هتل سنتی سرابی شوشتر

شوشتر، خیابان عبداله بانو، جنب دبستان پسرانه زرین
3.3
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
معرفی هتل سنتی سرابی شوشتر
خانه تاریخی شوشتر به عنوان نخستين هتل سنتي در خوزستان در منزل تاریخی سرابی راه‌اندازی شده و در خيابان عبدالله بانو قرار گرفته است. هتل سنتي شوشتر با قدمت ۱۸۰ سال متعلق به دوره قاجاریه بوده که پس از مرمت و تجهیز از ابتدای سال ۱۳۹۲ به عنوان اولین هتل سنتی استان خوزستان با ۱۱ عدد اتاق که ۸ اتاق آن قابلیت سرویس دهی به مهمانان را دارد و شکوه و حیات دوباره خود را از سر گرفته است. این خانه دارای ظرفیت استاندارد ۲۰ نفر بوده که با سرویس اضافه تا ۲۵ نفر قابل افزایش می‌باشد و پس از مرمت قسمت شبستان و شوادان تا ۳۵ نفر قابل افزایش می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنتی سرابی
سنتی سرابی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
153,700 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
153,700
تومان
30 تیر
یکشنبه
153,700
تومان
31 تیر
دوشنبه
153,700
تومان
1 مرداد
سه شنبه
153,700
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
153,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
153,700
تومان
4 مرداد
جمعه
153,700
تومان
5 مرداد
شنبه
153,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
153,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
153,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
153,700
تومان
اقامت 24
155,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
155,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
155,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
155,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
155,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
4 مرداد
جمعه
155,000
تومان
5 مرداد
شنبه
155,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
155,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
155,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
155,000
تومان
سنتی سرابی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
235,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
235,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
235,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
235,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
235,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
235,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
235,500
تومان
4 مرداد
جمعه
235,500
تومان
5 مرداد
شنبه
235,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
235,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
235,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
235,500
تومان
اقامت 24
237,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
237,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
237,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
237,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
237,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
4 مرداد
جمعه
237,000
تومان
5 مرداد
شنبه
237,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
237,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
237,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
237,000
تومان
سنتی سرابی-اتاق دو تخته طبقه بالا
اتاق دو تخته طبقه بالا
تورگردان
273,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
273,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
273,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
273,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
273,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
273,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
273,500
تومان
4 مرداد
جمعه
273,500
تومان
5 مرداد
شنبه
273,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
273,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
273,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
273,500
تومان
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
275,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
275,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
275,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
4 مرداد
جمعه
275,000
تومان
5 مرداد
شنبه
275,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
275,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
275,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
سنتی سرابی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
311,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
311,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
311,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
311,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
311,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
311,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
311,000
تومان
4 مرداد
جمعه
311,000
تومان
5 مرداد
شنبه
311,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
311,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
311,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
311,000
تومان
اقامت 24
313,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
313,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
313,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
313,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
313,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
313,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
313,000
تومان
4 مرداد
جمعه
313,000
تومان
5 مرداد
شنبه
313,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
313,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
313,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
313,000
تومان
سنتی سرابی-اتاق سه تخته طبقه بالا
اتاق سه تخته طبقه بالا
تورگردان
354,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
354,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
354,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
354,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
354,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
354,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
354,500
تومان
4 مرداد
جمعه
354,500
تومان
5 مرداد
شنبه
354,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
354,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
354,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
354,500
تومان
اقامت 24
356,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
356,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
356,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
356,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
356,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
4 مرداد
جمعه
356,000
تومان
5 مرداد
شنبه
356,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
356,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
356,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
356,000
تومان
سنتی سرابی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
تورگردان
450,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
450,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
450,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
450,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
450,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
450,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
450,200
تومان
4 مرداد
جمعه
450,200
تومان
5 مرداد
شنبه
450,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
450,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
450,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
450,200
تومان
اقامت 24
452,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
452,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
452,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
452,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
452,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
452,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
452,000
تومان
4 مرداد
جمعه
452,000
تومان
5 مرداد
شنبه
452,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
452,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
452,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
452,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی سرابی شوشتر

پارکینگ
اینترنت در قسمت لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه

نظرات کاربران برای هتل سنتی سرابی شوشتر

(9 نظر)
هتل خوب با فضای دلنشین...
كاركنان بسيار عالي و جاي دلنشين در وسط بافت تاريخي شوشتر...
خوب بود. اروم و ساکت بود.فضاش هم خیلی قشنگه...
هتل خوبی است...
اقامتگاهی آرام و دنج با دسترسی به اماکن دیدنی...
برخورد پرسنل بسیار خوب است بخاطر فضای کم اتاقها سرویس یرای نفر اضافه پیشنهاد نمیشود موقعیت هتل در مرکز شهر بوده و بافت سنتی شهر حس میشود پارکینگ ندارد و مجبور هستید ماشین را در خیابان پارک کنید اتاقها و وسایل بسیار تمیز است محل سرو صبحانه بسیار جالب و دلنشین است در مجموع اقامت در این هتل حس بسیار خوبی دارد...
مکان هتل مناسب است و نزدیک به سازه های ابی شوشتر میباشدامکانات هتل و اتاقها مناسب استتمیزی اتاقها و سرویس بهداشتی در حد عالیصبحانه هتل بسیار خوب برخورد کارکنان هتل بسیار عالی...
نقاط قوت:
معماری سنتی و طبیعت ساختمان ارامش بخش بود.
نقاط ضعف:
عدم توسعه و بهره برداری از باقی پتانسیل های موجود.
نقاط قوت:
بسیار عالی با مدیریت خوب و خدمه دلسوز.... با اینکه خونه قدیمی است اما بسیار زیبا و شیک تزئین شده ... البته من زمستان سال ۹۳ اونجا بودم اما خیلی راضی هستم و اگر جور بشه بازم حتما میرم اونجااااا...
نقاط ضعف:
پریز برق برای شارژ همزمان تجهیزات همزمان مانند دوربین و موبایل و تبلتو...داخل اتاقاشون مثل هر هتل دیگه ای کم بود که البته میتونید از خدمه کمک گرفته و یک سه راهی برق ازشون بگیرین :-)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.