هتل آکادمی تهران

تهران، جنب درب غربی مجموعه ورزشی آزادی - هتل آکادمی
3.7
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
معرفی هتل آکادمی تهران
هتل آکادمی تهران در سال ۱۳۸۱ در کنار مجموعه ورزشی آزادی تهران با حضور جناب آقای مهندس مهر علیزاده معاون رییس جمهور وقت و رییس سازمان تربیت بدنی و جناب آقای مهندس سید مصطفی هاشمی طباء رییس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و عضو کمیته بین المللی المپیک افتتاح شد. ضمنا پذیرش مهمان خارجی بر حسب دلار محاسبه می‌شود.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آکادمی تهران
آکادمی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
445,000
تومان
2 آذر
شنبه
445,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
445,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
445,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
445,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
445,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
445,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
445,000
تومان
اسنپ تریپ
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
445,000
تومان
2 آذر
شنبه
445,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
445,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
445,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
445,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
445,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
445,000
تومان
8 آذر
جمعه
445,000
تومان
9 آذر
شنبه
445,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
445,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
445,000
تومان
ایران مارکوپولو
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
449,000
تومان
2 آذر
شنبه
449,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
449,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
449,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
449,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
449,000
تومان
هتل یار
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
450,000
تومان
2 آذر
شنبه
450,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
450,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
450,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
450,000
تومان
8 آذر
جمعه
450,000
تومان
9 آذر
شنبه
450,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
450,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
450,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آکادمی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
524,000
تومان
2 آذر
شنبه
524,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
524,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
524,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
524,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
524,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
524,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
524,000
تومان
اسنپ تریپ
524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
524,000
تومان
2 آذر
شنبه
524,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
524,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
524,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
524,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
524,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
524,000
تومان
8 آذر
جمعه
524,000
تومان
9 آذر
شنبه
524,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
524,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
524,000
تومان
ایران مارکوپولو
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
530,000
تومان
2 آذر
شنبه
530,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
530,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
هتل یار
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
530,000
تومان
2 آذر
شنبه
530,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
530,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
530,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
530,000
تومان
8 آذر
جمعه
530,000
تومان
9 آذر
شنبه
530,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آکادمی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
648,000
تومان
2 آذر
شنبه
648,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
648,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
648,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
648,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
648,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
648,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
648,000
تومان
هتل یار
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
648,000
تومان
2 آذر
شنبه
648,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
648,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
648,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
648,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
648,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
648,000
تومان
8 آذر
جمعه
648,000
تومان
9 آذر
شنبه
648,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
648,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
648,000
تومان
اسنپ تریپ
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
695,000
تومان
2 آذر
شنبه
695,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
695,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
695,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
695,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
695,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
695,000
تومان
8 آذر
جمعه
695,000
تومان
9 آذر
شنبه
695,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
695,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
695,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آکادمی-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آکادمی تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
تلفن
دستگاه واکس کفش
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
حمام
سالن امفی تیاتر روباز
کافی نت
مینی بار
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
نهار در اتاق
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
نمای فضای سبز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
مسلط به زبان ترکی استانبولی
تلویزیون lcd
پنجره

آدرس هتل آکادمی تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آکادمی تهران

(35 نظر)
نقاط قوت:
کاملا رضایتبخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
بسیار امکانات عالی داشت
نقاط قوت:
نسبتا راضی بودیم
نقاط ضعف:
همه اتاق ها تخت سینگل بود و متاسفانه برای ما که زوج بودیم خوشایند نبود.آسانسور هم نداشت
متوسط بود
پرسنل رستوران عالی بودن
عالی بود
برخورد محترمانه پرسنل و راحتی اتاق ها باعث میشه من هرسال این هتل رو برای اقامت خانوادم انتخاب کنم.نبود کافی شاپ از نکات منفیه هتل محسوب میشه.
سلاممن زیاد اینجا نماندم و یک سال گذشته اما خاطره‌ی خیلی بدی وقتی ازش ندارم حتماً خوب بوده ولی نه عالی.
عملکرد راضی کننده بود، برخورد بسیار محترمانه و از لحاظ بهداشتی کاملا مناسب
هتل جای بسیار خوبی واقع شده، غذا خیلی متوسطه، برخورد پرسنل خوب، کیفیت اتاق هم خوب بود
درکل‌خوب بود راضی بودم ،بهترین کیفیت با توجه به قیمت
همه چی خوب بود
بسیار عالی راضی بودم .
خوب
از نظر سرویس بهداشتی و حمام نسبت به ماهیت هتل چند لول پایین تر هست ..همچنین توالت فرنگی نشتی آب در قسمت سیفون داشت بطوریکه فضای سرویس آب فاضلاب نشت میکرد . درمورد بخشهای دیگر تاحدودی رضایت بخش بود ..از کلیه پرسنل نیز تقدیر وتشکر میکنم ..
نسبت به قيمت خوب بود
با توجه به مکان برگزاری مهمانی ها و جلسات در کرج بهترین موقعیت را داراست و امکان دسترسی سریع به شرکت از طریق اتوبان و همچنین همجواری با فرودگاه قابلیت بسیار خوبی است. پرت بودن از مراکز خرید و مرکز شهر شاید یک پارامتر بد و شاید یک پارامتر خوب باشد
همه چيز عالي و مرتب بود. تنها اشكال ،اينترنت هتل بود كه مدام قطع ميشد
نقاط قوت:
تميزي و نو بودن اتاق مشابه يكً هتل ٥ ستاره بود
نقاط ضعف:
عدم دسترسي اتاق به اينترنت واي فاي بزرگترين كمبود اتاق بود
نقاط قوت:
فضای دلباز و برخورد دوستان پرسنل
نقاط ضعف:
خدمات روم سرویس شامل بار صدای ناشی از چیلر در اتاق
هتل مناسب و خوبیست
هتل خوب و تمیزی بود.اگه با ماشین شخصی سفر میکنید کوچه های منتهی به هتل خیلی تنگ و باریکه غذاهاش خوب نبود.زیر متوسط
هتل بسیار خوب با اتاق های بزرک، رفتار پرسنل نسبتا خوب بود. تنها ایرادی که به نظر من آمد این بود که ساعت صبحانه از 7:30 شروع می شود و این ساعت برای مسافران تجاری مثل من دیر است و عملا وقتی برای خوردن صبحانه نداشتم.
هتل تمیز و شیکی بود رفتارکارکنان مناسب بود موقعیت مکانی تقریبا مناسب بود و فاصله مناسبی با حرم داشت
مکانی آرام و راحت
حتما برای سفر بعدی هم این هتل را انتخاب می کنم
با سپاس از سایت ایران هتل و خدمات مناسبش
اتاق ها تميز و مرتب تراكم پرسنل اندك محيط خلوت فضاي محوطه بيروني دلنشين
خوب بود
خوبه ولى ميتونه خيلى بهتر باشه
نقاط قوت:
سرويس خوب رستوران و آژانس
نقاط ضعف:
بعضي از پرسنل پذيرش برخورد مهرباني ندارند
نقاط قوت:
اتاق بزرگ چند تخته,قیمت به نسبت مناسب, منظره مشرف به زمین چمن و اتاق پرنور, گرمایش مناسب
نقاط ضعف:
نظافت اتاق خیلی عالی نبود, مسواک و خمیر دندان و صابون اولش نداشت, اینترنت رایگان هم تو اتاق نداشت
نقاط قوت:
- سکوت - فضای دلچسب
نقاط ضعف:
- دوری از شهر که ترافیک تهران هم مزید بر علت است. - در اکثر مواقع اتاق خالی موجود نیست. - قیمت در مقایسه با امکانات مشابه در اروپا گران است که این البته در مورد کلیه مکانهای اقامتی ایران (به ویژه در تهران) صادق است.
نقاط قوت:
برخورد مناسب نظافت به موقع رستوران با کیفیت
نقاط ضعف:
قیمت های بالای کافی شاپ عدم نورگیری برخی اتاق ها قرارگیری تخت خوابها در طبقه فوقانی که برای کودکان می تواند خطرناک باشد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل وقرار گرفتن در منطقه اي سرسبز و زيبا
نقاط ضعف:
نبود إمكانات ورزشي مثل استخر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.