هتل وکیل شیراز

شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، مابین چهار راه مشیر و چهار راه پیروزی، ابتدای کوچه ۵۹
4.3
امتیاز کاربران
70
نظرات کاربران
معرفی هتل وکیل شیراز
هتل سه ستاره وکیل شیراز در سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است. از بهترین ویژگی های این هتل می‌توان به دسترسی آسان به اماکن تاریخی از جمله : حمام و بازار وکیل، حمام وکیل، نارنجستان قوام و ... می‌باشد. هتل وکیل شیراز در سه طبقه و ۳۱ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل وکیل شیراز
وکیل-یک تخته
یک تخته
جاباما
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
180,000
تومان
23 آذر
شنبه
180,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
29 آذر
جمعه
180,000
تومان
30 آذر
شنبه
180,000
تومان
1 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
2 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
182,000
تومان
23 آذر
شنبه
182,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
182,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
182,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
182,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
182,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
182,000
تومان
29 آذر
جمعه
182,000
تومان
30 آذر
شنبه
182,000
تومان
1 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
2 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
وکیل-دوتخته دبل
دوتخته دبل
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
190,000
تومان
23 آذر
شنبه
190,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
190,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
29 آذر
جمعه
190,000
تومان
30 آذر
شنبه
190,000
تومان
1 دی
یکشنبه
236,000
تومان
2 دی
دوشنبه
236,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
190,000
تومان
23 آذر
شنبه
190,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
190,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
29 آذر
جمعه
190,000
تومان
30 آذر
شنبه
190,000
تومان
1 دی
یکشنبه
235,000
تومان
2 دی
دوشنبه
235,000
تومان
ایران هتل آنلاین
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
190,000
تومان
23 آذر
شنبه
190,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
190,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
29 آذر
جمعه
190,000
تومان
30 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
1 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
2 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
237,000
تومان
23 آذر
شنبه
237,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
29 آذر
جمعه
237,000
تومان
30 آذر
شنبه
237,000
تومان
1 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
2 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
255,000
تومان
23 آذر
شنبه
255,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
255,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
255,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
255,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
255,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
255,000
تومان
29 آذر
جمعه
255,000
تومان
30 آذر
شنبه
255,000
تومان
1 دی
یکشنبه
255,000
تومان
2 دی
دوشنبه
255,000
تومان
وکیل-دوتخته توئین
دوتخته توئین
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
190,000
تومان
23 آذر
شنبه
190,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
190,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
29 آذر
جمعه
190,000
تومان
30 آذر
شنبه
190,000
تومان
1 دی
یکشنبه
236,000
تومان
2 دی
دوشنبه
236,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
190,000
تومان
23 آذر
شنبه
190,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
190,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
29 آذر
جمعه
190,000
تومان
30 آذر
شنبه
190,000
تومان
1 دی
یکشنبه
235,000
تومان
2 دی
دوشنبه
235,000
تومان
ایران هتل آنلاین
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
190,000
تومان
23 آذر
شنبه
190,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
190,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
29 آذر
جمعه
190,000
تومان
30 آذر
شنبه
190,000
تومان
1 دی
یکشنبه
246,000
تومان
2 دی
دوشنبه
246,000
تومان
وکیل-سه تخته(دوتخته با یک سرویس اضافه)
سه تخته(دوتخته با یک سرویس اضافه)
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
240,000
تومان
23 آذر
شنبه
240,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
29 آذر
جمعه
240,000
تومان
30 آذر
شنبه
240,000
تومان
1 دی
یکشنبه
300,000
تومان
2 دی
دوشنبه
300,000
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
240,000
تومان
23 آذر
شنبه
240,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
29 آذر
جمعه
240,000
تومان
30 آذر
شنبه
240,000
تومان
1 دی
یکشنبه
300,000
تومان
2 دی
دوشنبه
300,000
تومان
هتل یار
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
240,000
تومان
23 آذر
شنبه
240,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
29 آذر
جمعه
240,000
تومان
30 آذر
شنبه
240,000
تومان
1 دی
یکشنبه
300,000
تومان
2 دی
دوشنبه
300,000
تومان
ایران هتل آنلاین
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
240,000
تومان
23 آذر
شنبه
240,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
29 آذر
جمعه
240,000
تومان
30 آذر
شنبه
240,000
تومان
1 دی
یکشنبه
310,000
تومان
2 دی
دوشنبه
310,000
تومان
ای‌گردش
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
303,000
تومان
23 آذر
شنبه
303,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
303,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
303,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
303,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
303,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
303,000
تومان
29 آذر
جمعه
303,000
تومان
30 آذر
شنبه
303,000
تومان
1 دی
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
2 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 آذر
جمعه
322,000
تومان
23 آذر
شنبه
322,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
322,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
322,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
322,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
322,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
322,000
تومان
29 آذر
جمعه
322,000
تومان
30 آذر
شنبه
322,000
تومان
1 دی
یکشنبه
322,000
تومان
2 دی
دوشنبه
322,000
تومان

امکانات اتاق های هتل وکیل شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل وکیل شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل وکیل شیراز

(70 نظر)
برخورد تازه كارانه مسئول پذيرش
برخورد تازه كارانه مسئول پذيرش
هتل پنج با طراحی زیبا و محیطی دلنشین
نقاط قوت:
عالی راضی کننده
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
هتل خیلی تمیز و شیک بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد بودند،اتاق و ملافه های تمیز و مرتب بود.فضای خوب و زیبایی هم داشت و دسترسی به همه جا داشت ،فقط اگه اتاق ها چای ساز داشته باشند خیلی بهتر میشه
پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد بودند،اتاق و ملافه های تمیز و مرتب بود.فضای خوب و زیبایی هم داشت و دسترسی به همه جا داشت ،فقط اگه اتاق ها چای ساز داشته باشند خیلی بهتر میشه
کارکنان هتل بسیار خوش برخورد و مودب بودند . منوی صبحانه خیلی خوب بود .فضای هتل و کافی شاپ آرامبخش و صمیمی بود . ما اتاق سه تخته داشیم فضای اتاق کمی تنگ بود
کارکنان هتل بسیار خوش برخورد و مودب بودند . منوی صبحانه خیلی خوب بود .فضای هتل و کافی شاپ آرامبخش و صمیمی بود . ما اتاق سه تخته داشیم فضای اتاق کمی تنگ بود
همه جا تمیز و مرتب بود، کارمندان بسیار مبادی آداب اگر اتاقها چای ساز داشته باشند عالی است. مسئله دیگه درب پارکینگ است که ما کمی برای رفت و آمد باید معطل میشدیم . لابی هتل رو خیلی دوست داشتم و فضای بسیارآرام بخش و دوست داشتنی حیاط و کافی شاپ را هم همینطور
همه جا تمیز و مرتب بود، کارمندان بسیار مبادی آداب اگر اتاقها چای ساز داشته باشند عالی است. مسئله دیگه درب پارکینگ است که ما کمی برای رفت و آمد باید معطل میشدیم . لابی هتل رو خیلی دوست داشتم و فضای بسیارآرام بخش و دوست داشتنی حیاط و کافی شاپ را هم همینطور
همه چیز خوب بود، رفتار پرسنل خیلی خوب بود. دسترسی خوبی هم به تعدادی از مراکز دیدنی شهر داشت.
همه چیز خوب بود، رفتار پرسنل خیلی خوب بود. دسترسی خوبی هم به تعدادی از مراکز دیدنی شهر داشت.
هتلی بالاتر از ستاره خود - عکس از زاویه بالای وید وسط با دید بهتر گذاشته شود
هتلی بالاتر از ستاره خود - عکس از زاویه بالای وید وسط با دید بهتر گذاشته شود
همه چیز خیلی خوب بود اتاقها مرتب بود و هتل در قلب بافت سنتی شهر بود که دسترسی رو به مراکز دیدنی شهر آسان می کرد. فقط پنجره اتاق آکوستیک نبود و گاهی سر و صدای حیاط و بچه اتاق بغلی مانع آرامش می شد ولی در کل حس آرامش و راحتی داشتیم
همه چیز خیلی خوب بود اتاقها مرتب بود و هتل در قلب بافت سنتی شهر بود که دسترسی رو به مراکز دیدنی شهر آسان می کرد. فقط پنجره اتاق آکوستیک نبود و گاهی سر و صدای حیاط و بچه اتاق بغلی مانع آرامش می شد ولی در کل حس آرامش و راحتی داشتیم
چای ساز و‌ کتری برقی ندارد. سشوار ندارد. رفتار کارکنان عالی است .
چای ساز و‌ کتری برقی ندارد. سشوار ندارد. رفتار کارکنان عالی است .
برخورد بسیار خوب
برخورد بسیار خوب
از همه نظر خوب بود فقط منو صبحانه کامل نبود.
از همه نظر خوب بود فقط منو صبحانه کامل نبود.
شما در این هتل محیطی آرام و کارمندانی بسیار خوش برخورد خواهید دید.
اتاق بزرگ و دلباز بودو فضای حیاط خیلی باصفا بود و صبحانه کامل و خوب بود و دسترسی هتل خوب بود ،کارکنان خوش برخورد در کل همه چیز خوب بود و اگه به شیراز دوباره بریم هتل وکیل رو انتخاب میکنیم .
برخور کا رکنان بسیار عالی و محترمانه
برخوردها خیلی خوب و مودبانه
من دو روز اقامت داشتم. تنوع صبحانه و پذیرایی در حد هتل چهار یا پنج ستاره.مینی بار یخچال در حد هتل چهار ستاره.رفتار پرسنل بسیار محترمانه و عالی. بهداشت اتاق عالی. تهویه مرکزی خوب. فقط چون پنجره اتاق به خاطر سنتی بودن رو به راهرو کمی صدا از راهرو به داخل اتاق می آمد.
از هر نظر عالی
نقاط قوت:
احترام کارکنان و رفتار حرفه ای امکانات خوب فضای زیبای هتل پارکینگ اختصاصی هتل غذای خوب
نقاط ضعف:
عدم وجود سشوار در اتاق از قبل عدم وجود واکس کفش
واقعا هتل خوبی بود. پرسنل مودب. اتاقهای تمیز و آروم. فضای زیبا. هرچی بگم کم گفتم
پرسنل مودب و مهربان
خود هتل شامل اتاق ها ، پرسنل ، صبحانه و امکانات هتل عالی بود .فقط در رستوران هتل ، قیمت گران و تنوع شام کم است.
قبلا هم یکبار مهمان این هتل بودم، مثل دفعه قبل اتاقها بسیار تمیز، محیط بسیار آرام، فضای مناسب و استاندارد اتاقها و برخورد بسیار صمیمی و محبت آمیز پرسنل
من خودم از پرسنل هتل ویلائی هخامنشیان اصفهان بودم و بمدت یک شب در این هتل همراه با خانواده اقامت داشتم . هتل بسیار عالی و تمیز همراه با پرسنل خوش برخورد و منظبط
خیلی خوب بود مخصوصا کارکنان مهربونش
هتل زیبا وتمیز بود
هتل متوسطی است .
از همه نظر عالی بود، کارکنان مودب و خوش برخورد، امکانات هتل بسیار خوب، فضای هتل خیلی آرام و دلنشین، اتاقها مرتب و آرام.در کل این هتل رو به دوستان پیشنهاد میکنم.با تشکر
برخورد پرسنل وصبحانه مناسب بود. موقعیت هتل مناسب ، در حال بازسازی بود اتصال به اینترنت گاهی با مشکل مواجه میشد در کل راضی بودم.
کارکنان بسیار صمیمی و خوش برخورد بودند، رستوران سرویس دهی بسیار خوب و مرتب داشت و نظافت اتاق ها نیز بسیار مطلوب بود.
خیلی خوب بودند، بجز ملافه های تختخواب ها که فکر کنم تعویض نشدن
عالی
سلام یکی از بهترین هتل هایی بود که تا العان استفاده کردم.هم از نظر تمیزی و نظافت وهم برخورد عالی کارکنان هم موقعیت عالی و دسترسی به حرم و بازار و اماکن تاریخی شیرازفقط رستوران بود که گفتن بعدا راه اندازی میشه .ولی صبحانه عالی بود
همه چیز عالی بود و رفتار پرسنل و خدماتشان نیز عالی بود.بسیار متشکرم
واقعا عالی بود جز دسترسی که در کوچه تنگ بود . من با یک تماس با رزرو واسیون هم کف خواب و هم لیوان و بشقاب دریافت کردم و بسیار تمیز بود.
خیلی عالی بود، خیلی راضی بودم همه چی خوب بود فقط تنها مشکل آدرس هتل بود که به سختی توانستم پیدا کنم و در کل از همه چی برخورد پرسنل و خدمات خیلی راضی بودم .
شیر یارانه ای تو صبحونه میدادن
موقعیت مکانی خوبی داشت اما راحت پبداش نکردیم، تابلوی مناسبی نداشت. اتاق‌ها خوب و راحت بودن برخورد پرسنل هم خوب بود. و تنها اشکالی که بنظر من داشت پنجره اتاقهاست که به سمت راهرو باز میشه و عملا شما نمی تونین پنجره‌ها رو باز کنید و یا پرده ‌ها رو بزنید کنار.
پیدا کردن هتل به دلیل عدم وجود تابلو در خیابان لطفعلیخان زند و استقرار هتل در کوچه ای باریک دسترسی با خودرو شخصی را بسیار مشکل می کند خصوصا با توجه به یکطرفه و شلوغ بودن خیابانهای اطراف.به گونه ای که من به ناچار خودرو را در پارکینگ حرم پارک کردم هتل تمیز و آرام بود لیکن درون اتاق حتی یک لیوان، بشقاب یا ظرف وجود نداشت نفر اضافه نیز به صورت کف خواب است
اقامتی خوب ، هتل نو ساز، کارکنان مهربان و مهمان دوست
در حد هتل ۴ ستاره تاپ.از هر جهت عالی شک در رزرو هتل نکنید
هتل نوساز و تمیز، فضای مناسب در اتاقها، سرویس بهداشتی و حمام تمیز ، برخورد بسیار گرم و مودبانه کارکنان، صبحانه خوب و مفصل
بهترین هتل داخل شهر از لحاظ قیمت و مهم تر از همه برخورد کارکنان و زیبایی، نظافت، رستئران عالی، هیچ چیز از 5 ستاره های شیراز کم نداردواقعا برای من خیلی جالب بود این همه رعایت حقوق و راحتی مسافر امیدوارم همین روند ادامه پبدا کند به شخصه این هتل زیبا را به همه توصیه میکنم آنقدر این هتل خوب بود که مایه افتخار بود معلوم بود بسیار مدیریت عالی در این هتل حکم فرماست ، اصل اول آسایش و احترام به مسافر بود متشکر از مدیریت و پرسنل با ادب و مدیران لایق مجموعه
هتل نوساز و در مکان خوبی واقع شده تمیز ومرتب هست کارکنان عالی هستن پارکینگ مرتب ولی توصیه میکنم برای غذا خوردن از رستوران بیرون استفاده کنید غذا بی کیفیت و منو ضعیف و قیمت گران ولی بجز رستوران بقیه عالی
عالي
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی بود-موقعیت مکانی خوبی داشت
نقاط ضعف:
رستوران و کافی شاپ نداشت - صبحانه متنوع نبود ..... خدمات کافی نبود.....اتاق ساعت دیواری نداشت.....
نقاط قوت:
مهمترین نقطه مثبت این هتل موقعیت مکانیش هست که تقریبا به اکثر امکان دیندی نزدیکه. با ماشین کمتر از ده دقیقه به حافظیه و کمتر از یه ربع به سعدیه فاصله داره. در هر صورت باتوجه به قیمت و مکان هتل مناسبی هستش.
نقاط ضعف:
نبود دوربین در پارکینگ
راحت نتونستم پیداش کنم. آرامش و محیط آرومی داشت. کارکنانش بسیارخوب وخوش اخلاق بودن. اما فقط یه صبحانه ی خیلی ساده داشت که اونم تخم مرغ اب پزش یکیش نپخته بود و یکیش زیادجوشیده بود. وسایلشون نو و تمییزبود اما یه موارد جزیی درهتل های دیگه دیدم که اینجا نبود. مثلا نبود نایلکس. یا واکس کفش و سوزن نخ. لوازم بهداشتیش هم نسبت به هتل ارگ کمتربود. موقعیت مکانیش خوب بود.وپرسنل تمام تلاششون بود که هرکاری ازدستشون برمیاد انجام بدن. قابلیت بهترشدنو داره اما تازه تاسیسه وهنوز راه داره که حرفه ای بشه
عالی.حتما پیشنهاد میکنم
هتل نوساز و تمیز بود.برخورد کارکنان عالی.
برخورد کارکنان عالی بود .. موقعیت و دسترسیش به اماکن دیدنی شیراز عالی بود فقط امکانات رفاهیش هنوز به مرز عالی نرسیده . رستوران تنوع غذایی نداشت و البته می تازه گویا افتتاح شده بود ..
سیستم تلویزیون ماهواره ای بود و شبکه 3 و ورزش و استان فارس را نداشت و داخل اتاق ساعت نبود
نکات مثبت زیادی داشت و باید سختگیر باشی تا نکته منفی پیدا کنی. من با همسر و کودک 7 ماهه به هتل وکیل رفتم و احتیاجات خاصی بابت کودک داشتم که تمامی اونها با احترام و صبوری برآورده شد. رفتار پرسنل بسیار صمیمانه و محترمانه هست. همچنین دسترسی به اماکن دیدنی بسیار سهل و نزدیک هست. وسایل و لوازم هم تمیز و نو بودن و در کل اقامت راحتی رو داشتیم در طی 5 شب.
صبحانه ضعیف و اینترنت با سرعت بسیار کم داشت
تابلو مناسبی در سطح شهر وجود نداشت و پیدا کردن هتل سخت بود. بقیه موارد همه چی خوب بود
همه چيز خوب بود
هتل نوساز بود
هتل بسیار عالی بود به نسبت قیمت و سه ستاره بودن عالی بود فقط کیفیت صبحانه کمی پایین بود
پرسنل بسیار عالی و بی نظیر بودند ، هتلی بسیار تمیز و عالی بود و هتل به دلیل اینکه جدید بود هنوز صبحانه خیلی تکمیل نشده بود ولی درکل واقعا هتل بسیار خوبی بود و بسیار بسیار خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل وکیل شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل وکیل شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل وکیل شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل وکیل شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل وکیل شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.