مهمانپذیر پیام شیراز

شیراز، پشت ارگ کریم خان، خیابان 22 بهمن
2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی مهمانپذیر پیام شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

مهمانپذیر پیام شیراز
پیام-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
80,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
80,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
80,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
80,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
80,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
80,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
80,000
تومان
22 آذر
جمعه
80,000
تومان
23 آذر
شنبه
80,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
80,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
80,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
80,000
تومان
پیام-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
110,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
110,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
110,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
110,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
110,000
تومان
22 آذر
جمعه
110,000
تومان
23 آذر
شنبه
110,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
110,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
110,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
ایران هتل آنلاین
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
110,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
110,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
110,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
110,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
110,000
تومان
22 آذر
جمعه
110,000
تومان
23 آذر
شنبه
110,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
110,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
110,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
پیام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
138,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
138,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
138,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
138,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
138,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
138,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
138,000
تومان
22 آذر
جمعه
138,000
تومان
23 آذر
شنبه
138,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
138,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
138,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
138,000
تومان
ایران هتل آنلاین
138,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
138,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
138,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
138,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
138,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
138,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
138,000
تومان
22 آذر
جمعه
138,000
تومان
23 آذر
شنبه
138,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
138,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
138,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
138,000
تومان
پیام-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
158,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
158,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
158,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
158,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
158,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
158,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
158,000
تومان
22 آذر
جمعه
158,000
تومان
23 آذر
شنبه
158,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
158,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
158,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
158,000
تومان
ایران هتل آنلاین
158,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
158,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
158,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
158,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
158,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
158,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
158,000
تومان
22 آذر
جمعه
158,000
تومان
23 آذر
شنبه
158,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
158,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
158,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
158,000
تومان
پیام-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
190,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
190,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
190,000
تومان
22 آذر
جمعه
190,000
تومان
23 آذر
شنبه
190,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
190,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
190,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
190,000
تومان
ایران هتل آنلاین
199,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
199,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
199,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
199,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
199,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
199,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
199,000
تومان
22 آذر
جمعه
199,000
تومان
23 آذر
شنبه
199,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
199,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
199,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
199,000
تومان

آدرس مهمانپذیر پیام شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای مهمانپذیر پیام شیراز

(10 نظر)
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
کارکنان با اینکه تجربه کافی نداشتند محترم و برخورد شایسته داشتند.محیط مخصوصا در طبقات همکف و اول مناسب خانواده نیست.بهداشت تخت خواب مناسب نبود ولی بلحاظ دسترسی به مناطق دیدنی برای دوستان مجرد مناسب است
مهمانپذیر نسبت به مبلغ پرداختی بسیار خوب و مناسب بود رفتار کارکنان مهمانپذیر خوب و محترمانه بود.
نظر خاصی ندارم.
کثیف بود
متاسفانه از هرنظر نامناسب و زمانی که خواستم جای خودم را عوض کنم گفتن پول اقامت را بهتون برنمیگردونیم
کف اتاق ها که فرش نیست حداقل یک جفت دمپایی قرار بدهند ممنون
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
خیلی ضعیف بود
بسیار بد حتی آب سرد در سرویس ها نبود و فقط آب داغ!!! برخورد پرسنل بد و بسیار بی ادبانه
خیلی کثیفه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.