هتل کریم خان شیراز

شیراز، خیابان رودکی
4.1
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
معرفی هتل کریم خان شیراز
هتل سه ستاره ی کریم خان شیراز در آبان ماه ۱۳۹۲ افتتاح شد. از امتیازات این هتل مجلل و مدرن می‌توان دسترسی آسان به اماکن گردشگری همچون مجموعه زندیه، شاه چراغ، حافظ، سعدی، باغ ارم و مراکزخرید را نام برد. این هتل با ایجاد معماری سنتی در فضایی مدرن و آرام، سفر را برای مهمانان خود لذت بخش و اقامتی راحت را فراهم کرده است. . پذیرش خانم تنها در صورتی انجام می‌گردد که نامه از اماکن داشته باشند و در رابطه با افرادی که برگه ماموریت از شرکت مربوطه داشته باشند نیازی به نامه اماکن نیست.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کریم خان
کریم خان-اتاق دو تخته برای یک نفر
اتاق دو تخته برای یک نفر
تورگردان
178,500 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
178,500
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
178,500
تومان
31 خرداد
جمعه
178,500
تومان
1 تیر
شنبه
178,500
تومان
2 تیر
یکشنبه
178,500
تومان
3 تیر
دوشنبه
178,500
تومان
4 تیر
سه شنبه
178,500
تومان
5 تیر
چهارشنبه
178,500
تومان
6 تیر
پنجشنبه
178,500
تومان
7 تیر
جمعه
178,500
تومان
8 تیر
شنبه
178,500
تومان
جاباما
180,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
31 خرداد
جمعه
180,000
تومان
1 تیر
شنبه
180,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
180,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
180,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
180,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
180,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
180,000
تومان
7 تیر
جمعه
180,000
تومان
8 تیر
شنبه
180,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
31 خرداد
جمعه
180,000
تومان
1 تیر
شنبه
180,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
180,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
180,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
180,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
180,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
180,000
تومان
7 تیر
جمعه
180,000
تومان
8 تیر
شنبه
180,000
تومان
کریم خان-یک تخته
یک تخته
اسنپ تریپ
181,800 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
181,800
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
181,800
تومان
31 خرداد
جمعه
181,800
تومان
1 تیر
شنبه
181,800
تومان
2 تیر
یکشنبه
181,800
تومان
3 تیر
دوشنبه
181,800
تومان
4 تیر
سه شنبه
181,800
تومان
5 تیر
چهارشنبه
181,800
تومان
6 تیر
پنجشنبه
181,800
تومان
7 تیر
جمعه
181,800
تومان
8 تیر
شنبه
181,800
تومان
ایران مارکوپولو
295,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
31 خرداد
جمعه
295,000
تومان
1 تیر
شنبه
295,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
295,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
295,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
295,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
295,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
295,000
تومان
7 تیر
جمعه
295,000
تومان
8 تیر
شنبه
295,000
تومان
کریم خان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
278,500 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
278,500
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
278,500
تومان
31 خرداد
جمعه
278,500
تومان
1 تیر
شنبه
278,500
تومان
2 تیر
یکشنبه
278,500
تومان
3 تیر
دوشنبه
278,500
تومان
4 تیر
سه شنبه
278,500
تومان
5 تیر
چهارشنبه
278,500
تومان
6 تیر
پنجشنبه
278,500
تومان
7 تیر
جمعه
278,500
تومان
8 تیر
شنبه
278,500
تومان
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
31 خرداد
جمعه
280,000
تومان
1 تیر
شنبه
280,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
280,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
280,000
تومان
7 تیر
جمعه
280,000
تومان
8 تیر
شنبه
280,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
31 خرداد
جمعه
280,000
تومان
1 تیر
شنبه
280,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
280,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
280,000
تومان
7 تیر
جمعه
280,000
تومان
8 تیر
شنبه
280,000
تومان
کریم خان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
278,500 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
278,500
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
278,500
تومان
31 خرداد
جمعه
278,500
تومان
1 تیر
شنبه
278,500
تومان
2 تیر
یکشنبه
278,500
تومان
3 تیر
دوشنبه
278,500
تومان
4 تیر
سه شنبه
278,500
تومان
5 تیر
چهارشنبه
278,500
تومان
6 تیر
پنجشنبه
278,500
تومان
7 تیر
جمعه
278,500
تومان
8 تیر
شنبه
278,500
تومان
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
31 خرداد
جمعه
280,000
تومان
1 تیر
شنبه
280,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
280,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
280,000
تومان
7 تیر
جمعه
280,000
تومان
8 تیر
شنبه
280,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
کریم خان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
31 خرداد
جمعه
340,000
تومان
1 تیر
شنبه
340,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
340,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
340,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
340,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
340,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
340,000
تومان
7 تیر
جمعه
340,000
تومان
8 تیر
شنبه
340,000
تومان
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
31 خرداد
جمعه
340,000
تومان
1 تیر
شنبه
340,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
340,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
340,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
340,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
340,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
340,000
تومان
7 تیر
جمعه
340,000
تومان
8 تیر
شنبه
340,000
تومان
ایران مارکوپولو
369,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
369,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
369,000
تومان
31 خرداد
جمعه
369,000
تومان
1 تیر
شنبه
369,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
369,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
369,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
369,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
369,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
369,000
تومان
7 تیر
جمعه
369,000
تومان
8 تیر
شنبه
369,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
337,000
تومان
31 خرداد
جمعه
337,000
تومان
1 تیر
شنبه
337,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
337,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
337,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
337,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
337,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
337,000
تومان
7 تیر
جمعه
337,000
تومان
8 تیر
شنبه
337,000
تومان
کریم خان-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
تورگردان
417,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
417,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
417,000
تومان
31 خرداد
جمعه
417,000
تومان
1 تیر
شنبه
417,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
417,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
417,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
417,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
417,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
417,000
تومان
7 تیر
جمعه
417,000
تومان
8 تیر
شنبه
417,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
31 خرداد
جمعه
420,000
تومان
1 تیر
شنبه
420,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
7 تیر
جمعه
420,000
تومان
8 تیر
شنبه
420,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
31 خرداد
جمعه
420,000
تومان
1 تیر
شنبه
420,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
7 تیر
جمعه
420,000
تومان
8 تیر
شنبه
420,000
تومان
ایران مارکوپولو
429,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
429,000
تومان
31 خرداد
جمعه
429,000
تومان
1 تیر
شنبه
429,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
429,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
429,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
429,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
429,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
429,000
تومان
7 تیر
جمعه
429,000
تومان
8 تیر
شنبه
429,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کریم خان شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
فکس
خدمات بیدارباش
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
سالن بدنسازی رایگان
چایخانه سنتی
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل چمران شیراز
3.6
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 280,000 تومان
هتل یار
از 280,000 تومان
جاباما
از 280,000 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
از 285,600 تومان
علاءالدین
از 305,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 335,000 تومان
property-card-image
هتل پارس شیراز
3.7
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 207,000 تومان
علاءالدین
از 209,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 235,000 تومان
هتل یار
از 235,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
از 237,350 تومان
property-card-image
هتل هما شیراز
3.8
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
اقامت 24
از 312,000 تومان
جاباما
از 312,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 312,000 تومان
علاءالدین
از 312,000 تومان
هتل یار
از 312,000 تومان
اسنپ تریپ
از 315,120 تومان
ایران مارکوپولو
از 340,000 تومان
property-card-image
هتل زندیه شیراز
4.3
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 348,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 360,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل الیزه شیراز
4.1
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران
هتل یار
از 219,000 تومان
اقامت 24
از 219,000 تومان
جاباما
از 219,012 تومان
ایران هتل آنلاین
از 221,000 تومان
اسنپ تریپ
از 221,190 تومان
ایران مارکوپولو
از 309,000 تومان
علاءالدین
از 309,000 تومان
property-card-image
هتل پرسپولیس شیراز
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 250,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 255,000 تومان
اقامت 24
از 255,000 تومان
هتل یار
از 255,000 تومان
جاباما
از 255,000 تومان
علاءالدین
از 259,000 تومان
اسنپ تریپ
از 260,100 تومان
property-card-image
هتل ستارگان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
علاءالدین
از 249,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 259,000 تومان
هتل یار
از 259,000 تومان
جاباما
از 259,000 تومان
اقامت 24
از 259,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 259,000 تومان
اسنپ تریپ
از 264,180 تومان
property-card-image
هتل رویال شیراز
-
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
علاءالدین
از 365,000 تومان
اقامت 24
از 371,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 371,000 تومان
جاباما
از 375,000 تومان
اسنپ تریپ
از 389,550 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسه شیراز
3.5
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 144,000 تومان
اقامت 24
از 145,000 تومان
جاباما
از 145,000 تومان
علاءالدین
از 167,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 241,000 تومان
هتل یار
از 241,000 تومان
property-card-image
هتل امیر کبیر شیراز
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 215,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
اسنپ تریپ
از 217,150 تومان
هتل یار
از 218,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارک سعدی شیراز
3.8
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
هتل یار
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
از 193,800 تومان
علاءالدین
از 269,000 تومان
property-card-image
هتل پارک شیراز
2.9
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 173,000 تومان
اقامت 24
از 173,000 تومان
هتل یار
از 173,000 تومان
علاءالدین
از 175,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 180,000 تومان
اسنپ تریپ
از 181,650 تومان
جاباما
از 185,000 تومان
property-card-image
هتل ارم شیراز
3.3
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
جاباما
از 136,000 تومان
اقامت 24
از 136,000 تومان
اسنپ تریپ
از 138,720 تومان
علاءالدین
از 139,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 226,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل وکیل شیراز
4.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
هتل یار
از 214,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بین الحرمین شیراز
4.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
جاباما
از 206,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 216,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل تالار شیراز
2.7
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
جاباما
از 145,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 145,000 تومان
اسنپ تریپ
از 147,900 تومان
اقامت 24
از 206,000 تومان
هتل یار
از 206,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 217,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان رز ریحان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 268,000 تومان
اقامت 24
از 268,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
مهمانپذیر حیدری شیراز
4.1
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 85,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس شیراز
3.3
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران
علاءالدین
از 155,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 156,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
اسنپ تریپ
از 161,600 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جهان نما شیراز
1.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جام جم شیراز
2.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
هتل یار
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
از 194,250 تومان
اقامت 24
از 294,000 تومان
جاباما
از 375,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان شیراز
3.6
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
اقامت 24
از 205,000 تومان
هتل یار
از 205,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 270,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 275,000 تومان
جاباما
از 350,000 تومان
اسنپ تریپ
از 393,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ارگ شیراز
4
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران
جاباما
از 145,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 145,000 تومان
اقامت 24
از 145,000 تومان
هتل یار
از 145,000 تومان
اسنپ تریپ
از 147,900 تومان
علاءالدین
از 149,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 225,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل کریم خان شیراز

(48 نظر)
به مکانهای تاریخی نزدیک پیاده برین بهتره
من در ماه آبان در این هتل اقامت داشتم و به نظرم همون سه ستاره برای این هتل کافیه و فضای مناسبی داره ولی انتظار کافی شاپ یا رستوران خوبی نداشته باشید کاملا متوسط هست صبحانه خوبی دارن البته در هتل کناری سرو میشه و خوده هتل فاقد رستوران هست
تهویه مطبوع قابل تنظیم کردن نبود و بسیار گرم بود. خواهشمندم این مورد به خاطر نظر مشتری و کنترل مصرف انرژی اصلاح شود.
بد نبود و همه چی خوب بود اما امکانات کمی ضعیف بود.
هتل رستوران نداشت و این باعث میشه بگم رضایت بخش نبود....
موقعیت هتل خوب نبود ولی میشه بگیم که راضی بودیم.
همه چیز خووووب و عااااالی ما هم راضیه راضیییییییی...
از نظر تمیزی و نظافت باید بگم هتل خوبیه ولی غذای خوبی نداره..
اقامت خوبی داشتیم تو این هتل اما رستوران نداشت!!!
همه چیز اوکی و خوب و رضایت بخش بود.
نسبت به قیمتی که پرداخت کردم هتل خوبی بود.
ما رفتیم و از امکانات این هتل راضی بودیم و مشکل خاصی ندیدیم!
هتل خوبی بود فقط کمی کیفیت غذا پایین بود.
سلام برای اخر مهر ماه تو این هتل اقامت داشتم به همراه دختر و همسرم . نصبت به قیمت هتل خوبی بود ، اما رستوران خوبی نداره شاید بخاطر تازه تاسیس بودن رستوران باشه . نوع برخورد پرسنل عالیه . اما شب اخر دخترم خون دماع شد و روی ملحفه هتل ریخت که موقع تصوفیه حساب پول کاور رو ازمون گرفتن که این برای من عجیب بود . البته من از قوانین هتل داری اگاهی ندارم شاید جزو قوانین باشه . ولی هتل بسیار نزدیک به ارگ کریمخان .بازار وکیل . حمام وکیل و در کل مرکز شهر هست و رفت و امد خیلی راحت . در ضمن سرویس بهداشتیه رستوران هم اصلا تمیز نبود و یکدمقدار کم سلیقگی کرده بودن مثل نذاشتن مایع ریز برقی یا جادستمال برای سرویس ایرانی و خشک کن دست که میشد با هزینه کم انجام داد
نقاط قوت:
محیط و دکوراسیون داخلی و حتی نمای هتل فوق العاده است. پرسنل حرفه ای و خوش برخورد.
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل به معنای واقعی کلمه افتضاح بود.
نقاط قوت:
اخلاق بسیار خوب کارمندان. سردیس دهی مناسب به مسافر. برطرف کردن هرگونه نیازهای مسافر. فضاس سنتی و بسیار زیبای هتل و اتاق ها.
نقاط ضعف:
رسیدن صدا از اتاق های مجاور !
خيلي خوب بود رفتار پرسنل مناسب تميز صبحانه متوسط بود نظم هتل خوب بود امكانات خوبي هم داشت در كل خيلي به قيمته
نقاط قوت:
در حد چهار ستاره برخورد نسبتا مناسب اتاق تمیز
نقاط ضعف:
خیابان هتل یک طرفه و شلوغ است پارکینگ ندارد ( ظرفیت ۱۳ ماشین همیشه پر)البته روبروی هتل پارک میشه کرد و امنه.
نقاط قوت:
نسبت به قیمت بسیار ارزش رفتن دارد فضای هتل بسیار زیبا کارمندان خوب
نقاط ضعف:
اگر خواستید برید رستوران، از رستوران هتل مجاور استفاده کنید پارکینگ هتل محدود است
نقاط قوت:
من و همسرم پنجم فروردین وارد هتل شدیم . برخورد پرسنل هتل بسیار خوب بود. هتل و اتاقها طراحی سنتی بسیار زیبا داره . اتاقها خیلی تمیز هستش و خانمی که نظافت اتاقها رو به عهده داشتن بسیار برخورد خوبی داشتن و دائم سوال میکردن که ایا اتاقتون نیاز به نظافت داره یا نه. تو اقامت ۲۴ هتل ۳ ستاره ذکر شده ولی ظاهرا اخیرا ۴ ستاره شده. اینترنت رایگان با سرعت بالا هم در اختیار مهمانان هستش. صبحانه هتل در حد هتل ۴ستاره بد نیست اما میتونه بهتر هم باشه. ما دو روز از رستوران هتل برای صرف نهار استفاده کردیم که پایین تر از حد انتظار بود. در واقع قیمت هاشون به نسبت کیفیت خیلی بالا بود.یک بار هم تو کافی شاپ چایی خوردیم که عالی بود. یعنی تی بگ نبود و چای دم کرده بود که خیلی به ما چسبید. از نظر موقعیت مکانی عالیه . دسترسی هاش خیلی خوبه .در مجموع از هتل بسیار راضی بودیم و اگه دوباره بریم شیراز حتما هتل کریمخان رو انتخاب میکنیم.
نقاط ضعف:
صبحانه هتل میتونه بهتر باشه کیفیت غذای رستوران هم خیلی خوب نیست . به نسبت قیمتها انتظار بیشتری داشتیم
هتل تمیز و خوبی هست، اگر از رنگهای روشن وشاد بیشتری در فضای کلی هتل استفاده بشه، دلبازتر میشود. ولی در کل خوب است.امیدوارم با کیفیت بماند
نقاط قوت:
امکانات خوب پرسنل پاسخگو صبحانه کامل
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
برخورد خوب و بانزاکت پرسنل پذیرش و خدمت محترم و سرعت عمل هنگام سفارش غذا از رستوران و برآورده کردن سایر نیازهای مسافر،همراهی و همکاری کادر محترم پذیرش جهت تسریع در امر حمل و نقل و انجام امور اداری ودر پایان واقعا ازشون راضی ام و شیراز رو یکی به هتل کریمخان ازین به بعد تو ذهنم هک میشه و یکی هم رستوران مجلل صوفی واقع در طبقه فوقانی بازار ستاره خیابان پاسداران۱۰
نقاط ضعف:
هییییییییچ
تجربه بسیار عاالی هم با اسنپ تریپ و هم هتل کریمخان
خیلی عالی بود همه چی خوب بود راضی بودم....
سلام هتل خوب ومناسبیست ولی صبحانه هتل نواقصی داره درصورت برطرف شدن و همچنین یه سری ریزه کاریها داخل اتاقها در کل مطلوب میباشد.......
در کل هتل خوبی است. اما قیمت رستوران هتل و میزان غذایی که پس از سفارش سرو می شود، معقول نیست. قیمت بالا و میزان غذاکم است ، اما در کل معماری و بقیه موارد هتل نمره خوبی را دریافت می کنند....
سفری دلنشین...
هتل زیبا بود فقط صبحانه بنظرم می تونست بهتر باشه وسرو صدا راحت منتقل می شد....
نظافت و رفتار کارکنان خوب بود ولی فضای رستوران برای صرف صبحانه کوچک بود اتاقها هم نسبتا کوچک بودند ولی موقعیت مکانی خیلی خوبی دارد ....
هتل خوبیه
نسبت به پولش هتل خوبيه واقعا. يكم دستشويي اتاق ايراد داشت كه ميگرفت بعضي وقتا. پاركينگش كوچيك بود و بعضي وقتا جات نميشد بايد ماشينو ميذاشتي تو خيابون. بقيه چيزاش خوب بود.ممنون از اسنپ تيريپ
همه چی خوب ،استخر قسمت جکوزی ابش دماش زیاد بوده،برای بچه ها قسمت مجزا و کم عمق نداره اما در مجموع استخرش و فضاش عالی هستش صبحانه میتواند بهتر باشد ...
به طور کل خیلی خوب بود و مشکل خاصی دیده نشد.
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
صبحانه نسبت به قبل ضعیف تر شده بود، نظافت خوب و برخورد کارکنان مناسب...
فضای هتل عالی فقط کمی کم نور، پرسنل حرفه ای، کیفیت غذا خوب، استخر کوچک اما بسیار باصفا، فقط پارکینگ کوچک و شیب دار....
خیلی محترم هستن...
فوق العاده هتل خوب و عالی ای بود،همه چیز درجه یک بود طراحی فوق العاده خوب بود و کیفیت غذای رستوران بی نظیر بود برخورد کارکنان هم بسیار مودبانه و حرفه ای بود.
رفتار پرسنل حرفه اي ومحترمانه بود اتاق ما بسيار كوچك بود ونظافت ضعيف داشت...
اولا من این هتل رو توصیه میکنم و دوما اینکه نسبت به هزینه ای که پرداخت میکنین عالیه توی موقعیت خوبی قرار داره و چندتا از اماکن تاریخی و توریستی رو میتونین بصورت پیاده بازدید کنین اما نور اتاق ها مناسب نیس و فضایی که برای اتاق دو تخته بود کم بود به نظرم متاسفانه اتاق ما نزدیک آسانسور بود و از حیث سر و صدای بقیه خیلی اذیت شدیم استخر و سونا هم داشت اما ما استفاده نکردیم توریست خارجی هم به این هتل رفت و آمد داره و این یعنی هتل معتبریه هتل زیبایی هم هست در ضمن
نقاط قوت:
پرسنل محترم و خوش برخورد صبحانه خوب
نقاط ضعف:
انتقال راحت صدای بین اتاقها و راهرو ها
نقاط قوت:
پرسنل محترم و خوش برخورد صبحانه خوب
نقاط ضعف:
انتقال راحت صدای بین اتاقها و راهرو ها
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ در مواقع شلوغی هتل
بنده از این هتل در اسفند 97 استفاده کردم واقعا هتل خوبی بود استخر و سونا خوبی داشت منو های صبحانه خوب بود و قابل قبول بود.اما یه مقدار داخل راه رو ها صدا میامد و از سرویس دستشویی اتاق کنار هم صدای صحبت کردن منتقل میشد.در کل با توجه به قیمت ارزندگی دارد
نقاط قوت:
از نظر صبحانه و نظافت بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل خیلی خشک بود و بدون حس خوب
از هر نظر عالی بود فقط داخل نظرات خونده بودم که صبحانه داخل هتل مجاور سرو میشه که اینجور نبود و داخل هتل با تنوع قابل قبولی سرو شد
ما تعطیلات عید فطر 98 در این هتل اقامت داشتیم به نظرم خیلی هتل خوب و تمیزی هست ، کیفیت صبحانه و برخورد کارکنان هتل هم خوب بود و بزرگترین مزیتش نزدیکی به مجموعه ارگ کریم خانی و بازار و وکیل و حمام وکیل بود که باعث میشد شبا قدم زنان میرفتیم و تا دیر وقت همونورا قدم میزدیم . تنها بدشانسی ما بچه های پر سرو صدا اتاق بغلی بودن که اذیت شدیم و این هم به هتل ربطی نداشت و بدشانسی ما بود.در کل توصیه میکنم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.