هتل پارسیان شیراز

شيراز، خيابان زند، خيابان رودكی
3.6
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
معرفی هتل پارسیان شیراز
هتل چهار ستاره پارسیان واقع در مرکز شهر تاریخی شیراز، در سال ۱۳۷۱ توسط سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد خریداری و از مرداد ماه همان سال مورد بهره ‏برداری قرار گرفت و یکی از هتل های گروه شرکت های بین المللی پارسیان می باشد. هتل در قسمت مركزی شهر میان مراكز تجاری، بانك و بازار اصلی و در نزدیکی اماکن دیدنی شیراز قرار دارد و با امکانات رفاهی و خدماتی مطلوب و برخورداری از پرسنل مجرب در زمینه هتلداری، پذیرای مهمانان گرامی می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارسیان
پارسیان-اتاق دو تخته برای یک‌نفر
اتاق دو تخته برای یک‌نفر
تورگردان
202,200 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
202,200
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
202,200
تومان
31 خرداد
جمعه
202,200
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
205,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
31 خرداد
جمعه
205,000
تومان
1 تیر
شنبه
290,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
290,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
290,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
290,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
290,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
290,000
تومان
7 تیر
جمعه
290,000
تومان
8 تیر
شنبه
290,000
تومان
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
31 خرداد
جمعه
205,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
350,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
31 خرداد
جمعه
350,000
تومان
1 تیر
شنبه
310,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
310,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
310,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
7 تیر
جمعه
310,000
تومان
8 تیر
شنبه
310,000
تومان
اسنپ تریپ
393,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
393,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
393,000
تومان
31 خرداد
جمعه
393,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران مارکوپولو
270,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
31 خرداد
جمعه
270,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
31 خرداد
جمعه
275,000
تومان
1 تیر
شنبه
290,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
290,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
290,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
290,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
290,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
290,000
تومان
7 تیر
جمعه
290,000
تومان
8 تیر
شنبه
290,000
تومان
هتل یار
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
31 خرداد
جمعه
275,000
تومان
1 تیر
شنبه
290,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
290,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
290,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
290,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
290,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
290,000
تومان
7 تیر
جمعه
290,000
تومان
8 تیر
شنبه
290,000
تومان
جاباما
350,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
31 خرداد
جمعه
350,000
تومان
1 تیر
شنبه
310,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
310,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
310,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
7 تیر
جمعه
310,000
تومان
8 تیر
شنبه
310,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
272,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
31 خرداد
جمعه
272,000
تومان
1 تیر
شنبه
288,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
288,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
288,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
288,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
288,400
تومان
6 تیر
پنجشنبه
288,400
تومان
7 تیر
جمعه
288,400
تومان
8 تیر
شنبه
288,400
تومان
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
31 خرداد
جمعه
275,000
تومان
1 تیر
شنبه
290,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
290,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
290,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
290,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
290,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
290,000
تومان
7 تیر
جمعه
290,000
تومان
8 تیر
شنبه
290,000
تومان
پارسیان-دو تخته تویین
دو تخته تویین
تورگردان
272,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
31 خرداد
جمعه
272,000
تومان
1 تیر
شنبه
288,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
288,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
288,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
288,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
288,400
تومان
6 تیر
پنجشنبه
288,400
تومان
7 تیر
جمعه
288,400
تومان
8 تیر
شنبه
288,400
تومان
ایران هتل آنلاین
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
31 خرداد
جمعه
275,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
31 خرداد
جمعه
275,000
تومان
1 تیر
شنبه
300,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
7 تیر
جمعه
300,000
تومان
8 تیر
شنبه
300,000
تومان
اسنپ تریپ
393,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
393,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
393,000
تومان
31 خرداد
جمعه
393,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیان-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
تورگردان
465,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
465,000
تومان
31 خرداد
جمعه
465,000
تومان
1 تیر
شنبه
498,500
تومان
2 تیر
یکشنبه
498,500
تومان
3 تیر
دوشنبه
498,500
تومان
4 تیر
سه شنبه
498,500
تومان
5 تیر
چهارشنبه
498,500
تومان
6 تیر
پنجشنبه
498,500
تومان
7 تیر
جمعه
498,500
تومان
8 تیر
شنبه
498,500
تومان
اقامت 24
468,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
31 خرداد
جمعه
468,000
تومان
1 تیر
شنبه
500,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
500,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
500,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
500,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
500,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
500,000
تومان
7 تیر
جمعه
500,000
تومان
8 تیر
شنبه
500,000
تومان
هتل یار
468,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
468,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
468,000
تومان
31 خرداد
جمعه
468,000
تومان
1 تیر
شنبه
500,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
500,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
500,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
500,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
500,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
500,000
تومان
7 تیر
جمعه
500,000
تومان
8 تیر
شنبه
500,000
تومان
جاباما
600,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
31 خرداد
جمعه
600,000
تومان
1 تیر
شنبه
540,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
540,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
540,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
540,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
540,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
540,000
تومان
7 تیر
جمعه
540,000
تومان
8 تیر
شنبه
540,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیان-سوییت یکخوابه چهار نفره
سوییت یکخوابه چهار نفره
تورگردان
621,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
621,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
621,000
تومان
31 خرداد
جمعه
621,000
تومان
1 تیر
شنبه
677,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
677,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
677,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
677,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
677,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
677,100
تومان
7 تیر
جمعه
677,100
تومان
8 تیر
شنبه
677,100
تومان
هتل یار
624,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
624,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
624,000
تومان
31 خرداد
جمعه
624,000
تومان
1 تیر
شنبه
680,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
680,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
680,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
680,000
تومان
7 تیر
جمعه
680,000
تومان
8 تیر
شنبه
680,000
تومان
اقامت 24
624,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
624,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
624,000
تومان
31 خرداد
جمعه
624,000
تومان
1 تیر
شنبه
680,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
680,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
680,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
680,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
680,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
680,000
تومان
7 تیر
جمعه
680,000
تومان
8 تیر
شنبه
680,000
تومان
جاباما
800,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
31 خرداد
جمعه
800,000
تومان
1 تیر
شنبه
700,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
700,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
700,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
700,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
700,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
700,000
تومان
7 تیر
جمعه
700,000
تومان
8 تیر
شنبه
700,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیان-سه تخته
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
پارسیان-دوتخته+سرويس اضافه
دوتخته+سرويس اضافه
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پارسیان شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
روم سرویس
تلفن
لابی
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل چمران شیراز
3.6
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
جاباما
از 280,000 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
هتل یار
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
از 285,600 تومان
علاءالدین
از 305,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 335,000 تومان
property-card-image
هتل پارس شیراز
3.7
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 207,000 تومان
علاءالدین
از 209,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 235,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
هتل یار
از 235,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
از 237,350 تومان
property-card-image
هتل هما شیراز
3.8
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
اقامت 24
از 312,000 تومان
علاءالدین
از 312,000 تومان
جاباما
از 312,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 312,000 تومان
هتل یار
از 312,000 تومان
اسنپ تریپ
از 315,120 تومان
ایران مارکوپولو
از 340,000 تومان
property-card-image
هتل زندیه شیراز
4.3
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 348,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 360,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل الیزه شیراز
4.1
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران
هتل یار
از 219,000 تومان
اقامت 24
از 219,000 تومان
جاباما
از 219,012 تومان
ایران هتل آنلاین
از 221,000 تومان
اسنپ تریپ
از 221,190 تومان
علاءالدین
از 309,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 309,000 تومان
property-card-image
هتل پرسپولیس شیراز
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 250,000 تومان
هتل یار
از 255,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 255,000 تومان
جاباما
از 255,000 تومان
اقامت 24
از 255,000 تومان
علاءالدین
از 259,000 تومان
اسنپ تریپ
از 260,100 تومان
property-card-image
هتل ستارگان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
علاءالدین
از 249,000 تومان
جاباما
از 259,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 259,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 259,000 تومان
هتل یار
از 259,000 تومان
اقامت 24
از 259,000 تومان
اسنپ تریپ
از 264,180 تومان
property-card-image
هتل رویال شیراز
-
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
علاءالدین
از 365,000 تومان
اقامت 24
از 371,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 371,000 تومان
جاباما
از 375,000 تومان
اسنپ تریپ
از 389,550 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسه شیراز
3.5
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 144,000 تومان
اقامت 24
از 145,000 تومان
جاباما
از 145,000 تومان
علاءالدین
از 167,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 241,000 تومان
هتل یار
از 241,000 تومان
property-card-image
هتل امیر کبیر شیراز
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 215,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
اسنپ تریپ
از 217,150 تومان
هتل یار
از 218,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارک سعدی شیراز
3.8
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
هتل یار
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
از 193,800 تومان
علاءالدین
از 269,000 تومان
property-card-image
هتل پارک شیراز
2.9
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 173,000 تومان
هتل یار
از 173,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 173,000 تومان
علاءالدین
از 175,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 180,000 تومان
اسنپ تریپ
از 181,650 تومان
جاباما
از 185,000 تومان
property-card-image
هتل ارم شیراز
3.3
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اقامت 24
از 136,000 تومان
جاباما
از 136,000 تومان
اسنپ تریپ
از 138,720 تومان
علاءالدین
از 139,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 226,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل وکیل شیراز
4.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
هتل یار
از 214,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بین الحرمین شیراز
4.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
جاباما
از 206,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 216,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل تالار شیراز
2.7
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 145,000 تومان
جاباما
از 145,000 تومان
اسنپ تریپ
از 147,900 تومان
هتل یار
از 206,000 تومان
اقامت 24
از 206,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 217,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان رز ریحان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 268,000 تومان
اقامت 24
از 268,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
مهمانپذیر حیدری شیراز
4.1
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 85,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس شیراز
3.3
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران
علاءالدین
از 155,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 156,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
اسنپ تریپ
از 161,600 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جهان نما شیراز
1.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جام جم شیراز
2.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
هتل یار
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
از 194,250 تومان
اقامت 24
از 294,000 تومان
جاباما
از 375,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کریم خان شیراز
4.1
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
جاباما
از 180,000 تومان
اسنپ تریپ
از 181,800 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 295,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ارگ شیراز
4
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران
هتل یار
از 145,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 145,000 تومان
جاباما
از 145,000 تومان
اقامت 24
از 145,000 تومان
اسنپ تریپ
از 147,900 تومان
علاءالدین
از 149,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 225,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل پارسیان شیراز

(21 نظر)
نقاط قوت:
نظافت اتاقها برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
ساده و تکرتری بودن منوی صبحانه با توجه به ۴ ستاره بودن هتل
هتلی بسیار تمیز و مرتب با صبحانه ایی تقریبا مفصل و برخورد کارکنان خوب و از نظر مکانی نزدیک به مناطق دیدنی تنها ایرادش نبود چای ساز در اتاق و نبود اینترنت در اتاق
محل هتل خوبه ولي قديميه
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و عالی و دوستانه کارکنان هتل و صبحانه عالی و کامل هتل
نقاط ضعف:
سرویس های گرمایشی را کمی زود غیر فعال کرده بودند ، چون هوا شب ها سرد میشد
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
برخورد کارکنان هتل خوبه بدنیس.. مشکل هتل اینه ک غذای رستورانش برا شام و نهار خیلی گرونه از هتل غذا نگیرین. اتاقش اوکیه نظافتشم خوبه
واقعا خیلی هتل عالی و تمیزی بود ،برخورد کارکنان عالی بود ،رسیدگی عالی ،نظافت عالی ، و در نقطه بسیار خوبی در مرکز شهر قرار داشت ،که دسترسی به بازار وکیل ،مکان های تاریخی بسیار خیلی راحت بود ،از مدیریت هتل ممنونم
موقعیت مکانی خوب ولی ترافیک منطقه زیاد است. دسترسی به هتل در ساعات پیک مشکل است
همه چیز خیلی خوب بود . اما کارت تخفیفی که هتل پارسیان داد رو هتل های دیگه پارسیان قبول نمیکنند. فکر کنم سرکاری باشه
نظر خاصی ندارم ...
خیلی خوب...
در کل خوب...
نقاط قوت:
همه خصوصیات هتل عالی بود.
نقاط ضعف:
نکته منفی مربوط به هتل نیست. هنگام ورود به هتل سیستم اقامت ۲۴ هنوز به هتل اطلاع نداده بود و نکته منفی دیگه بازهم هنگام ترک هتل گفتن که هنوز سیستم اقامت ۲۴ پولی به حساب ما واریز نکرده. قبلا از سایت خیلی رزرو داشتم و راضی بودم اما این دومین باره این مشکل برام امسال ایجاد شد. خواهشمندم اصلاح بفرمایید
از اقامت در این هتل رضایت داشتم....
برخورد کارکنان هتل فوق العاده بود و واقعا احساس آرامش کردم. بسیار با ادب و بسیار با اخلاق بودند. و از اول وصول کارمندها همراه ما بودند تا لحظه آخر...
هتلی خوب و عالی از نظر نظافت خیلی خوب بود مدیریت خوب بود نزدیک به مراکز دیدنی شیراز بود کمال تشکر را از مدیریت دارم .
همه چيز خوب بود ،حتي برخورد پرسنل وكاركنانش عالي بود حتماً امتحان كنيد....
خوب بود...
تقریبا همه چیز خوب بود....
هتلی قديمی اما بازسازی شده ، اتاق های نسبتا شيك و راحت ، پرسنل عااالی و خوش برخورد، صبحانه نسبتا خوب و اينكه هتل در خيابان رودكی بود كه خوش مسير و پر از هتل و كافه های خوب بود. ...
هتلی خوب و مناسب ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.