هتل سنتی نیایش شیراز

شیراز، سه راه نمازی به سمت شاهچراغ، کوچه کلانتری عباسی
3.2
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل سنتی نیایش شیراز
هتل سنتی نیایش در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۸ در شهر شیراز به بهره برداری رسید. این هتل از معماری زیبای خانه های سنتی شیرازی برخوردار بوده و جایگاهی تاریخی دارد. هتل نیایش در میان مجموعه ای از موزه ها، کلیساها، کنیسه‌ها و آتشکده‌های قدیمی و نیز مساجد و خانقاه‌ها واقع شده و این مکان اولین چاپخانه و همچنین محل چاپ اولین شماره روزنامه شیراز در ۱۰۰ سال گذشته بوده است. هتل با امکانات رفاهی پذیرای مهمانان گرامی می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنتی نیایش
سنتی نیایش-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
120,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
120,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
120,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
120,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
120,000
تومان
8 شهریور
جمعه
120,000
تومان
9 شهریور
شنبه
120,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
120,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
120,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
120,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
120,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
120,000
تومان
جاباما
120,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
120,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
120,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
120,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
120,000
تومان
8 شهریور
جمعه
120,000
تومان
9 شهریور
شنبه
120,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
120,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
120,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
120,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
120,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
120,000
تومان
تورگردان
158,900 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
158,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
158,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
158,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
158,900
تومان
8 شهریور
جمعه
158,900
تومان
9 شهریور
شنبه
158,900
تومان
10 شهریور
یکشنبه
126,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
126,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
126,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
126,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
126,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
184,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
184,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
184,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
184,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
184,000
تومان
8 شهریور
جمعه
184,000
تومان
9 شهریور
شنبه
184,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
184,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
184,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
184,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
184,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
184,000
تومان
اقامت 24
184,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
184,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
184,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
184,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
184,000
تومان
8 شهریور
جمعه
184,000
تومان
9 شهریور
شنبه
184,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
184,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
184,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
184,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
184,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
184,000
تومان
تورگردان
239,500 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
239,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
239,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
239,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
239,500
تومان
8 شهریور
جمعه
239,500
تومان
9 شهریور
شنبه
239,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
196,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
196,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
196,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
196,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
196,800
تومان
سنتی نیایش-اتاق دوتخته یاسین
اتاق دوتخته یاسین
تورگردان
245,700 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
245,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
245,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
245,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
245,700
تومان
8 شهریور
جمعه
245,700
تومان
9 شهریور
شنبه
245,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
250,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
264,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
203,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
207,700
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
264,500
تومان
اقامت 24
269,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
269,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
269,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
269,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
269,000
تومان
8 شهریور
جمعه
269,000
تومان
9 شهریور
شنبه
269,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
269,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
269,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
269,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
269,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
269,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
246,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
246,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
246,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
246,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
246,000
تومان
8 شهریور
جمعه
246,000
تومان
9 شهریور
شنبه
246,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
246,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
246,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
246,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
246,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
246,000
تومان
جاباما
260,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
260,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
260,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
260,000
تومان
8 شهریور
جمعه
260,000
تومان
9 شهریور
شنبه
260,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
260,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
260,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
260,000
تومان
تورگردان
320,700 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
320,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,700
تومان
8 شهریور
جمعه
320,700
تومان
9 شهریور
شنبه
320,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
267,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
267,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
267,500
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
267,500
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
267,500
تومان
سنتی نیایش-اتاق سه تخته یاسین
اتاق سه تخته یاسین
تورگردان
328,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
328,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
328,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
328,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
328,800
تومان
8 شهریور
جمعه
328,800
تومان
9 شهریور
شنبه
328,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
275,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
275,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
275,600
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
282,100
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
354,500
تومان
اقامت 24
359,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
359,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
359,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
359,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
359,000
تومان
8 شهریور
جمعه
359,000
تومان
9 شهریور
شنبه
359,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
359,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
359,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
359,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
359,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
359,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
305,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
305,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
305,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
305,000
تومان
8 شهریور
جمعه
305,000
تومان
9 شهریور
شنبه
305,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
305,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
305,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
305,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
305,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
305,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
تورگردان
400,700 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
400,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
400,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
400,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
400,700
تومان
8 شهریور
جمعه
400,700
تومان
9 شهریور
شنبه
400,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
337,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
337,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
337,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
337,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
337,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق چهارتخته یاسین
اتاق چهارتخته یاسین
تورگردان
411,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
411,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
411,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
411,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
411,000
تومان
8 شهریور
جمعه
411,000
تومان
9 شهریور
شنبه
411,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
419,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
443,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
347,300
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
355,500
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
443,500
تومان
اقامت 24
448,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
448,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
448,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
448,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
448,000
تومان
8 شهریور
جمعه
448,000
تومان
9 شهریور
شنبه
448,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
448,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
448,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
448,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
448,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
448,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
365,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
365,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
365,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
365,000
تومان
8 شهریور
جمعه
365,000
تومان
9 شهریور
شنبه
365,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
365,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
365,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
365,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
365,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
365,000
تومان
جاباما
380,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
380,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
380,000
تومان
8 شهریور
جمعه
380,000
تومان
9 شهریور
شنبه
380,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
380,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
380,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
380,000
تومان
تورگردان
481,700 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
481,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
481,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
481,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
481,700
تومان
8 شهریور
جمعه
481,700
تومان
9 شهریور
شنبه
481,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
407,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
407,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
407,500
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
407,500
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
407,500
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی نیایش شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
ترانسفر فرودگاه
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل چمران شیراز
3.6
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 280,000 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
جاباما
از 280,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 282,000 تومان
property-card-image
هتل پارس شیراز
3.7
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
اسنپ تریپ
از 219,300 تومان
property-card-image
هتل زندیه شیراز
4.3
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اقامت 24
از 348,000 تومان
جاباما
از 348,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 348,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل الیزه شیراز
4.1
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 215,000 تومان
اقامت 24
از 308,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پرسپولیس شیراز
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 255,000 تومان
اقامت 24
از 255,000 تومان
جاباما
از 255,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
property-card-image
هتل ستارگان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
جاباما
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
از 262,000 تومان
اقامت 24
از 262,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 265,000 تومان
property-card-image
هتل رویال شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 272,000 تومان
اسنپ تریپ
از 380,000 تومان
اقامت 24
از 380,000 تومان
جاباما
از 400,000 تومان
property-card-image
هتل پارسه شیراز
3.5
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 172,000 تومان
اقامت 24
از 172,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 172,000 تومان
جاباما
از 294,000 تومان
property-card-image
هتل امیر کبیر شیراز
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 214,000 تومان
اقامت 24
از 320,000 تومان
جاباما
از 320,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارک سعدی شیراز
3.8
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اقامت 24
از 305,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 315,000 تومان
اسنپ تریپ
از 343,000 تومان
جاباما
از 354,000 تومان
property-card-image
هتل پارک شیراز
2.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 192,000 تومان
اسنپ تریپ
از 200,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
property-card-image
هتل ارم شیراز
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 134,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
جاباما
از 136,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل وکیل شیراز
4.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 237,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل تالار شیراز
2.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 165,000 تومان
جاباما
از 165,000 تومان
اقامت 24
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جام جم شیراز
2.8
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 185,000 تومان
اقامت 24
از 263,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کریم خان شیراز
4.1
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 215,000 تومان
اسنپ تریپ
از 260,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل سنتی نیایش شیراز

(35 نظر)
همه کارکنان هتل خیلی عالی بودند...
یکی از معایب بزرگ رد و بدل شدن صداهای اتاق‌هاست. متاسفانه صدای اتاق ها بسیار باعث آزرده خاطرشدن میشود. صبحانه میتوانست بهتر‌ باشد. تمیزی اتاق‌ها بد نبود. من تا به حال هتل دوستاره یا اقامتگاه سنتی برای سفرها رزرو نکرده بودم، فکر میکنم نسبت به هتل دو ستاره خوب بوده باشه و توقع زیادی نمیشه ازش داشت ...
هتل سنتی و زیبا استپارکینگ دارد اتاق تمیز و دارای امکانات معمول مثل چای نپتون و فلاسک و تلویزیون و یخچال و گاوصندوق است جای آرام و دنجی است به شاهچراغ نزدیک است صبحانه نسبت به قیمت دارای تنوع عالی و با کیفیت عالی است پرسنل عالی است مؤدب و خوش برخورد مهمان خارجی زیاد داره و در سایت های خارجی هم بایک زیاد خورده بدلیل محله سنتی کوچه دسترسی خیلی باریک است پله های دسترسی به اتاق ها غیر استاندارد است و برای کسانی که زانو مشکل دارند خوب نیست پله خیلی داره
نقاط قوت:
برخورد عالی و محترمانه کارکنان فضای زیبا و منحصر بفرد نزدیکی به اماکن تاریخی تمیزی و آراستگی کیفیت عالی غذا
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
اتاق ها بسيار زيبا و تميز و فضا بسيار دوست داشتنى بود و رفتار پرسنل عالى بود.
نقاط ضعف:
داخل اتاق ها به جز ٤ تا ليوان و فلاسك و شامپو هيچ چيز ديگرى نبود و براى هر چيزى بايد درخواست ميداديم ولى سريعا رسيدگى ميشد.
نقاط قوت:
کارکنان خوب و خوش برخورد موقعیت هتل بسیار خوب اتاقها و مجموعه هتل نوستالوژیک وزیبا
نقاط ضعف:
به دلیل ساختمان قدیمی هتل و قرار داشتن بعضی اتاقها زیر رستوران در بعضی ساعات سر و صدا زیاد بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل،سکوت و ارامش هتل
نقاط ضعف:
نامناسب برای سالمندان
اتاق ها تمیز و بزرگ، خدمات خانه داری خوب، صبحانه جالب نیست، مخصوصا املت و نیمرو، تنوع در صبحانه نیست اصلا فضای رستوران بسیار خوب ...
تمییز ، زیبا، پر از آرامش، دارای تمام امکانات مورد نیاز، پرسنل فوق العاده مهربان و مهمان نواز، غذاهای خوشمزه،موقعیت مکانی و قیمت مناسب، امکان نداره دیگه شیراز برم و هتل دیگه ای انتخاب کنم. ...
هتل عالی بود از همه ی نظر برای سفر کاری که رفته بودم چندروزی دراین هتل ماندم و خیلی راضی بودم مدیریت و پرسنل خوبی داشت با مهمانان برخورد خوبی داشتند
همه چیز عالی بود فقط تنوع صبحانه کم بود. وگرنه همه چی عالی بود...
این هتل را به خانواده ها مخصوصا خانواده های بچه دار توصیه می‌کنم....
نقاط قوت:
قیمت خوب.برخوردپرسنل عالی.دسترسی عالی.کیفیت غذای رستوران خوب.
نقاط ضعف:
درسفرقبل چون اسکان دراتاق های بالابود خوب بودولی دراین سفرازاتاق های زیرین استفادشدکه بسیارنامطلوب بود وبوی بسیاربدی میدادنسبت به هزینه ای که کردم رازی نیستم
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
نداشت
بسیار محیط دل انگیز و راحتی داشت عالی بود
کیفیت خوراک ، پاکیزگی ، گرمایش و سرمایش ، نظم و ادب پرسنل در حد کمال بود ...
نقاط قوت:
زیبایی تمیزی رفتار خوب پرسنل نزدیک بودن رستوران در بافت قدیمی قرار داشتن هتل
نقاط ضعف:
فقدان سماور و آب جوش در اتاق ها تنها نکته منفی هتل بود البته این نکته هم یه مسئله شخصی برای من بوده.از هتل نیایش مطلقا هیچ ایرادی نمیتوانم بگیرم.
نقاط قوت:
خیلی خوب بود از همه نظر
نقاط ضعف:
سیستم گرمایش اتاقها بد بود اتاقها توی زمستان سرد بودند قیمتش میتونه پایینتر باشه
نقاط قوت:
خوش بر خورد بودن پرسنل فضای دل انگیز
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایرانی در اتاق کوتاه بودن سقف اتاق های پایین برای افراد بلندتر از ۱۶۰ سانت قد!
1- موقعیت مکانی هتل عالیه 2- نظافت ، تمیزی و زیبایی در حد بسیار قابل قبولی هست 3- صبحانه واقعا کامله و خوب 4- علیرغم اینکه در محله قدیمی شهر هست دسترسی بهش مناسبه 4- پارکینگ داره و درسته که در ایام شلوغ بعضا ماشینها جلوی هم پارک می کنن ولی اینو بدونید که تو این منطقه هتل های سنتی اصلا پارکینگ ندارند 5- کارکنانی فوق العاده مهربان و مودب داره 6- این هتل به شکل یک هسته مرکزی و چند خانه سنتی که از طریق کوچه های مختلف به هم متصلند هست یعنس تو هر کدوم از این خونه های سنتی حدود 10 اتاق داره و غیر از هسته مرکزی ، مابقی اقامتگاه ها فوق العاده ساکته 7- نقطه ضعف اینکه تو اتاقها آنتن موبایل ضعیفه و وای فای به سختی آنت میده البته تو کل لابی ها وای فای هست 8- قیمت به نسبت سرویس این هتل بسیار خوبه 9- غالب میهمانها توریست های اروپایی هستند
خیلی خوب...
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل.فضای صمیمی.خدمات رسانی سریع
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
فضای داخلی هتل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی هتل اون هم به دلیل اینماه که امکان تردد رو مخطل کرده
همه عالی بودن...
بزرگترین اشکالی که میشه به هتل گرفت اینه که از حیاط و اتاق‌های مجاور صدا میاد تو اتاق. کیفیت غذاها خوب، رفتار کارکنان محترمانه و نظافت اتاق‌ها بسیار خوبه.آژانس ندارن ولی چون هتل وسط شهر قرار داره، مشکل بزرگی محسوب نمیشه...
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و اتاق خوب و قیمت مناسب و کارکنان خوش برخورد
نقاط ضعف:
تعدد رستورانها هتل با توجه به کوچک بودن و سنتی بودن والچیقهای متعدد فضای هتل را کورکرده بودو غذای آن دلچسب و مطلوب نبود
نقاط قوت:
فضای سنتی - کیفیت بالای غذای رستوران و کافی شا‌پ - نزدیکی به جاهای دیدنی -قیمت مناسب - صبحانه کامل
نقاط ضعف:
اتاق های طبقه پایین خیلی به رستوران نزدیک و سر و صدا مانع استراحت میشه. فاصله ساختمان مرکزی از اتاق ها دور، اگر چمدان سنگین داشته باشید رفت و آمد سخت.
نقاط قوت:
سنتی بودن هتل بهترین مزیت بود و صبحانه و کارکنان عالی دارد.
نقاط ضعف:
فقط فقط نور اتاق خیلی کم بود.
نقاط قوت:
کسی مزاحمم نشد خیلی راحت تواتاقم بودم
نقاط ضعف:
واقعا داخل حمامش کثیف بودمن میخواستم دوش بگیرم ولی واقعا بدم اومد کلی موریخته بود پشت توالت فرنگی ولی اصلا نظافت نشده بوداتاقشم خیلی بومیدادحتی رفتن خوش بوکننده اوردن زدن ولی بازم بومیداد
نقاط قوت:
بسيار سنتي بودن محيط و خوشرويي كاركنان
نقاط ضعف:
اگه وسايل صوتي و تصويريه امروزيتري باشد خيلي بهتر از بهتر ميشود
نقاط قوت:
بسيار سنتي بودن محيط و خوشرويي كاركنان
نقاط ضعف:
اگه وسايل صوتي و تصويريه امروزيتري باشد خيلي بهتر از بهتر ميشود
نقاط قوت:
خيلي دنج و ساكت،تميزي اتاق ها،فضاي زيبا هتل،رفتار خوب كاركنان
نقاط ضعف:
كيفيت غذا ها خيلي بد بود،قيمت كافي شاپ نسبتا گران بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب برخورد خوب کارکنان خیلی خوب غذاهاشم خوب بود در کل هتل خوبیه و ما دوست داشتیم
نقاط ضعف:
تو یخچال به جز اب معدنی چیزی نبود جاگیری تلویزیون و کولر گازی تو اتاق جاش خوب نبود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل هتل، موقعیت مکانی بسیار مناسب هتل و همینطور معماری زیبای هتل از نکات مثبتی بود که میشه نام برد.
نقاط ضعف:
اینترنت ارائه شده توی اطاق ضعیف بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.