هتل سنتی نیایش شیراز

شیراز، سه راه نمازی به سمت شاهچراغ، کوچه کلانتری عباسی
3.2
امتیاز کاربران
52
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی نیایش شیراز

هتل سنتی نیایش در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۸ در شهر شیراز به بهره برداری رسید. این هتل از معماری زیبای خانه های سنتی شیرازی برخوردار بوده و جایگاهی تاریخی دارد. هتل نیایش در میان مجموعه ای از موزه ها، کلیساها، کنیسه‌ها و آتشکده‌های قدیمی و نیز مساجد و خانقاه‌ها واقع شده و این مکان اولین چاپخانه و همچنین محل چاپ اولین شماره روزنامه شیراز در ۱۰۰ سال گذشته بوده است. هتل با امکانات رفاهی پذیرای مهمانان گرامی می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی نیایش شیراز

سنتی نیایش-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
145,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
145,000
تومان
20 تیر
جمعه
145,000
تومان
21 تیر
شنبه
145,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
145,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
145,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
145,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
145,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
145,000
تومان
27 تیر
جمعه
145,000
تومان
28 تیر
شنبه
145,000
تومان
ای‌گردش
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
145,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
145,000
تومان
20 تیر
جمعه
145,000
تومان
21 تیر
شنبه
145,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
145,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
145,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
145,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
145,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
145,000
تومان
27 تیر
جمعه
145,000
تومان
28 تیر
شنبه
145,000
تومان
علاءالدین
146,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
146,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
146,000
تومان
20 تیر
جمعه
146,000
تومان
21 تیر
شنبه
146,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
146,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
146,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
146,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
146,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
146,000
تومان
27 تیر
جمعه
146,000
تومان
28 تیر
شنبه
146,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
20 تیر
جمعه
215,000
تومان
21 تیر
شنبه
215,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
27 تیر
جمعه
215,000
تومان
28 تیر
شنبه
215,000
تومان
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
20 تیر
جمعه
215,000
تومان
21 تیر
شنبه
215,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
27 تیر
جمعه
215,000
تومان
28 تیر
شنبه
215,000
تومان
علاءالدین
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
218,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
218,000
تومان
20 تیر
جمعه
218,000
تومان
21 تیر
شنبه
218,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
218,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
218,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
218,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
218,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
218,000
تومان
27 تیر
جمعه
218,000
تومان
28 تیر
شنبه
218,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق دوتخته یاسین
اتاق دوتخته یاسین
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
20 تیر
جمعه
215,000
تومان
21 تیر
شنبه
215,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
27 تیر
جمعه
215,000
تومان
28 تیر
شنبه
215,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
20 تیر
جمعه
215,000
تومان
21 تیر
شنبه
215,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
27 تیر
جمعه
215,000
تومان
28 تیر
شنبه
215,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق دوتخته دبل (مهمان خارجی)
اتاق دوتخته دبل (مهمان خارجی)
علاءالدین
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
520,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
520,000
تومان
20 تیر
جمعه
520,000
تومان
21 تیر
شنبه
520,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
520,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
520,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
520,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
520,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
520,000
تومان
27 تیر
جمعه
520,000
تومان
28 تیر
شنبه
520,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
291,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
291,000
تومان
20 تیر
جمعه
291,000
تومان
21 تیر
شنبه
291,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
291,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
291,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
291,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
291,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
291,000
تومان
27 تیر
جمعه
291,000
تومان
28 تیر
شنبه
291,000
تومان
علاءالدین
291,600 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
291,600
تومان
19 تیر
پنجشنبه
291,600
تومان
20 تیر
جمعه
291,600
تومان
21 تیر
شنبه
291,600
تومان
22 تیر
یکشنبه
291,600
تومان
23 تیر
دوشنبه
291,600
تومان
24 تیر
سه شنبه
291,600
تومان
25 تیر
چهارشنبه
291,600
تومان
26 تیر
پنجشنبه
291,600
تومان
27 تیر
جمعه
291,600
تومان
28 تیر
شنبه
291,600
تومان
ای‌گردش
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
20 تیر
جمعه
300,000
تومان
21 تیر
شنبه
300,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
27 تیر
جمعه
300,000
تومان
28 تیر
شنبه
300,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق سه تخته یاسین
اتاق سه تخته یاسین
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
20 تیر
جمعه
300,000
تومان
21 تیر
شنبه
300,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
27 تیر
جمعه
300,000
تومان
28 تیر
شنبه
300,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
366,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
366,000
تومان
20 تیر
جمعه
366,000
تومان
21 تیر
شنبه
366,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
366,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
366,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
366,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
366,000
تومان
27 تیر
جمعه
366,000
تومان
28 تیر
شنبه
366,000
تومان
علاءالدین
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
366,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
366,000
تومان
20 تیر
جمعه
366,000
تومان
21 تیر
شنبه
366,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
366,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
366,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
366,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
366,000
تومان
27 تیر
جمعه
366,000
تومان
28 تیر
شنبه
366,000
تومان
ای‌گردش
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
376,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
376,000
تومان
20 تیر
جمعه
376,000
تومان
21 تیر
شنبه
376,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
376,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
376,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
376,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
376,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
376,000
تومان
27 تیر
جمعه
376,000
تومان
28 تیر
شنبه
376,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق چهارتخته یاسین
اتاق چهارتخته یاسین
اقامت 24
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
376,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
376,000
تومان
20 تیر
جمعه
376,000
تومان
21 تیر
شنبه
376,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
376,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
376,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
376,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
376,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
376,000
تومان
27 تیر
جمعه
376,000
تومان
28 تیر
شنبه
376,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
447,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
447,000
تومان
20 تیر
جمعه
447,000
تومان
21 تیر
شنبه
447,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
447,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
447,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
447,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
447,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
447,000
تومان
27 تیر
جمعه
447,000
تومان
28 تیر
شنبه
447,000
تومان
اقامت 24
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
447,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
447,000
تومان
20 تیر
جمعه
447,000
تومان
21 تیر
شنبه
447,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
447,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
447,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
447,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
447,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
447,000
تومان
27 تیر
جمعه
447,000
تومان
28 تیر
شنبه
447,000
تومان
علاءالدین
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
499,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
499,000
تومان
20 تیر
جمعه
499,000
تومان
21 تیر
شنبه
499,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
499,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
499,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
499,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
499,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
499,000
تومان
27 تیر
جمعه
499,000
تومان
28 تیر
شنبه
499,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی نیایش شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
ترانسفر فرودگاه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
صندوق امانات در لابی
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سنتی نیایش شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی نیایش شیراز

(52 نظر)
بر خورد کارکنان خوب محیط هتل دور از شلوغی شهر و آرام فقط صدای تردد مهمانان در اتاق کمی آزار دهنده است . در کل آن را برای حضور خانوادگی پیشنهاد میکنم
منوی صبحانه تقریبا کامل بود. دیزاین داخلی اتاق ها هم عالی بود.
نقاط قوت:
بسیار فوق العاده بود از همه نظر
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
اقامت خیلی خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
هتلی هست تشکیل شده از چند عمارت بازسازی شده و قدیمی ، بسیار خوب با کارکنانی ورزیده و از همه مهمتر داشتن پارکینگ بزرگ و اختصاصی در بافت قدیمی شهر ، مسلما در سفرهای اینده هم از این هتل استفاده میکنم ...
در مجموع نسبت به هزينه دريافتى خوب بود
نقاط قوت:
عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
صدا بیرون به راحتی داخل اتاق میومد و درها از داخل قفل نداشتند در کل فضای هتل عالی بود
برخورد پرسنل محترمانه بود ولی عملا مشکلی حل نمی شد نظافت و تمیزی در حد صفر بود شخصا شاهد این بودم که اتاقی که خالی میشد بلافاصله بدون نظافت به مسافر بعدی تحویل داده شد صبحانه زیاد تعریفی نداشت
همه کارکنان هتل خیلی عالی بودند
یکی از معایب بزرگ رد و بدل شدن صداهای اتاق‌هاست. متاسفانه صدای اتاق ها بسیار باعث آزرده خاطرشدن میشود. صبحانه میتوانست بهتر‌ باشد. تمیزی اتاق‌ها بد نبود. من تا به حال هتل دوستاره یا اقامتگاه سنتی برای سفرها رزرو نکرده بودم، فکر میکنم نسبت به هتل دو ستاره خوب بوده باشه و توقع زیادی نمیشه ازش داشت
نقاط قوت:
برخورد عالی و محترمانه کارکنان فضای زیبا و منحصر بفرد نزدیکی به اماکن تاریخی تمیزی و آراستگی کیفیت عالی غذا
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
اتاق ها بسيار زيبا و تميز و فضا بسيار دوست داشتنى بود و رفتار پرسنل عالى بود.
نقاط ضعف:
داخل اتاق ها به جز ٤ تا ليوان و فلاسك و شامپو هيچ چيز ديگرى نبود و براى هر چيزى بايد درخواست ميداديم ولى سريعا رسيدگى ميشد.
اتاق ها تمیز و بزرگ، خدمات خانه داری خوب، صبحانه جالب نیست، مخصوصا املت و نیمرو، تنوع در صبحانه نیست اصلا فضای رستوران بسیار خوب
نقاط قوت:
کارکنان خوب و خوش برخورد موقعیت هتل بسیار خوب اتاقها و مجموعه هتل نوستالوژیک وزیبا
نقاط ضعف:
به دلیل ساختمان قدیمی هتل و قرار داشتن بعضی اتاقها زیر رستوران در بعضی ساعات سر و صدا زیاد بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل،سکوت و ارامش هتل
نقاط ضعف:
نامناسب برای سالمندان
تمییز ، زیبا، پر از آرامش، دارای تمام امکانات مورد نیاز، پرسنل فوق العاده مهربان و مهمان نواز، غذاهای خوشمزه،موقعیت مکانی و قیمت مناسب، امکان نداره دیگه شیراز برم و هتل دیگه ای انتخاب کنم.
همه چیز عالی بود فقط تنوع صبحانه کم بود. وگرنه همه چی عالی بود
این هتل را به خانواده ها مخصوصا خانواده های بچه دار توصیه می‌کنم.
هتل عالی بود از همه ی نظر برای سفر کاری که رفته بودم چندروزی دراین هتل ماندم و خیلی راضی بودم مدیریت و پرسنل خوبی داشت با مهمانان برخورد خوبی داشتند
نقاط قوت:
قیمت خوب.برخوردپرسنل عالی.دسترسی عالی.کیفیت غذای رستوران خوب.
نقاط ضعف:
درسفرقبل چون اسکان دراتاق های بالابود خوب بودولی دراین سفرازاتاق های زیرین استفادشدکه بسیارنامطلوب بود وبوی بسیاربدی میدادنسبت به هزینه ای که کردم رازی نیستم
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
نداشت
بسیار محیط دل انگیز و راحتی داشت عالی بود
کیفیت خوراک ، پاکیزگی ، گرمایش و سرمایش ، نظم و ادب پرسنل در حد کمال بود
نقاط قوت:
زیبایی تمیزی رفتار خوب پرسنل نزدیک بودن رستوران در بافت قدیمی قرار داشتن هتل
نقاط ضعف:
فقدان سماور و آب جوش در اتاق ها تنها نکته منفی هتل بود البته این نکته هم یه مسئله شخصی برای من بوده.از هتل نیایش مطلقا هیچ ایرادی نمیتوانم بگیرم.
نقاط قوت:
خیلی خوب بود از همه نظر
نقاط ضعف:
سیستم گرمایش اتاقها بد بود اتاقها توی زمستان سرد بودند قیمتش میتونه پایینتر باشه
خیلی خوب
نقاط قوت:
خوش بر خورد بودن پرسنل فضای دل انگیز
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایرانی در اتاق کوتاه بودن سقف اتاق های پایین برای افراد بلندتر از ۱۶۰ سانت قد!
1- موقعیت مکانی هتل عالیه 2- نظافت ، تمیزی و زیبایی در حد بسیار قابل قبولی هست 3- صبحانه واقعا کامله و خوب 4- علیرغم اینکه در محله قدیمی شهر هست دسترسی بهش مناسبه 4- پارکینگ داره و درسته که در ایام شلوغ بعضا ماشینها جلوی هم پارک می کنن ولی اینو بدونید که تو این منطقه هتل های سنتی اصلا پارکینگ ندارند 5- کارکنانی فوق العاده مهربان و مودب داره 6- این هتل به شکل یک هسته مرکزی و چند خانه سنتی که از طریق کوچه های مختلف به هم متصلند هست یعنس تو هر کدوم از این خونه های سنتی حدود 10 اتاق داره و غیر از هسته مرکزی ، مابقی اقامتگاه ها فوق العاده ساکته 7- نقطه ضعف اینکه تو اتاقها آنتن موبایل ضعیفه و وای فای به سختی آنت میده البته تو کل لابی ها وای فای هست 8- قیمت به نسبت سرویس این هتل بسیار خوبه 9- غالب میهمانها توریست های اروپایی هستند
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل.فضای صمیمی.خدمات رسانی سریع
نقاط ضعف:
پارکینگ
بزرگترین اشکالی که میشه به هتل گرفت اینه که از حیاط و اتاق‌های مجاور صدا میاد تو اتاق. کیفیت غذاها خوب، رفتار کارکنان محترمانه و نظافت اتاق‌ها بسیار خوبه.آژانس ندارن ولی چون هتل وسط شهر قرار داره، مشکل بزرگی محسوب نمیشه
نقاط قوت:
فضای داخلی هتل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی هتل اون هم به دلیل اینماه که امکان تردد رو مخطل کرده
همه عالی بودن
هتل از همه نظر عالی بود هم رفتار کارکنان هم هزینه هم صبحانه هم تمیزی اتاقها
یک هتل با فضای نوستالژیک و خاطره انگیز. در مجموع به جز پارکینگ از بقیه قسمت ها و خدمات و کارکنان هتل راضی بودم
اقامت در این هتل رو پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و اتاق خوب و قیمت مناسب و کارکنان خوش برخورد
نقاط ضعف:
تعدد رستورانها هتل با توجه به کوچک بودن و سنتی بودن والچیقهای متعدد فضای هتل را کورکرده بودو غذای آن دلچسب و مطلوب نبود
هتل خوب بود و راضی بودم
نقاط قوت:
فضای سنتی - کیفیت بالای غذای رستوران و کافی شا‌پ - نزدیکی به جاهای دیدنی -قیمت مناسب - صبحانه کامل
نقاط ضعف:
اتاق های طبقه پایین خیلی به رستوران نزدیک و سر و صدا مانع استراحت میشه. فاصله ساختمان مرکزی از اتاق ها دور، اگر چمدان سنگین داشته باشید رفت و آمد سخت.
نقاط قوت:
سنتی بودن هتل بهترین مزیت بود و صبحانه و کارکنان عالی دارد.
نقاط ضعف:
فقط فقط نور اتاق خیلی کم بود.
پذیرش خوب بودن ولی اژانس نداشت و براشون مهم نبود وقتی درخواست میکردی
کارکنان خوب. ولی پله زیاد داشت. غذاهاش خیلی گرون بود. ودستشویی زمینی نداشت فقط فرنگی. نظافتشم متوسط بود. بوفه خیلی گرون بود. ولی خوبیش این بود که نزدیک به همه جا بود تقریبا.
به نسبت دوستاره بودن خوب بود ولي صبح زود كاركنان با رفت وآمدسروصدا ايجاد ميكردن، بهتره پرسنل لباس فرم داشته باشند و ترجيحا سنتي باشه جذابتر ميشه، فقط رسپشن ها لباس فرم داشتند ولي برخوردشون عالي بود
نقاط قوت:
کسی مزاحمم نشد خیلی راحت تواتاقم بودم
نقاط ضعف:
واقعا داخل حمامش کثیف بودمن میخواستم دوش بگیرم ولی واقعا بدم اومد کلی موریخته بود پشت توالت فرنگی ولی اصلا نظافت نشده بوداتاقشم خیلی بومیدادحتی رفتن خوش بوکننده اوردن زدن ولی بازم بومیداد
نقاط قوت:
بسيار سنتي بودن محيط و خوشرويي كاركنان
نقاط ضعف:
اگه وسايل صوتي و تصويريه امروزيتري باشد خيلي بهتر از بهتر ميشود
نقاط قوت:
خيلي دنج و ساكت،تميزي اتاق ها،فضاي زيبا هتل،رفتار خوب كاركنان
نقاط ضعف:
كيفيت غذا ها خيلي بد بود،قيمت كافي شاپ نسبتا گران بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب برخورد خوب کارکنان خیلی خوب غذاهاشم خوب بود در کل هتل خوبیه و ما دوست داشتیم
نقاط ضعف:
تو یخچال به جز اب معدنی چیزی نبود جاگیری تلویزیون و کولر گازی تو اتاق جاش خوب نبود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل هتل، موقعیت مکانی بسیار مناسب هتل و همینطور معماری زیبای هتل از نکات مثبتی بود که میشه نام برد.
نقاط ضعف:
اینترنت ارائه شده توی اطاق ضعیف بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی نیایش شیراز

مهمانان هتل سنتی نیایش شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی نیایش شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی نیایش شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی نیایش شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی نیایش شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.