هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
4.1
امتیاز کاربران
90
نظرات کاربران
معرفی هتل الیزه شیراز
هتل چهار ستاره الیزه شیراز در منطقه معالی آباد در شمال غربی شهر جایی که بافت تجاری و مسکونی و شهرسازی مدرن منطقه، مکان هتل را تبدیل به موقعیتی خاص کرده بنا شده است. دسترسی آسان به مراکز تجاری از بهترین برندهای دنیا و همچنین دسترسی به مرکز شهر شیراز و بافت قدیمی آن ظرف مدت ۱۵ دقیقه از ویژگی های بارز هتل الیزه شیراز می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل الیزه
الیزه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
278,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
278,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
278,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
252,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
252,000
تومان
3 آبان
جمعه
252,000
تومان
4 آبان
شنبه
252,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
252,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
252,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
252,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
252,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
252,000
تومان
ایران مارکوپولو
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
252,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
252,000
تومان
3 آبان
جمعه
252,000
تومان
4 آبان
شنبه
252,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
252,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
252,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
252,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
252,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
252,000
تومان
علاءالدین
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
252,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
252,000
تومان
3 آبان
جمعه
252,000
تومان
4 آبان
شنبه
252,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
252,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
252,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
252,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
252,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
252,000
تومان
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
252,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
252,000
تومان
3 آبان
جمعه
252,000
تومان
4 آبان
شنبه
252,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
252,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
252,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
252,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
252,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
252,000
تومان
ایران هتل آنلاین
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
253,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
253,000
تومان
3 آبان
جمعه
253,000
تومان
4 آبان
شنبه
253,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
253,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
253,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
253,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
253,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
253,000
تومان
اسنپ تریپ
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
252,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
252,000
تومان
3 آبان
جمعه
252,000
تومان
4 آبان
شنبه
252,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
252,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
252,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
252,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
252,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
252,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
252,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
252,000
تومان
3 آبان
جمعه
252,000
تومان
4 آبان
شنبه
252,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
252,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
252,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
252,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
252,000
تومان
الیزه-سوئیت جونیور یکخوابه سه نفره(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت جونیور یکخوابه سه نفره(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
ایران مارکوپولو
727,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
727,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
727,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
605,000
تومان
3 آبان
جمعه
605,000
تومان
4 آبان
شنبه
605,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
605,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
605,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
605,000
تومان
اقامت 24
727,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
727,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
727,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
607,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
607,000
تومان
3 آبان
جمعه
607,000
تومان
4 آبان
شنبه
607,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
607,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
607,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
607,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
607,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
607,000
تومان
ایران هتل آنلاین
727,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
727,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
727,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
607,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
607,000
تومان
3 آبان
جمعه
607,000
تومان
4 آبان
شنبه
607,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
607,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
607,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
607,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
607,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
607,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
727,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
606,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
606,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
606,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
606,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
606,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
606,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الیزه-سوئیت یکخوابه سه نفره VIP(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه سه نفره VIP(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
علاءالدین
725,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
725,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
725,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
605,000
تومان
3 آبان
جمعه
605,000
تومان
4 آبان
شنبه
605,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
605,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
605,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
605,000
تومان
ایران مارکوپولو
727,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
727,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
727,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
606,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
606,000
تومان
3 آبان
جمعه
606,000
تومان
4 آبان
شنبه
606,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
606,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
606,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
606,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
606,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
606,000
تومان
اقامت 24
727,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
727,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
727,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
606,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
606,000
تومان
3 آبان
جمعه
606,000
تومان
4 آبان
شنبه
606,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
606,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
606,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
606,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
606,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
606,000
تومان
ایران هتل آنلاین
727,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
727,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
727,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
607,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
607,000
تومان
3 آبان
جمعه
607,000
تومان
4 آبان
شنبه
607,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
607,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
607,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
607,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
607,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
607,000
تومان
جاباما
727,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
727,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
727,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
606,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
606,000
تومان
3 آبان
جمعه
606,000
تومان
4 آبان
شنبه
606,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
606,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
606,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
606,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
606,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
727,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
606,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
606,000
تومان
3 آبان
جمعه
606,000
تومان
4 آبان
شنبه
606,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
606,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
606,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
606,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
606,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
606,000
تومان
الیزه-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
429,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
429,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
3 آبان
جمعه
363,000
تومان
4 آبان
شنبه
363,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
363,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
363,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
363,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
اقامت 24
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
431,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
431,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
3 آبان
جمعه
363,000
تومان
4 آبان
شنبه
363,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
363,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
363,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
363,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
جاباما
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
431,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
431,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
3 آبان
جمعه
363,000
تومان
4 آبان
شنبه
363,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
363,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
363,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
اسنپ تریپ
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
431,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
431,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
3 آبان
جمعه
363,000
تومان
4 آبان
شنبه
363,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
363,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
363,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
363,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
ایران هتل آنلاین
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
431,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
431,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
364,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
364,000
تومان
3 آبان
جمعه
364,000
تومان
4 آبان
شنبه
364,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
364,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
364,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
364,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
364,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
364,000
تومان
الیزه-اتاق دو تخته کوئین
اتاق دو تخته کوئین
اقامت 24
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
431,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
431,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
3 آبان
جمعه
363,000
تومان
4 آبان
شنبه
363,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
363,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
363,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
363,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
الیزه-دو تخته دابل
دو تخته دابل
ای‌گردش
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
429,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
429,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
3 آبان
جمعه
363,000
تومان
4 آبان
شنبه
363,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
363,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
363,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
363,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
علاءالدین
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
431,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
431,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
3 آبان
جمعه
363,000
تومان
4 آبان
شنبه
363,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
363,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
363,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
363,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
اسنپ تریپ
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
431,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
431,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
3 آبان
جمعه
363,000
تومان
4 آبان
شنبه
363,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
363,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
363,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
363,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
ایران هتل آنلاین
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
431,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
431,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
364,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
364,000
تومان
3 آبان
جمعه
364,000
تومان
4 آبان
شنبه
364,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
364,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
364,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
364,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
364,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
364,000
تومان
جاباما
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
431,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
431,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
3 آبان
جمعه
363,000
تومان
4 آبان
شنبه
363,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
363,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
363,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
363,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
363,000
تومان
الیزه-دو تخته+سرویس اضافه
دو تخته+سرویس اضافه
علاءالدین
569,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
569,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
569,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
495,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
495,000
تومان
3 آبان
جمعه
495,000
تومان
4 آبان
شنبه
495,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
495,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
495,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
495,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
495,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
495,000
تومان
الیزه-اتاق کانکت چهار تخته
اتاق کانکت چهار تخته
اقامت 24
861,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
861,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
861,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
726,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
726,000
تومان
3 آبان
جمعه
726,000
تومان
4 آبان
شنبه
726,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
726,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
726,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
726,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
726,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
726,000
تومان
جاباما
861,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
861,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
861,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
726,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
726,000
تومان
3 آبان
جمعه
726,000
تومان
4 آبان
شنبه
726,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
726,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
726,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
726,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
726,000
تومان
ایران هتل آنلاین
861,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
861,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
861,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
728,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
728,000
تومان
3 آبان
جمعه
728,000
تومان
4 آبان
شنبه
728,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
728,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
728,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
728,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
728,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
728,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل الیزه شیراز

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
دستگاه بازی
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
صرافی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
تلفن
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
رستوران ایرانی
ویلچر
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
کافی‌نت
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فضای بازی کودکان غیررایگان
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
خدمات برای معلولین
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
کپسول آتشنشانی در راهرو
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل الیزه شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الیزه شیراز

(90 نظر)
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
عالی بود و تجربه اقامت در این هتل را به همه توصیه میکنم
هتل الیزه در محله ای خوب و بدور از شلوغی و ترافیک شهر بنا شده و دارای محیطی آرام ، تمیز و با کارکنانی خوشرو و قیمتی مناسب برای خانواده هایی که قصد سفر به شیراز را دارند این هتل را پیشنهاد میکنم . و جهت هر چه بهتر شدن و بالا بردن خدمات برای مهمانان چند پیشنهاد نیز به مدیریت هتل ارائه گردید .
نقاط قوت:
برخورد عالی تمیزی و شیک بودن آرامش و نظم
نقاط ضعف:
تنوع غذاهای صبحانه نا امید کننده بود.
هتل بسیار خوبی بود برخورد پرسنل حرفه ای محیط خوب و تمیز امکانات خیلی خوب صبحانه عالی
نظافت هتل عالي هست و كلا نو هست همه چيز، صبحانه بسيار خوب و در كل نسبت به قيمت فوق العاده هست. فقط از مركز شهر به نسبت دور هست كه اگر ترافيك نباشه مشكلي نيست.
هتل تميز و خوبي بود محل هتل جاي دنج و آرامي بود پرسنل كار آزموده و مهرباني داشت قيمت اش هم مناسب بود صبحانه خوبي داشت در رنج هتل هاي پنج ستاره بود با تشكر از مديريت محترم هتل اليزه و همچنين ممنونم از سايت رزرو ايران هتل
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
با اینکه بچه ۵ساله ما روی زمین میخوابید و به تخت عادت نداشت و ما برای خودمان دو تخت رزرو کردیم که مناسفانه به دور از انتظار بهای نیم بهای کودک را گرفتند
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
مرتب بودن، پاركينگ عالي ، برخورد خوب ، غذاهاي با كيفيت
نقاط ضعف:
ندارد
عالی بود
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب پرستل هتل
نقاط ضعف:
هیچی
نرخ غذاى رستوران هتل بالا بود. بيشتر از آرامش و تميزو مرتب بودن آن لذت بردم.
هتل خيلى تميز هست تمام وسايل نو و از تميزى برق ميزنه.اتاق ها شيكه و طراحى وسايل نسبت ب هتلهاى ٥ستاره شيراز ك معروف هستن ،مدرن تر و قشنگتره.ملحفه ها بوى پاكيزگى ميده.من وسواس دارم ولى راحت از وسايل استفاده كردم .
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم از همه لحاظ
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود.موقعیت مکانی هتل فوق العادست.رستوران عالی داره...تنوع صبحانه کاملا قابل قبوله.پرسنل خیلی خوش برخورد و دوستانه بودن که البته مردم شیراز همه گشاده رو هستن...
نقاط ضعف:
یکی از نکات منفیش این بود که اگر زودتر میرسیدی باید دقیق تا سر ساعت ۲ صبر میکردی واسه تحویل اتاق.
مشکل بزرگی با پارکینگ داشتیم. وقتی برای هتل آب میارن نه میشه از هتل بیرون اومد نه رفت داخل پارکینگ. از ساعت ۱۲ تا ۱ شب منتظر موندیم تا تانکر خالی شه و ما بتونیم ماشین رو‌ پارک کنیم. حتی عذر خواخی هم نکردن
خیلی خوب
نقاط قوت:
خیلی راضیم از هتل همیشه از همین هتل استفاده میکنیم
نقاط ضعف:
نداره
از هر نظر عالی
استخر هزینه دارد ،هتل خوبی هست فقط دور هستش
کارکنان هتل بسیار مودب بودند،استفاده از استخر هتل شامل هزینه جدا بود و من از این بابت خیلی تعجب کردم،صبحانه خوب ولی خیلی کم تنوع بود.
برخورد کارکنان عالی و بی نظیر بود
میزبان شایسته
اتاق ها تمیز است ولی ویو اتاق یه روی دیوار است بدون نور و کیفیت غذا رستوران بد
كاركنان مودب و آموزش ديده و رستوران بسيار عالي و اين هتل جهت سفرهاي كاري و صنعتي توصيه مي گردد
نقاط قوت:
برخورد عالي رفتار حرفه اي محيط باكلاس و شيك اتاق هاي تميز صبحانه خوب در كل دفه ي بعد بخوام شيراز هتل بگيرم حتما اليزه رو انتخاب ميكنم!
نقاط ضعف:
در كل نكته ي منفي اي نداشت اما در حد پيشنهاد: تنوع و تغيير كردن منوي صبحانه در هر روز ميتونست بيشتر باشه
هتلی پاکیزه در فضایی آرام
رستوران و برخورد كاركنان عالي بود ولي به دليل دوري از مركز شهر و مراكز تاريخي به اجبار هزينه و زمان زيادي اتلاف مي گردد. صرفا هتل براي مسافرتهاي تجاري و صنعتي مناسب است.
اتاقها کوچک بود و کارمندان هتل بسیار خونگرم بودند و از هیچ تلاشی برای خوش گذشتن به مهمانهای هتل کوتاهی نمی کردند.
هتل پنج ستاره ای هست که واقعا جای تقدیر و سپاس دارد از مدیریت نوساز وخوب بود سوییت ها بزرگ وخوب بودند رستورانش غذاهای ایرانی خوب داشت و نزدیک به مراکز دیدنی بود
هتل تميز وخوبي بودش فقط لطفا واسه سوييت ها نزنين اشبزخونه كه اصلا داراي اشپزخونه نبودش فقط يه سينك روشويي داشت وبس... تخت اضافه هم افتضاح بودش نميشد روش خابيد .نسبت به قيمتش نمي ارزه ....ولي از تميزي تميزه واقعا.