان
5 مرداد
شنبه
599,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
599,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
599,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
599,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
11 مرداد
جمعه
599,000
تومان
12 مرداد
شنبه
599,000
تومان
علاءالدین
599,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
4 مرداد
جمعه
599,000
تومان
5 مرداد
شنبه
599,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
599,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
599,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
599,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
11 مرداد
جمعه
599,000
تومان
12 مرداد
شنبه
599,000
تومان
هتل یار
599,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
4 مرداد
جمعه
599,000
تومان
5 مرداد
شنبه
599,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
599,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
599,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
599,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
11 مرداد
جمعه
599,000
تومان
12 مرداد
شنبه
599,000
تومان
اسنپ تریپ
599,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
4 مرداد
جمعه
599,000
تومان
5 مرداد
شنبه
599,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
599,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
599,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
599,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
11 مرداد
جمعه
599,000
تومان
12 مرداد
شنبه
599,000
تومان
جاباما
600,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
4 مرداد
جمعه
600,000
تومان
5 مرداد
شنبه
600,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
11 مرداد
جمعه
600,000
تومان
12 مرداد
شنبه
600,000
تومان
تورگردان
649,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
649,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
649,000
تومان
4 مرداد
جمعه
649,000
تومان
5 مرداد
شنبه
649,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
649,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
649,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
649,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
649,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
649,000
تومان
11 مرداد
جمعه
649,000
تومان
12 مرداد
شنبه
649,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
آساره-دوتخته + سرويس اضافه
دوتخته + سرويس اضافه
علاءالدین
709,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
709,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
709,000
تومان
4 مرداد
جمعه
709,000
تومان
5 مرداد
شنبه
709,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
709,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
709,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
709,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
709,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
709,000
تومان
11 مرداد
جمعه
709,000
تومان
12 مرداد
شنبه
709,000
تومان
ایران مارکوپولو
709,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
709,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
709,000
تومان
4 مرداد
جمعه
709,000
تومان
5 مرداد
شنبه
709,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
709,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
709,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
709,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
709,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
709,000
تومان
11 مرداد
جمعه
709,000
تومان
12 مرداد
شنبه
709,000
تومان
آساره-سوییت بزرگ دوخوابه دونفره
سوییت بزرگ دوخوابه دونفره
اقامت 24
770,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
4 مرداد
جمعه
770,000
تومان
5 مرداد
شنبه
770,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
11 مرداد
جمعه
770,000
تومان
12 مرداد
شنبه
770,000
تومان
هتل یار
770,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
4 مرداد
جمعه
770,000
تومان
5 مرداد
شنبه
770,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
11 مرداد
جمعه
770,000
تومان
12 مرداد
شنبه
770,000
تومان
اسنپ تریپ
770,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
4 مرداد
جمعه
770,000
تومان
5 مرداد
شنبه
770,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
11 مرداد
جمعه
770,000
تومان
12 مرداد
شنبه
770,000
تومان
جاباما
773,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
773,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
773,000
تومان
4 مرداد
جمعه
773,000
تومان
5 مرداد
شنبه
773,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
773,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
773,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
773,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
773,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
773,000
تومان
11 مرداد
جمعه
773,000
تومان
12 مرداد
شنبه
773,000
تومان
تورگردان
820,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
4 مرداد
جمعه
820,000
تومان
5 مرداد
شنبه
820,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
820,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
820,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
11 مرداد
جمعه
820,000
تومان
12 مرداد
شنبه
820,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
آساره-سوئیت دوخوابه سه نفره
سوئیت دوخوابه سه نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آساره تهران

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
رستوران بین المللی
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
اسپا
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
رستوران فضای باز
اژانس مسافرتی
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
سونا بخار
کتابفروشی
غذای دریایی
تلفن
حمام سنتی
اتاق بازی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
آب
زمین بازی
خودپرداز

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل استقلال تهران
3.1
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 477,000 تومان
اقامت 24
از 477,000 تومان
هتل یار
از 477,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 477,000 تومان
جاباما
از 477,000 تومان
علاءالدین
از 477,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 477,000 تومان
property-card-image
هتل اسپیناس پالاس تهران
3.8
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 780,000 تومان
اقامت 24
از 780,000 تومان
هتل یار
از 780,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 780,000 تومان
علاءالدین
از 780,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 780,000 تومان
جاباما
از 1,320,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان آزادی تهران
-
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 754,000 تومان
اقامت 24
از 754,000 تومان
هتل یار
از 754,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 754,000 تومان
جاباما
از 754,000 تومان
علاءالدین
از 754,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 754,000 تومان
property-card-image
هتل هما تهران
3.2
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
هتل یار
از 500,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 500,000 تومان
اسنپ تریپ
از 666,000 تومان
جاباما
از 666,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپیناس تهران
4
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 642,000 تومان
اقامت 24
از 642,000 تومان
هتل یار
از 642,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 642,000 تومان
جاباما
از 642,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 642,000 تومان
علاءالدین
از 732,000 تومان
property-card-image
هتل لاله تهران
2.7
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 440,000 تومان
اقامت 24
از 440,000 تومان
هتل یار
از 440,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 440,000 تومان
جاباما
از 440,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 440,000 تومان
علاءالدین
از 480,000 تومان
property-card-image
هتل نووتل تهران
4.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
جاباما
از 199,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 220,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
علاءالدین
از 420,000 تومان
اسنپ تریپ
از 440,000 تومان
اقامت 24
از 440,000 تومان
هتل یار
از 440,000 تومان
property-card-image
هتل اسکان الوند تهران
4.6
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 594,000 تومان
علاءالدین
از 594,000 تومان
جاباما
از 596,000 تومان
اقامت 24
از 748,000 تومان
هتل یار
از 748,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 785,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل رامتین تهران
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 636,480 تومان
ایران هتل آنلاین
از 664,000 تومان
جاباما
از 665,000 تومان
علاءالدین
از 665,000 تومان
هتل یار
از 675,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 675,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ فردوسی تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 399,640 تومان
اقامت 24
از 412,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 412,000 تومان
جاباما
از 412,000 تومان
علاءالدین
از 412,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 412,000 تومان
هتل یار
از 432,000 تومان
property-card-image
هتل هویزه تهران
3.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
علاءالدین
از 459,000 تومان
اسنپ تریپ
از 483,000 تومان
اقامت 24
از 483,000 تومان
هتل یار
از 483,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 483,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 483,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سیمرغ تهران
2.2
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 480,000 تومان
اقامت 24
از 480,000 تومان
هتل یار
از 480,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 480,000 تومان
جاباما
از 480,000 تومان
علاءالدین
از 480,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 530,000 تومان
property-card-image
هتل برج سفید تهران
2.9
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 1,160,000 تومان
اقامت 24
از 1,160,000 تومان
هتل یار
از 1,160,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,169,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,515,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ایبیس  (اکسیس) تهران
3.5
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
جاباما
از 130,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اقامت 24
از 392,000 تومان
علاءالدین
از 392,000 تومان
هتل یار
از 414,000 تومان
اسنپ تریپ
از 422,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل انقلاب تهران
3.6
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 492,000 تومان
جاباما
از 492,000 تومان
علاءالدین
از 520,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 597,000 تومان
اسنپ تریپ
از 608,000 تومان
اقامت 24
از 608,000 تومان
هتل یار
از 608,000 تومان
property-card-image
هتل اوین تهران
3.8
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 546,000 تومان
اقامت 24
از 546,000 تومان
هتل یار
از 546,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 546,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 546,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل کوثر تهران
3.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 356,000 تومان
اقامت 24
از 356,000 تومان
هتل یار
از 356,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 356,000 تومان
جاباما
از 356,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 356,000 تومان
علاءالدین
از 409,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ 2 تهران
3.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 476,000 تومان
اقامت 24
از 476,000 تومان
هتل یار
از 476,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 476,000 تومان
جاباما
از 476,000 تومان
علاءالدین
از 485,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 640,000 تومان
property-card-image
هتل آکادمی تهران
3.7
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 450,000 تومان
اقامت 24
از 450,000 تومان
هتل یار
از 450,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 450,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 459,000 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آرامیس تهران
2.9
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 509,000 تومان
جاباما
از 509,000 تومان
علاءالدین
از 509,000 تومان
اقامت 24
از 510,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 510,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 510,000 تومان
هتل یار
از 790,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ تهران
3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 445,000 تومان
اسنپ تریپ
از 456,000 تومان
هتل یار
از 456,000 تومان
جاباما
از 456,000 تومان
علاءالدین
از 456,165 تومان
ایران هتل آنلاین
از 490,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 639,000 تومان
property-card-image
هتل المپیک تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 410,000 تومان
هتل یار
از 410,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 410,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 460,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آساره تهران

(30 نظر)
همه چی عالی بود
هتل چای ساز ندارد...
همکاری خوب و اقامتی مناسب...
طراحی اطاق و کیفیت صبحانه خیلی عالی است، کارکنان هم بسیار خوب هستند، ولی متاسفانه انتظار ما را از نظر تمیزی برآورده ننمود، همچنین ساعات استفاده از استخر خیلی محدود بود و من نتوانستم استفاده کنم ....
نقاط قوت:
امکانات مناسب اتاق های تمیز برخورد خوب کارکنان صبحانه متوسط
نقاط ضعف:
سر و صدای زیاد در اتاق
عالی...
همه چی خوب بود فقط بهتر می بود اگر در اتاقها چای ساز بود. ...
با توجه به ۴ ستاره بودن هتل، نبود چای ساز در اتاق، نبود تنوع نان و یا حتی یک نوع کیک در منو صبحانه، قدری عجیب‌ بود. همچنین فعال نبودن دستگاه پوز در مراجعات مکرر. اما آرامش و راحتی، رفتار مناسب پرسنل و تمیزی قابل قبول از نکات مثبت است....
همکاری عالی و ثبت خاطره خوش از اقامت...
برخورد مودب و خوب...
هتل خیلی شیک و عالی تازه با اسنپ ارزون تر حساب شد که واقعا از برو بچه های اسنپ صمیمانه تشکر می کنم
راضی بودم از انتخابم.
تمیزی اتاق نکته منفی ندیدم . فقط حمام قدری برای من که هیکل بزرگی دارم کوچک بود که البته مشکل بزرگی نیست
خوب...
سلام. هتل بسیار خوب و راضی کننده است. رفتار مدیریت و کارکنان هتل ، با کمال ادب و احترام است. نزدیکی هتل به فرودگاه و راه آهن و میدان انقلاب که کمتر کسی است ، آنجا کار نداشته باشد ، بسیار مهم است. هر نقصی در اتاق وجود داشت ، پس از اطلاع ، برطرف می شد. من خودم این هتل را به همه پیشنهاد می کنم. ...
هتل خوب و تمیزی بود و مورد آزاردهنده ای نداشت. البته برخورد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود و خیلی هوای مهموناشون رو داشتن، امیدوارم همیشه موفق باشن
هتل خوب و تمیزی بود و مورد آزاردهنده ای نداشت. البته برخورد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود و خیلی هوای مهموناشون رو داشتن، امیدوارم همیشه موفق باشنمورد منفی ندیدم
هتل خوب و تمیزی بود و مورد آزاردهنده ای نداشت. البته برخورد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود و خیلی هوای مهموناشون رو داشتن، امیدوارم همیشه موفق باشنمورد منفی ندیدم
هتل خوب و تمیزی بود و مورد آزاردهنده ای نداشت. البته برخورد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود و خیلی هوای مهموناشون رو داشتن، امیدوارم همیشه موفق باشن
نقاط قوت:
اخلاق ویژه کارمندان هتل واقعا برخورد عالی داشتن.
نقاط ضعف:
برای رفع خستگی مسافر حداقل برای یک وعده چای رایگان در اتاق قرار می گرفت عالی میشد.
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
همه چیز عالی و خوب بود به خصوص برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
نکات منفی نمیشه گفت ولی دوتا موضوع که به نظر مهم هستن یکی اینکه اگه واحد آرایشی و بهداشتی وجود داشته باشه عالی میشه دوم اینکه کافی شاپ مقداری کیفیت قهوه هارو بالاتر ببره
همه چیز خوب بود در حد خودش خیلی مناسب بود رضایت بخش بود در کل
داداشم رفت اونجا که از همه چیز راضی بود میگفت خوب بوده وقتی ازش پرسیدم
سر و صدای کانال های کولر اذیت میکرد. غذا هم خیلی قیمت بالایی داشت و کیفیتش هم خوب نبود
عالی بود فقط دوره و بد مسیر نسبت به اماکن وگرنه بقیه ی چیز ها خوب بود اوکی بود واقعا
خدارو شکر همه چیز خوب بود راضی بودیم ممنون از پیگیری اما بهتر بود که زودتر از اینها پیگیر این قضیه میشدین
همه چی واقعا عالی بود هیچ مشکل یا موردی حس نکردم که اذیت کنه خدایی ایول دارید
نقاط قوت:
تميز بودن
نقاط ضعف:
قيمت بالاتر از توان كارمند
نقاط قوت:
تميز بودن
نقاط ضعف:
قيمّت بالاتر از توان كارمند