هتل فدک سیرجان

سیرجان، خیابان ابن سینا
3.2
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
معرفی هتل فدک سیرجان
هتل ۲ ستاره فدک با چشم انداز زیبا در مرکز شهر سیرجان در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردیده است. هتل کمترین فاصله را به بازار سنتی شهر داشته و با امکانات قابل قبول پذیرای میهمانان گرامی می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل فدک
فدک-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
149,800 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
149,800
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
149,800
تومان
1 شهریور
جمعه
149,800
تومان
2 شهریور
شنبه
149,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
149,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
149,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
149,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
149,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
149,800
تومان
8 شهریور
جمعه
149,800
تومان
9 شهریور
شنبه
149,800
تومان
اقامت 24
153,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
153,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
153,000
تومان
1 شهریور
جمعه
153,000
تومان
2 شهریور
شنبه
153,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
153,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
153,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
153,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
153,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
153,000
تومان
8 شهریور
جمعه
153,000
تومان
9 شهریور
شنبه
153,000
تومان
فدک-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
1 شهریور
جمعه
210,000
تومان
2 شهریور
شنبه
210,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
210,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
210,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
210,000
تومان
8 شهریور
جمعه
210,000
تومان
9 شهریور
شنبه
210,000
تومان
تورگردان
213,400 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
213,400
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
213,400
تومان
1 شهریور
جمعه
213,400
تومان
2 شهریور
شنبه
213,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
213,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
213,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
213,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
213,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
213,400
تومان
8 شهریور
جمعه
213,400
تومان
9 شهریور
شنبه
213,400
تومان
فدک-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
1 شهریور
جمعه
310,000
تومان
2 شهریور
شنبه
310,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
310,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
310,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
310,000
تومان
8 شهریور
جمعه
310,000
تومان
9 شهریور
شنبه
310,000
تومان
تورگردان
319,700 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
319,700
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
319,700
تومان
1 شهریور
جمعه
319,700
تومان
2 شهریور
شنبه
319,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
319,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
319,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
319,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
319,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
319,700
تومان
8 شهریور
جمعه
319,700
تومان
9 شهریور
شنبه
319,700
تومان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.