هتل کهکشان سیرجان

سیرجان، بلوار نماز، چهارراه سیداحمد خمینی، شهرک رزمندگان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل کهکشان سیرجان
هتل دو ستاره کهکشان سیرجان کرمان با امکانات مناسب و پرسنلی مجرب آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کهکشان
کهکشان-اتاق دو تخته درجه 3
اتاق دو تخته درجه 3
تورگردان
132,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
132,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
132,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
132,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
132,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
132,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
132,600
تومان
4 مرداد
جمعه
132,600
تومان
5 مرداد
شنبه
132,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
132,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
132,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
132,600
تومان
ایران هتل آنلاین
134,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
134,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
134,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
134,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
134,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
4 مرداد
جمعه
134,000
تومان
5 مرداد
شنبه
134,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
134,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
134,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
134,000
تومان
جاباما
134,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
134,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
134,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
134,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
134,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
4 مرداد
جمعه
134,000
تومان
5 مرداد
شنبه
134,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
134,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
134,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
134,000
تومان
اقامت 24
134,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
134,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
134,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
134,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
134,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
4 مرداد
جمعه
134,000
تومان
5 مرداد
شنبه
134,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
134,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
134,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
134,000
تومان
کهکشان-اتاق دو تخته درجه 2
اتاق دو تخته درجه 2
تورگردان
159,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
159,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
159,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
159,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
159,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
159,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
159,600
تومان
4 مرداد
جمعه
159,600
تومان
5 مرداد
شنبه
159,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
159,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
159,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
159,600
تومان
جاباما
161,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
161,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
161,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
161,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
161,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
161,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
161,000
تومان
4 مرداد
جمعه
161,000
تومان
5 مرداد
شنبه
161,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
161,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
161,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
161,000
تومان
اقامت 24
161,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
161,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
161,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
161,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
161,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
161,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
161,000
تومان
4 مرداد
جمعه
161,000
تومان
5 مرداد
شنبه
161,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
161,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
161,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
161,000
تومان
ایران هتل آنلاین
161,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
161,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
161,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
161,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
161,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
161,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
161,000
تومان
4 مرداد
جمعه
161,000
تومان
5 مرداد
شنبه
161,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
161,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
161,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
161,000
تومان
کهکشان-اتاق دو تخته درجه 1
اتاق دو تخته درجه 1
تورگردان
192,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
192,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
192,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
192,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
192,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
192,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
192,500
تومان
4 مرداد
جمعه
192,500
تومان
5 مرداد
شنبه
192,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
192,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
192,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
192,500
تومان
اقامت 24
194,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
194,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
194,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
194,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
4 مرداد
جمعه
194,000
تومان
5 مرداد
شنبه
194,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
194,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
194,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
ایران هتل آنلاین
194,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
194,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
194,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
194,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
4 مرداد
جمعه
194,000
تومان
5 مرداد
شنبه
194,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
194,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
194,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
200,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
کهکشان-اتاق سه تخته درجه 2
اتاق سه تخته درجه 2
تورگردان
194,700 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
194,700
تومان
30 تیر
یکشنبه
194,700
تومان
31 تیر
دوشنبه
194,700
تومان
1 مرداد
سه شنبه
194,700
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
194,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
194,700
تومان
4 مرداد
جمعه
194,700
تومان
5 مرداد
شنبه
194,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
194,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
194,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
194,700
تومان
اقامت 24
196,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
196,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
196,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
196,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
4 مرداد
جمعه
196,000
تومان
5 مرداد
شنبه
196,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
196,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
196,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
ایران هتل آنلاین
196,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
196,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
196,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
196,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
4 مرداد
جمعه
196,000
تومان
5 مرداد
شنبه
196,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
196,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
196,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
200,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
کهکشان-اتاق چهار تخته درجه 2
اتاق چهار تخته درجه 2
تورگردان
230,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
230,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
230,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
230,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
230,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
230,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
230,600
تومان
4 مرداد
جمعه
230,600
تومان
5 مرداد
شنبه
230,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
230,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
230,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
230,600
تومان
ایران هتل آنلاین
232,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
232,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
232,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
232,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
232,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
232,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
232,000
تومان
4 مرداد
جمعه
232,000
تومان
5 مرداد
شنبه
232,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
232,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
232,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
232,000
تومان
اقامت 24
232,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
232,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
232,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
232,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
232,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
232,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
232,000
تومان
4 مرداد
جمعه
232,000
تومان
5 مرداد
شنبه
232,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
232,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
232,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
232,000
تومان
کهکشان-اتاق سه تخته درجه 1
اتاق سه تخته درجه 1
تورگردان
235,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
235,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
235,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
235,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
235,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
235,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
235,500
تومان
4 مرداد
جمعه
235,500
تومان
5 مرداد
شنبه
235,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
235,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
235,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
235,500
تومان
ایران هتل آنلاین
237,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
237,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
237,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
237,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
237,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
4 مرداد
جمعه
237,000
تومان
5 مرداد
شنبه
237,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
237,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
237,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
237,000
تومان
اقامت 24
237,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
237,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
237,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
237,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
237,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
4 مرداد
جمعه
237,000
تومان
5 مرداد
شنبه
237,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
237,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
237,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
237,000
تومان
جاباما
237,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
237,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
237,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
237,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
237,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
4 مرداد
جمعه
237,000
تومان
5 مرداد
شنبه
237,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
237,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
237,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
237,000
تومان
کهکشان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
تورگردان
264,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
264,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
264,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
264,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
264,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
264,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
264,000
تومان
4 مرداد
جمعه
264,000
تومان
5 مرداد
شنبه
264,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
264,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
264,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
264,000
تومان
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
265,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مرداد
جمعه
265,000
تومان
5 مرداد
شنبه
265,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
ایران هتل آنلاین
265,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
265,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مرداد
جمعه
265,000
تومان
5 مرداد
شنبه
265,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
270,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
270,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
4 مرداد
جمعه
270,000
تومان
5 مرداد
شنبه
270,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
کهکشان-اتاق چهار تخته درجه 3
اتاق چهار تخته درجه 3
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کهکشان سیرجان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
تالار عروسی

نظرات کاربران برای هتل کهکشان سیرجان

(12 نظر)
کارکنان مودب، اطاق ها دلنشین...
خوبه...
براي كسي كه قصد استراحت بين راه را داره. بد نبودنماي بيرونش خيلي شيك حتي محوطه ولي اتاق ها از مسافر خونه هم پايين تر. اصلا سالن صبحانه خوري خوب نبود. ارامش نداشتم ...
سرویس بهداشتی اشکالات اساسی دارد ( شیر توالت فرنگی پشت سر نصب شده است در صورتی که می بایست در مقابل یا کنار شما باشد) در کل منظور از بازسازی فقط رنگ آمیزی راهروها بوده و داخل اتاقها نیاز به مرمت بیشتری دارد. فردی که در ابتدا میهمان را پذیرش میکند باید با برخورد مناسب تری از او استقبال کند و جای خالی آموزشهای هتلی علی الخصوص در نحوه برخورد با میهمان بسیار احساس می شد. درخواست یک عدد پتو و ملحفه اضافی بنده از طرف هتل انجام نشد و ضمن برخورد نامناسب گفته شد شما اتاق دو تخته رزرو کرده اید (در صورتی که دختر سه ساله من در این سفر همراه ما بود)...
بسیار ضعیف بود. متاسفانه هتل ها پر شده بودند و مجبور شدم به خاطر اینکه تو مسیرم بود رزرو کنم. با هیچی مشکلی ندارم، کلا با همه چی کنار میام حتی با کثیفی، ولی اینجا دیگه خیلی کثیف بود. ...
اتاق یک تخته درجه سه رزرو کردم که امکانات کاملی نداشت ....
برای خواب اتاق سه تخته خوبی داره و شیکاینترنت بد و رستوران هم نداره و صبحانه معمولی
هتل کهکشان بی ستاره...
همه چیز در ظاهر این هتل قدیمی است غیر از وای فای سشوار تلویزیون و چای ساز! اما برای من حس نوستالژیکی داشت. پرسنل خوش برخوردند. با اینکه من در اتاق درجه 3 ساکن شدم وجود سشوار و سرویس چای برای من جالب بود و همه چیز با اینکه قدیمی است تمیز است. در راهرو ما یک آشپزخانه قدیمی هم بود که من توانستم تخم مرغ آب پز کنم. من هم در سفر رفت و هم برگشت یک شب در این هتل اقامت داشتم. اما از همه جالب تر مردی بود که مسئول پذیرش شب بود. من از اخلاقش خوشم آمد. صبحانه هم در حد یک هتل 2 ستاره قابل قبول بود...
به هیچ عنوان اقامت در این هتل را به کسی توصیه نمی کنم. ...
با سلام بسيار تميز و عالي و برخورد مناسب پرسنل
هتل از لحاظ امکانات و خدمات پایین بود .سیستم گرمایشی به درستی کار نمیرد و اصلا راضی نبودم از اقامتم ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.