هتل آپارتمان صائب تبریز

تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، مابین تقاطع صائب و پاستور، روبروی قنادی فرهمند
4.2
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان صائب تبریز
هتل آپارتمان نوساز صائب واقع در خیابان شریعتی در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نموده است. ساختمان ۵ طبقه این هتل دو ستاره دارای ۲۰ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب بوده که واقع بودن آن در مرکز شهر تبریز موجب دسترسی آسان به مراکز خرید و اماکن تاریخی همچون موزه تاریخ محلی، ارگ علیشاه، موزه ارگ جدید و خانه استاد شهریار گردیده است. کادر مجرب هتل آپارتمان صائب آماده ارائه خدمات مناسب در جهت جلب رضایت میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان صائب تبریز
صائب-سوئیت دوخوابه یک نفره
سوئیت دوخوابه یک نفره
اسنپ تریپ
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
110,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
110,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
110,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
110,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
110,000
تومان
22 آذر
جمعه
110,000
تومان
23 آذر
شنبه
110,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
110,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
110,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
ای‌گردش
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
165,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
165,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
22 آذر
جمعه
165,000
تومان
23 آذر
شنبه
165,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
165,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دو خوابه دو نفره دبل
سوئیت دو خوابه دو نفره دبل
اسنپ تریپ
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
140,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
140,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
140,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
140,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
140,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
140,000
تومان
22 آذر
جمعه
140,000
تومان
23 آذر
شنبه
140,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
140,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
140,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
140,000
تومان
ای‌گردش
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
214,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
214,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
214,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
214,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
214,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
214,000
تومان
22 آذر
جمعه
214,000
تومان
23 آذر
شنبه
214,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
214,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
214,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
214,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دوخوابه سه نفره
سوئیت دوخوابه سه نفره
اسنپ تریپ
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
190,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
190,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
22 آذر
جمعه
190,000
تومان
23 آذر
شنبه
190,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
ای‌گردش
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
272,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
272,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
272,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
272,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
272,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
272,000
تومان
22 آذر
جمعه
272,000
تومان
23 آذر
شنبه
272,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
272,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
272,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
272,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
235,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
22 آذر
جمعه
235,000
تومان
23 آذر
شنبه
235,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
ای‌گردش
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
330,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
22 آذر
جمعه
330,000
تومان
23 آذر
شنبه
330,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دو خوابه پنج نفره
سوئیت دو خوابه پنج نفره
اسنپ تریپ
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
270,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
270,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
270,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
270,000
تومان
22 آذر
جمعه
270,000
تومان
23 آذر
شنبه
270,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
270,000
تومان
ای‌گردش
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
389,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
389,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
389,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
389,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
389,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
389,000
تومان
22 آذر
جمعه
389,000
تومان
23 آذر
شنبه
389,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
389,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
389,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
389,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دو خوابه شش نفره
سوئیت دو خوابه شش نفره
اسنپ تریپ
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
310,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
22 آذر
جمعه
310,000
تومان
23 آذر
شنبه
310,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
ای‌گردش
434,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
434,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
434,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
434,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
434,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
434,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
434,000
تومان
22 آذر
جمعه
434,000
تومان
23 آذر
شنبه
434,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
434,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
434,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
434,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دوخوابه هفت نفره
سوئیت دوخوابه هفت نفره
اسنپ تریپ
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
340,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
340,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
340,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
340,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
340,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
340,000
تومان
22 آذر
جمعه
340,000
تومان
23 آذر
شنبه
340,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
340,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
340,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
340,000
تومان
ای‌گردش
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
495,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
495,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
495,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
495,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
495,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
495,000
تومان
22 آذر
جمعه
495,000
تومان
23 آذر
شنبه
495,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
495,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
495,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
495,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دو خوابه هشت نفره
سوئیت دو خوابه هشت نفره
اسنپ تریپ
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
370,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
370,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
22 آذر
جمعه
370,000
تومان
23 آذر
شنبه
370,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
370,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
ای‌گردش
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
540,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
540,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
540,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
540,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
540,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
540,000
تومان
22 آذر
جمعه
540,000
تومان
23 آذر
شنبه
540,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
540,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
540,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
540,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
صائب-سوئیت دوخوابه ده نفره
سوئیت دوخوابه ده نفره
اسنپ تریپ
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
440,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
440,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
440,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
22 آذر
جمعه
440,000
تومان
23 آذر
شنبه
440,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
440,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
440,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
ای‌گردش
649,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
649,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
649,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
649,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
649,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
649,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
649,000
تومان
22 آذر
جمعه
649,000
تومان
23 آذر
شنبه
649,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
649,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
649,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
649,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صائب تبریز

یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
فوتبال دستی رایگان
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center

آدرس هتل آپارتمان صائب تبریز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان صائب تبریز

(57 نظر)
برای تیم ورزشی که به دنبال کم کردن هزینه هاست هتلی بسیار عالی است
بسیار عالی بود هتل دارای سوئیت های بزرگ و شیک و دوخوابه بود که کلیه وسایل برا پخت و پز موجود بود و نزدیک بودن به مراکز تفریحی تاریخی ....از پرسنل محترم و خوش برخورد کمال تشکر رادارم ...و این هتل را به همه عزیزان پیشنهاد میکنم
این هتل با توجه به پولی که دریافت میکند خدمات ارائه میدهد ولی صبحانه اش خیلی کم و ساده است به طور کلی اگر سفر ارزان میخواهید بروید جای مناسبی است اسانسورش هم خراب بود ما رفتیم داشتند درست میکردن
مزایا : نزدیکی به مراکز دیدنی و بازار - رفتار خوب پرسنل معایب: صبحانه مختصر - رسیدگی بیشتر به اتاق ها ووسایل موجود ( شیر سماور خراب - یکی از شعله های گاز کار نمی کرد - دوش حمام خراب )درعکسهایی که دیدیم جالباسی متحرک دیده میشود اما اعلام کردند نداریم . اما این موارد باعث نمیشه که توصیه نکنم
نقاط قوت:
خیلیییی تمیز بود فضای سویت بزرگ و مناسب بود از نظر موقعیت مکانی هم عالی بود نزدیک ب بازار و خیلی منطقه زنده ای بود
نقاط ضعف:
صبحانه فقط سرد بود و تو اتاق سرو میشد که خیلی محدود و ساده بود
خوب
ممنون خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها یخچال بزرگ حوله های تمیز امکانات آشپزخانه کامل بود اتاقهای دلباز وبزرگ صبحانه خوب
نقاط ضعف:
یکی بودن حمام و دستشویی جای نامناسب تلویزیون ساعت سرو صبحانه زود بود
نقاط قوت:
تمیز و مرتب برخورد محترمانه تحویل به موقع اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن نمازخانه و سرویس بهداشتی عمومی
نقاط قوت:
عالی بود فوق العاده
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
باسلام کارکنان خوش برخورد، نظافت اتاق وهتل خوب موقعیت هتل خوب صبحانه مختصر ولی خوب فقط اگر آیینه داخل هردو اتاق بذارید خیلی بهتره یا لااقل در هال سوئیت آیینه بذارید سرعت اینترنت بسیار پایین بود
بسیار عالی بود از مزایای هتل صائب تازه تاسیس بودن ، تمیزی واحدها رفتار مودبانه کارکنان و پرسنل و از همه مهمتر نزدیکی با مراکز تاریخی
خوب بود
نقاط قوت:
در کل همه چی خوب بود امکانات اتاق نظافت هتل و اتاق
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
اصلا نسبت به پولی که میگیره نمیارزه. اتاق پر خاک بود و معلومه پول نظافت نمیدن
نقاط قوت:
داشتن اجاق گاز در اشپزخانه نزدیک بودن به جاهای دیدنی شهر
نقاط ضعف:
نداشتن میز صندلی غذا خوری در سوئیت کم توجهی به نظافت و بهداشت سوئیت کم توجهی پرسنل هتل به مشکلات تاسیساتی سوئیت
برخورد کارکنان بسیار عالی و محترمانه بود..... امکانات هتل برای آرامش خانواده در سطح خوبی بود.
نقاط قوت:
من سوئیت هفت نفره گرفته بودم و به نظرم نقاط مثبت زیادی داشت. از جمله: تمیزی، شیکی و راحتی اتاقها. نو بودن و تمیز بودن وسائل، مبلها و ظروف آشپزخانه. برخورد محترمانه و مهربانانه همه کادر هتل. قیمت مناسب. موقعیت مناسب هتل و دسترسی خوب.
نقاط ضعف:
نکات منفی بسیار جزئی بود: دوش حمام نیاز به تعویض داشت. سطل زباله ی سرویس بهداشتی نیاز به تعویض داشت. پیشنهادمم اینه که دمپایی داخل اتاقها رو از دمپایی های یک بار مصرف بذارن.
نقاط قوت:
تمیزی هتل و پرسنل مودب
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک
هتل آپارتماني معمولي. البته هتل نه يك آپارتمان معمولي كه خدمات خاصي نداشته و شما تنها يك آپارتمان در اختيار داريد.پاركينگ كوچك-نظافت ضعيف كه در طول سه شب اقامت يك بار هم جهت نظافت و حتي تخليه سطل زباله مراجعه نشد.صبحانه اي بسیار ساده كه هر روز صبح در اتاق تحويل داده ميشد. ولي برخورد كاركنان خوب بود
نسبت به قیمت عالی بود
برخورد کارکنان هتل بسیار خوب بود
سرویس بهداشتی کثیف بود وقتی درخواست تمیز کردن داشتیم گفتن نیرو نظافت فقط صبح ها حضور دارد
برخورد كاركنان خوب بود تميزي هتل خوب بود مي شد پياده تا ميدان ساعت و بازار تبريز رفت ولي تا مراكز خريد مثل لاله پارك بايد با تاكسي مي رفتيم ملحفه و حوله حمام و حوله دستي ضدعفوني در اتاق ها بود وسايل اشپزخانه براي يك پخت و پز ساده مهيا بود تنها ايراد اين بود كه هواكش دستشويي نداشت صبحانه هم خيلي خاص نبود و در اتاق سرو مي شد كه با توجه به قيمت دور از انتظار نبود
با سلام من سه شب با خانواده در این هتل اقامت داشتم مزایا ومعایبی به شرح زیر داشت: مزایا: الف:من سوسیت دو تخته رزرو کرده بودم یک سوییت پنج تخته دادن ب:برخوردکارکنان خوب بود و راهنمایی های خوبی میکردن ج:ازنظرنظافت هم قابل قبول بود. د:قیمت هم نسبت به امکانات هتل خوب بود. معایب: الف:آبگرمکن مشکل داشت که ما بارها در حمام با آب سرد شستشو انجام دادیم. ب:لوله های فاضلاب طبقه بالا از وسط سوییت ما ردمیشد که هر وقت طبقه بالایی استفاده میکرد صدای بسیار وحشتناکی آرامش واستراحت ما رو به هم میزد ج:صبحانه بسیار مختصرو به دلیل نداشتن رستوران داخل هتل در اتاق سرو میشد.
خوب فقط اینترنت اکثر مواقع قطع بود.
سلام. تمیز و مرتب و راحت با برخورد بسیار مناسب و دسترسی آسان به داخل شهر
بسیار خوب و محترمانه
خدمات و سرویس دهی هتل بسیار عالی است و برخورد پرسنل همچنین بسیار خوب بوده است.
خدمات به نسبت پرداختی من عالی بود.
هتل خوبی است کارکنانی مودب وخدمات نسبت به قیمت آن مناسب میباشد.
كاركنان هتل بسيار مودب و پيگير بودند ولي متاسفانه راهروهاي تنگ و پارك كردن بد ماشينها در پاركينگ و.... مشكلات اقامت در اونجا بود
برخورد مناسب رزرویشن. پارکینگ مناسب، ٬ اتاقای فوق العاده تمیز، ٬ فقط صبحانه خیلی خوب نبود، آسانسور متناسب و در دسترس از پارکینگ تا طبقه آخر. پول بیشتر بگیرن ولی صبحانه عالی بزارن صبحانه مهم ترین وعده ی غذایی بشر است
موقعیت مکانی هتل برای دسترسی به اماکن دیدنی خوب بود، پارکینگ داشت و اتاقها مرتب بودند، اقامت خوبی بود، ولی امکانات هتلی ندارد. برای استراحت و آرامش توصیه میشود ولی در صورتی که مایل به استفاده از امکانات خاص هتلی باشید خیر.
نقاط قوت:
تمیز و مرتب اتاقها بزرگ تخت ها راحت قیمت عالی
نقاط ضعف:
درب سطل زباله شکسته بود نمکدان خالی بود صبحانه ساده و کم بود
خانه تمیز و مرتبی بود. موقعیت مکانی خوبی داره و به راحتی روی نقشه قابل پیدا کردن هست فقط صبحانه ای که روی اتاق هست خیلی ساده ست بطوریکه من فکر کردم شاید یه سینی دیگه هم باید باشه به نظرم اگر حداقل یه تخم مرغ به صبحانه اضافه میشد خیلی متفاوت بود. برخورد پرسنل هم اصلا جالب نیست و انگار داری میری داخل خونه اونها، البته یکی از پرسنل که اتفاقا اتاق رو ایشون به ما نشون داد پسر خیلی خوبیه ولی مدیر هتل و پذیرش خیلی خیلی بد خلق بودند.
برخورد پرسنل خوب بود . امکانات هتل در حد درجه هتل خوب و تمیز بود.
تشکر میکنم از کارشناس محترم اسنپ تریپ سرکار خانم دلپذیر که زحمت زیادی را متقبل شدند و ما را یاری کردند. هتل اپارتمان صائب بسیار تمیز و خوب بود از لجاظ تجهیزات داخل سوئیت ها همه چی داشتند از وسایل اشپزی گرفته تا سشوار اتو و... در پارکینگ وسایل تفریحی از جمله تنیس روی میز و فوتبال دستی که بسیار عالی بود .پرسنل خوش برخورد و مهمانواز که از لطفشون سپاسگزاریم..
هتل بسیار تمیز و نوساز ، دارای یخچال بزرگ ، ظروف غذاخوری کامل و سرویس بهداشتی و حمام مجزا ، رفتار پرسنل بسیار عالی و جوابگویی آنی در 24 ساعت شبانه روز ، صبحانه با منوی متنوع هر روز بین ساعت 8 تا 8:30 در اتاق تحوبل میشود ، فاصله تا مرکز شهر بسیار کم و در حد 5 دقیقه است ، ضمنا از درب هتل تا مرکز شهر هر نفر 1500 تومن کرایه میگیرن ، خودتون رو معطل آژانس نکنید فقط کافیه پاتون رو از در هتل بزارید بیرون ، هتل دارای وای فای پرسرعته که نسبت به هتل های دیگه خیلی بهتر ، اتاق ها پنجره های بزرگ و دلبازی دارن ، تراس خیلی خوبی هم برای نشستن داره البته اگه باد اجازه بده. هتل خیلی خوبیه ، هر مشکلی داشتید فقط کافیه آیفون نصب شده توی حال رو بردارید ، دو دقیقه بعد مشکلتون حل شده.
بسیار عالی و لوکس کیفیت سوئیت ها از انچه که در عکس وسایت دیده میشه بهتر و عالیه.از لحاظ تمیزی و بهداشت خیلی خوب . به مسافرین که قصد سفر به تبریز دارند هتل اپارتمان صائب را گزینه اول پیشنهاد میکنم.
سه شب اقامت در هتل آپارتمان صائب تبریز بسیار عالی در حد هتل ۴ ستاره نزدیکی به مراکز سیاحتی گردشگری تبریز ارائه خدمات عالی رفتار مودبانه کارکنان .نطافت عالی سوئیت های شیک و تازه تاسیس...
نقاط قوت:
بسیار تمیز پرسنل مودب و خوش برخورد لوازم و تجهیزات نو و خوب پارکینگ سرپوشیده در مجموع خوب بود و کاملا راضی هستم
نقاط ضعف:
لوازم پخت و پز ندارد
این هتل عالیه و با توجه به قیمتش اتاقهای بسیار تمیز و نوسازی داره اشپرخونه و اتاقای شیک و تمیز به همراه نزدیکی به مراکز تفریحی و دیدنی . به نظر من هتلای دیگه خیلی گرونن و این هتل قیمت پایینی داره و نوسازه. حتما انتخابش کنید و پولتونو به یه هتل با اتاقای تمیز بدید
خیلی خیلی معمولی در حد مسافر خانه نباید گفت هتل
نوساز بودن هتل مزيتي است كه هنوز نداشته هاي ديگه اين هتل رو پوشش ميده ، ظاهر بيروني و دروني هتل خوب و مرتبه ، دكور اناق مطابق با تصاوير مي باشد . ولي نكات ريزي كه بايد در هتل داري رعايت بشه ناديده گرفته شده بود مثلا اسكاچي كه تو آشپزخونه بود اينقدر كثيف بود كه رقبت نمي كرد آدم بهش دست بزنه، در صورتيكه كه با توجه به قيمت ناچيز اسكاچ فقط كافي بود نظافتچي دقت لازم رو مي داشت همينطور كليد پريز ها و ديوارهاي اطراف اونها تميز نبود و اثر انگشت روي آنها بود . درپوش فاضلاب توالت ايراني هم به همين صورت جرم گرفته بود . كليت سوييت تميز بود و براي افراد ريزبين نكات آزاردهنده اي وجود داشت ، مثلا مشخص بود نظافت چي فقط به زمين نگاه كرده و اگر چيز تو جشمي ديده برش داشته ، در حاليكه روي زمينبه صورت پرتكنده آشغال تخمه بود و كنار ديوار ها عنكبوت تار بسته بود و خودش هم توش جاخشك كرده بود به طور كلي توجه به نكات ريز مي تونه عملكرد اين جور اماكن رو تحت الشعاع قرار بده و باعث ترقي و امتياز گيري اونها بشه خصوصا كه اين محل نوساز هست پس دقت كاركنان و مديريت صحيح مي تونه اون رو مدتها سرپا و پر طرفدار نگه داره
این هتل تازه تاسیس و خیلی تمیز و مرتب را به عزیزان سفارش میکنم سوئیت ها و اتاقهای تر و تمیز و کارکنان با ادب و خیلی راضی بودیم از اقامت در این هتل که مرکز شهر واقع شده بود
با توجه به تازه تاسیس بودن و سوئیت های دوخوابه شیک و مرتب رفتار خوب و مودبانه کارکنان و نزدیکی به تمامی مراکز تفریحی و گردشگری شهر تبریز در سه روز اقامت خیلی خوش گذشت ..
اتاق ها به خوبی که در عکس ها هست، می باشد/حمام و دستشویی مجزاست/آسانسور دارد/وای فای برای اتاق موجود هست و سرعت قابل قبولی دارد/برخورد پرسنل خوب بود/اتاق ها بسیار تمیز با ملحفه تمیز در پلاستیک پرس شدبساتاق ها و سالن نشیمن بسیار روشن و دلباز بود و با دکور عالی/سعی کرده بودن صبحانه تنوع داشته باشه به جز کره و پنیر و نون بربری؛ به تنوع شیر، آب پرتقال، کیک، عسل یا مربا یا تخم مرغ جوشیده سرو می شد/آینه ی قدی در هر اتاق موجود بود.پارکینگ وسیع و خیلی استانداردی نداشت یکم با عقب جلو کردن وقتت گرفته می شد/ به علت زمان پخت نون، صبحانه حدود 8:30 به بعد سرو میشد که برا ما یکم دیر بود/ دسشویی کوچیکی داشت/دستشویی فرنگی سیار داشت
نقاط قوت:
اتاق های بزرگ، پرسنل مودب و خوش برخورد، نو بودن و بی سر و صدا بودن ساختمان از هتل های ۴ ستاره ای که تا به حال رفتم هم بهتر بوده.
نقاط ضعف:
نبود بوفه ی صبحانه، پارکینگ کوچک البته نکات منفی در برابر محسنات هتل اصلا به چشم نمی آید.
نقاط قوت:
بسیار عالی تمیز شیک
نقاط ضعف:
ندیدم
سلام خودپرداز این هتل خیلی بدردم خورد واقعا ممنونم
تمیزی هتل در حد عالی رفتار و عملکرد کارکنان بسیار عالی موقعیت هتل درست مرکز شهر
نقاط قوت:
تمیزی واحد ها. بسیار خوب بود .کارکنان بسیار خونگرم و مودب بودند صبحانه خوب بود ولی تنوع به نظر ضروریست
نقاط ضعف:
پارکینگ از لحاظ فضا کوچک بود جای تلویزیون جای مناسبی نبود گذاشتن تلفن در اتاقها ضروریست
نقاط قوت:
تمیزی.ارامش.عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
بسیار عای .اتاقهای شیک وبزرگ با صبحانه عالی .درسترسی آسان به مراکز تفریحی و خرید .ماشینو تو مارکینگ پارک کنین و پاده بروید .
دسترسی آسان و سریع به مراکز خرید و بازار تبریز.دارا بودن پارکینگ شبانه روزی
دسترسی آسان به مراکز خرید اصلی و بازارودارابودن پارکینگ شبانه روزی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.