هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
4.1
امتیاز کاربران
110
نظرات کاربران

معرفی هتل الیزه شیراز

هتل چهار ستاره الیزه شیراز در منطقه معالی آباد در شمال غربی شهر جایی که بافت تجاری و مسکونی و شهرسازی مدرن منطقه، مکان هتل را تبدیل به موقعیتی خاص کرده بنا شده است. دسترسی آسان به مراکز تجاری از بهترین برندهای دنیا و همچنین دسترسی به مرکز شهر شیراز و بافت قدیمی آن ظرف مدت ۱۵ دقیقه از ویژگی های بارز هتل الیزه شیراز می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الیزه شیراز

الیزه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
20 تیر
جمعه
270,000
تومان
21 تیر
شنبه
270,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
270,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
270,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
270,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
27 تیر
جمعه
270,000
تومان
28 تیر
شنبه
270,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
20 تیر
جمعه
270,000
تومان
21 تیر
شنبه
270,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
270,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
270,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
270,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
27 تیر
جمعه
270,000
تومان
28 تیر
شنبه
270,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
علاءالدین
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
20 تیر
جمعه
270,000
تومان
21 تیر
شنبه
270,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
270,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
270,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
270,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
27 تیر
جمعه
270,000
تومان
28 تیر
شنبه
270,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
ایران مارکوپولو
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
20 تیر
جمعه
270,000
تومان
21 تیر
شنبه
270,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
270,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
270,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
270,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
27 تیر
جمعه
270,000
تومان
28 تیر
شنبه
270,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
350,000
تومان
20 تیر
جمعه
350,000
تومان
21 تیر
شنبه
350,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
350,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
350,000
تومان
27 تیر
جمعه
350,000
تومان
28 تیر
شنبه
350,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
الیزه-سوئیت جونیور سه نفره(دونفره+سرویس اضافه)
سوئیت جونیور سه نفره(دونفره+سرویس اضافه)
اقامت 24
757,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
20 تیر
جمعه
757,000
تومان
21 تیر
شنبه
757,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
757,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
757,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
757,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
27 تیر
جمعه
757,000
تومان
28 تیر
شنبه
757,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
جاباما
757,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
20 تیر
جمعه
757,000
تومان
21 تیر
شنبه
757,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
757,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
757,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
757,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
27 تیر
جمعه
757,000
تومان
28 تیر
شنبه
757,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
ایران مارکوپولو
757,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
20 تیر
جمعه
757,000
تومان
21 تیر
شنبه
757,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
757,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
757,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
757,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
27 تیر
جمعه
757,000
تومان
28 تیر
شنبه
757,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
الیزه-سوئیت سه نفرهVIP (دو نفره+سرویس اضافه)
سوئیت سه نفرهVIP (دو نفره+سرویس اضافه)
اقامت 24
757,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
20 تیر
جمعه
757,000
تومان
21 تیر
شنبه
757,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
757,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
757,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
757,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
27 تیر
جمعه
757,000
تومان
28 تیر
شنبه
757,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
ای‌گردش
757,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
20 تیر
جمعه
757,000
تومان
21 تیر
شنبه
757,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
757,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
757,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
757,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
27 تیر
جمعه
757,000
تومان
28 تیر
شنبه
757,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
علاءالدین
757,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
20 تیر
جمعه
757,000
تومان
21 تیر
شنبه
757,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
757,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
757,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
757,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
27 تیر
جمعه
757,000
تومان
28 تیر
شنبه
757,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
ایران مارکوپولو
757,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
20 تیر
جمعه
757,000
تومان
21 تیر
شنبه
757,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
757,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
757,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
757,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
757,000
تومان
27 تیر
جمعه
757,000
تومان
28 تیر
شنبه
757,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
757,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
الیزه-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
20 تیر
جمعه
431,000
تومان
21 تیر
شنبه
431,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
431,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
431,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
431,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
27 تیر
جمعه
431,000
تومان
28 تیر
شنبه
431,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
ایران مارکوپولو
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
20 تیر
جمعه
431,000
تومان
21 تیر
شنبه
431,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
431,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
431,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
431,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
27 تیر
جمعه
431,000
تومان
28 تیر
شنبه
431,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
جاباما
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
20 تیر
جمعه
431,000
تومان
21 تیر
شنبه
431,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
431,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
431,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
431,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
27 تیر
جمعه
431,000
تومان
28 تیر
شنبه
431,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
ای‌گردش
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
20 تیر
جمعه
580,000
تومان
21 تیر
شنبه
580,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
27 تیر
جمعه
580,000
تومان
28 تیر
شنبه
580,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
الیزه-اتاق دوتخته کوئین
اتاق دوتخته کوئین
اقامت 24
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
20 تیر
جمعه
431,000
تومان
21 تیر
شنبه
431,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
431,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
431,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
431,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
27 تیر
جمعه
431,000
تومان
28 تیر
شنبه
431,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
الیزه-اتاق دوتخته دابل
اتاق دوتخته دابل
علاءالدین
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
20 تیر
جمعه
430,000
تومان
21 تیر
شنبه
430,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
27 تیر
جمعه
430,000
تومان
28 تیر
شنبه
430,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
ایران مارکوپولو
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
20 تیر
جمعه
431,000
تومان
21 تیر
شنبه
431,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
431,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
431,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
431,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
27 تیر
جمعه
431,000
تومان
28 تیر
شنبه
431,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
جاباما
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
20 تیر
جمعه
431,000
تومان
21 تیر
شنبه
431,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
431,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
431,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
431,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
431,000
تومان
27 تیر
جمعه
431,000
تومان
28 تیر
شنبه
431,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
431,000
تومان
ای‌گردش
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
20 تیر
جمعه
580,000
تومان
21 تیر
شنبه
580,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
27 تیر
جمعه
580,000
تومان
28 تیر
شنبه
580,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
الیزه-اتاق دوتخته+سرویس اضافه
اتاق دوتخته+سرویس اضافه
علاءالدین
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
599,000
تومان
20 تیر
جمعه
599,000
تومان
21 تیر
شنبه
599,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
599,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
599,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
599,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
599,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
599,000
تومان
27 تیر
جمعه
599,000
تومان
28 تیر
شنبه
599,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
599,000
تومان
الیزه-اتاق کانکت چهارتخته
اتاق کانکت چهارتخته
ایران مارکوپولو
860,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
860,000
تومان
20 تیر
جمعه
860,000
تومان
21 تیر
شنبه
860,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
860,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
860,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
860,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
860,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
860,000
تومان
27 تیر
جمعه
860,000
تومان
28 تیر
شنبه
860,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
860,000
تومان
اقامت 24
862,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
862,000
تومان
20 تیر
جمعه
862,000
تومان
21 تیر
شنبه
862,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
862,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
862,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
862,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
862,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
862,000
تومان
27 تیر
جمعه
862,000
تومان
28 تیر
شنبه
862,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
862,000
تومان
جاباما
862,100 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 تیر
پنجشنبه
862,100
تومان
20 تیر
جمعه
862,100
تومان
21 تیر
شنبه
862,100
تومان
22 تیر
یکشنبه
862,100
تومان
23 تیر
دوشنبه
862,100
تومان
24 تیر
سه شنبه
862,100
تومان
25 تیر
چهارشنبه
862,100
تومان
26 تیر
پنجشنبه
862,100
تومان
27 تیر
جمعه
862,100
تومان
28 تیر
شنبه
862,100
تومان
29 تیر
یکشنبه
862,100
تومان

امکانات اتاق های هتل الیزه شیراز

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
دستگاه بازی
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اسپیلت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
سونا بخار
چای‌ساز
غذای دریایی
تلفن
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
کافی‌نت
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فضای بازی کودکان غیررایگان
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
اينترنت در لابی
تاکسی سرویس
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
استخر
كافی شاپ تابستانه
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
سیستماعلامحریق
سیستمتهویهمطبوعهوا
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
دستگاه خود پرداز
صرافی
نماز خانه
تالار پذیرایی
اتاق ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل الیزه شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الیزه شیراز

(110 نظر)
با سلام و خسته نباشید هتل پخش پذیرش و نگهبان و رستوران از همه نظر راضی بودم ازبرخورد خانم صمدی رزوایشن راضی نبودم شب اول اقامتم اتاقم مناسب بود اما ویو بیرون نداشتم و شب دوم اتاقم کولرش گرم بود دوش اتاقمم خراب بود که قبل تحویل اتاقم اصلا به این موضوع دقت نشده بود بعد از تحویل اتاقم تازه کولر و بعد چند ساعت درست کردن و باز هم دوش مشکل داشت.
بسیار تمیز بود ولی متاسفانه شبکه ماهواره ندارد. و در صورت امکان برای مسافرتهای متوالی تخفیف لحاظ گردد
بهترین هستید
دوشب درهتل الیزه اقامت داشتم هتل تمیز پرسنل خوب وعالی وبرخوردخوب ولی متاسفانه کیفیت رستوران غذاخوری صفرمحمدبختیاری
اگر دارید این متن رو الان میخونید و برنامه دارید تو شیراز هتل بگیرید پیشنهاد میکنم همین الان رزرو کنید شک نکنید از اقامت تو هتل لذت میبرید.
هتل و کارکنانی بسیار خوب، تمیز، ساکت با محیطی آرام فقط دسترسی به مراکز شهری و قیمت !
من بارها در این هتل ساکن بودم و به نظرم خیلی هتل خوبیه نسبت به قیمتش و همه چیزش خوب و گرم و مهربونه فقط رفتار کارکنان کافی شاپ رو خیلی نپسندیدم که البته با مدیریت صحبت کردم و حل شد
تمیز و نوساز و با کیفیت با پرسنل بسیار خوب و مودب تنها نکته منفی تنوع کم در صبحانه جز این مطلب قطعا از اقامت در این هتل راضی خواهید بود
هتلی متوسط با اتاقهای بسیار کوچک و کیفیت غذای پائین وفضای رستوران نامناسب ،در یک کلام بیشتر شبیه هتل آپارتمان می باشد... ...ضمنا نکته جالب در این هتل این است که مهمانان هتل برای استفاده از استخرهتل باید هزینه پرداخت نمایند!!!!مگر ستاره چهارم هتل بخاطر ایجاد استخر نمی باشد ودر هزینه های اولیه لحاظ نشده است؟!!!!!!!!!!!!!!؟تنها نقطه قوت هتل تمیزی ملحفه ها و فضای اتاق و عدم استعمال دخانیات در اتاقها می باشد...
هتل آرام هست.برخورد پرسنل عالی .فقط اتاق ویو نداشت
بسیار مودب و خوش برخورد. تمیز. صبحانه خیلی خوب.
هتل تمیز .کارکنان عالی بودند.خیلی جاهای ایران و دنیا رو گشتم شاید به راحتی بتونم بگم یکی از بهترین هتل های ایران از نظر کارکنان بود.ممنون از مهمان نوازی تون
رستوران خیلی بی نظمه و اولویتش به رزرو افراد خارج از هتل است مدیریتش خیلی ضعیفه
موقعیت مناسب,پذیرایی عالی در حد هتل پنج ستاره.
عالی
ما به مدت سه شب از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ دی در این هتل اقامت داشتیم و بسیار راضی بودیم و حتما این هتل به دیگران توصیه میکنم.از تمیزی هتل و اتاق گرفته تا رسم مهمان نوازی به سبک الیزه و صبحانه و برخورد پرسنل درجه یک بود. و صدای نواختن پیانو در لابی مخصوصا تو ی شب بارانی واقعا دل انگیز و رمانتیک بود.
عالی
از نظر اینجانب و همسرم هتل الیزه و کارکنانش بسیار عالی هستند
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
سلام. اگر بخوام کلی بگم خوبه. برخوردها خوبه ولی برخی کارها در این حد 4 ستاره بودن جالب نیست. میتونن عوض کنن. مثلا همه میدونن کی باید اتاق رو خالی کنن. اینکه زنگ بزنی جالب نیست. نکنه دیگخ پنجره های کوچیکش هستش که کاری نمیشه کرد ولی هتل تمیزی بود و مرتب.من بهر حال برای کار رفته بودم و سفارش کردم به شرکت که این هتل بقیه کارمندان هم برن.در کل خدا قوت و خوب بود
محیط مرتب/ برخورد پرسنل خوب
عالی
هتلی تمیز, مرتب و با امکانات خوب , با نظم مثال زدنی , پرسنلی مشخصا حرفه ای و آموزش دیده که با از هر بار مکالمه باهاشون از لذت میبری . صبحانه عالی , سرویس دهی سریع ومنظم. به خاطر شغلم همیشه در سفر هستم و هتل های زیادی رو میرم و قبلا هم اینجا بودم . همیشه خوب بودن ولی هر بار بهتر از قبل هستن .در یه جمله یکی از بهترین و حرفه ای ترین هتل هایی که رفتم .
سلام در حد هتل دو ستاره هم نیست هتل اژانس ندارد و سفارش غذا روم سرویس که میارن باید کارت بانکی دم دست باشه که نقدی پوز بکشی واقعا در حد هتل دو ستاره هم زیادی رفتار پرسنل رزوشن هم حرفه ای نیست با مسافر طوری برخورد میکنند انگار مسافر تابحال هتل نیومده
در کل عالی بود
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
بسیار ایده آل بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
در چند جمله کوتاه بسیار تمیز و عالی در بهترین نقطه شهر
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
مشکلی دیده نشد اصلا
من از اقامت در هتل بسیار راضی بودم ،پرسنل مودب و خوشرو از جذابیت های هتل هست.خوشبختانه سطح هتل، در حد5ستاره ست.مهم ترین چیز، بهداشت بسیار عالی هتله.حتما دوباره میهمان خواهم شد
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
سلام. ابتدا از اسنپ تریپ عزیز تشکر میکنم. من تا به حال هر وقت شیراز رفتم در این هتل اقامت داشتم. بسیار هتل تمیز و مرتب و دنج و ارومی هست. منو غذایی بسیار کاملی دارند . نظافت اتاق بسیار بسیار عالی هست. پرسنل بسیار مودب و خوشرو هستند. من خیلی از سفرم لذت بردم. ممنون از مدیریت خوب هتل
هتل تميز و خوبي بود، محل هتل جاي دنج و آرامي بود، پرسنل كار آزموده و مهرباني داشت، قيمت اش هم مناسب بود ،صبحانه خوبي داشت ، در رنج هتل هاي پنج ستاره بود با تشكر از مديريت محترم هتل اليزه و همچنين ممنونم از سايت رزرو ايران هتل
تخت اضافه اش رو اصلا نميشه روش خابيد فقط ميتونم همينو بگم ...اخلاق ندارن كلا عواملش ...ولي ازلحاظ تميزي وارامش خيلي خوبه پيشنهاد ميشه به بقيه دوستان
هتل عالی برخورد پرسنل هتل عالی بود در یکی از بهترین نقاط شیراز واقع شده بود هتل. ولی فاصله هتل با مراکز تاریخی دور بود برای خرید از پاساژ ها مناسب است
هتل بسیار تمیز با برخورد بسیار عالی پرسنل، جوابدهی خوب و منظم و از نظر مکانی در یکی از بهترین نقاط شیراز هست. دسترسی به مترو با چند دقیقه امکان پذیر است. نزدیک مراکز خرید و غذایی
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
محيط هتل بسيار ارام و منظم بود. سرويس دهى خوب و كليه امور نظافت و رسيدگى به اتاق به موقع انجام ميشد. كيفيت غذا در رستوران هنل در هر سه وعده مطلوب بود فقط دسترسى هتل از اماكن شهر دور بود كه اونم با توجه به منطقه اى كه هتل در ان واقع شده و همچنين ارامش اطراف واقعا قابل چشم پوشى بود چون تاكسى اينترنتى در شيراز فعال ميشد همجا رفت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
هتل الیزه در محله ای خوب و بدور از شلوغی و ترافیک شهر بنا شده و دارای محیطی آرام ، تمیز و با کارکنانی خوشرو و قیمتی مناسب برای خانواده هایی که قصد سفر به شیراز را دارند این هتل را پیشنهاد میکنم . و جهت هر چه بهتر شدن و بالا بردن خدمات برای مهمانان چند پیشنهاد نیز به مدیریت هتل ارائه گردید .
نقاط قوت:
برخورد عالی تمیزی و شیک بودن آرامش و نظم
نقاط ضعف:
تنوع غذاهای صبحانه نا امید کننده بود.
هتل بسیار خوبی بود برخورد پرسنل حرفه ای محیط خوب و تمیز امکانات خیلی خوب صبحانه عالی
نظافت هتل عالي هست و كلا نو هست همه چيز، صبحانه بسيار خوب و در كل نسبت به قيمت فوق العاده هست. فقط از مركز شهر به نسبت دور هست كه اگر ترافيك نباشه مشكلي نيست.
هتل تميز و خوبي بود محل هتل جاي دنج و آرامي بود پرسنل كار آزموده و مهرباني داشت قيمت اش هم مناسب بود صبحانه خوبي داشت در رنج هتل هاي پنج ستاره بود با تشكر از مديريت محترم هتل اليزه و همچنين ممنونم از سايت رزرو ايران هتل
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
با اینکه بچه ۵ساله ما روی زمین میخوابید و به تخت عادت نداشت و ما برای خودمان دو تخت رزرو کردیم که مناسفانه به دور از انتظار بهای نیم بهای کودک را گرفتند
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
مرتب بودن، پاركينگ عالي ، برخورد خوب ، غذاهاي با كيفيت
نقاط ضعف:
ندارد
عالی بود
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب پرستل هتل
نقاط ضعف:
هیچی
نرخ غذاى رستوران هتل بالا بود. بيشتر از آرامش و تميزو مرتب بودن آن لذت بردم.
هتل خيلى تميز هست تمام وسايل نو و از تميزى برق ميزنه.اتاق ها شيكه و طراحى وسايل نسبت ب هتلهاى ٥ستاره شيراز ك معروف هستن ،مدرن تر و قشنگتره.ملحفه ها بوى پاكيزگى ميده.من وسواس دارم ولى راحت از وسايل استفاده كردم .
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم از همه لحاظ
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود.موقعیت مکانی هتل فوق العادست.رستوران عالی داره...تنوع صبحانه کاملا قابل قبوله.پرسنل خیلی خوش برخورد و دوستانه بودن که البته مردم شیراز همه گشاده رو هستن...
نقاط ضعف:
یکی از نکات منفیش این بود که اگر زودتر میرسیدی باید دقیق تا سر ساعت ۲ صبر میکردی واسه تحویل اتاق.
مشکل بزرگی با پارکینگ داشتیم. وقتی برای هتل آب میارن نه میشه از هتل بیرون اومد نه رفت داخل پارکینگ. از ساعت ۱۲ تا ۱ شب منتظر موندیم تا تانکر خالی شه و ما بتونیم ماشین رو‌ پارک کنیم. حتی عذر خواخی هم نکردن
خیلی خوب
نقاط قوت:
خیلی راضیم از هتل همیشه از همین هتل استفاده میکنیم
نقاط ضعف:
نداره
از هر نظر عالی
استخر هزینه دارد ،هتل خوبی هست فقط دور هستش
کارکنان هتل بسیار مودب بودند،استفاده از استخر هتل شامل هزینه جدا بود و من از این بابت خیلی تعجب کردم،صبحانه خوب ولی خیلی کم تنوع بود.
برخورد کارکنان عالی و بی نظیر بود
نقاط قوت:
برخورد عالي رفتار حرفه اي محيط باكلاس و شيك اتاق هاي تميز صبحانه خوب در كل دفه ي بعد بخوام شيراز هتل بگيرم حتما اليزه رو انتخاب ميكنم!
نقاط ضعف:
در كل نكته ي منفي اي نداشت اما در حد پيشنهاد: تنوع و تغيير كردن منوي صبحانه در هر روز ميتونست بيشتر باشه
من آخر هفته گذشته رو مهمان هتل خوب الیزه بودم. به معنای واقعی خوب بود. صبحانه عاللللییی بود. برخورد کارکنان فوق العاده بود. نظافت هتل خیلی خوب بود. موقعیتش برای خانم ها که حرف نداره. نزدیک مرکز خریدهای خوبی بود. موقع تحویل من کلید ماشینمو تو صندوق عقب جا گذاشتم. مدیر هتل آقای تهرانی اومده بودن تو پارکینگ وقتیث متوجه شده بودن مشکل من رو. بهم کمک کردن تا کلدی ساز پیدا کنم. یکی از کارمنداشون هم تا لحظه اخر که کلید ساز بیاد و مشکل ما حل بشه پیشمون مونده بود. حتما یکبار هم شده تجربه کنید. یک تیم حرفه ای اونجا هستند. در ضمن قیمت یک اتاق دو تخته هم با تخفیف شبی 240 تومن بود تقریبا"(با صبحانه سلف سرویس) خیل خوبن خیلی. من حتما دوباره میرم اینجا.
نقاط قوت:
امکانات هتل باتوجه به موقعیت مکانی,جهت اقامت خانوادگی بسیار مناسب است.
نقاط ضعف:
غذای هتل کمی گران به نظر میرسد اما کیفیت عالی آن ,این نقص را برطرف میکند.
نقاط قوت:
هتل کاملا استاندارد و برخورد کارکنان و پذیرایی عالی
نقاط ضعف:
اتاق رو دیر تحویل دادن
نقاط قوت:
امکانات هتل باتوجه به موقعیت مکانی,جهت اقامت خانوادگی بسیار مناسب است.
نقاط ضعف:
غذای هتل کمی گران به نظر میرسد اما کیفیت عالی آن ,این نقص را برطرف میکند.
نقاط قوت:
هتل کاملا استاندارد و برخورد کارکنان و پذیرایی عالی
نقاط ضعف:
اتاق رو دیر تحویل دادن
نقاط قوت:
سلام نام خانوادگی من عبیدی هست علیدی اشتباها تایپ شده به همکارتون گفتم لطفا تصحیص کنید
نقاط ضعف:
ب نطر من منفی نداره
نقاط قوت:
برخورد خیلی عالی پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت غذا در حد هتل نیست
هتل خیلی خوبی هست از نظر امکانات و پذیرایی ولی در بدو ورود برخورد مسئول پذیرش اصلا خوب نبود و کلی معطل شدیم برای گرفتن اتاق و به نظرم برای همچین هتلی اصلا خوب‌نیست.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان و خدمه. محیط آروم و زیبا موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
امکانات بهداشتی از قبیل شانه و نخ دندان کوچک بودن حمام و نبود وان
با سلام،ما در این هتل 4روز اقات داشتیم و به جرات یکی از بهترین هتل های شیراز بود و از همه نظر عالی بود، مخصوصا برخورد کارکنان و پرسنل ورود و خروج که واقعا کمک حال بودن،نظافت هر روزه و صبحانه سلف و تنوع زیاد هرروزه و در اخر تمام کارکنان مودب و اموزش دیده بودن، حتما این هتل رو توصیه میکنم،در ضمن سفر ما ماه عسلی بود و واقعا خوش گذشت،
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت بسیار زیاد بوفه ناهار و شام
هتل اليزه يه هتل خوب با اتاق هايي با متراژ مناسب مي باشند پرسنل حرفه اي و خوش برخورد صبحانه ي خوب و قيمت مناسب نسبت به سطح هتل داره، من قبلا چندبار در اين هتل اقامت داشتم دوتا ايراد داشت كه اوليش دوش حكام بود كه نهايتا مناسب افرادي با قدي زير ١٧٥ سانت و اگه شما بلند تر باشيد دچار مشكل ميشيد و دوم اين بار اتاق من يه در داشت به اتاق بقلي كه باعث ميشد يكم صداي اتاق بقلي و البته صداي اتاق من به اتاق بقلي بره كه يكم براي هتلي در اين سطح بنظرم مناسب نيست ولي در كل من هر بار كه به شيراز برم حتما از اين هتل استفاده مي كنم
این هتل در یکی از محله های زیبای شیراز (معالی آباد) قرار داره که از نظر زیبایی، تمیزی، کیفیت غذا مخصوصا صبحانه بهترین نمره رو میگیره. اتاقش کمی کوچیکه ولی فوق العاده تمیز هست. لابیش عالیه و برخورد کارکنانش با مهمانها بسیار مودبانه است. شما با اسنپ به هرجای شیراز میتونین برین برای همین نگران دوری از نقاط مهم شیراز نباشین.
نقاط قوت:
تميزي - برخورد خوب پرسنل - امكانات خوب
نقاط ضعف:
-
تمامی امکانات هتل در سطح عالی بود برخورد پرسنل بسیار عالی بود و کیفیت صبحانه و غذا در سطح مطلوبی قرار داشت و اینکه دور از شلوغی شهر و در محله خوب و ساکت بود . این هتل را بسیار توصیه میکنم
نقاط قوت:
من از تمیزی و برخورد پرسنل این هتل بسیار راضی بودم.
نقاط ضعف:
اگر مایل به بازدید مکانهای دیدنی هستید کمی فاصله داره ولی از نظر من نکته منفی محسوب نمیشود.
میتونم مختصر و مفید بگم این هتل بسیار عالی و فضاش دوست داشتنیه و به همه مسافرای شیراز توصیه اش میکنم
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان هتل بسیار تمیز بود غذاها خوشمزه بود
نقاط ضعف:
تنوع غذایی کم بود
هتل بسيار خوب و تميز ، ولى از تمامي اعضاي خانواده مدرك شناسايي نگه داشته ميشه كه عجيبه و هيچ جاي دنيا اينجور نيست و به يك مدرك كفايت ميكنن . اونم كپي ميگيرن اصل رو ميدن
نقاط قوت:
برخورد کارکنان اعم از پذیرش خدمات رستوران بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
من نکته منفی در این هتل ندیدم خدارو شکر همه چیز عالی بود ارزوی موفقیت برای شما عزیزان دارم
سلام هتل بسيار خوب و تميز بود ، فضاى اتاق يه مقداركوچك بود از لحاظ موقعيت مكانى با اماكن تاريخى فاصله دارد
هتل بسیار خوبی بود از همه نظر به خصوص تمیزی . اما کمی از مرکز شهر و اماکن دیدنی دور هست .
همه چیز عالی بود.
نقاط قوت:
پرسنل خوب و مودب و مهربان از نظر نظافت و تميزي بسيار خوب صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
دور بودن از مرکز شهر و اماکن توريستي . البته شايد اين دور بودن هم يک مزيت باشد
نقاط قوت:
تمیزبودن هتل ورفتارخوب پرسنل
نقاط ضعف:
هزینه استخربرای میهمان.
هتل بسیار خوبی بود مخصوصا برخورد کارکنان و نظافت خیلی خوب بود فقط یه مقدار صدای اتاق های اطراف به داخل اتاق می اومد که اگه رفع شه عالی میشه با تشکر از سایت خوب اسنپ تریپ
نقاط قوت:
یک هتل ۴ ستاره کامل برخورد پرسنل عالی و با انرژی مثبت صبحانه عالی و کامل . تنور دارن و همون لحظه سه مدل نان داغ درست میکنن که حسابی مزه میده. بوفه کاملی هم داشت و یک نفر‌ سفارش هم میگیره برای انواع تخم مرغ. ما ۲ وعده ناهار در هتل خوردیم که بسیار خوشمزه و عالی بود و از خیلی از رستوران های داخل شهر بهتر بود اتاق بسیار تمیز بهمراه وان و سرویس کامل و کتری برقی. هر روز سرویس کامل انجام میشد. پرسنل در اجرای درخواست مهمان کاملا سریع و خوب بودن در کل عالی و بی نقص
نقاط ضعف:
خود هتل هیچ ایرادی از نظر اقامت نداشت پارکینگ کوچکی داشت حدود ۱۰ تا ۱۲ ماشین جا داشت. از مرکز شهر و آثار باستانی کمی فاصله داشت. البته ما ماشین رو تو ۴ روزی که بودیم اصلا از پارکینگ بیرون نبردیم و همه جا با اسنپ رفتیم که طولانی ترین مسیر رو ۶ هزار تومان دادیم و هم راحت بود و هم سریع. استخر هتل برای مهمانان رایگان نبود و حدود ۴۵ هزار تومان هزینه داشت که میتونستن رایگان خدمات بدن.
نقاط قوت:
بسيار تميز و رفتار كاركنان عالي بود
نقاط ضعف:
از اماكن ديدني بسيار فاصله دارد اما در منطقه خوبي از شيراز واقع شده
نقاط قوت:
صبحانه عالی و متنوع و تمیزی اتاق و محیط هتل. پرسنل مودب و آموزش دیده
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق دو تخته دبل
نقاط قوت:
دور بودن از فضای شلوغ شهری و آرامش برخورد مودبانه و حرفه ای پرسنل صبحانه مناسب و با کیفیت کیفیت و تمیزی اتاقها و فضاهای مختلف پنجره دار بودن همه اتاقها و دلباز بودن آنها
نقاط ضعف:
استخر برای کسانی که در هتل اقامت دارند رایگان نمی باشد
از نظر من اين هتل خوب بود براي اقامت ولي مشكلات كوچكي داشت كه ما در نظر سنجي هتل بيان كرديم.ولي پيشنهاد ميكنم اگر دوست داشتين در اين هتل اقامت داشته باشين
هتل به لحاظ امکانات و نظافت اتاقها و برخورد کارکنان خوب بود. ولی...... از مرکز شهر بسیار دور بود تمامی خدمات جانبی از قبیل استخر و سونا و جکوزی رایگان نیست و به نسبت نوع خدمات هزینه بسیار زیادی از مهمان دریافت میشود. در مجموع با این قیمت هتل مناسبی نیست و در مقایسه با سایر هتل هایی که بنده تجربه کردم اصلا خوب نبود.
صبحانه خوب بود ولی ناهار یا شام رو تست نکردم. و همینطور به دلیل خشکسالی استفاده از وان حمام ممنوع هست . میتونه این مشکل راه حل های بهتری داشته باشه تا مسافرا راحت باشن ... قیمت به نسبت خوب هست . اتاق دارای تراس نیز بود. خیلی از موارد دیگر در حد عالی بود.
همه چیز در این هتل عالی و خوبه.
همه چیز عالی و موقعیت مکانی خوبی داشت چون در مرکز شهر نبود اما لابی و کافی شاپ رو یکی کرده بودند که این مورد خوب نبود.
هتل خوبیه اما کمی از مرکز شهر دوره.
درمجموع هتل خوبیه اما موقعیت خوبی نداره.
هتل عالی. از همه نظر رضایت ما جلب شد.
ما راضی بودیم.. امکانات و خدمات و نظافت و برخورد خوب بود.
یک شب اقامت داشتیم که همه چی عالی و خوب بود اما هتل کمی دور بود.
فوق العاااااده هتل خوبی بود. راضی راضی راضی.