هتل آپارتمان جام جم شیراز

شيراز، خیابان کریم خان زند، خیابان رودکی، خیابان ایزدی
2.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان جام جم شیراز
هتل آپارتمان سه ستاره جام جم در مرکز شهر تاریخی شیراز قرار دارد. هتل جام جم در قسمت مرکزی شهر، میان بازار، مراکز تجاری سیاحتی و بانک ها قراردارد به طوری که فاصله کمی با مرکز شهر شیراز، باغ ارم، حافظیه و مجموعه زندیه (شامل بازار وکیل، حمام وکیل، باغ نظر، ارگ کریم خان، سرای مشیر و مسجد وکیل) دارد. این مجموعه با بهترین امکانات و خدمات به روز، سفری لذت بخش را برای مهمانان فراهم می نماید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان جام جم
جام جم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
185,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
31 خرداد
جمعه
185,000
تومان
1 تیر
شنبه
185,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
185,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
185,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
185,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
185,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
185,000
تومان
7 تیر
جمعه
185,000
تومان
8 تیر
شنبه
185,000
تومان
اسنپ تریپ
194,250 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
194,250
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
194,250
تومان
31 خرداد
جمعه
194,250
تومان
1 تیر
شنبه
194,250
تومان
2 تیر
یکشنبه
194,250
تومان
3 تیر
دوشنبه
194,250
تومان
4 تیر
سه شنبه
194,250
تومان
5 تیر
چهارشنبه
194,250
تومان
6 تیر
پنجشنبه
194,250
تومان
7 تیر
جمعه
194,250
تومان
8 تیر
شنبه
194,250
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جام جم-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
294,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
294,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
294,000
تومان
31 خرداد
جمعه
294,000
تومان
1 تیر
شنبه
294,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
294,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
294,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
294,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
294,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
294,000
تومان
7 تیر
جمعه
294,000
تومان
8 تیر
شنبه
294,000
تومان
هتل یار
294,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
294,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
294,000
تومان
31 خرداد
جمعه
294,000
تومان
1 تیر
شنبه
294,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
294,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
294,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
294,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
294,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
294,000
تومان
7 تیر
جمعه
294,000
تومان
8 تیر
شنبه
294,000
تومان
تورگردان
303,400 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
303,400
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
303,400
تومان
31 خرداد
جمعه
303,400
تومان
1 تیر
شنبه
303,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
303,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
303,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
303,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
303,400
تومان
6 تیر
پنجشنبه
303,400
تومان
7 تیر
جمعه
303,400
تومان
8 تیر
شنبه
303,400
تومان
اسنپ تریپ
308,700 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
308,700
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
308,700
تومان
31 خرداد
جمعه
308,700
تومان
1 تیر
شنبه
308,700
تومان
2 تیر
یکشنبه
308,700
تومان
3 تیر
دوشنبه
308,700
تومان
4 تیر
سه شنبه
308,700
تومان
5 تیر
چهارشنبه
308,700
تومان
6 تیر
پنجشنبه
308,700
تومان
7 تیر
جمعه
308,700
تومان
8 تیر
شنبه
308,700
تومان
جاباما
375,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
31 خرداد
جمعه
375,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جام جم-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
294,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
294,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
294,000
تومان
31 خرداد
جمعه
294,000
تومان
1 تیر
شنبه
294,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
294,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
294,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
294,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
294,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
294,000
تومان
7 تیر
جمعه
294,000
تومان
8 تیر
شنبه
294,000
تومان
تورگردان
303,400 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
303,400
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
303,400
تومان
31 خرداد
جمعه
303,400
تومان
1 تیر
شنبه
303,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
303,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
303,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
303,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
303,400
تومان
6 تیر
پنجشنبه
303,400
تومان
7 تیر
جمعه
303,400
تومان
8 تیر
شنبه
303,400
تومان
اسنپ تریپ
308,700 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
308,700
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
308,700
تومان
31 خرداد
جمعه
308,700
تومان
1 تیر
شنبه
308,700
تومان
2 تیر
یکشنبه
308,700
تومان
3 تیر
دوشنبه
308,700
تومان
4 تیر
سه شنبه
308,700
تومان
5 تیر
چهارشنبه
308,700
تومان
6 تیر
پنجشنبه
308,700
تومان
7 تیر
جمعه
308,700
تومان
8 تیر
شنبه
308,700
تومان
جام جم-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
هتل یار
555,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
555,000
تومان
31 خرداد
جمعه
555,000
تومان
1 تیر
شنبه
555,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
555,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
555,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
555,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
555,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
555,000
تومان
7 تیر
جمعه
555,000
تومان
8 تیر
شنبه
555,000
تومان
اسنپ تریپ
582,750 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
582,750
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
582,750
تومان
31 خرداد
جمعه
582,750
تومان
1 تیر
شنبه
582,750
تومان
2 تیر
یکشنبه
582,750
تومان
3 تیر
دوشنبه
582,750
تومان
4 تیر
سه شنبه
582,750
تومان
5 تیر
چهارشنبه
582,750
تومان
6 تیر
پنجشنبه
582,750
تومان
7 تیر
جمعه
582,750
تومان
8 تیر
شنبه
582,750
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جام جم-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
هتل یار
632,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
632,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
632,000
تومان
31 خرداد
جمعه
632,000
تومان
1 تیر
شنبه
632,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
632,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
632,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
632,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
632,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
632,000
تومان
7 تیر
جمعه
632,000
تومان
8 تیر
شنبه
632,000
تومان
اقامت 24
632,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
632,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
632,000
تومان
31 خرداد
جمعه
632,000
تومان
1 تیر
شنبه
632,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
632,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
632,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
632,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
632,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
632,000
تومان
7 تیر
جمعه
632,000
تومان
8 تیر
شنبه
632,000
تومان
تورگردان
639,600 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
639,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
639,600
تومان
31 خرداد
جمعه
639,600
تومان
1 تیر
شنبه
639,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
639,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
639,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
639,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
639,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
639,600
تومان
7 تیر
جمعه
639,600
تومان
8 تیر
شنبه
639,600
تومان
اسنپ تریپ
663,600 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
663,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
663,600
تومان
31 خرداد
جمعه
663,600
تومان
1 تیر
شنبه
663,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
663,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
663,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
663,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
663,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
663,600
تومان
7 تیر
جمعه
663,600
تومان
8 تیر
شنبه
663,600
تومان
جاباما
775,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
31 خرداد
جمعه
775,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جام جم-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
تورگردان
637,600 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
637,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
637,600
تومان
31 خرداد
جمعه
637,600
تومان
1 تیر
شنبه
637,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
637,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
637,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
637,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
637,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
637,600
تومان
7 تیر
جمعه
637,600
تومان
8 تیر
شنبه
637,600
تومان
اقامت 24
640,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
31 خرداد
جمعه
640,000
تومان
1 تیر
شنبه
640,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
640,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
640,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
640,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
640,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
640,000
تومان
7 تیر
جمعه
640,000
تومان
8 تیر
شنبه
640,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جام جم-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
تورگردان
713,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
713,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
713,000
تومان
31 خرداد
جمعه
713,000
تومان
1 تیر
شنبه
713,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
713,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
713,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
713,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
713,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
713,000
تومان
7 تیر
جمعه
713,000
تومان
8 تیر
شنبه
713,000
تومان
اقامت 24
720,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
720,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
720,000
تومان
31 خرداد
جمعه
720,000
تومان
1 تیر
شنبه
720,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
720,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
720,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
720,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
720,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
720,000
تومان
7 تیر
جمعه
720,000
تومان
8 تیر
شنبه
720,000
تومان
اسنپ تریپ
997,500 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
997,500
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
997,500
تومان
31 خرداد
جمعه
997,500
تومان
1 تیر
شنبه
997,500
تومان
2 تیر
یکشنبه
997,500
تومان
3 تیر
دوشنبه
997,500
تومان
4 تیر
سه شنبه
997,500
تومان
5 تیر
چهارشنبه
997,500
تومان
6 تیر
پنجشنبه
997,500
تومان
7 تیر
جمعه
997,500
تومان
8 تیر
شنبه
997,500
تومان
جام جم-سوئیت رویال دو خوابه چهارنفره
سوئیت رویال دو خوابه چهارنفره
تورگردان
949,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
949,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
949,100
تومان
31 خرداد
جمعه
949,100
تومان
1 تیر
شنبه
949,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
949,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
949,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
949,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
949,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
949,100
تومان
7 تیر
جمعه
949,100
تومان
8 تیر
شنبه
949,100
تومان
هتل یار
950,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
950,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
950,000
تومان
31 خرداد
جمعه
950,000
تومان
1 تیر
شنبه
950,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
950,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
950,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
950,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
950,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
950,000
تومان
7 تیر
جمعه
950,000
تومان
8 تیر
شنبه
950,000
تومان
اقامت 24
950,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
950,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
950,000
تومان
31 خرداد
جمعه
950,000
تومان
1 تیر
شنبه
950,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
950,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
950,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
950,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
950,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
950,000
تومان
7 تیر
جمعه
950,000
تومان
8 تیر
شنبه
950,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان جام جم شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سالن آمفی تئاتر
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
روم سرویس
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
پارکینگ سرپوشیده
لابی
چایخانه سنتی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل چمران شیراز
3.6
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
جاباما
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 280,000 تومان
هتل یار
از 280,000 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
از 285,600 تومان
علاءالدین
از 305,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 335,000 تومان
property-card-image
هتل پارس شیراز
3.7
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 207,000 تومان
علاءالدین
از 209,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 235,000 تومان
هتل یار
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
از 237,350 تومان
property-card-image
هتل هما شیراز
3.8
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
جاباما
از 312,000 تومان
علاءالدین
از 312,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 312,000 تومان
هتل یار
از 312,000 تومان
اقامت 24
از 312,000 تومان
اسنپ تریپ
از 315,120 تومان
ایران مارکوپولو
از 340,000 تومان
property-card-image
هتل زندیه شیراز
4.3
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 348,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 360,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل الیزه شیراز
4.1
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران
اقامت 24
از 219,000 تومان
هتل یار
از 219,000 تومان
جاباما
از 219,012 تومان
ایران هتل آنلاین
از 221,000 تومان
اسنپ تریپ
از 221,190 تومان
علاءالدین
از 309,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 309,000 تومان
property-card-image
هتل پرسپولیس شیراز
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 250,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 255,000 تومان
جاباما
از 255,000 تومان
هتل یار
از 255,000 تومان
اقامت 24
از 255,000 تومان
علاءالدین
از 259,000 تومان
اسنپ تریپ
از 260,100 تومان
property-card-image
هتل ستارگان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
علاءالدین
از 249,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 259,000 تومان
هتل یار
از 259,000 تومان
اقامت 24
از 259,000 تومان
جاباما
از 259,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 259,000 تومان
اسنپ تریپ
از 264,180 تومان
property-card-image
هتل رویال شیراز
-
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
علاءالدین
از 365,000 تومان
اقامت 24
از 371,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 371,000 تومان
جاباما
از 375,000 تومان
اسنپ تریپ
از 389,550 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسه شیراز
3.5
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 144,000 تومان
اقامت 24
از 145,000 تومان
جاباما
از 145,000 تومان
علاءالدین
از 167,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 241,000 تومان
هتل یار
از 241,000 تومان
property-card-image
هتل امیر کبیر شیراز
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 215,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
اسنپ تریپ
از 217,150 تومان
هتل یار
از 218,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارک سعدی شیراز
3.8
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
هتل یار
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
از 193,800 تومان
علاءالدین
از 269,000 تومان
property-card-image
هتل پارک شیراز
2.9
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 173,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 173,000 تومان
هتل یار
از 173,000 تومان
علاءالدین
از 175,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 180,000 تومان
اسنپ تریپ
از 181,650 تومان
جاباما
از 185,000 تومان
property-card-image
هتل ارم شیراز
3.3
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
جاباما
از 136,000 تومان
اقامت 24
از 136,000 تومان
اسنپ تریپ
از 138,720 تومان
علاءالدین
از 139,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 226,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل وکیل شیراز
4.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
هتل یار
از 214,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بین الحرمین شیراز
4.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
جاباما
از 206,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 216,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل تالار شیراز
2.7
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
جاباما
از 145,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 145,000 تومان
اسنپ تریپ
از 147,900 تومان
هتل یار
از 206,000 تومان
اقامت 24
از 206,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 217,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان رز ریحان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 268,000 تومان
اقامت 24
از 268,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
مهمانپذیر حیدری شیراز
4.1
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 85,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس شیراز
3.3
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران
علاءالدین
از 155,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 156,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
اسنپ تریپ
از 161,600 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جهان نما شیراز
1.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کریم خان شیراز
4.1
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
جاباما
از 180,000 تومان
اسنپ تریپ
از 181,800 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 295,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان شیراز
3.6
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
هتل یار
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 205,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 270,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 275,000 تومان
جاباما
از 350,000 تومان
اسنپ تریپ
از 393,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ارگ شیراز
4
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران
هتل یار
از 145,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 145,000 تومان
جاباما
از 145,000 تومان
اقامت 24
از 145,000 تومان
اسنپ تریپ
از 147,900 تومان
علاءالدین
از 149,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 225,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان جام جم شیراز

(21 نظر)
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
رستوران ضعیف
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
من اردی بهشت ماه به این هتل رفتم. نظافت اتاق ها نسبتا خوب بود. شیر حمام خراب بود. قفل درب ورودی اتاقمون خراب بود و کارت کار نمیکرد و طی سه روز اقامتمون و حداقل ده بار تذکر بلاخره درستش کردند. خیلی بی توجه بودند پرسنلشون. بدترین مورد وضعیت رستوران هتل بود. صبحانه به شدت بی کیفیت. قاشق و چنگال ها همینطوری روی هم ریخته بودند، هر کدوم یه شکل!!! پرده های رستوران بوی خاک میداد و کاملا پاره شده بود. حتی برای گرفتن نان کلی باید منتظر میشدیم. سرویس دهی نامناسب و ضعیف. رزروشن هم مدام اصرار میکرد که این هتل 4 ستاره است! توصیه نمی کنم.
اصلا درحد هتل چهار ستاره نبود در حد هتل دو ستاره
بدترین هتل چهار ستاره ای تا بحال دیده ام. به هیچ عنوان توصیه نمیکنم.
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
نزدیک ارگ کریمخانی بود
سلام من متاسفانه ۴ شب این هتل اقامت داشتم ولی هتل افتضاحیه هتل در حد یک ستاره صبحانه افتضاح نظافت وجود ندارد بر خورد پرسنل در حد صفر به هیچ وجه به کسی توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان
نقاط ضعف:
نبودن اینترنت در اتاق
نقاط قوت:
مکان عالی صبحانه عالی
نقاط ضعف:
اتاقها از مد افتاده و بسیار قدیمی دکور اتاق بسیا از مد افتاده
نقاط قوت:
برخورد خوب برخي از پرسنل
نقاط ضعف:
كافي شاپ تعطيل سرو و صداي زياد راهرو ها غذا و رستوران بسيار ضعيف حدود ١٥ دقيقه نشسته بودم و كسي نبود كهرسفارش بگيرد در حقيقت كلاً كسي نبود !!!!
نقاط قوت:
برخورد کارکنان مودبانه و دوستانه بود
نقاط ضعف:
سیستم آب هتل اصلا مناسب نبود بطوریکه در اتاقها ما به آب سرد دسترسی نداشتیم و از لوله آب سرد آب گرم بیرون می آمد. چندین بار هم تذکر دادیم نتوانستند مشکل را رفع کنند. مشکل سیستمی بود نه موقتی.
نقاط قوت:
سلام مرکز شهر بودش تنها مزیت بود
نقاط ضعف:
هیچ گونه مزایایی دیگر در هتل(مسافرخانه ) ندیدم اطاق کثیف ، صبحانه کم و معمولی و به نظرم به یک مسافرخانه خوب بیشتر شباهت داشت تا به یک هتل
نقاط قوت:
برخورد پرسنل مناسب بود. تميز بودن اتاقها .
نقاط ضعف:
صبحانه نسبتا ضعيف بود پيشنهاد ميشود از تنوع بيشتر استفاده شود مانند قرار دادن ميوه و تنوع در نان و قرار دادن بعضي از دسر ها . الان دقيقا حضور ذهن ندارم ولي درصورتي كه انترنت wifi نداشت بصورت رايگان در اختيار مسافران قرار گيرد.
نقاط قوت:
- اتاق‌های هتل بزرگ هستند اما به نظرم بزرگ بودنشون بی‌خودیه
نقاط ضعف:
چند تا نکته هست که لازمه بدونید. - در ورودی هتل پله زیاد داره که اگر مثل ما وسیله دارید اذیت می‌شید - محیط هتل به نسبت قدیمیه - جکوزی داره داخل حمام اما قطعش کردن - نسبت به قیمتی که داره به نظر من نمی ارزه ما 5 روز شیراز بودیم از این 5 روز 3 روز هتل ساسان بودیم انصافا خیلی دنج تر و مناسب تر بود.
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداشت.
نقاط ضعف:
قیمت بالا در مقایسه با امکانات و تجهیزات اتاق و هتل. رنگ دیوارها نامناسب. اتاق تاریک و دلگیر. اتاق ها بسیار کثیف. کیفیت و قیمت غذای رستوران هتل در مقایسه با قیمت آن بسیار پایین بود. رومیزی رستوران بسیار کثیف بود که با منت نسبت به تعویض آن اقدام کردند. در نهایت خاطره خوبی از هتلی که ادعای چهار ستاره بودن داشت نداشتیم. و هرگز این هتل را به کسی توضیه نخواهم کرد و دیگر به این هتل نخواهم رفت.
نقاط قوت:
برخورد خوب پذیرش - آرامش درهتل
نقاط ضعف:
چیدمان اتاق که از فضا بنحو مطلوب استفاده نشده بود. نظافت رختخواب و ملحفه ها
یک شب این هتل رو رزرو کردیم اصلا و ابدا در حد چهار ستاره نیس دو‌ستاره میتونه کافی باشه توالت فرنگی چسبیده به دیوار اصلا قابل استفاده نیس پارکینگ جا نداشته باشه ارجاع میدن به پارکینگ عمومی که اصلا قابل قبول نیس توصیه نمیکنم تخت ها و وسایل قدیمی و در حد سمساری میباشد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.