هتل کهکشان سیرجان

سیرجان، بلوار نماز، چهارراه سیداحمد خمینی، شهرک رزمندگان
3
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
معرفی هتل کهکشان سیرجان
هتل دو ستاره کهکشان سیرجان کرمان با امکانات مناسب و پرسنلی مجرب آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کهکشان
کهکشان-اتاق دو تخته درجه 1
اتاق دو تخته درجه 1
رهی نو
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
189,000
تومان
30 شهریور
شنبه
189,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
189,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
189,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
189,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
189,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
189,000
تومان
5 مهر
جمعه
189,000
تومان
6 مهر
شنبه
189,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
189,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
189,000
تومان
ایران هتل آنلاین
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
189,000
تومان
30 شهریور
شنبه
189,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
189,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
189,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
189,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
189,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
189,000
تومان
5 مهر
جمعه
189,000
تومان
6 مهر
شنبه
189,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
189,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
189,000
تومان
ای‌گردش
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
195,000
تومان
30 شهریور
شنبه
195,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
195,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
195,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
5 مهر
جمعه
195,000
تومان
6 مهر
شنبه
195,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
195,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
5 مهر
جمعه
200,000
تومان
6 مهر
شنبه
200,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
کهکشان-اتاق دو تخته درجه 2
اتاق دو تخته درجه 2
رهی نو
154,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
154,000
تومان
30 شهریور
شنبه
154,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
154,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
154,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
154,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
154,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
154,000
تومان
5 مهر
جمعه
154,000
تومان
6 مهر
شنبه
154,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
154,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
154,000
تومان
ایران هتل آنلاین
154,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
154,000
تومان
30 شهریور
شنبه
154,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
154,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
154,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
154,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
154,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
154,000
تومان
5 مهر
جمعه
154,000
تومان
6 مهر
شنبه
154,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
154,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
154,000
تومان
ای‌گردش
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
160,000
تومان
30 شهریور
شنبه
160,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
160,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
5 مهر
جمعه
160,000
تومان
6 مهر
شنبه
160,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
جاباما
161,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
161,000
تومان
30 شهریور
شنبه
161,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
161,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
161,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
161,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
161,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
161,000
تومان
5 مهر
جمعه
161,000
تومان
6 مهر
شنبه
161,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
161,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
161,000
تومان
کهکشان-اتاق دو تخته درجه 3
اتاق دو تخته درجه 3
ایران هتل آنلاین
127,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
127,000
تومان
30 شهریور
شنبه
127,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
127,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
127,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
127,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
127,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
127,000
تومان
5 مهر
جمعه
127,000
تومان
6 مهر
شنبه
127,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
127,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
127,000
تومان
جاباما
134,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
134,000
تومان
30 شهریور
شنبه
134,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
134,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
134,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
134,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
134,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
134,000
تومان
5 مهر
جمعه
134,000
تومان
6 مهر
شنبه
134,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
134,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
134,000
تومان
کهکشان-اتاق سه تخته درجه 1
اتاق سه تخته درجه 1
ایران هتل آنلاین
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
228,000
تومان
30 شهریور
شنبه
228,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
228,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
228,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
228,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
228,000
تومان
5 مهر
جمعه
228,000
تومان
6 مهر
شنبه
228,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
228,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
رهی نو
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
228,000
تومان
30 شهریور
شنبه
228,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
228,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
228,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
228,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
228,000
تومان
5 مهر
جمعه
228,000
تومان
6 مهر
شنبه
228,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
228,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
ای‌گردش
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
245,000
تومان
30 شهریور
شنبه
245,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
245,000
تومان
5 مهر
جمعه
245,000
تومان
6 مهر
شنبه
245,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
237,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
237,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
237,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
237,000
تومان
5 مهر
جمعه
237,000
تومان
6 مهر
شنبه
237,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
237,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
237,000
تومان
کهکشان-اتاق سه تخته درجه 2
اتاق سه تخته درجه 2
ایران هتل آنلاین
188,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
188,000
تومان
30 شهریور
شنبه
188,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
188,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
188,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
188,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
188,000
تومان
5 مهر
جمعه
188,000
تومان
6 مهر
شنبه
188,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
188,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
200,000
تومان
30 شهریور
شنبه
200,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
5 مهر
جمعه
200,000
تومان
6 مهر
شنبه
200,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
کهکشان-اتاق چهار تخته درجه 2
اتاق چهار تخته درجه 2
رهی نو
224,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
224,000
تومان
30 شهریور
شنبه
224,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
224,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
224,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
224,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
224,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
224,000
تومان
5 مهر
جمعه
224,000
تومان
6 مهر
شنبه
224,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
224,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
224,000
تومان
ایران هتل آنلاین
224,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
224,000
تومان
30 شهریور
شنبه
224,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
224,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
224,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
224,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
224,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
224,000
تومان
5 مهر
جمعه
224,000
تومان
6 مهر
شنبه
224,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
224,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
224,000
تومان
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
230,000
تومان
30 شهریور
شنبه
230,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
230,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
230,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
230,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
230,000
تومان
5 مهر
جمعه
230,000
تومان
6 مهر
شنبه
230,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
230,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
ای‌گردش
232,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
232,000
تومان
30 شهریور
شنبه
232,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
232,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
232,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
232,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
232,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
232,000
تومان
5 مهر
جمعه
232,000
تومان
6 مهر
شنبه
232,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
232,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
232,000
تومان
کهکشان-اتاق چهار تخته درجه 3
اتاق چهار تخته درجه 3
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
کهکشان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
259,000
تومان
30 شهریور
شنبه
259,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
259,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
259,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
259,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
259,000
تومان
5 مهر
جمعه
259,000
تومان
6 مهر
شنبه
259,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
259,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
ای‌گردش
262,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
262,000
تومان
30 شهریور
شنبه
262,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
262,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
262,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
262,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
262,000
تومان
5 مهر
جمعه
262,000
تومان
6 مهر
شنبه
262,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
262,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
رهی نو
267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
267,000
تومان
30 شهریور
شنبه
267,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
267,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
267,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
267,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
267,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
267,000
تومان
5 مهر
جمعه
267,000
تومان
6 مهر
شنبه
267,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
267,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
267,000
تومان
علاءالدین
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
270,000
تومان
30 شهریور
شنبه
270,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
270,000
تومان
30 شهریور
شنبه
270,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
270,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
270,000
تومان
5 مهر
جمعه
270,000
تومان
6 مهر
شنبه
270,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
270,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
270,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کهکشان سیرجان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اینترنت
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
تالار عروسی
پاركينگ
سالن صبحانه خوری
روم سرويس
تلویزیون در لابی
Business Center

نظرات کاربران برای هتل کهکشان سیرجان

(13 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی نطلوب
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
با توجه به اینکه نمای خارجی و موقعیت بیرون هتل بسیار زیبا و بینظیره لذا اگه به همین نسبت داخل هتل و اتاقها و فضاهای داخلی رو بهش رسیدگی کنیدعالیست قطعا بهترین هتل سیرجان خواهد بود سیستم مدیریت و مهمانداران بسیار مودب و عالی بودن بنده به نوبه خودم از همگی تشکر میکنم ....
کارکنان مودب، اطاق ها دلنشین...
خوبه...
براي كسي كه قصد استراحت بين راه را داره. بد نبودنماي بيرونش خيلي شيك حتي محوطه ولي اتاق ها از مسافر خونه هم پايين تر. اصلا سالن صبحانه خوري خوب نبود. ارامش نداشتم ...
سرویس بهداشتی اشکالات اساسی دارد ( شیر توالت فرنگی پشت سر نصب شده است در صورتی که می بایست در مقابل یا کنار شما باشد) در کل منظور از بازسازی فقط رنگ آمیزی راهروها بوده و داخل اتاقها نیاز به مرمت بیشتری دارد. فردی که در ابتدا میهمان را پذیرش میکند باید با برخورد مناسب تری از او استقبال کند و جای خالی آموزشهای هتلی علی الخصوص در نحوه برخورد با میهمان بسیار احساس می شد. درخواست یک عدد پتو و ملحفه اضافی بنده از طرف هتل انجام نشد و ضمن برخورد نامناسب گفته شد شما اتاق دو تخته رزرو کرده اید (در صورتی که دختر سه ساله من در این سفر همراه ما بود)...
بسیار ضعیف بود. متاسفانه هتل ها پر شده بودند و مجبور شدم به خاطر اینکه تو مسیرم بود رزرو کنم. با هیچی مشکلی ندارم، کلا با همه چی کنار میام حتی با کثیفی، ولی اینجا دیگه خیلی کثیف بود. ...
اتاق یک تخته درجه سه رزرو کردم که امکانات کاملی نداشت ....
برای خواب اتاق سه تخته خوبی داره و شیکاینترنت بد و رستوران هم نداره و صبحانه معمولی
هتل کهکشان بی ستاره...
همه چیز در ظاهر این هتل قدیمی است غیر از وای فای سشوار تلویزیون و چای ساز! اما برای من حس نوستالژیکی داشت. پرسنل خوش برخوردند. با اینکه من در اتاق درجه 3 ساکن شدم وجود سشوار و سرویس چای برای من جالب بود و همه چیز با اینکه قدیمی است تمیز است. در راهرو ما یک آشپزخانه قدیمی هم بود که من توانستم تخم مرغ آب پز کنم. من هم در سفر رفت و هم برگشت یک شب در این هتل اقامت داشتم. اما از همه جالب تر مردی بود که مسئول پذیرش شب بود. من از اخلاقش خوشم آمد. صبحانه هم در حد یک هتل 2 ستاره قابل قبول بود...
به هیچ عنوان اقامت در این هتل را به کسی توصیه نمی کنم. ...
با سلام بسيار تميز و عالي و برخورد مناسب پرسنل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.