هتل رودکی شیراز

شيراز، خيابان رودكي
4
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
معرفی هتل رودکی شیراز
هتل ۲ ستاره رودکی در یکی از کهن‌ترین خیابان‌های شیراز واقع شده است. دسترسی این هتل به مراکز تجاری و گردشگری بسیار آسان بوده و مهمانان عزیز می‌توانند به راحتی به مرکز شهر و و مراکز دیدنی، تاریخی و خرید دسترسی داشته باشند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل رودكی
رودكی-اتاق بک تخته
اتاق بک تخته
اقامت 24
144,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
144,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
144,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
144,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
144,000
تومان
1 شهریور
جمعه
144,000
تومان
2 شهریور
شنبه
144,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
144,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
144,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
144,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
144,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
144,000
تومان
علاءالدین
144,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
144,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
144,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
144,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
144,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
144,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
144,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
144,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
144,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
144,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
144,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
144,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
144,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
144,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
144,000
تومان
1 شهریور
جمعه
144,000
تومان
2 شهریور
شنبه
144,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
144,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
144,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
144,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
144,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
144,000
تومان
تورگردان
160,500 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
160,500
تومان
29 مرداد
سه شنبه
160,500
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
160,500
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
160,400
تومان
1 شهریور
جمعه
160,400
تومان
2 شهریور
شنبه
160,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
160,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
160,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
160,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
160,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
160,400
تومان
رودكی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
227,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
227,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
227,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
227,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
1 شهریور
جمعه
227,000
تومان
2 شهریور
شنبه
227,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
227,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
227,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
227,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
227,000
تومان
اسنپ تریپ
227,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
227,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
227,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
227,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
1 شهریور
جمعه
227,000
تومان
2 شهریور
شنبه
227,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
227,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
227,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
227,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
227,000
تومان
تورگردان
259,700 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
259,700
تومان
29 مرداد
سه شنبه
259,700
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
259,700
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
259,700
تومان
1 شهریور
جمعه
259,700
تومان
2 شهریور
شنبه
259,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
259,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
259,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
259,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
259,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
259,700
تومان
رودكی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
227,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
227,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
227,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
227,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
1 شهریور
جمعه
227,000
تومان
2 شهریور
شنبه
227,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
227,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
227,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
227,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
227,000
تومان
اقامت 24
227,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
227,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
227,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
1 شهریور
جمعه
227,000
تومان
2 شهریور
شنبه
227,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
227,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
227,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
227,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
227,000
تومان
تورگردان
259,700 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
259,700
تومان
29 مرداد
سه شنبه
259,700
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
259,700
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
259,700
تومان
1 شهریور
جمعه
259,700
تومان
2 شهریور
شنبه
259,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
259,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
259,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
259,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
259,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
259,700
تومان
رودكی-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
علاءالدین
330,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
330,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
1 شهریور
جمعه
330,000
تومان
2 شهریور
شنبه
330,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
330,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
330,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
330,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
330,000
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
1 شهریور
جمعه
330,000
تومان
2 شهریور
شنبه
330,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
330,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
330,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
330,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
330,000
تومان
تورگردان
377,700 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
377,700
تومان
29 مرداد
سه شنبه
377,700
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
377,700
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
377,700
تومان
1 شهریور
جمعه
377,700
تومان
2 شهریور
شنبه
377,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
377,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
377,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
377,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
377,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
377,700
تومان

امکانات اتاق های هتل رودکی شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
روم سرویس
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
کتابفروشی
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات باربري
کپسول آتش‌نشانی در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل چمران شیراز
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 274,000 تومان
علاءالدین
از 279,000 تومان
اسنپ تریپ
از 280,000 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
هتل یار
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 285,000 تومان
جاباما
از 285,000 تومان
property-card-image
هتل پارس شیراز
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 207,000 تومان
اسنپ تریپ
از 215,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
هتل یار
از 215,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 215,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
property-card-image
هتل هما شیراز
3.8
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 280,000 تومان
علاءالدین
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
از 306,000 تومان
اقامت 24
از 306,000 تومان
هتل یار
از 310,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 717,000 تومان
property-card-image
هتل زندیه شیراز
4.3
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
علاءالدین
از 346,000 تومان
اقامت 24
از 348,000 تومان
هتل یار
از 348,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الیزه شیراز
4.1
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
علاءالدین
از 217,000 تومان
اسنپ تریپ
از 219,000 تومان
اقامت 24
از 219,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 219,000 تومان
جاباما
از 219,000 تومان
هتل یار
از 606,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پرسپولیس شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 245,000 تومان
اسنپ تریپ
از 252,000 تومان
اقامت 24
از 252,000 تومان
هتل یار
از 255,000 تومان
جاباما
از 255,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 327,603 تومان
property-card-image
هتل ستارگان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 227,000 تومان
اقامت 24
از 227,000 تومان
هتل یار
از 227,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
علاءالدین
از 230,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 237,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 240,000 تومان
property-card-image
هتل رویال شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 267,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 272,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 272,000 تومان
جاباما
از 275,000 تومان
اقامت 24
از 361,000 تومان
هتل یار
از 361,000 تومان
علاءالدین
از 365,000 تومان
property-card-image
هتل پارسه شیراز
3.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 170,000 تومان
اسنپ تریپ
از 172,000 تومان
علاءالدین
از 172,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 172,000 تومان
جاباما
از 175,000 تومان
هتل یار
از 284,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 284,000 تومان
property-card-image
هتل امیر کبیر شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 214,000 تومان
اقامت 24
از 214,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 214,000 تومان
علاءالدین
از 215,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
جاباما
از 220,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارک سعدی شیراز
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 183,000 تومان
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
اقامت 24
از 193,000 تومان
هتل یار
از 193,000 تومان
جاباما
از 195,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 234,000 تومان
علاءالدین
از 237,000 تومان
property-card-image
هتل پارک شیراز
2.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 165,000 تومان
علاءالدین
از 165,000 تومان
اقامت 24
از 174,000 تومان
اسنپ تریپ
از 178,000 تومان
هتل یار
از 178,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 178,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
property-card-image
هتل ارم شیراز
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 134,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
هتل یار
از 134,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 134,000 تومان
علاءالدین
از 134,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل وکیل شیراز
4.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 239,000 تومان
هتل یار
از 242,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 255,000 تومان
علاءالدین
از 319,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بین الحرمین شیراز
4.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
علاءالدین
از 140,000 تومان
جاباما
از 295,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل تالار شیراز
2.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 165,000 تومان
هتل یار
از 165,000 تومان
جاباما
از 165,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 173,000 تومان
اقامت 24
از 188,000 تومان
علاءالدین
از 215,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان رز ریحان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 258,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 258,000 تومان
علاءالدین
از 258,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
مهمانپذیر حیدری شیراز
4.1
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 73,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 85,000 تومان
جاباما
از 85,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس شیراز
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 155,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آریوبرزن شیراز
3.6
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 180,000 تومان
هتل یار
از 180,000 تومان
علاءالدین
از 180,000 تومان
جاباما
از 250,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جام جم شیراز
2.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 185,000 تومان
هتل یار
از 185,000 تومان
علاءالدین
از 185,000 تومان
اقامت 24
از 263,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کریم خان شیراز
4.1
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 215,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
هتل یار
از 315,000 تومان
علاءالدین
از 340,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مجتمع جهانگردی شیراز
3.4
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اقامت 24
از 170,000 تومان
علاءالدین
از 248,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 254,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان شیراز
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 184,000 تومان
هتل یار
از 184,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 256,000 تومان
علاءالدین
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل رودکی شیراز

(13 نظر)
بد نبود اتاق قشنگ بود ولی نظافت بد بود ! ولی سرد بود حتی با وجود زیاد کردن شوفاژ فشار اب بسیار کم بود !
هتل تمیز و نسبت به قیمت خوب است
من یک شب در این هتل اقامت داشتم در مجموع راضی بودم.
سلام من 2 شب مهمان اين هتل بودم.برخورد كاركنان بسيار خوب و مودبانه بود. نزديكي به مکانها دیدنی .تمیزی اتاق ها.قیمت مناسب
من و همسرم 2 روز و دو شب در آبان ماه 97 در این هتل اقامت داشتیم. اتاق دو تخته دابل- تمیز بود. ملحفه و پتو شسته شده و تمیز. کف اتاق تمیز. سرویس بهداشتی و حمام تمیز و شسته شده. فضای عمومی ،راهرو ها و لابی و کافی شاپ هتل خیلی تمیز و مرتب بود. هتل آرامی بود و برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود. از نظر موقعیت مکانی جای خوبی بود اما پارکینگ نداره ظاهرا و مجبور شدم ماشین رو بیرون پارک کنم که به دلیل باریک بودن خیابان رودکی و مرکز شهر بودن، همیشه شلوغ بود. صبحانه خیلی خوب بود و در کل راضی بودم. من وهمسرم شک داشتیم که هتل به خاطر این که ما اتاق رو از طریق اسنپ تریپ و با تخفیف خوب رزرو کردیم،صحنه سازی کنه و اتاقی را با کیفیت پایین تر از اونی که توی سایت گفته در اختیارمون بذاره، اما اینجور نبود و خدمات بسیار عالی بود.
اصلا توصیه نمیکنم.. اولا پارکینگ نداره اما متاسفانه ثبت شده...اگر زیاد اصرار کنید میگن ظرفیت تکمیله و اگر با اسنپ تریپ تماس بگیرین و شکایتی کنین شرکت با هتل تماس میگیره،در این صورت شاید به شما پارکینگ رو باز بدن و به شما تاکید میکنن ۱۲شب ماشین میگذارین۷صبح برمیدارین. دوما:متاسفانه عکسهایی که تو سایت هست با اتاقها هیچ شباهتی نداره.(که فکر میکنم همه هتلها یه سری اتاق خاص و یه سری اتاق معمولی دارن)عکس اتاق خاصها برای جذب مشتری اما تحویل اتاقهای معمولی. سوما :برخورد پرسنل بسیار سرد و جدی هست. (بنده به عنوان کسی که تو این شهر نامزد کرده و رفت و امد بسیاری داره و هر بار به هتلهای زیادی سر میزنه،تاکید میکنم اصلا این هتل رو توصیه نمیکنم) درسته ارزونه اما شما با کمی مبلغ بیشتر هتل بهتری گیر بیارین(هتلها برای رفاه و ارامش شما ساخته شدند)به خودمون احترام بگذاریم........یا حق
من سه شب در این هتل اقامت داشتم، هتلی نسبتا قدیمی و معمولی هستش که از مدل تلویزیون و یخچال داخل اتاق و کفپوش و سرویس بهداشتی و ... خودتون متوجه میشید، کارکنان هتل بسیار محترم و مودب هستند، صبحانه بسیار مختصره و فضای صرف صبحانه هم کوچیکه به طوری که اگر دیر برسید برای صرف صبحانه میز پیدا نمی کنید، این هتل در خیابان رودکی واقع شده که محل اکثر هتل های معمولی و متوسط شیرازه و یه محله مرکز شهری به حساب میاد (شبیه محله میدان فردوسی در تهران)، جای پارک برای خودرو معمولا پیدا میشه، دسترسی به اماکن گردشگری هم نسبتا خوبه، اتاقی که من داشتم بوی نامطبوعی داشت که من رو یاد مسافرخانه می انداخت ولی نمیدونم که وضعیت کل اتاق های هتل همین باشه یا خیر. در کل قیمتش برای سه شبی که من بودم مناسب بود چون مصادف با تعطیلات بود و من صرفا برای سه شب خوابیدن از هتل استفاده کردم ولی اگر تخفیف خوبی نداشته باشه اصلا بهتون توصیه نمی کنم. و نکته آخر اینکه خودم مجدد این هتل رو انتخاب نمی کنم چون در این سطح قیمت انتخاب های بهتری هستش.
واقعا از اسنپ تریپ بعید هست این هتل رو به عنوان هتل خیلی خوب ثبت کنه.من دو تا اتاق رزرو کردم در توضیحات نوشته شده بود پارکینگ روباز داره ولی یه حیاط با جای دو سه تا ماشین با محدودیت زمانی ورود و خروج داشت برخورد. پرسنل واقعا بد بود و هتل اصلا شبیه به عکسها نبود.موقعیت مکانی هتل توی یه خیابان بسیار باریک و محله خطرناک و عجیب بود.با اینکه ما اسنپ تریپ رو در مورد دروغهایی که هتل توی اطلاعاتش ثبت کرده بود مطلع کردیم ولی باز هم وقتی کنسل کردیم جریمه شدیم.واقعا نمیدونم دوستانی که رفتن این هتل و میگن خوبه چه هتلهایی قبلا رفتن که اینجا براشون عالی بوده؟ا😕 اصلا این هتل رو پیشنهاد نمیکنم
من پسندیدم ، البته با توجه به قیمتی که امروز اتاق گرفتم...
در حد یک هتل سه ستاره همه چی عالی بود -با تشکر از پرسنل هتل
سلام هتل از نظر سلامت و بهداشت بسار خوب بوده ، رفتار پرسنل عالی ،مرکز شهر قرار دارد و تمامی جاهای تاریخی و اماکن معتبر شهر نزدیک به هتل میباشد. قیمت هتل عالی . اما نبود وایفای رایگان میتونه جز ایراد هتل باشه . غذا عالی و خوب ، مخصوصا صبحانه اونم با حلوا شیرازی
من توصيه مي كنم
نقاط قوت:
از نظر نزدیکی به مکان های دیدنی،عالی
نقاط ضعف:
برخورد عوامل هتل،خیلی خشک و سرد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.