هتل زندیه شیراز

شیراز، خیابان هجرت، پشت ارگ کریم‌خان
4.3
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
معرفی هتل زندیه شیراز
هتل پنج ستاره زندیه شیراز که در حریم مجموعه زندیه واقع شده و با قرارگیری در موقعیت مناسب نسبت به جاذبه های گردشگری واقع شده، یکی از بهترین گزینه ها برای رزرو هتل در شهر شیراز است. هتل زندیه دارای ۳ طبقه اقامتی دارای ۷۵ باب اتاق و ۴ طبقه خدماتی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زندیه
زندیه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
356,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
356,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
356,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
356,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
3 خرداد
جمعه
356,000
تومان
4 خرداد
شنبه
356,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
356,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
356,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
356,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
اقامت 24
356,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
356,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
356,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
356,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
3 خرداد
جمعه
356,000
تومان
4 خرداد
شنبه
356,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
356,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
356,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
356,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
علاءالدین
359,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
359,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
359,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
359,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
369,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
369,000
تومان
3 خرداد
جمعه
369,000
تومان
4 خرداد
شنبه
369,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
369,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
369,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
369,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
369,000
تومان
ایران مارکوپولو
360,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
360,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
360,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
360,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
3 خرداد
جمعه
360,000
تومان
4 خرداد
شنبه
360,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
356,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
356,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
3 خرداد
جمعه
356,000
تومان
4 خرداد
شنبه
356,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
356,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
356,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
356,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
زندیه-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
533,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
533,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
533,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
533,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
3 خرداد
جمعه
533,000
تومان
4 خرداد
شنبه
533,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
ایران هتل آنلاین
533,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
533,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
533,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
533,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
3 خرداد
جمعه
533,000
تومان
4 خرداد
شنبه
533,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
اسنپ تریپ
533,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
533,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
533,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
533,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
3 خرداد
جمعه
533,000
تومان
4 خرداد
شنبه
533,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
هتل یار
537,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
537,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
537,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
537,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
537,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
537,000
تومان
3 خرداد
جمعه
537,000
تومان
4 خرداد
شنبه
537,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
537,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
537,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
537,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
537,000
تومان
زندیه-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
533,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
533,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
533,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
533,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
3 خرداد
جمعه
533,000
تومان
4 خرداد
شنبه
533,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
ایران هتل آنلاین
533,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
533,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
533,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
533,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
3 خرداد
جمعه
533,000
تومان
4 خرداد
شنبه
533,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
ایران مارکوپولو
534,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
534,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
534,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
534,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
534,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
534,000
تومان
3 خرداد
جمعه
534,000
تومان
4 خرداد
شنبه
534,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
534,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
534,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
534,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
534,000
تومان
علاءالدین
535,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
535,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
535,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
535,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
555,000
تومان
3 خرداد
جمعه
555,000
تومان
4 خرداد
شنبه
555,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
555,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
555,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
555,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
533,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
3 خرداد
جمعه
533,000
تومان
4 خرداد
شنبه
533,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
زندیه-سوئیت بیزینس
سوئیت بیزینس
اقامت 24
533,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
533,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
533,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
533,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
3 خرداد
جمعه
533,000
تومان
4 خرداد
شنبه
533,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
علاءالدین
535,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
535,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
535,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
535,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
555,000
تومان
3 خرداد
جمعه
555,000
تومان
4 خرداد
شنبه
555,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
555,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
555,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
555,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
ایران هتل آنلاین
537,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
537,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
537,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
537,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
537,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
537,000
تومان
3 خرداد
جمعه
537,000
تومان
4 خرداد
شنبه
537,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
537,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
537,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
537,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
537,000
تومان
ایران مارکوپولو
537,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
537,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
537,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
537,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
537,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
537,000
تومان
3 خرداد
جمعه
537,000
تومان
4 خرداد
شنبه
537,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
537,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
537,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
537,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
537,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
533,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
533,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
3 خرداد
جمعه
533,000
تومان
4 خرداد
شنبه
533,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
زندیه-سوئیت هانی‌مون
سوئیت هانی‌مون
اقامت 24
533,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
533,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
533,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
533,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
3 خرداد
جمعه
533,000
تومان
4 خرداد
شنبه
533,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
ایران هتل آنلاین
533,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
533,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
533,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
533,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
3 خرداد
جمعه
533,000
تومان
4 خرداد
شنبه
533,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
اسنپ تریپ
533,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
533,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
533,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
533,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
3 خرداد
جمعه
533,000
تومان
4 خرداد
شنبه
533,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
زندیه-سوئیت ماه عسل
سوئیت ماه عسل
علاءالدین
535,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
535,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
535,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
535,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
555,000
تومان
3 خرداد
جمعه
555,000
تومان
4 خرداد
شنبه
555,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
555,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
555,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
555,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
ایران مارکوپولو
535,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
535,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
535,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
535,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
3 خرداد
جمعه
535,000
تومان
4 خرداد
شنبه
535,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
535,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
535,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
زندیه-سوئیت لوکس یکخوابه دو نفره
سوئیت لوکس یکخوابه دو نفره
اقامت 24
610,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
610,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
610,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
610,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
3 خرداد
جمعه
610,000
تومان
4 خرداد
شنبه
610,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
ایران هتل آنلاین
610,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
610,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
610,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
610,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
3 خرداد
جمعه
610,000
تومان
4 خرداد
شنبه
610,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
اسنپ تریپ
610,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
610,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
610,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
610,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
3 خرداد
جمعه
610,000
تومان
4 خرداد
شنبه
610,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
ایران مارکوپولو
614,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
614,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
614,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
614,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
614,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
614,000
تومان
3 خرداد
جمعه
614,000
تومان
4 خرداد
شنبه
614,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
614,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
614,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
614,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
614,000
تومان
علاءالدین
615,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
615,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
615,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
615,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
3 خرداد
جمعه
635,000
تومان
4 خرداد
شنبه
635,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
635,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
635,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
635,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
زندیه-دو تخته با سرویس اضافه
دو تخته با سرویس اضافه
علاءالدین
705,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
705,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
705,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
705,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
705,000
تومان
3 خرداد
جمعه
705,000
تومان
4 خرداد
شنبه
705,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
705,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
705,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
705,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
ایران مارکوپولو
725,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
725,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
725,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
725,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
725,000
تومان
3 خرداد
جمعه
725,000
تومان
4 خرداد
شنبه
725,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
725,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
725,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
725,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
725,000
تومان
زندیه-سوئیت زندیه یکخوابه دو نفره
سوئیت زندیه یکخوابه دو نفره
علاءالدین
945,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
945,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
945,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
945,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
975,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
975,000
تومان
3 خرداد
جمعه
975,000
تومان
4 خرداد
شنبه
975,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
975,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
975,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
975,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
975,000
تومان
ایران هتل آنلاین
991,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
991,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
991,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
991,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
991,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
991,000
تومان
3 خرداد
جمعه
991,000
تومان
4 خرداد
شنبه
991,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
991,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
991,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
991,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
991,000
تومان
اقامت 24
991,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
991,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
991,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
991,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
991,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
991,000
تومان
3 خرداد
جمعه
991,000
تومان
4 خرداد
شنبه
991,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
991,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
991,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
991,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
991,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل زندیه شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
رستوران فضای باز
اژانس مسافرتی
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
حمام سنتی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خدمات برای معلولین

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل چمران شیراز
3.6
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
علاءالدین
از 285,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 285,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 335,000 تومان
جاباما
از 335,000 تومان
اسنپ تریپ
از 335,000 تومان
اقامت 24
از 335,000 تومان
هتل یار
از 335,000 تومان
property-card-image
هتل هما شیراز
3.8
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
علاءالدین
از 235,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 235,000 تومان
جاباما
از 290,000 تومان
اقامت 24
از 290,000 تومان
هتل یار
از 290,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 290,000 تومان
اسنپ تریپ
از 290,000 تومان
property-card-image
هتل پارس شیراز
3.7
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
علاءالدین
از 239,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 245,000 تومان
اسنپ تریپ
از 300,000 تومان
جاباما
از 300,000 تومان
هتل یار
از 300,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 300,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ شیراز
4.2
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
علاءالدین
از 389,000 تومان
اسنپ تریپ
از 389,000 تومان
جاباما
از 389,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 389,000 تومان
اقامت 24
از 389,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 390,000 تومان
هتل یار
از 561,000 تومان
property-card-image
هتل پارک سعدی شیراز
3.8
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
اقامت 24
از 215,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 269,000 تومان
اسنپ تریپ
از 269,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 270,000 تومان
جاباما
از 295,000 تومان
علاءالدین
از 349,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل امیر کبیر شیراز
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 227,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 264,000 تومان
اقامت 24
از 264,000 تومان
هتل یار
از 301,000 تومان
جاباما
از 325,000 تومان
علاءالدین
از 345,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارک شیراز
2.9
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 175,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 184,000 تومان
اقامت 24
از 192,000 تومان
هتل یار
از 200,000 تومان
جاباما
از 204,000 تومان
علاءالدین
از 269,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسه شیراز
3.5
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 119,000 تومان
اقامت 24
از 119,000 تومان
جاباما
از 125,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 201,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 213,000 تومان
علاءالدین
از 219,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل الیزه شیراز
4.1
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران
هتل یار
از 258,000 تومان
اقامت 24
از 258,000 تومان
جاباما
از 258,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 258,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 258,000 تومان
اسنپ تریپ
از 258,000 تومان
علاءالدین
از 265,000 تومان
property-card-image
هتل رویال شیراز
-
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
جاباما
از 375,000 تومان
اسنپ تریپ
از 375,000 تومان
اقامت 24
از 375,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 385,000 تومان
علاءالدین
از 395,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ستارگان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 263,000 تومان
علاءالدین
از 319,000 تومان
اقامت 24
از 350,000 تومان
هتل یار
از 350,000 تومان
جاباما
از 350,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 350,000 تومان
اسنپ تریپ
از 350,000 تومان
property-card-image
هتل آپارتمان رز ریحان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 268,000 تومان
اقامت 24
از 268,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل وکیل شیراز
4.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
هتل یار
از 210,000 تومان
اقامت 24
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ارم شیراز
3.3
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 125,000 تومان
جاباما
از 125,000 تومان
علاءالدین
از 125,000 تومان
اقامت 24
از 125,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 200,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جام جم شیراز
2.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 185,000 تومان
هتل یار
از 185,000 تومان
اقامت 24
از 285,000 تومان
جاباما
از 300,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس شیراز
3.3
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران
جاباما
از 155,000 تومان
اسنپ تریپ
از 155,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کریم خان شیراز
4.1
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
اسنپ تریپ
از 220,000 تومان
جاباما
از 220,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 295,000 تومان
علاءالدین
از 399,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان شیراز
3.6
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 275,000 تومان
علاءالدین
از 295,000 تومان
اقامت 24
از 319,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ارگ شیراز
4
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 145,000 تومان
اقامت 24
از 148,000 تومان
جاباما
از 148,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل زندیه شیراز

(40 نظر)
نقاط قوت:
Good location, comfortable setting, hospitality
نقاط ضعف:
Needs better fitness center that is availabe to all guests at no cost, need exit signs in all floors
نقاط قوت:
محیط بسیار شیک و راحت برخورد خوب پرسنل کیفیت خوب رستوران سنتی
نقاط ضعف:
کیفیت متوسط رو به پایین صبحانه و تکته ای که خیلی از نظر من بی کلاسی بود انداختن شب نامه داخل اتاق که مثلا به علت استفاده از سرویس اضافه یا خوردن نهار هزینه شما ۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ اضافه شده به هر حال مسافری که هتل ۵ ستاره رو انتخاب میکنه حتما اینقدر تمکن مالی داره که هزینه نهار و غیره رو کهاضافه شده موقع تخلیه اتاق برداخت کنه این حرکت هتل یک جور توهین به مهمانه
نقاط قوت:
محیط بسیار شیک و راحت برخورد خوب پرسنل ک