هتل زندیه شیراز

شیراز، خیابان هجرت، پشت ارگ کریم‌خان
4.3
امتیاز کاربران
60
نظرات کاربران
معرفی هتل زندیه شیراز
هتل پنج ستاره زندیه شیراز که در حریم مجموعه زندیه واقع شده و با قرارگیری در موقعیت مناسب نسبت به جاذبه های گردشگری واقع شده، یکی از بهترین گزینه ها برای رزرو هتل در شهر شیراز است. هتل زندیه دارای ۳ طبقه اقامتی دارای ۷۵ باب اتاق و ۴ طبقه خدماتی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زندیه
زندیه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
370,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
370,000
تومان
29 شهریور
جمعه
370,000
تومان
30 شهریور
شنبه
370,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
370,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
381,900
تومان
2 مهر
سه شنبه
381,900
تومان
3 مهر
چهارشنبه
381,900
تومان
4 مهر
پنجشنبه
381,900
تومان
5 مهر
جمعه
381,900
تومان
6 مهر
شنبه
381,900
تومان
علاءالدین
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
370,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
370,000
تومان
29 شهریور
جمعه
370,000
تومان
30 شهریور
شنبه
370,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
370,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
5 مهر
جمعه
390,000
تومان
6 مهر
شنبه
390,000
تومان
ایران مارکوپولو
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
370,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
370,000
تومان
30 شهریور
شنبه
370,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
رزرواسیون مهر
382,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
382,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
382,000
تومان
29 شهریور
جمعه
382,000
تومان
30 شهریور
شنبه
382,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
382,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
382,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
382,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
382,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
382,000
تومان
5 مهر
جمعه
382,000
تومان
6 مهر
شنبه
382,000
تومان
رهی نو
385,100 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
385,100
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
385,100
تومان
29 شهریور
جمعه
385,100
تومان
30 شهریور
شنبه
385,100
تومان
31 شهریور
یکشنبه
385,100
تومان
1 مهر
دوشنبه
385,100
تومان
2 مهر
سه شنبه
385,100
تومان
3 مهر
چهارشنبه
385,100
تومان
4 مهر
پنجشنبه
385,100
تومان
5 مهر
جمعه
385,100
تومان
6 مهر
شنبه
385,100
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
370,000
تومان
29 شهریور
جمعه
370,000
تومان
30 شهریور
شنبه
370,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
370,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
382,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
382,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
382,000
تومان
5 مهر
جمعه
382,000
تومان
6 مهر
شنبه
382,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
زندیه-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ایران هتل آنلاین
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
29 شهریور
جمعه
550,000
تومان
30 شهریور
شنبه
550,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
630,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
630,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
630,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
630,000
تومان
5 مهر
جمعه
630,000
تومان
6 مهر
شنبه
630,000
تومان
رزرواسیون مهر
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
630,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
630,000
تومان
29 شهریور
جمعه
630,000
تومان
30 شهریور
شنبه
630,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
630,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
630,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
630,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
630,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
630,000
تومان
5 مهر
جمعه
630,000
تومان
6 مهر
شنبه
630,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
550,000
تومان
30 شهریور
شنبه
550,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
630,000
تومان
6 مهر
شنبه
630,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
29 شهریور
جمعه
550,000
تومان
30 شهریور
شنبه
550,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
630,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
630,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
630,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
630,000
تومان
5 مهر
جمعه
630,000
تومان
6 مهر
شنبه
630,000
تومان
زندیه-سوئیت بیزینس دبل
سوئیت بیزینس دبل
ایران هتل آنلاین
635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
635,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
635,000
تومان
29 شهریور
جمعه
635,000
تومان
30 شهریور
شنبه
635,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
635,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
659,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
659,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
659,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
659,000
تومان
5 مهر
جمعه
659,000
تومان
6 مهر
شنبه
659,000
تومان
رزرواسیون مهر
635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
635,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
635,000
تومان
29 شهریور
جمعه
635,000
تومان
30 شهریور
شنبه
635,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
635,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
635,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
635,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
635,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
635,000
تومان
5 مهر
جمعه
635,000
تومان
6 مهر
شنبه
635,000
تومان
علاءالدین
635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
635,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
635,000
تومان
29 شهریور
جمعه
635,000
تومان
30 شهریور
شنبه
635,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
635,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
635,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
635,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
635,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
635,000
تومان
5 مهر
جمعه
635,000
تومان
6 مهر
شنبه
635,000
تومان
رهی نو
636,026 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
636,026
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
636,026
تومان
29 شهریور
جمعه
636,026
تومان
30 شهریور
شنبه
636,026
تومان
31 شهریور
یکشنبه
636,026
تومان
1 مهر
دوشنبه
636,026
تومان
2 مهر
سه شنبه
636,026
تومان
3 مهر
چهارشنبه
636,026
تومان
4 مهر
پنجشنبه
636,026
تومان
5 مهر
جمعه
636,026
تومان
6 مهر
شنبه
636,026
تومان
ایران مارکوپولو
649,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
649,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
649,000
تومان
30 شهریور
شنبه
649,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
635,000
تومان
29 شهریور
جمعه
635,000
تومان
30 شهریور
شنبه
635,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
635,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
650,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
650,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
650,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
650,000
تومان
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
650,000
تومان
زندیه-سوئیت لوکس یکخوابه دونفره
سوئیت لوکس یکخوابه دونفره
رهی نو
741,194 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
741,194
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
741,194
تومان
29 شهریور
جمعه
741,194
تومان
30 شهریور
شنبه
741,194
تومان
31 شهریور
یکشنبه
741,194
تومان
1 مهر
دوشنبه
741,194
تومان
2 مهر
سه شنبه
741,194
تومان
3 مهر
چهارشنبه
741,194
تومان
4 مهر
پنجشنبه
741,194
تومان
5 مهر
جمعه
741,194
تومان
6 مهر
شنبه
741,194
تومان
ایران مارکوپولو
745,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
745,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
745,000
تومان
30 شهریور
شنبه
745,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
رزرواسیون مهر
745,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
745,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
745,000
تومان
29 شهریور
جمعه
745,000
تومان
30 شهریور
شنبه
745,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
745,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
745,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
745,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
745,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
745,000
تومان
5 مهر
جمعه
745,000
تومان
6 مهر
شنبه
745,000
تومان
علاءالدین
749,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
749,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
749,000
تومان
29 شهریور
جمعه
749,000
تومان
30 شهریور
شنبه
749,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
749,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
749,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
749,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
749,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
749,000
تومان
5 مهر
جمعه
749,000
تومان
6 مهر
شنبه
749,000
تومان
ایران هتل آنلاین
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
750,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
750,000
تومان
29 شهریور
جمعه
750,000
تومان
30 شهریور
شنبه
750,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
750,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
750,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
750,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
750,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
750,000
تومان
5 مهر
جمعه
750,000
تومان
6 مهر
شنبه
750,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
750,000
تومان
29 شهریور
جمعه
750,000
تومان
30 شهریور
شنبه
750,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
750,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
750,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
750,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
750,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
750,000
تومان
5 مهر
جمعه
750,000
تومان
6 مهر
شنبه
750,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
زندیه-سوئیت زندیه یکخوابه دونفره
سوئیت زندیه یکخوابه دونفره
رهی نو
935,362 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
935,362
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
935,362
تومان
29 شهریور
جمعه
935,362
تومان
30 شهریور
شنبه
935,362
تومان
31 شهریور
یکشنبه
935,362
تومان
1 مهر
دوشنبه
935,362
تومان
2 مهر
سه شنبه
935,362
تومان
3 مهر
چهارشنبه
935,362
تومان
4 مهر
پنجشنبه
935,362
تومان
5 مهر
جمعه
935,362
تومان
6 مهر
شنبه
935,362
تومان
علاءالدین
939,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
939,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
939,000
تومان
29 شهریور
جمعه
939,000
تومان
30 شهریور
شنبه
939,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
939,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
939,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
939,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
939,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
939,000
تومان
5 مهر
جمعه
939,000
تومان
6 مهر
شنبه
939,000
تومان
رزرواسیون مهر
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
940,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
940,000
تومان
29 شهریور
جمعه
940,000
تومان
30 شهریور
شنبه
940,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
940,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
940,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
940,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
940,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
940,000
تومان
5 مهر
جمعه
940,000
تومان
6 مهر
شنبه
940,000
تومان
ایران هتل آنلاین
945,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
945,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
945,000
تومان
29 شهریور
جمعه
945,000
تومان
30 شهریور
شنبه
945,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
945,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
976,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
976,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
976,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
976,000
تومان
5 مهر
جمعه
976,000
تومان
6 مهر
شنبه
976,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
945,000
تومان
30 شهریور
شنبه
945,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
945,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
945,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
945,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
945,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
945,000
تومان
5 مهر
جمعه
945,000
تومان
6 مهر
شنبه
945,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
زندیه-سوئیت هانی‌مون
سوئیت هانی‌مون
ایران هتل آنلاین
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
638,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
638,000
تومان
29 شهریور
جمعه
638,000
تومان
30 شهریور
شنبه
638,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
638,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
659,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
659,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
659,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
659,000
تومان
5 مهر
جمعه
659,000
تومان
6 مهر
شنبه
659,000
تومان
هتل یار
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
638,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
رزرواسیون مهر
638,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
638,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
638,000
تومان
29 شهریور
جمعه
638,000
تومان
30 شهریور
شنبه
638,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
638,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
638,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
638,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
638,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
638,000
تومان
5 مهر
جمعه
638,000
تومان
6 مهر
شنبه
638,000
تومان
رهی نو
663,026 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
663,026
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
663,026
تومان
29 شهریور
جمعه
663,026
تومان
30 شهریور
شنبه
663,026
تومان
31 شهریور
یکشنبه
663,026
تومان
1 مهر
دوشنبه
663,026
تومان
2 مهر
سه شنبه
663,026
تومان
3 مهر
چهارشنبه
663,026
تومان
4 مهر
پنجشنبه
663,026
تومان
5 مهر
جمعه
663,026
تومان
6 مهر
شنبه
663,026
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
پنجشنبه
638,000
تومان
29 شهریور
جمعه
638,000
تومان
30 شهریور
شنبه
638,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
638,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
650,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
650,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
650,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
650,000
تومان
5 مهر
جمعه
650,000
تومان
6 مهر
شنبه
650,000
تومان
زندیه-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
28 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
29 شهریور
جمعه
550,000
تومان
30 شهریور
شنبه
550,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
629,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
629,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
629,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه