هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

شوشتر، چهارراه امام خمینی (ره)، کوچه سنگفرش
3.7
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنتی طبیب شوشتری
سنتی طبیب شوشتری-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
132,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
132,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
132,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
132,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
132,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
132,000
تومان
3 خرداد
جمعه
132,000
تومان
4 خرداد
شنبه
132,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
132,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
132,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
132,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
132,000
تومان
اسنپ تریپ
132,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
132,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
132,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
132,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
132,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
132,000
تومان
3 خرداد
جمعه
132,000
تومان
4 خرداد
شنبه
132,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
132,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
132,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
132,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
132,000
تومان
ایران هتل آنلاین
139,500 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
139,500
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
139,500
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
139,500
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
139,500
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
139,500
تومان
3 خرداد
جمعه
139,500
تومان
4 خرداد
شنبه
139,500
تومان
5 خرداد
یکشنبه
139,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
139,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
139,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
139,500
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق دو تخته باباحاجی
اتاق دو تخته باباحاجی
جاباما
225,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
225,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
225,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
3 خرداد
جمعه
222,000
تومان
4 خرداد
شنبه
222,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
اسنپ تریپ
225,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
225,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
225,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
3 خرداد
جمعه
222,000
تومان
4 خرداد
شنبه
222,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
225,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
225,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
3 خرداد
جمعه
225,000
تومان
4 خرداد
شنبه
225,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
225,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
ایران هتل آنلاین
238,500 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
238,500
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
238,500
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
238,500
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
238,500
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
238,500
تومان
3 خرداد
جمعه
238,500
تومان
4 خرداد
شنبه
238,500
تومان
5 خرداد
یکشنبه
238,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
238,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
238,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
238,500
تومان
هتل یار
259,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
259,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
259,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
259,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
3 خرداد
جمعه
259,000
تومان
4 خرداد
شنبه
259,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
259,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
259,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
259,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
ایران مارکوپولو
262,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
262,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
262,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
262,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
3 خرداد
جمعه
262,000
تومان
4 خرداد
شنبه
262,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
262,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
262,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
262,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق دو تخته  تنبی
اتاق دو تخته تنبی
اسنپ تریپ
225,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
225,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
225,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
227,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
227,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
227,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
227,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
جاباما
225,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
225,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
225,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
227,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
227,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
227,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
227,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
230,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
230,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
230,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
3 خرداد
جمعه
230,000
تومان
4 خرداد
شنبه
230,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
ایران هتل آنلاین
238,500 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
238,500
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
238,500
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
238,500
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
238,500
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
238,500
تومان
3 خرداد
جمعه
238,500
تومان
4 خرداد
شنبه
238,500
تومان
5 خرداد
یکشنبه
238,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
238,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
238,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
238,500
تومان
هتل یار
259,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
259,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
259,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
259,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
3 خرداد
جمعه
259,000
تومان
4 خرداد
شنبه
259,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
259,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
259,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
259,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
ایران مارکوپولو
262,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
262,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
262,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
262,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
3 خرداد
جمعه
262,000
تومان
4 خرداد
شنبه
262,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
262,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
262,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
262,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق دو تخته دورومی
اتاق دو تخته دورومی
اسنپ تریپ
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
230,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
230,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
230,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
3 خرداد
جمعه
227,000
تومان
4 خرداد
شنبه
227,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
227,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
227,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
227,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
230,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
230,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
230,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
3 خرداد
جمعه
230,000
تومان
4 خرداد
شنبه
230,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
230,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
230,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
230,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
3 خرداد
جمعه
227,000
تومان
4 خرداد
شنبه
227,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
227,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
227,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
227,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
ایران هتل آنلاین
238,500 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
238,500
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
238,500
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
238,500
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
238,500
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
238,500
تومان
3 خرداد
جمعه
238,500
تومان
4 خرداد
شنبه
238,500
تومان
5 خرداد
یکشنبه
238,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
238,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
238,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
238,500
تومان
هتل یار
259,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
259,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
259,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
259,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
3 خرداد
جمعه
259,000
تومان
4 خرداد
شنبه
259,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
259,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
259,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
259,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
ایران مارکوپولو
262,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
262,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
262,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
262,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
3 خرداد
جمعه
262,000
تومان
4 خرداد
شنبه
262,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
262,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
262,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
262,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
علاءالدین
285,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
285,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
285,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
285,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی طبیب شوشتری-اتاق سه تخته  تالار
اتاق سه تخته تالار
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
310,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
310,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
307,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
307,000
تومان
3 خرداد
جمعه
307,000
تومان
4 خرداد
شنبه
307,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
307,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
307,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
307,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
310,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
310,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
3 خرداد
جمعه
310,000
تومان
4 خرداد
شنبه
310,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
اسنپ تریپ
310,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
310,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
310,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
307,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
307,000
تومان
3 خرداد
جمعه
307,000
تومان
4 خرداد
شنبه
307,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
307,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
307,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
307,000
تومان
ایران هتل آنلاین
337,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
337,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
337,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
337,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
337,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
337,000
تومان
3 خرداد
جمعه
337,000
تومان
4 خرداد
شنبه
337,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
337,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
337,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
337,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
337,000
تومان
ایران مارکوپولو
355,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
355,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
355,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
355,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
3 خرداد
جمعه
355,000
تومان
4 خرداد
شنبه
355,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
هتل یار
367,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
367,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
367,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
367,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
367,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
367,000
تومان
3 خرداد
جمعه
367,000
تومان
4 خرداد
شنبه
367,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
367,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
367,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
367,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
367,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق سه تخته بیرونی
اتاق سه تخته بیرونی
اسنپ تریپ
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
325,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
325,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
325,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
3 خرداد
جمعه
322,000
تومان
4 خرداد
شنبه
322,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
322,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
جاباما
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
325,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
325,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
325,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
3 خرداد
جمعه
322,000
تومان
4 خرداد
شنبه
322,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
322,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
325,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
325,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
325,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
3 خرداد
جمعه
325,000
تومان
4 خرداد
شنبه
325,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
ایران هتل آنلاین
337,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
337,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
337,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
337,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
337,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
337,000
تومان
3 خرداد
جمعه
337,000
تومان
4 خرداد
شنبه
337,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
337,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
337,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
337,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
337,000
تومان
ایران مارکوپولو
355,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
355,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
355,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
355,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
3 خرداد
جمعه
355,000
تومان
4 خرداد
شنبه
355,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
علاءالدین
365,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
365,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
365,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
365,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
367,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
367,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
367,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
367,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
367,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
367,000
تومان
3 خرداد
جمعه
367,000
تومان
4 خرداد
شنبه
367,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
367,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
367,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
367,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
367,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق چهار تخته  شاه نشین
اتاق چهار تخته شاه نشین
اسنپ تریپ
420,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
420,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
420,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
420,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
417,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
417,000
تومان
3 خرداد
جمعه
417,000
تومان
4 خرداد
شنبه
417,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
417,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
417,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
417,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
417,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
420,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
420,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
420,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
3 خرداد
جمعه
420,000
تومان
4 خرداد
شنبه
420,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
420,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
420,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
420,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
420,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
420,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
420,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
417,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
417,000
تومان
3 خرداد
جمعه
417,000
تومان
4 خرداد
شنبه
417,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
417,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
417,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
417,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
417,000
تومان
ایران هتل آنلاین
437,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
437,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
437,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
437,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
437,000
تومان
3 خرداد
جمعه
437,000
تومان
4 خرداد
شنبه
437,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
437,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
علاءالدین
439,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
439,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
439,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
439,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
455,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
455,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
455,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
455,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
3 خرداد
جمعه
455,000
تومان
4 خرداد
شنبه
455,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
455,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
455,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
455,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
هتل یار
476,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
476,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
476,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
476,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
476,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
476,000
تومان
3 خرداد
جمعه
476,000
تومان
4 خرداد
شنبه
476,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
476,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
476,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
476,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
476,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق پنج تخته دو خونچه پوش
اتاق پنج تخته دو خونچه پوش
اقامت 24
495,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
495,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
495,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
495,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان