هتل آراد تهران

تهران، ابتدای خیابان شهید مطهری، خیابان لارستان، خیابان جهان سوز، پلاک 26
3.2
امتیاز کاربران
61
نظرات کاربران

معرفی هتل آراد تهران

هتل یک ستاره آراد تهران واقع در خیابان شهید مطهری در سال ۱۳۹۳ افتتاح گردید. ساختمان هتل در ۵ طبقه بنا گردیده و دارای ۳۵ باب اتاق با امکانات مناسب می‌باشد. از امتیازات این مجموعه می‌توان به دسترسی آسان به خیابان ولیعصر، میدان فاطمی و ایستگاه اتوبوس های بی‌آرتی اشاره کرد که می‌تواند انتخاب مناسبی برای افرادی که جهت انجام امور اداری به تهران سفر کرده اند باشد. پرسنل هتل آراد اقامتی دلنشین را برای شما آرزومند اند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آراد تهران

آراد-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
176,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
176,000
تومان
16 خرداد
جمعه
176,000
تومان
17 خرداد
شنبه
176,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
176,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
176,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
176,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
176,000
تومان
23 خرداد
جمعه
176,000
تومان
24 خرداد
شنبه
176,000
تومان
آراد-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
16 خرداد
جمعه
225,000
تومان
17 خرداد
شنبه
225,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
225,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
23 خرداد
جمعه
225,000
تومان
24 خرداد
شنبه
225,000
تومان
هتل یار
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
16 خرداد
جمعه
248,000
تومان
17 خرداد
شنبه
248,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
23 خرداد
جمعه
248,000
تومان
24 خرداد
شنبه
248,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
آراد-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
16 خرداد
جمعه
310,000
تومان
17 خرداد
شنبه
310,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
23 خرداد
جمعه
310,000
تومان
24 خرداد
شنبه
310,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
آراد-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
372,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
372,000
تومان
16 خرداد
جمعه
372,000
تومان
17 خرداد
شنبه
372,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
372,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
372,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
372,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
372,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
372,000
تومان
23 خرداد
جمعه
372,000
تومان
24 خرداد
شنبه
372,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
آراد-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
16 خرداد
جمعه
435,000
تومان
17 خرداد
شنبه
435,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
435,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
23 خرداد
جمعه
435,000
تومان
24 خرداد
شنبه
435,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
آراد-اتاق دوتخته دبل جدید
اتاق دوتخته دبل جدید
اقامت 24
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
16 خرداد
جمعه
248,000
تومان
17 خرداد
شنبه
248,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
23 خرداد
جمعه
248,000
تومان
24 خرداد
شنبه
248,000
تومان
هتل یار
283,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
283,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
283,000
تومان
16 خرداد
جمعه
283,000
تومان
17 خرداد
شنبه
283,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
283,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
283,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
283,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
283,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
283,000
تومان
23 خرداد
جمعه
283,000
تومان
24 خرداد
شنبه
283,000
تومان
آراد-اتاق سه تخته جدید
اتاق سه تخته جدید
هتل یار
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
16 خرداد
جمعه
349,000
تومان
17 خرداد
شنبه
349,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
349,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
349,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
349,000
تومان
23 خرداد
جمعه
349,000
تومان
24 خرداد
شنبه
349,000
تومان
آراد-اتاق چهارتخته جدید
اتاق چهارتخته جدید
هتل یار
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
416,000
تومان
16 خرداد
جمعه
416,000
تومان
17 خرداد
شنبه
416,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
416,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
416,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
416,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
416,000
تومان
23 خرداد
جمعه
416,000
تومان
24 خرداد
شنبه
416,000
تومان
آراد-اتاق پنج تخته جدید
اتاق پنج تخته جدید
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
16 خرداد
جمعه
482,000
تومان
17 خرداد
شنبه
482,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
482,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
482,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
482,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
23 خرداد
جمعه
482,000
تومان
24 خرداد
شنبه
482,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آراد تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت در اتاق
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
اعلام حریق

آدرس هتل آراد تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آراد تهران

(59 نظر)
رفتار کارکنان بسیارخوب
رفتار پرسنل کاملاً معمولی بود... ولی بی احترامی ندیدیم! امکانات هتل خیلی ضعیف بود، یه پارچ آب حتی توی یخچال نبود، حوله توی حمام نداشتن، که پس از مراجعه به پذیرش برای ما آوردن... تهویه مطبوعی نداشت... رفت و آمد بیرون رو قشنگ داخل اتاق حس می‌کردیم... رختخواب ها تمیز نبود... در کل نسبت به پولی که داده بودیم، خوب نبود!
خوش رویی و خوش لباسی و شخصیت بالای مدیر هتل مرا مجذوب خود کرد ، بخاطر نوع کارم ، سرتاسر ایران را گشته ام ، ولی هتل اراد ، بهترین بود .
انتطار تمیزبودن بیشتر داشتم
امکانات و سیستم تهویه بسیار ضعیف
برای یک شب اقامت کاری مناسب بود.صبحانه ضعیف بود
صبحانه خوب نظافت متوسط دمپايي داخل اتاق نبود تعميرات ميكردند و از ٤ عصر تا ١٢ شب داشتند سر وصدا ميكردند خيلي بد بود وقتي هم اعتراض كردم گفتند كه يكم تحمل كنيد تا ١٢ تموم ميشه 😐
نقاط قوت:
همکاری پرسنل هتل خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
پتو ملافه ها تمیز نبود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل و هتل خوب بود
نقاط ضعف:
از نظر نظافت اصلا خوب نبود پرده های داخل اتاق خیلی تو ذوق میزد کثیف بود میزهای صبحانه و نهار خوری شدیدا کثیف بود
خوب
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
در حد خودش راضی کننده بود
برخوردکارکنان متوسط سیستم سرماییش ضعیف
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
در حد خودش خوب بود معمولی بود
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
ندیدم
خوب
برخورد و همکاری کارکنان و نظافت هتل خوب بود ...
متاسفانه باید بگم از نظر خدمات و سرویس دهی ضعیف بود . نیازهای اساسی هتل داشتن دستمال کاغذی و حوله و بشقاب و لیوان و غیره است که متاسفانه در اتاق موجود نبود و بایستی درخواست می دادیم که بعد از یک روز ارایه گردید . قطعی آب و عدم در نظر گرفتن مخزن جانبی و حتی عدم اطلاع رسانی به موقع و نیز عدم تامین حتی یک بطری آب معدنی جهت رفع نیاز موقتی .سرویس دهی رستوران هم مناسب نبوذ
خدمات هتل آراد بسيار عالی بود، از زحمات پرسنل هتل تشكر ميكنم .
رفتار مناسب کارمندان
سفرم کاری بود، اتاق تک نفره واقعا کوچک بود، در حد یا انبار، ولی امکانات خوب بود، نسبت به مبلغی که پرداخت میکنین دسترسی و امکانات(اینترنت،تلویزیون،کولر) خوبی داره،برای افرادی که محدوده کاریشون اینجاست توصیه میکنم
نقاط قوت:
دسترسی راحت به خیلی از جاها.
نقاط ضعف:
متاسفانه مدیریت این هتل ضعیف میباشد . جون از ساعت ۷.۳۰ صبح صدای خنده و فریاد در هتل شنیده میشد که تذکر به پرسنل هتل داده شد ولی کاری انجام ندادند.
نقاط قوت:
برخورد عالی و دوستانه
نقاط ضعف:
وجود حشراتی مانند سوسک در اتاق
رفتار و عملکرد کارکنان خوب بود. امکانات هتل کم بود مثلا سشوار و اتو نداشت و همچنین صبحانه به انتخاب مهمان نبود . بهتراست صبحانه سلف سرویس باشه تا مهمان انتخاب کنه شاید اون صبحانه ای که شما در نظر گرفتید رو دوست نداشته باشه.
خوب
خوب بود
بزرگترین مشکل سر و صدای زیاد بود. صبحانه از معمولی هم کمتر بود
خوب بود
‌هتل ارزان قیمت و مناسبی در بالای شهر استفضای داخلی و وسایل و تزیینات اتاق به روز و تمیز و شیک نیست
سلام دوست عزیز ازنظر موقعیت مکانی خوب هست و کارمندان برخورد خیلی خوبی دارند متاسفانه سرویس دهی خوبی ندارد و همچنین کیفیت غذاهم پایین هست سرویس بهداشتی و حمام بسیار کوچک می باشد
اتاق خيلي بدي داشت و نظافت و امكاناتش اصلا خوب نبود و موقع صبحانه ميزها كثيف بودن و صبحانه ي خوبي هم نداست و اصلا اصلا اصلا تحت هيچ شرايطي حاظر نخواهم بود به اين هتل برم.
عالی نیست اما نسبت به قیمت و محل هتل واقعا خوبه و پیشنهاد میشه.
با سلام، برای کسایی که زیاد اهل موندن تو هتل نیستن اینجا خوبه. من که فقط ظهر ها و شبا میومدم تو هتل واسه خواب و استراحت به نظرم جای دنجی اومد. پارکینگ نداره و برای اونایی که وسیله دارن سخته. البته جا پارک تو کوچه واسه ماشین من پیدا شد و چون با مترو و وسایل دیگه کارام رو انجام دادم اقامت خوبی بود. دسترسیش به اتوبان همت عالیه، خیابون ولیعصرم بغل دستشه. خلاصه اقامت بدی نداشتم اینجا.
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
-
محل هتل خیلی دنج و راحت، با دسترسی خوب. رفتار پرسنل هم خیلی خوبه. کیفیت صبحانه و رستوران خیلی معمولیه که خب از هتل یک ستاره نباید انتظار زیادی داشت. ایراد اتاق هم این بود که سیستم سرمایش رو نمی شد کنترل کرد و معمولا اتاق خیلی سرد بود
نقاط قوت:
برخورد کارکنان بسیارعالی، موقعیت مکانی فوق العاده مناسب، کیفیت اتاق ها خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی به نظرم نمیاد.
نقاط قوت:
خوب نبود
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
محب مناسب و دسترسی به حمل و نقل عمومی به خیبابان های اصلی.
نقاط ضعف:
صبحانه سطح پایین بود و سلف سرویس نبود و در ظروف یکبار مصرف صرف میشد. تنوع نداشت.
در مجموع نسبت به یک ستاره بودنش خوب بود برخورد کارکنان و نظافت خیلی خوب بود صبحانه و خدمات رستورانش خوب نبود
نقاط قوت:
موقعیت مکانیه مناسب تمیز
نقاط ضعف:
فکس رزرو مارو همکارتون واسه هتل نفرستاده بودن ما رو پذیرش نکردن با کلی تاخیر پذیرش و انجام دادن حتی گفتن امکان اینکه اصن پذیرشتون نکنیم هست ما مجبور شدیم وسایل و بزاریم هتل بریم کارامونو انجام بدیم ساعت ۴تماس گرفتن کارای اتاقتونو انجام دادیم
برخورد مدیریت و کارکنان خیلی خوب و دوستانه است.محل سرو صبحانه به دلیل همجواری با آشپزخانه و سرویس بهداشتی شرایط نامطلوبی دارد.
نقاط قوت:
پاکیزه نزدیک به مکان های اداری قیمت مناسب برخورد مناسب پرسنل دسترسی راحت و سریع به هتل
نقاط ضعف:
نبود پارکینگ کیفیت پایین غذا کافی شاپ ضعیف صبحانه غیر متنوع نبود اینترنت در اتاق
نقاط قوت:
موقعیت خوب مکانی
نقاط ضعف:
رعایت سکوت برای آرامش مسافرین مخصوصا شبها رعایت نمیشه و هتل نوساز معرفی شده بود درصورتیکه بازسازی شده بود
نقاط قوت:
کارکنان مودب و مرتب موقعیت مکانی بسیار خوب اتاق های مرتب و تمیز
نقاط ضعف:
تلویزیون نامناسب در همه اتاق ها (کانال ها به درستی نمایش داده نمی شود... کنترل بسیار بد کار می کند و کیفیت تصویر هم نامناسب است) کیفیت پایین رستوران هتل عدم وجود هیچ نوع نوشیدنی .. علی الخصوص آب در یخچال اتاق ... در بسیاری از مواقعی که بنده وارد اتاق شدم .. حوله حمام وجود نداشته و باید با تماس با پذیرش حوله را می گرفتم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و دسترسی خوب به مترو(۵ دقیقه پیاده روی تا مترو) برخورد خوب کارکنان بخصوص کارکنان رستوران قیمت مناسب غذای رستوران و کیفیت مناسب اتاق تمیز و مرتب بود هتل در محله ساکتی قرار دارد و سر و صدای بیرون را ندارد
نقاط ضعف:
صدا تا حدودی از اتاق مجاور رد و بدل میشود.
هتل خوب بود اما تشک هاش راحت نبود و رستورانش زیاد خوب نبود . در کل هتل خوبی بود اما بالاخره یه سری موارد باید کامل باشه دیگه
نقاط قوت:
تمیزی هتل. موقعیت مکانی خوب. سکوت مناسب. قیمت تقریبا مناسب
نقاط ضعف:
عدم دسترسی به اینترنت کافی شاپ نامناسب رستوران نامناسب برخورد برخی کارکنان پذیرش مناسب نیست برخی از اتاق ها بسیار کوچک هستند کانال های تلویزیون کامل نبود و به خم ریخته بود. تلویزیون به درستی کار نمی کرد.
اصلا انتظار نداشتم انقد خوب باشه موقعیتش هم خیلی خوب و در دسترس بود
نسبتا خوب بود.در حد خودش همین هم واقعاخوب بود مرسی از شما ممنون لطف کردین
خوب بود موردی نیست همه چیز در حد توان و در حد ستاره ای که داشت خوب بود
خوب بود دستتون درد نکنه همه چیز در حد عالی نبود اما خوب بود
خیلی خوب بود فقط تنها موردش این بود اصلا انتن نداشتیم . رفتارشو ن بد نبووود و کمی راحت نبودیم تو اتاق برای خوابیدن
یه مورد بود اون هم این بود که واقعا اتاقمون سرد بود و دریچه ی کولر مشکل داشت و اصلا خاموش و روشن نمی تونستیم بکنیمش اما از نظر قیمتی که پرداخت کردیم واقعا خوب بود
خوب بود موردی نبود در کل خوب بود به هر حال با توجه به انتظارات و هزینه ای که پرداخت کردیم خیلی هم خوب بود
خوب بود همه چیز ممنون مرسی . ملافه ها کثیف بود فقط وگرنه بقیه ی چیز ها خوب بود
عالي بود
متوسط بود نسبت به چیزی که پرداخت کردیم و اینکه هتل یک ستاره بود نمیشه توقع بالا تر از این داشت به هر حال
خوب بود موردی نداشت بالاخره هتل یک ستاره بود نمیشه ایرادی ازش گرفت که
من در یک سفر کاری، دو روز در این هتل اقامت کردم. امکانات و تمیزی اتاق در حد یک هتل تک ستاره قابل قبول بود. ولی نکته مهمی که برای من داشت نزدیکی به وسایل حمل و نقل عمومی و اداره جات داخل تهران بود که کار من را خیلی سرعت بخشید.نسبت به تک ستاره بودن هتل، قیمتش کمی بالاست.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آراد تهران

مهمانان هتل آراد تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آراد تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آراد تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آراد تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آراد تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.