هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
4.1
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
معرفی هتل الیزه شیراز
هتل چهار ستاره الیزه شیراز در منطقه معالی آباد در شمال غربی شهر جایی که بافت تجاری و مسکونی و شهرسازی مدرن منطقه، مکان هتل را تبدیل به موقعیتی خاص کرده بنا شده است. دسترسی آسان به مراکز تجاری از بهترین برندهای دنیا و همچنین دسترسی به مرکز شهر شیراز و بافت قدیمی آن ظرف مدت ۱۵ دقیقه از ویژگی های بارز هتل الیزه شیراز می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل الیزه
الیزه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
217,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
217,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
217,000
تومان
1 شهریور
جمعه
219,000
تومان
2 شهریور
شنبه
219,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
219,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
219,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
219,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
219,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
219,000
تومان
8 شهریور
جمعه
219,000
تومان
9 شهریور
شنبه
219,000
تومان
ایران هتل آنلاین
219,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
219,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
219,000
تومان
1 شهریور
جمعه
219,000
تومان
2 شهریور
شنبه
219,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
219,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
219,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
219,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
219,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
219,000
تومان
8 شهریور
جمعه
219,000
تومان
9 شهریور
شنبه
219,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
260,400
تومان
2 شهریور
شنبه
260,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
260,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
260,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
260,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
260,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
260,400
تومان
8 شهریور
جمعه
260,400
تومان
9 شهریور
شنبه
260,400
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
215,000
تومان
2 شهریور
شنبه
215,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
215,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
215,000
تومان
9 شهریور
شنبه
215,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
219,000
تومان
2 شهریور
شنبه
219,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
219,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
219,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
219,000
تومان
9 شهریور
شنبه
219,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
219,012
تومان
2 شهریور
شنبه
219,012
تومان
3 شهریور
یکشنبه
219,012
تومان
4 شهریور
دوشنبه
219,012
تومان
5 شهریور
سه شنبه
219,012
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
219,012
تومان
9 شهریور
شنبه
219,012
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
219,000
تومان
2 شهریور
شنبه
219,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
219,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
219,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
219,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
219,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
219,000
تومان
8 شهریور
جمعه
219,000
تومان
9 شهریور
شنبه
219,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
219,000
تومان
2 شهریور
شنبه
219,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
219,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
219,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
219,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
219,000
تومان
9 شهریور
شنبه
219,000
تومان
الیزه-دو تخته دابل
دو تخته دابل
علاءالدین
306,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
306,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
306,000
تومان
1 شهریور
جمعه
307,000
تومان
2 شهریور
شنبه
307,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
307,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
307,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
307,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
307,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
307,000
تومان
8 شهریور
جمعه
307,000
تومان
9 شهریور
شنبه
307,000
تومان
ایران هتل آنلاین
308,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
1 شهریور
جمعه
308,000
تومان
2 شهریور
شنبه
308,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
308,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
308,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
308,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
308,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
308,000
تومان
8 شهریور
جمعه
308,000
تومان
9 شهریور
شنبه
308,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
305,000
تومان
2 شهریور
شنبه
305,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
305,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
305,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
305,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
305,000
تومان
9 شهریور
شنبه
305,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
1 شهریور
جمعه
308,000
تومان
2 شهریور
شنبه
308,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
308,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
308,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
308,000
تومان
9 شهریور
شنبه
308,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
308,000
تومان
2 شهریور
شنبه
308,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
308,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
308,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
308,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
308,000
تومان
9 شهریور
شنبه
308,000
تومان
الیزه-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
308,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
1 شهریور
جمعه
308,000
تومان
2 شهریور
شنبه
308,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
308,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
308,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
308,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
308,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
308,000
تومان
8 شهریور
جمعه
308,000
تومان
9 شهریور
شنبه
308,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
308,000
تومان
2 شهریور
شنبه
308,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
308,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
308,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
308,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
308,000
تومان
9 شهریور
شنبه
308,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
407,600
تومان
2 شهریور
شنبه
407,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
407,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
407,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
407,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
407,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
407,600
تومان
8 شهریور
جمعه
407,600
تومان
9 شهریور
شنبه
407,600
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
308,000
تومان
2 شهریور
شنبه
308,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
308,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
308,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
308,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
308,000
تومان
9 شهریور
شنبه
308,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
308,000
تومان
2 شهریور
شنبه
308,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
308,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
308,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
308,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
308,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
308,000
تومان
8 شهریور
جمعه
308,000
تومان
9 شهریور
شنبه
308,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
308,000
تومان
2 شهریور
شنبه
308,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
308,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
308,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
308,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
308,000
تومان
9 شهریور
شنبه
308,000
تومان
الیزه-اتاق دو تخته کوئین
اتاق دو تخته کوئین
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
407,600
تومان
2 شهریور
شنبه
407,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
407,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
407,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
407,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
407,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
407,600
تومان
8 شهریور
جمعه
407,600
تومان
9 شهریور
شنبه
407,600
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
308,000
تومان
2 شهریور
شنبه
308,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
308,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
308,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
308,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
308,000
تومان
9 شهریور
شنبه
308,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
308,000
تومان
2 شهریور
شنبه
308,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
308,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
308,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
308,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
308,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
308,000
تومان
8 شهریور
جمعه
308,000
تومان
9 شهریور
شنبه
308,000
تومان
الیزه-دو تخته+سرویس اضافه
دو تخته+سرویس اضافه
علاءالدین
445,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
1 شهریور
جمعه
450,000
تومان
2 شهریور
شنبه
450,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
450,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
450,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
450,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
450,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
450,000
تومان
8 شهریور
جمعه
450,000
تومان
9 شهریور
شنبه
450,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
450,000
تومان
2 شهریور
شنبه
450,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
450,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
450,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
450,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
450,000
تومان
9 شهریور
شنبه
450,000
تومان
الیزه-سوئیت یکخوابه سه نفره VIP(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه سه نفره VIP(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
علاءالدین
595,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
1 شهریور
جمعه
605,000
تومان
2 شهریور
شنبه
605,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
605,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
605,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
605,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
605,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
605,000
تومان
8 شهریور
جمعه
605,000
تومان
9 شهریور
شنبه
605,000
تومان
ایران هتل آنلاین
606,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
1 شهریور
جمعه
606,000
تومان
2 شهریور
شنبه
606,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
606,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
606,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
606,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
606,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
606,000
تومان
8 شهریور
جمعه
606,000
تومان
9 شهریور
شنبه
606,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
606,000
تومان
2 شهریور
شنبه
606,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
606,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
606,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
606,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
606,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
606,000
تومان
8 شهریور
جمعه
606,000
تومان
9 شهریور
شنبه
606,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
768,800
تومان
2 شهریور
شنبه
768,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
768,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
768,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
768,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
768,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
768,800
تومان
8 شهریور
جمعه
768,800
تومان
9 شهریور
شنبه
768,800
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
606,000
تومان
2 شهریور
شنبه
606,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
606,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
606,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
606,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
606,000
تومان
9 شهریور
شنبه
606,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
1 شهریور
جمعه
606,000
تومان
2 شهریور
شنبه
606,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
606,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
606,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
606,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
606,000
تومان
9 شهریور
شنبه
606,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
590,000
تومان
2 شهریور
شنبه
590,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
590,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
590,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
590,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
590,000
تومان
9 شهریور
شنبه
590,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
1 شهریور
جمعه
606,000
تومان
2 شهریور
شنبه
606,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
606,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
606,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
606,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
606,000
تومان
9 شهریور
شنبه
606,000
تومان
الیزه-سوئیت جونیور یکخوابه سه نفره(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت جونیور یکخوابه سه نفره(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
ایران هتل آنلاین
606,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
1 شهریور
جمعه
606,000
تومان
2 شهریور
شنبه
606,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
606,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
606,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
606,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
606,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
606,000
تومان
8 شهریور
جمعه
606,000
تومان
9 شهریور
شنبه
606,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
1 شهریور
جمعه
606,000
تومان
2 شهریور
شنبه
606,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
606,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
606,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
606,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
606,000
تومان
9 شهریور
شنبه
606,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
606,000
تومان
2 شهریور
شنبه
606,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
606,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
606,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
606,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
606,000
تومان
9 شهریور
شنبه
606,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
606,000
تومان
2 شهریور
شنبه
606,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
606,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
606,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
606,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
606,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
606,000
تومان
8 شهریور
جمعه
606,000
تومان
9 شهریور
شنبه
606,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
590,000
تومان
2 شهریور
شنبه
590,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
590,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
590,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
590,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
590,000
تومان
9 شهریور
شنبه
590,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
768,800
تومان
2 شهریور
شنبه
768,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
768,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
768,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
768,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
768,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
768,800
تومان
8 شهریور
جمعه
768,800
تومان
9 شهریور
شنبه
768,800
تومان
الیزه-اتاق کانکت چهار تخته
اتاق کانکت چهار تخته
ایران هتل آنلاین
616,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
616,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
616,000
تومان
1 شهریور
جمعه
616,000
تومان
2 شهریور
شنبه
616,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
616,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
616,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
616,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
616,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
616,000
تومان
8 شهریور
جمعه
616,000
تومان
9 شهریور
شنبه
616,000
تومان