هتل زندیه شیراز

شیراز، خیابان هجرت، پشت ارگ کریم‌خان
4.3
امتیاز کاربران
71
نظرات کاربران

معرفی هتل زندیه شیراز

هتل پنج ستاره زندیه شیراز که در حریم مجموعه زندیه واقع شده و با قرارگیری در موقعیت مناسب نسبت به جاذبه های گردشگری واقع شده، یکی از بهترین گزینه ها برای رزرو هتل در شهر شیراز است. هتل زندیه دارای ۳ طبقه اقامتی دارای ۷۵ باب اتاق و ۴ طبقه خدماتی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زندیه شیراز

زندیه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
325,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
325,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
20 تیر
جمعه
325,000
تومان
21 تیر
شنبه
325,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
325,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
325,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
27 تیر
جمعه
325,000
تومان
اقامت 24
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
326,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
326,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
326,000
تومان
20 تیر
جمعه
326,000
تومان
21 تیر
شنبه
326,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
326,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
326,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
326,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
326,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
326,000
تومان
27 تیر
جمعه
326,000
تومان
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
350,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
350,000
تومان
20 تیر
جمعه
350,000
تومان
21 تیر
شنبه
350,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
350,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
350,000
تومان
27 تیر
جمعه
350,000
تومان
زندیه-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
517,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
517,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
517,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
517,000
تومان
20 تیر
جمعه
517,000
تومان
21 تیر
شنبه
517,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
517,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
517,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
517,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
517,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
517,000
تومان
27 تیر
جمعه
517,000
تومان
ای‌گردش
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
20 تیر
جمعه
580,000
تومان
21 تیر
شنبه
580,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
27 تیر
جمعه
580,000
تومان
زندیه-سوئیت بیزینس دبل
سوئیت بیزینس دبل
اقامت 24
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
555,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
555,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
555,000
تومان
20 تیر
جمعه
555,000
تومان
21 تیر
شنبه
555,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
555,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
555,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
555,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
555,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
555,000
تومان
27 تیر
جمعه
555,000
تومان
ای‌گردش
625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
625,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
625,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
625,000
تومان
20 تیر
جمعه
625,000
تومان
21 تیر
شنبه
625,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
625,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
625,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
625,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
625,000
تومان
27 تیر
جمعه
625,000
تومان
زندیه-سوئیت لوکس یکخوابه دونفره
سوئیت لوکس یکخوابه دونفره
اقامت 24
686,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
686,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
686,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
686,000
تومان
20 تیر
جمعه
686,000
تومان
21 تیر
شنبه
686,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
686,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
686,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
686,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
686,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
686,000
تومان
27 تیر
جمعه
686,000
تومان
هتل یار
686,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
686,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
686,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
686,000
تومان
20 تیر
جمعه
686,000
تومان
21 تیر
شنبه
686,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
686,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
686,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
686,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
686,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
686,000
تومان
27 تیر
جمعه
686,000
تومان
ای‌گردش
762,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
762,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
762,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
762,000
تومان
20 تیر
جمعه
762,000
تومان
21 تیر
شنبه
762,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
762,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
762,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
762,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
762,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
762,000
تومان
27 تیر
جمعه
762,000
تومان
زندیه-سوئیت زندیه یکخوابه دونفره
سوئیت زندیه یکخوابه دونفره
هتل یار
1,156,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
1,156,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
1,156,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
1,156,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,156,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,156,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,156,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,156,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,156,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,156,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,156,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,156,000
تومان
اقامت 24
1,157,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
1,157,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
1,157,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
1,157,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,157,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,157,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,157,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,157,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,157,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,157,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,157,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,157,000
تومان
ای‌گردش
1,176,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
1,176,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
1,176,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
1,176,000
تومان
20 تیر
جمعه
1,176,000
تومان
21 تیر
شنبه
1,176,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
1,176,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
1,176,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
1,176,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
1,176,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
1,176,000
تومان
27 تیر
جمعه
1,176,000
تومان
زندیه-سوئیت هانی‌مون
سوئیت هانی‌مون
هتل یار
554,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
554,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
554,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
554,000
تومان
20 تیر
جمعه
554,000
تومان
21 تیر
شنبه
554,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
554,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
554,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
554,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
554,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
554,000
تومان
27 تیر
جمعه
554,000
تومان
اقامت 24
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
555,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
555,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
555,000
تومان
20 تیر
جمعه
555,000
تومان
21 تیر
شنبه
555,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
555,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
555,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
555,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
555,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
555,000
تومان
27 تیر
جمعه
555,000
تومان
ای‌گردش
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
620,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
620,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
620,000
تومان
20 تیر
جمعه
620,000
تومان
21 تیر
شنبه
620,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
620,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
620,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
620,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
620,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
620,000
تومان
27 تیر
جمعه
620,000
تومان
زندیه-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
517,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
517,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
517,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
517,000
تومان
20 تیر
جمعه
517,000
تومان
21 تیر
شنبه
517,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
517,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
517,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
517,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
517,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
517,000
تومان
27 تیر
جمعه
517,000
تومان
هتل یار
517,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
517,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
517,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
517,000
تومان
20 تیر
جمعه
517,000
تومان
21 تیر
شنبه
517,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
517,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
517,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
517,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
517,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
517,000
تومان
27 تیر
جمعه
517,000
تومان
ای‌گردش
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
20 تیر
جمعه
580,000
تومان
21 تیر
شنبه
580,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
27 تیر
جمعه
580,000
تومان
زندیه-سوئیت بیزینس توئین
سوئیت بیزینس توئین
هتل یار
554,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 تیر
سه شنبه
554,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
554,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
554,000
تومان
20 تیر
جمعه
554,000
تومان
21 تیر
شنبه
554,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
554,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
554,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
554,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
554,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
554,000
تومان
27 تیر
جمعه
554,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زندیه شیراز

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
رستوران فضای باز
اژانس مسافرتی
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
سونا بخار
چای‌ساز
غذای دریایی
اباژور
تلفن
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
حمام سنتی
اتاق بازی
اطفای حریق
کافی‌نت
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
سالن بدنسازی رایگان
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
باغچه
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
مسلط به زبان ایتالیایی
خدمات بلیط
فضای باغ در هتل
فضای تابستانه
حمام سنتی ایرانی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
اتاق های جکوزی دار
غرفه صنایع دستی
پنجره
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
آژانس مسافرتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده
اسانسور
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
تالار
Business Center
صندوق امانات
رستوران
لاندري
دستگاه واکس کفش
تاکسی سرویس
كافی شاپ
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بدنسازی
استخر
آژانس مسافرتي
حمام سنتی ایرانی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
تالار
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز
رومسرویس
سیستمتهویهمطبوعهوا
چای خانه سنتی
گالری صنایع دستی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل زندیه شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زندیه شیراز

(71 نظر)
جاش خوبه
در مقایسه با هتل لاله تهران تمیزتر و بهتر است. هر چند هتل 5 ستاره واقعی در ایران نداریم ولی هتل زندیه به 5 ستاره بودن نزدیکتر از تا خیلی از هتلهای دیگر
کاملا راضی بودیم
نقاط قوت:
پرسنل خوب ،خوش اخلاق و حرفه اي
نقاط ضعف:
محوطه و فضاي بيرون جهت نشستن ضعيف بود،در طول روز قابل استفاده نبود
اتاق ساعت ۱۵ تحویل گردید.ولی بقیه موارد عالی بود
همه چیز بجز رستوران خوب بود ممنون بابت همه تلاشهای مجموعه هتل زندیه
بسیار خوب
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
رفتار پرسنل محترمانه. نظافت محوطه واتاقها عالی. امکانات ودسترسی عالی.اتاقها بی سروصدا با آرامش کامل
اتاق ها و سرویس بهداشتی کاملا تمییز بود و سایز اتاق ها مناسب، سالن صبحانه به نظر من کوچیک‌ بود و‌ من انتظار قهوه دمی و‌گردو داشتم با توجه به ستاره هتل، نیمرو و‌کرپی که درست می کردن خوشمزه بود. در کل من این هتل و دوست داشتم و مساله دیگه مشکل پارکینگ بود.
نقاط قوت:
۱-پاکیزگی و مرتب بودن ۲_پرسنل بسیار محترم ۳-آرامش و زیبایی هتل
نقاط ضعف:
۱-بالا بودن قیمت ۲_عوارض و مالیات غذاهای رستوران
نقاط قوت:
همه چی عالی و اوکی
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
پرسنل . اتاق . صبحانه .
نقاط ضعف:
کوچک بودن . استخر .
سلام رفتار کارکنان هتل عالی. از نظر نظافت فوق العاده تمیز. برخورد خیلی خوب با مهمانان. سکوت و آرام‌ش هتل عالی. دسترسی به مکان های حافظیه. سعدیه. شاه چراغ. ارگ کریم خان. بازار وکیل و حمام وکیل عالی. کلا همه چیز عالی بود و ممنون بخاطر تمام زحمت های که برای آرامش مهمانان میکشید.
هتل بسیار عالی همه چیز خوب بود - موقعیت مکانی فوق العاده داشت - تاکسی هتل بسیار گرون بود
نقاط قوت:
هتل فوق العاده خوبی بود از همه نظر خیلی راضی بودیم از هتل نمره ۲۰ هم کمه برای این هتل بخوام بگم
نقاط ضعف:
هیچی
رستوران خوب نبود .
نقاط قوت:
مهمان نواز،مرتب و تميز
نقاط ضعف:
تنوع منوى رستوران و كيفيت غذا كمى پايين بود
هتل بسیار عالی همه چیز خوب بود موقعیت مکانی فوق العاده غذا هم خوب بود صبحانه میتونست متنوع تر باشه
نقاط قوت:
سوییت لوکس این هتل برای من و خانواده ام که جمعا ۴ نفر بودیم، فوق العاده بود. تمیزی و زیبایی مثال زدنی سوییت و تقریبا تمام بخش های هتل، رفتار بسیار محترمانه و برخورد عالی یکایک پرسنل این هتل، زیبایی این سفر را برای من خانواده ام چند برابر کرد. بدون اغراق باید عرض کنم که هیییچ ایرادی از این هتل نمیتوانم بگیرم. همه چیز عالی و بی نظیر بود. و بعنوان یک ایرانی بسیار لذت بردم از میزبانی و مهمان نوازی عالی کارکنان این هتل، از پرسنل عزیز پذیرش گرفته تا مدیر روابط عمومی، کادر رستوران ها و روم سرویس های عالی. موقعیت مکانی هتل بقدری خوب بود که بسیاری از اماکن تاریخی را بدون استفاده از خودرو میتوانستیم بازدید کنیم. به دلیل اینکه در ماه رمضان به شیراز سفر کردیم، در طول روز امکان استفاده از رستورانهای بیرون میسر نبود اما غذای سنتی و خوب رستوران هتل به همراه برخورد خوب خدمه آن، عملا نیاز ما را کاملا برطرف میکرد. طوریکه بعد از اینکه معتبر ترین رستوران های شهر را تست کردیم، باز همان رستوران هتل گزینه برگزیده ما بود. بطور کلی، واقعا از اینکه این هتل را انتخاب کردیم بسیار راضی هستیم.
نقاط ضعف:
بقدری خوب بود که خیلی زمان خیلی زود گذشت!
من مدیر اجرایی چند شرکت بزرگ هستم و مدرک DBA مدیریت استراتژیک دارم و به عینه و وضوووح دیدم که تماااام ریزه کاریهاى علم مدیریت توسط مدیریت محترم و بسییییار باسواد این هتل بسیییار لاکچرى و زیبا رعایت شده و یک تجربه ى بسیار عالى را براى من و همکارم رقم زد، و جالبه بگم سر یک مورد کوچک و شاید بى ارزش براى عذرخواهى از ما یک سوییت VIP به ما اختصاص دادند و اجبااار کردند که باید بپذیریم. وااااقعاً بخاطر حسن نیت و عملکرد مدیریت و پرسنل باسواد و آموزش دیده ى هتل زندیه تشکر میکنم. 🙏🌹🌹🌹🌹🌹🙏👏👏👏👏👏
همه چی عالی و حمام سنتی با بدنیا خوب بی نطیر
ممنونم ازمالک هتل که کیفیت و کمیت برایش مهم میباشد همه چی عالی
کیفیت هتل خیلی خوب بود ولی غذا معمولی
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان . تمیز و نظافت دکوراسیون و نو بودن مبلمان و تختها در اتاقها صبحانه کامل و مفصل و با کیفیت نزدیکی به بازار وکیل و ارگ کریم خان و مرکز شهر شیراز تهویه هوای مطبوع اطاقها و نوی و تمیزی ایرکانیشن ها دسترسی راحت به کانالهی تلوزیونی و چند کانال خارجی و کانال برنامه های کودکان و پخش فیلم سینمایی اختصاصی هتل
نقاط ضعف:
فضای کم حیاط و کمی درختکاری و سرسبزی حیاط و عدم وجود باغهای شیرازی
همه چیز عالی بود ، البته صبحانه هرروز تکراری بود .
سوییتی که من در اون مستقر بودم چند لامپ اش سوخته بود ولی در کل هتل خوب با موقعیتی عالی بود.
مهمان های شرکت از رفتار کارکنان تمیزی هتل و دسترسی آن راضی بودند
کارمندان بسیار مودب هستند.
با وجود تعداد زياد مهمان خارجى ، عدم وجود قهوه با كيفيت و در بوفه صبحانه ، آزاردهنده بود . در كل كيفيت صبحانه در حد و اندازه هتل ٥ ستاره نيست.
من به همراه همسرم از تاريخ ٣٠ تا ١ به مدا دو شب در هتل زنديه اقامت داشتيم. من نظرم رو سعي ميكنم جوري بنويسم كه باونه به درستان ديگه كمك كنه براي انتخاب هتل. اين نكته رو هم بگم كه ما اولين بار بود كه در ايران به هتل ميرفتيم و تجربههاب قبلي ما همه خارج از كشور بود. از نظر نظافت و تميزي اتاق ها و محيط هتل = عالي از نظر صبحانه هتل= متوسط ( صبحانه هتل از نظر تونع خوب بود اما از نظر كيفيت به نظر من و همسرم در سطح متوسط بود.پيشنهاد ميكنم صبحانه رستوران هفتخوان را امتحان كنيد بسيار تازه و خوب هست و خودتون فرقش رو با صبحانه هتل متوجه ميشيد ) از نظر بر خورد پرسنل= در كل خوب و مودب بودن ( اما براي ما در هتل يك مشكلي پيش امد كه در اون موقع پرسنلي كه در ان شيفت بودن بر خورد مناسبي نداشتن با ما كه موجب ناراحتي ما شد اما چند سلعت بعد كه پرسنل عوض شدن مدير داخلي و رابط عمومي هتل با ما صحبت كرد و ناراحتي ما تا مقداري رفع شد. در كل از نظر ما خوب رو به بالا بود.) از نظر دسترسي به اماكن ديدي جاي مناسبي داشت هتل تاكسي مربوط به هتل هم كيفيت خوبي داشت هم قيمت مناسبي هتل حمام سنتي داشت كه پيشنهاد ميكنم حتماً امتحان كنيد. تجربه ما از اتاق ها: شب اول اتاقي به ما دادند كه نزديك مدرسه بود و صبح چون پنجره ما باز بود صداي مدرسه باعث شد كه اذيت بشيم وما در خواست كرديم اتاق در سمت ديگر هتل بهمون بدن كه اين كار رو انجام دادن اما اما اتاق دوم مشكلي كه داشت اين بود كه دو تا تخت يك نفره رو بهم چسبانده بودن و روي ان پتو انداخته بودن كه دو نفره بشه ولي خيلي كار جالبي نبود چون وسط تخت كاملا سفت نا مناسب بود. اگر بهتون گفتن كه ميتونيم در تا تخت يك نفره را بچسبونيم به و دونفره بشه قبول نكنيد چون تا صبح اذيت ميشين از همون ابتدا بگيد كه تخت دابل ميخواهيد. اميدوارم كمك كرده باشه
مدیران و پرسنل اداری هتل بسیار باشخصیت بودند‌
کارکنان هتل بسیار مودب بودند تنها نکته این بود که روز آخر یک ساعت قبل از ساعت تحویل اتاق ها یعنی ساعت ۱۱ کارت ورود به اتاق ما را غیرفعال کردند ،ساعت تحویل اتاق ها ۱۲ اعلام شده بود.
کارکنان خوب
عالی بود
بسیار خوب و واقعا این هتل رو به مردم پیشنهاد میکنم، از لحاظ موقعیت مکانی عالی از لحاظ سرویس دهی و پاسخ گو بودن به مشکلات بسیار خوب، صبحانه کامل و متنوع فقط اگر کسی چند روز در انجا اقامت داشته باشه صبحانش هر روز تکراریه در مجموع حتما دوستان امتحان کنید پشیمون نمیشین
نقاط قوت:
همه چیز عالی ... تنوع غذا ها زیاد بود و طمع غذا ها واقعا عالی بود ... از نظر موقعیت مکانی عالی بود به همه چیز نزدیک بودیم از جمله خرید آثار باستانی و ... هتل شیکی بود از همه چیز راضی بودیم
نقاط ضعف:
دکوراسیون اتاق با توجه به بزرگی اتاق میتونست بهتر باشه ... نکته منفی ندیدیم
در مجموع هتل رو با رضايت خاطر ترك كرديم و اگر بار ديگر به شيراز سفر كنيم باحتمال زياد مجدداً در همين هتل اقامت خواهيم كرد
حتماً هتل زندیه شیراز رو توصیه می کنم مخصوصاً برای سفر ماه عسل به زوج های جوان پرسنل مودب و با اخلاق، نظافت به موقع و کامل، دسترسی داخل شهری عالی، مجاورت با بازار سنتی وکیل و ...
بنده به اتفاق همسرم 3 شب در این هتل اقامت داشتم.برخورد و خوشرویی پرسنل عالی بود.نظافت اتاق های خوب بود.کیفیت صبحانه و همینطور رستوران جهت صرف ناهار و شام عالی بود.فقط قیمت ها بالا بود.اما سرویس 24 ساعته تو اتاق داشتند.دسترسی به اماکنی مثل حمام و مسجد و کیل و همینطور ارگ کریمخانی عالی بود.فقط با 5 دقیقه پیاده روی به ارگ کریمخانی می رسیدیم و به فاصله 2 دقیقه ای از ارگ میتونستیم به حمام و مسجد وکیل برسیم.من در کل از این هتل راضی بودم.
پنجره اتاق ما دو جداره نبود صدای بیرون شبها اذیت میکرد. و رفت و آمد خدمات در سالن زیاد بود. اینترنت را در ساعاتی قطع می کردند.
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و همکاری کننده غذا و کافی شاپ خوب نظافت و نو بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
نور کم اتاق ها
بسیار بسیار تمیز و عالی. کارکنان بسیار مهربان و خوش برخورد
نقاط قوت:
بسيار تميز و مرتب
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل بسيار سرد و بد وكيفيت غذا اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
این هتل فوق‌العاده عالی بهترین مدیریت وپرسنل بسیار با ادب و آموزش دیده وارائه خدمات با جون ودل انجام میگرفت کمتر هتلی در ایران اینگونه است
نقاط ضعف:
نهار رستوران‌ (غذای اصلی) کمی ضعیف است اما سایر موارد عالی بود
نقاط قوت:
با سلام ما ۵ روز و ۴ شب در هتل اقامت داشتیم برخورد پرسنل خیلی خوب و مخصوصا پرسنل رستوران کلاسیک.صبحانه تنوع زیادی داشت.نظافت هتل و امکانات خیلی خوب بود.اگر درخواستی داشتی سریع رسیدگی میکردند.و کلا جایی که برای اقامت توصیه میکنم .
نقاط ضعف:
هزینه سرویس رفت و آمد بسیار بالا بود. زمان استفاده از استخر برای بانوان مناسب نیست. هزینه غذا نسبت به کیفیت و کمیت بالا بود علاوه بر اینکه ۱۵ درصد حق سرویس و ۹ درصد هم مالیات.
امکانات هتل کمی ضعیف بود، میتونستن امکانات بیشتری فراهم کنن اما اگر در کل بخوایم بگیم راضی کننده بود.
شرایط هتل بسیار رضایتبخش بود و خیلی راضیییییییی بودیم...
نقاط قوت:
پارکینگ جا دار برخورد عالی پرسنل صبحانه عالی اتاق بسیار خوب رسیدگی روزانه به اتاق نزدیکی به بازار و حمام و مسجد وکیل و ارگ کریم خان(پیاده میشه راحت رفت ) و جاهای دیدنی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
پرسنل مناسب و آشنا به وظایف نزدیکی به اماکن دیدنی امکانات مناسب و طراحی بسیار خوب اتاقها
نقاط ضعف:
عدم وجود فضای طبیعی مناسب بوفه صبحانه بسیار متوسط
نقاط قوت:
با توجه به مسافرت هایزیاد داخلی هتل زندیه شیراز بهترین هتلی است که در ان اقامت داشته ام
نقاط ضعف:
اصلا نکات منفی ندارد
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
صدای بلند بیسیم پرسنل
نقاط قوت:
اتاق ها شیک و برخورد پرسنل خوب بود.
نقاط ضعف:
صبحانه هتل نسبت به هتل های ۵ستاره تنوع کافی نداشت. پرسنل مسئول پاسخگویی درخواست های سرویس اتاق چندان آشنا به امور و امکانات هتل نبودند. اتو در اتاق ارائه نمی شد درصورتی که من در همه ی هتل های ۵ستاره خارج از کشور همیشه می توانستم در اتاق اتو داشته باشم.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل جوابدهی سریع در امور درخواستی نو بودن لوازم و خود هتل
نقاط ضعف:
گرفتن هزینه اضافی برای کودک ۴ ساله بدون ارایه هیچگونه خدمات برای کودک که در هیچ هتل دیگری مشاهده نکرده بودم
مکان هتل و دسترسی‌ به جاهای دیدنی عالی بود. کاش حیاط بهتری برای نشستن داشت.
یه هتل کوچیک که کیفیت غذای خوبی هم نداره. اماجز این هتل بدی نیست.
کیفیت نسبت به قیمت پایین بود و یکسری هزینه های جزئی داشت مثلا استفاده از وسائل داخل یخچال که چون رزرو کرده بودیم فاکتور نمیدادند! و برخورد بدی داشتن! اتاق ها نور نداشت و امکانات خوب نبود!
هتل خوبیه اما ما همین ماه رمضونی رفته بودیم واسه همین غذاهاشون محدود بود.
هتل فوقالعاده‌ایه!!! هیچ چیز بدی نداره هم به قیمتش می ارزه هم امکانات و پذیرایی خوبی داره.
نقاط قوت:
همه چيز عالي بود سرشار از آرامش
نقاط ضعف:
من دوس داشتم بيشتر اقامت داشته باشم درهتل ولي هتل اجازه نداد
هتل که هتل خوبی بود. رزرومون هم خوب انجام شده بود و مشکلی نداشتیم.
هتل جای خوبی ساخته نشده. رفتار پرسنلش هم می تونست بهتر باشه.
نتونستیم از استخر استفاده کنیم و قیمت زیاد بود نسبت به کیفیت! درباره غذا هم باید بگم صبحانه بد و ناهار معمولی و قیمت غذاها بالا بود!
بسیار بسیار هتل خوبی است، حتما پیشنهاد می کنم برای اقامت، بسیار کارکنان خوش اخلاق و خوش رویی داره و من 5 شب اونجا بودم و واقعا لذت بردم از تمیزی ، اخلاق خوب کارکنان که از همه چیز بهتر بود، ضمنا دسترسی به تمام مکانهای مهم شهر عالی بود.
نقاط قوت:
احترام پرسنل هتل به مهمانان
نقاط ضعف:
نکات منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
نکته مثبت اینکه تمام کارکنان خوشتیپ و کاملا خوش برخورد و مودب بودن...
نقاط ضعف:
نکته منفی اینکه من چند با ر واسه شام یاچای با رستوران تماس گرفتم ولی بعد چند بار تماس گرفتن جواب میدادن و این اصلا خوب نیست.
نقاط قوت:
به نظر اینجانب ، هتل زندیه با توجه به نوساز بودن و نو بودن امکانات و تاسیسات ، نسبت به هتل های قدیمی تر که امکاناتشان فرسوده شده ارجحیت دارد.
نقاط ضعف:
فضای پیرامونی محوطه حیاط هتل را منازل مسکونی احاطه کرده که با پنجره های مشرف به آن ، نمای دلپذیری برای یک هتل گردشگری نیست و باید به نوعی اصلاح شود.  
نقاط قوت:
هتل بسیار زیبا با طراحی فوق العاده - تمامی کارکنان مودب و رفتار همگی عالی - موقعیت مکانی هتل بسیار عالی
نقاط ضعف:
فقط می تونم ۲ مورد را ذکر کنم : یکی در خصوص امکانات ورزشی که اصلا مناسب نبود و حتی باگرفتن هزینه کیفیت بسیار پایین می باشد . مورد دوم هم در خصوص کیفیت پذیرایی صبحانه هتل بودکه در حد هتل های ۲ ستاره می باشد نداشتن تنوع غذایی سرد بودن یک سری غذاها- و نکته ای که خیلی به چشم آمد تقریبا حدود ساعت ۸:۳۰ آب میوه ها و اکثر غذاها تمام میشد که باید صبر میکردیم تا مجدد شارژ بشه البته درخصوص آب میوه معمولا شارژ نمیشد . با بالا رفتن تعداد مهمان ها پذیرایی از کیفیت پذیرایی کاهش پیدا می کرد .
نقاط قوت:
محیط بسیار شیک و راحت برخورد خوب پرسنل کیفیت خوب رستوران سنتی
نقاط ضعف:
کیفیت متوسط رو به پایین صبحانه و تکته ای که خیلی از نظر من بی کلاسی بود انداختن شب نامه داخل اتاق که مثلا به علت استفاده از سرویس اضافه یا خوردن نهار هزینه شما ۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ اضافه شده به هر حال مسافری که هتل ۵ ستاره رو انتخاب میکنه حتما اینقدر تمکن مالی داره که هزینه نهار و غیره رو کهاضافه شده موقع تخلیه اتاق برداخت کنه این حرکت هتل یک جور توهین به مهمانه
نقاط قوت:
رفتار گرم کارکنان و همکاری آنها محیط گرم و جذاب هتل نزدیکی هتل به برخی مکانهای تاریخی و دیدنی شیراز
نقاط ضعف:
کوچک بودن فضای اتاق دو نفره بخصوص در صورت حضور نفر سوم عدم امکان استفاده از مبل راحتی برای تماشای تلویزیون و یا انجام کار
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زندیه شیراز

مهمانان هتل زندیه شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زندیه شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زندیه شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زندیه شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زندیه شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.