هتل کیوان شیراز

شیراز، میدان شهرداری، پشت ارگ کریمخان
3.7
امتیاز کاربران
55
نظرات کاربران

معرفی هتل کیوان شیراز

هتل کیوان یک هتل تازه تاسیس و ۲ ستاره است که در مرکزی ترین نقطه شیراز واقع شده است و با فراهم کردن امکانات مناسب اقامتی، می تواند یکی از گزینه های خوب رزرو هتل در شیراز باشد. هتل تازه تاسيس کيوان در سه طبقه با ۲۴ باب اتاق دو تخته و سه تخته در خدمت مسافران است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کیوان شیراز

کیوان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
140,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
140,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
140,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
140,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
140,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
140,000
تومان
20 تیر
جمعه
140,000
تومان
21 تیر
شنبه
140,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
140,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
140,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
140,000
تومان
جاباما
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
140,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
140,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
140,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
140,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
140,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
140,000
تومان
20 تیر
جمعه
140,000
تومان
21 تیر
شنبه
140,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
140,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
140,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
140,000
تومان
هتل یار
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
149,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
149,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
149,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
149,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
149,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
149,000
تومان
20 تیر
جمعه
149,000
تومان
21 تیر
شنبه
149,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
149,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
149,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
149,000
تومان
اقامت 24
159,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
159,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
159,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
159,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
159,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
159,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
159,000
تومان
20 تیر
جمعه
159,000
تومان
21 تیر
شنبه
159,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
159,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
159,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
159,000
تومان
ای‌گردش
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
160,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
160,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
160,000
تومان
20 تیر
جمعه
160,000
تومان
21 تیر
شنبه
160,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
کیوان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
149,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
149,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
149,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
149,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
149,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
149,000
تومان
20 تیر
جمعه
149,000
تومان
21 تیر
شنبه
149,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
149,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
149,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
149,000
تومان
اقامت 24
159,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
159,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
159,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
159,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
159,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
159,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
159,000
تومان
20 تیر
جمعه
159,000
تومان
21 تیر
شنبه
159,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
159,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
159,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
159,000
تومان
کیوان-دوتخته برای یکنفر
دوتخته برای یکنفر
جاباما
98,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
98,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
98,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
98,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
98,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
98,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
98,000
تومان
20 تیر
جمعه
98,000
تومان
21 تیر
شنبه
98,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
98,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
98,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
98,000
تومان
کیوان-اتاق سه تخته لوکس
اتاق سه تخته لوکس
علاءالدین
221,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
221,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
221,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
221,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
221,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
221,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
221,000
تومان
20 تیر
جمعه
221,000
تومان
21 تیر
شنبه
221,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
221,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
221,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
221,000
تومان
جاباما
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
235,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
235,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
235,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
235,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
235,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
235,000
تومان
20 تیر
جمعه
235,000
تومان
21 تیر
شنبه
235,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
235,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
235,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
235,000
تومان
هتل یار
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
239,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
239,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
239,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
239,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
239,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
239,000
تومان
20 تیر
جمعه
239,000
تومان
21 تیر
شنبه
239,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
239,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
239,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
239,000
تومان
اقامت 24
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
249,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
249,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
249,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
249,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
249,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
249,000
تومان
20 تیر
جمعه
249,000
تومان
21 تیر
شنبه
249,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
249,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
249,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
249,000
تومان
ای‌گردش
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
250,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
250,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
250,000
تومان
20 تیر
جمعه
250,000
تومان
21 تیر
شنبه
250,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
کیوان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
178,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
178,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
178,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
178,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
178,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
178,000
تومان
20 تیر
جمعه
178,000
تومان
21 تیر
شنبه
178,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
178,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
178,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
178,000
تومان
علاءالدین
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
178,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
178,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
178,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
178,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
178,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
178,000
تومان
20 تیر
جمعه
178,000
تومان
21 تیر
شنبه
178,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
178,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
178,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
178,000
تومان
ای‌گردش
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
190,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
190,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
190,000
تومان
20 تیر
جمعه
190,000
تومان
21 تیر
شنبه
190,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
190,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
190,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
190,000
تومان
20 تیر
جمعه
190,000
تومان
21 تیر
شنبه
190,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
کیوان-اتاق چهارتخته لوکس
اتاق چهارتخته لوکس
جاباما
257,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
257,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
257,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
257,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
257,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
257,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
257,000
تومان
20 تیر
جمعه
257,000
تومان
21 تیر
شنبه
257,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
257,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
257,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
257,000
تومان
علاءالدین
257,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
257,500
تومان
15 تیر
یکشنبه
257,500
تومان
16 تیر
دوشنبه
257,500
تومان
17 تیر
سه شنبه
257,500
تومان
18 تیر
چهارشنبه
257,500
تومان
19 تیر
پنجشنبه
257,500
تومان
20 تیر
جمعه
257,500
تومان
21 تیر
شنبه
257,500
تومان
22 تیر
یکشنبه
257,500
تومان
23 تیر
دوشنبه
257,500
تومان
24 تیر
سه شنبه
257,500
تومان
ای‌گردش
274,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
274,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
274,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
274,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
274,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
274,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
274,000
تومان
20 تیر
جمعه
274,000
تومان
21 تیر
شنبه
274,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
274,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
274,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
274,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
280,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
280,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
280,000
تومان
20 تیر
جمعه
280,000
تومان
21 تیر
شنبه
280,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
کیوان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
جاباما
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
266,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
266,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
266,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
266,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
266,000
تومان
20 تیر
جمعه
266,000
تومان
21 تیر
شنبه
266,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
266,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
266,000
تومان
ای‌گردش
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
272,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
272,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
272,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
272,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
272,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
272,000
تومان
20 تیر
جمعه
272,000
تومان
21 تیر
شنبه
272,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
272,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
272,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
272,000
تومان
هتل یار
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
272,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
272,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
272,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
272,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
272,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
272,000
تومان
20 تیر
جمعه
272,000
تومان
21 تیر
شنبه
272,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
272,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
272,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
272,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کیوان شیراز

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
خشکشویی
فكس
فتوكپي
اتاق چمدان
تاکسی سرویس
سرویسبهداشتیفرنگی
سیستماعلامحریق
سیستمتهویهمطبوعهوا
مینیبار
تهویه مطبوع
یخچال
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل کیوان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کیوان شیراز

(55 نظر)
خیلی از لحاظ امکانات ضعیفه و چندان مناسب نیست
خوب بود
همه چيز عالي بود از نظر من.
موقعیت عالی...و در حد ی هتل خوب و راحت.
من 4شب در بهمن 98به همراه دوستم تو این هتل اقامت داشتم اول از همه با اینکه قانون اینه ساعت14 اتاق رو تحویل بدن ما چون زودرسیدیم ساعت12هم بهمون اتاق رو دادن نکته بعد اینه که هرچی از برخورد خوب کارکنان هتل بگم کم گفتم.خیلی مهربون و خوش اخلاقن مخصوصا اقای نجفی عزیز که کلی صبح ها بهمون حس خوب می دادن و اینکه هتل تو نقطه خوبیه که فاصلش با اکثر جاهای دیدنی کمه امکانات داخل اتاق هم خوب و کافی بود صبحانه هم خیلی با کیفیت و متنوع بود اما مهم تر ازهمه قیمت اتاق هاش هست که واقعا به نظرم به نسبت قیمتش خدمات و ویژگی های عالی داره نکته منفیش اینه که به خاطر دیوار های اتاق هر نوع صدایی رو از اتاق های بغل میشنوید و اینکه خب هتل تمیز بود ولی اگه وسواسی باشین شاید به نظرتون کثیف بیاد اما در کل من این هتل رو توصیه میکنم و اگر خودم دوباره برم شیراز حتما میرم هتل کیوان
رفتار کارکنان مودبانه و خیلی عادی ولی میتونست دوستانه تر باشه صبحانه سلف سرویس جمع و جور و قابل قبول اتاق ها نسبتا تمیز و خوب از نظر دسترسی عالی در کل باتوجه به هزینه پایینی که داشت عالی بود
من برای سه شب این هتل رزرو کرده بودم از نکات خوبش اینه که مرکز شهر و دسترسی راحتی داره .اتاق هاش هم تمیز بود و به نسبت قیمتش خوبه کارکنانش هم خیلی خوش برخورد بودند . اما صبحانه متنوع نداره و یه منو ساده است دوم اینکه متاسفانه چون تو مرکز شهر قرار گرفته اگه تنها بودید بهتر اینجا رو انتخاب نکنید منظورم واسه خانومهاست یه مقدار جو مناسبی برای خانوم ها نداره .
نقاط قوت:
از همه نظر بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
مکان هتل خوبه دسترسی به مناطق گردشگری و مترو هم عالیه نظافت اتاق ها خوبه اما باید بهتر بشه برخورد پرسنل عالی تنوع صبحانه کم و محل صرف غذا برای این هتل کوچیک
اگر بخوایم مقایسه ی منصفانه بکنیم نسبت به قیمتش در اسنپ تریپ عالیه ،خب دیگه یک ستاره هست و در حد خودش خوبه ! رفتار کارکنان عالی عالی ،هرچی بگم کم گفتم
سلام برای دوشب اقامت داشتم و رسیپشن خانم اصلا برخورد مناسب نداشتن صد البته ویتر آقا و رسیپشن آقا بسیار محترم بودند . لطفا لطفا نظافت رو رعایت کنند مهمانها و همچنین پرسنل رسیدگی بیشتر کنند خیلی بوی سیگار در طبقه دوم زیاد بود که برای مهمانهای همون طبقه بود .
سلام من 4شب ابان98 در این هتل اقامت داشتم.هتل تمییز.صبحانه عالی.پرسنل عالی.مکان هتل عالی و قیمت هم عالی بود.واسه کسایی که میخوان هتل تمییز و ارزون استفاده کنن بهترین گزینس
موقعیت مکانی هتل و دسترسی ب جاهای دیدنی خوب بود *کیفیت غذای هتل خیلی ضعیف بود قسمتی ک صبحانه سرو میشد خیلی فضای کوچکی داشت * فضای سرویس بهداشتی و حمام خیلی کوچک بود* برخورد پرسنل خوب بود در کل نسبت به هزینه ای ک پرداخت میکنین خوبه
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
سلام هتل خوبی بود در حد یک ستاره بودن ولی صبحانه خوب بود اتاق ها تمیز بود .. موقعیت هتل خیلی جای خوبی بود روبروی ارگ بودفقط اگر پرسنل پذیرش خوش اخلاق تر بودن بهتر بود..
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار مناسب برخورد عالی و خوشروئی کارکنان منوی صبحانه مناسب امکانات فیزیکی بسیار عالی
نقاط ضعف:
کیفیت پایین شامپو و صابون نداشتن توالت ایرانی تمیزی متوسط ملافه ها
نقاط قوت:
همه چی عالی بود رسیدگیشون
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت
هتلی عالی با کارکنانی مودب باوقار و دسترسی آسان به نقاط دیدنی و تاریخی
باتوجه به قیمت هتل بسیار هتل تر و تمیزی بود من و دوستم دوشب اونجا بودیم و خیلی بهمون خوش گذشت، مهمترین ویژگی این هتل واقع شدنش کنار ارگ کریمخانه که شب نورپردازی فوق العادیه داره و میشه از فضاش استفاده کرد. همچنین خیابونی که هتل توش قرار گرفته پر از آبمیوه و فالوده و بستنی فروشی که فوق العادن. درکل من به این هتل پنج ستاره میدم شاید بتونم بگم تنها نکته ای که ما رو اذیت کرد سروصدای بیرون هتل بود که اونم احتمالا بخاطر موقعیت اتاق ما بود. شاید اتاقای سمت دیگه اینجوری نباشن .
برخوردکارکنان خوب و عالی
سلام هتلش نسبت به قیمتش بسیار عالی بود چشم اندازش هم نسبت به ارگ کریم خان بسیار خوب بود البته می تونه بهتر هم بشه پیشنهادم اینه که پنجره های عایق صوتی نصب بشه برای اینکه صدای تردد وسائل نقلیه داخل اتاق نیاد از طرفی تشکهای تختها رو از نوع درجه یک طبی بندازن چون بخشی از تشک من گود رفته بود و پیشنهاده بعدی من اینه که برای صبحانه خوردن به جای طبقه هم کف پشت بوم که چشم انداز منحصر به فرد خودشو رو به ارگ داره سایه بان زیبا بزنند و پشت بام را اماده و زیبا و دلنشین و با ابنما و ... زیبا کنند با چندتا کولر ابی یا پنکه تا خاطره دلچسب تری مسافر ها از این هتل بدست بیارن البته کارهای خوب دیگه هم میشه کرد ولی خوب اینا حداقلهاست و هدف ما بهتر شدن اماکن توریستی ما در کشوره موفق باشید
نقاط قوت:
کمک و برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه ساده سروصدای محیط شب هنگام عدم نظافت روزانه
ما ۴ روز اقامت داشتیم ۲ نفر بودیم ولی اتاق ۳ تخت بهمون دادن ، اگه ۲ تخته بود فضا واسمون بزرگتر میشد ولی بازم خوب بود و در کل راضی بودیم از هتل و برخورد پرسنلشون و موقعیت مکانی هتل خوب بود ، بالا شهر نبود اما واسه گردشگری تو شیراز این موقعیت مکانی مناسب بود ، با بازار وکیل ۵ دقیقه پیاده فاصله داشت، میشد نصیرالملک و نارنجستان و زینت الملوک و ارگ کریم خان و پیاده رفت.سرمایش خیلی خوبی داشت اسپلیت. هتل نوساز و خیلی تمیز بود .
متاسفانه سرویس بهداشتی ایرانی موجود نبود. پارکینگ هم موجود نبود.
نظافت و تمیزی ، موقعیت هتل ، گرمایش و کلا با این رنج قیمت همه چیز عالی بود فقط سشوار ببرید
نقاط قوت:
بازسازی هتل موجب شده است هتل در حد دو یا سه ستاره باشد. برخورد خوب کارکنان کیفیت بالای صبحانه مینی بار کامل و متنوع
نقاط ضعف:
شاید فضای اتاق اندکی کوچک به نظر بیاید که برای من مشکلی نبود.
هتل خوبی بود
باسلام از نظر کادر بسیار مجرب حرفه ای و خوش برخورد از لحاظ موقعیت مکانی دسترسی به تمامی ابنیه تاریخی من جمله بازار وکیل و ... از جهت بهداشت بسیار عالی و محیط کاملاَ قابل اطمینان و دلچسب
هتلی عالی از همه ی لحاظ هرچی بگم باز کم گفتم
بهترین هتل بود به نظر من که تا بحال رفته بودم
اتاق نسبتا کوچک ولی امکانات خوب بود.
کاملا مقرون به صرفه در موقعیت مکانی عالی ولی با فضای کوچک اتاق
برخورد کارکنان خیلی خوب، نظافت در حد قابل قبول، پارکینگ ندارد ولی کوچه هتل امن است و پارکینگ عمومی نزدیک هم دارد. پنجره اتاق رو به ارگ بود و نمای شب بسیار زیبایی داشت. با این حدود قیمت مقرون به صرفه است.
در تاریخ 6 اسفند 97 به مدت 4 شب اقامت داشتم. هتل تمیز و خوبی بود. دسترسی به اماکن دیدنی عالی بود. نمای بیرون پنجره اتاق ارگ کریم خان بود. اتاق کوچک بود ولی در کل با توجه به قیمتش هتل خیلی خوبی بود. برخورد پرسنل عالی بود.
برخورد کارکنان و رسپشن هتل خیلی خوب بود فقط هنگام صرف صبحانه باتوجه به محدودیت فضا بعضی کارکنان بسیار به مسافرانی که برای صرف صبحانه می آمدند دقت میکردند که این موضوع در مواردی موجب معذب شدن مهمان برای صرف صبحانه می شد.در بقیه موارد همه چیز خوب بود.
اتاقها خیلی کوچک.تخت نامناسب.کمر درد میگیری.روشویش اینقدر کوچیکه که آب باز میکنی میریزه رویت.صبحانه اش خوب بود .اما میز غذای خوریهاش بچه گانه است اگر قد بلند باشی اذیت میشی
جاش دقیقا طبقه‌بالای بستنی‌فروشی معروف کنار ارگه و از نظر مکانی جای خوبی داره. اتاق‌ها تمیز و مرتب بودند و برخورد کارکنان هتل هم خوب بود. صبحانه تنوع زیادی نداره ولی خوبه. در کل نسبت به هزینه‌ای که می‌کنید خیلی خوبه.
از نظر برخورد پرسنل بسیار مودبانه،سرویس دهی عالی،موقعیت مکانی هتل روبروی ارگ کریم خان و نزدیک بودن به مراکز تاریخی،شب ها کنار هتل موسیقی زنده خیابانی برگزار میشه که عالیه..نظافت اتاق ها بسیار عالی..در کل از هتل بسیار راضی بودیم.نکته منفی ندیدم.
بسیار تمیز و مرتب بود صبحانه متوسط بود
از نظر نظافت و بهداشت درجه یک معایب؛ نداشتن پارکینگ، نداشتن دستشویی ایرانی، سرویس بهداشتی کوچیک، مکان صبحانه خوری خیلی کوچیک، پنجره اتاق ما با اهن پوشیده شده بود دید به بیرون نداشتیم ، یکی از خانمهای پذیرش خوشرو نبود.
این هتل نسبت به همه هتلها در شیراز بهترین جا قرار گرفته روبروی ارگ کریمخان.نزدیک بازار وکیل .شاهچراغ و خیلی جاهای دیگر از لحاظ تمیزی و قیمت هم خیلی خوبه به نظر من یک بار امتحان کنید
اتاقهای تمیز و قیمت مناسب.دسترسی عالی
بسیار هتل تمیز با کارکنان خوش برخورد موقعیت مکانی اونقدر عالی که به محض خروج از هتل روبروی ارگ کریمخان میتونی خوشمزه ترین فالوده بستنی ها رو از شکرریز بخری و نسبت به قیمت مبارزه پیشنهاد میکنم
تمیز، کارکنان مودب و باتوجه. صبحانه‌ی کمی ساده ولی منظم و به موقع. دسترسی خیلی راحت به مراکز مهم تاریخی شهر شیراز. در مجموع تجربه‌ی خوب و مطبوعی بود. در این محدوده‌ی قیمت هتل خیلی خوبیه.
عالی نسبت به قیمت عالی تمیز فقط صبحانه زیاد جالبی نداشی وموقیت مکانی عالی
نقاط قوت:
با سلام دسترسی و موقعیت مکانی این هتل عالی می باشد.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و جای پارک مشکل و ضعف این هتل می باشد
هتل تمیز نسبت به قیمت
كنجكاو بودن يكي از كاركنان
اتاق ما بسيار بسيار تميز و عالى بود ، رفتار پرسنل اصلاً مهمان نوازانه نبود على الخصوص پذيرش صبح كه متاسفانه گويى از ورود مهمان بيزار بود !!! صبحانه از نظركيفى متوسط بود و لابى كوچك و بدون جذابيت خاص ، نكته بسيار مثبت هتل كيوان قيمت مناسب و تميزى عالى اتاق ها است .
از نظر من همه چیز خیلی خوب بود
این هتل رو برای دو شب رزرو کردم. اتاقی که بنده رزرو کردم دو تخته دبل بود اما به بنده اتاق پنج تخته به شماره 112 رو دادند. مزایای هتل: 1. نزدیک بودن به اماکن تاریخی شیراز؛ این هتل درست روبروی ارگ کریمخانی واقع شده، یعنی فاصله هتل تا ارگ حدود 20 متره. فاصله اش با حمام وکیل، بازار وکیل، مسجد وکیل حدود 3 دقیقه اس و نهایتا میتونید با طی کردن 10 دقیقه پیاده روی به حرم شاهچراغ، مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام بروید. 2. اطراف هتل بستنی و فالوده فروشی های زیادی وجود داره که میتونید موقع برگشتن به هتل ازشون خرید کنید و کمی از خستگی هاتون رفع بشه 3. تمیزی هتل خوب بود. 4. برخورد کارکنان هتل خوب و محترمانه بود. معایب هتل: 1.رستوران هتل بسیار کوچک و صبحانه اون خیلی خیلی معمولیه. رستوران هتل یه اتاق کوچک در حدود 15 متره که گنجایش اون حدود 12 تا 15 نفره، در صبح روز اول ساعت 8 صبح برای صرف صبحانه رفتم رستوران که در کنار لابی واقع شده، جا برای نشستن نبود. خدمه هتل به بنده گفتند برید اتاقتون و نیم ساعت بعد بیایید پایین. خلاصه بنده حدود ساعت 9:30 دوباره به رستوران کوچک مراجعه کردم و فقط کره و مربا با چایی صرف کردم. 2. صدای هیاهوی خیابون و اتاق های کناری به راحتی شنیده میشه و این میتونه راحتی شما رو مختل کنه. در کنار هتل، خیابانی واقع شده که خیلی ها برای صرف بستنی با ماشین میان اونجا و باعث ازدحام میشن. پنجره هتل دوجداره نیست و صدای بوق ماشین، موتور و همهمه مردمی که دارن بستنی میخورن میاد داخل اتاق. البته در ساعات پایانی شب صدا خیلی کمتره 3. اتاق ها سشوار نداره در مجموع برای کسی که میخواد شیراز رو بگرده و کمتر داخل هتل بمونه، گزینه بدی نیست. البته قیمت اتاق هم نسبتا خوبه و میشه به جای هتل پنج ستاره از این هتل استفاده کرد. نهایتا صبحانه رو میشه در بوفه های مفصل سایر رستوران ها صرف کرد
نقاط قوت:
تمیزی-نزدیکی به امکان تاریخی-برخورد خوب-
نقاط ضعف:
عدم داشتن وای فای رایگان نداشتن دستشویی ایرانی نداشتن سرویس ناهار و شام
سلام من تاریخ 29 فروردین استفاده کردم و دبل گرفته بودم. بنظرم برای کسی ک میخاد استراحت برای شب داشته باشه خیلی گزینه ی خوبیه. هم تمیز بود هم کارکنانش با اخلاق و محترمانه برخورد میکردند.از لحاظ دسترسی دقیقا 20 متر با ارگ فاصله داره و ویوی خوبی داره اتاقهاش.و 20 قدمی هتل پر از بستنی و فالوده فروشی بود و ب مکانهای تاریخی نزدیکی داشت. بنظرم گزینه خیلی خوبیه برای اقامت.صبحانه هم بنظرم خوب بود. من اگر دوباره بخوام بیام حتما انتخاب میکنم اینجا رو.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کیوان شیراز

مهمانان هتل کیوان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کیوان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کیوان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کیوان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کیوان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.