هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان زند، پشت ارگ کریم‌خان، خیابان بيست و دو بهمن
3.5
امتیاز کاربران
70
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسه شیراز

هتل چهار ستاره پارسه در مرکز شهر شیراز، پشت ارگ کریمخان زند واقع شده است. ساخت هتل در سال ۱۳۴۸ و آخرین بازسازی در سال ۱۳۷۶ صورت گرفته و دارای امکاناتی مدرن و تجهیزات ایده آل مي باشد. پذیرش هتل به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و فارسی مسلط هستند و آماده پذیرایی از مهمانان و مسافران شیراز می باشند. هتل پارسه در این شهر تاریخی و جاویدان، اقامتی به یاد ماندنی را برای شما تدارک دیده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارسه شیراز
پارسه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
149,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
149,000
تومان
4 بهمن
جمعه
149,000
تومان
5 بهمن
شنبه
149,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
149,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
149,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
149,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
149,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
149,000
تومان
11 بهمن
جمعه
149,000
تومان
12 بهمن
شنبه
149,000
تومان
اسنپ تریپ
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
149,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
149,000
تومان
4 بهمن
جمعه
149,000
تومان
5 بهمن
شنبه
149,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
149,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
149,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
149,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
149,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
149,000
تومان
11 بهمن
جمعه
149,000
تومان
12 بهمن
شنبه
149,000
تومان
ای‌گردش
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
160,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
160,000
تومان
4 بهمن
جمعه
160,000
تومان
5 بهمن
شنبه
160,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
160,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
160,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
160,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
160,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
160,000
تومان
11 بهمن
جمعه
160,000
تومان
12 بهمن
شنبه
160,000
تومان
ایران مارکوپولو
168,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
168,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
168,000
تومان
4 بهمن
جمعه
168,000
تومان
5 بهمن
شنبه
168,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
168,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
168,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
168,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
168,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
168,000
تومان
11 بهمن
جمعه
168,000
تومان
12 بهمن
شنبه
168,000
تومان
جاباما
174,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
174,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
174,000
تومان
4 بهمن
جمعه
174,000
تومان
5 بهمن
شنبه
174,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
174,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
174,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
174,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
174,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
174,000
تومان
11 بهمن
جمعه
174,000
تومان
12 بهمن
شنبه
174,000
تومان
علاءالدین
174,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
174,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
174,000
تومان
4 بهمن
جمعه
174,000
تومان
5 بهمن
شنبه
174,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
174,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
174,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
174,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
174,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
174,000
تومان
11 بهمن
جمعه
174,000
تومان
12 بهمن
شنبه
174,000
تومان
پارسه-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
235,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
235,000
تومان
4 بهمن
جمعه
235,000
تومان
5 بهمن
شنبه
235,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
235,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
235,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
235,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
235,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
235,000
تومان
11 بهمن
جمعه
235,000
تومان
12 بهمن
شنبه
235,000
تومان
اسنپ تریپ
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
235,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
235,000
تومان
4 بهمن
جمعه
235,000
تومان
5 بهمن
شنبه
235,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
235,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
235,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
235,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
235,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
235,000
تومان
11 بهمن
جمعه
235,000
تومان
12 بهمن
شنبه
235,000
تومان
ایران هتل آنلاین
235,999 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
235,999
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
235,999
تومان
4 بهمن
جمعه
235,999
تومان
5 بهمن
شنبه
235,999
تومان
6 بهمن
یکشنبه
235,999
تومان
7 بهمن
دوشنبه
235,999
تومان
8 بهمن
سه شنبه
235,999
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
235,999
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
235,999
تومان
11 بهمن
جمعه
235,999
تومان
12 بهمن
شنبه
235,999
تومان
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
245,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
245,000
تومان
4 بهمن
جمعه
245,000
تومان
5 بهمن
شنبه
245,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
245,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
245,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
245,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
245,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
245,000
تومان
11 بهمن
جمعه
245,000
تومان
12 بهمن
شنبه
245,000
تومان
ای‌گردش
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
4 بهمن
جمعه
260,000
تومان
5 بهمن
شنبه
260,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
11 بهمن
جمعه
260,000
تومان
12 بهمن
شنبه
260,000
تومان
ایران مارکوپولو
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
280,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
4 بهمن
جمعه
280,000
تومان
5 بهمن
شنبه
280,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
280,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
280,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
280,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
11 بهمن
جمعه
280,000
تومان
12 بهمن
شنبه
280,000
تومان
علاءالدین
294,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
294,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
294,000
تومان
4 بهمن
جمعه
294,000
تومان
5 بهمن
شنبه
294,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
294,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
294,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
294,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
294,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
294,000
تومان
11 بهمن
جمعه
294,000
تومان
12 بهمن
شنبه
294,000
تومان
پارسه-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
4 بهمن
جمعه
400,000
تومان
5 بهمن
شنبه
400,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
11 بهمن
جمعه
400,000
تومان
12 بهمن
شنبه
400,000
تومان
اسنپ تریپ
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
4 بهمن
جمعه
400,000
تومان
5 بهمن
شنبه
400,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
11 بهمن
جمعه
400,000
تومان
12 بهمن
شنبه
400,000
تومان
هتل یار
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
414,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
414,000
تومان
4 بهمن
جمعه
414,000
تومان
5 بهمن
شنبه
414,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
414,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
414,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
414,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
414,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
414,000
تومان
11 بهمن
جمعه
414,000
تومان
12 بهمن
شنبه
414,000
تومان
ایران هتل آنلاین
416,999 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
416,999
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
416,999
تومان
4 بهمن
جمعه
416,999
تومان
5 بهمن
شنبه
416,999
تومان
6 بهمن
یکشنبه
416,999
تومان
7 بهمن
دوشنبه
416,999
تومان
8 بهمن
سه شنبه
416,999
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
416,999
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
416,999
تومان
11 بهمن
جمعه
416,999
تومان
12 بهمن
شنبه
416,999
تومان
ای‌گردش
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
4 بهمن
جمعه
452,000
تومان
5 بهمن
شنبه
452,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
452,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
452,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
452,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
11 بهمن
جمعه
452,000
تومان
12 بهمن
شنبه
452,000
تومان
ایران مارکوپولو
492,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
492,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
492,000
تومان
4 بهمن
جمعه
492,000
تومان
5 بهمن
شنبه
492,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
492,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
492,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
492,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
492,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
492,000
تومان
11 بهمن
جمعه
492,000
تومان
12 بهمن
شنبه
492,000
تومان
علاءالدین
521,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
521,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
521,000
تومان
4 بهمن
جمعه
521,000
تومان
5 بهمن
شنبه
521,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
521,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
521,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
521,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
521,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
521,000
تومان
11 بهمن
جمعه
521,000
تومان
12 بهمن
شنبه
521,000
تومان
پارسه-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
235,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
235,000
تومان
4 بهمن
جمعه
235,000
تومان
5 بهمن
شنبه
235,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
235,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
235,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
235,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
235,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
235,000
تومان
11 بهمن
جمعه
235,000
تومان
12 بهمن
شنبه
235,000
تومان
اسنپ تریپ
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
235,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
235,000
تومان
4 بهمن
جمعه
235,000
تومان
5 بهمن
شنبه
235,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
235,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
235,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
235,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
235,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
235,000
تومان
11 بهمن
جمعه
235,000
تومان
12 بهمن
شنبه
235,000
تومان
ایران هتل آنلاین
235,999 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
235,999
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
235,999
تومان
4 بهمن
جمعه
235,999
تومان
5 بهمن
شنبه
235,999
تومان
6 بهمن
یکشنبه
235,999
تومان
7 بهمن
دوشنبه
235,999
تومان
8 بهمن
سه شنبه
235,999
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
235,999
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
235,999
تومان
11 بهمن
جمعه
235,999
تومان
12 بهمن
شنبه
235,999
تومان
جاباما
294,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
294,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
294,000
تومان
4 بهمن
جمعه
294,000
تومان
5 بهمن
شنبه
294,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
294,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
294,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
294,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
294,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
294,000
تومان
11 بهمن
جمعه
294,000
تومان
12 بهمن
شنبه
294,000
تومان
پارسه-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
4 بهمن
جمعه
290,000
تومان
5 بهمن
شنبه
290,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
290,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
11 بهمن
جمعه
290,000
تومان
12 بهمن
شنبه
290,000
تومان
اسنپ تریپ
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
4 بهمن
جمعه
290,000
تومان
5 بهمن
شنبه
290,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
290,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
290,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
290,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
290,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
290,000
تومان
11 بهمن
جمعه
290,000
تومان
12 بهمن
شنبه
290,000
تومان
ایران هتل آنلاین
297,999 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
297,999
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
297,999
تومان
4 بهمن
جمعه
297,999
تومان
5 بهمن
شنبه
297,999
تومان
6 بهمن
یکشنبه
297,999
تومان
7 بهمن
دوشنبه
297,999
تومان
8 بهمن
سه شنبه
297,999
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
297,999
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
297,999
تومان
11 بهمن
جمعه
297,999
تومان
12 بهمن
شنبه
297,999
تومان
هتل یار
302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
302,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
302,000
تومان
4 بهمن
جمعه
302,000
تومان
5 بهمن
شنبه
302,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
302,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
302,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
302,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
302,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
302,000
تومان
11 بهمن
جمعه
302,000
تومان
12 بهمن
شنبه
302,000
تومان
ای‌گردش
338,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
338,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
338,000
تومان
4 بهمن
جمعه
338,000
تومان
5 بهمن
شنبه
338,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
338,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
338,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
338,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
338,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
338,000
تومان
11 بهمن
جمعه
338,000
تومان
12 بهمن
شنبه
338,000
تومان
ایران مارکوپولو
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
355,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
355,000
تومان
4 بهمن
جمعه
355,000
تومان
5 بهمن
شنبه
355,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
355,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
355,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
355,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
355,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
355,000
تومان
11 بهمن
جمعه
355,000
تومان
12 بهمن
شنبه
355,000
تومان
علاءالدین
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
372,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
372,000
تومان
4 بهمن
جمعه
372,000
تومان
5 بهمن
شنبه
372,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
372,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
372,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
372,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
372,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
372,000
تومان
11 بهمن
جمعه
372,000
تومان
12 بهمن
شنبه
372,000
تومان
جاباما
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
372,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
372,000
تومان
4 بهمن
جمعه
372,000
تومان
5 بهمن
شنبه
372,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
372,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
372,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
372,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
372,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
372,000
تومان
11 بهمن
جمعه
372,000
تومان
12 بهمن
شنبه
372,000
تومان
پارسه-اتاق چهار نفره
اتاق چهار نفره
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان
4 بهمن
جمعه
350,000
تومان
5 بهمن
شنبه
350,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان
11 بهمن
جمعه
350,000
تومان
12 بهمن
شنبه
350,000
تومان
اسنپ تریپ
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان
4 بهمن
جمعه
350,000
تومان
5 بهمن
شنبه
350,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان
11 بهمن
جمعه
350,000
تومان
12 بهمن
شنبه
350,000
تومان
ایران هتل آنلاین
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
360,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
360,000
تومان
4 بهمن
جمعه
360,000
تومان
5 بهمن
شنبه
360,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
360,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
360,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
360,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
360,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
360,000
تومان
11 بهمن
جمعه
360,000
تومان
12 بهمن
شنبه
360,000
تومان
هتل یار
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
360,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
360,000
تومان
4 بهمن
جمعه
360,000
تومان
5 بهمن
شنبه
360,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
360,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
360,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
360,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
360,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
360,000
تومان
11 بهمن
جمعه
360,000
تومان
12 بهمن
شنبه
360,000
تومان
ای‌گردش
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
405,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
405,000
تومان
4 بهمن
جمعه
405,000
تومان
5 بهمن
شنبه
405,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
405,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
405,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
405,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
405,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
405,000
تومان
11 بهمن
جمعه
405,000
تومان
12 بهمن
شنبه
405,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
4 بهمن
جمعه
420,000
تومان
5 بهمن
شنبه
420,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
11 بهمن
جمعه
420,000
تومان
12 بهمن
شنبه
420,000
تومان
ایران مارکوپولو
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
425,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
425,000
تومان
4 بهمن
جمعه
425,000
تومان
5 بهمن
شنبه
425,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
425,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
425,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
425,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
425,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
425,000
تومان
11 بهمن
جمعه
425,000
تومان
12 بهمن
شنبه
425,000
تومان
علاءالدین
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
450,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
450,000
تومان
4 بهمن
جمعه
450,000
تومان
5 بهمن
شنبه
450,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
450,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
450,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
450,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
450,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
450,000
تومان
11 بهمن
جمعه
450,000
تومان
12 بهمن
شنبه
450,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارسه شیراز

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری