هتل آپارتمان رز ریحان شیراز

شیراز ، چهارراه ادبیات، بلوار گلستان ، جنب فروشگاه دی تو دی
3.7
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان رز ریحان شیراز
هتل آپارتمان سه ستاره رز ریحان، واقع در بلوار گلستان شیراز، دارای ۶ طبقه و ۲۴ باب واحد اقامتی می باشد. هتل رز ریحان در سال ۱۳۹۴ ساخته شده و دارای سوییت، آپارتمان، پارکینگ و سالن صبحانه خوری می باشد.فاصله کم هتل تا اماکن گردشگری مهم شیراز مانند آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدی و ارگ کریم خان، از نکات قابل توجه انتخاب هتل رز ریحان است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان رز ریحان
رز ریحان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
257,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
257,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
257,000
تومان
3 آبان
جمعه
257,000
تومان
4 آبان
شنبه
257,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
257,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
257,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
257,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
257,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
257,000
تومان
10 آبان
جمعه
257,000
تومان
11 آبان
شنبه
257,000
تومان
ایران هتل آنلاین
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان
3 آبان
جمعه
275,000
تومان
4 آبان
شنبه
275,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان
10 آبان
جمعه
275,000
تومان
11 آبان
شنبه
275,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
رز ریحان-اتاق دو تخته لوکس(دبل)
اتاق دو تخته لوکس(دبل)
ایران هتل آنلاین
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان
3 آبان
جمعه
275,000
تومان
4 آبان
شنبه
275,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان
10 آبان
جمعه
275,000
تومان
11 آبان
شنبه
275,000
تومان
رز ریحان-اتاق دو تخته لوکس(توئین)
اتاق دو تخته لوکس(توئین)
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
رز ریحان-سوئیت سه تخته
سوئیت سه تخته
ای‌گردش
381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
381,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
381,000
تومان
3 آبان
جمعه
381,000
تومان
4 آبان
شنبه
381,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
381,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
381,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
381,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
381,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
381,000
تومان
10 آبان
جمعه
381,000
تومان
11 آبان
شنبه
381,000
تومان
ایران هتل آنلاین
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
400,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
400,000
تومان
3 آبان
جمعه
400,000
تومان
4 آبان
شنبه
400,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
400,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
400,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
400,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
400,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
400,000
تومان
10 آبان
جمعه
400,000
تومان
11 آبان
شنبه
400,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
رز ریحان-آپارتمان یکخوابه چهارنفره
آپارتمان یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
515,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
515,000
تومان
3 آبان
جمعه
515,000
تومان
4 آبان
شنبه
515,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
515,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
515,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
515,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
515,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
515,000
تومان
10 آبان
جمعه
515,000
تومان
11 آبان
شنبه
515,000
تومان
رز ریحان-آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
ای‌گردش
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
645,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
645,000
تومان
3 آبان
جمعه
645,000
تومان
4 آبان
شنبه
645,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
645,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
645,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
645,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
645,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
645,000
تومان
10 آبان
جمعه
645,000
تومان
11 آبان
شنبه
645,000
تومان
رز ریحان-آپارتمان یکخوابه شش نفره
آپارتمان یکخوابه شش نفره
ای‌گردش
763,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
763,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
763,000
تومان
3 آبان
جمعه
763,000
تومان
4 آبان
شنبه
763,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
763,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
763,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
763,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
763,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
763,000
تومان
10 آبان
جمعه
763,000
تومان
11 آبان
شنبه
763,000
تومان
ایران هتل آنلاین
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
775,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
775,000
تومان
3 آبان
جمعه
775,000
تومان
4 آبان
شنبه
775,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
775,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
775,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
775,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
775,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
775,000
تومان
10 آبان
جمعه
775,000
تومان
11 آبان
شنبه
775,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
رز ریحان-آپارتمان دو خوابه هفت تخته
آپارتمان دو خوابه هفت تخته
ایران هتل آنلاین
895,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
895,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
895,000
تومان
3 آبان
جمعه
895,000
تومان
4 آبان
شنبه
895,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
895,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
895,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
895,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
895,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
895,000
تومان
10 آبان
جمعه
895,000
تومان
11 آبان
شنبه
895,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان رز ریحان شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
رستوران
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
سالن بدنسازی
سونا بخار
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
خدمات بیدارباش
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
سونا خشک
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خدمات بیدار باش
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
نمای رو به حیاط
جكوزی
اب درمانی
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان رز ریحان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان رز ریحان شیراز

(30 نظر)
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت
یک آپارتمان با امکانات تقریبا کامل که احساس می کنی در خانه خودت هستی. اگر در شیراز به دنبال جایی هستید که در حد خانه آسایش داشته باشد و البته خدمات هتلی هم ارائه دهد، این هتل انتخاب خوبی است. البته خدمات و امکانات هتل خیلی زیاد نیست ولی قابل قبول است. عملکرد کارکنان خوب بود. در مجموع من این هتل را پیشنهاد می کنم و اگر دوباره به شیراز سفر کنم، یکی از گزینه هایم خواهد بود.
فاقد کمد، جاکفشی نداشت. فاقد توالت فرنگی.
تمیزی اتاقبرخورد کارکنان قیمت مناسب نبود پارکینگ کافی
نظافت و پاکیزگی هتل و همچنین از لحاظ مرتب بودن و نو بودن خیلی خوب بود.منوی صبحانه معمولی بود. با توجه به اینکه در ایام نوروز به آنجا سفر کرده بودیم پارکینگ نداشت باید ماشین را بیرون هتل پارک میکردیم.
امکانات خیلی کمی داره .
نظافت در حد پايين
هتل مناسب و دسترسی عالی. از هتل مهمتر سیستم و عملکرد بسیار منظم و دقیق سامانه ایران هتل ان لاین. و با تشکر از مدیریت خوب این مجموعه
همه چی خوب بود . با تشکر از زحمات شما
با سلام و ادب خدمت همه دوستان دسترسی به هتل ، پذیرش میهمانان ، برخورد کارکنان و سرو صبحانه بسیار عالی بود با توجه به قیمت مناسب آن و دسترسی هتل به نقاط مختلف به دوستان دیگر برای اقامت توصیه می شود
با توجه به سفر بنده در پایان ماه آذر از پذیرایی و همکاری دوستان هتل کمال تشکر را دارم با تجدید احترام ابراهیمی
خوب
رفتار كاركنان خوب اما صبحانه ضعيف
بسیار نوساز و تمیز بود.کارکنان مودب و دلسوزی داشت. صبحانه اش در کافی شاپ که کمی تاریک بود سرو میشد اما خیلی خوب بود انقدر نوساز بود که بعضی از امکانات هنوز نصب نشده بود. موقعیت مکانی اش در شهر فقط به آرامگاه حافظ نزدیک بود و از بقیه مکان ها خیلی دور بود
پیشنهاد میکنم حتما
نقاط قوت:
دست رسی خوب نو بودن ‌.فضای اتاق
نقاط ضعف:
نظافت .در اتاقها ‌. و مشاعات
ميتوان گفت هتل بدي نبود برخورد خانم ها در صبح بسيار خوب بود ولي يكي از آقايان در شيفت شب برخوردشان خيلي خوب نبود. در ضمن سفارش غذا كه داده ميشد چون خودش رستوران نداشت خيلي طول ميكشيد تا غذا را بياورند كيفيت صبحانه هم در حد متوسط بود
رفتار خوبی داشتن مخصوصا خدمه، هتل ساکت و تمیزی بود،فقط تلویزیون ایران نداشت
تعداد پرسنل بسیار کم و نا آشنا به وظایف به صورتی که حتی در زمان انتقال چمدانها به داخل اتاق خانم مسوول پذیرش چمدانهای مارو تا اتاق حمل کردند البته با کمک ما !!!!
در كل خوب بود
مینی بار یخچال درست شمارش نشد.
برخورد کارکنان عالی بود فضا و سرویس دهی در حد قابل قبولی بود مثل اکثر هتل ها دارای نقص در طراحی و فضای اتاق وجود داشت تخت خواب های غیر استاندارد و بوی بد اتاق از نقاط ضعف هتل بود نبود میز ناهار خوری از کمبودهای هتل میباشد
خیلی عالی و راحت و هیچ مشکلی نبود .
در کل بدلیل نوساز بودن محل تمیزی بود. فقط کیفیت تخت و تشک خواب بد بود. ضمن اینکه اتاق ها فاقد برخی امکانات مثل تلویزیون هستند. رفتار کارکنان هم بسیار خوب بود. البته قیمت به نسبت خدمات کمی زیاد است
بله خوب بود تلویزیون نداشت و کارکنان خوش ارتباط بودند و جای پارک کمی داشت و این خیلی مشکل بود.
ما اتاق ۳ تخته رزرو کرده بودیم شب اول یه اتاق بهمون دادن که فقط سه تا تخت و سه تا دمپایی و دستشویی داشت متاسفانه فاقد امکانات اولبه مثل تلویزیون آینه پریز برق و ... بود با اعتراضی که به کارشناسان ای هو کردیم یه سوییت خیلی خوب بهمون دادن که امکانات کامل مثل امکانات پخت و پز گاز رومیزی هود ماکروفر تلویزیون ال سی دی یک اتاق خواب کمد لباس تزئینات داخلی زیبا و ... بود البته تقریبا با همون هزینه )بهمون تخفیف حسابی دادن خود هتلم هر شب موسیقی زنده داشت تو کافی شاپ دنج و قشنگ رفتار کارکنان خیلی خوب بود و مهمان نوازانه از ای هو ممنونم به خاطر پیگیری خیلی خوب و به موقع خصوصا خانم هاشمی زاده
اگه تو شيراز دنبال هتل اپارتمان ميگردين واقعا بهترين انتخابه
تمیزی هتل و چیدمان مناسب اتاق هابرخورد خوب پرسنل عدم وجود تابلوهای راهنمای هتل در سطح شهر
پرسنل خوش برخورد بودند. امکانات در حد سه ستاره، کامل بود.
هتل تمیز و خوبی بود. در سفر همیشه یکی از مهمترین موارد انتخاب هتل مناسب است. این هتل رو دوستانم بهم پیشنهاد کردن که خیلی هم خوب بود. لابی مجلل، اتاق تمیز و سرویس دهی خوب.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.