هتل آکادمی تهران

تهران، جنب درب غربی مجموعه ورزشی آزادی - هتل آکادمی
3.7
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل آکادمی تهران

هتل آکادمی تهران در سال ۱۳۸۱ در کنار مجموعه ورزشی آزادی تهران با حضور جناب آقای مهندس مهر علیزاده معاون رییس جمهور وقت و رییس سازمان تربیت بدنی و جناب آقای مهندس سید مصطفی هاشمی طباء رییس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و عضو کمیته بین المللی المپیک افتتاح شد. ضمنا پذیرش مهمان خارجی بر حسب دلار محاسبه می‌شود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آکادمی تهران

آکادمی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
445,000
تومان
28 تیر
شنبه
445,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
445,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
هتل یار
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
27 تیر
جمعه
445,000
تومان
28 تیر
شنبه
445,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
445,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
علاءالدین
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
27 تیر
جمعه
445,000
تومان
28 تیر
شنبه
445,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
445,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
455,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
455,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
455,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
455,000
تومان
27 تیر
جمعه
455,000
تومان
28 تیر
شنبه
455,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
455,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
455,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
455,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آکادمی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
524,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
524,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
524,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
524,000
تومان
28 تیر
شنبه
524,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
524,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
524,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
524,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
524,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
524,000
تومان
هتل یار
524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
524,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
524,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
524,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
524,000
تومان
27 تیر
جمعه
524,000
تومان
28 تیر
شنبه
524,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
524,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
524,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
524,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
علاءالدین
524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
524,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
524,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
524,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
524,000
تومان
27 تیر
جمعه
524,000
تومان
28 تیر
شنبه
524,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
524,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
524,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
524,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
540,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
540,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
540,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
540,000
تومان
27 تیر
جمعه
540,000
تومان
28 تیر
شنبه
540,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
540,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
540,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
540,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آکادمی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
648,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
648,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
648,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
648,000
تومان
28 تیر
شنبه
648,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
648,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
648,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
648,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
648,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
648,000
تومان
علاءالدین
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
648,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
648,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
648,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
648,000
تومان
27 تیر
جمعه
648,000
تومان
28 تیر
شنبه
648,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
648,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
648,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
648,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
648,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
648,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
648,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
648,000
تومان
27 تیر
جمعه
648,000
تومان
28 تیر
شنبه
648,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
648,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
648,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
648,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
657,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
657,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آکادمی تهران

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سونا بخار
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سالن امفی تیاتر روباز
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
نمای فضای سبز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
مسلط به زبان ترکی استانبولی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
تلویزیون lcd
پنجره
سیستم اطفاء حریق دراتاق
صندوق امانات
رستوران
لاندري
تاکسی سرویس
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
فضای سبز
سیستماعلامحریق
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آکادمی تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آکادمی تهران

(40 نظر)
خشکشویی اضافه شود
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
برای پذیرش معطل شدیم
امکانات مناسب
نقاط قوت:
کاملا رضایتبخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
بسیار امکانات عالی داشت
نقاط قوت:
نسبتا راضی بودیم
نقاط ضعف:
همه اتاق ها تخت سینگل بود و متاسفانه برای ما که زوج بودیم خوشایند نبود.آسانسور هم نداشت
متوسط بود
معمولی بود
پرسنل رستوران عالی بودن
یادش بخیر، ای کاش صد تا ازش داشتیم
عالی بود
واقعا جای باحالی بود
برخورد محترمانه پرسنل و راحتی اتاق ها باعث میشه من هرسال این هتل رو برای اقامت خانوادم انتخاب کنم.نبود کافی شاپ از نکات منفیه هتل محسوب میشه.
سلاممن زیاد اینجا نماندم و یک سال گذشته اما خاطره‌ی خیلی بدی وقتی ازش ندارم حتماً خوب بوده ولی نه عالی.
عملکرد راضی کننده بود، برخورد بسیار محترمانه و از لحاظ بهداشتی کاملا مناسب
هتل جای بسیار خوبی واقع شده، غذا خیلی متوسطه، برخورد پرسنل خوب، کیفیت اتاق هم خوب بود
درکل‌خوب بود راضی بودم ،بهترین کیفیت با توجه به قیمت
همه چی خوب بود
بسیار عالی راضی بودم .
خوب
از نظر سرویس بهداشتی و حمام نسبت به ماهیت هتل چند لول پایین تر هست ..همچنین توالت فرنگی نشتی آب در قسمت سیفون داشت بطوریکه فضای سرویس آب فاضلاب نشت میکرد . درمورد بخشهای دیگر تاحدودی رضایت بخش بود ..از کلیه پرسنل نیز تقدیر وتشکر میکنم ..
نسبت به قيمت خوب بود
با توجه به مکان برگزاری مهمانی ها و جلسات در کرج بهترین موقعیت را داراست و امکان دسترسی سریع به شرکت از طریق اتوبان و همچنین همجواری با فرودگاه قابلیت بسیار خوبی است. پرت بودن از مراکز خرید و مرکز شهر شاید یک پارامتر بد و شاید یک پارامتر خوب باشد
همه چيز عالي و مرتب بود. تنها اشكال ،اينترنت هتل بود كه مدام قطع ميشد
نقاط قوت:
تميزي و نو بودن اتاق مشابه يكً هتل ٥ ستاره بود
نقاط ضعف:
عدم دسترسي اتاق به اينترنت واي فاي بزرگترين كمبود اتاق بود
نقاط قوت:
فضای دلباز و برخورد دوستان پرسنل
نقاط ضعف:
خدمات روم سرویس شامل بار صدای ناشی از چیلر در اتاق
هتل مناسب و خوبیست
هتل خوب و تمیزی بود.اگه با ماشین شخصی سفر میکنید کوچه های منتهی به هتل خیلی تنگ و باریکه غذاهاش خوب نبود.زیر متوسط
هتل بسیار خوب با اتاق های بزرک، رفتار پرسنل نسبتا خوب بود. تنها ایرادی که به نظر من آمد این بود که ساعت صبحانه از 7:30 شروع می شود و این ساعت برای مسافران تجاری مثل من دیر است و عملا وقتی برای خوردن صبحانه نداشتم.
مکانی آرام و راحت
هتل تمیز و شیکی بود رفتارکارکنان مناسب بود موقعیت مکانی تقریبا مناسب بود و فاصله مناسبی با حرم داشت
حتما برای سفر بعدی هم این هتل را انتخاب می کنم
با سپاس از سایت ایران هتل و خدمات مناسبش
اتاق ها تميز و مرتب تراكم پرسنل اندك محيط خلوت فضاي محوطه بيروني دلنشين
خوب بود
نقاط قوت:
سرويس خوب رستوران و آژانس
نقاط ضعف:
بعضي از پرسنل پذيرش برخورد مهرباني ندارند
نقاط قوت:
اتاق بزرگ چند تخته,قیمت به نسبت مناسب, منظره مشرف به زمین چمن و اتاق پرنور, گرمایش مناسب
نقاط ضعف:
نظافت اتاق خیلی عالی نبود, مسواک و خمیر دندان و صابون اولش نداشت, اینترنت رایگان هم تو اتاق نداشت
نقاط قوت:
- سکوت - فضای دلچسب
نقاط ضعف:
- دوری از شهر که ترافیک تهران هم مزید بر علت است. - در اکثر مواقع اتاق خالی موجود نیست. - قیمت در مقایسه با امکانات مشابه در اروپا گران است که این البته در مورد کلیه مکانهای اقامتی ایران (به ویژه در تهران) صادق است.
نقاط قوت:
برخورد مناسب نظافت به موقع رستوران با کیفیت
نقاط ضعف:
قیمت های بالای کافی شاپ عدم نورگیری برخی اتاق ها قرارگیری تخت خوابها در طبقه فوقانی که برای کودکان می تواند خطرناک باشد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل وقرار گرفتن در منطقه اي سرسبز و زيبا
نقاط ضعف:
نبود إمكانات ورزشي مثل استخر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آکادمی تهران

مهمانان هتل آکادمی تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آکادمی تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آکادمی تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آکادمی تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آکادمی تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.