هتل دریا تبریز

تبریز، خیابان راه آهن (22 بهمن)، روبروی مرکز درمانی بابک
2.2
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
معرفی هتل دریا تبریز
هتل سه ستاره دریا در خیابان بیست و دو بهمن تبریز واقع و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۸۲ انجام گردیده است. این مجموعه دارای ۱۰۴ باب واحد اقامتی با امکانات مناسب بوده و دسترسی مناسبی به مراکز خرید از جمله بازار بزرگ تبریز و اماکن دیدنی همچون خانه مشروطه دارد. هتل دریا با برخورداری از پرسنلی مجرب و امکانات رفاهی مناسب اقامتی خوش را برای شما میهمانان گرامی آرزومند است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل دریا
دریا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
153,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
153,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
4 مرداد
جمعه
160,000
تومان
5 مرداد
شنبه
160,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
جاباما
160,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
160,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
4 مرداد
جمعه
160,000
تومان
5 مرداد
شنبه
160,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
ایران مارکوپولو
169,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
169,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
169,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
169,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
169,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
4 مرداد
جمعه
169,000
تومان
5 مرداد
شنبه
169,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
169,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
169,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
169,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
159,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
159,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
159,100
تومان
4 مرداد
جمعه
159,100
تومان
5 مرداد
شنبه
159,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
159,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
159,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
159,100
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
4 مرداد
جمعه
160,000
تومان
5 مرداد
شنبه
160,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
دریا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
232,320 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
232,320
تومان
30 تیر
یکشنبه
242,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
4 مرداد
جمعه
242,000
تومان
5 مرداد
شنبه
242,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
242,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
جاباما
242,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
242,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
242,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
4 مرداد
جمعه
242,000
تومان
5 مرداد
شنبه
242,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
242,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
242,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
4 مرداد
جمعه
242,000
تومان
5 مرداد
شنبه
242,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
242,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
241,300
تومان
31 تیر
دوشنبه
241,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
241,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
241,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
241,300
تومان
4 مرداد
جمعه
241,300
تومان
5 مرداد
شنبه
241,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
241,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
241,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
241,300
تومان
دریا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران مارکوپولو
254,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
254,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
254,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
254,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
254,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
4 مرداد
جمعه
254,000
تومان
5 مرداد
شنبه
254,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
254,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
254,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
254,000
تومان
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
310,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
242,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
4 مرداد
جمعه
242,000
تومان
5 مرداد
شنبه
242,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
242,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
242,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
242,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
241,300
تومان
31 تیر
دوشنبه
241,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
241,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
241,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
241,300
تومان
4 مرداد
جمعه
241,300
تومان
5 مرداد
شنبه
241,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
241,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
241,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
241,300
تومان
دریا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
330,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
330,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
4 مرداد
جمعه
330,000
تومان
5 مرداد
شنبه
330,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
308,400
تومان
31 تیر
دوشنبه
308,400
تومان
1 مرداد
سه شنبه
308,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
308,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
308,400
تومان
4 مرداد
جمعه
308,400
تومان
5 مرداد
شنبه
308,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
308,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
308,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
308,400
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان

امکانات اتاق های هتل دریا تبریز

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
تلفن
سالن بیلیارد
سرویس بهداشتی ایرانی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
شطرنج

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل پارس ائل گلی تبریز
3.8
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 364,000 تومان
هتل یار
از 364,000 تومان
جاباما
از 364,000 تومان
اقامت 24
از 434,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 434,000 تومان
علاءالدین
از 435,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل شهریار تبریز
3.7
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
هتل یار
از 370,000 تومان
جاباما
از 370,000 تومان
اقامت 24
از 545,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 545,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 560,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل لاله پارک کایا تبریز
4.3
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 515,000 تومان
علاءالدین
از 515,000 تومان
اسنپ تریپ
از 530,000 تومان
اقامت 24
از 530,000 تومان
هتل یار
از 530,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 530,000 تومان
جاباما
از 530,000 تومان
property-card-image
هتل لاله کندوان تبریز
3.8
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
اقامت 24
از 544,000 تومان
هتل یار
از 544,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 544,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پتروشیمی تبریز
4.1
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 379,000 تومان
اسنپ تریپ
از 379,260 تومان
هتل یار
از 387,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 400,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل بهبود تبریز
-
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 210,000 تومان
هتل یار
از 310,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
علاءالدین
از 310,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 313,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل گسترش تبریز
3.4
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
اقامت 24
از 277,000 تومان
هتل یار
از 277,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 277,000 تومان
جاباما
از 277,000 تومان
اسنپ تریپ
از 281,300 تومان
ایران مارکوپولو
از 290,000 تومان
علاءالدین
از 426,000 تومان
property-card-image
هتل بین المللی تبریز
3.9
امتیاز کاربران
45
نظرات کاربران
جاباما
از 285,000 تومان
اقامت 24
از 290,000 تومان
هتل یار
از 290,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 290,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 300,000 تومان
اسنپ تریپ
از 420,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آزادی تبریز
3.8
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
اقامت 24
از 259,000 تومان
هتل یار
از 259,000 تومان
جاباما
از 265,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 275,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 623,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل کاسپین تبریز
2.8
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اقامت 24
از 316,000 تومان
جاباما
از 340,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اهراب تبریز
3.8
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
هتل یار
از 218,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 218,000 تومان
جاباما
از 218,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
اسنپ تریپ
از 400,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان استقبال تبریز
3.7
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
اقامت 24
از 275,000 تومان
هتل یار
از 275,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 275,000 تومان
جاباما
از 275,000 تومان
اسنپ تریپ
از 376,480 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان ارس تبریز
3.4
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
جاباما
از 290,000 تومان
اسنپ تریپ
از 390,000 تومان
اقامت 24
از 390,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 409,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل سینا تبریز
2.6
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 165,000 تومان
جاباما
از 170,000 تومان
اسنپ تریپ
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سهند تبریز
-
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
جاباما
از 180,000 تومان
اسنپ تریپ
از 185,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل دریا تبریز

(26 نظر)
بسیار عالی بود رفتار پرسنل تمیزی اتاق محل دنج و اروم صبونه خوب..تنها ایرادی که من دیدم این بود که وای فای قط و وصل میشد داخل اتاق یکی هم یخچال فقط اب معدنی داشت بغیر این موارد در حد یه هتل 4 یا حتی 5 ستاره عالی بود
اول به اسنپ تريپ توصيه ميكنم اين هتل رو از رو سايت حذف كنه بعد به دوستان پيشنهاد ميكنم اگر براي سفر تفريحي ميايد به هيچ عنوان اين هتل رو انتخاب نكنيد فقط به عنوان يك شب اقامت مجردي قابل تحمله تبريز بسيار شهر زيبا و با مردماني عزيز هست كه حيفه با انتخاب اين هتل خاطره بدي از سفرتون به جا بزارين وارد هتل كه شدم ياد دوران جنگ افتادم لابي قديمي راهروي دراز كه وقتي ميخواستم به اتاق برسم هم همه هايي از اتاق ها بيرون ميومد كه مشخص ميشه اصلاً اتاق ها آكوستيك نيستن اتاق كثيف و لوازم بسيار بسيار قديمي و كهنه همراه با تار عنكبوت روي ديوارها!! لوازم داخل اتاق شبيه به لوازم خونه مادربزرگ خدا بيامرزم بود كه فوت كرد و ما اثاثيه اش رو ريختيم دور واقعاً بد البته پرسنل بسيار رفتار خوب و مودبانه اي داشتن كه ازشون تشكر ميكنم يك مسافرخونه نوساز رو ١٠٠ برابر بيشتر توصيه ميكنم!! اگر ميشد همين الان اين اتاق رو كنسل ميكردم
ساختمان هتل قدیمی هست و امکانات خاصی نداره، مینی بار نداره، فقط آب معدنی توی یخچال هست، ولی نظافت اتاقها بسیار خوب بود، هر روز هم میخواستید مجدداً تمیز می کردند، شامپو و حوله تمیز هم داشت ولی مسواک و خمیر دندان نداشت. صبحانه معمولی (نان، پنیر، کره، مربا، عسل، نیمرو، چای و شربت) داشت، ناهار و شام توی رستوران هتل سرو نمی شه، رستورانهای اطراف هتل هم معمولی ولی مناسب هستند، یه شعبه از سوپرمارکتهای زنجیره ای دقیقاً روبروی هتل هست که خرید مایحتاج رو راحت می کنه، پارکینگ بزرگ داره ( مسقف نیست ولی امنه درشو شبها می بندند)، با اینکه هتل نزدیک راه آهن تبریز و در قسمت شرقی شهر هست ولی دسترسی راحتی داره، اتوبوسهای BRT به مرکز شهر از جلوی هتل رد میشه، مسیر هم به مرکز شهر مستقیم هست، ضمناً توصیه می کنم به جای استفاده از ماشین شخصی از تاکسی های اینترنتی استفاده کنید که هزینه مناسبی هم داره... در ضمن استخر هم داره که من استفاده نکردم.
برای یه مسافرت کاری 3شب در هتل اقامت داشتم. هتل نسبتا قدیمی هست و آخرین بازسازیش مربوط به 15سال پیش تقریبا... سرویس خواب کثیف بود و به جای ملافه سفید و تمیز یه پتوی مسافرتی روش انداخته بودن که یه سالی بود شسته نشده بود!!!! پتوی رو انداز هم پر از لکه بود. تشک تخت مثل سنگ سفت بود! چندبار درخواست دادم که پتو و ملحفه رو حداقل عوض که توجهی نکردن. اتاق و سرویش بهداشتی و حمام میشه گفت تمیز بود. خبری از کولر نبود و تنها یک سیستم تهویه قدیمی گوشه اتاق بود که توان کافی برای خنک کردن نداشت و اونقدر سروصدا میداد که ترجیح میدادم پنچره رو باز کنم. دسترستی به نقاط شهر خیلی عالی بود. ماشین رو توی پارکینگ هتل میذاشتم و جلوی در هتل ایستگاه بی آر تی بود که در عرض 5دقیقه به مرکز شهر میتونید برید. در نزدیکی هتل هم بازار ابزار و وسایل صنعتی هست که من بیشتر به این منظور هتل دریا و انتخاب کردم. به صورت رایگان هم میتونید از استخر و سونا استفاده کنید که برای رفع خستگی مناسب هست:)
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
نسبت به قیمت مناسب نبود---- امکانات خوبی نداشت
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
اتاق ها تمیز نیستن در حد مهانسرا بود سوسک در اتاقم بود و صبحانه نامناسب بود
*قیمت بسیار ارزان و مناسب برای اقامت طولانی ، موقعیتی سر خیابان اصلی،استخر و سونا و جکوزی رایگان برای مهمانان ، فضای آرام راهروها، اینترنت رایگان در اتاقها و لابی # کهنگی نسبی وسایل ، حرفه ای نبودن بعضی پرسنل پذیرش و خانه داری، ثابت نبودن اینترنت
متاسفانه بعلت عدم انجام تمهیدات لازم و بدلیل قدیمی بودن هتل ، بوی کهنگی تنها مورد منفی بود که در بدو ورود به اتاق قابل تشخیص بود ، سایر موارد به نسبت قیمت هتل بسیار مناسب بود.
در حد متوسطه هتلش ولی استخر داره که نکته قابل توجهیه. تو اتاق ساعت نذاشتن! کنار تختها باید پریز برق باشه که نیست. انواع حشرات موزی از جمله سوسک هم دیدیم. صبحانه‌شون هم افتضاح بود. آب جوش تو اتاق میاورد میگفت خودتون بیاین بگیرین. ملافه هارو عوض نمیکردن که فقط مرتب میکردن. از غذا هم خبری نبود.
دور و بر و توی هومه شهر بود. با توجه به ۳ستاره بودنش معقول بود و برخورد خوبی داشتن. صبحانه اش هم متنوع و خوب بود.
فقط واسه خاب رفتم هتل. پارکنگ ضعیف بود. اطاقشم جا نماز نداشت!!! از اینا بگذریم اوکی بود بقیه چیزاشون.
والااصلا تمیز نبود. موکت‌های هتل کثیف و سیاه انگار که گبره بسته بود، تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. سرو صبحانه که افتضاااااااح بود بدون دستکش کار میکردن، مسافرخونه هم اینجوری نیستن که این بود.تنها نکته + رفتاره خوب کارکنانش بود . تبریزی ها ادمای خیلی خوبی هستند.
پذیرش برخورد خوبی نداشت و نسبت به هزینه ای که کردم راضی نبودم. در واقع بد نبود و خوب هم نبود.
یه شب موندم تو این هتل. سیستم خنک کننده نداشت. تمیز نبود. امتحان داشتم و تاکسی میخاستم گفتن خودت برو بگیر!!!
ماچون اهل گشتنیم فقط واسه خواب رفتیم هتل. با اینکه بافتش قدیمی بود ولی تمیز بود. چون زیاد تو هتل نبودم زیاد امکاناتش رو بررسی نکردم اما از جاهای دیدنی دوره.
ظهر رسیدم هتل و باید بگم نسبت به هتل هایی که رفته بودم مضخرف ترین بود! نه امکاناتی داشت! نه بلد بودن چجوری برخورد کنن! بچه های اسنپ تریپ خیلی زحمت کشیدن .نزدیکترین هتل به جلفا بود که خودم میخواستم نزدیک ترین به خروجی شهر باشه.ماشینم رو مجبور بودم بذارم کنار خیابون 30 تا جای پارک داره 100تا اتاق . این مطلب عقلانیه؟!
من فقط یک شب تو این هتل بودم و اون رو هم دیر وفت رسیدم، نمیتونم نظر کارشناسی بدم:))) اما در همون حد که بودم راضی نبودم! به قیمتش نمی ارزید.
صبحانه ی خیلی ضعیفی داره خیلی بد فرم پذیرایی میکنن . شبیه مهمانسرا بود بیشتر. نسبت به مبلغی که دادم راضی نبودم با اختلاف 40 تومن هتل ارم 100 برابر بهتر از این بود از همه نظر!!!
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
همه چیز عالی
با وجود قدیمی بودن تمیز بود، کارکنان اش مودب بودند و تا جایی که میتوانستند خدمت رسانی میکردند.کمی از مرکز شهر دور بود ولی به راه آهن نزدیک بود.
در حد یک هتل ۳ ستاره انتظار داشته باشید، من سفرم کاری بود و ۲ روزه بد نبود
سلام. هتل خوبی هست در مجموع. خیلی لاکجری نیست ولی تمیز و مرتبه
این هتل خیلی تمیز بود و رفتار پرسنل قابل قبول بود پتوهای اتاق هتل خیلی تمیز بودند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.