هتل امیر تهران

تهران، خیابان طالقانی، بین ایرانشهر و فرصت، جنب بانک ملت مرکزی، پلاک 278
-
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل امیر تهران

هتل سه ستاره امیر تهران با بیش از ۴۰ سال تجربه میزبانی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیر تهران

امیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
امیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
295,000
تومان
13 تیر
جمعه
295,000
تومان
14 تیر
شنبه
295,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
295,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
295,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
295,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
295,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
295,000
تومان
20 تیر
جمعه
295,000
تومان
21 تیر
شنبه
295,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
295,000
تومان
جاباما
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
299,000
تومان
13 تیر
جمعه
299,000
تومان
14 تیر
شنبه
299,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
299,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
299,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
299,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
299,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
299,000
تومان
20 تیر
جمعه
299,000
تومان
21 تیر
شنبه
299,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
299,000
تومان
ایران مارکوپولو
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
359,000
تومان
13 تیر
جمعه
359,000
تومان
14 تیر
شنبه
359,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
359,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
359,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
359,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
359,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
359,000
تومان
20 تیر
جمعه
359,000
تومان
21 تیر
شنبه
359,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
359,000
تومان
ای‌گردش
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
360,000
تومان
13 تیر
جمعه
360,000
تومان
14 تیر
شنبه
360,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
360,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
360,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
360,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
360,000
تومان
20 تیر
جمعه
360,000
تومان
21 تیر
شنبه
360,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
امیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
295,000
تومان
13 تیر
جمعه
295,000
تومان
14 تیر
شنبه
295,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
295,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
295,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
295,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
295,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
295,000
تومان
20 تیر
جمعه
295,000
تومان
21 تیر
شنبه
295,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
295,000
تومان
هتل یار
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
295,000
تومان
13 تیر
جمعه
295,000
تومان
14 تیر
شنبه
295,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
295,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
295,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
295,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
295,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
295,000
تومان
20 تیر
جمعه
295,000
تومان
21 تیر
شنبه
295,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
295,000
تومان
امیر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
375,000
تومان
13 تیر
جمعه
375,000
تومان
14 تیر
شنبه
375,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
375,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
375,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
375,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
375,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
375,000
تومان
20 تیر
جمعه
375,000
تومان
21 تیر
شنبه
375,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
375,000
تومان
هتل یار
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
375,000
تومان
13 تیر
جمعه
375,000
تومان
14 تیر
شنبه
375,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
375,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
375,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
375,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
375,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
375,000
تومان
20 تیر
جمعه
375,000
تومان
21 تیر
شنبه
375,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
375,000
تومان
جاباما
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
13 تیر
جمعه
380,000
تومان
14 تیر
شنبه
380,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
20 تیر
جمعه
380,000
تومان
21 تیر
شنبه
380,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
ایران مارکوپولو
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
459,000
تومان
13 تیر
جمعه
459,000
تومان
14 تیر
شنبه
459,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
459,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
459,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
459,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
459,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
459,000
تومان
20 تیر
جمعه
459,000
تومان
21 تیر
شنبه
459,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
459,000
تومان
ای‌گردش
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
13 تیر
جمعه
460,000
تومان
14 تیر
شنبه
460,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
20 تیر
جمعه
460,000
تومان
21 تیر
شنبه
460,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
امیر-سوئیت دونفره VIP
سوئیت دونفره VIP
هتل یار
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
477,000
تومان
13 تیر
جمعه
477,000
تومان
14 تیر
شنبه
477,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
477,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
477,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
477,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
477,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
477,000
تومان
20 تیر
جمعه
477,000
تومان
21 تیر
شنبه
477,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
477,000
تومان
اقامت 24
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
478,000
تومان
13 تیر
جمعه
478,000
تومان
14 تیر
شنبه
478,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
478,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
478,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
478,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
478,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
478,000
تومان
20 تیر
جمعه
478,000
تومان
21 تیر
شنبه
478,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
478,000
تومان
جاباما
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
482,000
تومان
13 تیر
جمعه
482,000
تومان
14 تیر
شنبه
482,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
482,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
482,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
482,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
482,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
482,000
تومان
20 تیر
جمعه
482,000
تومان
21 تیر
شنبه
482,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
482,000
تومان
ایران مارکوپولو
579,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
579,000
تومان
13 تیر
جمعه
579,000
تومان
14 تیر
شنبه
579,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
579,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
579,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
579,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
579,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
579,000
تومان
20 تیر
جمعه
579,000
تومان
21 تیر
شنبه
579,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
579,000
تومان
ای‌گردش
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
13 تیر
جمعه
580,000
تومان
14 تیر
شنبه
580,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
20 تیر
جمعه
580,000
تومان
21 تیر
شنبه
580,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
امیر-اتاق دوتخته دبل VIP
اتاق دوتخته دبل VIP
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
13 تیر
جمعه
370,000
تومان
14 تیر
شنبه
370,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
20 تیر
جمعه
370,000
تومان
21 تیر
شنبه
370,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
جاباما
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
375,000
تومان
13 تیر
جمعه
375,000
تومان
14 تیر
شنبه
375,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
375,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
375,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
375,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
375,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
375,000
تومان
20 تیر
جمعه
375,000
تومان
21 تیر
شنبه
375,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
375,000
تومان
ایران مارکوپولو
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
449,000
تومان
13 تیر
جمعه
449,000
تومان
14 تیر
شنبه
449,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
449,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
449,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
449,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
449,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
449,000
تومان
20 تیر
جمعه
449,000
تومان
21 تیر
شنبه
449,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
449,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل امیر تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اتاق جلسات
تلویزیون lcd
پنجره
رستوران
دستگاه واکس کفش
خدمات تهيه بليط
كافی شاپ
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
رومسرویس
مینیبار
صرافی
نماز خانه
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل امیر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیر تهران

(20 نظر)
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نکته ای نبود
به نسبت قیمت و کیفیت خدمات، در مقایسه با هتل‌های هم رده از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است. متاسفانه در زمان مراجعه بنده کافی‌شاپ هتل به دلیل نقص فنی امکان ارائه سرویس نداشت. (امکان سفارش قهوه نبود) ۹۸/۹/۴
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
وضعیت نظافت بسیار ضعیف بود. کف زمین اتاق ۹ تا پوست پسته بود که جارو نشده بود قبل از تحویل اتاق. بالشت کثیف بود. تهویه مطبوع اتاق بسیار ضعیف بود. اتاق خیلی زیاد گرم میشد و بدون روتختی حتی عرق میکردید. پنجره هم نمیشه باز کرد چون هوا خیلی الوده هست اون منطقه. تشک تخت اونقدر نرم بود که کمر ادم درد میگرفت. در کل پیشنهاد نمیکنم این هتل رو.
دو شب در این هتل اقامت داشتم. وضعیت کلی هتل خوب بود. برخورد پرسنل خوب بود. نظافت مناسب بود. می توانست بهتر هم باشد. صبحانه می توانست بهتر و متنوع تر باشد. غذای رستوران هتل خوب بود.
نقاط قوت:
همه چی مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
هتل متوسط برای سفر کاری مناسب میباشد
از رفتار كاركنان و پرسنل خيلى راضى بوديم. فقط اتاقى كه ما اقامت داشتيم مشكل سرمايشى داشت و طى بازديد از چند اتاق ديگر هم، كماكان همين مشكل وجود داشت و كولر اتاق ها خيلى ضعيف بودند. همچنين مشكل عمده اينترنت را داشت. تشكر مجدد
در حد دو ستاره بود برخورد کارکنان متوسط صبحانه ضعیف
همه چی عالی، فقط کیفیت صبحانه میتونست خیلی بهتر باشه، و اگر نو اتاق ها بیشتر بود خیلی بهتر بود ولی در کل خیلی راضی بودم و برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود
هتلی با دو ستاره اضافی
موقعیت هتل خوب است. منوی صبحانه خوب بود. با اینکه زود رسیدیم اتاق را به ما تحویل دادند.تمیزی ان قابل قبول بودبرای رفتن به طبقه اول پله ها و راهرو استاندارد نبودند. برخورد پذیرش خیلی جالب نبود. نور اتاق خیلی کم بود
برای ماموریت کاری در این هتل اقامت داشتم . از لحاظ موقعیت خوب بود. تمیزی آن قابل قبول بود. منوی صبحانه آن خوب بود.اتاق ها کوچک هستند. نور اتاق ها کم بود. رفتار پرسنل جالب نبود.پذیرش هتل برخورد خوبی نداشتند. قیمت آن بالاست
خوب بود. همه احساس مسئولیت می کردند
واقعا جو سالم و صمیمی و خوبی داره با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه پرسنل
خوب بود
عالی بود
هتل عالی با امکانات عالی. فقط هزینه غذای هتل کمی بالا بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیر تهران

مهمانان هتل امیر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.