هتل تالار شیراز

شيراز، خیابان فردوسی، سه راه پل حر
2.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل تالار شیراز
هتل ۳ ستاره تالار شیراز در سال ۱۳۶۲ افتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۲ بازساری انجام داده است. از بهترین مزایای این هتل میتوان دسترسی آسان به اماکن تاریخی و بازارهای سنتی از جمله دروازه قرآن، آرمگاه سعدی و حافظ، حمام وکیل، بازار وکیل و ... اشاره نمود. این هتل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل تالار
تالار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
165,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
165,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
165,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
165,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
165,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
165,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
165,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
165,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
165,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
165,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,000,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,000,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,000,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,000,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,000,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,000,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,000,000
تومان
هتل یار
165,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
165,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
165,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
165,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
165,000
تومان
1 شهریور
جمعه
289,000
تومان
2 شهریور
شنبه
289,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
289,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
289,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
289,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
289,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
289,000
تومان
ایران هتل آنلاین
173,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
173,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
173,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
173,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
173,000
تومان
1 شهریور
جمعه
316,000
تومان
2 شهریور
شنبه
316,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
316,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
316,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
316,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
316,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
316,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
تالار-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
188,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
188,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
188,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
188,000
تومان
1 شهریور
جمعه
200,000
تومان
2 شهریور
شنبه
200,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
اسنپ تریپ
188,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
188,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
188,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
188,000
تومان
1 شهریور
جمعه
270,000
تومان
2 شهریور
شنبه
270,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
270,000
تومان
ایران هتل آنلاین
190,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
1 شهریور
جمعه
273,000
تومان
2 شهریور
شنبه
273,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
273,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
273,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
273,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
273,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
273,000
تومان
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
1 شهریور
جمعه
289,000
تومان
2 شهریور
شنبه
289,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
289,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
289,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
289,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
289,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
289,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
1 شهریور
جمعه
270,000
تومان
2 شهریور
شنبه
270,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
270,000
تومان
علاءالدین
215,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
1 شهریور
جمعه
316,000
تومان
2 شهریور
شنبه
316,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
316,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
316,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
316,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
316,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
316,000
تومان
تالار-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
188,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
188,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
188,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
188,000
تومان
1 شهریور
جمعه
270,000
تومان
2 شهریور
شنبه
270,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
270,000
تومان
ایران هتل آنلاین
190,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
1 شهریور
جمعه
273,000
تومان
2 شهریور
شنبه
273,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
273,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
273,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
273,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
273,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
273,000
تومان
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
1 شهریور
جمعه
289,000
تومان
2 شهریور
شنبه
289,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
289,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
289,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
289,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
289,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
289,000
تومان
تالار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
244,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
244,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
1 شهریور
جمعه
252,000
تومان
2 شهریور
شنبه
252,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
252,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
252,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
252,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
252,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
252,000
تومان
اسنپ تریپ
244,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
244,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
1 شهریور
جمعه
340,000
تومان
2 شهریور
شنبه
340,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
340,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
340,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
340,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
340,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
340,000
تومان
ایران هتل آنلاین
247,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
247,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
247,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
247,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
247,000
تومان
1 شهریور
جمعه
343,000
تومان
2 شهریور
شنبه
343,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
343,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
343,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
343,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
343,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
343,000
تومان
جاباما
252,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
252,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
252,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
1 شهریور
جمعه
340,000
تومان
2 شهریور
شنبه
340,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
340,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
340,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
340,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
340,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
340,000
تومان
هتل یار
252,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
252,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
252,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
1 شهریور
جمعه
363,000
تومان
2 شهریور
شنبه
363,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
363,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
363,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
363,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
363,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
363,000
تومان
علاءالدین
269,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
269,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
269,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
1 شهریور
جمعه
403,000
تومان
2 شهریور
شنبه
403,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
403,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
403,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
403,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
403,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
403,000
تومان
تورگردان
353,900 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
353,900
تومان
29 مرداد
سه شنبه
353,900
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
353,900
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
353,900
تومان
1 شهریور
جمعه
356,300
تومان
2 شهریور
شنبه
356,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
356,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
356,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
356,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
356,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
356,300
تومان
تالار-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
ایران هتل آنلاین
330,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
1 شهریور
جمعه
420,000
تومان
2 شهریور
شنبه
420,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
هتل یار
340,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
1 شهریور
جمعه
795,000
تومان
2 شهریور
شنبه
795,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
795,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
795,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
795,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
795,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
795,000
تومان
تالار-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
1 شهریور
جمعه
340,000
تومان
2 شهریور
شنبه
340,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
340,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
340,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
340,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
340,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
340,000
تومان
تالار-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
اسنپ تریپ
336,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
336,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
336,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
336,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
336,000
تومان
1 شهریور
جمعه
420,000
تومان
2 شهریور
شنبه
420,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
355,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
355,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
355,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
1 شهریور
جمعه
861,000
تومان
2 شهریور
شنبه
861,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
861,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
861,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
861,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
861,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
861,000
تومان
تورگردان
700,300 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
700,300
تومان
29 مرداد
سه شنبه
700,300
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
700,300
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
700,300
تومان
1 شهریور
جمعه
702,500
تومان
2 شهریور
شنبه
702,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
702,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
702,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
702,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
702,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
702,500
تومان
تالار-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
1 شهریور
جمعه
350,000
تومان
2 شهریور
شنبه
350,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
350,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
350,000
تومان
تورگردان
706,300 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
706,300
تومان
29 مرداد
سه شنبه
706,300
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
706,300
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
706,300
تومان
1 شهریور
جمعه
706,300
تومان
2 شهریور
شنبه
706,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
706,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
706,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
706,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
706,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
706,300
تومان

امکانات اتاق های هتل تالار شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
فست‌فود
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
فکس
خدمات بیدارباش
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
ارایشگاه مردانه
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
فكس
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خودپرداز
روم سرويس 24 ساعته
آرايشگاه مردانه
سالن همايش
کپسول آتش‌نشانی در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل چمران شیراز
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 274,000 تومان
علاءالدین
از 279,000 تومان
اسنپ تریپ
از 280,000 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
هتل یار
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 285,000 تومان
جاباما
از 285,000 تومان
property-card-image
هتل پارس شیراز
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 207,000 تومان
اسنپ تریپ
از 215,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
هتل یار
از 215,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 215,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
property-card-image
هتل هما شیراز
3.8
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 280,000 تومان
علاءالدین
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
از 306,000 تومان
اقامت 24
از 306,000 تومان
هتل یار
از 310,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 717,000 تومان
property-card-image
هتل زندیه شیراز
4.3
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
علاءالدین
از 346,000 تومان
اقامت 24
از 348,000 تومان
هتل یار
از 348,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الیزه شیراز
4.1
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
علاءالدین
از 217,000 تومان
اسنپ تریپ
از 219,000 تومان
اقامت 24
از 219,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 219,000 تومان
جاباما
از 219,000 تومان
هتل یار
از 606,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پرسپولیس شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 245,000 تومان
اسنپ تریپ
از 252,000 تومان
اقامت 24
از 252,000 تومان
هتل یار
از 255,000 تومان
جاباما
از 255,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 327,603 تومان
property-card-image
هتل ستارگان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 227,000 تومان
اقامت 24
از 227,000 تومان
هتل یار
از 227,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
علاءالدین
از 230,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 237,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 240,000 تومان
property-card-image
هتل رویال شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 267,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 272,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 272,000 تومان
جاباما
از 275,000 تومان
اقامت 24
از 361,000 تومان
هتل یار
از 361,000 تومان
علاءالدین
از 365,000 تومان
property-card-image
هتل پارسه شیراز
3.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 170,000 تومان
اسنپ تریپ
از 172,000 تومان
علاءالدین
از 172,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 172,000 تومان
جاباما
از 175,000 تومان
هتل یار
از 284,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 284,000 تومان
property-card-image
هتل امیر کبیر شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 214,000 تومان
اقامت 24
از 214,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 214,000 تومان
علاءالدین
از 215,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
جاباما
از 220,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارک سعدی شیراز
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 183,000 تومان
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
اقامت 24
از 193,000 تومان
هتل یار
از 193,000 تومان
جاباما
از 195,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 234,000 تومان
علاءالدین
از 237,000 تومان
property-card-image
هتل پارک شیراز
2.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 165,000 تومان
علاءالدین
از 165,000 تومان
اقامت 24
از 174,000 تومان
اسنپ تریپ
از 178,000 تومان
هتل یار
از 178,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 178,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
property-card-image
هتل ارم شیراز
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 134,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
هتل یار
از 134,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 134,000 تومان
علاءالدین
از 134,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل وکیل شیراز
4.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 239,000 تومان
هتل یار
از 242,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 255,000 تومان
علاءالدین
از 319,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بین الحرمین شیراز
4.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
علاءالدین
از 140,000 تومان
جاباما
از 295,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان رز ریحان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 258,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 258,000 تومان
علاءالدین
از 258,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
مهمانپذیر حیدری شیراز
4.1
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 73,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 85,000 تومان
جاباما
از 85,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس شیراز
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 155,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آریوبرزن شیراز
3.6
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 180,000 تومان
هتل یار
از 180,000 تومان
علاءالدین
از 180,000 تومان
جاباما
از 250,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جام جم شیراز
2.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 185,000 تومان
هتل یار
از 185,000 تومان
علاءالدین
از 185,000 تومان
اقامت 24
از 263,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کریم خان شیراز
4.1
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 215,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
هتل یار
از 315,000 تومان
علاءالدین
از 340,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مجتمع جهانگردی شیراز
3.4
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اقامت 24
از 170,000 تومان
علاءالدین
از 248,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 254,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان شیراز
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 184,000 تومان
هتل یار
از 184,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 256,000 تومان
علاءالدین
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل تالار شیراز

(27 نظر)
خوب بود...
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
تنها مشکل هتل این بود که خیلی سوسک داشت
این هتل در حد بسیار معمولی رو به پایینه .برخورد پرسنل خیلی جالب نبود در مقایسه با سایر هتل های ۳ یا ۴ ستاره که رفتیم پایین تر بود بخصوص صبحانه خیلی ضعیف به اندازه همه اتاقها پارکینگ نیست مهمتر از همه اینکه باید بدونید این هتل اتاقهای بازسازی نشده هم داره ولی تو عکسا عکس اتاقهای بازساری شده هست که باید بگید کدوم رو بهتون بدن چون بازسازی نشده هاش در حد خرابه هست.
نقاط قوت:
کارکنان و پرسنل بسیار مودب هستند هتل بسیار تمیز هست هتل تقریبا در مرکز شهر قرار داره و نزدیک به بسیاری از جاهای دیدنی هست احتیاجی به بردن مسواک و حوله نیست و داخل اتاق ها موجود می باشد.
نقاط ضعف:
بیشترین چیزی که داخل هتل آدم رو اذیت می کنه، موقع صبح هست که پرسنل دارن اتاق های خالی رو نظافت می کنند و متاسفانه یه مقدار سر و صداشون زیاد هست و این بیشتر بر میگرده به نحوه ساخت دیوار های بیرونی اتاق ها.
رفتار كاركنان بسيار خوب، لوكيشن بسيار خوب پياده تا ارگ و بازار ١٠ دقيقه...
پتو اضافه به مسافران داده نشده است/هتل تعمیرات داشته و سر و صدای تعمیرات مزاحم استراحت مسافران بوده است /خدمات هتل ضعیف/ سرویس بهداشتی کثیف/ عدم وجود حوله و دمپایی ...
امکانات هتل ضعیف بود باتوجه به عدم وجود پسته و بادام در مینی بار اتاق در صورتحساب آورده شده بود و عدم وجود حوله و دمپایی که پس از درخواست آورده شد ...
داخل اتاق بوی رنگ میداد، سشوار و چایساز نداشتند، بعد دو روز سشوار آوردن، سرویس دهی رستوران خیلی کند و ضعیف بود، تنها نقطه مثبتش برخورد خوب پرسنل بود. ...
هتل خوبی هست..برخورد پرسنل خوب بود. فقط محدودیت در پارکینگ داشت که برای کسانی که اتومبیل دارند مشکل زاست
مینی بار داخل یخچال نبود/ پتو اضاف به مسافران داده نشده است/هتل تعمیرات داشته و سر و صدای تعمیرات مزاحم استراحت مسافران بوده است /خدمات هتل بسیار ضعیف/ اتاق دارای تخت کینگ سایز بهم چسبیده جهت مسافران مرد که قاعدتا برای خوابیدن مسافران ایجاد مشکل کرده است/ نبودن مسواک در اتاق/ سرویس بهداشتی کثیف...
خوب بود...
من چندسال پیش در این هتل اقامت داشتم . اما آخرین بار که به این هتل رفتم خیلی عوض شده بود. همه چیز عالی شده بود . از پرسنل مودب گرفته تا اتاق و غذا ...همه و همه در سطحی بالاتر از 3 ستاره بود
سلامبه نظر من خوب بود
همه چی جز موقعیت مکانیش عالیییی بود
از نظر بنده ارزش اقامت در هتل در ازای هزینه ای که بابت اقامت دریافت می کنند بسیار بالاتر بود.نظافت در حد بسیار عالی سکوت و ادب کارکنان مثال زدنی بود.
هتل بازسازی شده و خیلی شیک بود من از اقامتم خیلی راضی بودم و حتما پیشنهاد میکنم شیراز رفتید حتما اینجا هم برید.
با سلام هر چند هتل به واسطه قدمتش ضعف هایی داشت ولی رفتار پرسنلش و کیفیت غذا و پذیرایش خوب بود و اون ضعفاش رو پوشش می داد. لذا من در کل راضی بودم.
باسپاس فراوان از پرسنل خونگرم هتل تالار . من دومین بار بود که به هتل تالار رفتم و این همه تغییر باورنکردنی بود . من فکر میکنم این هتل لیاقت چهارستاره شدن داره .
اتاقای جدید-لوکس -تمیز و برخورد پرسنل عالی خصوصا پرسنل پذیرش. به همه جهت اقامت توصیه میکنم
از نظر نظافت خیلی خوب و تر و تمیز بود. اینترنت وای فای داره، البته حجم اینترنت رایگان در هر روز محدوده. من راضی بودم.
هتل خیلی خوبی بود اما دو مورد دل منو زد. که ایشالا درست بشه. یک اینکه به جای اتاق دو تخته که رزرو کردم سه تخته بهم تحویل دادن و اینکه برخی امکاناتی که توی سایت زده رو توی اتاق نداشت. و اینکه من یه دونه آب از مینی بار استفاده کردم اما دوتا پام حساب کردن!!!
خوب بود ولی گاهی با تاخیر سرویس دهی می کنند...
نقاط قوت:
با توجه به قیمت اتاق های بازسازی شده بسیار تمیز و مناسبی داشت موقعیت مکانی مناسب جهت گشت گذار در شهر و جای پارک فراوان در بیرون هتل
نقاط ضعف:
اتاق های دو تخته تویین از هم جدا نیست ومثل تخت دونفره پارکینگ ظرفیت ۷ ماشین بیشتر نیست
نقاط قوت:
طرز برخورد پرسنل هتل عالی بود
نقاط ضعف:
تختهای اتاق اصلا خوب نبود فوق العاده صدا داشت
امکانات و خدمات هتل متوسط بود و می تونست بهتر ازین باشه. ...
هتلی است که کمتر از ستاره های داده شده می باشد و فقط برای اقامتهای یک شبه و اجباری شاید مناسب باشد 1-آدرس پیچ در پیچ و سخت الوصول 2-نداشتن پارکینگ 3-نداشتن حتی جای پارک کافی در کنار خیابان ...
اتاق با دکوراسیون جدید - صبحانه سرد وگرم مفصل- برخورد مناسب کارکنان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.