هتل لطفعلی خان شیراز

شیراز، خیابان لطفعلی، خيابان یزد، مقابل موزه قوام
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل لطفعلی خان شیراز
هتل دو ستاره لطفعلی خان با ۴ طبقه، در یکی از قدیمی ترین خیابان های شیراز (لطفعلی خان زند) و در بافت تاریخی شهر قرار دارد و دسترسی سریع به اماکن سیاحتی، تجاری، زیارتی و درمانی را ممکن می سازد. از آثار تاریخی نزدیک به این هتل می توان به بناهای نارنجستان قوام و منزل زینت الملوک و موزه فارس شناسی اشاره کرد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لطفعلی خان
لطفعلی خان-یک تخته
یک تخته
جاباما
110,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
110,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
162,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
162,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
162,000
تومان
1 شهریور
جمعه
170,000
تومان
2 شهریور
شنبه
170,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
170,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
170,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
170,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
170,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
170,000
تومان
لطفعلی خان-دوتخته برای یک نفر
دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
110,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
110,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
162,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
162,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
162,000
تومان
1 شهریور
جمعه
175,000
تومان
2 شهریور
شنبه
175,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
175,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
175,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
175,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
175,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
175,000
تومان
تورگردان
164,500 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
164,500
تومان
29 مرداد
سه شنبه
180,300
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
180,300
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
180,300
تومان
1 شهریور
جمعه
183,400
تومان
2 شهریور
شنبه
183,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
183,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
183,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
183,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
183,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
183,400
تومان
لطفعلی خان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
جاباما
139,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
139,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
162,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
162,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
162,000
تومان
1 شهریور
جمعه
175,000
تومان
2 شهریور
شنبه
175,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
175,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
175,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
175,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
175,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
175,000
تومان
اقامت 24
139,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
139,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
162,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
162,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
162,000
تومان
1 شهریور
جمعه
175,000
تومان
2 شهریور
شنبه
175,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
175,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
175,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
175,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
175,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
175,000
تومان
تورگردان
174,100 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
174,100
تومان
29 مرداد
سه شنبه
180,300
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
180,300
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
180,300
تومان
1 شهریور
جمعه
183,400
تومان
2 شهریور
شنبه
183,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
183,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
183,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
183,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
183,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
183,400
تومان
علاءالدین
179,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
179,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
179,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
1 شهریور
جمعه
179,000
تومان
2 شهریور
شنبه
179,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
179,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
179,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
179,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
179,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
179,000
تومان
لطفعلی خان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
178,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
178,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
207,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
207,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
207,000
تومان
1 شهریور
جمعه
215,000
تومان
2 شهریور
شنبه
215,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
215,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
215,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
215,000
تومان
اقامت 24
178,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
178,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
205,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
1 شهریور
جمعه
215,000
تومان
2 شهریور
شنبه
215,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
215,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
215,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
215,000
تومان
تورگردان
225,900 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
225,900
تومان
29 مرداد
سه شنبه
233,600
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
233,600
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
233,600
تومان
1 شهریور
جمعه
236,700
تومان
2 شهریور
شنبه
236,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
236,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
236,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
236,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
236,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
236,700
تومان
علاءالدین
229,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
229,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
229,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
229,000
تومان
1 شهریور
جمعه
229,000
تومان
2 شهریور
شنبه
229,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
229,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
229,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
229,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
229,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
229,000
تومان
لطفعلی خان-سوئیت چهار نفره( دارای دو تخت + دو کاناپه )
سوئیت چهار نفره( دارای دو تخت + دو کاناپه )
اقامت 24
317,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
317,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
394,000
تومان
2 شهریور
شنبه
394,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
394,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
394,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
394,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
394,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
394,000
تومان
جاباما
317,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
317,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
1 شهریور
جمعه
395,000
تومان
2 شهریور
شنبه
395,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
395,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
395,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
395,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
395,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
395,000
تومان
علاءالدین
399,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
399,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
399,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
399,000
تومان
1 شهریور
جمعه
399,000
تومان
2 شهریور
شنبه
399,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
399,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
399,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
399,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
399,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
399,000
تومان
تورگردان
410,100 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
410,100
تومان
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
432,400
تومان
2 شهریور
شنبه
432,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
432,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
432,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
432,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
432,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
432,400
تومان

امکانات اتاق های هتل لطفعلی خان شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات خانه‌داری
دستگاه واکس کفش
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
فكس
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
روم سرويس 24 ساعته
کپسول آتش‌نشانی در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل چمران شیراز
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 274,000 تومان
علاءالدین
از 279,000 تومان
اسنپ تریپ
از 280,000 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
هتل یار
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 285,000 تومان
جاباما
از 285,000 تومان
property-card-image
هتل پارس شیراز
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 207,000 تومان
اسنپ تریپ
از 215,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
هتل یار
از 215,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 215,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
property-card-image
هتل هما شیراز
3.8
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 280,000 تومان
علاءالدین
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
از 306,000 تومان
اقامت 24
از 306,000 تومان
هتل یار
از 310,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 717,000 تومان
property-card-image
هتل زندیه شیراز
4.3
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
علاءالدین
از 346,000 تومان
اقامت 24
از 348,000 تومان
هتل یار
از 348,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الیزه شیراز
4.1
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
علاءالدین
از 217,000 تومان
اسنپ تریپ
از 219,000 تومان
اقامت 24
از 219,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 219,000 تومان
جاباما
از 219,000 تومان
هتل یار
از 606,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پرسپولیس شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 245,000 تومان
اسنپ تریپ
از 252,000 تومان
اقامت 24
از 252,000 تومان
هتل یار
از 255,000 تومان
جاباما
از 255,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 327,603 تومان
property-card-image
هتل ستارگان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 227,000 تومان
اقامت 24
از 227,000 تومان
هتل یار
از 227,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
علاءالدین
از 230,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 237,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 240,000 تومان
property-card-image
هتل رویال شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 267,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 272,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 272,000 تومان
جاباما
از 275,000 تومان
اقامت 24
از 361,000 تومان
هتل یار
از 361,000 تومان
علاءالدین
از 365,000 تومان
property-card-image
هتل پارسه شیراز
3.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 170,000 تومان
اسنپ تریپ
از 172,000 تومان
علاءالدین
از 172,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 172,000 تومان
جاباما
از 175,000 تومان
هتل یار
از 284,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 284,000 تومان
property-card-image
هتل امیر کبیر شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 214,000 تومان
اقامت 24
از 214,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 214,000 تومان
علاءالدین
از 215,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
جاباما
از 220,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارک سعدی شیراز
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 183,000 تومان
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
اقامت 24
از 193,000 تومان
هتل یار
از 193,000 تومان
جاباما
از 195,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 234,000 تومان
علاءالدین
از 237,000 تومان
property-card-image
هتل پارک شیراز
2.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 165,000 تومان
علاءالدین
از 165,000 تومان
اقامت 24
از 174,000 تومان
اسنپ تریپ
از 178,000 تومان
هتل یار
از 178,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 178,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
property-card-image
هتل ارم شیراز
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 134,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
هتل یار
از 134,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 134,000 تومان
علاءالدین
از 134,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل وکیل شیراز
4.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 239,000 تومان
هتل یار
از 242,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 255,000 تومان
علاءالدین
از 319,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بین الحرمین شیراز
4.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
علاءالدین
از 140,000 تومان
جاباما
از 295,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل تالار شیراز
2.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 165,000 تومان
هتل یار
از 165,000 تومان
جاباما
از 165,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 173,000 تومان
اقامت 24
از 188,000 تومان
علاءالدین
از 215,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان رز ریحان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 258,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 258,000 تومان
علاءالدین
از 258,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
مهمانپذیر حیدری شیراز
4.1
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 73,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 85,000 تومان
جاباما
از 85,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس شیراز
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 155,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آریوبرزن شیراز
3.6
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 180,000 تومان
هتل یار
از 180,000 تومان
علاءالدین
از 180,000 تومان
جاباما
از 250,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جام جم شیراز
2.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 185,000 تومان
هتل یار
از 185,000 تومان
علاءالدین
از 185,000 تومان
اقامت 24
از 263,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کریم خان شیراز
4.1
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 215,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
هتل یار
از 315,000 تومان
علاءالدین
از 340,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مجتمع جهانگردی شیراز
3.4
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اقامت 24
از 170,000 تومان
علاءالدین
از 248,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 254,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان شیراز
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 184,000 تومان
هتل یار
از 184,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 256,000 تومان
علاءالدین
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل لطفعلی خان شیراز

(38 نظر)
نقاط قوت:
راضی نبودیم
نقاط ضعف:
وسایل بهداشتی خوب نبود حیوانهای موزی زیاد داشت
نقاط قوت:
راضی بودم همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
بد نبود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
عدم امکان ابطال رزور توسط هتل وجود ندارد به غیر از حق هتل هزینه های من درآوردی دیگر رو هم حساب می کنن . پس هزینه بیشتره هتل ۲ ستاره هم نیست!
نقاط قوت:
تمیز بود کلا خوب بود
نقاط ضعف:
اینترنت داخل اتاق نداشت برخورد معمولی و متوسط بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانیه خوب صبحانه خوب خدمه خوش اخلاق... ما اتاق دوتختشو شبی ۱۲۰ کرایه کردیم برای این قیمت هتل خوبیه
نقاط ضعف:
بابت کثیف شدن یه ملافه مبلغ ۶۰۰۰۰ تومان از ما دریافت کردن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب با پرسنل مجرب و عالی
نقاط ضعف:
غذاهاش نسبت به بیرون گرون تر بود ۹درصد ارزش افزوده بابت غذاها میگیرند که چندوقته دولت آنراحذف کرده
هتلی لوکس وشیکی بود تمیز بود برخورد پرسنل عالی بود نزدیک به مراکز خرید و جاهای دیدنی بود
هتل خوب و مناسب و کیفیت ۲۰ عالی ازهمه نظر
بهترین هتلی که رفتم ازهمه نظر خوب بود عالی عالی
مرتبه دوم بود که به این هتل رفتم همه چیز عالی بود ممنون از پرسنل خوب هتل و سایت جاباما
من دو روز در هتل لطفعلی خان شیراز اقامت داشتم هتل از هر لحاظ خوب بود مخصوصا موقعیت مکانی هتل که به بیشتر جاهای دیدنی و همینطور مکانی که من کار داشتم نزدیک بود . نظافت اتاق ها هم خوب و مطلوب بود .برخورد پرسنل مخصوصا پذیرشگر های هتل دوستانه و با احترام بود انشااله در سفر بعدی همین هتل رو رزرو میکنم.نکته منفی به چشمم نیومد.
یکبار دیگه هتلو امتحان کردم برای بار دوم که همه چیز برام عالی بود
اتاقها بسیار تمیز و عالی بود و کیفیت صبحانه مناسب بود .نکته حایز اهمیت دسترسی به اماکن دیدنی و برخورد مناسب پرسنل است.
نقاط قوت:
-برخورد بسیار مثبت خدمه - نظافت بسیار خوب اتاق ها - قیمت مقرون به صرفه
نقاط ضعف:
- کیفیت متوسط صبحانه
نقاط قوت:
خيلي خيلي تميز بود منو همسرم هميشه هر هتلي ميريم با خودمون پتو و ملحفه ميبريم و هتل لطفعلي اولين هتلي بود كه از ملحفه ش استفاده كرديم و واقعا تمام قسمتاي اتاق تميييييز بود -تايم صبحونه ٧ تا١٠ بسيار عالي بود. ما طي ٣ سال اخير تا بحال موفق نشده بوديم تو هيچ هتلي صبحونه بخوريم چون معمولا مسافر ترجيح ميده صبح كمي بيشتر استراحت كنه و تايم صبحونه خيلي زوده. -دفترچه ي قيمتِ هر مواد غذاييِ ميني بار ( قيمت واقعي نه بيشتر) در اتاق بود. مسافران معمولا از ميني بار استفاده نميكنن چون احتمال ميدن گرونتر از قيمت واقعيِ هر كالا حساب بشه اما تو هتل لطفعلي با درج قيمت واقعي اين نگراني رفع شده - برخورد پرسنل بسيار محترمانه بود.
نقاط ضعف:
بنظرم بهتر بود داخل اتاق، چاي ساز و سجاده واسه نماز داشته باشه.
هتل از لحاظ کیفیت خواب موقعیت مکانی و نوع صبحانه عالی بود .من این هتلو پیشنهاد میکنم واسه انتخاب و قیمتش هم عالیه با تشکر از سامانه رزرو اسنپ تریپ
اصلا راضی نبودیم. قیمت غذا در منوی اتاق با چیزی در پذیرش محاسبه میشه متفاوت بود و همراه غذا فقط قاشق و چنگال بود نه از نمک و فلفل خبری بود نه حتی از یه لیوان. ملافه‌ی روی تخت جای سوختگی سیگار داشت. برای دو مسافر بزرگسال فقط دوتا حوله‌ی کوچیک گذاشته بودند که بسیار هم کهنه بود. حتی یه دونه لیوان هم توی اتاق نبود. قرار بود صبحانه از ساعت ۷ و نیم شروع بشه اما تازه ساعت ۸ به تدریج میز صبحانه در حال کامل شدن بود. کلا تلاش خاصی داشتند که خوب نباشند. وقتی هم درخواستی میکردیم به راحتی میگفتند ما هتل دوستاره هستیم.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان هتل خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی کمی بو میداد
نقاط قوت:
- ارائه یک اتاق بزرگ و ساکت توسط پذیرش - امکانات مناسب و تمیزی اتاق در حد هتل سه ستاره
نقاط ضعف:
عدم همکاری درخصوص پک کردن صبحانه مختصر (چون قصد خروج زودتر از ساعت ۷:۳۰ داشتم.) دیرآوردن صبحانه (۷:۴۰)
تمیزی اتاقها و صبحانه و برخورد پرسنل همه عالی بود . موقعیت مکانی هتل هم در سطح عالیه
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان.تمیزی اتاق ها.نزدیکی به اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل دو ستاره نبود.
در این هتل حشره مشاهده شد. کیفت صبحانه پایین بود...
کیفیت صبحانه ضعیف..غذا تازه نبود...تمیزی مکان رستوران ضعیف است...مهمترین مشکل این مسافرخانه نداشتن پارکینگ میباشد.. توصیه نمیشود ......
برخورد پرسنل عالی بود اما سطح تمیزی اتاق ها باید بیشتر از این باشه،و حمام و حوله و ملافه ها میتونست تمیز تر از این باشه،دسترسیش خیلی خوبه اما حیف که بهش اونطور که باید نمیرسن.
نقاط قوت:
نزدیکی به بیشتر. مکان های دیدنی به صورت پیاده
نقاط ضعف:
هتل در بافت قدیمی شیراز است.
در کل خوب بود مشکل خاصی وجود نداشت. نسبت به هزینه گزینه مناسبی هست...
اصلا انتظار نداشتم. رفتار معمولی, معطل کردن, کتیفی اتاق, خرابی تلویزیون...
برخورد کارکنان مورد انتظار اینجانب نبود . ...
فقط اخلاق رسپشن خوب بود و دیگر هیچ....
رفتار کارکنان هتل به خصوص مدیریت عالی بود همچنین دسترسی هتل به مرکز بسیار خوب و راحت بود....
از نظر دسترسی به اماکن دیدنی خیلی عالی بود. رستوران بسیار ضعیف. در مدت 3 شب اقامت بنده، شیر که بر روی میز صبحانه قرار داده بودن تازه نبود. سیستم گرمایش و سرمایش خیلی پر سر و صدا بود. رفتار پرسنل عالی. هنگام طبخ بوی عذا در ساختمان پخش شده بود. تمیزی اتاق خوب بود....
برخورد پرسنل عالي، مرتب وتميزي خوب، از نظر گرمايشي خيلي ضعيف...
دسترسی فوق العاده است . قیمت نسبت به هتل 2 ستاره خیلی خوبه . اگه بخوام مجددا بیام شیراز حتما مجددا همین هتل رو انتخاب می کنم .
با سلام، رفتار و برخورد پرسنل خیلی خوب، نظافت راهرو ضعیف(تعمیرات داشتند)، نظافت اتاق روز دوم ضعیف. رستوران خوب ...
نقاط قوت:
از هر نظر هتل خوبیه
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل نزدیکی به بسیاری از اثار تاریخی
نقاط ضعف:
صبحانه این هتل وضعیت بسیار بسیار بدی داشت و در حد مسافرخونه بود
نقاط قوت:
ساختمان هتل کاملا" بازسازی شده و تمیز بود .
نقاط ضعف:
سیستم خنک کننده اتاق به درستی کار نمیکرد و دیگر اینکه تعداد پرسنلی که برای سرو صبحانه داشتند بسیار کم بود طوریکه به درخواست مسافرین خیلی دیر میتوانستند پاسخگو باشند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.