هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان زند، پشت ارگ کریم‌خان، خیابان بيست و دو بهمن
3.5
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
معرفی هتل پارسه شیراز
هتل چهار ستاره پارسه در مرکز شهر شیراز، پشت ارگ کریمخان زند واقع شده است. ساخت هتل در سال ۱۳۴۸ و آخرین بازسازی در سال ۱۳۷۶ صورت گرفته و دارای امکاناتی مدرن و تجهیزات ایده آل مي باشد. پذیرش هتل به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و فارسی مسلط هستند و آماده پذیرایی از مهمانان و مسافران شیراز می باشند. هتل پارسه در این شهر تاریخی و جاویدان، اقامتی به یاد ماندنی را برای شما تدارک دیده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارسه
پارسه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
119,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
119,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
119,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
119,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
119,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
119,000
تومان
3 خرداد
جمعه
119,000
تومان
4 خرداد
شنبه
119,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
119,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
119,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
119,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
119,000
تومان
اسنپ تریپ
119,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
119,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
119,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
119,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
119,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
119,000
تومان
3 خرداد
جمعه
119,000
تومان
4 خرداد
شنبه
119,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
119,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
119,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
119,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
119,000
تومان
جاباما
125,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
125,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
125,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
125,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
125,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
3 خرداد
جمعه
125,000
تومان
4 خرداد
شنبه
125,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
125,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
125,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
125,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
125,000
تومان
علاءالدین
219,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
219,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
219,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
219,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسه-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
199,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
199,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
199,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
199,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
3 خرداد
جمعه
199,000
تومان
4 خرداد
شنبه
199,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
199,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
199,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
199,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
اسنپ تریپ
199,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
199,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
199,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
199,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
3 خرداد
جمعه
199,000
تومان
4 خرداد
شنبه
199,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
199,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
199,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
199,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
ایران هتل آنلاین
201,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
201,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
201,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
201,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
201,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
201,000
تومان
3 خرداد
جمعه
201,000
تومان
4 خرداد
شنبه
201,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
201,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
201,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
201,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
201,000
تومان
جاباما
236,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
236,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
236,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
236,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
236,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
236,000
تومان
3 خرداد
جمعه
236,000
تومان
4 خرداد
شنبه
236,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
236,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
236,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
236,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
236,000
تومان
پارسه-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
199,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
199,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
199,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
199,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
3 خرداد
جمعه
199,000
تومان
4 خرداد
شنبه
199,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
199,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
199,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
199,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
اسنپ تریپ
199,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
199,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
199,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
199,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
3 خرداد
جمعه
199,000
تومان
4 خرداد
شنبه
199,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
199,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
199,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
199,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
ایران هتل آنلاین
201,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
201,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
201,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
201,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
201,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
201,000
تومان
3 خرداد
جمعه
201,000
تومان
4 خرداد
شنبه
201,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
201,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
201,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
201,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
201,000
تومان
ایران مارکوپولو
213,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
213,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
213,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
213,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
213,000
تومان
3 خرداد
جمعه
213,000
تومان
4 خرداد
شنبه
213,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
213,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
213,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
213,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
علاءالدین
359,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
359,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
359,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
359,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسه-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
253,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
253,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
253,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
253,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
253,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
253,000
تومان
3 خرداد
جمعه
253,000
تومان
4 خرداد
شنبه
253,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
253,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
253,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
253,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
253,000
تومان
اسنپ تریپ
253,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
253,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
253,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
253,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
253,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
253,000
تومان
3 خرداد
جمعه
253,000
تومان
4 خرداد
شنبه
253,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
253,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
253,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
253,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
253,000
تومان
ایران هتل آنلاین
255,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
255,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
255,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
255,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
3 خرداد
جمعه
255,000
تومان
4 خرداد
شنبه
255,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
ایران مارکوپولو
265,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
265,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
265,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
265,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
3 خرداد
جمعه
265,000
تومان
4 خرداد
شنبه
265,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
جاباما
288,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
288,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
288,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
288,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
3 خرداد
جمعه
288,000
تومان
4 خرداد
شنبه
288,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
288,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
288,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
288,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
علاءالدین
449,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
449,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
449,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
449,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسه-اتاق چهار نفره
اتاق چهار نفره
اسنپ تریپ
302,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
302,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
302,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
302,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
302,000
تومان
3 خرداد
جمعه
302,000
تومان
4 خرداد
شنبه
302,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
302,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
302,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
302,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
اقامت 24
302,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
302,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
302,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
302,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
302,000
تومان
3 خرداد
جمعه
302,000
تومان
4 خرداد
شنبه
302,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
302,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
302,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
302,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
ایران هتل آنلاین
305,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
305,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
305,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
305,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
3 خرداد
جمعه
305,000
تومان
4 خرداد
شنبه
305,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
ایران مارکوپولو
320,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
320,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
320,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
320,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
3 خرداد
جمعه
320,000
تومان
4 خرداد
شنبه
320,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
340,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
340,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
340,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
3 خرداد
جمعه
340,000
تومان
4 خرداد
شنبه
340,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
340,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
340,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
340,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
علاءالدین
549,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
549,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
549,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
549,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسه-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
ایران مارکوپولو
365,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
365,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
365,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
365,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
3 خرداد
جمعه
365,000
تومان
4 خرداد
شنبه
365,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
اسنپ تریپ
376,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
376,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
376,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
376,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
376,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
376,000
تومان
3 خرداد
جمعه
376,000
تومان
4 خرداد
شنبه
376,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
376,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
376,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
376,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
376,000
تومان
اقامت 24
376,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
376,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
376,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
376,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
376,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
376,000
تومان
3 خرداد
جمعه
376,000
تومان
4 خرداد
شنبه
376,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
376,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
376,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
376,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
376,000
تومان
ایران هتل آنلاین
380,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
380,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
380,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
380,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
3 خرداد
جمعه
380,000
تومان
4 خرداد
شنبه
380,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
380,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
380,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
380,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
علاءالدین
645,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
645,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
645,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
645,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسه-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پارسه شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
سالن بیلیارد غیررایگان
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل چمران شیراز
3.6
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
علاءالدین
از 285,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 285,000 تومان
جاباما
از 335,000 تومان
هتل یار
از 335,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 335,000 تومان
اقامت 24
از 335,000 تومان
اسنپ تریپ
از 335,000 تومان
property-card-image
هتل هما شیراز
3.8
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 235,000 تومان
علاءالدین
از 235,000 تومان
جاباما
از 290,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 290,000 تومان
هتل یار
از 290,000 تومان
اقامت 24
از 290,000 تومان
اسنپ تریپ
از 290,000 تومان
property-card-image
هتل زندیه شیراز
4.3
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
اقامت 24
از 356,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 356,000 تومان
علاءالدین
از 359,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 360,000 تومان
اسنپ تریپ
از 533,000 تومان
هتل یار
از 537,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پارس شیراز
3.7
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
علاءالدین
از 239,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 245,000 تومان
هتل یار
از 300,000 تومان
جاباما
از 300,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 300,000 تومان
اسنپ تریپ
از 300,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ شیراز
4.2
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
اقامت 24
از 389,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 389,000 تومان
جاباما
از 389,000 تومان
اسنپ تریپ
از 389,000 تومان
علاءالدین
از 389,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 390,000 تومان
هتل یار
از 561,000 تومان
property-card-image
هتل پارک سعدی شیراز
3.8
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
اقامت 24
از 215,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 269,000 تومان
اسنپ تریپ
از 269,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 270,000 تومان
جاباما
از 295,000 تومان
علاءالدین
از 349,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل امیر کبیر شیراز
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 227,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 264,000 تومان
اقامت 24
از 264,000 تومان
هتل یار
از 301,000 تومان
جاباما
از 325,000 تومان
علاءالدین
از 345,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارک شیراز
2.9
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 175,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 184,000 تومان
اقامت 24
از 192,000 تومان
هتل یار
از 200,000 تومان
جاباما
از 204,000 تومان
علاءالدین
از 269,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الیزه شیراز
4.1
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران
هتل یار
از 258,000 تومان
اسنپ تریپ
از 258,000 تومان
اقامت 24
از 258,000 تومان
جاباما
از 258,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 258,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 258,000 تومان
علاءالدین
از 265,000 تومان
property-card-image
هتل رویال شیراز
-
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
اقامت 24
از 375,000 تومان
جاباما
از 375,000 تومان
اسنپ تریپ
از 375,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 385,000 تومان
علاءالدین
از 395,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ستارگان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 263,000 تومان
علاءالدین
از 319,000 تومان
هتل یار
از 350,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 350,000 تومان
جاباما
از 350,000 تومان
اسنپ تریپ
از 350,000 تومان
اقامت 24
از 350,000 تومان
property-card-image
هتل آپارتمان رز ریحان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 268,000 تومان
اقامت 24
از 268,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل وکیل شیراز
4.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
هتل یار
از 210,000 تومان
اقامت 24
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ارم شیراز
3.3
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 125,000 تومان
علاءالدین
از 125,000 تومان
جاباما
از 125,000 تومان
اقامت 24
از 125,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 200,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جام جم شیراز
2.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
هتل یار
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
از 185,000 تومان
اقامت 24
از 285,000 تومان
جاباما
از 300,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس شیراز
3.3
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 155,000 تومان
جاباما
از 155,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کریم خان شیراز
4.1
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
جاباما
از 220,000 تومان
اسنپ تریپ
از 220,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 295,000 تومان
علاءالدین
از 399,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان شیراز
3.6
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 275,000 تومان
علاءالدین
از 295,000 تومان
اقامت 24
از 319,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ارگ شیراز
4
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 145,000 تومان
جاباما
از 148,000 تومان
اقامت 24
از 148,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل پارسه شیراز

(26 نظر)
نقاط قوت:
رفتار صمیمانه کارکنان هتل، نظم و کاردانی و برخورد حرفه ای توام با احترام. پاکیزگی و آراستگی مجموعه فضاهای هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی بارزی در هتل مشاهده نکردم
نقاط قوت:
مراسم سال تحویل عالی بود.
نقاط ضعف:
تعداد پارکینگ کمبود.
موقعیت مکانی هتل خیلی خوبه و خیلی نزدیک به بیشتر جاهای دیدنی شیراز هست. از نظر سرویس‌دهی و تمیزی اتاق هم در حد قابل قبولی است. در کل، ارزش خرید داره :)
پرسنل هتل برخورد خوبی داشتند و تمیزی اتاق ها در حد قابل قبول بود. پرسنل هم برخورد خوبی داشتند.
نقطه قوت هتل موقعیت مکانی آن است که در نزدیکی ارگ کریمخان، موزه پارس، نارنجستان قوام و حمام وکیل قرار داشت. اتاق ها از نظر نظافت و پاکیزگی خوب بود و در انتهای راهرو هر طبقه سرویس ایرانی موجود بود. استفاده از اینترنت هتل تا 2 ساعت رایگان است. به عنوان یک هتل چهار ستاره در شیراز از سرویس دهی راضی بودیم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی اتاقها تمیز برخورد پرسنل خوب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
رستوران متوسط
نقاط قوت:
سكوت ونظم وآرامش ، برخورد خوب ومودبانه همه پرسنل ، تميزي وپاكيزگي
نقاط ضعف:
اندكي كه قابل اغماض است .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب، خوش برخورد بودن پرسنل، پاکیزه و مرتب بودن اتاق، کیفیت و تنوع مطلوب صبحانه، دقت خوب هتل در رعایت جزئیاتی که احساس رفاه و راحتی را در مسافر به وجود می آورد.
نقاط ضعف:
کافی شاپ و رستوران هتل ( برای ناهار و شام)، معمولی است.
موقعیت هتل در نزدیکی ارگ کریمخان و بازار وکیل هستش و دسترسی خوبی به مکانهای دیدنی شیراز دارد...
خوب بود...
صبحانه تنوع خیلی کمی دارد...
علیرغم ظاهر خوب ساختمان هتل، برخورد کارکنان نامطلوب، کیفیت اتاق ها و پذیرایی متوسط، و در کل نسبت به سایر هتل های هم رده در حد پایین تری قرار دارد....
سرویس دهی و امکانات نسب به ستاره های هتل خوب بود.
سفر نوروزي...
همه چیز عالی بود....
درحد چهارستاره نیست...
دسترسی خوب و نزدیک به بافت سنتی شهر شیراز دارد.کیفیت صبحانه و برخورد پرسنل بسیار خوب بود. با توجه به امکانات هتل قیمت مناسب است.
واقعيتش در حد چهار ستاره نبود...
نقاط قوت:
تمیزی اطاق ها و نزدیکی به جاهای دیدنی
نقاط ضعف:
نبود چای ساز در اطاق.و خوب نبودن غذای هتل
نقاط قوت:
موقعیت آن عالی به همه چیز دسترسی داری
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
بوی نامطبوع در راهرو...
هتل خوبی هست قیمت غذاهاش بالا هست...
نقاط قوت:
امکانات بسیار خوب برخورد بسیار خوب پرسنل تمیزی و چیدمان بسیار خوب اتاقها
نقاط ضعف:
صدای زیاد اسپیلت اتاق
اصلا چهار ستاره نبود
نقاط قوت:
من یک خانم مجرد بودم که اولویت انتخاب من امنیت و تمیزی هتل بود و باید بگم هتل پارسه عالی بود. من به همه خانمها پیشنهاد میکنم با خیال راحت این هتل رو انتخاب کنن. در ضمن کارکنان هتل رفتار بسیار مودبانه داشتند از,نظر,موقعیت مکانی بسیار مناسب و نزدیک به اماکن گردشگری بود.
نقاط ضعف:
منفی ندیدم
نقاط قوت:
همکاری خوب در استقبال و تحویل اطاق ۵ ساعت قبل بدون دریافت هزینه
نقاط ضعف:
عدم پذیرایی در بدو ورود عدم تودیع مناسب عدم برنامه برای توجیه مراکز تفریحی و باستانی و .... عدم وجود وسایل چای در اطاق
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.