هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
4.1
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران
معرفی هتل الیزه شیراز
هتل چهار ستاره الیزه شیراز در منطقه معالی آباد در شمال غربی شهر جایی که بافت تجاری و مسکونی و شهرسازی مدرن منطقه، مکان هتل را تبدیل به موقعیتی خاص کرده بنا شده است. دسترسی آسان به مراکز تجاری از بهترین برندهای دنیا و همچنین دسترسی به مرکز شهر شیراز و بافت قدیمی آن ظرف مدت ۱۵ دقیقه از ویژگی های بارز هتل الیزه شیراز می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل الیزه
الیزه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
217,800 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
217,800
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
217,800
تومان
31 خرداد
جمعه
217,800
تومان
1 تیر
شنبه
217,800
تومان
2 تیر
یکشنبه
217,800
تومان
3 تیر
دوشنبه
217,800
تومان
4 تیر
سه شنبه
217,800
تومان
5 تیر
چهارشنبه
217,800
تومان
6 تیر
پنجشنبه
217,800
تومان
7 تیر
جمعه
217,800
تومان
8 تیر
شنبه
217,800
تومان
هتل یار
219,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
219,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
219,000
تومان
31 خرداد
جمعه
219,000
تومان
1 تیر
شنبه
219,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
219,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
219,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
219,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
219,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
219,000
تومان
7 تیر
جمعه
219,000
تومان
8 تیر
شنبه
219,000
تومان
اقامت 24
219,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
219,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
219,000
تومان
31 خرداد
جمعه
219,000
تومان
1 تیر
شنبه
219,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
219,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
219,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
219,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
219,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
219,000
تومان
7 تیر
جمعه
219,000
تومان
8 تیر
شنبه
219,000
تومان
جاباما
219,012 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
219,012
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
219,012
تومان
31 خرداد
جمعه
219,012
تومان
1 تیر
شنبه
219,012
تومان
2 تیر
یکشنبه
219,012
تومان
3 تیر
دوشنبه
219,012
تومان
4 تیر
سه شنبه
219,012
تومان
5 تیر
چهارشنبه
219,012
تومان
6 تیر
پنجشنبه
219,012
تومان
7 تیر
جمعه
219,012
تومان
8 تیر
شنبه
219,012
تومان
ایران هتل آنلاین
221,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
221,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
221,000
تومان
31 خرداد
جمعه
221,000
تومان
1 تیر
شنبه
221,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
221,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
221,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
221,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
221,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
221,000
تومان
7 تیر
جمعه
221,000
تومان
8 تیر
شنبه
221,000
تومان
اسنپ تریپ
221,190 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
221,190
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
221,190
تومان
31 خرداد
جمعه
221,190
تومان
1 تیر
شنبه
221,190
تومان
2 تیر
یکشنبه
221,190
تومان
3 تیر
دوشنبه
221,190
تومان
4 تیر
سه شنبه
221,190
تومان
5 تیر
چهارشنبه
221,190
تومان
6 تیر
پنجشنبه
221,190
تومان
7 تیر
جمعه
221,190
تومان
8 تیر
شنبه
221,190
تومان
الیزه-اتاق دو تخته کوئین
اتاق دو تخته کوئین
تورگردان
306,400 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
306,400
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
306,400
تومان
31 خرداد
جمعه
306,400
تومان
1 تیر
شنبه
306,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
306,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
306,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
306,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
306,400
تومان
6 تیر
پنجشنبه
306,400
تومان
7 تیر
جمعه
306,400
تومان
8 تیر
شنبه
306,400
تومان
اقامت 24
308,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
31 خرداد
جمعه
308,000
تومان
1 تیر
شنبه
308,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
308,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
308,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
308,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
308,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
308,000
تومان
7 تیر
جمعه
308,000
تومان
8 تیر
شنبه
308,000
تومان
هتل یار
308,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
31 خرداد
جمعه
308,000
تومان
1 تیر
شنبه
308,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
308,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
308,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
308,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
308,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
308,000
تومان
7 تیر
جمعه
308,000
تومان
8 تیر
شنبه
308,000
تومان
ایران هتل آنلاین
313,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
313,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
313,000
تومان
31 خرداد
جمعه
313,000
تومان
1 تیر
شنبه
313,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
313,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
313,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
313,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
313,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
313,000
تومان
7 تیر
جمعه
313,000
تومان
8 تیر
شنبه
313,000
تومان
الیزه-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
306,400 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
306,400
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
306,400
تومان
31 خرداد
جمعه
306,400
تومان
1 تیر
شنبه
306,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
306,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
306,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
306,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
306,400
تومان
6 تیر
پنجشنبه
306,400
تومان
7 تیر
جمعه
306,400
تومان
8 تیر
شنبه
306,400
تومان
اقامت 24
308,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
31 خرداد
جمعه
308,000
تومان
1 تیر
شنبه
308,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
308,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
308,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
308,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
308,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
308,000
تومان
7 تیر
جمعه
308,000
تومان
8 تیر
شنبه
308,000
تومان
هتل یار
308,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
31 خرداد
جمعه
308,000
تومان
1 تیر
شنبه
308,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
308,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
308,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
308,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
308,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
308,000
تومان
7 تیر
جمعه
308,000
تومان
8 تیر
شنبه
308,000
تومان
جاباما
308,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
31 خرداد
جمعه
308,000
تومان
1 تیر
شنبه
308,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
308,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
308,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
308,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
308,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
308,000
تومان
7 تیر
جمعه
308,000
تومان
8 تیر
شنبه
308,000
تومان
اسنپ تریپ
311,080 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
311,080
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
311,080
تومان
31 خرداد
جمعه
311,080
تومان
1 تیر
شنبه
311,080
تومان
2 تیر
یکشنبه
311,080
تومان
3 تیر
دوشنبه
311,080
تومان
4 تیر
سه شنبه
311,080
تومان
5 تیر
چهارشنبه
311,080
تومان
6 تیر
پنجشنبه
311,080
تومان
7 تیر
جمعه
311,080
تومان
8 تیر
شنبه
311,080
تومان
ایران هتل آنلاین
313,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
313,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
313,000
تومان
31 خرداد
جمعه
313,000
تومان
1 تیر
شنبه
313,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
313,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
313,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
313,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
313,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
313,000
تومان
7 تیر
جمعه
313,000
تومان
8 تیر
شنبه
313,000
تومان
الیزه-دو تخته دابل
دو تخته دابل
جاباما
308,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
31 خرداد
جمعه
308,000
تومان
1 تیر
شنبه
308,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
308,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
308,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
308,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
308,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
308,000
تومان
7 تیر
جمعه
308,000
تومان
8 تیر
شنبه
308,000
تومان
علاءالدین
309,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
309,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
309,000
تومان
31 خرداد
جمعه
309,000
تومان
1 تیر
شنبه
309,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
309,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
309,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
309,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
309,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
309,000
تومان
7 تیر
جمعه
309,000
تومان
8 تیر
شنبه
309,000
تومان
ایران مارکوپولو
309,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
309,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
309,000
تومان
31 خرداد
جمعه
309,000
تومان
1 تیر
شنبه
309,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
309,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
309,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
309,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
309,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
309,000
تومان
7 تیر
جمعه
309,000
تومان
8 تیر
شنبه
309,000
تومان
اسنپ تریپ
311,080 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
311,080
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
311,080
تومان
31 خرداد
جمعه
311,080
تومان
1 تیر
شنبه
311,080
تومان
2 تیر
یکشنبه
311,080
تومان
3 تیر
دوشنبه
311,080
تومان
4 تیر
سه شنبه
311,080
تومان
5 تیر
چهارشنبه
311,080
تومان
6 تیر
پنجشنبه
311,080
تومان
7 تیر
جمعه
311,080
تومان
8 تیر
شنبه
311,080
تومان
الیزه-دو تخته+سرویس اضافه
دو تخته+سرویس اضافه
علاءالدین
445,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
31 خرداد
جمعه
445,000
تومان
1 تیر
شنبه
445,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
445,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
7 تیر
جمعه
445,000
تومان
8 تیر
شنبه
445,000
تومان
ایران مارکوپولو
450,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
31 خرداد
جمعه
450,000
تومان
1 تیر
شنبه
450,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
450,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
450,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
450,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
450,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
450,000
تومان
7 تیر
جمعه
450,000
تومان
8 تیر
شنبه
450,000
تومان
الیزه-سوئیت جونیور یکخوابه سه نفره(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت جونیور یکخوابه سه نفره(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
هتل یار
606,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
31 خرداد
جمعه
606,000
تومان
1 تیر
شنبه
606,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
606,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
606,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
606,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
606,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
606,000
تومان
7 تیر
جمعه
606,000
تومان
8 تیر
شنبه
606,000
تومان
ایران مارکوپولو
606,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
31 خرداد
جمعه
606,000
تومان
1 تیر
شنبه
606,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
606,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
606,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
606,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
606,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
606,000
تومان
7 تیر
جمعه
606,000
تومان
8 تیر
شنبه
606,000
تومان
ایران هتل آنلاین
606,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
31 خرداد
جمعه
606,000
تومان
1 تیر
شنبه
606,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
606,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
606,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
606,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
606,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
606,000
تومان
7 تیر
جمعه
606,000
تومان
8 تیر
شنبه
606,000
تومان
اسنپ تریپ
612,060 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
612,060
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
612,060
تومان
31 خرداد
جمعه
612,060
تومان
1 تیر
شنبه
612,060
تومان
2 تیر
یکشنبه
612,060
تومان
3 تیر
دوشنبه
612,060
تومان
4 تیر
سه شنبه
612,060
تومان
5 تیر
چهارشنبه
612,060
تومان
6 تیر
پنجشنبه
612,060
تومان
7 تیر
جمعه
612,060
تومان
8 تیر
شنبه
612,060
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
31 خرداد
جمعه
606,000
تومان
1 تیر
شنبه
606,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
606,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
606,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
606,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
606,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
606,000
تومان
7 تیر
جمعه
606,000
تومان
8 تیر
شنبه
606,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
605,100
تومان
31 خرداد
جمعه
605,100
تومان
1 تیر
شنبه
605,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
605,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
605,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
605,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
605,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
605,100
تومان
7 تیر
جمعه
605,100
تومان
8 تیر
شنبه
605,100
تومان
الیزه-سوئیت یکخوابه سه نفره VIP(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه سه نفره VIP(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
جاباما
606,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
31 خرداد
جمعه
606,000
تومان
1 تیر
شنبه
606,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
606,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
606,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
606,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
606,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
606,000
تومان
7 تیر
جمعه
606,000
تومان
8 تیر
شنبه
606,000
تومان
هتل یار
606,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
31 خرداد
جمعه
606,000
تومان
1 تیر
شنبه
606,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
606,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
606,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
606,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
606,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
606,000
تومان
7 تیر
جمعه
606,000
تومان
8 تیر
شنبه
606,000
تومان
ایران هتل آنلاین
606,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
31 خرداد
جمعه
606,000
تومان
1 تیر
شنبه
606,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
606,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
606,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
606,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
606,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
606,000
تومان
7 تیر
جمعه
606,000
تومان
8 تیر
شنبه
606,000
تومان
ایران مارکوپولو
606,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
31 خرداد
جمعه
606,000
تومان
1 تیر
شنبه
606,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
606,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
606,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
606,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
606,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
606,000
تومان
7 تیر
جمعه
606,000
تومان
8 تیر
شنبه
606,000
تومان
اسنپ تریپ
612,060 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
612,060
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
612,060
تومان
31 خرداد
جمعه
612,060
تومان
1 تیر
شنبه
612,060
تومان
2 تیر
یکشنبه
612,060
تومان
3 تیر
دوشنبه
612,060
تومان
4 تیر
سه شنبه
612,060
تومان
5 تیر
چهارشنبه
612,060
تومان
6 تیر
پنجشنبه
612,060
تومان
7 تیر
جمعه
612,060
تومان
8 تیر
شنبه
612,060
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
الیزه-اتاق کانکت چهار تخته
اتاق کانکت چهار تخته
تورگردان
612,800 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
612,800
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
612,800
تومان
31 خرداد
جمعه
612,800
تومان
1 تیر
شنبه
612,800
تومان
2 تیر
یکشنبه
612,800
تومان
3 تیر
دوشنبه
612,800
تومان
4 تیر
سه شنبه
612,800
تومان
5 تیر
چهارشنبه
612,800
تومان
6 تیر
پنجشنبه
612,800
تومان
7 تیر
جمعه
612,800
تومان
8 تیر
شنبه
612,800
تومان
اقامت 24
616,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
616,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
616,000
تومان
31 خرداد
جمعه
616,000
تومان
1 تیر
شنبه
616,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
616,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
616,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
616,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
616,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
616,000
تومان
7 تیر
جمعه
616,000
تومان
8 تیر
شنبه
616,000
تومان
هتل یار
616,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
616,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
616,000
تومان
31 خرداد
جمعه
616,000
تومان
1 تیر
شنبه
616,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
616,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
616,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
616,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
616,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
616,000
تومان
7 تیر
جمعه
616,000
تومان
8 تیر
شنبه
616,000
تومان
جاباما
617,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
617,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
31 خرداد
جمعه
617,000
تومان
1 تیر
شنبه
617,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
617,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
617,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
617,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
617,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
617,000
تومان
7 تیر
جمعه
617,000
تومان
8 تیر
شنبه
617,000
تومان
اسنپ تریپ
622,160 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
622,160
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
622,160
تومان
31 خرداد
جمعه
622,160
تومان
1 تیر
شنبه
622,160
تومان
2 تیر
یکشنبه
622,160
تومان
3 تیر
دوشنبه
622,160
تومان
4 تیر
سه شنبه
622,160
تومان
5 تیر
چهارشنبه
622,160
تومان
6 تیر
پنجشنبه
622,160
تومان
7 تیر
جمعه
622,160
تومان
8 تیر
شنبه
622,160
تومان
ایران هتل آنلاین
626,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
626,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
626,000
تومان
31 خرداد
جمعه
626,000
تومان
1 تیر
شنبه
626,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
626,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
626,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
626,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
626,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
626,000
تومان
7 تیر
جمعه
626,000
تومان
8 تیر
شنبه
626,000
تومان

امکانات اتاق های هتل الیزه شیراز

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز