هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان زند، خیابان انوری
3
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران
معرفی هتل ساسان شیراز
هتل دو ستاره ساسان واقع در مرکز شهر تاریخی شیراز در محیطی آرام و دلنشین آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می‌باشد، از امتیازات این هتل، دسترسی راحت به بانک ها، مراکز تجاری و آثار تاریخی و نزدیکی به فرودگاه را می‌توان اشاره نمود.. لازم به ذکر است پذیرش مهمانان خارجی در این هتل با نرخ دلار محاسبه می‌گردد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ساسان
ساسان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
109,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
109,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
109,000
تومان
26 مهر
جمعه
109,000
تومان
27 مهر
شنبه
109,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
109,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
109,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
109,000
تومان
ای‌گردش
109,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
109,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
109,000
تومان
26 مهر
جمعه
109,000
تومان
27 مهر
شنبه
109,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
109,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
109,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
109,000
تومان
اسنپ تریپ
109,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
109,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
109,000
تومان
26 مهر
جمعه
109,000
تومان
27 مهر
شنبه
109,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
109,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
109,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
109,000
تومان
جاباما
109,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
109,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
109,000
تومان
26 مهر
جمعه
109,000
تومان
27 مهر
شنبه
109,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
109,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
115,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
115,000
تومان
هتل یار
109,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
109,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
109,000
تومان
26 مهر
جمعه
109,000
تومان
27 مهر
شنبه
109,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
109,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
109,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
109,000
تومان
ایران هتل آنلاین
109,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
109,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
109,000
تومان
26 مهر
جمعه
109,000
تومان
27 مهر
شنبه
109,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
109,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
109,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
109,000
تومان
ساسان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
169,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
169,000
تومان
26 مهر
جمعه
169,000
تومان
27 مهر
شنبه
169,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
169,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
169,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
169,000
تومان
اقامت 24
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
169,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
169,000
تومان
26 مهر
جمعه
169,000
تومان
27 مهر
شنبه
169,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
169,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
169,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
169,000
تومان
جاباما
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
169,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
169,000
تومان
26 مهر
جمعه
169,000
تومان
27 مهر
شنبه
169,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
169,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
195,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
195,000
تومان
ایران هتل آنلاین
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
169,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
169,000
تومان
26 مهر
جمعه
169,000
تومان
27 مهر
شنبه
169,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
169,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
169,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
169,000
تومان
اسنپ تریپ
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
169,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
169,000
تومان
26 مهر
جمعه
169,000
تومان
27 مهر
شنبه
169,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
169,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
169,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
169,000
تومان
ساسان-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
375,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
375,000
تومان
26 مهر
جمعه
375,000
تومان
27 مهر
شنبه
375,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
375,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
ای‌گردش
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
375,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
375,000
تومان
26 مهر
جمعه
375,000
تومان
27 مهر
شنبه
375,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
375,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
هتل یار
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
375,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
375,000
تومان
26 مهر
جمعه
375,000
تومان
27 مهر
شنبه
375,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
375,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
جاباما
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
375,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
375,000
تومان
26 مهر
جمعه
375,000
تومان
27 مهر
شنبه
375,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
375,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
اسنپ تریپ
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
375,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
375,000
تومان
26 مهر
جمعه
375,000
تومان
27 مهر
شنبه
375,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
375,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
ساسان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
169,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
169,000
تومان
26 مهر
جمعه
169,000
تومان
27 مهر
شنبه
169,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
169,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
169,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
169,000
تومان
اسنپ تریپ
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
169,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
169,000
تومان
26 مهر
جمعه
169,000
تومان
27 مهر
شنبه
169,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
169,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
169,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
169,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
169,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
169,000
تومان
ساسان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
219,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
219,000
تومان
26 مهر
جمعه
219,000
تومان
27 مهر
شنبه
219,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
219,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
219,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
219,000
تومان
اقامت 24
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
219,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
219,000
تومان
26 مهر
جمعه
219,000
تومان
27 مهر
شنبه
219,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
219,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
219,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
219,000
تومان
اسنپ تریپ
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
219,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
219,000
تومان
26 مهر
جمعه
219,000
تومان
27 مهر
شنبه
219,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
219,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
219,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
219,000
تومان
هتل یار
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
219,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
219,000
تومان
26 مهر
جمعه
219,000
تومان
27 مهر
شنبه
219,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
219,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
219,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
219,000
تومان
ایران هتل آنلاین
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
219,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
219,000
تومان
26 مهر
جمعه
219,000
تومان
27 مهر
شنبه
219,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
219,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
219,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
219,000
تومان
جاباما
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
219,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
219,000
تومان
26 مهر
جمعه
219,000
تومان
27 مهر
شنبه
219,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
219,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
235,000
تومان
ساسان-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
26 مهر
جمعه
435,000
تومان
27 مهر
شنبه
435,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
435,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
435,000
تومان
ای‌گردش
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
26 مهر
جمعه
435,000
تومان
27 مهر
شنبه
435,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
435,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
435,000
تومان
جاباما
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
26 مهر
جمعه
435,000
تومان
27 مهر
شنبه
435,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
435,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
435,000
تومان
هتل یار
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
26 مهر
جمعه
435,000
تومان
27 مهر
شنبه
435,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
435,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
435,000
تومان
اسنپ تریپ
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
26 مهر
جمعه
435,000
تومان
27 مهر
شنبه
435,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
435,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
435,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ساسان شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
اژانس مسافرتی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
کافی‌نت
لابی
سرویس به مرکز شهر
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کرایه اتومبیل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
کرایه اتومبیل با راننده
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده

آدرس هتل ساسان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساسان شیراز

(73 نظر)
برخورد خوب و مودبانه کارکنان ؛ نزديكي به مكان هاي گردشگري
نقاط قوت:
سلام من ۲شب اقامت داشتم هتلی خوب بود امکاناتش عال تمیزی اتاق عالی رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
فقط صبحانه سرو سرویس نبود ولی کامل بود فضای لاوی کم بود
مثبت بود
رفتار کارکنان هتل خوب بود،پارکینگ تقریبا پنج دقیقه فاصله داره با هتل
برخورد خوب و مودبانه کارکنان.
مقایسه مختصر این هتل با هتل دو ستاره دیگر در محدوده همین هتل : 1. قیمت کمتر نسبت به هتل مجاور 2. تمیز و پاکیزه بودن اتاق
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
موقعیت شهری و فضای هتل بسیار مناسب و آرام هست و برخورد کارکنان بسیار حرفه ای و محترمانه، من برای اقامت حین سفرهای تجاری خودم به شیراز از هتل ساسان استفاده میکنم و از این انتخاب بسیار راضی هستم و به کاربران عزیز نیز اقامت در این هتل رو توصیه میکنم.
دسترسی خوب جای خوب اتاقا تمیز و ساکت رفتار پرسنل خوب
يك شب در هتل ساسان شيراز اقامت داشتم. بسیار خوب و تمیز بود ، بسیار رفتار پرسنل محترمانه بود ، و پارکینگ هتل كمي فاصله داشت، فضای هتل خوب و اتاق خوب و سرویس بهداشتی فرنگی و حمام تمیز و امکانات خوب بود و از همه مهم تر سرعت اينترنت براي من مهم بود كي عالي بودش. مرسی از تک تک پرسنل اسنپ تریپ
یک هتل اکونومیک بسیار خوب و راحت و تمیز
نقاط قوت:
من براي همكارم اينجا رو رزرو كردم. امکانات هتل ساسان شيراز به نسبت دو ستاره بودن و به نسبت قیمتش واقعا مناسب و قابل ستایشه نظافت اتاق و سرویس و .....کاملا رعایت شده بود غذا من فقط صبحانه رو اینجا بودم و به نسبت هتلهای هم رده این هتل چیزی کسر نداشت در کل با توجه به قیمت هتل و وضعیت هتل و اتاق و ....هتل مناسبیه و جا داره از مجموعه هتل تشکر کنم . اينترنت هم كه عالي بود سرعتش
نقاط ضعف:
كمي فقط پاركنيگ فاصله داشت
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
از خوبی های هتل می توان به ۱‌.قرار داشتن در قلب شهر و دسترسی عالی ۲. برخورد محترمانه و خوب کارکنان ۳. پاکیزگی اتاق ها اشاره کرد . ما‌ در سوییت ۴ نفره ی هتل اقامت داشتیم وجود مایکروفردر کنار یخچال ، اتو و سشوار از مزایای اتاق بود اما در کل امکانات و فضای اتاق مغایر انتظار ما از یک سوییت بود . فضا برای ۴ نفر کوچک ، دستشویی تنگ ، مینی بار فوق العاده ضعیف ، عدم وجود فضای آشپز خانه ای هر چند کوچک به گونه ای که آب جوش نیز باید از بیرون تامین می شد ، وجود یک فلاسک در اتاق . در کل اتاقی ۴ نفره بود که با معرفی به عنوان سوییت مسافرین را به اشتباه می اندازد و انتظارات را بالاتر می برد.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب نسبت به باغ ها و بازار های اطراف .
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف ، صدای درب های اتاق ها ، صابون و شامپو های آن بوی بد میدادن
نقاط قوت:
برخورد کارکنان بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق های سه تخته کوچک است.بنظر میرسد برای دو تخت مناسب باشد.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش خانم شیفت صبح اصلا خوب نبود
من در اردیبهشت 98 حدود 5 شب به اتفاق خانواده در ایت هتل بئدم صبحانه جای آن داشت که سلف سریس باشد ، ساعت صبحنه تا ساعت 9 بود که این خود برای کسانیکه فرزند کوچک دارند ضغف بزرگی است ، چون مجبور بودیم دخترمان راصبح ساعت 8بیدار کنیم که این خود باعت خستگی بیش از حد کودک در ساعات اولیه ظهر و گرسنگی کودک می شود پارکینگ هم علیرغم اینکه می گویند چسبیده به هتل است ولی ده دقیقه با هتل فاصله دارد و هر بار باید همراهان را جلوی هتل پیاده و دوباره خیابان را دور زد تا به پارکینگ رسید ( در ساعلت شلوغ ظهرخیلی مشقت آور است ) ،کلا برای افراد مجرد و کسانیکه سفر کری دارنند مناسبتر است تا برای خانواده . البته اتاقها نسبتا تمیز است .
نقاط قوت:
رفتار کارکنان عالی کیفیت غذا عالی امکانات عالی دسترسی بسیار مناسب و نزدیک به تمامی مکانهای دیدنی شیراز امنیت ، آرامش ، امکانات عالی در حد هتل ۵ ستاره ، نسبت به قیمتش عالیه
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی دسترسی محلی عالی پرسنل خوش رفتار عالی محیطی آرام صبحانه ای خوب اینترنتی بسیار پرسرعت ولی با حجم کم
نقاط ضعف:
حمام بسیار کوچیک اینترنت محدود در حد ۲۰۰ مگابایت
رنگ دیوار پوسته زده بود. اسپلیت مستقیم روی تخت تنظیم شده بود و باد مستقیم آزاد دهنده بود. و ای کاش در تبلیغات این سایت می نوشتند گه سیگار کشیدن در اتاق ممنوع است.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی نبود
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
توالت فرنگی نداشت
برخورد کارکنان هتل خوب بود .
هتل بسیار خوبی بود. تمیز. صبحانه خیلی کامل . نزدیک به ارگ و عمارت شاپوری. روبه رو مجتمع تجاری . رستوران فست فوتی فوق العاده تمیز رو بروی ان . نزدیک ب سینما . برخورد عالی کارمندان.
سه شب در این هتل اقامت داشتم. هتل تمیزی بود. دسترسی به تمامی نقاط شهر راحت است و با هزینه ای کم میشه به مکان های دیدنی مثل حافظیه یا سعدیه رفت. صبجانه هر روز یک جور بود و تنوع نداشت. من یه اتاق یک نفره گرفتم که کوچیک بود. متاسفانه سر و صدای داخل اتاق ها و راهرو ازار دهنده بود. برای یک سفر کاری چند روزه خوبه اما برای سفرهای توریستی یا با خانواده چندان توصیه نمیکنم
ما از 8 خرداد تا 10 خرداد دراین هتل اقامت داشتیم، چون ما فقط جایی رو میخواستیم که بخوابیم خیلی امکانات هتل و یا حتی صبحانه برامون اهمیتی نداشت، ولی چندتا چیز برامون خیلی مهم بود 1.تمیزی هتل که من هتل ساسان رو بخاطر این انتخاب کردم که امتیاز تمیزی بالایی داشت اما باید بگم از نظر تمیزی عالی نبود، کثیف نبود و مرتب بود سرویس حمام و دستشویی(فرنگی) بینهایت کوچک و توهم بود تاحدی که من از سرویس توی راهرو استفاده میکردم و اصلا راحت نبودم. 2. پارکینگ، ماچون با ماشین شخصی سفر میکردیم پارکینگ برامون مهم بود، موقعیت قرار گیری هتل طوریه که توی یک خیابون یکطرفه هست و کوچه ای که توش پارکینگ هست چنددقیقه راه هست پیاده و اون کوچه هم یکطرفه هستش، یعنی اصلا پارکینگ ربطی به هتل نداره یک زمین خالی رو تو کوچه پشتی گرفتن و دیوار کردن و اینکه همیشه هم نیستن یا باید وایسین کلی زنگ پارکینگ رو بزنین تا در رو باز کنن یا هی به پذیرش هتل بگین که یکی رو بفرستن و از این نظر هم ضعف داشت هتل، 3. ساکتی اتاق، چون برامون ساکت بودن محیط خیلی مهم بود من هنگام رزرو حتی ذکر کردم که اتاقی که سکوت بیشتر داره رو برامون درنظر بگیرن اما متاسفانه اتاقی که به ما دادن از نظر قرار گیری رو به روی راه پله و در طبقه اول بود و علاوه بر صدای اتاق های کناری از پذیرش هم صدا میومد و البته اسپیلت هم خیلی صدا داشت طوری که روشن بود از صدا نمیشد خوابید و وقتی خاموش بود از گرما البته صدای خیابون اصلا نمیومد. 4. دسترسی، خوشبختانه از نظر دسترسی به اماکن دیدنی خیلی موقعیت خوبی داره و ما پیاده تونستیم عمارت شاپوری رو که 1دقیقه تاهتل راه هست و ارگ کریم خان، حمام و مسجد و بازار وکیل، و یکم دورتر مسجد نصیرالملک، نارنجستان قوام، خانه زینت الملوک رو ببینیم. ما انتظارمون موارد بالا بود فقط اما جهت اطلاع امکانات معمولی درحد همون هتل2ستاره داره وصبحانه هم معمولی که خوب انتظاربیشتری هم نبایدازش داشت، برخورد پرسنل هم کاملا معمولی و گاها غیر حرفه ای.
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر و بافت سنتی تمییزی اتاقها
نقاط ضعف:
پرسنل آموزش ندیده صبحانه تکراری
دسترسی عالی
برخورد پرسنل اگرچه خیلی حرفه‌ای نیست اما گرم و محترمانه هست. سرویس بهداشتی فرنگی نیست برای حمام کردن باید مراقب باشید سرما نخوردید چون احتمالا کانال تهویه باعث میشه باد از زیر در بیاد توو... یه ال سی دی خوب داره و یخچال با تنقلات متنوع با قیمت مناسب که بدیهیه درصورت مصرف باید هزینه رو پرداخت کنید. صبحانه خوبی هم سرو شد، با اینکه من در ساعت سرو صبحانه اشتباه کردم و یک ساعت بعد اومدم، خیلی محترمانه باز برای من سرویس آورده شد!! و چند بار چک کردن که چیزی لازم دارم یا نه. درکل با توجه به قیمت و موقعیت مکانی (مقابل عمارت شاپوری) خیلی خوب بود.
موقعیت مکانی ، تمیزی و برخورد محترمانه پرسنل
رفتار پرسنل بسيار عاليست اتاقهای هتل هم خيلی خوبه و تميز اتاقها همه كولر گازی دارن هتل در مركز شهر و دسترسي به بيشتر امكان راحت ولي دو تا نكته داره اين هتل كه براي اطلاع ميگم نكته اول اينكه سيگار كشيدن تو هتل و اتاق ممنوعه نكته دوم اينكه رستوران نهار و شام نداره و بايد از بيرون تهيه كنيد ،اگه بخوايين غذا از بيرون براتون ميارن دوباره تشكر ميكنم از مديريت هتل كه نهايت همكاری رو با مسافرين انجام ميدن .
صبحانه اصلا مناسب نبود، کادر خوبی داره ،فضای اتاق برای سه نفر مناسب نبود.
من ۵ روز توی این هتل اقامت داشتم، همه چیز این هتل خوبه، تنها ایراد بزرگی که داره اینه که صدای اتاق های دیگر براحتی وارد اتاق شما میشه،بقیه موارد مشکلی نداره، نظافت خوبه، صبحانه خوب بود، رفتار کارکنان هم خوب بود.
سفر عالی بود در کنار این هتل خوب که خیلی تمیز بود اتاق و رفتار کارکنان خیلی خوب بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی ، قیمت مناسب ، تمیزی اتاق ، برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
چایساز نداشت
نقاط قوت:
خدمات مناسب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
دور بودن پارکینگ از هتل سیگار کشیدن در اتاق مناسب نبودن زمان صبحانه و عدم اعلام آن
نقاط قوت:
خدمات مناسب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
دور بودن پارکینگ از هتل سیگار کشیدن در اتاق مناسب نبودن زمان صبحانه و عدم اعلام آن
نقاط قوت:
سالن صبحانه خوری آرامی دارد. صبحانه تمیز دارد و خود مکان بنده کلا آرام بود و راحت بود
نقاط ضعف:
بدون هماهنگی قبلی وارد اتاق بنده برای بررسی وضعیت آب حمام شدند .یک چایی سفارش میدادم اما یک قوری چهار نفره می آوردند که برای بنده که یک نفر بودم و یک استکان چای بیشتر میل نکردم مجبور میشدم پول چهار نفر رو حساب کنم و متاسفانه همان لحظه اجازه نداشتم حساب کنم و باید بعد از آخرین روزی که اتاق رو تحویل میدادم بعدا تمام خوردنیها رو حساب میکردم ..حمام و توالت در اتاق یک نفره خیلی تنگ و کوچک بود
همه چیز عالی بود. توی رنج هتل های دو ستاره یکی از بهترین گزینه ها هستش توی شیراز. بازم به شیراز بیام همین هتل رو انتخاب میکنمهیچی
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ دوربوددسترسی آسان به ماشین نداشتیم
من از اقامتم خیلی راضی بودم و حتما پیشنهاد میکنم شیراز رفتید حتما اینجا هم برید. صبحانه نسبت به قیمت عالی بودهیچی
هتل از همه لحاظ نسبت به ستاره و موقعیت مکانی عالی بود. 2مورد به نظر من عیب هتل بود. 1.پارکینگ یه مقدار از هتل فاصله داشت 2.صبحانه سلف سرویس نبود.
از لحاظ هزینه سرویس دهی بدون کنترل و گران
موقعیت مکانی خوب و دسترسی به جاهای اصلی مناسب؛ هتل تمیز برخورد کارکنان خوب
همچیز عالی بود. واقعا ممنونم. من زمانی کی توی هتل بودم تور دانش اموزی داشتند.همین جا از پرسنل تشکر میکنم و مطمنا توی سفرهای بعدی هم هتل ساسان رو انتخاب میکنم و به همه دوستان اینجا رو پیشنهاد میکنم. از جاباما هم ممنون بابت رزرو اسان.سرعت اینترنت میتونه بهتر باشه
نقاط قوت:
با موقعیت مکانی خوب و دسترسی به جاهای اصلی مناسب؛ هتل تمیز برخورد کارکنان خوب
نقاط ضعف:
پاركينگ كمي فاصله با خود هتل داشت
با سلام خدمت عزیزانی که قصد اقامت در شیراز را دارند من بار چهارم هست در اين هتل اقامت كردم و توصیه میکنم هتل ساسان را با توجه به نکات مثبت آن انتخاب كنيد. مواردی از جمله: قیمت مناسب ،تمیزی هتل، اتاقها و ملافه و حوله ها، نزدیکی به مراکز خرید با قیمتهای بسیار مناسب نسبت به سایر نقاط شهر که در خیابان پشت هتل انواع و اقسام مغازه ها را در خود دارد، صبحانه ی کامل و سرویس خوب. فقط يه نكنه بود كه اونم پاركينگ كمي فاصله با خود هتل داشت
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنانش
نقاط ضعف:
نداشتن توالت در جای مناسب و نبودن حمام جداگانه
نقاط قوت:
ارامش هتل عالي بود موقعيت مكاني رزرويشن عالي
نقاط ضعف:
.
خیلی خوب دسترسی به امکانات ،پرسنل خوب با ادب
با سلام خدمت عزیزانی که قصد اقامت در شیراز را دارند من بار چهارم هست در اين هتل اقامت كردم و توصیه میکنم هتل ساسان را با توجه به نکات مثبت آن انتخاب كنيد. مواردی از جمله: قیمت مناسب ،تمیزی هتل، اتاقها و ملافه و حوله ها، نزدیکی به مراکز خرید با قیمتهای بسیار مناسب نسبت به سایر نقاط شهر که در خیابان پشت هتل انواع و اقسام مغازه ها را در خود دارد، صبحانه ی کامل و سرویس خوب. فقط يه نكنه بود كه اونم صبحانه سلف سرویس نبود و پاركينگ كمي فاصله با خود هتل داشت.
نقاط قوت:
بسیار مرتب و تمیز برخورد کارمندان عالی صبحانه خوب
نقاط ضعف:
صدای اتاقهای دیگر زیاد از زیر در اتاق هوا و صدا عبور میکرد
پرسنل خوب
نقاط قوت:
برخورد خوب عوامل اجرایی نظافت هتل ازنکات مثبت هتل است که جای تقدیر وتشکر را دارد
نقاط ضعف:
تنگ نظری ذز هزینه موارذ جزیی هتل به طور مثال اتاق فاقد دستمال کاغذی رومیزی بود چند نوبت به پذیرس یاداوری نمودم فرمودندسفارش دادیم نرسیده که شحصا مجبور به خرید از سوپر بغلی هتل شدم ومورد دیگر یک دانه چای کیسه ای را ۲۰۰۰تومان حساب کردند که جای تعجب برای من وحتی بعضی از پرسنل هتل شد حتی من اعتراض کردم گفتند ما پول آب جوش از شمانگرفتیم که من در پاسخ گفتم پول آب جوش راآمادگی پرداخت دارم وهتل نباید برای گرانقروشی خود حتی یک دانه چای کیسه ای بهانه تراشی نماید لازم به ذکراست چای کیسه ای جعبه ۱۲ تایی اش حداکثر ۵۰۰۰ تومان است واین مطلب برای من این ذهنیت را ایجاد نموذد که این هتل هزینه لوازم مصرفی داخل یخچال را از مردم چند برابر میگیرد لازم به ذکر است این موارد بسیار جزیی وارزشی ندارد ولی برای مسافر ذهنیت ایجاد میکند
سه شب در هتل ساسان اقامت داشتیم.نظافت و برخورد پرسنل خوب بود اما متاسفانه بعضی از مواد خوراکی داخل یخچال و صبحانه تاریخ مصرفشان گذشته بود.که باعث ناراحتیمان شد.اگر این مورد منفی برطرف شود ،با توجه به میزان قیمتی که دارد ،هتل خوبی هست .
دو شب در هتل ساسان اقامت داشتیم. از نظر موقعیت مکانی هتل در جای خوب شهر واقع است. و رفتار پرسنل محترمانه و آرامش هتل نیز خوب بود ولی صبحانه در حد هتل نبود و بسیار ضعیف بود. با تشکر از اسنپ تریپ
هتل در نزدیکی بافت تاریخی و حرم مطهر شاهچراغ واقع شده است. همچنین امکانات داخل اتاق خوب می باشد. فقط کمی صدای راهرو میاد داخل اتاق وگرنه بقیه موارد خوب هست.
نقاط قوت:
پرسنل مودب و خوب دسترسی آسان به اماکن توریستی تمیزی پتو ملحفه و سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
کثیف بودن موکت کف اطاق پولی بودن حتی آب معدنی داخل یخچال
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب است.
نقاط ضعف:
نسبت به نوع و خدمات هتل قیمت بیست تا سی درصد بالا هست.
قبلا در هتل ساسان اقامت داشتم. برخورد کارکنان هتل خيلي خوب هستش و راحت ميتونيد به مكان هاي تاريخي با فاصله اي خيلي كم دسترسي پيدا كنيد
نقاط قوت:
برخورد خوب و خندان خانم متصدی پذیرش
نقاط ضعف:
نداشتن لابی
هتل ساسان امکاناتی بیش از یک هتل دو ستاره را داراست. با وجود قدمت بنای هتل، تمیزی اتاق ها یکی از برجسته ترین ویژگی های مجموعه است. صبحانه نسبتا مفصل و کامل در کنار یخچال کاملا پر که البته بر مبنای مصرف روی قیمت اتاق خواهد آمد، امکانات کامل داخل اتاق شامل ماهواره، اسپلیت گاوصندوق شما را نسبت به پولی که پرداخت می کنید کاملا راضی میکند. برای یک سفر دوروزه به این هتل رفتم و در کنار رفتار خوب پرسنل و نظافت بسیار بالای اتاق قیمت اقتصادی آن برایم جذاب بود.
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنان، بهداشت و تمیزی اتاق ها و رستوران
نقاط ضعف:
اتاق کوچک
هتل عالی بود اما تشریفات صبحانه اش کم و نحوه پذیرایی شون ضعیف بود
خوب بود و امکانات خوبی داشتن... ولی صبحانه ها تکراری بود.
هتلش جای خوبیه از نظر موقعیت ولی پارکینگش از هتل دوره...
هتل خوبی نیست، امکاناتش بسیار ضعیفه...ولی بی انصافی نکنیم پرسنل خوبی داره.
در حد قیمت هتل خوبی بود و کارکنان خوشبرخوردی داشت.
خوبه نسبت به قیمتش ولی امکانات خاصی نداره.
خدمات خوبی داشت و راضیمون کرد اما اگر بخوام با قیمت مقایسه کنم خوب نبود....
هتل خوب و تمیز و ساکتیه اما انتظار نداشته باشید امکانات زیاده بهتون بده. با این پیش فرض هتل خوبیه.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.