هتل تالار شیراز

شيراز، خیابان فردوسی، سه راه پل حر
2.7
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
معرفی هتل تالار شیراز
هتل ۳ ستاره تالار شیراز در سال ۱۳۶۲ افتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۲ بازساری انجام داده است. از بهترین مزایای این هتل میتوان دسترسی آسان به اماکن تاریخی و بازارهای سنتی از جمله دروازه قرآن، آرمگاه سعدی و حافظ، حمام وکیل، بازار وکیل و ... اشاره نمود. این هتل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل تالار شیراز
تالار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
157,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
157,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
157,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
157,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
157,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
157,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
157,000
تومان
22 آذر
جمعه
157,000
تومان
23 آذر
شنبه
157,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
157,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
157,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
157,000
تومان
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
160,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
160,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
22 آذر
جمعه
160,000
تومان
23 آذر
شنبه
160,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
160,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
جاباما
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
160,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
160,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
22 آذر
جمعه
160,000
تومان
23 آذر
شنبه
160,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
160,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
هتل یار
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
160,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
160,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
22 آذر
جمعه
160,000
تومان
23 آذر
شنبه
160,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
160,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
ای‌گردش
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
165,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
165,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
22 آذر
جمعه
165,000
تومان
23 آذر
شنبه
165,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
165,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
ایران مارکوپولو
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
169,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
169,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
169,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
169,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
169,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
169,000
تومان
22 آذر
جمعه
169,000
تومان
23 آذر
شنبه
169,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
169,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
169,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
169,000
تومان
علاءالدین
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
171,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
171,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
171,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
171,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
171,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
171,000
تومان
22 آذر
جمعه
171,000
تومان
23 آذر
شنبه
171,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
171,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
171,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
171,000
تومان
تالار-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اسنپ تریپ
192,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
192,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
192,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
192,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
192,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
192,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
192,000
تومان
22 آذر
جمعه
192,000
تومان
23 آذر
شنبه
192,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
192,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
192,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
192,000
تومان
اقامت 24
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
195,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
195,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
195,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
195,000
تومان
22 آذر
جمعه
195,000
تومان
23 آذر
شنبه
195,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
195,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
195,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
جاباما
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
195,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
195,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
195,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
195,000
تومان
22 آذر
جمعه
195,000
تومان
23 آذر
شنبه
195,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
195,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
195,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
هتل یار
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
195,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
195,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
195,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
195,000
تومان
22 آذر
جمعه
195,000
تومان
23 آذر
شنبه
195,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
195,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
195,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
ای‌گردش
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
205,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
22 آذر
جمعه
205,000
تومان
23 آذر
شنبه
205,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
ایران مارکوپولو
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
210,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
210,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
210,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
210,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
210,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
210,000
تومان
22 آذر
جمعه
210,000
تومان
23 آذر
شنبه
210,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
210,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
210,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
210,000
تومان
علاءالدین
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
229,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
22 آذر
جمعه
229,000
تومان
23 آذر
شنبه
229,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
تالار-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
192,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
192,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
192,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
192,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
192,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
192,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
192,000
تومان
22 آذر
جمعه
192,000
تومان
23 آذر
شنبه
192,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
192,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
192,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
192,000
تومان
هتل یار
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
195,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
195,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
195,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
195,000
تومان
22 آذر
جمعه
195,000
تومان
23 آذر
شنبه
195,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
195,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
195,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
تالار-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
330,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
22 آذر
جمعه
330,000
تومان
23 آذر
شنبه
330,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
تالار-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
330,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
22 آذر
جمعه
330,000
تومان
23 آذر
شنبه
330,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
تالار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
227,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
227,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
227,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
227,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
227,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
227,000
تومان
22 آذر
جمعه
227,000
تومان
23 آذر
شنبه
227,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
227,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
227,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
227,000
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
230,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
230,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
230,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
ای‌گردش
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
240,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
22 آذر
جمعه
240,000
تومان
23 آذر
شنبه
240,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
ایران مارکوپولو
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
240,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
22 آذر
جمعه
240,000
تومان
23 آذر
شنبه
240,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
علاءالدین
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
261,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
261,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
261,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
261,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
261,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
261,000
تومان
22 آذر
جمعه
261,000
تومان
23 آذر
شنبه
261,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
261,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
261,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
261,000
تومان
تالار-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
اسنپ تریپ
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
317,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
317,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
317,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
317,000
تومان
22 آذر
جمعه
317,000
تومان
23 آذر
شنبه
317,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
317,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
317,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
320,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
22 آذر
جمعه
320,000
تومان
23 آذر
شنبه
320,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
320,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
22 آذر
جمعه
320,000
تومان
23 آذر
شنبه
320,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
ای‌گردش
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
330,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
22 آذر
جمعه
330,000
تومان
23 آذر
شنبه
330,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
علاءالدین
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
365,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
365,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
365,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
365,000
تومان
22 آذر
جمعه
365,000
تومان
23 آذر
شنبه
365,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
365,000
تومان

امکانات اتاق های هتل تالار شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
فست‌فود
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
فکس
خدمات بیدارباش
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
ارایشگاه مردانه
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
فكس
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خودپرداز
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
آرايشگاه مردانه
سالن همايش
کپسول آتشنشانی در راهرو
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل تالار شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل تالار شیراز

(33 نظر)
صبحانه متنوعاتاق نسبتا بزرگ نور کافی اتاق کارکنان خوش برخورد موقعیت مکانی هم نزدیک حافظیه و مجموعه وکیل بود که ما پیاده میرفتیم تقریبا ۲۰ دقیقه پیاده روی بود سالن صبحانه با توجه به تعداد زیاد مهمان ها کوچک بود
باسلام هتل واقعا بدی بود برخوردکارکنان افتضاح نظافت هیچی اصلا ارزش نداره برید به هتل دیگه صبحانه اش هم تنوع کامل نداشت درسته سلفه اما اخرش کلی پول به بهونه میگیرن
سلام بنده مردادماه 98 در این هتل اقامت داشته ام . یک هتل بسیارخوب، آرام ودنج میباشد. پرسنل بسیار مودب بوده خصوصا پرسنل پذیرش که موقع خروج خیلی بهم کمک کردن. به همه پیشنهاد میدم اگر رفتین شیراز این هتل رو رزرو کنید.
خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
تنها مشکل هتل این بود که خیلی سوسک داشت
این هتل در حد بسیار معمولی رو به پایینه .برخورد پرسنل خیلی جالب نبود در مقایسه با سایر هتل های ۳ یا ۴ ستاره که رفتیم پایین تر بود بخصوص صبحانه خیلی ضعیف به اندازه همه اتاقها پارکینگ نیست مهمتر از همه اینکه باید بدونید این هتل اتاقهای بازسازی نشده هم داره ولی تو عکسا عکس اتاقهای بازساری شده هست که باید بگید کدوم رو بهتون بدن چون بازسازی نشده هاش در حد خرابه هست.
رفتار كاركنان بسيار خوب، لوكيشن بسيار خوب پياده تا ارگ و بازار ١٠ دقيقه
نقاط قوت:
کارکنان و پرسنل بسیار مودب هستند هتل بسیار تمیز هست هتل تقریبا در مرکز شهر قرار داره و نزدیک به بسیاری از جاهای دیدنی هست احتیاجی به بردن مسواک و حوله نیست و داخل اتاق ها موجود می باشد.
نقاط ضعف:
بیشترین چیزی که داخل هتل آدم رو اذیت می کنه، موقع صبح هست که پرسنل دارن اتاق های خالی رو نظافت می کنند و متاسفانه یه مقدار سر و صداشون زیاد هست و این بیشتر بر میگرده به نحوه ساخت دیوار های بیرونی اتاق ها.
پتو اضافه به مسافران داده نشده است/هتل تعمیرات داشته و سر و صدای تعمیرات مزاحم استراحت مسافران بوده است /خدمات هتل ضعیف/ سرویس بهداشتی کثیف/ عدم وجود حوله و دمپایی
امکانات هتل ضعیف بود باتوجه به عدم وجود پسته و بادام در مینی بار اتاق در صورتحساب آورده شده بود و عدم وجود حوله و دمپایی که پس از درخواست آورده شد
داخل اتاق بوی رنگ میداد، سشوار و چایساز نداشتند، بعد دو روز سشوار آوردن، سرویس دهی رستوران خیلی کند و ضعیف بود، تنها نقطه مثبتش برخورد خوب پرسنل بود.
هتل خوبی هست..برخورد پرسنل خوب بود. فقط محدودیت در پارکینگ داشت که برای کسانی که اتومبیل دارند مشکل زاست
خوب بود
مینی بار داخل یخچال نبود/ پتو اضاف به مسافران داده نشده است/هتل تعمیرات داشته و سر و صدای تعمیرات مزاحم استراحت مسافران بوده است /خدمات هتل بسیار ضعیف/ اتاق دارای تخت کینگ سایز بهم چسبیده جهت مسافران مرد که قاعدتا برای خوابیدن مسافران ایجاد مشکل کرده است/ نبودن مسواک در اتاق/ سرویس بهداشتی کثیف
من چندسال پیش در این هتل اقامت داشتم . اما آخرین بار که به این هتل رفتم خیلی عوض شده بود. همه چیز عالی شده بود . از پرسنل مودب گرفته تا اتاق و غذا ...همه و همه در سطحی بالاتر از 3 ستاره بود
از نظر بنده ارزش اقامت در هتل در ازای هزینه ای که بابت اقامت دریافت می کنند بسیار بالاتر بود.نظافت در حد بسیار عالی سکوت و ادب کارکنان مثال زدنی بود.
با سلام هر چند هتل به واسطه قدمتش ضعف هایی داشت ولی رفتار پرسنلش و کیفیت غذا و پذیرایش خوب بود و اون ضعفاش رو پوشش می داد. لذا من در کل راضی بودم.
باسپاس فراوان از پرسنل خونگرم هتل تالار . من دومین بار بود که به هتل تالار رفتم و این همه تغییر باورنکردنی بود . من فکر میکنم این هتل لیاقت چهارستاره شدن داره .
اتاقای جدید-لوکس -تمیز و برخورد پرسنل عالی خصوصا پرسنل پذیرش. به همه جهت اقامت توصیه میکنم
از نظر نظافت خیلی خوب و تر و تمیز بود. اینترنت وای فای داره، البته حجم اینترنت رایگان در هر روز محدوده. من راضی بودم.
هتل خیلی خوبی بود اما دو مورد دل منو زد. که ایشالا درست بشه. یک اینکه به جای اتاق دو تخته که رزرو کردم سه تخته بهم تحویل دادن و اینکه برخی امکاناتی که توی سایت زده رو توی اتاق نداشت. و اینکه من یه دونه آب از مینی بار استفاده کردم اما دوتا پام حساب کردن!!!
خوب بود ولی گاهی با تاخیر سرویس دهی می کنند
امکانات و خدمات هتل متوسط بود و می تونست بهتر ازین باشه.
هتلی است که کمتر از ستاره های داده شده می باشد و فقط برای اقامتهای یک شبه و اجباری شاید مناسب باشد 1-آدرس پیچ در پیچ و سخت الوصول 2-نداشتن پارکینگ 3-نداشتن حتی جای پارک کافی در کنار خیابان
چه ایرادی داره که برای تعمیرات و به روز آوری امکانات هتل ، مدتی هتل را تعطیل کنند بعد که حاضر شد مجددا در معرض عموم قرار بدهند برخورد مدیر هتل عالی بود . ولی کلا از 3 طبقه نصف طبقه سوم به خوب بود البته هر کدام از اتاقها هم نواقصی داشت . از کارمندان هتل آنلاین تشکر میکنم سفارش کردند به مسئولین هتل که اتاق ما را عوض کنند.
شیر دستشویی چکه میکرد، سشوار در حمام نداشتند، با وجود 3 بار درخواست نظافت اتاق انجام نشد، آشپزخانه رستوران تمیز نبود، اگرچه برخورد پرسنل خوب بود. ظرفیت پارکینگ خیلی کم بود. سرویس بهداشتی خیلی کهنه و ضعیف بود
نقاط قوت:
با توجه به قیمت اتاق های بازسازی شده بسیار تمیز و مناسبی داشت موقعیت مکانی مناسب جهت گشت گذار در شهر و جای پارک فراوان در بیرون هتل
نقاط ضعف:
اتاق های دو تخته تویین از هم جدا نیست ومثل تخت دونفره پارکینگ ظرفیت ۷ ماشین بیشتر نیست
نقاط قوت:
طرز برخورد پرسنل هتل عالی بود
نقاط ضعف:
تختهای اتاق اصلا خوب نبود فوق العاده صدا داشت
بسیار خوب ! سپاسگزارم. اما پارکینگ کوچک میباشد.
خوب بود
امکانات اتاق خوب نبود.
اتاق با دکوراسیون جدید - صبحانه سرد وگرم مفصل- برخورد مناسب کارکنان
هتل خوبی بود و راضی بودم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.