هتل آپارتمان شمس شیراز

شيراز، دروازه اصفهان، ابتدای خیابان حافظ
3.3
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان شمس شیراز
هتل آپارتمان مدرن شمس در شهر شيراز نزديک به ابنيه تاريخي و مشرف به دروازه قرآن با دارا بودن چشم انداز زیبای شهر از داخل اتاق ها اقامتی خاطره انگیز و به یاد ماندنی را برای شما عزیزان رقم می‌زند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان شمس
شمس-آپارتمان یکخوابه یک نفره
آپارتمان یکخوابه یک نفره
ای‌گردش
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
208,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
208,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
208,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
208,000
تومان
26 مهر
جمعه
208,000
تومان
27 مهر
شنبه
208,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
208,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
208,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
208,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
208,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
208,000
تومان
علاءالدین
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
429,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
429,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
429,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
429,000
تومان
26 مهر
جمعه
429,000
تومان
27 مهر
شنبه
429,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
429,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
429,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
429,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
429,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
429,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شمس-آپارتمان یکخوابه دو نفره
آپارتمان یکخوابه دو نفره
ای‌گردش
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
272,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
272,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
272,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
272,000
تومان
26 مهر
جمعه
272,000
تومان
27 مهر
شنبه
272,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
272,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
272,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
272,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
272,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
272,000
تومان
اقامت 24
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
285,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
285,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
285,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
285,000
تومان
26 مهر
جمعه
285,000
تومان
27 مهر
شنبه
285,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
285,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
285,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
285,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
285,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
285,000
تومان
علاءالدین
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
429,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
429,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
429,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
429,000
تومان
26 مهر
جمعه
429,000
تومان
27 مهر
شنبه
429,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
429,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
429,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
429,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
429,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
429,000
تومان
شمس-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
325,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
26 مهر
جمعه
325,000
تومان
27 مهر
شنبه
325,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
325,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
325,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
325,000
تومان
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
26 مهر
جمعه
340,000
تومان
27 مهر
شنبه
340,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
340,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
340,000
تومان
علاءالدین
486,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
486,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
486,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
486,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
486,000
تومان
26 مهر
جمعه
486,000
تومان
27 مهر
شنبه
486,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
486,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
486,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
486,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
486,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
486,000
تومان
شمس-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
ای‌گردش
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
445,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
445,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
445,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
445,000
تومان
26 مهر
جمعه
445,000
تومان
27 مهر
شنبه
445,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
445,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
445,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
445,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
445,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
445,000
تومان
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
450,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
450,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
450,000
تومان
26 مهر
جمعه
450,000
تومان
27 مهر
شنبه
450,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
450,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
450,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
450,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
علاءالدین
571,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
571,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
571,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
571,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
571,000
تومان
26 مهر
جمعه
571,000
تومان
27 مهر
شنبه
571,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
571,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
571,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
571,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
571,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
571,000
تومان
شمس-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
ای‌گردش
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
499,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
499,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
499,000
تومان
26 مهر
جمعه
499,000
تومان
27 مهر
شنبه
499,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
499,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
499,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
499,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
499,000
تومان
اقامت 24
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
505,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
505,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
505,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
505,000
تومان
26 مهر
جمعه
505,000
تومان
27 مهر
شنبه
505,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
505,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
505,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
505,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
505,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
505,000
تومان
علاءالدین
628,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
628,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
628,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
628,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
628,000
تومان
26 مهر
جمعه
628,000
تومان
27 مهر
شنبه
628,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
628,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
628,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
628,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
628,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
628,000
تومان
شمس-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
ای‌گردش
554,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
554,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
554,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
554,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
554,000
تومان
26 مهر
جمعه
554,000
تومان
27 مهر
شنبه
554,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
554,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
554,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
554,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
554,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
554,000
تومان
اقامت 24
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
560,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
560,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
26 مهر
جمعه
560,000
تومان
27 مهر
شنبه
560,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
560,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
560,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
علاءالدین
706,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
706,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
706,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
706,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
706,000
تومان
26 مهر
جمعه
706,000
تومان
27 مهر
شنبه
706,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
706,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
706,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
706,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
706,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
706,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان شمس شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
تلفن
دستگاه واکس کفش
رستوران ایرانی
ویلچر
سالن بیلیارد
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
سالن بیلیارد غیررایگان
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
بیلیارد
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
روم سرويس 24 ساعته
چايخانه سنتی
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن بيليارد
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان شمس شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان شمس شیراز

(35 نظر)
نقاط قوت:
ندیدم
نقاط ضعف:
کاملا ناراضی پکیج نداشت ، آب گرم نداشت در صورتی که اعلام هم شد بازهم پیگیری نشد
نقاط قوت:
طراحی زیبا و تمیز اخلاق خوب کارکنان تمیزی اتاق عالی برای خانواده
نقاط ضعف:
خاموش شدن پکیج البته سریع اومدن روشن کردن ولی ۲ بار خاموش شد
صبحانه متنوع و عالی برخورد عالی پرسنل هتل فضاهای نسبتا بزرگ اتاق ها نورگیر عالی قیمت مناسب
نقاط قوت:
موقعیتش عالی بود .غذاها در حد هتل ۴ ستاره بود.تمیز بود.برخورد پرسنل عالی بود.
نقاط ضعف:
توالت و حمومش یکجا بود
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود برخورد خوب پرسنل اتاق خوب بلیارد موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
غذاش زیاد خوب نبود سیب زمینی اش مونده بود
نقاط قوت:
اتاقهای بسیار تمیز + وسایل پرسنل خوش برخورد صبحانه بسیار مفصل و سلف سرویس
نقاط ضعف:
پارکینگ رمپ با شیب خیلی زیاد که کف ماشین حتمابهش میگیره پکیج واحدها قدیمی و در طول یکشب دوبار خاموش شد تو زمستون و خونه سرد شد هتل به اون بزرگی صرفا یه اسانسور چهارنفره داره ک ایام پیک خیلی معطل میشین
نقاط قوت:
برخورد خیلی خوب ما وارد شدیم اتاق سه تخته نداشتند بدون اینکه بتونه های عجیب و غریب بیارند و حرفی بزنند یک سوئیت دوخوابه بهمون دادند. طی اقامتمون یک باز هم آبگرم مشکل پیدا کرد که برای درست کردنش حداکثر همکاری رو داشتند. برخوردشان هم خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
البته نمیشه گفت ایراد اما تعداد واقعی پارکینگها کمتر از تعدادی که تو سایت هست چون بخشی اش وسیله اینها گذاشتن و بیشتر پارکینگها یک حالتیه که فقط یک پراید توش جا میشه. ما اگرچه هیچوقت بیرون نماندیم اما واقعا استرسش زمان پارک زیاد بود. همه چیز دیگه عالی بود واسه هتل دو ستاره
نقاط قوت:
پرسنل خوب و مودب غیر از ۱ نفر. ۳تخته رزو کردم، ۲خوابه ۵ تخته گرفتم که عالی بود چون ۴ نفر بودیم. فضای زیاد و دلگیر نبودن اتاق و وجود میز ناهارخوری. اینترنت رایگان و پرسرعت پارکینگ خوب البته با رمپ تنگ.
نقاط ضعف:
در کل راضی ام از هتل ولی نکات زیر قابل تامله: - پکیجش کهنه است بعضی اوقات خاموش میشه باید یا هی زنگ بزنی بیان روشن کنن یا کبریت دم دست داشته باشی. - پنجره ها از جنس سکوریته که اگه چسب کاری نشه هر سال باد میاد از درزهاش و صدای زیادی ازش رد میشه. - قیمت غذاها بالاست- تازه موقع تسویه حساب روش مالیات هم میزنن که اصلا نمیصرفه. - عدم اطلاع رسانی قیمت نیم سرویس ها (آبو نوشابه و...تو یخچال) که پیشنهاد میکنم کسی استفاده نکنه موقع تسویه مشخص نیس چجوری حساب میکنن هرچی هم شد ۹% مالیات بهش میزنن! - عدم تسلط کافی خانم پذیرشگر که موقع تسویه غذاهای سفارش بیرون هتل رو که خودشون قرار شده بود حساب کنن رو ۹% مالیات زده بود همچنین یک وعده غذایی که سفارش داده بودم از هتل و موجود نداشتند و کنسل شده بود رو فاکتور کردند باضافه مالیات.معلوم نیس چقدر اینجوری سر مردم و عرب های از همه چی بیخبر کلاه گذاشتند! ضمنا قیمت فاکتور غذایی که از بیرون گرفتم با فاکتور تسویه حساب هتل اختلاف جزئی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان داشت که ظاهرا از پایین میارن بالا پول میگیرن. نمیدونم والا.
خوبیش به اینه که یه سوییت با دو خواب هم داره
در کل هتل سه ستاره نسبتا تمیز و مرتبی در محله متوسط شهر بود. با توجه به تفاوت قیمت با بقیه هتلها اوکی بود.و من پسندیدم
هتل راحت و مناسب...
من چند تا مهمون خارجی همراهم داشتم و این هتل واقعا بهترین هتلی بود که تو یک ماه ایرانگردیمون داشتیم. ارزش خرید بالایی داره بهترین خاطره رو براتون ثبت میکنه تمیزی برخورد کارمندان موقعیت مکانی واقعا ارزش خرید بالایی داره. من خیلی راضی بودم و توصیه اش میکنم.
در کل میتونم بگم خوب بود و کارکنانش هم خوش برخورد بودن...
هتل بسیار خوبی بود تمیز و پاکیزه داری ۵ تخت در اتاق مون برا ۳ نفر و دارای ۲ اتاق و دو تا دستشویی در اتاق مون...
این هتل خیلی اتاق هاش تمیز بود و مثل هتل ۳ ستاره بود...
نقاط قوت:
مهترین مزیت این هتل نزدیک بودن به اماکن دیدنی شیراز است و رفت و آمد بسیار راحت بود. اتاق ها و محیط هتل بسیار تمیز بود. برخورد پرنسل هتل بسیار عالی بود.
نقاط ضعف:
خیابانی که هتل در آن قرار گرفته پر سر و صداست. ورودی هتل هم خیلی جالب نبود.
خوب بود...
من آشنایی با خیابان های شیراز نداشتم و این هتل رو رزرو کردم. خود هتل واقعا هیچ مشکلی نداشت، مخصوصا که کارمندان خیلی خوبی هم داشت. اما از نظر موقعیت مکانی خیلی بد بود. اطراف هتل تعمیرگاه بود و من چون مهمان خارجی داشتم اصلا با منظره خوبی رو به رو نبودیم...
برخورد پرنسل واحترام به مهمان بسیار عالی ، صبحانه خوب مخصوصا اینکه تا انتهای زمان صبحانه شارژ میشد فقط کمی داخل واحد ها درها و سرویس ها وآشپزخونه قدیمی هست وحس خوب نمیده قیمت های مینی بار هم عالی بود ...
نظافت، رفتار حرفه ای پرسنل، کیفیت کاملا مقبول و مطلوب بود. سپاسگزارم از پرسنل محترم هتل شمس و گروه فوق العاده آی هو...
اما وسایل کمی قدیمی و واجب ترین خوراکی ها مانند قند و چایی در اتاق نبود...
نقاط قوت:
موقعیت مناسب هتل جهت بازدید اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی و حمام منوسط بود نسبت به تمیزی اتاق ها مناسب نبود
هتل خوبی بود بد هم نبود پارکینگ خوب رفتار پرسنل خوب صبحانه خوب فقط مشکل این بود ملحفه ها زیاد بو ضدعفونی می داد که باید نرم کننده استفاده کنن و تو سایت نوسته بود چایی ساز وقهوه ساز هست که در اتاق نبودو سشوار هم در اتاق نبود سیفون توالت خراب بود
هتل خوبی بود و من اگر دوباره هم به شیراز سفر کنم همین هتل انتخاب می کنم ...
همه چیز خوب اما موقعیت مکانی هتل خوب نبود .اتاق 8 تخته رزرو کرده بودیم که اتاق 5 تخته رو تبدیل به 8 تخته کرده بودند.
اطراف هتل خیییلی شلوغ بود اما همه چیز هتل خوب بود، صبحانه خوبی هم داشت.
هیچ مشکلی نبود موقعیت هتل خوب نبود و اتاق ها از چیزی که گفته شده بود بزرگتر بود.
یه هتل خوووب با پرسنل خوش برخورد که اقامت خوبی رو میسازه.
هتل خوب بود اما امکانات خاصی رو نمیشه انتظار داشته باشیدچون امکانات خاصی نداشت.
چیزی که اذیتمون کرد این بود که آبگرم کن هتل خراب و آب گرم نبود وچندین بار برای سرویس اقدام کردند اما درست نشد.
هتل خوبی بود اما کیفیت خواب و رفتار کارکنان نسبت به سایر خدماتشان ضعیف تر بود.
Nesbat be gheymatesh nemiarzid ama dar kol hesab konim hotel rezayatemoon ro jalb kard.
هتل مناسبی نبود اتاق ها خوب نبودند و با 15 تومان تفاوت میتوانستیم اتاق تمیز تری از همین هتل بگیریم .
پذیرایی صبحانه عالی،پرسنل مودب،اتاق با امکانات خوب وتمیز،نزدیک بودن به اماکن تاریخی و بازار
هتل قدیمیه ولی بد نیست. امکانات و کیفیت اتاق هاشون رو بهتر کنن خوب میشه.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.