هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان زند، پشت ارگ کریم‌خان، خیابان بيست و دو بهمن
3.5
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
معرفی هتل پارسه شیراز
هتل چهار ستاره پارسه در مرکز شهر شیراز، پشت ارگ کریمخان زند واقع شده است. ساخت هتل در سال ۱۳۴۸ و آخرین بازسازی در سال ۱۳۷۶ صورت گرفته و دارای امکاناتی مدرن و تجهیزات ایده آل مي باشد. پذیرش هتل به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و فارسی مسلط هستند و آماده پذیرایی از مهمانان و مسافران شیراز می باشند. هتل پارسه در این شهر تاریخی و جاویدان، اقامتی به یاد ماندنی را برای شما تدارک دیده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارسه
پارسه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
140,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
140,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
140,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
140,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
170,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
4 مرداد
جمعه
170,000
تومان
5 مرداد
شنبه
170,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
170,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
170,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
170,000
تومان
اسنپ تریپ
140,650 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
140,650
تومان
30 تیر
یکشنبه
145,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
145,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
تورگردان
144,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
144,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
144,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
144,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
170,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
170,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
170,600
تومان
4 مرداد
جمعه
170,600
تومان
5 مرداد
شنبه
170,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
170,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
170,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
170,600
تومان
اقامت 24
145,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
145,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
145,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
145,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
172,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
172,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
172,000
تومان
4 مرداد
جمعه
172,000
تومان
5 مرداد
شنبه
172,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
172,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
172,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
172,000
تومان
جاباما
145,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
145,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
145,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
145,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
هتل یار
145,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
145,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
145,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
145,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
178,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
178,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
178,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
178,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسه-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
231,830 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
231,830
تومان
30 تیر
یکشنبه
239,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
239,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
294,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
294,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
294,000
تومان
4 مرداد
جمعه
294,000
تومان
5 مرداد
شنبه
294,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
294,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
294,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
294,000
تومان
تورگردان
235,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
235,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
235,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
235,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
282,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
282,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
282,600
تومان
4 مرداد
جمعه
282,600
تومان
5 مرداد
شنبه
282,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
282,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
282,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
282,600
تومان
علاءالدین
236,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
236,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
236,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
236,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
4 مرداد
جمعه
275,000
تومان
5 مرداد
شنبه
275,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
275,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
275,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
اقامت 24
236,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
236,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
236,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
236,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
284,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
284,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
284,000
تومان
4 مرداد
جمعه
284,000
تومان
5 مرداد
شنبه
284,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
284,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
284,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
284,000
تومان
ایران هتل آنلاین
236,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
236,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
236,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
236,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
236,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
236,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
236,000
تومان
4 مرداد
جمعه
236,000
تومان
5 مرداد
شنبه
236,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
236,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
236,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
236,000
تومان
هتل یار
239,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
239,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
239,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
239,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
392,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
4 مرداد
جمعه
392,000
تومان
5 مرداد
شنبه
392,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
392,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
392,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
392,000
تومان
ایران مارکوپولو
292,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
292,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
292,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
292,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسه-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
231,830 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
231,830
تومان
30 تیر
یکشنبه
239,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
239,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
294,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
294,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
294,000
تومان
4 مرداد
جمعه
294,000
تومان
5 مرداد
شنبه
294,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
294,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
294,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
294,000
تومان
تورگردان
235,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
235,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
235,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
235,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
282,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
282,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
282,600
تومان
4 مرداد
جمعه
282,600
تومان
5 مرداد
شنبه
282,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
282,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
282,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
282,600
تومان
اقامت 24
236,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
236,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
236,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
236,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
284,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
284,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
284,000
تومان
4 مرداد
جمعه
284,000
تومان
5 مرداد
شنبه
284,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
284,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
284,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
284,000
تومان
ایران هتل آنلاین
236,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
236,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
236,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
236,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
236,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
236,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
236,000
تومان
4 مرداد
جمعه
236,000
تومان
5 مرداد
شنبه
236,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
236,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
236,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
236,000
تومان
جاباما
243,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
243,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
243,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
243,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
294,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
294,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
294,000
تومان
4 مرداد
جمعه
294,000
تومان
5 مرداد
شنبه
294,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
294,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
294,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
294,000
تومان
پارسه-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
291,970 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
291,970
تومان
30 تیر
یکشنبه
301,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
301,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
372,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
372,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
372,000
تومان
4 مرداد
جمعه
372,000
تومان
5 مرداد
شنبه
372,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
372,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
372,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
372,000
تومان
تورگردان
297,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
297,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
297,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
297,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
355,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
355,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
355,600
تومان
4 مرداد
جمعه
355,600
تومان
5 مرداد
شنبه
355,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
355,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
355,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
355,600
تومان
ایران هتل آنلاین
298,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
298,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
298,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
298,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
4 مرداد
جمعه
298,000
تومان
5 مرداد
شنبه
298,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
298,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
298,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
298,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
298,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
298,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
4 مرداد
جمعه
357,000
تومان
5 مرداد
شنبه
357,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
357,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
357,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
علاءالدین
298,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
298,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
298,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
298,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
348,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
348,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
348,000
تومان
4 مرداد
جمعه
348,000
تومان
5 مرداد
شنبه
348,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
348,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
348,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
348,000
تومان
جاباما
304,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
304,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
304,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
304,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
372,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
372,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
372,000
تومان
4 مرداد
جمعه
372,000
تومان
5 مرداد
شنبه
372,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
372,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
372,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
372,000
تومان
هتل یار
304,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
304,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
304,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
304,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
496,020
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
496,020
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
496,020
تومان
4 مرداد
جمعه
496,020
تومان
5 مرداد
شنبه
496,020
تومان
6 مرداد
یکشنبه
496,020
تومان
7 مرداد
دوشنبه
496,020
تومان
8 مرداد
سه شنبه
496,020
تومان
ایران مارکوپولو
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
325,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسه-اتاق چهار نفره
اتاق چهار نفره
اسنپ تریپ
351,140 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
351,140
تومان
30 تیر
یکشنبه
362,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
4 مرداد
جمعه
450,000
تومان
5 مرداد
شنبه
450,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
تورگردان
359,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
359,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
359,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
359,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
428,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
428,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
428,500
تومان
4 مرداد
جمعه
428,500
تومان
5 مرداد
شنبه
428,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
428,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
428,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
428,500
تومان
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
360,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
360,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
4 مرداد
جمعه
430,000
تومان
5 مرداد
شنبه
430,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
ایران هتل آنلاین
360,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
360,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
360,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
4 مرداد
جمعه
360,000
تومان
5 مرداد
شنبه
360,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
360,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
360,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
علاءالدین
361,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
361,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
361,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
361,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
421,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
421,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
421,000
تومان
4 مرداد
جمعه
421,000
تومان
5 مرداد
شنبه
421,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
421,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
421,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
421,000
تومان
هتل یار
363,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
363,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
363,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
363,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
4 مرداد
جمعه
600,000
تومان
5 مرداد
شنبه
600,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
جاباما
365,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
365,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
365,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
365,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
4 مرداد
جمعه
450,000
تومان
5 مرداد
شنبه
450,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
ایران مارکوپولو
436,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
436,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
436,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
436,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسه-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
اسنپ تریپ
410,310 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
410,310
تومان
30 تیر
یکشنبه
423,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
423,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
525,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
525,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
4 مرداد
جمعه
525,000
تومان
5 مرداد
شنبه
525,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
525,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
525,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
525,000
تومان
تورگردان
416,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
416,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
416,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
416,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
494,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
494,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
494,600
تومان
4 مرداد
جمعه
494,600
تومان
5 مرداد
شنبه
494,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
494,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
494,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
494,600
تومان
ایران هتل آنلاین
417,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
417,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
417,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
417,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
417,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
417,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
417,000
تومان
4 مرداد
جمعه
417,000
تومان
5 مرداد
شنبه
417,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
417,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
417,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
417,000
تومان
اقامت 24
417,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
417,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
417,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
417,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
496,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
4 مرداد
جمعه
496,000
تومان
5 مرداد
شنبه
496,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
496,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
496,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
496,000
تومان
علاءالدین
418,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
418,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
418,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
418,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
423,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
423,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
423,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
423,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
689,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
689,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
689,200
تومان
4 مرداد
جمعه
689,200
تومان
5 مرداد
شنبه
689,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
689,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
689,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
689,200
تومان
ایران مارکوپولو
500,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه