هتل کهکشان سیرجان

سیرجان، بلوار نماز، چهارراه سیداحمد خمینی، شهرک رزمندگان
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل کهکشان سیرجان
هتل دو ستاره کهکشان سیرجان کرمان با امکانات مناسب و پرسنلی مجرب آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کهکشان
کهکشان-اتاق دو تخته درجه 3
اتاق دو تخته درجه 3
جاباما
134,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
134,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
134,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
134,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
134,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
10 خرداد
جمعه
134,000
تومان
11 خرداد
شنبه
134,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
134,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
134,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
134,000
تومان
اقامت 24
134,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
134,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
134,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
134,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
134,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
10 خرداد
جمعه
134,000
تومان
11 خرداد
شنبه
134,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
134,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
134,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
134,000
تومان
ایران هتل آنلاین
140,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
140,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
140,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
140,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
140,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
10 خرداد
جمعه
140,000
تومان
11 خرداد
شنبه
140,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
140,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
140,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
140,000
تومان
کهکشان-اتاق دو تخته درجه 2
اتاق دو تخته درجه 2
اقامت 24
161,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
161,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
161,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
161,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
161,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
161,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
161,000
تومان
10 خرداد
جمعه
161,000
تومان
11 خرداد
شنبه
161,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
161,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
161,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
161,000
تومان
جاباما
161,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
161,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
161,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
161,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
161,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
161,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
161,000
تومان
10 خرداد
جمعه
161,000
تومان
11 خرداد
شنبه
161,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
161,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
161,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
161,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
170,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
10 خرداد
جمعه
170,000
تومان
11 خرداد
شنبه
170,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
کهکشان-اتاق دو تخته درجه 1
اتاق دو تخته درجه 1
اقامت 24
161,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
161,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
161,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
161,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
161,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
161,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
161,000
تومان
10 خرداد
جمعه
161,000
تومان
11 خرداد
شنبه
161,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
161,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
161,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
161,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
200,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
10 خرداد
جمعه
200,000
تومان
11 خرداد
شنبه
200,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
200,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
10 خرداد
جمعه
200,000
تومان
11 خرداد
شنبه
200,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
کهکشان-اتاق سه تخته درجه 2
اتاق سه تخته درجه 2
اقامت 24
196,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
196,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
196,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
196,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
196,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
10 خرداد
جمعه
196,000
تومان
11 خرداد
شنبه
196,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
196,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
196,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
196,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
200,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
10 خرداد
جمعه
200,000
تومان
11 خرداد
شنبه
200,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
200,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
10 خرداد
جمعه
200,000
تومان
11 خرداد
شنبه
200,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
کهکشان-اتاق چهار تخته درجه 2
اتاق چهار تخته درجه 2
اقامت 24
232,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
232,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
232,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
232,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
232,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
232,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
232,000
تومان
10 خرداد
جمعه
232,000
تومان
11 خرداد
شنبه
232,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
232,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
232,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
232,000
تومان
ایران هتل آنلاین
245,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
245,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
245,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
10 خرداد
جمعه
245,000
تومان
11 خرداد
شنبه
245,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
245,000
تومان
کهکشان-اتاق سه تخته درجه 1
اتاق سه تخته درجه 1
جاباما
237,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
237,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
237,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
237,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
237,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
10 خرداد
جمعه
237,000
تومان
11 خرداد
شنبه
237,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
237,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
237,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
237,000
تومان
اقامت 24
237,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
237,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
237,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
237,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
237,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
10 خرداد
جمعه
237,000
تومان
11 خرداد
شنبه
237,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
237,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
237,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
237,000
تومان
ایران هتل آنلاین
247,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
247,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
247,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
247,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
247,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
247,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
247,000
تومان
10 خرداد
جمعه
247,000
تومان
11 خرداد
شنبه
247,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
247,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
247,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
247,000
تومان
کهکشان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
265,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
10 خرداد
جمعه
265,000
تومان
11 خرداد
شنبه
265,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
270,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
10 خرداد
جمعه
270,000
تومان
11 خرداد
شنبه
270,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
ایران هتل آنلاین
272,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
272,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
272,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
272,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
272,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
10 خرداد
جمعه
272,000
تومان
11 خرداد
شنبه
272,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
272,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
272,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
272,000
تومان
کهکشان-اتاق چهار تخته درجه 3
اتاق چهار تخته درجه 3
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کهکشان سیرجان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
تالار عروسی

نظرات کاربران برای هتل کهکشان سیرجان

(10 نظر)
هتل کهکشان از نظر امکانات و فضای داخلی حس آرامش خوبی به من دست نداد . فضای کاملا بسته و اتاق نامناسب و بی روح . ولی کارکنان بسیار مهربون و با اخلاق جای بسی خوشحالی و امیدواری دارد . ...
این هتل نسبت به قیمتی که داشت متوسط بود. ...
از هر نظر خیلی عالی و فوق العاده بود اصلا بهش نمیخوره دوستاره باشه کیفیت خوبی داشت و قیمت مناسب...
هتل از لحاظ امکانات و خدمات پایین بود .سیستم گرمایشی به درستی کار نمیرد و اصلا راضی نبودم از اقامتم ...
با سلام بسيار تميز و عالي و برخورد مناسب پرسنل
همه چیز در ظاهر این هتل قدیمی است غیر از وای فای سشوار تلویزیون و چای ساز! اما برای من حس نوستالژیکی داشت. پرسنل خوش برخوردند. با اینکه من در اتاق درجه 3 ساکن شدم وجود سشوار و سرویس چای برای من جالب بود و همه چیز با اینکه قدیمی است تمیز است. در راهرو ما یک آشپزخانه قدیمی هم بود که من توانستم تخم مرغ آب پز کنم. من هم در سفر رفت و هم برگشت یک شب در این هتل اقامت داشتم. اما از همه جالب تر مردی بود که مسئول پذیرش شب بود. من از اخلاقش خوشم آمد. صبحانه هم در حد یک هتل 2 ستاره قابل قبول بود...
به هیچ عنوان اقامت در این هتل را به کسی توصیه نمی کنم. ...
هتل کهکشان بی ستاره...
برای خواب اتاق سه تخته خوبی داره و شیک
اتاق یک تخته درجه سه رزرو کردم که امکانات کاملی نداشت ....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.